Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi asystenckiej z dnia 09.12.2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA GOLENIÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Asystenta osoby niepełnosprawnej - świadczącego usługę asystencką w miejscu zamieszkania. Łączny wymiar świadczonych usług to nie więcej niż 5000 h tj. 15 h tygodniowo dla jednej osoby, dla minimum 4 uczestników projektu - osób zagrożonych...
Goleniów,
zachodniopomorskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi rehabilitacyjnej z dnia 09.12.2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA GOLENIÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi rehabilitacyjnej przez nie więcej niż 650 h tj. 2 h tygodniowo dla jednej osoby, dla nie mniej niż 5 uczestników projektu - osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym - niesamodzielnych i/lub...
Goleniów,
zachodniopomorskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej z dnia 09.12.2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA GOLENIÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi opiekuńczej przez opiekunki środowiskowe dla nie mniej niż 20 osób przez 8-12 godzin tygodniowo dla jednej osoby w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 31.12.2018 . Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 12000 h usługi...
Goleniów,
zachodniopomorskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA MONIKA FERENSZKIEWICZ.
Prace remontowo-budowlane odbywać się będą w oparciu o opracowany projekt budowlany + przedmiar które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt budowlany stanowi dokument kontraktowy w ramach zlecania na realizację robót. Szczegółowy opis prac budowlanych znajduje się w...
Koszalin,
zachodniopomorskie
16-12-2017

Zakup i dostawa sprzętu RTV, multimedialnego i zestawu gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa urządzeń: Telewizory, Radiomagnetofony, Ekrany multimedialne, Rzutnii,, PS4 do odtwarzania gier i programów, filmów edukacyjnych, zestaw gier i programów dla dzieci w wieku szkolnym o parametrach wskazanych w załączniku do niniejszego...
Koszalin,
zachodniopomorskie
15-12-2017

Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz pierwsze uruchomienie urządzeń: Komputery przenośne - laptopy o parametrach wskazanych w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane)....
Koszalin,
zachodniopomorskie
15-12-2017

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa CBR celem zrealizowania...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie wybudowania Centrum Badawczo-Rozwojowego na działce zlokalizowanej w Niekaninie gm. Kołobrzeg dz. nr 79/4 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w obiektu budowlanego.
Niekanin,
zachodniopomorskie
15-12-2017

Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.
1. Wymiana Instalacji Elektrycznej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu) 2. Wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie (wg kosztorysu) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) dostępny w Biurze Projektu,...
Sławno,
zachodniopomorskie
15-12-2017

Remont dachu budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.
Remont dachu budynku – 982,423m2 – roboty rozbiórkowe, roboty dachowe - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (załącznik nr 2) również dostępny w Biurze Projektu, przy ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno. - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w...
Sławno,
zachodniopomorskie
15-12-2017

dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT ŁOBESKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie. W skład zamówienia wchodzi transport i ustawienie krzeseł. Wykaz zamawianych przedmiotów: a) Krzesła obrotowe dla młodzieży - 34 szt. b) Krzesła obrotowe dla nauczycieli - 3 szt. c) Krzesła tapicerowane -...
Łobez,
zachodniopomorskie
14-12-2017

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gminy Krzęcin

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA KRZĘCIN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, dostawa i montaż mebli uczniowskich i biurowych, wyposażenia pracowni fizycznej, geograficznej, chemicznej, matematycznych i biologicznej. Część nr 1. Wyposażenia pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia...
Krzęcin,
zachodniopomorskie
14-12-2017

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (jeśli są wymagane) oraz II. wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież – etap I”...
Trzebież,
zachodniopomorskie
14-12-2017

Działania psychologiczno-motywacyjne grupowe oraz zapewnienie wyżywienia na zajęciach.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GREEN EUROPE.
Opis w załączniku.
Białogard,
zachodniopomorskie
13-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 4/ONZS/2017 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PROECO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO RECEPCJONISTA Z PODSTAWAMI JĘZ.NIEMIECKIEGO-MIN.120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (W TYM 60 GODZIN MODUŁ JĘZYKOWY)-DLA GRUPY OD 14 DO 18 OSÓB. Szczegółowy opis: 1.Wykonawca posiada min. 2-letnie dośw.w prowadzeniu szkoleń zaw. 2.Wykonawca...
Gdańsk,
zachodniopomorskie
13-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2/2017 na dostawę i wdrożenie infrastruktury B+R - pakietów...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TELZAS SP. Z O.O..
Kody CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie: 1) Serwera do oprogramowania PLM 2) Oprogramowania do zarządzania projektami (cyklem życia produktu) PLM 3) Stacji roboczych dla...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
12-12-2017

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 41 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, realizowanych w ramach grantów udzielonych przez Zamawiającego w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością...
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2017

ZAKUP RZUTNIKA Z MONITOREM

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
rzutnik z monitorem wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2017

ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostawa drukarki wielofunkcyjnej wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2017

ZAKUP PRZENOŚNEGO KOMPUTERA (LAPTOP)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostawa przenośnego komputera (laptop) wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2017

ZAKUP PLOTERA A0

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Minimalna konfiguracja urządzenia: Technologia druku - 5 zintegrowanych kolorów Gwarantowana minimalna szerokość linii - 0,02 mm Precyzja linii - +/- 0,1% lub mniej Rozdzielczość drukowania - 2400 x 1200 dpi Bufor w pamięci RAM - 256 MB Pojemność pojedynczego zbiornika atramentu - 200ml Prędkość...
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2017

ZAKUP 3 KOMPUTERÓW (STACJE ROBOCZE)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3 komputery (stacje robocze) wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 zapytania ofertowego.
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2017

Prowadzenie zajęć z ratownictwa weterynaryjnego DPF29-4

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z ratownictwa weterynaryjnego dla 2 grup w wymiarze 40 godzin na 1 grupę. 2. Szczegółowy program kursu stanowi Załącznik nr 1. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. ofert na przeprowadzenie kursu dla...
Poznań,
zachodniopomorskie
12-12-2017

Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i gabinetu doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół im....

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT ŁOBESKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i gabinetu doradcy zawodowego dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie, przy ul. Niepodległości 54, 73-150 Łobez. Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i gabinetu doradcy zawodowego: - zestawy komputerowe 54...
Łobez,
zachodniopomorskie
11-12-2017

Wyposażenie pracowni szkolnych w tablice multimedialne oraz w projektory multimedialne

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA TUCZNO.
Wyposażenie pracowni szkolnych w 10 zestawów tablic multimedialnych oraz w 5 projektorów multimedialnych. Minimalne parametry techniczne podane są w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Tuczno,
zachodniopomorskie
11-12-2017

Usługa prowadzenia kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego z zakresu wizażu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego z zakresu wizażu dla 2 grup w wymiarze 100 godzin na 1 grupę. 2. Szczegółowy program kursu stanowi Załącznik nr 1. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj....
Poznań,
zachodniopomorskie
08-12-2017

W sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej: szkolenia zawodowe dla Uczestników...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji: Część 1. Szkolenie zawodowe - Uprawnienia SEP bez ograniczeń Cel Kursu: uzyskanie kwalifikacji do dozoru, eksploatacji i prac kontrolno-pomiarowych. Łączny...
Szczecin,
zachodniopomorskie
07-12-2017

Dostawa podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest dostawa podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem 2. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Podkładka z kalendarzem zgodnie z poniższą specyfikacją: • Mousepad z uchylnym wierzchem i kartami wewnątrz • Format: 160 - 180 mm x 230 - 240 mm • Wierzchnia...
Koszalin,
zachodniopomorskie
07-12-2017

Warsztaty intermentoringowe [nr 8/2.8/2017]

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE SOS DLA RODZINY.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowych warsztatów intermentoringowych panelowych dotyczących procedur, metod, sposobów rozwiązywania problemów dot. pieczy zastępczej i adopcji dla kadry kierowniczej powiatów / województw i służb-system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz...
Szczecin,
zachodniopomorskie
05-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWZP w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na dostawę...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR-HYDROMA" SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Myjka powinna zawierać co najmniej: • pistolet spryskujący, • wąż wysokociśnieniowy min. 250 bar • lanca spryskująca 1 000 – 1 500 mm, • system tłumienia drgań, • zabezpieczenie przed skręcaniem, • automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, • wbudowany zbiornik paliwa i środek...
Szczecin,
zachodniopomorskie
04-12-2017

Przeprowadzanie indywidualnego poradnictwa zawodowego z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BUTTERFLY CONSULTING SP. Z O.O.
W części I: Przeprowadzanie indywidualnego poradnictwa zawodowego z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania dla 150 Uczestników projektu. Celem IDP jest opracowanie kompleksowego planu działań w ramach projektu dopasowanych do potrzeb, oczekiwań i możliwości konkretnego Uczestnika Projektu,...
Wrocław,
zachodniopomorskie
02-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij