Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

11/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Szczecin) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
zachodniopomorskie
20-01-2019

Numer postępowania: 1/2019/POPC nuts koszaliński

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i prowadzenia Portalu, w tym: a) dostarczenie licencji do Portalu nieograniczone czasowo – dla 87 nauczycieli, 50 osób dorosłych i 42 dla kadry kierowniczej (łącznie 179 licencji), b) utrzymanie domen (portalu) i zawartych na nim treści...
Warszawa,
zachodniopomorskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA.
1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców doradztwa/usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: a) Podmiotem ekonomii społecznej (PES) jest: • przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. nr...
Szczecin,
zachodniopomorskie
18-01-2019

zapytanie ofertowe makroregion I - hotele

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GAMMA D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi organizacji szkoleń w liczbie maksymalnie 239 szkoleń, 3-dniowych, stacjonarnych (szkolenie dla 1 grupy: 20 godzin zegarowych, realizowane w następujące po sobie 3 dni kalendarzowe). W ramach usługi do zadań Wykonawcy należy zapewnienie...
Warszawa,
zachodniopomorskie
18-01-2019

Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WODOCIĄGI REWAL SP. Z O.O..
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem). 2) Wymagania ogólne w stosunku do zamawianego pojazdu: 1. Ilość pojazdów –1 szt. 2. Pojazd wraz z zabudową musi być fabrycznie nowy, lecz nie starszy niż rok...
Pobierowo,
zachodniopomorskie
18-01-2019

Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami – w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia
Szczecin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na odcinku Alei Wojska Polskiego między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa – w ramach projektu pilotażowego pn. „Wstąp do Śródmieścia”.
Szczecin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Szczecińskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zabytków kamiennych rzeźbionych ze zbiorów Muzeum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Muzeum Narodowe w Szczecinie.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy następujących 13 zabytkach kamiennych rzeźbionych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie: 1) MNS/Szt/143 Kolumna z czarcim kapitelem, 1130–1340, wapień gotlandzki, 1130–1340, wapień gotlandzki 2) MNS/Szt/157 Kolumna z kapitelem...
Szczecin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.5/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Volcano Sp. z o.o., Sp.k..
Przecinarka jednogłowicowa z wyposażeniem (szczęki: 55mm i 60mm, mikromizer, frez 370mm, adapter do podłączenia stołów ) – 1 szt. • głowica tnąca poruszająca się na łożyskowanych prowadnicach linearnych, • regulowany skok posuwu głowicy tnącej w zależności od wymiarów ciętego materiału,...
Koszalin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZYTULISKO" W BIAŁOGARDZIE.
1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników realizowanego projektu pn. " Aktywnie z Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie" w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 2. Miejsce przeprowadzenia kursu- Białogard ...
Białogard,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZYTULISKO" W BIAŁOGARDZIE.
1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowaqdzenie kursów zawodowych dla uczestników realizowanego projektu pn." Bilet do pracy- aktywizacja społeczno- zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białogardzkiego" w ramach...
Białogard,
zachodniopomorskie
17-01-2019

DPF29_22_usługa dostarczenia endoskopu weterynaryjnego do szkolnej pracowni Technika Weterynarii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu do Oddziału TEB Edukacja w Szczecinie endoskopu weterynaryjnego do szkolnej pracowni Technika Weterynarii. Specyfikacja doposażenia pracowni stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Poznań,
zachodniopomorskie
17-01-2019

zapytanie ofertowe makroregion I pakiet szkoleniowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GAMMA D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
W związku z realizacją projektu: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie”, POWR.02.14.00-00-2005/18 (dalej „Projekt”) „Gamma” D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie...
Warszawa,
zachodniopomorskie
17-01-2019

SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU POWER DLA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach programu POWER dla Akademii Sztuki w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na nastepujące części: - Część 1 zamówienia: Szkolenia interpersonalne z następującej tematyki: 1) Efektywna komunikacja w zespole i na uczelni;...
Szczecin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem, przebudową i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA MONIKA FERENSZKIEWICZ.
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu zlokalizowanego w w Koszalinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6a w celu dostosowania go do prowadzenia żłobka, wg wymagań Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Lokal ten zajmuje powierzchnię około 250 m2. Termin...
Koszalin,
zachodniopomorskie
17-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2 POIŚ/2018 - Dostawa 150 fabrycznie nowych wagonów towarowych – platform...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Silva LS Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) fabrycznie nowych wagonów towarowych – platform kolejowych przeznaczonych do transportu intermodalnych jednostek ładunkowych o wskazanych parametrach brzegowych. Wartości parametrów szczegółowo opisano w załączonym Zapytaniu...
Mielec,
zachodniopomorskie
17-01-2019

Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2019 roku.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Obsługa sanitarna imprez organizowanych w Szczecinie w 2019 roku.
Szczecin,
zachodniopomorskie
16-01-2019

Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Gryfino.
Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska (pow. 0,76 ha) w Nadleśnictwie Gryfino, Leśnictwie Śmierdnica, oddz. 34g (dz. ewid. nr 34, obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo)
Gryfino,
zachodniopomorskie
16-01-2019

dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Police.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Ja w internecie. Wyszczególnienie rodzaju przedmiotu zamówienia, jego ilość, rodzaj oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 1) Ilekroć specyfikacja...
Police,
zachodniopomorskie
16-01-2019

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
Szczecin,
zachodniopomorskie
15-01-2019

Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku Karlino – DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów (Stary Kolejowy Szlak). Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=643419
Koszalin,
zachodniopomorskie
15-01-2019

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom niesamodzielnym w ramach projektu. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej w okolicy zamieszkania opiekuna oraz wyrażenia zgody na opiekę przez osobę...
Koszalin,
zachodniopomorskie
15-01-2019

Kurs dla uczniów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
zachodniopomorskie
15-01-2019

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z terenu Gminy Malechowo na basen,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MALECHOWO.
Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym na potrzeby organizacji wyjazdów na piknik integracyjny, basen oraz wyjazdy edukacyjno-kulturalne (kino, teatr, jednodniowe wycieczki) w ramach projektu „Dla dobra dzieci - rozwój 13 placówek wsparcia...
Malechowo,
zachodniopomorskie
15-01-2019

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z O.O..
1. Inżynier Kontraktu obowiązany jest do: 1) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”; zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”,...
Chełm Gryficki,
zachodniopomorskie
15-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 8 MATRYC WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM DEDYKOWANYCH DLA PRASY POZIOMEJ O...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALBATROS ALUMINIUM SP. Z O.O..
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem postępowania jest a) dostawa 8 matryc (1 podstawowa H42492 oraz 2 dublery dla niej, 1 podstawowa H42490 oraz 2 dublery dla niej oraz 1 podstawowa spośród: H42600 i F55200 wraz z 1 dublerem dla niej) wraz z oprzyrządowaniem...
Poznań,
zachodniopomorskie
14-01-2019

„Historia Obszaru Dolnej Noteci do 1945 roku Strzelce Krajeńskie - Drezdenko - Dobiegniew i okolice...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
„Historia Obszaru Dolnej Noteci do 1945 roku Strzelce Krajeńskie - Drezdenko - Dobiegniew i okolice - publikacja promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego ”
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-01-2019

Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-01-2019

Przeprowadzenie szkolenia oraz zorganizowanie egzaminu zewnętrznego przed właściwą Komisją w celu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego oraz zorganizowanie egzaminu zewnętrznego przed właściwą Komisją w celu uzyskania certyfikatu po zdanym egzaminie potwierdzającego nabycie kwalifikacji przez uczestników projektu dla planowanej liczby ok 14 uczestników projektu lub...
Sławno,
zachodniopomorskie
14-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij