Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. URZĄD MORSKI W SZCZECINIE.
Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy" (zwanej dalej Inwestycją), obejmującej sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zaproszenie do składania ofert na na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOFTRONIC SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia część A - usługa szkoleniowa (trenerska) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ECDL/ zapewnienie trenerów Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń dla 220 uczestników projektu zam. w woj. Zachodniopomorskim w powiatach: kołobrzeski, koszaliński,...
Poznań,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 220...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOFTRONIC SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia część A - usługa szkoleniowa (trenerska) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ECDL/ zapewnienie trenerów Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń dla 220 uczestników projektu zam. w woj. Zachodniopomorskim w powiatach: Świnoujście, Kamieński,...
Poznań,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/BIM/2018 na wynajem sal do przeprowadzenia szkoleń Building Information...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.
1. Przedmiotem zamówienie jest realizacja usługi wynajmu sal pozwalających na prowadzenie: a) szkoleń teoretycznych Building Information Modeling dla 10 grup, przeciętnie po 20 osób, w wymiarze 16 godzin na grupę (sumarycznie 160 godzin), b) szkoleń praktycznych Building Information Modeling dla...
Szczecin,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 10/CBR/2018 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego mikroskopu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego mikroskopu stereoskopowego z oprzyrządowaniem oraz fabrycznie nowego profilometru optycznego. Przedmiot zamówienia został podzielny na następujące części: CZEŚĆ I: MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z OPRZYRZĄDOWANIEM wg poniższej...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 9/CBR/2018 - Dostawa oraz instalacja stanowiska do badań emisji formaldehydu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja stanowiska do badań emisji formaldehydu oraz lotnych związków organicznych (VOC) metodą komorową wg poniższej specyfikacji: a) Stanowisko laboratoryjne wyposażone w zespół czterech komór szklanych o pojemności 0,225m³ i jednej komory o pojemności...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 12/CBR/2018 - Dostawa i montaż stanowiska do badania mebli

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska do badania mebli o następujących parametrach: 1) Rama stanowiska uniwersalnego: a) Wymiary: min. 2,5 x 2,5 m, wysokość: 2,0 m, b) Konstrukcja bazowa do instalacji dalszego oprzyrządowania, w szczególności siłowników i elementów blokujących...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 11/CBR/2018 - Dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej o następujących parametrach: - Możliwość wykonywania pomiarów zgodne z normami EN 310, 311, 319, 320, 323, 325; - Zakres wskazań min. 7 000 N; - Badanie prób statycznych, rozciąganie i ściskanie; - Oznaczania płyt do...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Zakup maszyny do produkcji elementów żelbetowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADAM DZIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HYDROBUD".
Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do produkcji elementów żelbetonowych - 1szt. Podstawowe elementy zamówienia: • Urządzenie musi być nowe, • Urządzenie kroczące po terenie, • Urządzenie nie może być szersze niż 5,5 m, • Urządzenie wyposażane w kompletne formy do produkcji: • Płyt...
Ustronie Morskie,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Budowa nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Unisławy 15a na działce nr 11/3, obręb 1020 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Budowa nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Unisławy 15a na działce nr 11/3, obręb 1020 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie
Szczecin,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Remont sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Remont sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym położonym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie
Szczecin,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew i krzewów Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek
Koszalin,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2018 z dnia 17.04.2018 w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PC OPEN SP. Z O.O..
Kody CPV: CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe, CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe, CPV: 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, CPV: 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów komputerowych w zakresie...
Łódź,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Zapewnienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń komputerowych oraz wewnętrznych egzaminów próbnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA IT.
Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy usługi zapewnienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz wewnętrznych egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych CompTIA Fundamentals oraz Windows Operating System Fundamentals w ramach Projektu „Akademia Administratora Systemów...
Szczecin,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/2018 z dnia 17.04.2018 r. na zapewnienie sal szkoleniowych wyposażonych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PC OPEN SP. Z O.O..
Kod CPV: 70220000-9 -Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie: a. sal szkoleniowych wyposażonych w komputery na potrzeby kursu komputerowego w zakresie TIK/ICT (tzw. „kursu komputerowego”) dla 20 grup (po średnio 15 osób każda...
Łódź,
zachodniopomorskie
25-04-2018

Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Szczecin,
zachodniopomorskie
24-04-2018

Przedmiot: Przebudowa DW 177 w m. Sośnica (kanalizacja deszczowa)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Przedmiot: Przebudowa DW 177 w m. Sośnica (kanalizacja deszczowa)
Koszalin,
zachodniopomorskie
24-04-2018

"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik.
"Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 623, obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik"
Bierzwnik,
zachodniopomorskie
24-04-2018

Wyroby medyczne jednorazowego uzytku z włókniny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika.
Wyroby medyczne jednorazowego uzytku z włókniny
Koszalin,
zachodniopomorskie
24-04-2018

URZĄDZENIA DO MIERZENIA WIĄZKI LASEROWEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWER-TECH JANUSZ MARCIN EJMA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczne urządzenia do mierzenia wiązki laserowej: 1. Wymagania w zakresie odczytów pomiarowych: a) pomiar średnicy, położenia oraz przemieszczenia się punktu skupienia wiązki laserowej w czasie rzeczywistym, mierzone w osiach x...
Wałcz,
zachodniopomorskie
24-04-2018

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok 500 m kw....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BALSA” Spółka z o.o..
Instalacja nr 1 Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowej usługi dostarczenia, montażu i uruchomienia instalacji PV wraz z systemem monitoringu- pozwala on na śledzenie bieżącej produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej oraz przeglądanie danych archiwalnych. Instalacja ta będzie składać się z...
Dębno,
zachodniopomorskie
24-04-2018

Dostawa pieca tunelowego do wyżarzania na jasno

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA.
Piec tunelowy do wyżarzania na jasno elementów grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej lub miedzi oraz do lutowania tych elementów grzejnych z innymi detalami. Wyżarzanie " na jasno" odbywa się w atmosferze ochronnej wodoru i/lub azotu. Średnice wyżarzanych elementów grzejnych: Ø6,4; Ø8,0; Ø8,5;...
Szczecin,
zachodniopomorskie
24-04-2018

„Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
„Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego”
Szczecin,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Kompleksowa organizacja certyfikowanego kursu specjalistycznego „Gynecological Cancer and...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE.
Organizacja certyfikowanego Kursu specjalistycznego „Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach: State – of – the – art” z praktycznym wykorzystaniem zaawansowanych technik symulacyjnych dla dwóch osób kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Szczecin,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Promocja Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz realizacja działań wspomagających

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.
Przeprowadzenie działań promocyjnych w następujących kanałach komunikacji: Internet (Kampania powinna też uwzględniać urządzenia mobilne) - emisja banerów graficznych display multiscreen (geotargetowanie, targetowanie behawioralne, targetowanie po tematach i zainteresowaniach, kierowanie na...
Szczecin,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 08/KZ/2018 dotyczące zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych na szkoleniu : „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136” dla grup 10-cio osobowych według specyfikacji zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego
Szczecin,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Organizacja i realizacja 38 pikników cyfrowych w woj. zachodniopomorskim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa organizacji i realizacji 38 pikników cyfrowych organizowanych w 19 gminach (2 pikniki z każdej gminie dla min. 90 osób każdy) woj. zachodniopomorskiego w ramach projektu „E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego...
Warszawa,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Dostawa i montaż wyposażenia w postaci zabudowy auta umożliwiającej wykonywanie prac warsztatowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DANIEL KIBIŃ DELTA TECHNIQUE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w postaci zabudowy umożliwiającej wykonywanie prac warsztatowych związanych z działalnością Beneficjenta w samochodzie Marki Mercedes Vito furgon L2 długi. Zabudowa warsztatowa powinna charakteryzować się parametrami technicznymi opisanymi w...
Lipnik,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby wyposażenia pracowni warsztatów szkolnych wraz z montażem i szkoleniem.
Lublin,
zachodniopomorskie
23-04-2018

Dostawa dodatków do odzieży bhp

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim.
Dostawa dodatków do odzieży bhp
Stargard Szczeciński,
zachodniopomorskie
22-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij