Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Programista z zakresu systemy wizyjne/AI/sieci neuronowe/deep learning

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FX-TRONIK SP. Z O.O. SP. K..
Kobieta lub mężczyzna na stanowisko: Programista z zakresu systemy wizyjne/AI/sieci neuronowe/deep learning Praca w ramach zespołu badawczego przy wykonaniu prac badawczych obejmujących: • Zaprojektowanie i wdrożenie algorytmów uczenia maszynowego do analizy obrazu z kamer umieszczonych w obiektach...
Kościan,
wielkopolskie
23-09-2018

Systemy do pomiarów dendrometrycznych i przepływu soków na stacje Tlen1, Tlen 2 i Tuczno

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Systemy do pomiarów dendrometrycznych i przepływu soków na stacje Tlen1, Tlen 2 i Tuczno
Poznań,
wielkopolskie
22-09-2018

Dostawa przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Dostawa przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych
Poznań,
wielkopolskie
22-09-2018

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

Modernizacja i rozbudowa platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych Infrastruktury...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Modernizacja i rozbudowa platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ: platforma komunikacyjna, dydaktyczna i internetowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet im. A. Mickiewicza .
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ: platforma komunikacyjna, dydaktyczna i internetowa (usługa opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy)
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

Programowalny system do automatyzacji wysokociśnieniowych badań przepływowych, w kontrolowanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HRTJ Sp. z o.o..
Skrót, pełna wersja w załączniku - "Zapytanie ofertowe". Programowalny system do automatyzacji wysokociśnieniowych badań przepływowych, w kontrolowanych warunkach temperaturowych prowadzonych reakcji Zad.1 Planowanie wdrożenia innowacji - Badania przemysłowe Dla zaprojektowania najkorzystniejszej...
Mosina,
wielkopolskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie IPD, indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Infos Tomasz Żurek.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie IPD, pośrednictwa pracy, grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego 120 Uczestników/czek projektu pn. "Przez aktywność do zatrudnienia" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku "Zapytanie ofertowe nr 01_0146_18"
Chodzież,
wielkopolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/08/2018/POZBUD - Badania szczelności okien, odporności na siłę wiatru i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POZBUD T&R S.A..
SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. SPECYFIKACJA Przedmiotem usługi jest: Wykonanie badań wytrzymałościowych okien w akredytowanym...
Wysogotowo,
wielkopolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/08/2018/POZBUD - Badania i opracowanie kleju niestarzejącego się pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POZBUD T&R S.A..
SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. SPECYFIKACJA Przedmiotem usługi są: • badania i opracowanie kleju do drewna opartego na wodzie,...
Wysogotowo,
wielkopolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/08/2018/POZBUD - Wytworzenie prototypów hybrydowych ram okiennych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POZBUD T&R S.A..
SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. SPECYFIKACJA. Przedmiotem usługi jest: Wykonanie montażu prototypów okien o profilu 68mm w poniższych...
Wysogotowo,
wielkopolskie
21-09-2018

zapytanie ofertowe nr 3/03/2018 - Wyznaczenie wybranych parametrów modułowych anten...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARFIDO SP. Z O.O..
Przedmiot badań został ulokowany w obszarze wybranych zagadnień syntezy (modelowania) anten czytnika/programatora (RWD – ang. Read/Write Device) systemu radiowej identyfikacji obiektów (RFID – ang. Radio Frequency IDentification; Identyfikacja Radiowa) pasma UHF (860-960 MHz w zależności od...
Chyby,
wielkopolskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie IPD, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CERTES" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przeprowadzenia IPD, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego dla 100 Uczestników/czek projektu pn. "AKTYWNI ==> ZATRUDNIENI ==> NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Warszawa,
wielkopolskie
21-09-2018

zakup maszyn i urządzeń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARTBIX ARTUR KUBIK.
Parametry techniczne • Maszyna do produkcji przejść PE/stal – 1 sztuka; Urządzenie modułowe do produkcji przejść PE/stal: • Moduł 1 - podajnik ręczny wraz z uchwytem podtrzymujący rurę Pe do zaciśnięcia. W zestawie uchwyty do zmiany średnic od dn 25 do dn 90. • Moduł 2 - podajnik ręczny wraz z...
Kalisz,
wielkopolskie
21-09-2018

Usługa polegająca na dostawie paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN, służąca...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
Zamówienie obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 40.000 litrów oleju napędowego wytwarzanego wg normy PN-EN 590:2011 dla trzech medycznych pojazdów specjalistycznych od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r., na terenie województwa wielkopolskiego, w transakcjach bezgotówkowych,...
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/FPS/PPOD w ramach Projektu „Program przekwalifikowania osób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy zawodowego zgodnie z poniższą specyfikacją: Przeprowadzenie testu kompetencji/rozmowy połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IDP) i ocena czynników szkodliwych na stanowisku pracy, którego celem jest weryfikacja...
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego - PIROSEKWENATORA dla Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAŃ DNA SP. Z O.O..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa pirosekwenatora na potrzeby realizacji projektu specjalistycznej aparatury badawczej. 2. WYMAGANE parametry techniczne i ilościowe przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 3. Oferent zobowiązuje się udostępnić...
Poznań,
wielkopolskie
21-09-2018

Zakup materiałów i robót budowlanych w celu adaptacji hali w Stęszewie do pełnienia nowych funkcji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PHU ALMA Leszek Cykowiak.
Przedmiotem zmówienia jest zakup materiałów oraz robót budowlanych – rozbudowa istniejących elementów hali produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniami wymaganymi przepisami prawa dla tego typu inwestycji i mediami (w obrębie działek). Dla przedmiotowego zamówienia opracowany jest projekt...
Stęszew,
wielkopolskie
21-09-2018

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiewiórowskiego (odcinek od ul. Cisowej do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiewiórowskiego (odcinek od ul. Cisowej do ul. Sulmierzyckiej) w Krotoszynie na które zamawiający ubiega się o pozyskanie środków w ramach projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem gospodarki...
Krotoszyn,
wielkopolskie
21-09-2018

Przebudowa sieci wodociągowej z istniejącymi przyłączami przy ul. Klemczaka w Krotoszynie oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przebudowa sieci wodociągowej z istniejącymi przyłączami przy ul. Klemczaka w Krotoszynie. oraz Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie, ul. Benicka – ul. Klemczaka. realizowanego w ramach projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem...
Krotoszyn,
wielkopolskie
21-09-2018

Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wiewiórowskiego,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie realizowanego w ramach projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krotoszynie etap II wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie...
Krotoszyn,
wielkopolskie
21-09-2018

Symbol: ZSP4.ZP.252.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Symbol: ZSP4.ZP.252.1.2018 - przetarg nieograniczony na:
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2018

przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet im. A. Mickiewicza .
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup fabrycznie nowej komory klimatycznej do wzrostu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup fabrycznie nowej komory klimatycznej do wzrostu roślin w ramach Projektu: "S trategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy  jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*,...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2018

INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARTBIX ARTUR KUBIK.
Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja przedsiębiorstwa polegająca na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z transportem i instalacją - zgodnie z poniższą specyfikacją: Parametry techniczne 1. Infrastruktura sieciowa – 1 komplet, w tym: • Serwer – 1 sztuka; Typu...
Kalisz,
wielkopolskie
20-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 01/DOT/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOSTYMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1) Klasyfikacja Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 73100000-3 "Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe". 2) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania receptury innowacyjnego, mikrobiologicznego preparatu w formie stałej z...
Września,
wielkopolskie
20-09-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Kurs kosmetyczny z obsługą komputera...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŚREMSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚREMIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. „Kurs kosmetyczny z obsługą komputera (zakończony egzaminem ECDL)” w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie śremskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii...
Śrem,
wielkopolskie
20-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2018/ZP_WSL w sprawie zakupu sprzętu i oprogramowania dla Wyższej Szkoły...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.
Szczegółowy opis pożądanej funkcjonalności znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia - ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup serwera współpracującego z macierzą dyskową A i zapasową B na potrzeby funkcjonowania gry symulacyjnej. Zakup oprogramowania Windows Server Standard 2016 z zapewnionym SA na...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2018

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu - etap I

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu - etap I
Poznań,
wielkopolskie
19-09-2018

Przedmiotem zamówienia jest remont Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie POSIR O/Malta w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Przedmiotem zamówienia jest remont Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie POSIR O/Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i budowlano wykończeniowych, w tym m.in:1) demontaż starych posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny i wykonanie nowych...
Poznań,
wielkopolskie
19-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij