Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

05/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Poznań) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
wielkopolskie
20-01-2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w województwie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMAN DISCOVERS CENTRUM ANALIZ I ROZWOJU PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAPOL KARINA JAKUBEK.
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. „Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami i bezdomnością” Oferent/oferenci muszą mieć możliwość realizacji grupowych kursów zawodowych: - Pracownik gospodarczy - 13 osób Miejsce...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
20-01-2019

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 46 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki psychologicznej w Dziennym Domu Pomocy w Brudzewie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki psychologicznej w Dziennym Domie Pomocy w Blizanowie przez psychologa. 1. Świadczenie usług odbywać się będzie w wymiarze 40h/mc 2. Usługi będą świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00....
Pleszew,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/6.2/2019 w ramach projektu "Zdobądź zawód i pracę"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRALNA AGENCJA ROZLICZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 20 uczestników projektu „Zdobądź zawód i pracę” wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 80 godzin zegarowych doradztwa indywidualnego dla osób bez zatrudnienia oraz opracuje 20...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Zakup odczynników chemicznych 11 01 2019 E

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. N,N-Diisopropylethylamine, DIPEA 100mlx 1 7087-68-5 2. Diphenyl phosphoryl azide, DPPA 5gx 1 26386-88-9 3. Hydrogen chloride solution 4.0 M in dioxane 100mlx 4 7647-01-0 4. 1,4-dioxane anhydrous, under septum 1Lx 1 123-91-1 5. bis[(4-methoxyphenyl)methyl]amine (PMB) 5gx 1 17061-62-0...
Kraków,
wielkopolskie
18-01-2019

Zakup odczynników chemicznych 11 01 2019 F

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. 2,6-Dichloro-3-iodopyridine 25gx 1 148493-37-2 2. THF anhydrous, under septum 1Lx 1 109-99-9 3. Lithium diisopropylamide solution 2M in THF 100mxl 1 4111-54-0 4. Borane tetrahydrofuran complex solution 100mlx 1 14044-65-6 5. tert-butylamine 100mlx 1 75-64-9...
Kraków,
wielkopolskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zabudowy stoiska na targi Stockholm Furniture and Light Fair 2019,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STYLE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie zabudowy stoiska na targi Stockholm Furniture and Light Fair 2019, Szwecja (montaż i demontaż wraz z transportem) Stoisko musi zostać wykonane według projektu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Założenie techniczne...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Zakup materiałów laboratoryjnych 11 01 2019 A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
Waga analityczna 1 sztuka: • Obciążenie minimalne 1 mg; • Obciążenie maksymalne ok. 220g; • Dokładność odczytu 0,01/0,1mg; • Temperatura pracy min. zakres 10-40 oC • Wewnętrzna kalibracja; • Szafka przeciwpodmuchowa; • Szalka ze stali nierdzewnej; • Wyświetlacz LCD; • Legalizacja; • Gwarancja –...
Kraków,
wielkopolskie
18-01-2019

Realizacja usług szkoleniowych dla opiekunów faktycznych w projekcie Nie jesteśmy sami –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BIAŁOŚLIWIE.
Świadczenie usługi trenerskiej - przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów faktycznych Liczba osób objętych wsparciem: minimum 30 Liczba grup: 2 grupy ok. 10-15-osobowe Na każdą grupę przewidziano 3 szkolenia Każde szkolenie powinno trwać 8 godzin zegarowych. Maksymalna liczba godzin usługi: 48 h....
Białośliwie (wieś),
wielkopolskie
18-01-2019

Dostawa kompletnego zestawu klimatyzacji dla autobusu hybrydowego o długości 18m

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu klimatyzacji składającego się z dwóch jednakowych urządzeń dachowych. Wymagania / Parametry techniczne urządzeń: - Kompaktowa konstrukcja ze sprężarką klimatyzacji wbudowaną w urządzenie; - Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji obiegu...
Bolechowo-Osiedle,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapytanie numer 60/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy wynajmu specjalistycznej maszyny leśnej – harwestera...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca powinien dysponować profesjonalną maszyną leśną tj. harwesterem. Maszyna winna być w oryginalnym stanie, oryginalnie wyposażona w żuraw z głowicą do ścinki drzew i wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, w pełni sprawna techniczne, z ważnymi i...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/86/FPGP/01/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH.
Zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do 30.10.2019r. Ilość szkoleń oraz terminy ustalane będą na bieżąco z Zamawiającym.
Warszawa,
wielkopolskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z 09.01.2019r. na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z budową...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ATRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych z budową części socjalno-biurowej hali produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków. Zakres robót: a) roboty ziemne b) fundamenty c) ślepa posadzka Do...
Czarnków,
wielkopolskie
18-01-2019

Dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu ,, Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO JASTROWIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu „Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie!” w ramach Podziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego...
Jastrowie,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na wykonanie usług nadawczo-rozwojowych -zakup i dostawa drewna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na: Zakupie i dostawie 91 m3 drewna klejonego.
Paproć,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na wykonanie usług nadawczo-rozwojowych - badanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na: Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.
Paproć,
wielkopolskie
18-01-2019

Zaprojektowanie i budowa budynku pobytu osób autystycznych w Poznaniu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA DOM AUTYSTY.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku pobytu osób autystycznych w Poznaniu, będących pod opieką Fundacji Dom Autysty, wraz z częścią warsztatowo-dydaktyczną, zagospodarowaniem działki wokół budynku, doprowadzeniem mediów i budową ogrodzenia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Przebudowa stacji 110/15kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENERGA-OPERATOR SA.
Stacja elektroenergetyczna 110/15/6 kV GPZ Kleczew usytuowana jest na działce 100/3 w miejscowości Roztoka 11 w gminie Kleczew obszar wiejski. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia metodą „kompleksową”. W zakres zamówienia wchodzi: • stosowanie się do zapisów Standardów...
Gdańsk,
wielkopolskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 7/2018 Wagi i aparaty analityczne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Waga analityczna Przyrząd laboratoryjny służący do dokładnego określenia masy - przeznaczony będzie do przygotowania prób analitycznych. Urządzenie spełniające następujące parametry techniczne: • zakres ważenia: 220 g lub lepszy np. 220/81 g; • działka odczytowa: nie mniejsza niż 0,0001 g (0,1...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 8/2018: Mieszalnik 50 l - 1 sztuka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Mieszalnik 50 l - 1 sztuka Urządzenie służące do wytwarzania jednorodnej masy produktu leczniczego w skali półtechnicznej. Urządzenia musi spełniać następujące wymagania techniczne: • wykonanie wg zasad GMP (Good Manufacturing Practise); • typ mieszalnika: binowy, bębnowy lub inny o podobnych lub...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej do cięcia blach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "LENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA.
Dostawa, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej, charakteryzującej się następującymi parametrami technicznymi i wyposażeniem: a) Źródło laserowe na ciele stałym, wiązka prowadzona światłowodem b) Budowa modułów diodowych umożliwiająca ich szybką wymianę w przypadku ich awarii na zasadzie „plug...
Środa Wielkopolska,
wielkopolskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2018 dotyczące badań lekarskich związanych z realizacją projektu Dobry...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.
Organizacja świadczenia usług lekarskich: Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego; badania wykonywane będą po mailowym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań; - Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług...
Poznań,
wielkopolskie
18-01-2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2019 - przetarg nieograniczony na:
Poznań,
wielkopolskie
17-01-2019

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w Cannes, Francja
Poznań,
wielkopolskie
17-01-2019

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka (5...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki w Poznaniu .
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka (5 zadań częściowych)
Poznań,
wielkopolskie
17-01-2019

Usługi doradcze do opracowania nowego projektu wzorniczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TECHBIT Sp. z o.o..
1. Etap I Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego - innowacyjnej maszyny sortującej. Opis przedmiotu zamówienia: Celem niniejszej usługi jest opracowanie niezbędnych założeń dla nowego projektu wzorniczego. W ramach niniejszej usługi planuje się...
Poznań,
wielkopolskie
17-01-2019

Zakup odczynników chemicznych 10 01 2019 G

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Triphenylphosphine 250 mg*2 603-35-0 2. 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-amine dihydrochloride 1 g*1 1210711-82-2 3. 6-METHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE 1 g*1 120-15-0 4. 5-methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindole 1 g*1 127168-88-1 5. 3-BROMO-5-METHYL-1H-PYRAZOLE 5 g*1 57097-81-1...
Kraków,
wielkopolskie
17-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/LECH na transport eksponatów, w ramach targów Stockholm Furniture and...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LECH ŚWIĄTEK P.P.U.H. "LECH" LECH ŚWIĄTEK.
Przedmiotem zamówienia jest transport eksponatów na trasie Kostrzyn-Sztokholm-Kostrzyn wraz z załadowaniem, rozładunkiem i ustawieniem na stoisku wystawienniczym, w związku z udziałem w targach Stockholm Furniture and Light Fair Szwecja, w dniach 05-09 lutego 2019 r. oraz w związku z realizacją...
Kostrzyn,
wielkopolskie
17-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij