Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE GREEN HOUSE.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenie zawodowego pn. Kosmetyczka – 100 godzin dla 10 uczestników (1 grupa), w ramach Projektu „Nowy Horyzont !!!” nr RPWP.07.01.02-30-0024/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt...
Trzcianka,
wielkopolskie
23-09-2019

Zakup i dostawa dwuteowników i blach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAWEŁ SIWAK USŁUGI ŚLUSARSKIE.
Zakup i dostawa dwuteowników i blach zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Sieroszewice,
wielkopolskie
23-09-2019

Materiały metalowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. USŁUGI ŚLUSARSKIE MGR INŻ. PAWEŁ SIWAK.
Zakup i dostawa nowych materiałów metalowych zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Sieroszewice,
wielkopolskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe usługi informacyjno - promocyjne - szacowanie wartości zamówienia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług informacyjno-promocyjnych w ramach których: 1. Wykona 3 tablice informacyjne związane z realizacją projektu. Tablica winna być wykonana zgodnie z wytycznymi i wzorami zawartymi na stronie...
Szamotuły,
wielkopolskie
23-09-2019

Szkolenie dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
wielkopolskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/014/2019/1.1.1_POIR – dostawa 1 kpl. urządzeń do piaskowania pod koła...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego 1 kpl. urządzeń do piaskowania pod koła tramwaju (dla 1 osi tramwaju) do konstrukcji bazowej tramwaju nowej generacji, przeznaczonego do ruchu po torach 1435 mm z wózkami skrętnymi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:...
Poznań,
wielkopolskie
23-09-2019

Szkolenie dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSPIRACJA RAFAŁ PIOTROWSKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Kąty Wrocławskie,
wielkopolskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/019/2019/1.1.1_POIR – dostawa odbieraka prądu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego zespołu odbieraka prądu, w którego w skład wchodzą: a) rama wsporcza b) korpus odbieraka prądu c) ściągacz elektryczny d) wyłączniki krańcowe e) system awaryjnego podnoszenia/opuszczania odbieraka Ponadto Wykonawca...
Poznań,
wielkopolskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/018/2019/1.1.1_POIR – dostawa zadajnika jazdy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowego zadajnika jazdy do konstrukcji bazowej tramwaju nowej generacji, przeznaczonego do ruchu po torach 1435 mm z wózkami skrętnymi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przekazania dokumentacji w języku polskim w formie...
Poznań,
wielkopolskie
23-09-2019

Realizacja procesu dydaktycznego w ramach Podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze tematy zajęć. Przedmiotem zamówienia jest: 1/ Przeprowadzenie zajęć (wykładów i zajęć warsztatowych) na Podyplomowych studiach menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i...
Poznań,
wielkopolskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 - MODUŁ CZYSZCZĄCY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HBP-LIKVOR S.C. ROBERT PRAJS, JAN BUDKA.
Przedmiotem zamówienia jest element linii technologicznej do produkcji nalewek tj. moduł czyszczący. Minimalne parametry techniczne (nie gorsze niż): - wydajność: do 4000 kg na godzinę, - wysokość zasypu: 1500 mm, - wysokość wysypu regulowana: 650-900 mm, - zespół wodny wytwarzający strumień wody...
Pniewy,
wielkopolskie
23-09-2019

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie usługi badawczej w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Adamantis Sp z o.o..
2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania i przypisane im efekty: 2.1. Zadanie 1. 2.1.1. Cel. Dobranie surowca i parametrów procesu pozyskiwania napoju owsianego w warunkach laboratoryjnych, mając na względzie najwyższą wartość odżywczą i...
Rojów,
wielkopolskie
22-09-2019

dostawa zestawu przełączników sieciowych i dostawa zestawu licencji oprogramowania dla zestawu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet im. A. Mickiewicza .
dostawa zestawu przełączników sieciowych i dostawa zestawu licencji oprogramowania dla zestawu przełączników sieciowych - zamówienie podzielone na 2 części
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Wybór jednostki naukowej do opracowania technologii sprzężonego ze sobą modułu systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOLLUX LIGHTING SP.J. Ajchsztet Muzolf.
2. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania w ramach Projektu są: Realizacja zamówień • Zamówienia składane są przez klientów hurtowych poprzez panel sprzedaży B2B (ang. business to business). • Następnie są pobierane do systemu ERP, gdzie podlegają weryfikacji i dalej przekazaniu do...
Budzyń,
wielkopolskie
20-09-2019

Wybór jednostki naukowej do opracowania prototypu zintegrowanego systemu zarządzania sprzątanymi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Klimat Sp. z o.o..
1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i stworzeniu prototypu zintegrowanego systemu zarządzania sprzątanymi obiektami. Dzięki powstałemu w wyniku realizacji projektu systemu, Wnioskodawca uzyska narzędzie do...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Modułowy zestaw mebli dziecięcych z interaktywnymi powłokami

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUTIKAI sp. Z o.o..
Zadanie 1 – Planowanie wdrożenia innowacji – faza koncepcyjna W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny innowacyjnego produktu – modułowego zestawu mebli dziecięcych z powłokami luminescencyjnymi, magnetycznymi i chromatycznymi zapewniającymi odpowiednio następujące funkcjonalności: -...
Mosina,
wielkopolskie
20-09-2019

Modułowy kontener - mobilna jednostka pływająca, o wielofunkcyjnym zastosowaniu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PMMT SP. Z O. O..
Zadanie 1 – Planowanie wdrożenia innowacji – faza koncepcyjna W ramach zadania Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny – przyjaznego środowisku Modułowego kontenera będącego mobilną jednostką pływającą, o wielofunkcyjnym zastosowaniu (m.in. mieszkalnym, biurowym, warsztatowym) złożonego z...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Przepływowy reaktor do badań syntez i procesów z automatyzacją

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZOTO NK Sp. z o.o..
Zad.1 Planowanie wdrożenia innowacji – faza koncepcyjna - projekt założeń i koncepcji oraz Projekt techniczny i Projekt rozbudowy Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie założeń i koncepcji Przepływowego reaktora do badań syntez i procesów z automatyzacją, w kontrolowanych warunkach...
Mosina,
wielkopolskie
20-09-2019

Instrument do badania ścieralności

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. M-TEX MARIUSZ KRUSZELNICKI & ANNA KRUSZELNICKA-HEŁKA SPÓŁKA CYWILNA.
Instrument do badania ścieralności zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Olszowa,
wielkopolskie
20-09-2019

Dostawa kamery linijkowej wraz z okablowaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostawa fabrycznie nowej kamery linijkowej wraz z okablowaniem o następujących parametrach: Typ: Kamera Linijkowa Kolor: Monochromatyczna Rozdzielczość: 1px x 2048px Maksymalna częstotliwość: Nie mniejsza niż 50kHz Głębia bitowa pixela: 8 / 12bitów Wyzwalanie: Wyzwalanie zewnętrzne, wyzwalanie...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych - szacowanie wartości zamówienia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jego integralną część.
Szamotuły,
wielkopolskie
20-09-2019

Zarządzanie projektem Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM LOGISTYCZNO-INWESTYCYJNE POZNAŃ II SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania finansowym i rzeczowym rozliczaniem Projektu, w celu zapewnienia jego prawidłowego zrealizowania, a w szczególności prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania. Obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego...
Siekierki Małe,
wielkopolskie
20-09-2019

Opracowanie oprogramowania gromadzącego, analizującego i transformującego dane z urządzeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dot For You Paweł Andrukonis.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oprogramowania: a) aplikacji analizy i transformacji danych z czujników opaski biometrycznej (oraz urządzeń peryferyjnych m.in. holtera, wagi, urządzenia pomiaru cukru, pomiaru ciśnienia i tętna) w informacje o stanie zdrowia użytkownika (np. o ryzyku...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

„Usługa polegająca na modyfikacji portalu internetowego oraz stworzenie aplikacji mobilnej, służąca...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych usług: 1. Modyfikacja portalu 1.1 Wprowadzenie zmian na istniejącym portalu 1.2 Rozbudowa portalu 1.2.1 Edukacja 1.2.1.1 Baza wiedzy 1.2.1.2 FAQ 1.3 Rejestracja i konta użytkowników 1.4 Autoprofilaktyka 1.4.1 Samobadanie ...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 03/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów w postaci: 1. śrub – 1 część zamówienia, 2. łożysk – 2 część zamówienia, 3. odbojników – 3 część zamówienia, 4. prowadnic liniowych – 4 część zamówienia, 5. prowadników kablowych/obwodowych – 5 część zamówienia. Z uwagi na ograniczoną liczbę...
Brodowo (wieś),
wielkopolskie
20-09-2019

Prowadzenie szkoleń „Obowiązki pracowników jst związane z ochroną danych osobowych - stan aktualny”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu maksymalnie 14 szkoleń z tematu „Obowiązki pracowników jst związane z ochroną danych osobowych - stan aktualny” w 14 gminach w województwie wielkopolskim. Szkolenia odbędą się na terenie każdej gminy wymienionej w pkt 3, w lokalizacji wskazanej...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Opracowanie programu kształcenia oraz programu praktyk dla zmodyfikowanego kierunku - Informatyka,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM DA VINCI.
Opracowanie programu kształcenia oraz programu praktyk dla zmodyfikowanego kierunku - Informatyka, studia I stopnia, 20 modułów + program praktyk: 1. Algorytmy i struktury danych – 5 godz. 2. Aplikacje mobilne – 5 godz. 3. Aplikacje wielowarstwowe – 5 godz. 4. Architektura komputerów – 5 godz. 5....
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem dla studentów Wydziału Chemii UAM w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem w zakresie tematyki Pełnomocnik / Audytor wewnętrzy systemu ISO 9001. Szkolenie musi spełnić następujące wymagania: - szkolenie musi odbywać się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

Przeprowadzenie zajęć na module kierunkowym obligatoryjnym "Tutoring" dla kierunków: Analityka i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM DA VINCI.
Przeprowadzenie zajęć na module kierunkowym obligatoryjnym "Tutoring" dla kierunków: 1. Analityka i Badania Ekonomiczne; studenci I roku; 4 grupy (do 15 osób w grupie); ilość godzin dydaktycznych dla każdej grupy: 15 godz. w semestrze zimowym i 25 godz. w semestrze letnim; spotkania indywidualne...
Poznań,
wielkopolskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POQAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Zakup fabrycznie nowego serwera – sztuk 1 • KODY CPV Zamówienia o 48820000-2 Serwery Minimalne wymagane parametry planowanej do nabycia jednostki 1. CPU: a. 2 x Intel Xeon Gold 6148 2. GPU: . 8x NVIDIA T4 (16 GB) 3. MACIERZ DYSKOWA a. Kompatybilność pracy w RAID 6 b. Kieszenie dysków typu...
Lublin,
wielkopolskie
20-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij