Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa przewozowa- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MŁYNARY.
1) Odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania w terminie od dnia podpisania umowy do 24.06.2021 r. (od poniedziałku do piątku w dni zajęć dydaktycznych, 4 dni w tygodniu). Przewidywana ilość km do wykonania jednego dnia (ok. 60...
Młynary,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/DNK/2018 - PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROECO ONE SP. Z O. O..
Projekt zakłada wsparcie dla łącznie 116 osób młodych do 29 roku życia, w tym przynajmniej 70 osób niezatrudnionych, tj. osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP oraz nie więcej niż 46 osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (imigranci, reemigranci, osoby...
Gdańsk,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa mebli z płyty meblowej i metalowych do budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OLSZTYN.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią: 1) opis wyposażenia technologicznego „Meble z płyty meblowej i metalowe”, autorstwa Agaty Szczepańskiej Szczepańska-Architektura ul. Radiowa 30/1, 10-208 Olsztyn, 2) rysunek rzut parteru „Lokalizacja wyposażenia”, autorstwa Agaty Szczepańskiej...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe na nabycie środka trwałego – dwóch suwnic na potrzeby firmy Expom S.A. z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EXPOM S.A..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie dwóch suwnic o następujących minimalnych parametrach technicznych: Suwnica nr 1: 1) Udźwig minimum Q 30 t elektrowciąg główny – udźwig suwnicy stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z opisem w rozdziale VII niniejszego zapytania...
Kurzetnik,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe na nabycie środka trwałego – śrutownicy na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EXPOM S.A..
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie śrutownicy o następujących minimalnych parametrach technicznych: Minimalna użyteczna szerokość okna przelotowego 2000 mm Minimalna użyteczna wysokość okna przelotowego 300 mm Możliwość śrutowania arkuszy blach i kształtowników poprzez automatyczny przesuw...
Kurzetnik,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE.
Właściwości ogrodzenia: ogrodzenie panelowe wraz z słupkami montażowymi, wysokość min. 1,0 m, szerokość max. 2,5 m, długość ok. 22,5 m, pręty pionowe min Ø5mm, pręty poziome min. Ø5mm, wymiar oka 50/200 mm, ocynkowany, malowany proszkowo RAL6005, panele bez ostrych elementów z góry, punktowe...
Nowe Miasto Lubawskie,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę książek i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Aktywny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU WARMII I MAZUR.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i pomocy dydaktycznych do Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie, 14-260 Lubawa , w ramach realizacji projektu pn. „Aktywny Przedszkolak”. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został...
Iława,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz surowców i materiałów niezbędnych do testów oraz produkcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JOINT PERIPHERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz surowców i materiałów niezbędnych do testów oraz produkcji laminatów w ramach projektu „Komercjalizacja statków latających lżejszych od powietrza przedsiębiorstwa Joint Peripherals sp. z o.o.”, Program Operacyjny Polska Wschodnia,...
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa wyposażenia warsztatu – zgrzewarka ultradźwiękowa i sonikator laboratoryjny w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JOINT PERIPHERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatu – zgrzewarka ultradźwiękowa i sonikator laboratoryjny w ramach projektu „Komercjalizacja statków latających lżejszych od powietrza przedsiębiorstwa Joint Peripherals sp. z o.o.”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 1. Przedsiębiorcza...
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradcy podstawowego z dnia 13.09.2019 r. Nr postępowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór w celu uzupełnienia o 1 Wykonawcę świadczącego w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2022 r. 200 godzin usług doradztwa podstawowego. W ramach zadania Doradztwo podstawowe przedmiotem zapytania był wybór 3 Wykonawców świadczących w okresie od dnia...
Nidzica,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zakup butelek szklanych przeznaczonych do wykonania druku cyfrowego dyszami firmy Xarr 1003

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DEKORGLASS DZIAŁDOWO SPÓŁKA AKCYJNA.
Butelki szklane według specyfikacji i rysunków załączonych do ogłoszenia. Ilość 300.000 sztuk, dostarczana w dwóch transzach.
Działdowo,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019/PERITUS/LWNP z dnia 10.09.2019 roku w ramach projektu „Lepszy widok...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 3-dniowych (8 godzin lekcyjnych/ dzień) warsztatów dla 10 uczestników każdy. Zapytanie podzielone jest na części: Nr części Data realizacji warsztatów Miejsce realizacji warsztatów Temat warsztatów 1 2-4.10.2019 Mrągowo zdrowy i higieniczny...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Modernizacja instalacji grzewczej, zakup i montaż pompy ciepła powietrze - woda zasilanej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LECHPAK RAFAŁ LECH.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji grzewczej, zakup i montaż pompy ciepła powietrze - woda zasilanej elektrycznie o mocy 7,61kW na potrzeby przedsiębiorstwa LECHPAK Rafał Lech w miejscowości Wilamowo 9, 14-330 Małdyty. Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w załączonej...
Wilamowo,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości.
1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia: CPV: 09332000 -5. Instalacje słoneczne CPV 45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wynikające z projektu Poprawa bilansu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej 10...
Orneta,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 33kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Kobułtach.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BISKUPIEC.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min 33kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Kobułtach zgodnie z załączonym do niniejszego zaproszenia projektem koncepcyjnym.
Biskupiec,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa i montaż podzielników zużycia ciepła i regulacja nastaw

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZEWO".
1. Dostawa i montaż 8112 sztuk dwuczujnikowych radiowych podzielników kosztów ogrzewania i wykonanie regulacji wewnętrznej c.o. na zaworach grzejnikowych, polegającej na ustawieniu wymaganego przepływu czynnika grzewczego przez każdy grzejnik, proporcjonalnie do wielkości grzejnika i...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa maszyn/urządzeń na potrzeby projektu pn.: „Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Krozmet Spółka Cywilna Dawid Dąbrowski, Przemysław Agaszewski, Jarosław Trusiak.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa maszyn/urządzeń na potrzeby projektu pn.: „Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę maszyn/urządzeń w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia: CZĘŚĆ 1: -...
Purda,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr ORISTO/RPWM.01.02.01/2019/1 na dostawę specjalistycznej okleiniarki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Oristo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego specjalistycznej okleiniarki dwustronnej zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III. 2) Kod i nazwa (CPV) - 42000000-6 – Maszyny przemysłowe - 42642100-9 – Obrabiarki do obróbki drewna...
Montowo,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa 2 jachtów motorowodnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRISMILTON S.C. TOMASZ KOCUR, KRYSTIAN JERZYK, MIŁOSZ GIBAŁKA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania. 3. Wspólny słownik zamówień CPV: a) CPV 34520000-8 Łodzie, b) CPV34520000-2 łodzie rekreacyjne i sportowe
Szczawno-Zdrój,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Dostawa kabinowych jachtów motorowodnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NAVICULAM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wspólny słownik zamówień CPV: a) CPV 34520000-8 – Łodzie, b) CPV 34520000-2 – Łodzie rekreacyjne i sportowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtów motorowodnych Zamówienie jest podzielne na 3 części: Część 1 - dostawę jachtu motorowego nr 1 Na przedmiot zamówienia składa się jacht motorowy,...
Wilkasy,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.3/2019 NA: Sprężarka powietrza z instalacją

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CZMUDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: Fabrycznie nowa sprężarka z instalacją o następujących parametrach technicznych: Lp. Wymagane parametry techniczne 1 sprężarka śrubowa powietrza z bezpośrednim wtryskiem oleju do komory sprężania 1 zasilanie 400V, moc 11 kW minimum 2 wydajność 2m³/min minimum, przy...
Dobre Miasto,
warmińsko-mazurskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe 1 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIAT FLORY MARCIN MAŁKIEWICZ.
Celem postępowania jest wyłonienie firmy odpowiedzialnej za dostarczenie sprzętu na potrzeby firmy Świat Flory z siedzibą w Marzęcicach w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności...
Wawrowice,
warmińsko-mazurskie
22-09-2019

Zapytanie ofertowe 2 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIAT FLORY MARCIN MAŁKIEWICZ.
Celem postępowania jest wyłonienie firmy odpowiedzialnej za dostarczenie sprzętu na potrzeby firmy Świat Flory z siedzibą w Marzęcicach w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności...
Wawrowice,
warmińsko-mazurskie
22-09-2019

Zapytanie ofertowe 3 na nabycie sprzętu na potrzeby firmy ŚWIAT FLORY Marcin Małkiewicz w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIAT FLORY MARCIN MAŁKIEWICZ.
Celem postępowania jest wyłonienie firmy odpowiedzialnej za dostarczenie sprzętu na potrzeby firmy Świat Flory z siedzibą w Marzęcicach w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności...
Wawrowice,
warmińsko-mazurskie
22-09-2019

Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Organizacja wyjazdu obejmuje kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdu, między innymi: 1) opracowanie programu wyjazdu studyjnego zgodnie z SOPZ; 2) zorganizowanie spotkań wskazanych w programie i poniesienie kosztów z tym związanych; 3) zapewnienie wyżywienia dla uczestników: 2 obiady, 1...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
22-09-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 21/SZiT/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 21/SZiT/19
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
20-09-2019

Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu do modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu do modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
20-09-2019

wyłonienie Wykonawcy zamówienia na przeprowadzenie badań nad procesem zawracania ścieków w skali...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Tymbark - MWS Sp. z o.o. s.k..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań w skali laboratoryjnej nad efektywnością oraz możliwością zastosowania urządzeń: ultrafiltracja oraz odwrócona osmoza w celu uzyskania w oczyszczonych ściekach parametrów wody, której wykorzystywanie możliwe będzie w procesach technologicznych...
Tymbark,
warmińsko-mazurskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru animatora społecznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŚWIĘTAJNO.
Opis został zawarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do ogłoszenia
Świętajno,
warmińsko-mazurskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi psychologicznej dla Uczestników projektu "Aktywizacja krok...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Nowy Sącz,
warmińsko-mazurskie
20-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij