Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy: Usługowy Zakład Kamieniarski...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Usługowy Zakład Kamieniarski GRAN-MAR Józef Orzechowski.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w postaci przeprowadzenia AUDYTU WZORNICZEGO oraz opracowania raportu z audytu w postaci STRATEGII WZORNICZEJ dla firmy Usługowy Zakład Kamieniarski GRAN-MAR Józef Orzechowski. 1) Audyt wzorniczy - rozumiany jako analiza działalności przedsiębiorcy pod...
Działdowo,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

ZADANIE 3 Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NIE LĘKAJ SIĘ".
1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie Zakres: – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach/zakładach pracy; Cel: – poznanie realiów pracy w wybranych branżach; – konfrontacja teorii i przekonań na temat własnych predyspozycji, oczekiwań uczestnika projektu i oczekiwań pracodawcy; 2. Kursy /...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - trener Akademii Przedsiębiorczości Społecznej z dnia 09.07.2019 r. Nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia łącznie 48 dni szkoleniowych w układzie: 4 zjazdy 2-dniowe x 6 grup. 2. Tematyka szkoleń: a) Moduł 1 – Ogólne i szczegółowe założenia biznesplanu w tym badanie rynku (1 dzień – 8 godzin szkoleniowych) – Marketing,...
Nidzica,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi specjalistyczne z dnia 09.07.2019 r. nr postępowania 12/OWES19-22/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących łącznie 1080 godzin usług prawnych, księgowych oraz marketingowych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim,...
Nidzica,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

Szkolenia zawodowe w ramach KIS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9).
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym (teoria i praktyka) oraz potwierdzonym certyfikatem: a. Operator wózków widłowych (3 osoby) – 65 godz. b. Pracownik gospodarczy/ konserwator (3 osoby) – 120 godz. c. Opiekun...
Węgorzewo,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu copywriting sprzedażowy, branding oraz storytelling dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU.
1) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług szkoleniowych podwyższających kompetencje zawodowe pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z zakresu copywriting sprzedażowy, branding oraz storytelling 2) Szczegółowy opis usługi określony został w Opisie przedmiotu zamówienia,...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu metodyki AGILE, ITIL, SCRUM MASTER oraz Sztucznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU.
1) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług szkoleniowych z zakresu metodyki AGILE, ITIL, SCRUM MASTER oraz Sztucznej Inteligencji dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w tym: a) część I: Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń wg metodyki AGILE b) część...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO I BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KURZĘTNIK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego i bezpiecznej nawierzchni przeznaczonej pod plac zabaw. Poglądowy rysunek wraz z opisem zestawu zabawowego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Nawierzchnia bezpieczna ilość 285 m 2 (w tym 200 m 2 koloru czerwonego a 85 m...
Kurzętnik,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych życia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DRWĘCA".
7. W przypadku wskazania dla części 1-2 w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, audycie energetycznym, ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do...
Orneta,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

Uzbrojenie terenu działki w Nowej Wsi Kętrzyńskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.P.H.U. "MIRTRANS" MIROSŁAW PAWLUKOWSKI.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie uzbrojenia terenu w obrębie istniejącej w Nowej Wsi Kętrzyńskiej zabudowy zagrodowej. Na inwestycję składają się: - wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni kostki polbruk o pow. 3250m2 - wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z płyt drogowych o pow....
Płoskinia,
warmińsko-mazurskie
17-07-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03/DŁiOI/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03/DŁiOI/19
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/KIS dotyczące wyboru osoby pełniącej rolę opiekuna/ki dzieci...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PASYM.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osoby świadczącej usługę opieki nad dziećmi uczestników/czek projektu, na czas realizacji spotkań, warsztatów i wyjazdów, realizowanych w ramach projektu. Wymiar usługi – 450 godzin w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku, przy czym termin...
Pasym (miasto),
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe nr SZKŁOMAL/RPWM.01.03.05/2018/1a na przygotowanie kompleksowej usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIOTR TRUSZCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SZKŁOMAL".
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie kompleksowej usługi związanej z organizacją udziału Zamawiającego w wydarzeniach opisanych w punkcie II. 2) zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III. 2) Wydarzeniem jest: a) impreza targowa Glass Targi...
Lubawa,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie nt. Metody aktywizujące w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SZCZYCIEŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego nauczania języków obcych za pomocą metod aktywizujących z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie w ramach projektu „Laboratorium kompetencji - informatycznych,...
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Ubezpieczenie NNW studentów uczestniczących w kursie nurkowania w ramach projektu „Wsparcie uczelni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
Ubezpieczenie NNW studentów uczestniczących w kursie nurkowania w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
Siedlce,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę BONA PLUS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BONA PLUS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 32,55 kWp na dachu budynku zlokalizowanego w Bartoszycach. Wszystkie materiały stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe,...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Dostawa sześciu nowych Quadski - Q.02.19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROJEKT GORKLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sześciu nowych Quadski. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Górkło,
warmińsko-mazurskie
16-07-2019

Realizacja specjalistycznych usług doradczych w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUPUS FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki Europy Zachodniej w ramach projektu „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa LUPUS Fabryka Mebli sp. z o.o.”, Regionalny Program Operacyjny Województwa...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Lech Centrum Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest opracowanie strategii wzorniczej. Audyt powinien obejmować m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty...
Stawiguda,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup plotera do cyfrowego, transferowego druku sublimacyjnego na papierze.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA PABI SŁAWOMIR RYBIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup plotera do cyfrowego, transferowego druku sublimacyjnego na papierze.
Iława,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Kalander do pasmanterii.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA PABI SŁAWOMIR RYBIŃSKI.
Przedmiotem zamówienie jest zakup kalandra do pasmanterii.
Iława,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Uczestników projektu "Zrób krok w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Nowy Sącz,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup placu zabaw ( dmuchany tor przeszkód)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na zakup placu zabaw ( dmuchany tor przeszkód) o parametrach opisanych poniżej: Plac zabaw w formie dmuchanego toru przeszkód dla dzieci o minimalnych parametrach: • długość placu zabaw min 12 m, • powierzchnia placu...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup zestawu namiotów Tipi z wyposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na Zakup zestawu namiotów Tipi z wyposażeniem o parametrach opisanych poniżej: Zestaw 7 szt. namiotów z wyposażeniem w tym: podłogi, stoły, łóżka z materacami, krzesła i póki na ubrania. Specyfikacja techniczna: 1. TIPI...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup samochodu ciężarowego typu furgon

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na zakup samochodu ciężarowego typu furgon o parametrach opisanych poniżej: • liczba miejsc 3 • pojazd fabrycznie nowy, • pojemność skokowa silnika min 1461 cm3, • moc silnika min 110 km, • ABS, • centralny zamek,...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup nagłośnienia i oświetlenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nagłośnienie i oświetlenie, zestaw składający się następujących elementów: 1. Zestaw nagłośnieniowy z monitorami i okablowaniem, w tym: a. Trójdrożny zestaw głośnikowy, typu point source, - 2 szt. o minimalnych parametrach: • możliwością zasilania w trybie biamp,...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup interaktywnej podłogi dla dzieci

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na zakup interaktywnej podłogi dla dzieci o parametrach opisanych poniżej: Interaktywna podłoga do zabawy i edukacji dla dzieci Zestaw składa się z: • projektora o jasność światła min. 6000 ANSI, • komputera,...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup Fotobudki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na zakup Fotobudki o parametrach opisanych poniżej: • urządzenie mobilne wraz ze skrzynią transportową ze sklejki, • komputer klasy MiniPC z oprogramowaniem systemowym do zastosowań komercyjnych, • ochronna tafla...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Zakup pojazdów samobalansujących

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na pojazdów samobalansujących o parametrach opisanych poniżej: POJAZDY SAMOBALANSUJĄCE – 4 szt. w tym: POJAZDY SAMOBALANSUJĄCE (rozmiar większy) - 2 szt. • koła o średnicy min. 20 cali • moc silników – min 2 x 1500 W • wymienna bateria o...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019

Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników kursu nurkowania, organizowanego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników kursu nurkowania, organizowanego w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Siedlce,
warmińsko-mazurskie
15-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij