Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
W skład niniejszego zapytania ofertowego wchodzi obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS dla 20 gmin w ramach 3 przedstawionych niżej zadań. Zadanie 1 Dostosowanie i przekazanie gminom do eksploatacji narzędzi zawartych w IPK na I i II etap W ramach działania narzędzia GIS...
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z zakresu planowania przestrzennego w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
W skład niniejszego zapytania ofertowego wchodzi wsparcie/współpraca eksperta urbanisty w świadczeniu usług doradczo-szkoleniowych z zakresu planowania przestrzennego, obejmujących obsługę części z 20 gmin, zgłoszonych do udziału w projekcie, w zakresie pogłębionych konsultacji społecznych w...
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Przedstawienie ofert na opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej dla studentów kierunku Prawo i Prawo w Biznesie, tj. • opracowanie w porozumieniu z metodykiem WSB w Gdańsku programu i sylabusa praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej;...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Kompleksowe przygotowanie szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe przygotowanie szkolenia organizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wydarzenie odbywa się w ramach Pomorskich Dni...
Warszawa,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i dostawa odczynnika

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Roztwór buforowy pH 2,000, z certyfikatem analizy, 25 x 20 ml torebka (oznaczona data ważności i numerem LOT). Dokładność: +/- 0.002 pH przy 25°C . Standard spójny ze Standardowym Materiałem Odniesienia (SRM; Standard Reference Material) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST;...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Filtry Optiscale Multimedia 1,2um (nominal)/0,5um (nominal)/0,22um; numer katalogowy SVSCA47HH3; Merck lub równoważny (*). ILOŚĆ: 2 opak. 2. Filtry Optiscale Multimedia 1,2um (nominal)/0,5um (nominal)/0,22um; numer katalogowy SVSCA25NB6; Merck lub równoważny (*). ILOŚĆ: 2 opak. Termin ważności...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Prowadzenie punktu informacyjnego na terenie powiatu lęborskiego w ramach Projektu Profilaktyki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O..
Prowadzenie punktu informacyjnego na terenie powiatu lęborskiego w ramach Projektu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Czas działania punktu informacyjnego: 60h miesięcznie. Okres trwania zlecenia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku. Zleceniobiorca we własnym zakresie zapewnia dostęp do...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Zakup fiolek szklanych do HPLC - zapytanie ofertowe 190514_04

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RECEPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Fiolki szklane z nakrętkami zawierającymi septy, kompatybilne z samplerem i statywami chromatografu Vaquish UHPLC. Pojemność fiolek nie mniejsza niż 0,9 ml, a "residual volume" nie większa niż 4 µl. Fiolka wykonane ze szkła przezroczystego, klasy 1, przeznaczone do stosowania w chromatografach...
Kraków,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Lekkie i trwałe bezobsługowe kontenery sterylizacyjne wyposażone w unikalną barierę mikrobiologiczną. Wymagany wymiar minimum 15x13x13 (wys. x szer. x dł.). Kwasoodporne, z możliwością przechowywania w temperaturze do -30oC. Odporne na korozję z możliwością zamknięcia na klucz lub szyfr. ILOŚĆ:...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego / Purchase and delivery of small laboratory...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Quartz grade optical plastic. Grid: Neubauer Improved Dimension: 25 (W) x 75 (L) x thickness: 1.6 mm. Chamber depth: 100 μm, Chamber volume: 10 μL (*). Box of 50 slides (100 tests).Manufacturer: NanoEnTek Inc. P/N: DHC-N01 lub równoważny (*) / or equivalent (*). Ilość: 10 op. / Quantity: 10...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 031/JAG/2019 na dostawę formatek blach w gatunku NC10

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa formatek wyciętych z blach w gatunku NC10 (dopuszcza się również gatunek NC11). Oferowany materiał powinien posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg normy EN 10204 lub inny dokument potwierdzający skład chemiczny oraz właściwości oferowanego materiału. Ilości i wymiary...
Nowy Dwór Gdański,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i sukcesywna dostawa materiału pomocniczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
MATA ADHEZYJNA Kolor: niebieski Materiał: folia LDPE Łączenie warstw: klej akrylowy Dł. x szer. 660 x 1143 mm Grubość:1,8 mm Posiada środek przeciwdrobnoustrojowy chroniący przed wzrostem bakterii i grzybów Ilość warstw : 30 8 sztuk w opakowaniu zbiorczym ILOŚĆ CAŁKOWITA: 40 op.=320 szt. Termin...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Realizacja usługi przeprowadzenia szkolenia Prince2®Foundation lub równoważnego oraz AgilePM®...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla niżej wymienionych akredytacji: - Prince2®Foundation lub równoważnego w wymiarze 24 h z przeprowadzeniem egzaminu Prince2®Foundation lub równoważnego – dla maksymalnie 7 osób, - AgilePM®...
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Zakup pH-metru i konduktometru - zapytanie ofertowe numer 190514_03

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RECEPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Aparat do pomiaru pH i przewodności o parametrach przedstawionych w "Załącznik nr 1 Specyfikacja pH-metr".
Kraków,
pomorskie
21-05-2019

Szkolenia dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADSMEDIA WALDEMAR HYNDA.
Zadania w ramach projektu realizowane będą przez trenerów z danej dziedziny (w ramach części 1-2) z podziałem na części odpowiadające danemu rodzajowi szkolenia. Każde szkolenie będzie stanowiło odrębną część przedmiotu zamówienia. Wyszczególniono następujące rodzaje szkoleń (części przedmiotów...
Białogard,
pomorskie
21-05-2019

Świadczenie usług cateringu dla uczestników kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PUCK.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie posiłków: obiadu i przerwy kawowej dla uczestników kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku. Przewidywana ilość wydawanych posiłków łącznie: ok. 520...
Puck,
pomorskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/CONS/2019 z 13 maja 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MDG DORADZTWO GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przeprowadzenie łącznie 10 edycji szkoleń komputerowych dla 100 Uczestników/czek powyżej 25 roku życia łącznie (w podziale na 4 zamówienia częściowe – zgodnie z informacją w pkt 4), w ramach projektu pn. „Cyfrowe okno na świat - szkolenia dla osób 50+”, w celu nabycia kompetencji komputerowych na...
Warszawa,
pomorskie
21-05-2019

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł do Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO KOSZALIN.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł do Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment: Krzesło uczniowskie - 92 szt., Krzesło nauczycielskie - 5 szt., Kontener pod biurko z...
Koszalin,
pomorskie
21-05-2019

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - egzaminy TIK (JIKK)
Chodzież,
pomorskie
21-05-2019

Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawianą usługą jest przeprowadzenie egzaminów ze wszystkich 5 obszarów poziomu Aramy DIGCOMP oraz wydanie certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP (Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność certyfikatu z ramą DIGCOMP...
Wrocław,
pomorskie
21-05-2019

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC/TOEIC lub innego równoważnego wraz z wydaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzaminy językowe
Poznań,
pomorskie
21-05-2019

Opracowanie i realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA TCZEW.
Zakres prac obejmuje: Opracowanie i realizację programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach, w tym praktycznej edukacji rowerowej w wymiarze 36 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna = 45 min). Szczegółowy zakres realizowanego zadania: Cykl jednego bloku zajęć programu będzie rozpisany na 9 godz....
Tczew,
pomorskie
21-05-2019

Przeprowadzenie przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny egzaminu TELC z języka angielskiego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na koniec czerwca/początek lipca 2019 r. przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny egzaminu TELC z języka angielskiego w części pisemnej i ustnej: c) na poziomie A1 dla 1 grupy – 8 uczestników kursu d) na poziomie B1 na 1 grupy – 8 uczestników kursu
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 13/RŻ/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalizacją Jazda Konna dla 4 osób wraz z organizacją zewnętrznych egzaminów certyfikujących, 2) usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu Instruktora...
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
21-05-2019

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDYNI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Laboratorium Edukacji Przyszłości” - Etap I/2019.
Gdynia,
pomorskie
21-05-2019

Dostawa magnesów neodymowych do silnik elektrycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa magnesów neodymowych do silnik elektrycznych
Gdańsk,
pomorskie
20-05-2019

Dostawa laboratoryjnej aparatury pomiarowej, sond i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa laboratoryjnej aparatury pomiarowej, sond i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
20-05-2019

Przetarg nieograniczony nr G-223-6/19 o wartości zamówienia większej niż kwoty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Przetarg nieograniczony nr G-223-6/19 o wartości zamówienia większej niż kwoty...
Gdańsk,
pomorskie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2019 r. dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż szaf do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Pozytywne Inicjatywy.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany. Musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 24...
Puck,
pomorskie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 030/JAG/2018 na dostawę Prasy do wykrawania otworów w płytach grzewczych 250...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy do wykrawania otworów w płytach grzewczych 250 ton, zgodnej z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego. Wszelkie szczegóły znajdują się w załącznikach niniejszego zapytania. Prosimy o uważne...
Nowy Dwór Gdański,
pomorskie
20-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij