Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa sprzętu do cwiczeń i rekreacji

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KRYNICKI DWÓR KATARZYNA OJRZYŃSKA.
Szczegółowy zakres dostawy (opis przedmiotu zamówienia) obejmuje nastę-pujące przyrządy/urządzenia: A. Bieżnia o następujących parametrach: a. Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 160 kg, b. Możliwość pomiaru pulsu, c. Wyposażona w nawiew, d. Możliwość regulacji automatycznej kąta...
Krynica Morska,
pomorskie
18-12-2017

Dostawa rowerów

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KRYNICKI DWÓR KATARZYNA OJRZYŃSKA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rowerów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres dostawy (opis przedmiotu zamówienia) obejmuje nastę-pujące rodzaje rowerów (łącznie 8 sztuk): A. Rower dziecięcy o następujących parametrach: a. Waga nie większa niż 14 kg,...
Krynica Morska,
pomorskie
18-12-2017

Realizacja zaplanowanych elementów promocji (tablica informacyjno-promocyjna, naklejki...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT STAROGARDZKI.
1. Tablica informacyjno-promocyjna - zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej pełniącej również funkcję tablicy pamiątkowej: 1. Rozmiar tablicy – nie mniejszy niż 120 cm x 80 cm 2. Materiał tablicy – plexi bezbarwne o grubości nie mniejszej niż 5 mm 3. Druk jednostronny...
Starogard Gdański,
pomorskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć dodatkowych z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY.
Zamówienie składa się z 16 części wskazanych poniżej.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na 1, 2 lub więcej części zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Część 1 Warsztaty Ogólny zakres...
Warszawa,
pomorskie
18-12-2017

Zredagowanie i publikacja trzech ogłoszeń prasowych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT STAROGARDZKI.
Przedmiotem zamówienia jest zredagowanie i publikacja trzech ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim”, zgodnie...
Starogard Gdański,
pomorskie
18-12-2017

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MALECHOWO.
Wykaz przedmiotów znajduje się w załączniku nr 4 dołączonego do oferty
Malechowo,
pomorskie
18-12-2017

Przeprowadzenie jednego pełnego kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednego pełnego kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO) z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz kosztem egzaminu na rzecz uczestnika projektu „Praca w grupie”. Planowany kurs odbywać się może w okresie...
Gdańsk,
pomorskie
18-12-2017

Wybór osoby do pełnienia funkcji mediatora dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA.
Do zadań przewidzianego do zatrudnienia mediatora należeć będzie: : - prowadzenie konsultacji mediacyjnych, które obejmować będą konsultacje wypracowujące porozumienie skonfliktowanych stron, przygotowanie uczestników do rozmów, uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych, pracę mediacyjną nad...
Gdańsk,
pomorskie
18-12-2017

dostawa i zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi badawczo – rozwojowe

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Tworzywa sztuczne do budowy elementów turbogeneratora. 2. Elementy prototypowego turbogeneratora 3. Elementy generatorów prądu i układu przetwarzania energii 4. Materiały i surowce niezbędne do budowy turbogeneratora i przeprowadzenia badań
Gdynia,
pomorskie
18-12-2017

Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w...
Warszawa,
pomorskie
18-12-2017

20/RKPP/2017/Morena - Trener prowadzący zajęcia językowe kół zainteresowań

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez trenera zajęć językowych kół zainteresowań z języka angielskiego i hiszpańskiego dla uczniów gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapytanie podzielone jest na 3 części. Świadczenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku:...
Gdańsk,
pomorskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 4_2/2017 (zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych dla dwóch kursu kwalifikacyjnych oraz jednego kursu specjalistycznego realizowana w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych, współfinansowanego ze środków Unii...
Warszawa,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 2_4 KOŚCIERZYNA/2017 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest wybór kierownika kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo onkologiczne oraz kierownika kursu pielęgniarstwo geriatryczne jak i kierownika kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów w ramach projektu Inwestycje w...
Warszawa,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 3_ 3 KOSCIERZYNA/2017 ( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie • zestawów lunchowych • serwisu kawy, herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków [cytryna, cukier, mleko) dla beneficjentów ostatecznych realizowana w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych...
Warszawa,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 1_4 KOŚCIERZYNA /2017 (na przeprowadzenie wykładów dla uczestników Kursu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów dla uczestników kursu kwalifikacyjnego oraz kursu specjalistycznych w Kościerzynie w 2018 r w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
Warszawa,
pomorskie
15-12-2017

Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi w USA w roku 2018 oraz organizacja indywidualnej misji...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZARZĄD NADBAŁTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SP Z O O.
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi w USA w roku 2018 oraz organizacja indywidualnej misji gospodarczej/handlowej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Przedmiotem realizacji zamówienia jest realizacja kompleksowej oferty na organizację wyjazdów na targi w USA...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Glazurnik”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Glazurnik” dla 6-8 Uczestników Projektu „KROK DO SUKCESU” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś...
Słupsk,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2 CPV...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2 dla 20 osób. 2. W skład realizacji zamówienia wchodzi: a) Dostarczenie pakietów egzaminacyjnych, b) Sprawdzenie testów egzaminacyjnych po przeprowadzonym egzaminie, c) Przesłanie...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017/POWR dotyczące wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA.
Wykonawca [lektor] zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej jednej edycji szkoleń z języka angielskiego przygotowujących do egzaminu TELC na poziomie B2: a) jedna edycja szkoleń jest rozumiana jako przeprowadzenie szkolenia językowego dla dwóch grup (10 UP na grupę); b) każda grupa musi...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Dostawa podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE...
Łódź,
pomorskie
15-12-2017

przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Minimalny zakres tematyki kursu przygotowującego do egzaminu LCCI English for Business: This qualification is intended for candidates who are able to communicate in a familiar business situation effectively and with only minimal assistance or supervision. This should be the target level for people...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

przeprowadzenie kursu j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Minimalny zakres tematyki kursu przygotowującego do egzaminu LCCI English for Business: This qualification is intended for candidates who are able to communicate in a familiar business situation effectively and with only minimal assistance or supervision. This should be the target level for people...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

przeprowadzenie kursów j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Minimalny zakres tematyki kursu przygotowującego do egzaminu English for Tourism: - Level 2 Book-keeping and Accounts - Accounts Assistant - Level 2 Marketing - Marketing Assistant - Level 2 Contact Centre Skills - Contact Centre Operator - Level 2 Cost Accounting - Accounts Assistant - Level 2...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017/MKM - na organizację i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MROZEK MACIEJ "EKSPERT".
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych dla 240 uczestników (20 grup x 12 osób), którzy ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, w wymiarze 145 godzin (25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych).
Bydgoszcz,
pomorskie
15-12-2017

przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania ELSE ERP na poziomie Advanced i/lub Expert dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Minimalny zakres tematyki szkoleń ELSE ERP : Poziom szkolenia : ERP.Advanced 1. Warunki handlowe kontrahenta • ustawienie rabatów, terminów płatności 2. Praca z grupami kontrahentów 3. Praca z grupami towarowymi 4. Praca z grupami wyróżników 5. Moduł Handel • Promocje • Korekty Sprzedaży...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Szkolenie "Kurs kosmetyczny"

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU.
1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: Szkolenie pt. : „KURS KOSMETYCZNY” dla jednej uczestniczki projektu „Azymut: Praca” Ilość osób/ uczestników szkolenia: 1 osoba – uczestniczka projektu Miejsce realizacji: Starogard Gdański lub Skarszewy (powiat starogardzki) Sala musi spełniać...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

szkolenie Kurs kosmetyczny ze specjalizacją zdobienia paznokci

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU.
1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: Szkolenie pt. : „KURS KOSMETYCZNY ZE SPECJALIZACJĄ ZDOBIENIA PAZNOKCI” dla jednej uczestniczki projektu „Azymut: Praca” Ilość osób/ uczestników szkolenia: 1 osoba – uczestniczka projektu Miejsce realizacji: TCZEW Sala musi spełniać wymogi BHP, być...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Zakup laboratoryjnych stanowisk warsztatowych wraz z wyposażeniem do montażu/serwisu elektroniki z...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AMBIENT-SYSTEM SP. Z O.O..
Przeznaczenie: stół laboratoryjny narożny do montażu i serwisu urządzeń elektronicznych. Specyfikacja: 1.Blat centralny: materiał blatu - nie metalowy o grubości od 2,5cm do 5cm. Wymagane wykonanie ESD lub niezbędna podstawowa adaptacja stanowiska do standardów ESD (instalacja, mata, opaska). W...
Gdańsk,
pomorskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 17/AZ/17 dotyczące przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. E do C

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA.
Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i prowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kat. E do C dla 1 Uczestnika projektu „Akademia Zatrudnienia”. 1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: Kurs umożliwiający przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat....
Bytów,
pomorskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Kobylnica w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWIZACJA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Kobylnica szkoleń przez ok. 400 osób – średnio 14 godzin na osobę. Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 5600 godzin ( 400 osób x...
Warszawa,
pomorskie
15-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij