Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa wyrobĂłw medycznych do urzÂądzeĂą:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepÂływowa Medima,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa wyrobĂłw medycznych do urzÂądzeĂą:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepÂływowa Medima, resporator Maquet Servo I dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Dostawa implantowanych stymulatorĂłw, kardiowerterĂłw – defibrylatorĂłw wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa implantowanych stymulatorĂłw, kardiowerterĂłw – defibrylatorĂłw wraz z akcesoriami do implantacji dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WEJHEROWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE.
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: ,,Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego” dla 1 osoby bezrobotnej. 2. Termin realizacji szkolenia: maj-czerwiec 2018 3. Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz kosztów...
Wejherowo,
pomorskie
26-04-2018

Zakup oraz dostawa nowego sprzętu komputerowego do placówki wsparcia dziennego w Parnowie w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BIESIEKIERZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do Placówki Wsparcia Dziennego w Parnowie, Parnowo 31, 76-039 Biesiekierz nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu pn. „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki...
Biesiekierz,
pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6.1.2/2018 dotyczące wyboru realizatora szkolenia w ramach projektu „Kurs...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w ramach projektu "Kurs na reintegrację i pracę". Zamówienie dotyczy realizatora kursu zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6.1.2/2018.
Debrzno,
pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe 58/2018/SUPER/FEO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11) 90 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad egzemplarzy książki „Sen żyrafy” F. G. Gaschlerów dla uczestniczek i uczestników programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna”. 2. Czas...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Zorganizowanie i realizacja kursu komputerowego wraz z egzaminem zewnętrznym ECDL – BASE na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla uczestnika projektu „Praca w grupie”. Planowany kurs odbywać się może w okresie 30.04.2018 – 30.06.2018r Oczekiwana liczba godzin realizacji kursu oraz ich zakres...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Zorganizowanie i realizacja kursu komputerowego przygotowującego do egzaminu ECDL – PROFILE (web...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla uczestnika projektu „Praca w grupie”. Planowany kurs odbywać się może w okresie 30.04.2018 – 30.06.2018r Oczekiwana liczba godzin realizacji kursu oraz ich zakres...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe 11/iSA/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRIGONUM SP Z O.O..
1. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni egzaminy dla 25 uczestników szkoleń IT, w tym: a) Scrum Certification for Java Developer™ dla 12 osób; b) Scrum Certification for Web Developer™ dla 13 osób. 2. Egzaminy będą zamawiane partiami, zgodnie z terminami wynikającymi z planu szkolenia na podstawie...
Gdynia,
pomorskie
26-04-2018

Modernizacja zewnętrznego placu zabaw do Morskiego Przedszkola w Gdańsku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MORSKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W GDAŃSKU MONIKA GIERSZON.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zewnętrznego placu zabaw polegająca na: 1) zakup i montaż 2 zestawów zabawowych ( zestaw z elementami drewna, o wymiarach minimalnych : szerokość 2,5 m., długość 5,5 m ,wysokość ok. 2 m. .Składający się: z 2 wieżyczek połączonych łącznikiem, jedna z...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

zaproszenie do składania ofert 10/iSA/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRIGONUM SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia procesu szkoleniowego polegająca na przygotowaniu i realizacji szkoleń w postaci webinariów i przygotowaniu i realizacji szkoleń do e-learningowych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni przygotowanie i przeprowadzenie webinariów oraz przygotowanie...
Gdynia,
pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe 09/Az2/18 dotyczące świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA.
1. Celem kursu zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne Uczestnika do uzyskania patentu sternika motorowodnego oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przed komisją, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie...
Bytów,
pomorskie
26-04-2018

Przeprowadzenie Psychologicznych Warsztatów grupowych Kuźnia optymizmu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Psycholog Kuźnia optymizmu
Chodzież,
pomorskie
26-04-2018

Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ
Wrocław,
pomorskie
26-04-2018

Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, pośrednictwo pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ
Wrocław,
pomorskie
26-04-2018

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem kat. IWJO” dla 6-8 pracujących Uczestników Projektu „KROK DO SUKCESU” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020...
Słupsk,
pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe na organizację letnich kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci i młodzieży z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zorganizowania letnich kolonii terapeutycznych trwających minimum 10 dni (9 noclegów) w okresie pomiędzy 23.06.2018 r. a 31.08.2018 r. dla 40 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat w miejscowości na terenie Polski. Uczestnicy to dzieci i młodzież przebywające...
Myślibórz (miasto),
pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją: a) część 1. przeprowadzenie 1-go szkolenia wewnętrznego (Training of Trainers) dla trenerów w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godz. dyd. = 45minut), w okresie kwiecień-maj 2018 r., w dni robocze i/lub w...
Warszawa,
pomorskie
26-04-2018

Ogłoszenie o zamówieniu Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: kursu trychologii, kurs mięśniowo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu trychologii, kurs mięśniowo – powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego i ceramiki artystycznej dla nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni – uczestników projektu pt.,, Podniesienie jakości...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla 30 Uczestników Projektu w wieku 30 lat i więcej,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń
Chodzież,
pomorskie
26-04-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT CHOJNICKI.
Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych obejmujących szkolenie z zakresu opieki paliatywnej dla maksymalnie 25 słuchaczy kierunku Opiekun medyczny z Medyczno–Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, w wymiarze 16 godzin Część nr...
Chojnice,
pomorskie
26-04-2018

Panel ekspercki „Mnemotechniki i tajemnice pamięci w pracy z uczniami” w ramach projektu „Otwarte...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT LĘBORSKI.
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie panelu eksperckiego „Mnemotechniki i tajemnice pamięci w pracy z uczniami” w ramach projektu „Otwarte umysły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa...
LĘBORK,
pomorskie
26-04-2018

Zadanie Nr 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (moduł modelowania, moduł analizy i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOBILE TIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
Z uwagi na poufność szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wszelką dokumentacją niezbędną do przygotowania oferty, dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Osoby oraz przedsiębiorstwa zainteresowane składaniem ofert mogą uzyskać kompletną dokumentację po uprzednim podpisaniu deklaracji o...
Słupsk,
pomorskie
26-04-2018

Dostawa wyrobów medycznych do urządzeń:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepływowa Medima,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa wyrobów medycznych do urządzeń:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepływowa Medima, resporator Maquet Servo I dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa implantowanych stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów wraz z akcesoriami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa implantowanych stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów wraz z akcesoriami do implantacji dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa stołu jezdnego z półką dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa stołu jezdnego z półką dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa cylindra do przechowywania cieczy wrażliwych na kontakt z powietrzem dla Wydziału Fizyki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa cylindra do przechowywania cieczy wrażliwych na kontakt z powietrzem dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa próżniomierza analogowego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa próżniomierza analogowego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa płuczki do gazów dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa płuczki do gazów dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018

Dostawa wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
25-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij