Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa akcesoriów do chromatografii na potrzeby projektu pt."Wpływ procesów oczyszczania ścieków...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa akcesoriów do chromatografii na potrzeby projektu pt."Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej generacji" realizowanego w ramach projektu MINIATURA
Gdańsk,
pomorskie
07-02-2018

Dostawa worków typu EVA do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na okres 2 lat dla UCK.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa worków typu EVA do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na okres 2 lat dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
07-02-2018

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy i immunofiksacji dla UCK
Gdańsk,
pomorskie
07-02-2018

Dostawa jedno i wielorazowych wyrobów medycznych dla UCK

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa jedno i wielorazowych wyrobów medycznych dla UCK
Gdańsk,
pomorskie
06-02-2018

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawa analizatora do oznaczeń koagulologicznych dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa odczynnikĂłw laboratoryjnych wraz z dzierÂżawÂą analizatora do oznaczeĂą koagulologicznych dla UCK
Gdańsk,
pomorskie
06-02-2018

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Gdański Uniwersytet Medyczny.
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, jednorazowego sprzętu medycznego, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych (2 pakiety)
Gdańsk,
pomorskie
05-02-2018

zakup automatu złocąco-sztancującego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SOLUTIONS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KOD CPV 42991200-1 - maszyny drukarskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż środka trwałego – automatu złocąco-sztancujący Specyfikacja techniczna (parametry minimalne): • Maksymalny format obszaru złocenia nie mniejszy niż 1040 x 740 mm (B1+) • Maksymalny docisk tłoczenia nie mniejszy...
Gdynia,
pomorskie
08-01-2018

Zakup i sukcesywna dostawa końcówek z filtrem

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Dwie warstwy filtra zapewniające podwójne zabezpieczenie przed aerozolami i biocząsteczkami. Brak zanieczyszczeń związkami zaburzającymi reakcję PCR. Dostępne w stopniu czystości PCR clean/Sterile (sterylne i wolne od pirogenów). 0.1 – 10 µL M, 40 mm, szary pośredni, 960 końcówki (10 statywy ×...
Starogard Gdański,
pomorskie
08-01-2018

Zapytanie ofertowe 21/RKPP/2017/Morena - trenerzy designthinking

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez trenera/kę warsztatów z zakresu innowacji społecznych - designthinking oraz tworzenia pomysłów biznesowych metodą Business Model Canvas dla nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadpodstawowych. Obszary...
Gdańsk,
pomorskie
05-01-2018

Zapytanie ofertowe na dostawę okleiniarki dla firmy Bracia Bertrand w ramach projektu “Zwiększenie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BRACIA BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okleiniarki. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje: Okleiniarka – 1 zestaw składający się z: a) maszyna do opłaszczowywania profili okiennych: Zakres pracy: - szerokość profili : 10 mm - 300 mm...
Luzino,
pomorskie
05-01-2018

Zawijarka do blachy (walcarka)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HT-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zawijarka do blachy (walcarka) - 1 kpl., (Kod CPV: 42 630000-1 Obrabiarki do obróbki metali)
Skarszewy,
pomorskie
04-01-2018

Zaginarka do blachy

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HT-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zaginarka do blachy - 1 kpl., (Kod CPV: 42 630000-1 Obrabiarki do obróbki metali)
Skarszewy,
pomorskie
04-01-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Android...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji: a) Android Developer (1 os.) 2. Do usług związanych z pełnieniem funkcji Android Developer należy przede wszystkim programowanie z użyciem określonych języków i technologii, dbanie o...
Gdańsk,
pomorskie
03-01-2018

Stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji. Budowa platformy informatycznej składającej się z następujących modułów 1. Moduł integracji cenników także poprzez porównanie z konkurencją - moduł umożliwiający...
Gdynia,
pomorskie
03-01-2018

Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północny

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON lub w technologii P2P Ethernet w rozbiciu na 4 odrębne zadania Obszary 2. Zakres prac dotyczący budowy i rozbudowy infrastruktury pasywnej obejmuje odrębnie dla każdego Obszaru: a. Przygotowanie...
Warszawa,
pomorskie
03-01-2018

Zapytanie nr 32/SUPER/RKPP/2017/Morena - prowadzenie szkoleń z zakresu debat oksfordzkich

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
Dotyczy wszystkich części OPZ (od części nr 1 do części nr 5) 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez trenera/kę szkoleń specjalistycznych z zakresu prowadzenia szkolnego koła debat oksfordzkich i organizacji debat oksfordzkich dla nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych z oddziałami...
Gdańsk,
pomorskie
02-01-2018

Zapytanie nr 32/SUPER/RKPP/2017/Morena - prowadzenie szkoleń z zakresu debat oksfordzkich

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
Dotyczy wszystkich części OPZ (od części nr 1 do części nr 5) 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez trenera/kę szkoleń specjalistycznych z zakresu prowadzenia szkolnego koła debat oksfordzkich i organizacji debat oksfordzkich dla nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych z oddziałami...
Gdańsk,
pomorskie
02-01-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR/12/2017 w sprawie zamówienia na: 1. Instalacja ogrzewania...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są instalacje, z podziałem na 2 części: Część 1: Instalacja ogrzewania powietrznego-1 szt. – CPV: 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Część 2: Instalacja sprężonego powietrza -1 szt. – CPV: 45331000-6 – Instalowanie urządzeń...
Koszwały,
pomorskie
29-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Back end...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji*: a) I część: Back end Developer (1 os.) b) II część: Front end Developer (1 os.) *po jednej osobie dla każdej z części 2. Do usług związanych z pełnieniem funkcji Back end Developer oraz Front end Developer należy...
Gdańsk,
pomorskie
29-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Wykonanie robót elektrycznych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ABATEC SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych wraz z materiałami w celu przygotowania rozdzielnicy i zasilania do obiektów powstałych w ramach inwestycji. Na szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia składają się wymienione poniżej elementy obligatoryjne które oferta musi zawierać aby...
Słupsk,
pomorskie
28-12-2017

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, weryfikacja dokumentacji i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA RUMIA.
Sprawdzenie spójności posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej w branży sanitarnej pod kątem zgodności z audytem energetycznym, Sprawdzenie spójności posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ze specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót budowlanych i przedmiarem...
Rumia,
pomorskie
28-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dnia 12.12.2017 roku na wykonanie robót budowlanych związanych z budową...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej obróbki galwanicznej z częścią produkcyjno-magazynową i socjalno-biurową w Słupsku ul. Portowa 15 b c e na potrzeby projektu firmy Leann Stańczyk S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach osi...
Słupsk,
pomorskie
28-12-2017

Remont klas szkolnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach, gmina Warnice

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA WARNICE.
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Remont klas szkolnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach, gmina Warnice - zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania ofertowego, obejmujący między innymi: A. Klasa nr 15: - wymiana istniejącej stolarki okiennej na...
Warnice,
pomorskie
28-12-2017

Wycinarka laserowa

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HEIZTECHNIK SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest wycinarka laserowa - 1 kpl., (Kod CPV: 42 610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbcze)
Skarszewy,
pomorskie
28-12-2017

Zakup usługi SPR analyses//Purchase of SPR analyses service

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. The project aim is to develop a program for SPR analyses of a biosimilar monoclonal antibody-natalizumab. It is required to develop and qualify a method based on SPR technique to test binding of natalizumab monoclonal antibody to neonatal Fc receptor (FcRn). 2. Routine analyis of samples with...
Starogard Gdański,
pomorskie
28-12-2017

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenia komputerowe
Chodzież,
pomorskie
27-12-2017

Zakup i dostawa buforu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. 1M (molowy) bufor HEPES o pH w zakresie 7.0-7.6, sterylny, filtrowany. Roztwór do hodowli komórkowych. Przygotowany w wodzie (cell-grade) o wysokiej czystości - nr katalogowy P05-0100 lub równoważny (*) ILOŚĆ: 15 szt. (*) Ze względu na kontynuację badań, które w istotnym stopniu wpłyną na...
Starogard Gdański,
pomorskie
27-12-2017

Zakup i dostawa odczynnika/Purchase and delivery of reagent

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Peroxidase AffiniPure F(ab')₂ Fragment Goat Anti-Human IgG, F(ab')₂ fragment specific. Target: Human. Host: Goat. Antibody Format: F(ab')₂ Fragment. Specificity: IgG, F(ab')₂ fragment specific. Minimal Cross Reactivity: Bovine, Horse, Mouse Serum Proteins. Conjugate: Horseradish Peroxidase....
Starogard Gdański,
pomorskie
27-12-2017

Zakup i sukcesywna dostawa kapsuł filtracyjnych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. PALL12997 kapsuła Acropak 500 0.1/0.1µm, cat. No. 516-7544, manufacturer: Pall lub równoważny (*) ILOŚĆ CAŁKOWITA: 120 szt. 2. PALL12999 kapsuła Acropak 1000 0.1/0.1µm, cat. No. 516-7545, manufacturer: Pall lub równoważny (*) ILOŚĆ CAŁKOWITA: 30 szt. 3. PALL12991 kapsuła Acropak 500 0.8/0.2µm...
Starogard Gdański,
pomorskie
27-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/12/2017 w sprawie zamówienia na: Ramię pomiarowe-1 szt.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest Ramię pomiarowe-1 szt. CPV: 1. 38410000-2– Przyrządy pomiarowe 1. Wymaganie techniczne - urządzenie przenośne ze statywem - powtarzalność punktu pomiaru stykowego (certyfikowana zgodnie z normą ASME B89.4.22) - nie gorsza niż 0,030 mm - niepewność wolumetryczna pomiaru...
Koszwały,
pomorskie
27-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij