Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/03/01 na przeprowadzenie wstępnego audytu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GrywIT Anna Jankowiak.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu...
Gdańsk,
pomorskie
19-03-2019

sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji przez psychologa dla uczestników projektu „Razem w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT BYTOWSKI.
a) Sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 15 uczestników projektu „Razem w drodze Q przyszłości” – 1 h/osoba dla 15 osób – łącznie 15 h – osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, z terenu powiatu bytowskiego. b) Sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 15 uczestników...
Bytów,
pomorskie
19-03-2019

Sporządzenie indywidualnej ściezki reintegracji przez doradcę zawodowego , doradztwo zawodowe –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT BYTOWSKI.
2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Sporządzenie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 15 uczestników projektu „Razem w drodze Q przyszłości” – 2 h / osoba dla 15 osób – łącznie 30 h – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia w wieku od 14 roku życia z...
Bytów,
pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe kurs "Kwalifikowany Pracownik Ochrony"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PUCKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego „Kwalifikowany Pracownik ochrony” dla 4-5 uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe. Szkolenia zawodowe zewnętrzne dla uczestników 245...
Puck,
pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/03/6.1.1/2019 zakup usługi szkolenia zawodowego „Kurs spawania blach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla jednego uczestnika projektu. A. Zakres tematyczny obejmuje: • Kurs spawania blach spoinami pachwinowymi /FW/ procesem 136 (zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne)...
Gdańsk,
pomorskie
19-03-2019

zapytanie ofertowe nr 8/2019 - zajęcia z języka hiszpańskiego w Placówce Wsparcia Dziennego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DIECEZJA PELPLIŃSKA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia warsztatów z języka hiszpańskiego w ilości 100 godzin, dla max. 30 w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD) w Lubiszewie Tczewskim. Uczestnicy to dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Pelplin,
pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadań na stanowisku analityka systemowego w projekcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RSX sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań w projekcie badawczo-rozwojowym na stanowisku analityka systemowego w ramach 5 z 6 etapów prac badawczo-rozwojowych, począwszy od etapu 3: Etap 3 (ok. 480 godzin): a) Analiza kwestii związanych z wyborem algorytmu dekompresyjnego. b)...
Gdańsk,
pomorskie
19-03-2019

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzaminy TIK - JIKK
Chodzież,
pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 03/NS/19 - przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE "MARMOŁOWSKI" S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA.
1. Wykonawca wybrany w wyniku zapytania będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS Excel zawierającego zagadnienia zgodnie z sylabusem opracowanym przez Fundację ECCC dla modułu „Obliczenia arkuszowe” na poziomie A i B (poziom podstawowy...
Bytów,
pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe dot. wykonania uslugi marketingowej "szytej na miarę" na rzecz podmiotu ekonomii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”.
2. Rodzaj i przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (PES), dopasowanej do potrzeb podmiotu – tzw. szytej na miarę, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny” współfinansowanego...
Gdańsk,
pomorskie
19-03-2019

Przeprowadzenie szkolenia pn. "Kadry i płace z ECDL"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA" MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego zapewniającego nabycie kompetencji zawodowych przez Uczestników/czek w zakresie kadr i płac i ECDL B3, B4. Szkolenie skierowane jest do maksymalnie 20 uczestników/czek spełniających łącznie następujące kryteria: a) jest osobą w...
Warszawa,
pomorskie
19-03-2019

Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w Tczewie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii C dla 5 osób oraz C+E dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminów. 2. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania uczestników na niezbędne badania lekarskie i psychologiczne, jeżeli są wymagane, i pokrycia...
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
19-03-2019

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego do ochrony stacji roboczych i serwerów oraz do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A..
1. Obecnie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. posiada 140 licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz 30 licencji oprogramowania ESET Endpoint Security for Mobile. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 140 licencji oprogramowania antywirusowego do ochrony stacji roboczych i...
Gdańsk,
pomorskie
19-03-2019

Dostawa jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA HETAIROS.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków...
Łupstych,
pomorskie
19-03-2019

Dostawa wkładów grzewczych z zestalonej lanej ceramiki na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa wkładów grzewczych z zestalonej lanej ceramiki na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
18-03-2019

Dostawa autotransformatora regulowanego 1-fazowego, w obudowie, min. 28A – sztuk dwie, dla Wydziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa autotransformatora regulowanego 1-fazowego, w obudowie, min. 28A – sztuk dwie, dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, finansowana z projektu „Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji...
Gdańsk,
pomorskie
18-03-2019

Dostawa aparatury badawczo - pomiarowej i wagi laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Inżynierii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa aparatury badawczo - pomiarowej i wagi laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
18-03-2019

Zakup usług w zakresie wykonania folderów reklamowych, w związku z realizacją zadania pt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AMBER APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie: 1) Wykonanie folderów reklamowych: - folder reklamowy A5 (1 strona formatu A4, składana na 2) – 100 szt (wykonanie zgodnie z projektem dostępnym w siedzibie zlecającego, po podpisaniu umowy o poufności)...
Gdańsk,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2019 dotyczy wynajmu zabudowy wystawienniczej w związku z udziałem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie dotyczy wynajem zabudowy wystawienniczej w związku z udziałem na targach AMBERIF 2019, zgodnie z poniższą specyfikacją: Stoisko narożne o wymiarach 6m x 2,5 m, otwarte z dwóch stron // pow. 15m2 Ściany - Białe panele do zabudowy targowej 4x punkt świetlny 100 W 3 x gniazdo wtykowe,...
Pruszków,
pomorskie
18-03-2019

Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
Zadanie 1 Zadanie polega na weryfikacji wniosków (najwyżej ocenionych) przed podpisaniem umowy z grantobiorcą w zakresie spełnienia określonych wymogów. Zadanie 2 - określenie założeń i celów; - wskazanie działań, które będą realizowane przez samą gminę oraz wsparcia, które zostanie zapewnione...
Sopot,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe na zakup usługi wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z obsługą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AMBER APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług w zakresie: wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej, na targach Amberif 2019 wraz z obsługą techniczną, odbywających się w dniach 20 – 23.03.2019. Informacje na temat przedmiotu zamówienia: 1. Powierzchnia...
Gdańsk,
pomorskie
18-03-2019

Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
W skład niniejszego zapytania ofertowego wchodzi realizacja 3 przedstawionych niżej zadań. Zadanie 1 Dostosowanie i przekazanie gminom do eksploatacji narzędzi zawartych w IPK na I etap W ramach działania narzędzia GIS, 3D i inne wizualizacyjne przedstawione w IPK zostaną dostosowane do...
Sopot,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr. EC/10/UE/B+R/03/2019 na dostawę substancji zgrzewającej w ramach realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EUROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 1. Wodna substancja powlekająca 2. Końcowe zastosowanie: powłoka zgrzewalna 3. Zawartość substancji stałej: 35% (+/- 2%) 4. Lepkość (mPa*s): 400
Strzebielino,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr. EC/11/UE/B+R/03/2019 na dostawę substancji powlekająco - zabezpieczającej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EUROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 1. Wodna substancja powlekająca 2. Końcowe zastosowanie: substancja zabezpieczająca powłokę AlOx 3. Zawartość substancji stałej: 30% (+/- 2%) 4. Lepkość (mPa.s@25): 13 - 17
Strzebielino,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 8/KTK/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA.
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe 8/KTK/2019 Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Kompas Twojej Kariery!” (POWR.01.02.02-22-0081/17) 1) Kurs pracownik gospodarczy (w tym egzamin wewnętrzny) dla 5 uczestników projektu...
Świecie,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr. EC/9/UE/B+R/03/2019 na dostawę substancji zgrzewającej w ramach realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EUROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 1. Wodna substancja powlekająca 2. Końcowe zastosowanie: powłoka zgrzewalna 3. Zawartość substancji stałej: 27% (+/- 2%) 4. Lepkość (mPa*s): 600
Strzebielino,
pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE.
Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa 20 modułów (podzespołów) telemetrycznych VHF - dostawa 20 obudów do obroży - dostawa 20 pasów obroży - dostawa 20 baterii do zasilania obroży - dostawa elementów pomocniczych do montażu - montaż i testy 20 gotowych obroży w Dzikiej Zagrodzie (Jabłonowo 42,...
Szczecin,
pomorskie
18-03-2019

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie szkolenie TIK+moduł Kadry i płace
Chodzież,
pomorskie
18-03-2019

Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JERZY ŻEMŁA WROCOMP SZKOLENIA - USŁUGI INFORMATYCZNE.
Zamawianą usługą jest przeprowadzenie egzaminów ze wszystkich 5 obszarów poziomu A ramy DIGCOMP oraz wydanie certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP (Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność certyfikatu z ramą DIGCOMP – np. przykładowe testy, opis systemu...
Wrocław,
pomorskie
18-03-2019

Kurs prawa jazdy kat.B w ramach projektu „Szansa –jestem ZA!”, współfinansowanego przez Unię...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KOSZALIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu Prawa jazdy kat. B, zapewnienie dodatkowych godzin praktycznych oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego jednokrotnym opłaceniem dla dwunastu uczestników projektu. 1. Uczestnicy kursu: 12...
Koszalin,
pomorskie
18-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij