Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 11/2019 z 16.09.2019r. na organizację i realizację 4 - dniowego wyjazdu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i realizacja 4-dniowego wyjazdu edukacyjnego na targi Polagra Poznań dla 20 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli/ek z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
Warszawa,
podlaskie
23-09-2019

Zakup prorozwojowej usługi doradczej związanej ze wsparciem w zakresie optymalizacji operacyjnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej. Zakres prac i zadań jaki zostanie zrealizowany w ramach prorozwojowej usługi doradczej polegać będzie na: 1. Analizie i diagnozie bieżącej efektywności kluczowych procesów operacyjnych...
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Zakup prorozwojowej usługi doradczej związanej z opracowaniem biznes planu przedsięwzięcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KINGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego w firmie Kinga, związanego z wprowadzeniem do oferty firmy nowego, innowacyjnego produktu, oraz wdrożeniem inno-wacyjnego procesu projektowania i wytwarzania tego produktu. Zakres usługi obejmuje: 1. Zdefiniowanie celów przedsięwzięcia...
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/AK. Świadczenie usług doradcy zawodowego podczas indywidualnego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4PROGRESS MACIEJ KUSIŃSKI.
Szczegółowy opis zamówienia: A. Przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie testów, ankiet i formularzy na potrzeby opracowania i monitorowania Indywidualnych Planów Działania. B. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 40 uczestniczek projektu (8 godz./osobę). IPD musi obejmować...
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/09/MM/2019 z dnia: 12.09.2019r. na dostawę wyposażenia do Żłobka Małe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EMI-LOGO Alina Gawryluk.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka Małe Marzenia w Bielsku Podlaskim mieszczącego się przy ul. Północna 2, 17-100 Bielsk Podlaski, w zakresie zgodnym ze specyfikacją techniczną wyposażenia (Załącznik nr 1), w ramach projektu „Niepubliczny Żłobek Małe Marzenia” (nr projektu:...
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Zakup usługi przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu metodologii UX-PM na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO BIAŁYSTOK - BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy - Załącznik nr 4.
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynku kościoła w Wiźnie przy ul. Pawła z Wizny, znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym 1150, w zakresie ścian zewnętrznych z cegły, powierzchni tynkowanych, izolacji murów w strefie przyziemia, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej i...
Wizna,
podlaskie
23-09-2019

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 99,735 kWp w miejscowości Białystok, ul. Wysockiego 164A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, ZO wraz z załącznikami oraz pytaniami, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności zmian w...
Białystok,
podlaskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Stylizacja fryzur” podczas wyjazdu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Stylizacja fryzur” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Barszczewo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie. Prowadzący warsztaty musi posiadać 5 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w tym 2...
Olsztyn,
podlaskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Barszczewo z Kół PZN z Nowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Barszczewo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie i z powrotem dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koła PZN z Nowego Miasta Lubawskiego i Morąga. Wyjazd odbędzie się...
Olsztyn,
podlaskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Barszczewo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koła PZN Nowe Miasto Lubawskie i...
Olsztyn,
podlaskie
23-09-2019

Dostawa zestawu sprężarek śrubowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAPROM TOMASZ PRUSZYŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprężarek śrubowej z osprzętem do zasilania instalacji pneumatycznej o następującej specyfikacji, zawierającej opis parametrów/ funkcjonalności/ cechy określone jako minimalne wymagania: 1. Sprężarka – 2 szt. • Typ sprężarki: śrubowa • Moc: min 22 kW...
Bielsk Podlaski,
podlaskie
23-09-2019

Ziołowy Preparat Antynikotynowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAN-POL sp. z o.o..
Pozyskanie mieszaniny ekstraktów z ziół, których działanie oczyszcza organizm z nikotyny i wspomaga oczyszczanie organizmu z innych, szkodliwych substancji wchłanianych przez organizm w czasie palenia papierosów. I. Usługa badawcza dotycząca ekstrakcji z ziół w celu uzyskania 250 ml płynnego...
Białystok,
podlaskie
21-09-2019

Ziołowy Preparat Pobudzający

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAN-POL sp. z o.o..
Zamówienie zostanie zrealizowane przez wyłonioną jednostkę naukową (Wykonawcę) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu o właściwościach pobudzających i orzeźwiających w formie wkładu do...
Białystok,
podlaskie
21-09-2019

Opracowanie Ziołowego Preparatu Uspokajającego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAN-POL sp. z o.o..
A) Pozyskanie mieszaniny ekstraktów z ziół, których działanie ma właściwości uspokajające i relaksujące. I. Usługa badawcza dotycząca ekstrakcji z ziół w celu uzyskania 250 ml płynnego ekstraktu z każdej z następujących roślin : 1. chmielu (Humulus lupulus ) 2. kozłka lekarskiego (Valeriana...
Białystok,
podlaskie
21-09-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy Komponentów elektronicznych nr BK 17/2019 z dnia 13 września...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Cewka stałowartościowa, 2 szt., Kod CPV: 31711100-4, Nazwa kodu CPV: Elektroniczne elementy składowe. 2. Cewka stałowartościowa, 14 szt., Kod CPV: 31711100-4, Nazwa kodu CPV: Elektroniczne elementy składowe. 3. Sterownik tranzystora, 10 szt., Kod CPV: 31711100-4, Nazwa kodu CPV: Elektroniczne...
Białystok,
podlaskie
20-09-2019

Usługi chmury obliczeniowej (usługi serwerowe oraz karty GPU) dostarczane w modelu IaaS, na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4SEMANTICS SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi chmury obliczeniowej (usługi serwerowe oraz karty GPU) dostarczane w modelu IaaS, na platformie zapewniającej SLA co najmniej na poziomie 99,99% czasu dostępności platformy w miesiącu. W tym: • wirtualna maszyna typ #1 - wyposażone w 1 x GPU o wydajności...
Białystok,
podlaskie
20-09-2019

Dostawa oprogramowania GIS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY.
1. Dostawa nowych (wcześniej nie użytkowanych), bezterminowych licencji oprogramowania GIS oraz rozszerzeń: a. 2 szt. licencji ArcGIS Desktop Advanced 10.7 64 bit. dla Windows, b. 2 szt. licencji ArcGIS Desktop Basic 10.7 64 bit. dla Windows, c. 4 szt. licencji Spatial Analyst for ArcGIS Desktop...
Goniądz,
podlaskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2019/0127 na zakup, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do integracji oprogramowania z maszynami produkcyjnymi (1 komplet) zwany dalej „Systemem”. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego...
Księżyno,
podlaskie
20-09-2019

1/3.3.3/POIR/2019 - wyłonienie wykonawcy usługi wyprodukowania filmów informacyjno-promocyjnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "BIOTREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie 9 filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę produktową BIOTREM oraz Markę Polskiej Gospodarki (wraz z propozycją scenariuszy), rozszerzającego bibliotekę multimedialną firmy BIOTREM, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego. Zamówienie obejmuje w...
Warszawa,
podlaskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/SD/2019 na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "SELMAG" MAGDALENA MILEWSKA.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 40 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia; w tym: I śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek; uczęszczających do Żłobka „Samo Dobro”, ul. Zachodnia 2g lok. U-12 i...
Białystok,
podlaskie
20-09-2019

Dostawa przeponowych naczyń wzbiorczych oraz zasobników ciepłej wody użytkowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych przeponowych naczyń wzbiorczych oraz zasobników ciepłej wody użytkowej w ramach projektu pn. „Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła”, przewidzianego do...
Suwałki,
podlaskie
20-09-2019

Budowa farmy fotowoltaicznej dla firmy ENGA Sp. z o.o., w miejscowości Augustów.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem Inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej dla firmy ENGA Sp. z o.o., w miejscowości Augustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania. 2. W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji postępowania, przy...
Augustów,
podlaskie
20-09-2019

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację pomp ciepła w firmie Augustowianka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AUGUSTOWIANKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie pomp ciepła z gruntowym wymiennikiem o mocy nie mniejszej niż 172 kW do przedsiębiorstwa Augustowianka zgodnych z projektem robót geologicznych oraz wymaganiami określonymi w przedmiotowym zapytaniu. W ramach dostawy Wykonawca...
Augustów,
podlaskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe Nr 678/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do testów mobilnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1) Olej hydrauliczny HLP – ilość 5 800 litrów - Lepkość kinematyczna w 40°C – max 33mm²/s - Temperatura płynięcia max -35°C - Temperatura zapłonu min 215°C - Własności demulgujące min 20 - Wskaźnik lepkości min 99 2) Olej silnikowy 10W-30 CAT DEO-ULS bądź równoważny w zakresie właściwości...
Narew,
podlaskie
20-09-2019

Dostawa oraz montaż napisu: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa oraz montaż napisu: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU nad wejściem głównym budynku RCKiK w Białymstoku ZP/KC-25/2019
Białystok,
podlaskie
19-09-2019

Dostawa specjalistycznego oprogramowania typu CAD – 2 licencje

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAPROM TOMASZ PRUSZYŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do wspomagania projektowania typu CAD – 2 licencji, o następującej specyfikacji, zawierającej opis parametrów/ funkcjonalności/ cechy określonych jako minimalne wymagania: • Modelowanie bryłowe 3D • Modelowanie powierzchniowe 3D...
Bielsk Podlaski,
podlaskie
19-09-2019

Dostawa złącz rurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych złącz rurowych w ramach projektu pn. „Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu...
Suwałki,
podlaskie
19-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na wykonanie zabudowy, montażu i demontażu stoiska targowego w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BODEX BOGUSŁAW KLEPACKI.
Wykonanie zabudowy stoiska targowego: • Powierzchnia pod zabudowę 12m 2 (długość stoiska: 6m, głębokość stoiska: 2m, wysokość stoiska: 2,5m do 3m z logiem firmy); • Stoisko narożne (w prostokącie); • Numer stoiska- P04- plan rozmieszczenia stoisk można uzyskać od Organizatora targów ;...
Sokółka,
podlaskie
19-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1/ POŚREDNIK PRACY/RPiB/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ROZWIĄZANIA PRAWNE I BIZNESOWE.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Czas na staż – czas na pracę!”. Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi, w ramach której zapewnione zostanie: Przeprowadzenie indywidualnych...
Białystok,
podlaskie
18-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij