Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie Strategii wzorniczej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Concession Europe Sp. z o.o..
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu Strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiającego - Concession Europe Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako analiza...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Przeprowadzenie audytu oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy ”WAMET” Spółka z ograniczoną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ”WAMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorniczej dla firmy ”WAMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmującej następujące elementy: 1. Audyt wzorniczy Przeprowadzenie audytu wzorniczego w celu przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań ukierunkowanych na rozwój produktów/usług...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Opracowanie projektu i wykonanie prototypu symulatora pożarowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EMITECH" Emil Zaręba.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu i zbudowaniu prototypu symulatora pożarowego zasilanego na gaz propan wraz z atrapami, zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań sterowania i funkcjonalności. Baza symulatora w formie „wanienki” o wymiarach ok. 0,6 x 0,9 m...
Zambrów,
podlaskie
17-07-2019

Wynajem urządzenia laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKO CINERE SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest wynajem urządzenia laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia badań i realizacji prac badawczych w projekcie „Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych kopalin naturalnych poprzez uzyskanie innowacyjnych mieszanek mineralno asfaltowych gruboziarnistych, w tym...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 7/2019/SM - organizacja i przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat. B”, dla 11...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI PRO-SKILLS.
Szczegółowy opis zamówienia: Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestniczek projektu do uzyskania prawa jazdy kat. B. Kurs będzie realizowany w 11 osobowej grupie. Przebieg kursu będzie udokumentowany z wykorzystaniem harmonogramu, list obecności, ankiet oceniających jakość i...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SM - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik ds....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI PRO-SKILLS.
Szczegółowy opis zamówienia: Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestniczek projektu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Pracownika ds. obsługi biura z elementami kadr i płac”. Szkolenie będzie realizowane w 12 osobowej grupie. Przebieg szkolenia będzie udokumentowany z...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 8/2019/SM - Organizacja i przeprowadzenie 3 edycji szkolenia zawodowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI PRO-SKILLS.
Szczegółowy opis zamówienia: Celem szkoleń jest przygotowanie praktyczne uczestniczek projektu do uzyskania kompetencji w zakresie stylizacji paznokci. Szkolenia będą realizowane w 3 trzyosobowych grupach. Przebieg szkoleń będzie udokumentowany z wykorzystaniem harmonogramów, list obecności,...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Szczegółowy zakres usług W ramach niniejszego zapytania należy: A. PRZEPROWADZIĆ AUDYT WZORNICZY U ZLECENIODAWCY Przez audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu powinna...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pater Firma A.E. Daniluk Spółka Jawna.
W ramach niniejszego zapytania należy: A. PRZEPROWADZIĆ AUDYT WZORNICZY U ZLECENIODAWCY Przez audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu powinna zostać przeprowadzona...
Warszawa,
podlaskie
17-07-2019

Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU.
Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych). Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” i jest realizowany...
Białystok,
podlaskie
17-07-2019

Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres robót obejmuje m.in: a) wymianę mieszadeł w dwóch zamkniętych komorach fermentacyjnych (ZKF) wraz z pracami budowlanymi umożliwiającymi ich montaż, wymianę instalacji technologicznych i wodociągowych tych komór, naprawę wewnętrznej izolacji chemoodpornej oraz instalację zasuw, urządzeń...
Suwałki,
podlaskie
17-07-2019

Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB
Białystok,
podlaskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CIS/2019 DOTYCZY WYBORU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Vita Familiae.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rekrutacji, opracowanie i ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach" (90 osób x 2h/os, łącznie 180 h); realizacja warsztatów grupowych (3 edycje x 12 mcy x 3 gr x 4 h łącznie 432 h);...
Łomża,
podlaskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CIS/2019 DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Vita Familiae.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rekrutacji, opracowanie i ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach" (90 osób x 2h/os, łącznie 180 h); realizacja warsztatów motywacyjnych (3 edycje x 12 mcy x 3 gr x 2 h łącznie 216...
Łomża,
podlaskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/1.4 POPW na zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia audytu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wilrobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego u Zamawiającego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Wilrobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Przeprowadzenie...
Łomża,
podlaskie
16-07-2019

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu Hub of Talents 2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO BIAŁYSTOK - BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy - Załącznik nr 3.
Białystok,
podlaskie
16-07-2019

Wykonanie elementów rozpylacza paliwa stosowanego w wtryskiwaczach piezoelektrycznych systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TECHMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypu rozpylacza paliwa wtryskiwacza piezoelektrycznego będących częściami układu zasilania paliwem systemu Common Rail. Zakres usługi obejmuje: 1. Zakup materiału wg dokumentacji technicznej 2. Obróbkę mechaniczną wg technologii opracowanej przez...
Choroszcz,
podlaskie
16-07-2019

Organizacja misji gospodarczej do Australii w 2019r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji gospodarczej do AUSTRALII dla 22 uczestników projektu w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra zgodna ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i znajduje się na stronie...
Białystok,
podlaskie
16-07-2019

Dostawa i montaż automatycznej linii do produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE UNIROL DOROTA KULIKOWSKA.
Dostawa i montaż automatycznej linii do produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych z wibroprasą stacjonarną, układem spiętrzania i rozpiętrzania, układem przepakowania wyrobów gotowych, układem powrotu palet oraz układem sterowania dojrzewalnią wraz z urządzeniami transportowymi i...
Grajewo,
podlaskie
16-07-2019

Dostawa sprzętu multimedialnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Dostawa sprzętu multimedialnego...
Białystok,
podlaskie
15-07-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB (International MUB’s Karaoke...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB (International MUB’s Karaoke Night) w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (...)".
Białystok,
podlaskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/0125 na zakup oprogramowania (2 licencje)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania (2 licencje). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Księżyno,
podlaskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/0125 na zakup zestawów komputerowych (2 sztuki)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych (2 sztuki). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Księżyno,
podlaskie
15-07-2019

10/1.3/RPOWP 2014-2020/2019 - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu ścian z płyty warstwowej budynku produkcyjno-magazynowego ekstraktów roślinnych oraz dachu z płyty warstwowej magazynu ekstrahentów Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznego Pozwolenia na budowę, decyzja...
Zambrów,
podlaskie
15-07-2019

Zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej z oprogramowaniem oraz uruchomieniem w miejscu użytkowania: Wycinarka laserowa powinna spełniać co najmniej poniższe wymogi: • moc źródła 6 KW, • typ lasera – światłowodowy, • automatyczny zmieniacz palet, • wymiar ciętych...
Grajewo,
podlaskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/06/2019/0127 na zakup Przecinarki laserowej 5 – osiowej (1 sztuka)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej (nieużywanej) Przecinarki laserowej 5 – osiowej (1 sztuka). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Księżyno,
podlaskie
15-07-2019

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”....
Białystok,
podlaskie
12-07-2019

Zakup, dostawa i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miejska Hajnówka.
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, w ramach realizacji projektu „Moja szkoła”...
Hajnówka,
podlaskie
12-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/0125 na zakup Sterylizatora niskotemperaturowego (1 sztuka)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Sterylizatora niskotemperaturowego (1 sztuka). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Księżyno,
podlaskie
12-07-2019

9/1.3/RPOWP 2014-2020/2019 - jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu TYNKÓW w budynku produkcyjno-magazynowym ekstraktów roślinnych. Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznego Pozwolenia na budowę, decyzja nr 126/17 z dnia 06.06.2017r. Adres budowy: Łomża (18-400), ul....
Zambrów,
podlaskie
12-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij