Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy",...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy", edycja 2018/19, 2019/20.
Rzeszów,
podkarpackie
22-09-2018

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Prezentacja i wystąpienia publiczne dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Prezentacja i wystąpienia publiczne dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja
Rzeszów,
podkarpackie
22-09-2018

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej
Rzeszów,
podkarpackie
22-09-2018

Zakup robota z kontrolą siły i pozycjonerem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Zakup robota z kontrolą siły i pozycjonerem
Rzeszów,
podkarpackie
22-09-2018

Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac B+R na opracowanie nowej usługi produkcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Bartosz Kordas.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac B+R, których celem jest opracowanie nowej usługi produkcji multimedialnych efektów audiowizualnych z użyciem zaawansowanego systemu pozycjonowania i śledzenia obiektów. Opracowana usługa ma być realizowana w branży eventowej, podczas organizacji...
Rzeszów,
podkarpackie
22-09-2018

21.09.2018 r.Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
21.09.2018 r.Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla budowy przejścia przez tory kolejowe,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla budowy przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻIENIU POSTĘPOWANIA
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Gmina Miasto Rzeszów-Wydział Inwestycji UM Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Gmina Miasto Rzeszów-Wydział Inwestycji UM Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie attyki i części gzymsu elewacji frontowej budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół...
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Cyrkoniowej i ul. Spichlerzowej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Cyrkoniowej i ul. Spichlerzowej w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

EZ/214/105/2018 - Remont podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
EZ/214/105/2018 - Remont podjazdu dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym II
Krosno,
podkarpackie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2018 z dnia: 14.09.2018 r. na świadczenie usługi hostingu z udostępnieniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DIGITALSEUM SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi hostingu z zapewnieniem przestrzeni serwerowej, niezbędnych do właściwej realizacji usługi digitalizacji obiektów muzealnych. Specyfikacja usługi hostingu obejmuje: 1. Opiekę ze strony dostawcy, w tym: a) zarządzanie kopiami bezpieczeństwa do co...
Stalowa Wola,
podkarpackie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI.
Zadanie 1. Przedmiot zamówienia: CZĘŚĆ A Zamówienie obejmuje realizację szkolenia dla min. 18 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół wskazanych w punkcie IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji zajęć z przyrody metodą eksperymentu. Ramowe efekty kształcenia - wskazane w...
Głogów Małopolski,
podkarpackie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
Zadanie 1. Przedmiot zamówienia: CZĘŚĆ A Zamówienie obejmuje realizację szkolenia dla min. 12 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim w zakresie realizacji zajęć z przyrody metodą eksperymentu. Ramowe efekty kształcenia -...
Głogów Małopolski,
podkarpackie
21-09-2018

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania realizacji zajęć z przyrody w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych złożonych z fabrycznie nowych i nieużywanych elementów: 1 Okulary ochronne 30 szt. 2 Fartuch ochronny 30 szt. 3 Rękawiczki lateksowe 30 szt. 4 Zestaw pipet 10 szt. 5 Butelka do roztworów 15 szt. 6 Tryskawka 30 szt. 7 Parownica 30...
Głogów Małopolski,
podkarpackie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/RPPK-0031/17 z dnia 2018-06-13

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ASPERA TOMASZ LEŚNIOWSKI.
Przedmiotem zapytania jest: 1. Organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA (International Project Management Association) 4-L-C na poziomie D w wyniku którego, uczestnik będzie mógł otrzymać certyfikat IPMA poziom D (Project Management Associate), 2. Przewidywana ilość osób przystępujących do...
Świlcza,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/ZM/EGZ/2018 na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA LUDZIE UMIEJĘTNOŚCI KULTURA.
CZĘŚĆ 1. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Miejsce realizacji: powiat leżajski. Termin realizacji: wrzesień-październik 2018r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego harmonogramu – wszelkie zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w...
Gorzyce,
podkarpackie
21-09-2018

Organizacja superwizji, obejmująca zapewnienie trenerów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) – zwanej dalej Pzp Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie został upoważniony przez podmioty biorące udział w postępowaniu tj.: • Regionalny Ośrodek...
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Dostawa materiałów na potrzeby realizacji projektu Politechnika Małych Odkrywców

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA.
Zad 1- Dostaw materiałów zużywalnych do zajęć warsztatowych – roboty Zad 2- Dostawa materiałów zużywalnych do zajęć warsztatowych – VR Zad 3- Dostawa materiałów zużywalnych do zajęć Zad 4- Dostawa materiałów zużywalnych do zajęć warsztatowych – elektronika Zad 5 Dostawa materiałów zużywalnych do...
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIELECKI / I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W MIELCU.
Zadanie 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje realizację szkolenia dla 40 nauczycieli z zakresu wykorzystania w nauczaniu metod aktywizujących. Liczba uczestników szkolenia i wymiar zajęć - liczba uczestników: 40 osób, - liczba grup: 5 grup średnio 8 osobowych, - liczba godzin zajęć: 16...
Mielec,
podkarpackie
21-09-2018

Zakup i dostawa materiałów (blachy stalowe i profile stalowe) do zbudowania konstrukcji prototypów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOREK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „WOPROL”.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Zamawiającego materiałów do zbudowania makiety i prototypów rozsiewacza rzędowego, umożliwiających prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych Na przedmiot zamówienia składają się trzy części zamówienia, stanowiące I i II część zamówienia ...
Wiercany,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług badawczo-rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Imdi Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest inteligentny moduł diagnostyczno-informacyjny w autach elektrycznych. Przedsiębiorstwo IMDI w ramach realizacji projektu planuje stworzyć prototyp nowego urządzenia/modułu wspomagającego obsługę systemów aut elektrycznych. W tym obsługę parametrów wydajnościowych i...
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/09/2018/BON z dnia 11.09.2018r. na zakup usługi polegającej na opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMPOSITE WORKS Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa mająca na celu opracowanie technologii produkcji nowego produktu: urządzenia w postaci małego nadajnika BLE (Bluetooth Low Energy ) który zostanie zastosowany w przemyśle optycznym. Nadajnik ten służyć będzie do komunikacji jednostronnej z...
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 2.3.2/BON/2018 z dnia 11.09.2018r. na zakup usługi polegającej na opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Karbontech Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa mająca na celu opracowania technologii produkcji nowego produktu- oprawek okularowych z zawiasem bezśrubowym produkowanych w oparciu o materiały typu ABS, teflon, tytan.
Rzeszów,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie z dnia 12.09.2018 na dostawę oprogramowania CAD/CAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Pakiet oprogramowania CAD/CAM
Mielec,
podkarpackie
21-09-2018

Zakup paliwa (oleju napędowego) spełniającego wymagania określone w polskich normach dla paliw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ".
Zakup paliwa (oleju napędowego) spełniającego wymagania określone w polskich normach dla paliw płynnych, na potrzeby organizowanych szkoleń zawodowych tj. kurs prawa jazdy kategorii C, C+E, kurs kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Zamawiający wymaga, aby przedmiot...
Straszęcin,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 05/9.4/2018 na zakup i dostawę wyposażenia klasopracowni do przedmiotów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT LESKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje doposażenie pracowni: Część I Wyposażenie ogrodu przyszkolnego Pracownia architektury krajobrazu Stół do uprawy zalewowy: 1 sztuka . Wymiary 1.20x2, 60 z nadstawką Część II Materiały biurowe Wyposażenie pracowni rysunku oraz pracowni...
Lesko,
podkarpackie
21-09-2018

Zapytanie nr 5/RZE/2018 na wybór Wykonawcy prac remontowych celem przystosowania lokalu pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GINT GRZEGORZ JASIŃSKI.
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie o łącznej powierzchni 420m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki przedszkolnej. Zamówienie obejmuje: - wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem - 800 m2 - wykonanie sufitów...
Nowy Sącz,
podkarpackie
21-09-2018

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REPLAS RECYCLING PLASTICS SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z montażem na zadanie pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych o mocy 199,80 kW” (pozwolenie na budowę - decyzja nr 182.2016, znak: AB.6740.165.2016 z dnia 23.05.2016 r.). Przedmiotowe zadanie stanowi etap 1 inwestycji...
Kraków,
podkarpackie
21-09-2018

Zakup linii ostrzenia narzędzi - 1 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEMYSŁAW BOCZKAJ "SPEC-WOOD".
Przedmiotem zamówienia jest zakup Linii ostrzenia narzędzi 1 szt. Linia powinna się składać z 2 ciągów urządzeń. Jeden z nich będzie przeznaczony do ostrzenia pił taśmowych stelitowanych a drugi do naprężania przez walcowanie w celu podwyższenia ich stabilności pracy. Minimalne parametry...
Sędziszów Małopolski,
podkarpackie
21-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij