Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Organizacja szkolenia zawodowego dla 4 osób - Zapytanie ofertowe 01/2019/TMS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JANIK-STEC MAŁGORZATA, TMS AUDIT MAŁGORZATA JANIK-STEC.
1. Informacje ogólne: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 4 uczestników Projektu Kod CPV: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego, Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością na podstawie procedury Rozeznania Rynku,...
Trzebownisko,
podkarpackie
16-01-2019

Dostawa szlifierki kolumnowej do płaszczyzn

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego szlifierki kolumnowej do płaszczyzn - 1 szt. Dostarczane urządzenie powinno być fabrycznie nowe. Nie jest dopuszczany sprzęt powystawowy, ekspozycyjny, itp. Szczegółowy opis parametrów technicznych wymaganych dla...
Jasionka,
podkarpackie
16-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych (zwanych dalej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MJM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Oprogramowanie do administrowania klastrem serwerów
Jasienica Rosielna,
podkarpackie
16-01-2019

Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu o tematyce „Kursu-spawacz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TARNOBRZEG.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Kurs-spawacz spoin pachwinowych -MAG 135” (wraz z egzaminem nadającym uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur), zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-17 i W-14/IS-01. Wykonawca musi...
Tarnobrzeg,
podkarpackie
16-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/VISUM CLINIC zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 11/2019/VISUM CLINIC
Rzeszów,
podkarpackie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/8.4/SJR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU LIDER.
Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie świadczone średnio w wymiarze 5 godzin dla jednego Uczestnika/czki projektu. Łączny czas udzielonego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników/czek nie może przekroczyć 1000 godzin. Planowana liczba Uczestników Projektu wynosi...
Mielec,
podkarpackie
16-01-2019

Dostawa materiałów do prowadzenia badań przemysłowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. THE BATTERIES SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zakładu Zamawiającego w Jasionce następujących materiałów na potrzeby prowadzonego projektu badawczo – rozwojowego (pierwszy etap projektu): 1) Przewodzacy papier grafitowy 2) Litowa płytka do ogniwa baterii monetowej/pastylkowej 3) Tlenek litowo kobaltowy w...
Rzeszów,
podkarpackie
16-01-2019

przeprowadzenie „Kursu kelnerskiego” w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Kursu kelnerskiego” w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy...
Iwonicz-Zdrój,
podkarpackie
16-01-2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkoleniowych do realizacji kursu „SEP” oraz kursu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT JASIELSKI.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części i obejmuje dostawę: 1) W ramach Części 1: a) książka pt. „Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach”, autor Władysław Orlik, Wydawnictwo KABE Krosno – 12 szt. b) zeszyt w kratkę (co najmniej 96 kartkowy), długopis i ołówek – 12...
Jasło,
podkarpackie
16-01-2019

przeprowadzenie warsztatów Sushi w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów sushi w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program...
Iwonicz-Zdrój,
podkarpackie
16-01-2019

przeprowadzenie „Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie” w roku szkolnym 2018/2019...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie” w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach...
Iwonicz-Zdrój,
podkarpackie
16-01-2019

przeprowadzenie kursu „Kuchnia fusion” w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W IWONICZU ZDROJU.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kuchnia fusion” w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program...
Iwonicz-Zdrój,
podkarpackie
16-01-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania rur i blach metodą pachwinową – TIG I dla Zespołu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 kursu spawania rur i blach metodą pachwinową – TIG I dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” w ramach...
Iwonicz,
podkarpackie
16-01-2019

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów Technikum Żywienia i Usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego w roku szkolnym 2018/2019 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla uczniów/ uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości...
Iwonicz,
podkarpackie
16-01-2019

zorganizowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 kursu spawania blach metodą czołową –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU.
1. W kursie weźmie udział 10 uczniów . 2. Liczba godzin kursu: - 12 godzin zajęć teoretycznych; - 92 godzin zajęć praktycznych. 3. Przez zajęcia praktyczne należy rozumieć 92 godzin na jednego uczestnika kursu. Każdy z uczestników ma mieć zapewnione oddzielne stanowisko spawalnicze. 4. Miejsce...
Iwonicz,
podkarpackie
16-01-2019

Zakup środka trwałego - suwnica jednodźwigarowa natorowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fabryka Maszyn Lubaczów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest suwnica jednodźwigarowa natorowa, która winna być zainstalowana w hali produkcyjnej Zamawiającego przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie. Minimalne parametry podstawowe przedmiotu zamówienia: a) Udźwig suwnicy - min. 8 ton, b) Rozpiętość suwnicy - 17.0 m, c) Zakres pracy...
Lubaczów,
podkarpackie
16-01-2019

15.01.2019 r. - Aktualizacja !!! Zmiany SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Dostawa i montaż...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
15.01.2019 r. - Aktualizacja !!! Zmiany SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Dostawa i montaż urządzeń technicznych, sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ekspozycji multimedialnej na potrzeby działalności kulturalnej w rzeszowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

15.01.2019 r. Zmiana treści SIWZ. Roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
15.01.2019 r. Zmiana treści SIWZ. Roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej przy ul. Św. Jakuba 2 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

15.01.2019 r. ZMIANA SIWZ! Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
15.01.2019 r. ZMIANA SIWZ! Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Aktualizacja 15.01.2019 r. - Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja 15.01.2019 r. - Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.8 - przetarg nieograniczony
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.6.
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.3
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

UWAGA! Zmiana terminu i zakresu zamówienia. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
UWAGA! Zmiana terminu i zakresu zamówienia. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofet na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu"
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

ROZSTRZYGNIĘCIE - Sukcesywny wydruk i dostawa materiałów poligraficznych Miasta Rzeszowa w postaci...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
ROZSTRZYGNIĘCIE - Sukcesywny wydruk i dostawa materiałów poligraficznych Miasta Rzeszowa w postaci ulotek i plakatów promocyjnych do 31 stycznia 2020 r.
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Aktualizacja 15.01.2019 r. - Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja 15.01.2019 r. - Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Matuszczaka 7 - przetarg nieograniczony
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

23 ZP 19 Roboty budowlane : Remonty budynków w Zgierzu , Tomaszowie Mazowieckim , Łodzi , Gałkówku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
23 ZP 19 Roboty budowlane : Remonty budynków w Zgierzu , Tomaszowie Mazowieckim , Łodzi , Gałkówku , Kutnie i Nowym Glinniku
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

16/ZP/19 - Usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
16/ZP/19 - Usługa konserwacji wojskowych bocznic kolejowych
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

64/PU/19 - USŁUGA SZKOLENIOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UŻYCIEM...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
64/PU/19 - USŁUGA SZKOLENIOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UŻYCIEM ZESTAWÓW RATOWNICZYCH DO UDZIELANIA KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC oraz hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019

Dostawa 610 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Dostawa 610 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci.
Rzeszów,
podkarpackie
15-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij