Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZP/UR/50/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Rzeszowski.
ZP/UR/50/2019 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZP/UR/46/2019 Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu w Beskid Niski dla studentów w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Rzeszowski.
ZP/UR/46/2019 Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu w Beskid Niski dla studentów w ramach projektu translatorycznego
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/7.1/NZ/2019 Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTER COMP MARCIN LASEK.
Przedmiotem postępowania jest świadczenia usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 39 Uczestników projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie organizacji wyjazdów edukacyjnych z w ramach projektu „Z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ROPCZYCACH.
CZĘŚĆ A Celem wyjazdu jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu geografii 48 uczniów i uczennic Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego / Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, oraz wzmocnienie kompetencji poznawczych ww. uczniów i uczennic poprzez realizację...
Ropczyce,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/HDA/PI/ZK/2019 Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CHALLENGE EUROPE.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego – 5h x 80 os. Łącznie 400 h Indywidualne poradnictwo zawodowego polegać będzie na wsparciu doradcy zawodowego w świadomym i samodzielnym podjęciu decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowanie się...
Kielce,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/7.1/DZ/2019 - świadczenie usług polegających na organizacji i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTER COMP MARCIN LASEK.
Przedstawione wyżej nazwy i zakresy tematyczne szkoleń zostały przygotowane na podstawie IPD (Indywidualnego Planu Działania) opracowanego podczas spotkań doradcy zawodowego z Uczestnikiem Projektu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykorzystania zasugerowanych tematów szkoleń w programach szkoleń...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2\PI/ZK/2019 - Realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CHALLENGE EUROPE.
Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja, przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 11 uczestników projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA”: Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL - 11 os., średnia liczba godzin szkolenia - 100h. Szkolenia zawodowe...
Kielce,
podkarpackie
19-03-2019

NR 3/HDA/PI/ZK/2019 Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CHALLENGE EUROPE.
1. Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego – 2h x 80 os. Łącznie 160h KOD CPV - 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego. CZĘŚĆ II Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego – 5h x 80 o. Łącznie 400h KOD CPV -...
Kielce,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.03.2019 NA USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WICKERPL RADOMSKA JOANNA.
Szczegółowy opis usług: Usługa 1: Wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych. Efektem usługi doradczej będzie przekazanie 56 namiarów na podmioty, z którymi Zamawiający może nawiązać...
Łętownia,
podkarpackie
19-03-2019

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i torbą”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Dukla.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i torbą, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt: Typ - Zestaw komputerowy – komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem i torbą. Liczba sztuk: 12 Szczegółowy opis...
Dukla,
podkarpackie
19-03-2019

Dostawa surowców na potrzeby realizacji zadań badawczych – substancje aktywne biologicznie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODKARPACKIE CENTRUM PRODUKCYJNO – WDROŻENIOWE „EKO- KARPATY” DR INŻ.JAN PĄPROWICZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców (substancji aktywnych biologicznie) na potrzeby realizacji zadań badawczych. 2. Zapytanie ofertowe dotyczy następujących surowców wg poniższej specyfikacji: SUBSTANCJE AKTYWNE BIOLOGICZNIE A. Substancja aktywna biologicznie na bazie srebra...
Tarnowiec,
podkarpackie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/MAS/2019- przeprowadzenia indywidualnych spotkań z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ECONAT NATALIA CIOS.
1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie a. Indywidualnych spotkań z psychologiem- identyfikacji potrzeb uczestników projektu w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania -IPD dla 72 uczestników projektu “ Motywacja, aktywizacja, Sukces!””. 2. Miejsce przeprowadzenia spotkań: Miasto...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKADEMIA OBYWATELSKA.
Organizacja i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 20 Uczestniczek projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę – III edycja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...
Przeworsk,
podkarpackie
19-03-2019

Przeprowadzenie oceny wniosków i biznesplanów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE.
Zamówienie zostało podzielone na VI części, każdy Ekspert może złożyć ofertę na jedną część. Do zadań wszystkich Wykonawców (Ekspertów) w ramach realizacji Projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/03/2019 z dnia 11.03.2019 roku na dostawę Nawijarki do cewek generatora - 2...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Nawijarki do cewek generatora - 2 szt - zgodnie z specyfikacją w zał nr 5
Wola Rafałowska,
podkarpackie
19-03-2019

Promocja projektu B+R prowadzonego przez The Batteries Sp. z o.o. na targach branżowych „The...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. THE BATTERIES SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie promocji projektu B+R prowadzonego przez The Batteries Sp. z o.o. na targach branżowych „The Batteries Show” w dniach 7-9 Maja 2019 w Stuttgarcie (http://www.thebatteryshow.eu/ ). Adres targów: Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Niemcy. W ramach usługi w...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

WP/17/2019/LES Organizacja i przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (Etap edukacji) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT LESKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 290 Uczniów/Uczennic z Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie...
Lesko,
podkarpackie
19-03-2019

Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT BRZOZOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE.
1. Zamówienie obejmuje następujące badania i wydanie zaświadczeń: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85.121000-3 2. Zamówienie obejmuje: 2.1 Usługi w zakresie Medycyny Pracy w tym badania lekarskie, laboratoryjne, psychologiczne bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie...
Brzozów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WEKTOR/RE/2019 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnych spotkań z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEKTOR SZYMON TRZEMŻALSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 70 uczestników projektu “(Re)start zawodowy” (8h/os.).
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/NO/2019 w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPÓLNY CEL.
Przedmiot zamówienia obejmuje:organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Nowe otwarcie” szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Dobór szkoleń został dokonany w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, w oparciu o przeprowadzoną przez niego...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/IIE/18 dot. zakupu dedykowanej platformy klasy LMS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROYAL STAR" KRZYSZTOF PAWEŁEK.
Platforma umożliwi: a. distance learning oraz zarządzanie procesem kształcenia w obszarach udostępniania treści i materiałów dydaktycznych, w tym w postaci micro-lessons, b. komunikację na linii student-wykładowca, student-instruktor, student-student, c. zarządzanie i udostępnianie harmonogramu...
Dębica,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/1.3.1/2019/POPW/DCERT na opracowania dokumentacji systemów gaszenia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GURECO - PAWEŁ GURBAŁA.
Przedmiotem zamówienia jest: I. Opracowanie wzoru zaworu wyzwalającego Opracowanie wzoru zaworu powinno być zgodne z dokumentacją posiadaną przez zamawiającego. W skład posiadanej dokumentacji wchodzą szkice kart katalogowych zaworów zgodne z wymaganiami zawartymi w Normach, Rozporządzeniach i...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

Wykonanie stalowego podestu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE FIEDOR BIS ZOFIA WAWRZYNEK.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa i montaż podestu stalowego (rampy) składającego się z dwóch modułów (moduł 1, moduł 2) do równoczesnej obsługi 2 form zamontowanych na maszynie rotomouldingowej. Poszczególne moduły podestu stalowego zostaną wykonane w oparciu o załączone projekty...
Chorzów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/CPB/NZS/2019-świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MGR INŻ. JERZY CZERWIŃSKI.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 140 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód szansą na sukces”: Część 1. Kurs Prawo jazdy kat. C przygotowujący do egzaminu państwowego, Część 2. Egzamin Państwowy w...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 6/2019/UE/1.2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K..
1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Stacja detekcji wizyjnej – 1 szt. do zadania nr 2. Opracowanie technologii inteligentnego procesu montażu pojemnika S-BOXX. 2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był nowy, gatunku...
Krosno,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 7/2019/UE/1.2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K..
1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Stacja kontroli wizyjnej detali po wtrysku – 1 szt. do zadania nr 2. Opracowanie technologii inteligentnego procesu montażu pojemnika S-BOXX. 2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia...
Krosno,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 5/2019/UE/1.2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K..
1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Robot 6 – osiowy – 1 szt. do zadania nr 3 Opracowanie i badanie prototypu technologii montażu oraz pojemników S-BOXX. 2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był nowy, gatunku I,...
Krosno,
podkarpackie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2019, na dostawę formy na korpus uniwersalnej zasuwy burzowej 200

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW SANITARNYCH "KARMAT" GRZEGORZ BĄK.
Opis przedmiotu zmówienia - Forma na korpus uniwersalnej zasuwy burzowej 200 (1szt.) • Forma wtryskowa na korpus uniwersalnej zasuwy burzowej 200 przeznaczona będzie do wtrysku copolimeru polipropylenu. Zaprojektowana powinna być jako forma jednogniazdowa przeznaczona do produkcji korpusu...
Świlcza,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 4/2019/UE/1.2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K..
1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia obejmującego dostawę pozycji: Robot 6 – osiowy – 1 szt. do Zadania nr 3 Opracowanie i badanie prototypu technologii montażu oraz pojemników S-BOXX. 2. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był nowy, gatunku I,...
Krosno,
podkarpackie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/CPB/NZS/2019-świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MGR INŻ. JERZY CZERWIŃSKI.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń/kursów i egzaminów dla 60 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód szansą na sukces”: Część 1. Kurs Prawo jazdy kat. C+E przygotowujący do egzaminu państwowego, Część 2. Egzamin Państwowy w...
Rzeszów,
podkarpackie
19-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij