Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu urządzenia Smart Beacon

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUDAX Jakub Szajnar.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu urządzenia zgodnego z koncepcją Smart Beacon. Urządzenie to będzie realizować funkcje związane z rozgłaszaniem komunikatów drogą radiową. Każda osoba znajdująca się w jego zasięgu będzie mogła odebrać te...
Jasło,
podkarpackie
20-07-2018

Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne - indywidualne porady dla uczestników projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TARNOBRZEG / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU.
Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez MOPR w Tarnobrzegu projektu pn. „Grunt to Rodzina”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,...
Tarnobrzeg,
podkarpackie
20-07-2018

Dostarczenie cateringu podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Grunt to Rodzina”,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TARNOBRZEG / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU.
Usługa cateringowa świadczona będzie podczas szkoleń oraz innych spotkań realizowanych w terminie od lipca do 30 listopada 2018 r. Catering obiadowy świadczony będzie w weekendy, tj. w sobotę i niedzielę. Catering kawowy świadczony będzie od poniedziałku do piątku. Catering ciasteczkowy świadczony...
Tarnobrzeg,
podkarpackie
20-07-2018

Dostawy – plac zabaw

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MUSIC GARDEN AGATA TKACZOW.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem elementów wchodzących w skład placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku od 1 roku zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej, kilku bądź wszystkich części zamówienia. Wyszczególniony w...
Rzeszów,
podkarpackie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. E-Fund24 Sp. z o.o..
1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu E-Fund24, którego głównymi funkcjonalnościami, jakie mają zostać opracowane w ramach projektu są m.in.: • Automatyczne wyszukiwanie i aktualizowanie na podstawie danych...
Rzeszów,
podkarpackie
20-07-2018

Opracowanie merytoryczne scenariuszy szkoleń i materiałów szkoleniowych do projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A..
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie dla trenerów kompetencji cyfrowych scenariuszy szczegółowych doprecyzowujących każdy z 15 scenariuszy ramowych opracowanych na etapie składania projektu. 2. Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych dla uczestników na cykl 15 spotkań z kompetencji...
Rzeszów,
podkarpackie
20-07-2018

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych do dziennego ośrodka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA.
Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53 - wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w...
Rzeszów,
podkarpackie
20-07-2018

Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 40 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
UP będą mogli nabyć kompetencje zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji zawodowych, aby zwiększyć szansę UP na podjęcie zatrudnienia. Tematyka szkoleń zawodowych została...
Poznań,
podkarpackie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MIESZAŁKĘ „ ZETÓWKĘ „ DO MIESZANIA CIAST TWARDYCH OZNACZENIE SPRAWY...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HASBORG RAFAŁ MUCHA.
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mieszałki „zetówka„ do mieszania ciast twardych o minimalnej specyfikacji następującej: • Całość urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. 321 i 304 • Moc -min 11 kW • Moment obrotowy - min 3750 Nm...
Rakszawa,
podkarpackie
20-07-2018

dział w targach POWEREXPO 2018 w Ałmaty/Kazachstan

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKO-MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Udział w targach POWEREXPO 2018 w Ałmaty/Kazachstan - wynajęcie powierzchni wystawienniczej 9m2 - wynajęcie zabudowy stoiska targowego (indywidualna zabudowa – 9m2: projekt i wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej w tym wykładzina, ścianki/panele modułowe reklamowe z nadrukiem treści...
Wola Zdakowska,
podkarpackie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA TEMPERÓWKE DO CZEKOLADY OZNACZENIE SPRAWY 5/2018/HASB/21

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HASBORG RAFAŁ MUCHA.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa temperówki do czekolady o minimalnej specyfikacji następującej: 1. Specyfikacja temperówki : - Przetwarzane temperatury mas czekoladowych w zakresach : temperatura masy czekoladowej na wlocie do maszyny do temperowania 43 - 45 ° C, na wyjściu temperatura masy...
Rakszawa,
podkarpackie
20-07-2018

wyposażenie ślusarni - zakup wiertarki kolumnowej stołowej w ramach realizowanego projektu pt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie ślusarni - zakup wiertarki kolumnowej stołowej w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jedliczu”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach...
Jedlicze,
podkarpackie
20-07-2018

Opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca” oraz przeprowadzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miejska Mielec.
Opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca” oraz przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”, w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Opis...
Mielec,
podkarpackie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu wyposażenia kuchni i zmywalni w związku z realizacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BEATA KRUKOWSKA BANIA NZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE BAJKA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego wyposażenia na kuchnię i zmywalnię zgodnie z ofertą Wykonawcy 2. Do obowiązków Wykonawcy objętych przedmiotową umową należy również montaż wyposażenia na kuchnię i zmywalnię oraz udzielenie instruktażu z w zakresie jego obsługi....
Horyniec-Zdrój,
podkarpackie
20-07-2018

wykonanie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AJ PROFIBUD SP. Z O. O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe na rynku ukraińskim przez Spółkę AJ Profibud z siedzibą w Chmielniku 277B, objętej wsparciem w...
Chmielnik,
podkarpackie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na prace adaptacyjne w budynku Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNY ZAKĄTEK" EWELINA MOKRZYCKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych na parterze budynku, w tym wykonanie: a. Robót budowalnych b. Białego montażu c. Instalacji kanalizacji d. Instalacji wody e. Instalacji elektrycznej f. Instalacji domofonowej g. Instalacji telefonicznej h. Instalacji monitoringu....
Cmolas,
podkarpackie
20-07-2018

Dostawa nowego środka trwałego - kotła z kominem wraz z montażem i uruchomieniem. Zakup w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD GRABO WALDEMAR IRZYK.
DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO: KOTŁA NOWEJ GENERACJI DDU Grabownica Przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i hydraulicznych, podłączenie do istniejącej instalacji c.o. oraz przyłącza elektrycznego wraz z uruchomieniem, zapewnieniem zewnętrznego transportu paliwa i obsługą dźwigową...
Niebocko,
podkarpackie
20-07-2018

Z-CBR-10-2018 Stanowisko badawcze do badania mebli biurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NOWY STYL SP. Z O.O..
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
Krosno,
podkarpackie
20-07-2018

WYBÓR OFERTY - Rozbudowa sieci PTITS szkielet światłowodowy – roboty budowlane w trybie zaprojektuj...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
WYBÓR OFERTY - Rozbudowa sieci PTITS szkielet światłowodowy – roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

Zamawiający - Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, zaprasza do złożenia ofert na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Zamawiający - Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania: „Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19”
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

WYBÓR OFERTY - 19.07.2018 r. Sporządzenie operatów szacunkowych-cz.5

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
WYBÓR OFERTY - 19.07.2018 r. Sporządzenie operatów szacunkowych-cz.5
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

Roboty budowlane polegające na budowie prawoskrętu z ul. Warszawskiej w Rzeszowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane polegające na budowie prawoskrętu z ul. Warszawskiej w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

Roboty budowlane termomodernizacyjne budynku Przedszkola Publicznego nr 43

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane termomodernizacyjne budynku Przedszkola Publicznego nr 43
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

49/ZP/18 Roboty budowlane : Konserwacja budynków w Nowym Glinniku , Zgierzu , Kutnie , Regnach ,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
49/ZP/18 Roboty budowlane : Konserwacja budynków w Nowym Glinniku , Zgierzu , Kutnie , Regnach , Gałkówku i Łodzi
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

48/ZP/18 - Remont budynku nr 78 w Leźnicy Wielkiej oraz remont budynku nr 5 w Łodzi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
48/ZP/18 - Remont budynku nr 78 w Leźnicy Wielkiej oraz remont budynku nr 5 w Łodzi
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

489/PU/18 Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu naziemnej obsługi statków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
489/PU/18 Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

516/PU/18 Dostawa towarów sanitarno-hydraulicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
516/PU/18 Dostawa towarów sanitarno-hydraulicznych
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz.
Rzeszów,
podkarpackie
19-07-2018

EZ/214/81/2018 - Oczyszczenie elewacji budynku A+E przy ul. Korczyńskiej 57 wraz z zabezpieczeniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
EZ/214/81/2018 - Oczyszczenie elewacji budynku A+E przy ul. Korczyńskiej 57 wraz z zabezpieczeniem powierzchni środkiem impregnacyjnym przeciwko glonom, pleśniom, mchom oraz mycie okien stałych pożarowych, parapetów z blachy powlekanej i wiatrołapu.
Krosno,
podkarpackie
19-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij