Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

usługa cateringowa dla uczestników kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS.
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi cateringowej: I. obiad składający się z dwóch dań II. przerwa kawowa podczas kursów, w których weźmie udział 150 uczestniczek/ uczestników. Kursy będą odbywać się na terenie miasta Rzeszów w okresie listopad 2018 – czerwiec 2019 z zastrzeżeniem, że...
Justynów,
podkarpackie
17-11-2018

przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS.
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie następujących kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: - kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjera (kod zawodu 514101) w łącznym wymiarze 320 godzin (40 dni po 8h)...
Justynów,
podkarpackie
17-11-2018

Aktualizacja 16.11.2018 r. - Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja 16.11.2018 r. - Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów doszkalających: komputerowych, informatycznych, programowania i druku 3D oraz elektronicznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu zakwalifikowanych do udziału w...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Wybór oferty. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - Segmenty B,C,D.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Wybór oferty. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - Segmenty B,C,D.
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

16.11.2018 r. - Aktualizacja !!! Zmiany SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Dostawa i montaż...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
16.11.2018 r. - Aktualizacja !!! Zmiany SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Dostawa i montaż urządzeń technicznych, sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ekspozycji multimedialnej na potrzeby działalności kulturalnej w rzeszowskiej Podziemnej Trasie Turystycznej
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie – Zadanie 1.1
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr BGM-IV.2321.3.15.2018 "Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Rzeszowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Zapytanie ofertowe nr BGM-IV.2321.3.15.2018 "Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Rzeszowa cz. 15"
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

4/PU/19 Dostawa wzorów PUiW do produkcji seryjnej oraz materiałów zasadniczych zastosowanych do ich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
4/PU/19 Dostawa wzorów PUiW do produkcji seryjnej oraz materiałów zasadniczych zastosowanych do ich wykonania
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Modernizacja komory badawczej ze szklaną przybudówką

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Modernizacja komory badawczej ze szklaną przybudówką
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Sukcesywny bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego przez okres 36...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza .
Sukcesywny bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego przez okres 36 miesięcy.
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

EZ/215/90/2018 - Zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
EZ/215/90/2018 - Zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych w ramach programu polityki zdrowotnej pn.” Program Profilaktyki i Leczenia Chorób układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020
Krosno,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NARZĘDZI I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DO BUDOWY STANOWISKA BADAŃ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AG MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi i elementów konstrukcyjnych do budowy stanowiska badań mechanicznych [cztery części zamówienia] o minimalnej specyfikacji następującej: Uwaga - Z powodów technicznych leżących po stronie Bazy Konkurencyjności pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera...
Podgrodzie,
podkarpackie
16-11-2018

Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) -poradnictwo grupowe dla 10 grup 10...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) - poradnictwo grupowe dla 10 grup 10 osobowych w ramach projektu „Kierunek – praca!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Czudec,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/7.1/ND/2018 na przeprowadzenie Poradnictwa Grupowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ISOFT GRZEGORZ LASEK.
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie poradnictwa grupowego dla 10 grup 10 osobowych w ramach projektu „Doświadczenie zawodowe i nowe kwalifikacje kluczem do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 na wykonawcę indywidualnego poradnictwa prawnego na potrzeby realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ.
Świadczenie poradnictwa prawnego dla Uczestników warsztatów w Centrum integracji Społecznej w: 1) Woli Zarczyckiej, 2) Przychojcu 3) Tryńczy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Przemyśl,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/7.1/NZ/2018 na przeprowadzenie Poradnictwa Grupowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTER COMP MARCIN LASEK.
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie poradnictwa grupowego dla 23 grup 10 osobowych w ramach projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/NZ/2018 - Usługa indywidualnego poradnictwa (doradztwa) zawodowego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego (średnio 4h/os.). Celem Indywidualnego poradnictwa zawodowego jest: zwiększenie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji w której znajduje się Uczestnik Projektu, wyzwalanie aktywności i inicjatywy, towarzyszenie i...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz Opracowanie strategii wzorniczej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Meblomix Jerzy Misiak.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest (zgodnie z wymogami określonymi w § 2 Regulaminu konkursu nr 1, rok 2018, Etap 1, działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” - POPW): 1) Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako analiza działalności pod względem potencjału i potrzeb...
Rogóżno,
podkarpackie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
I. Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. II. Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zamawiającego (strategii...
Stalowa Wola,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPO/NZ/2018 - Usługa poradnictwa (doradztwa) zawodowego - opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował: Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego (średnio 8h/os.), którego wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) wskazującego na kierunki rozwoju zawodowego uczestnika. IPD będzie na bieżąco weryfikowane i dostosowane do sytuacji zawodowej...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/NZ/2018 - Usługa poradnictwa grupowego (Warsztaty Aktywnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) w formie poradnictwa grupowego z zakresu poruszania się po rynku pracy dla uczestników projektu Nowy zawód – nowa praca!. Poradnictwo będzie prowadzone w formie warsztatów przy wykorzystaniu komputerów. W ramach zajęć Uczestnicy...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

7/9.5/2018/PNK Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie operatora wózków podnośnikowych kat. II WJO, dla 10 osób, w wymiarze min. 63 godz. dla uprawnień na osobę/kurs. W kursach uczestniczyć będzie 10 osób - uczestników...
Leżajsk,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/NO/2018 w przedmiocie grupowych warsztatów funkcjonowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPÓLNY CEL.
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie grupowych warsztatów funkcjonowania społeczno-zawodowego, w tym: I. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) dla 70 Uczestników projektu „Nowe otwarcie” (7 gr. x śr 10 os/gr. x 48h/gr. = 336 h szkoleniowych) – część I II. Warsztaty Komunikacyjne...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POL ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego dedykowanego ciągu technologicznego do produkcji pakietów spinek do ogrzewania podłogowego. Wiąże się to z potrzebami przedsiębiorstwa Zamawiającego w obszarze przygotowania do wdrożenia i wdrożenia innowacji technologicznej procesowej poprzez...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

„dostawa drobnych materiałów programowych do metod rozwijających kompetencje społeczne i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHORĄGIEW PODKARPACKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnych materiałów programowych do metod rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie, materiałów i rekwizytów do form teatralnych i gier symulacyjnych, oraz drobnych materiałów do realizacji młodzieżowych projektów społecznych opracowanych i...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/7.1/DZ/2018 pn. „Doradztwo zawodowe i indywidualne poradnictwo zawodowe”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ISOFT GRZEGORZ LASEK.
Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia doradztwa zawodowego mającego na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działania, ich późniejszą weryfikację oraz indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie wskazanym z opisie przedmiotu zamówienia, co przyczyni się do realizacji...
Rzeszów,
podkarpackie
16-11-2018

22/9.5/2018/CRR Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, zapewnienie materiałów szkoleniowych, dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe...
Leżajsk,
podkarpackie
16-11-2018

zakup frezarki w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU.
Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Jedlicze,
podkarpackie
16-11-2018

14/9.5/2018/CRR Przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów (zajęcia teoretyczne) w ramach kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie kucharz, zapewnienie materiałów szkoleniowych, dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe...
Leżajsk,
podkarpackie
16-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij