Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Partner Diabetica sp. z o.o. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w postępowaniu Edukacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest edukacja sportowa – Forma na piątkę! Piątki ze sportem polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu: ogólnodostępnych zajęć sportowych dla mieszkańców powiatów nyskiego, m. Opola, prudnickiego, opolskiego. Zajęcia sportowe obywać się będą w piątki na terenie gmin...
Korfantów,
opolskie
26-04-2018

Publikacja ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym w prasie ukazującej się na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach promocji projektu „Małopolski e-Senior”. 2. Emisja ogłoszeń ma się odbywać w prasie ukazującej się na terenie Województwa Małopolskiego (minimum teren powiatów: bocheński, brzeski,...
Stary Sącz,
opolskie
26-04-2018

Wybór wykonawcy kompleksowej organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy pośrednictwa pracy w planowanym okresie 04.2018-07.2018 r. dla 5 grup (4 gr-12 os., 1 gr.- 11 os., tj. max. 59 Uczestniczek/Uczestników Projektu (UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi. Zajęcia realizowane będą w...
Kalisz,
opolskie
26-04-2018

Zakup materiału / surowców do badań

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE P.A.R.K KATARZYNA PORADA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału / surowców do badań. LP. Nazwa Przedmiotu Zamówienia Ilość Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia 1 Materiał / surowiec do badań. 1310 kg - Dwie kawy jakości specialty uzyskujące w ocenie sensorycznej przeprowadzonej...
Opole,
opolskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE.
W ramach realizacji projektu przewidziane jest przetłumaczenie materiałów opisowych takich jak np. opisy wybranych eksponatów i informacje uzupełniające, teksty towarzyszące, w tym teksty dla podstrony „Interpretacje”, elementy nawigacji portalu oraz wizytówki muzeów, teksty bloga na język...
Kraków,
opolskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/M/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asekuracji dla średnio 12 uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej...
Warszawa,
opolskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/M/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 12 uczestników/czek na każdym z Warsztatów Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”...
Warszawa,
opolskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/M/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego doradztwa zawodowego dla średnio 12 uczestników/czek na każdym z Warsztatów Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” organizowanego...
Warszawa,
opolskie
26-04-2018

Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
Opole,
opolskie
25-04-2018

DOSTAWA WYWAŻARKI DYNAMICZNEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TEST ZAKŁAD REMONTOWO–USŁUGOWY BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PIOTR STASZEWSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej wyważarki dynamicznej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie sprzętu. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:  przystosowana do wyważania sztywnych oraz giętkich wirników zamontowanych w poziomie...
Krapkowice,
opolskie
25-04-2018

Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu Aktywna Integracja - sposobem na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŚREM/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na terenie gminy Śrem usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i niepełnosprawnej i jej opiekuna - uczestników projektu. 2. Usługi będą realizowane w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2018 r., 7 dni w tygodniu (także w...
Śrem,
opolskie
25-04-2018

Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁĄCKO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2...
Łącko,
opolskie
25-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOWO.08.01_1/Partner na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Wczesnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPTIMA MEDYCYNA SA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie „Wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie” w ramach Mobilnej opieki okołoporodowej: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2) Wyżej wymienione usługi mogą być prowadzone w ramach zajęć w grupach oraz w formie...
Opole,
opolskie
25-04-2018

Zapewnenie pobytu 150 osób podczas 5-dniowego ogólnopolskiego konkursu o parkach krajobrazowych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedmiot zamówienia: pobyt 150 osób podczas 5 - dniowego ogólnopolskiego konkursu o parkach krajobrazowych w terminie 04 - 08 czerwca 2018 r. z uwzględnieniem: a) zapewnienie zakwaterowania w obiekcie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Standard obiektu dla każdego z pokoi: - łazienka...
Szczecin,
opolskie
25-04-2018

Zapytanie numer 75/WCES/2018 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA.
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B – łącznie 60 godzin (po odliczeniu przerw) w tym: a) zajęcia teoretyczne 30 godzin (przy czym 1 godzina wynosi 45 minut), b) zajęcia praktyczne 30 godzin (przy czym 1 godzina wynosi 60 minut). Czas przeznaczony na...
Poznań,
opolskie
25-04-2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Kluczbork - Ośrodek Pomocy Społecznej.
1. Organizacja (w tym catering oraz materiały szkoleniowe) i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia ,,Zmiana organizacji pomocy społecznej wynikająca z rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej’’ - 12 h szkoleniowych....
Kluczbork,
opolskie
25-04-2018

Zamówienie na dostawę oprogramowania inżynierskiego dla jednego stanowiska pracy na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O..
Typ Licencji: Wieczysta, sieciowa (menadżer kluczy zainstalowany na serwerze zamawiającego) Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne oprogramowania: - modelowanie bryłowe 3D - modelowanie powierzchniowe - modelowanie hybrydowe - projektowanie dużych złożeń - projektowanie elementów blaszanych -...
Opole,
opolskie
25-04-2018

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA RAWICZ/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników Projektu p.n. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie...
Rawicz,
opolskie
25-04-2018

Dostawa urządzeń peryferyjnych – 3 szt. robotów humanoidalnych w 3 zróżnicowanych wariantach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń peryferyjnych urządzeń peryferyjnych – 3 szt. nowych robotów humanoidalnych w 3 zróżnicowanych wariantach specyfikacji zwanych dalej częściami zamówienia 1. Robot humanoidalny, Wariant 1, Ilość (szt.): 1 Wymiary: wysokość min. 1200 mm podstawa 3...
Opole,
opolskie
25-04-2018

MOWES/KOM/CMPL/2018/11 Świadczenie usługi mentoringu na rzecz Spółdzielni Socjalnej polegającej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi mentoringu na rzecz Spółdzielni Socjalnej polegającej na udzieleniu wskazówek i dzieleniu się wiedzą z zakresu tworzenia przestrzeni przyjaznej dla klienta – wizerunek lokalu (kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania) w ramach...
Kraków,
opolskie
25-04-2018

MOWES/KOM/DSUSŁ/2018/27 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego związanego z zaplanowaniem działań związanych z aranżacją przestrzeni i dekoracją wnętrz (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES -...
Kraków,
opolskie
25-04-2018

MOWES/KOM/DSUSŁ/2018/26 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego na rzecz Spółdzielni Socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Kraków polegającego na wsparciu w procesie tworzenia programów lojalnościowych (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe,...
Kraków,
opolskie
25-04-2018

„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Opole,
opolskie
24-04-2018

Usługa doradcza ekspertów w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Usługa doradcza ekspertów w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów na Instytucie Politologii – Zarządzanie Publiczne – wykonywana przez ekspertów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
Opole,
opolskie
24-04-2018

dostawa i wdrożenie serwera baz danych SQL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOMATI SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie serwera baz danych SQL: - 1 licencja na serwer, - 15 licencji dla użytkowników końcowych. 2. Serwer baz danych SQL stanowiący przedmiot zmówienia będzie kompatybilny z Microsoft Dynamics NAV 2016 stosowanym przez zamawiającego (dokumentacja na...
Opole,
opolskie
24-04-2018

Zapytanie ofertowe - dotyczy funkcji Inspektora Nadzoru

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE.
Do zakresu obowiązków Nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności: • organizację, koordynację oraz nadzór, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace budowlane, • wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie...
Nysa,
opolskie
24-04-2018

Prace remontowo-adaptacyjne żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRYSTYNA GURBA PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "MISIEK".
Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń żłobka w Żeleźnikowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 specyfikacja zamówienia
Nowy Sącz,
opolskie
24-04-2018

Prace remontowo-adaptacyjne żłobka w Nowym Sączu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRYSTYNA GURBA PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "MISIEK".
Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń żłobka w Nowym Sączu – zgodnie z złącznikiem nr 4 specyfikacja zamówienia
Nowy Sącz,
opolskie
24-04-2018

Wykonanie robót remontowych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Wykonanie robót remontowych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
23-04-2018

Wynajem sal komputerowych oraz zapewnienie cateringu na potrzeby realizacji projektu pn. „Opolska...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTERIT SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wynajem sal komputerowych na potrzeby przeprowadzenia identyfikacji poziomów luk kompetencyjnych, w planowanym wymiarze czasowym 5 godzin (1 gr x 10 os. x 50% x 1 godzina); 2. Wynajem sal komputerowych na potrzebę realizacji szkoleń w obszarze TIK w zakresie...
Gdynia,
opolskie
23-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij