Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup usługi noclegowej w hotelu w Berlinie w związku udziałem w Targach IEC 61850 Global 2018.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu usług noclegowych w hotelu w Berlinie w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej IEC 61850 Global 2018 w dniach 16-18 października 2018r., zgodnie z poniższą specyfikacją: - zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach jednoosobowych w dniach 15-18...
Kraków,
opolskie
23-09-2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej
Opole,
opolskie
21-09-2018

„Zakup sprzętu multimedialnego i akcesoriów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
„Zakup sprzętu multimedialnego i akcesoriów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”
Opole,
opolskie
21-09-2018

Kompleksowa organizacja wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej w ramach projektu "Młodzi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO/REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowych wycieczek edukacyjnych do miejsc edukacji bezpośredniej uczniów szkół podstawowych miasta Opola wraz z opiekunami w ramach projektu "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół...
Opole,
opolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 1136716: Zaproszenie do złożenia oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES" W KRAPKOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Florysta” dla 1 osoby bezrobotnej wskazanej przez Zamawiającego. Szkolenie finansowane jest w ramach realizowanego projektu „KIS w powiecie krapkowickim szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...
Krapkowice,
opolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 1136714: Zaproszenie do złożenia oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES" W KRAPKOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Projektowanie ogrodów” dla 1 osoby bezrobotnej wskazanej przez Zamawiającego. Szkolenie finansowane jest w ramach realizowanego projektu „KIS w powiecie krapkowickim szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze...
Krapkowice,
opolskie
21-09-2018

MOWES/KOM/SKS/2018/20 Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia minimum 56 godzinnego (1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia minimum 56 godzinnego (1 godzina dydaktyczna = 45 min) kursu z języka francuskiego (poziom średniozaawansowany) dla 1 pracownika Spółdzielni Socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w ramach...
Kraków,
opolskie
21-09-2018

MOWES/KOM/SKS/2018/19 usługi przygotowania i przeprowadzenia 16 godzinnego (1 godzina dydaktyczna =...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Szczegóły zamówienia: Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia 16 godzinnego (1 godzina dydaktyczna = 45 min) szkolenia w zakresie marketingu i PR dla maksymalnie 2 osób ze Spółdzielni Socjalnej zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami, prowadzącą produkcję ceramiki, podpałek i...
Kraków,
opolskie
21-09-2018

MOWES/KOM/CMPL/2018/21 Opracowanie planu marketingowego (strategii marketingowej) - ekspertyzy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Opracowanie planu marketingowego (strategii marketingowej) - ekspertyzy dotyczącej możliwości sprzedaży usług dla klientów biznesowych i indywidualnych Spółdzielni Pracy. (kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania) w ramach projektu „MOWES - Małopolski...
Kraków,
opolskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5.3.1/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA I FRANCISZKA KSAWEREGO W OTMUCHOWIE.
prace restauratorsko-konserwatorskie: • Ołtarza głównego, • Ołtarza bocznego p.w. św. Franciszka Ksawerego, • Ołtarza bocznego p.w. św. Jana Chrzciciela • Ołtarza bocznego p.w. Męki Chrystusa, • Ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej • Ołtarza bocznego p.w. Jana Niepomucena • Chrzcielnicy • Ambony...
Otmuchów,
opolskie
21-09-2018

Szkolenia zawodowe wraz z egzaminami dla 13 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajduje się w załączeniu.
Wrocław,
opolskie
20-09-2018

Przeprowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w ramach Projektu pn. „TURISTICUS – budowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA BOCHNIA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna).
Bochnia,
opolskie
20-09-2018

Wykonanie usługi dotyczącej świadczenia usług w zakresie zarządzania projektem pod nazwą "Budowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KAZIMIERZA WYKI.
1. W zakresie Części 1 (Obsługa projektu w zakresie z PZP): a) opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, b) przygotowanie ogłoszenia o przetargu, c) udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na każdym etapie, d) przygotowanie...
Krzeszowice,
opolskie
20-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK/WS/01/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług: 1.1. Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania a. zakres wsparcia: 10 godziny zegarowe/osobę * 60 osób (600 godzin); 5 spotkań/Uczestnika Projektu (UP), 10h/UP x 60UP = 600h; Spotkania indywidualne z...
Jaworzno,
opolskie
20-09-2018

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzamin TIK
Chodzież,
opolskie
20-09-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
a) PU I Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego dla 6 dyrektorów - pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu finansowanych z Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 1. PU I –...
Poznań,
opolskie
20-09-2018

Przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie cyklu superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy...
Opole,
opolskie
20-09-2018

opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do organizacji biegów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do organizacji biegów upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz...
Opole,
opolskie
20-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 5/M/2018 realizacja usługi –opieka indywidualna i i grupy wsparcia-...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MONAR/OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI W ZBICKU.
II. Wspólny słownik zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85312320-8 Usługi doradztwa m zamówienia jest prowadzenie zajęć – superwizji dla personelu projektu „ku przyszłości”. 1. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na trzy części: 1) CZĘŚĆ I –...
CHRZĄSTOWICE,
opolskie
20-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 4/M/2018 realizacja usługi – trener- prowadzenie zajęć – warsztaty w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MONAR/OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI W ZBICKU.
Przedmiot zamówienia: realizacja usługi – trener- prowadzenie zajęć – warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia z wizażu II. Wspólny słownik zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne III....
CHRZĄSTOWICE,
opolskie
20-09-2018

Wykonanie prac wewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac wewnętrznych, tj. prac przy wykonaniu stolarki i ślusarki otworowej oraz związanych z nimi prac demontażowych – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze...
Kraków,
opolskie
20-09-2018

Zapytanie ofertowe na organizację i obsługę stoiska wystawowego na targach COSMOPROF Worldwide 2019.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LATECH BERNARD LATANOWICZ.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa stoiska wystawowego na targach COSMOPROF Worldwide 2019, odbywających się w Bolonii (Włochy) w terminie 14-18 marca 2019 r., polegająca na: 1. Najmie powierzchni 18 m2 w Hali 16, Sekcji stoisk narodowych - poniesieniu wszystkich...
Poznań,
opolskie
19-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15.1/RPO/2018 na zakup usługi przeprowadzenia badań prototypów zgodnie z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. G&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu badań prototypów zgodnie z normą DIN 74324-1, w tym: L.p. Badania podstawowe Temperatura badania: 1 Test udarności (pkt. 4.2.1.7) +23°C, -40°C 2 Test wytrzymałości na ciśnienie (pkt. 4.4.2.3 tabela 6) +23°C L.p. Badania...
Zdziechowice Dolne (część miejscowości Zdziechowice),
opolskie
19-09-2018

Zapytanie ofertowe numer 3/WCES dotyczące wyboru Specjalisty ds. pomocy publicznej w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. pomocy publicznej, który będzie miał następujący zakres zadań: 1. ocena występowania pomocy publicznej, w tym test pomocy publicznej, 2. obliczanie wysokości pomocy publicznej i sporządzanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy...
Poznań,
opolskie
19-09-2018

Zapytanie ofertowe numer 2/WCES dotyczące wyboru Wykonawcy specjalistycznych usług i doradztwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie specjalistycznych usług i doradztwa prawnego dla podmiotów ekonomii społecznej** (PES) mających siedzibę na terenie subregionu Poznańskiego (miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat średzki, powiat śremski) obejmujących...
Poznań,
opolskie
19-09-2018

Zapytanie ofertowe numer 1/WCES dotyczące wyboru Wykonawcy usługi doradztwa biznesowego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług doradztwa biznesowego (w tym doradztwa z zakresu zamówień publicznych) w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu dla podmiotów ekonomii społecznej PES, przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz osób i podmiotów zainteresowanych ich...
Poznań,
opolskie
19-09-2018

Szkolenia zawodowe wraz z egzaminami dla 10 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty znajduje się w załączeniu.
Wrocław,
opolskie
19-09-2018

Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO NOWY SĄCZ - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU.
Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz uczestników projektu „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”. Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Nowy Sącz,
opolskie
19-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MCM/Pomocna dłoń/2018 Dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O..
IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu sanitarnego w okresie od dnia 01.10.2018 do dnia 30.06.2021 polegającej na: - wykonywaniu przewozu pacjentów/świadczeniobiorców z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do...
Tarnów,
opolskie
19-09-2018

Roboty budowlane i instalacyjne w tym roboty dociepleniowe w obiekcie żłobka przy ulicy Powstańców...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRZYSZTOF BANASIK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY INPARCO.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie robót rozbiórkowych i murowych; 2. wykonanie robót wykończeniowych; 3. wykonanie robót zagospodarowania terenu – dojścia do budynku; 4. wykonanie robót remontowych i przebudowy instalacji sanitarnych wewnętrznych; 5. remont i rozbudowa instalacji...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij