Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Rękodzieło artystyczne z krawiectwem.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Trzebinia - Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Rękodzieło artystyczne z krawiectwem dla uczestników projektu Aktywni na Start II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Region Spójny...
Trzebinia,
opolskie
19-03-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dietetycznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Trzebinia - Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dietetycznych dla uczestników projektu Aktywni na Start II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.1.,...
Trzebinia,
opolskie
19-03-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SP. Z O.O..
Wybór kierunków szkoleń w oparciu o Indywidualne Ścieżki Reintegracji Uczestników/czek (przewidywana liczba Uczestników/czek): Szkolenia zawodowe: 1. Archiwista z obsługą komputera – 8 os. (Piła) 2. Pracownik biurowy z obsługą komputera – 11 os. (Budzyń) 3. Fryzjerka – 3 os. (Piła) 4. Opiekun osób...
Piła,
opolskie
19-03-2019

Cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PILSKI.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy punkt ekologiczny w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020...
Piła,
opolskie
19-03-2019

"AKTYWNY SENIOR NA DŁUGIE LATA" - wybór wykonwacy kompleksowej usługi z zakresu podologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROMEDYK A. SOCHACKI, T. SOCHACKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wyboru wykonawcy kompleksowej usługi podologii (diagnostyka i zabiegi) realizowanej w siedzibie wnioskodawcy i ewentualnie w domu uczestnika projektu. W projekcie udział weźmie 120 osób niesamodzielnych, dla których zaplanowano po 3 wizyty. Uczestnikami projektu...
Opole,
opolskie
19-03-2019

Prace budowlano – adaptacyjne hali produkcyjno – magazynowej w firmie P.P.H.U. "GRYF" Łukasz Szwat

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.P.H.U. "GRYF" Łukasz Szwat.
Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej opaski zaciskowej „SMILE” Nr projektu RPWP.01.05.02-30-0023/18 złożonego w ramach działania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego...
Stare Miasto,
opolskie
19-03-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Trening umiejętności psychospołecznych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Trzebinia - Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Trening umiejętności psychospołecznych dla uczestników projektu Aktywni na Start II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Region Spójny...
Trzebinia,
opolskie
18-03-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Trzebinia - Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla uczestników projektu Aktywni na Start II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie...
Trzebinia,
opolskie
18-03-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Aktywne poszukiwanie pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Trzebinia - Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. Aktywne poszukiwanie pracy dla uczestników projektu Aktywni na Start II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie...
Trzebinia,
opolskie
18-03-2019

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (osobiście) z zakresu obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na rzecz Zamawiającego. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku pn. zapytanie ofertowe
Opole,
opolskie
18-03-2019

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zgodnie z załącznikiem nr. 1: Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe komputery przenośne o parametrach nie gorszych niż: 10 szt. Laptopów o parametrach nie gorszych niż: Parametry minimalne dopuszczalna równoważność: Typ dysku twardego: SSD Pojemność dysku (GB): 512 Wielkość pamięci RAM :min...
Opole,
opolskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/3.3.1.//2019 z dnia: 11.03.2019 r. na zakup usług w zakresie wykonania i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie i dostawę korali wykonanych zgodnie z opisem: a) Korale z drewna:  3 rozmiary: średnica zewnętrzna 20 mm, 25 mm oraz 30 mm (tolerancja +/- 2 mm),  we wszystkich koralach - otwór 3 mm (tolerancja +/- 1 mm), pozwalający na swobodne przełożenie rzemyka, ...
Kraków,
opolskie
18-03-2019

Zakup komputerów, tabletów, miernika hałasu, miernika do pomiaru drgań, miernika mikroklimatu oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY HI-EKO S.C. HALINA I ZBIGNIEW JUSZCZAK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Zapytaniu Ofertowym, w pinkcie IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Opole,
opolskie
18-03-2019

Szkolenia dla 16 Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku.
Wrocław,
opolskie
18-03-2019

Dostawa pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki - Zamówienie realizowane przez Partnera...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KLUCZBORK.
Dostawa pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, 10 zestawów do I etapu edukacyjnego, 10 zestawów do II etapu edukacyjnego, w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork” RPOP.09.01.01-16-0010/18
Kluczbork,
opolskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 4/8.3/2019 z dnia 08.03.2019r. na realizację...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES" W KRAPKOWICACH.
Wykonawca będzie wykonywał zadania Doradca specjalistyczny prawny/prawnik OWES Opole polegające na: a) Świadczeniu usług Doradca specjalistyczny prawny bez pomocy de minimis dla osób fizycznych i podmiotów prawnych mających zamiar uruchomić działalność w formie PS/PES: - doradztwo w zakresie...
Krapkowice,
opolskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 3/8.3/2019 z dnia 08.03.2019r. na realizację...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES" W KRAPKOWICACH.
Wykonawca będzie wykonywał zadania PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ PARTNERSKICH OWES OPOLE polegające na: - propagowanie inicjatyw i idei partnerstw pomiędzy różnymi sektorami, branżami w celu rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej wśród osób fizycznych i...
Krapkowice,
opolskie
18-03-2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ADY SARI W STARYM SĄCZU.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności...
Stary Sącz,
opolskie
18-03-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/06 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar...
Kraków,
opolskie
18-03-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata w ramach projektu pn. ,,Usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANNA".
1. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” W skład sali doświadczania świata wchodzi: 1) kurtyna światłowodów, 2) kolumna wodna 20x175 cm z nakładką, kolorowymi rybkami, sterowana...
Krapkowice,
opolskie
18-03-2019

Dostawa urządzeń i udział w uruchomieniu elementu: prototypu palnik główny– instalacji dozowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Górażdże Cement SA.
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, i uruchomienie elementów prototypu instalacji dozowania paliw alternatywnych spełniających następujące parametry: a) Palnik pieca nr 1 z adaptacją istniejącej instalacji we wszystkich branżach jako opcja Specyfikacja techniczna...
Chorula,
opolskie
18-03-2019

Dostawa elementów prototypu, opcjonalny montaż we wszystkich branżach (budowlano- konstrukcyjna,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Górażdże Cement SA.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie elementów prototypu instalacji dozowania paliw alternatywnych spełniających następujące parametry: 1. zapewnienie zdolności magazynowania rozdrobnionych paliw zastępczych przeznaczonych do spalania w palnikach głównych pieców obrotowych...
Chorula,
opolskie
18-03-2019

Ppracowanie, dostawa i uruchomienie oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Górażdże Cement SA.
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie, dostawa i uruchomienie oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji współpracującego z elementami prototypu do palnika głównego pieca nr 1: Zakres prac: Podwykonawcy zostaną powierzone prace w zakresie sporządzenia: Zad. 1: • Analizy możliwości...
Chorula,
opolskie
18-03-2019

Kontrakt 1 – Renowacja i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skarbimierzu - Osiedlu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „Eko-Skarbimierz” Sp. z o.o..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie na terenie Skarbimierza-Osiedle: • bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej metodą rękawa nasączonego żywicą utwardzaną termicznie lub promieniami UV – parametry około: średnica 200 mm i długość 2,50 km. • przebudowy...
Skarbimierz,
opolskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z ofertą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”.
Jak w zapytaniu ofertowym nr 1/2019
Opole,
opolskie
17-03-2019

Hybrydowe pomiary masowe nowo budowanych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Hybrydowe pomiary masowe nowo budowanych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.
Opole,
opolskie
15-03-2019

„Wykonanie 3 filmów - spotów reklamowych, w celu promocji Uniwersytetu Opolskiego zagranicą w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
„Wykonanie 3 filmów - spotów reklamowych, w celu promocji Uniwersytetu Opolskiego zagranicą w ramach realizacji projektu pt. „Dialog Wschodni”, finansowanego w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”
Opole,
opolskie
15-03-2019

Zakup oraz wdrożenie systemu ERP do zarządzania systemu finansowo księgowego wraz ze zintegrowaną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAINA MARZEŃ GRZEGORZ TARKA.
Zamówienie dotyczy 3 modułów: 1.Zakup i wdrożenie podniesionych licencji oprogramowania ERP : a)„Usługi”-obejmuje 1 użytkownika oraz pełną obsługę procesów sprzedażowych, b)„Księgowość”- obejmuje 1 użytkownika, w tym prowadzenie uproszczonej księgowości w wersji podniesionej c)„Kadry i płace”...
Opole,
opolskie
15-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/POIR/1.1.1/2019 na zakup zbiornika

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup zbiornika o parametrach nie gorszych niż wskazane na rysunku technicznym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytanie ofertowego. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
15-03-2019

Doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne w ramach realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (zwany dalej także jako „ZPKWM”) ośmiu zamówień publicznych, dotyczących m.in. wykonania elementów zagospodarowania turystycznego, projektu i druku publikacji na temat...
Kraków,
opolskie
15-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij