Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa hotelowo - gastronomiczna (wraz z najmem sali szkoleniowej) polegająca na obsłudze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.
Zapewnienie świadczenia usługi hotelowo - gastronomicznej (wraz z najmem sali szkoleniowej) na dwudniowym spotkaniu dla 35 osobowej polsko-czeskiej grupy zarządzającej projektem w dniach 10-11.10.2019 r. w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z...
Opole,
opolskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr ZO 1/PROFES/8.2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA W BYCZYNIE.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO 1/PROFES/8.2/2019 o wartości mniejszej niż 50.000 zł netto na przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej [przewóz rzeczy] w ramach projektu Twoje życie – nasza wspólna sprawa II w ramach Osi priorytetowej 8. Integracja społeczna,...
Byczyna,
opolskie
23-09-2019

Wybór wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzenia studiów podyplomowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WRZESIŃSKI.
Celem zamówienia jest uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zwodowej
Września,
opolskie
23-09-2019

Wybór wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzenia studiów podyplomowych pn. Studia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WRZESIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia są studia podyplomowe – diagnoza i terapia pedagogiczna dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
Września,
opolskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/RPWP/6.2/0105/2019/ZK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), grupowego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 Uczestników projektu pt.: „Nowe perspektywy” o numerze...
Ostrowite,
opolskie
23-09-2019

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację bloku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji bloku tematycznego, która świadczona będzie w dniu drugim dniu spotkania sieciującego dla przedstawicieli OWES tj. w dniu 15 października 2019 roku. W skład organizacji usługi wchodzą: 1. Opracowanie merytoryczne scenariusza bloku tematycznego...
Lublin,
opolskie
23-09-2019

Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego przy Modernizacji hali sportowej przy ul. Parkowej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO PROSZOWICE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego przy Modernizacji hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni...
Proszowice,
opolskie
23-09-2019

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 12 UP Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA "ROMANISZYN" SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych” dla 12 Uczestników Projektu „Krok w przyszłość” nr RPWP.07.01.02-30-0027/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Piła,
opolskie
23-09-2019

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników Projektu „Placówka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO JORDANÓW.
Część 1- zajęcia psychoeduakcyjne Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: psychoeduakcyjnych dla uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” mających na celu wspieranie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego....
Jordanów,
opolskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METAL SERVICE-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub...
Kraków,
opolskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 zakup maszyn przemysłowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA "BRACIA TOKARSCY" JAN TOKARSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup funkcjonalnej części linii do produkcji brykietów z węgla drzewnego. Funkcjonalna część linii produkcyjnej winna się składać z następujących urządzeń; 1/ Brykieciarka walcowa, o następujących minimalnych parametrach technicznych; -średnica walców min. 500mm,...
Dąbrowice,
opolskie
23-09-2019

Zakup przez Zamawiającego środków trwałych innych niż grunty, budynki i budowle. a) Platforma...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. QYOUBIT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych innych niż grunty, budynki i budowle : a) Platforma serwerowa - 2 szt Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymogi techniczne dla każdej platformy serwerowej: Procesor: przynajmniej 18 rdzeni fizycznych (przynajmniej 36 wątków), zegar o...
Kraków,
opolskie
22-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.09.2019 r. dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. J&P MORITZ CONSULTING GROUP JACEK POPROCH.
Zapytanie dotyczy kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu opiekunka osób starszych (część A) oraz szkolenia specjalista ds. transportu i logistyki z elementami biurowymi (część B oraz C). Liczba uczestników/czek objętych wsparciem w ramach przedmiotu zamówienia: • część A szkolenie OPIEKUNKA...
Warszawa,
opolskie
20-09-2019

Zatrudnienie osoby w ramach stanowiska badawczego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PREC-ODLEW SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań na stanowisku badawczym w wymiarze 20 godz./mies. każde, w formie umowy zlecenia. Zakres badań: Część I: badania derywatograficzne (20 godz./mies.). Część II: badania technologiczne nowych mas ze spoiwem alkidowym (20 godz./mies.). W ramach projektu...
Skawina,
opolskie
20-09-2019

Kurs Pracownik obsługi biurowej z obsługą komputera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM INNOWACYJNEGO BIZNESU TOMASZ OSAK.
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs Pracownik obsługi biurowej z obsługą komputera, dla 6 Uczestników/czek Projektu „NEED zamiast NEET – Opolskie!". Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Minimalny zakres Programu „Kurs Pracownik obsługi biurowej z obsługą...
Szczecin,
opolskie
20-09-2019

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 3 placówek wychowania przedszkolnego w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ORBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 r. dla 72 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z Przedszkola Niepublicznego „Przyjazne Przedszkole” w Piątkowej, Punku Przedszkolnego „Przyjazne Przedszkole” w Klęczanach oraz Punktu Przedszkolnego „Przyjazne...
Kraków,
opolskie
20-09-2019

Zakup i dostawa 5 zestawów nowych komputerów na potrzeby Programu InQbacji PPNT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, do 18.10.2019 r., 5 zestawów nowych komputerów wg. specyfikacji opisanych w załączniku nr 1. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Poznań,
opolskie
20-09-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/38 - Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (30-133). Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować: a) Przygotowanie aluminiowej konstrukcji ścianki tekstylnej typu PressWall C o wymiarach 230 cm...
Kraków,
opolskie
20-09-2019

Wykonanie tablic pamiątkowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla zadania pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARESZT ŚLEDCZY W OPOLU.
• Ilość tablic pamiątkowych: 2 szt. • Rozmiar tablic: 80 cm x 120 cm. • Typ tablic: naścienne. • Tablice należy wykonać z materiału DIBOND o grubości min. 3 mm. • Napisy na tablicach powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały metodą druku kolorowego na folii laminowanej, w sposób zapewniającą...
Opole,
opolskie
20-09-2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Rolniczej. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej wybudowanej studni w ramach odrębnego zadnia studni S8 przy ul. Targowej która została oznakowania w niniejszym zadaniu S35 proj. Obiekt jest...
Olesno,
opolskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „Facemodeling Manual Face Therapy”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GŁUBCZYCKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu „Facemodeling Manual Face Therapy” dla jednej osoby bezrobotnej
Głubczyce,
opolskie
19-09-2019

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do zajęć z ciekawymi ludźmi ( stolarskie)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PRZEMĘT.
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup materiałów do prowadzenia spotkań z ciekawymi ludźmi - zajęcia rzemieślnicze/stolarskie w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, - szczegółowy wykaz w zapytaniu ofertowym.
Przemęt,
opolskie
19-09-2019

ODN-KG.IV/3210/29/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO/OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: - pucharu - 1 szt. - statuetek - 21 szt. - czeków wielkoformatowych - 21 szt. Szczegółowe dane techniczne zawarte zostały w załącznikach do niniejszego ogłoszenia
Poznań,
opolskie
19-09-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/37 Świadczenie dwumiesięcznej usługi biznesowej dla Spółdzielni Pracy w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie dwumiesięcznej usługi biznesowej na rzecz Spółdzielni Pracy zatrudniającej 9 pracowników prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (30-015) polegającej na wdrożeniu rozwiązań z zakresu bhp. Zamawiający oczekuje, że zakres dwumiesięcznej usługi biznesowej polegającej na wdrożeniu...
Kraków,
opolskie
19-09-2019

Zakup nakładarki kleju 2-walcowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Nakładarka kleju 2-walcowa Szerokość robocza min 1100mm Wysokość przelotowa 150mm Dwa walce gumowe (góra-dół lub prawo-lewo) Silnik min 2kW Urządzenie używane. Urządzenie sprawne technicznie.
Nysa,
opolskie
19-09-2019

Ogrzewanie - zakup promienników ciepła - 11 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Ogrzewanie - promienniki ciepła - 11 szt. Promiennik ciepła o mocy 2kw. Posiada wbudowany regulator mocy sterowany pilotem. Klasa szczelności IP65 Ogrzewana powierzchnia 12-14 m2 Urządzenie nowe.
Nysa,
opolskie
19-09-2019

Zakup węży antystatycznych do odciągu – bezpośredni przyłącz dla urządzeń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Węże antystatyczne do odciągu – bezpośredni przyłącz dla urządzeń Grubość ścianki: ok. 0,5 mm Przyłącza do urządzeń w ilości: 5mb węża o średnicy 70mm 5mb węża o średnicy 80mm 60mb węża o średnicy 100mm 5mb węża o średnicy 120mm 5mb węża o średnicy 140mm 10mb węża o średnicy 160mm 5mb węża o...
Nysa,
opolskie
19-09-2019

Zakup szlifierki do krawędzi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Szlifierka do krawędzi Wymiary blatu: min900x300 mm Wymiary taśmy: min2700x150 mm Prędkość przesuwu taśmy: min15 m/s Moc silnika S1: min 2,2 kW Napięcie zasilania: 400V Urządzenie nowe
Nysa,
opolskie
19-09-2019

Zakup suszarni

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Suszarnia Minimalne parametry techniczne: 6000 x 3000 x 2650 • Minimalna moc całkowita (kW): 9,5 kW • Panele ścienne: Kolorowe, stalowe panele ścienne z wypełnieniem EPS , • Wentylator nawiewowy: Minimalna moc: silniki nawiewowego 4 kw Ilość wentylatorów: 1 • Wentylator wyciągowy: Minimalna moc...
Nysa,
opolskie
19-09-2019

Zakup polerki wałowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXIT MATEUSZ KANIA.
Polerka wałowa Polerka 1 lub 2 wałowa Szerokość obróbki min 800 mm Długość min 2500 mm Posuw stołu automatyczny Oscylacja Elektryczne podnoszenie wałów Urządzenie używane. Urządzenie sprawne technicznie
Nysa,
opolskie
19-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij