Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10 - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI.
W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...
Poznań,
opolskie
19-11-2019

Dostawa sprzętu IT oraz sprzętu biurowego - etap II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRISO- OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ 21.
Dostawa drukarki - 2 sztuki Sprzęt musi być sprzętem nowym, nieużywanym. Sprzęt jest objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją. Specyfikacja parametrów: • Maksymalna wielkość formatu A4 • Obsługiwane formaty nośników A4 • Podajnik papieru min. 100 arkuszy • Wyświetlacz • Druk dwustronny...
Opole,
opolskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POM/2019 na zakup i wdrożenie części B2B oraz B2E systemu informatycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM” SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie części B2B oraz B2E systemu informatycznego. Zakup i wdrożenie części B2B systemu informatycznego, o parametrach nie gorszych niż opisane w pkt 2.1 Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Moduły muszą być kompatybilne z...
Krapkowice,
opolskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/06

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu: 1) część PIERWSZA: - Kurs (G1) Eksploatacja – Szkolenie SEP do 1 kV. Kurs zakończony egzaminem nadającym kwalifikacje 2) część DRUGA: - Kurs (G1) Dozór – Szkolenie SEP do 1 kV. Kurs zakończony...
Poznań,
opolskie
19-11-2019

ZaZapytanie Ofertowe nr T099_01/11/2019/1/BP - przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem jest wyłonienie Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów z grafiki rastrowej dla 3 grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (13-19 lat) na terenie województwa opolskiego zgodnie ze specyfikacją.
Wrocław,
opolskie
19-11-2019

Dostawa materiałów programowych na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (materiały...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA.
1) Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych i kreatywnych dla ZHP Chorągiew Wielkopolska do realizacji projektu: Wielkopolskie Podwórka. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja materiałów programowych) zawarto w Formularzu ofertowym 3/2019 w załączniku...
Poznań,
opolskie
18-11-2019

ODN-KG.IV/3210/39/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO/OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU.
Przedmiot zamówienia obejmuje 48 głośników bluetooth posiadających poniższe parametry:  Bluetooth - 4.1  Zasięg sygnału: do 10 metrów  Pasmo przenoszenia sygnału: 65Hz-20000Hz  Akumulator: litowo-jonowy, 3.7V, 4000mAh  Ładowanie z sieci lub port USB: 5V  Zasilanie z sieci lub wbudowany...
Poznań,
opolskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPWP/7.1.2/0160/2019/ZK SZKOLENIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych mających na celu uzyskanie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji oraz egzaminów zewnętrznych dla 31 Uczestników projektu pt.: „Wielkopolska sieć wsparcia”, o numerze RPWP.07.01.02-30-0160/18, współfinansowanym ze środków Unii...
SKRZYNKA,
opolskie
18-11-2019

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM) o konstrukcji portalowej wraz z niezbędnym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEAPCO EUROPE Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) o konstrukcji portalowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, stacją roboczą oraz oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1....
Praszka,
opolskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPWP/6.2/0105/2019/ZK SZKOLENIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji oraz egzaminów zewnętrznych dla 10 Uczestników projektu pt: „Nowe perspektywy” o numerze RPWP.06.02.00-30-0105/18, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach...
SKRZYNKA,
opolskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18a/LPBNCBR/10/2019 na „dostawę materiału do wykonania prototypów przyczep -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa materiału do budowy prototypów przyczep – stal”, o parametrach nie gorszych niż: 1. Profil zamknięty prostokątny 100x50x3; materiał 1.0045 (S355JR); ilość (szt.) 21; Długość profila [mm] 12000; Waga[kg}1659 2. Profil zamknięty prostokątny 60x40x4; materiał...
Lasowice Wielkie,
opolskie
18-11-2019

Zakup pomocy dydatktycznych (programy komputerowe z zakresu doradztwa zawodowego) dla szkół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
1 Test preferencji i predyspozycji zawodowych szt 4 2 Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron szt 4 3 Test „Kompetencje – filary sukcesu” szt 4 4 Test „Czy jestem przedsiębiorczy?” szt 4 W okresie licencjonowania testu nie ma ograniczeń na liczbę badanych osób
Opole,
opolskie
18-11-2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na prowadzeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola”. Projekt został podzielony na niżej wymienione zadania : 1) zadanie 1 „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola – Centrum”...
Opole,
opolskie
18-11-2019

Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Stylizacja paznokci” na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Stylizacja paznokci” na terenie województwa opolskiego oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających...
Opole,
opolskie
18-11-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu obracania pacjenta szt. 3 oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 3 szt. systemów obracania pacjenta z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
18-11-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/47 Świadczenie dwumiesięcznej usługi marketingowej dla Spółdzielni

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie dwumiesięcznej usługi marketingowej dla Spółdzielni prowadzącej działalność w miejscowości Świątniki Górne (32-040). Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować: 1. Wykonanie strony internetowej opartej o system do samodzielnego zarządzania treścią CMS typu...
Kraków,
opolskie
18-11-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu Tipstim oraz przeszkolenie personelu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup aparatu Tipstim do stymulacji mózgu poprzez opuszki palców ręki, z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej. Tipstim to rękawica, która poprawia pracę mózgu po udarze. Osiąga znacznie...
Opole,
opolskie
18-11-2019

Modernizacja instalacji C.O. i instalacji C.W.U.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIĄ.
l. KOCIOŁ OPALANY PELLETEM m. a. Moc kotła – około 60 kW b. Poziom emisji szkodliwych substancji: i. 5 klasa emisji, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, udokumentowana świadectwem potwierdzającym uzyskanie tej klasy. c. Sprawność tj. efektywność wykorzystania paliwa – minimum 90% d. Zakres płynnej...
Myślenice,
opolskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. wytaczarki. Dostawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności w celu prawidłowego działania urządzenia w siedzibie Zamawiającego, tj.: jego dostawy, montażu, instalacji oraz pierwszego uruchomienia. Przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych...
Paczków,
opolskie
18-11-2019

Zakup i uruchomienie traka taśmowego poziomego na terenie Tartaku Świgoń s.c.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TARTAK ADAM ŚWIGOŃ I TOMASZ ŚWIGOŃ SPÓŁKA CYWILNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowego traka taśmowego poziomego do cięcia drewna na terenie Tartaku Świgoń s.c. >Wymagania techniczne i wyposażenie pilarki: -moc silnika głównego minimum 30 kW; -przemiennik częstotliwości silnika głównego; -koła taśmy o...
Janków,
opolskie
15-11-2019

Kursy/ szkolenia podnoszące kompetencje / kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic oraz nauczycieli/...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PILSKI.
Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile prowadzi zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie – zapytanie ofertowe – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. 1. Kursy/ szkolenia podnoszące kompetencje / kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic...
Piła,
opolskie
15-11-2019

Dostawa artykułów służących do rozwijania umiejętności kodowania i programistycznych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GŁUBCZYCE.
Dostawa artykułów służących do rozwijania umiejętności kodowania i programistycznych w ramach projektu pn. „Przedszkole równych szans” RPOP.09.01.03-16-0016/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020.
Głubczyce,
opolskie
15-11-2019

Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2019/T099/KM wyłonienie Wykonawców w zakresie przygotowania oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przygotowanie oraz przeprowadzenia warsztatów dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych w województwie opolskim z tematu: ROBOTYKA – ETAP I Opole. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia poprowadzenia wszystkich grup. Specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
Wrocław,
opolskie
15-11-2019

Wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SANATORIUM UZDROWISKOWE "BUDOWLANI" SZCZAWNICA M. GONCIARZ, W.GONCIARZ-JEZIOREK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „BUDOWLANI”...
Szczawnica,
opolskie
15-11-2019

Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
14-11-2019

Przewóz uczniów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO; DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.
 Przewóz uczniów w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze szkół Gminy Babice do zakładów pracy na terenie...
Kraków,
opolskie
14-11-2019

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT OPOLSKI.
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”. 1) Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej...
Opole,
opolskie
14-11-2019

Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne oraz usługi podologiczne w miejscu zamieszkania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w częściach: Część I – usługi fryzjerskie W zakres usług fryzjerskich wchodzi przede wszystkim podstawowe strzyżenie włosów. Liczba usług fryzjerskich świadczonych danej osobie może być różna i wynikać będzie z ustaleń poczynionych przez pracowników MOPR w...
Opole,
opolskie
14-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METAL SERVICE-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Wymagania dla zautomatyzowanego stanowiska do nanoszenia powłok ochronnych: Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać maszyna będąca przedmiotem oferty: 1. Dostawa montaż i uruchomienie kompletnego stanowiska zautomatyzowanego do nanoszenia powłok ochronnych. 2. Stanowisko...
Kraków,
opolskie
14-11-2019

Świadczenie usługi zakwaterowania, noclegów, wyżywienia, tłumaczenia symultanicznego, usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Świadczenie usługi zakwaterowania, noclegów, wyżywienia, tłumaczenia symultanicznego, usługi transportowej – KOMPLEKSOWE w dniach 19-21.11.2019 r.
Opole,
opolskie
13-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij