Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej, przy ulicy Mikołajczyka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Roboty remontowe w obiektach Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej, przy ulicy Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 oraz Małopolskiej 22 w Opolu
Opole,
opolskie
16-11-2018

Aktualizacja grupy oprogramowań związanych z ELS/ELP/ELD dla Politechniki Opolskiej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Aktualizacja grupy oprogramowań związanych z ELS/ELP/ELD dla Politechniki Opolskiej.
Opole,
opolskie
16-11-2018

„Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Metody Elementów Skończonych (MES) w środowisku Ansys...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
„Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Metody Elementów Skończonych (MES) w środowisku Ansys Workbench dla 5 pracowników Politechniki Opolskiej.”
Opole,
opolskie
16-11-2018

Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL
Opole,
opolskie
16-11-2018

Dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uczelnianego Ośrodka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego
Opole,
opolskie
16-11-2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT OPOLSKI.
W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację w/w zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności: - wycinkę drzew i krzewów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 związanych z w/w inwestycją, - rozbiórkę istniejącej...
Opole,
opolskie
16-11-2018

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - WYBÓR WYKONAWCY NA EGZAMIN
Chodzież,
opolskie
16-11-2018

Zakup i dostawa krat trawnikowo-parkingowych na potrzeby projektu “Opracowanie technologii aktywnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SP. Z O.O..
Dostawa krat trawnikowo-parkingowych o specyfikacji podanej poniżej- ilość 800 sztuk. Dane techniczne: Wymiary: 60 x 40 cm Wysokość ścianek: 4 cm Grubość ścianek: 3-4 mm Wielkość oczek: 54 oczka: ok. 7 cm x 7 cm Ilość na mkw: 4,2-4,4 szt Waga: 1,45 kg / szt. Materiał: PP PE w 100% z recyklingu...
Opole,
opolskie
16-11-2018

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) wraz z informacją niezbędną do wypełnienia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie opracowania i zawartości studiów wykonalności inwestycji, w tym m.in.: z regulaminem konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 wraz z załącznikami do regulaminu oraz ewentualnymi wprowadzonymi...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
16-11-2018

Dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Inwestycji i Remontów Politechniki Opolskiej na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
Dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Inwestycji i Remontów Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap1"
Opole,
opolskie
15-11-2018

Zakup sprzętu dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup sprzętu dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
15-11-2018

Dostawa głowic frazerskich i płytek do głowic frezarskich - Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia są: Głowice frezarskie i płytki do głowic frezarskich CPV 44510000-8 Narzędzia CPV 42674000-1 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu Przedmiot zamówienia składa się z 2 odrębnych części, oznaczonych odpowiednio numerami: I i II. Każda z części stanowi...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

Dostawa stali na pozostałe elementy formy - zapytanie nr 7/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Stal na pozostałe elementy formy CPV 14622000-7 STAL Dane techniczne: 1. Materiał 1.2312: a) Cz. 01 – 740 x 520 x 150 – 1 szt. b) Cz. 02 – 740 x 520 x 155 – 1 szt. c) Cz. 03 – 740 x 520 x 50 – 1 szt. d) Cz. 04 – 540 x 260 x 26 – 1 szt. e) Cz. 05 – 540 x 260 x...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Część nr I – przeprowadzenie kursu zawodowego z uprawnieniami SEP do 1 kV zakończonego państwowym egzaminem. Realizacja zamówienia obejmuje kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z uprawnieniami SEP w wymiarze min. 30 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch [2] ośmioosobowych [8] grup...
Opole,
opolskie
15-11-2018

zapytanie ofertowe na wydruk broszury informacyjno –edukacyjnej nt. nowotworu piersi w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wydruk broszury informacyjno – edukacyjnej nt. nowotworu piersi w związku z realizacją projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

Dostawa stali do pracy na gorąco - zapytanie 5/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Stal do pracy na gorąco CPV 14622000-7 STAL Dane techniczne: 1. Materiał do pracy na gorąco 1.2344 ESR o składzie: a) C – 0,39 b) Si – 1,0 c) Mn – 0,4 d) Cr – 5,2 e) Ni – 0.06 f) Mo – 1,4 g) V – 0,9 h) Cu – 0,04 2. Twardość w stanie dostawy – 175-200 HB...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

Dostawa siłowników hydraulicznych-zapytanie nr 4/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Siłowniki hydrauliczne CPV 43328100 – 9 Urządzenia hydrauliczne Dane techniczne: 1. Siłownik hydrauliczny nr 1 – ilość: 4 szt. Dane techniczne siłownika: a) Skok siłownika 60mm b) Tłok – fi50 c) Tłoczysko – fi22 d) Wielkość gwintu przyłączeniowego na tłoczysku –...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

wyprodukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji organizowanych w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - wyprodukowanie 300 kpl. (zestawów) materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji dotyczących profilaktyki raka piersi. W skład każdego zestawu wejdą materiały dydaktyczne z nadrukowaną treścią edukacyjną w zakresie profilaktyki raka piersi, by...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

Dostawa wierteł - zapytanie nr 2/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Wiertła do głębokiego wiercenia CPV 44510000-8 Narzędzia Dane techniczne: 1. Wymiary wierteł do głębokiego wiercenia (średnica x długość całkowita + chwyt) a) Fi 18,0 x 1500 DIN1835 fi 25 – 1 szt. b) Fi 14,0 x 1500 DIN1835 fi 25 – 1 szt. c) Fi 13,0 x 1500 DIN1835...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

Grafit na elektrody wykorzystywane w procesie elektrodrążenia -zapytanie nr 1/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Grafit na elektrody wykorzystywane w procesie elektrodrążenia CPV 14814000-0 GRAFIT SZTUCZNY Dane techniczne: 1. Wymiary: 310 x 310 x 400 mm 2. Gęstość: 1,8 -1,86 g/cm3 3. Wytrzymałość: 66 – 80 N/mm2 4. Twardość: 60 – 80 Shore 5. Średnia wielkość ziarna –3 – 6 um ...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

Dostawa frezów - zapytanie 3/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARZĘDZIOWNIA EWA PSZENICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Frezy CPV 44510000-8 Narzędzia Dane techniczne (wymagania minimalne): 1. Wymiary i ilość frezów: a) Fi3r0,5 Lc-70 – liczba ostrzy 4 – ilość frezów: 5 szt. b) Fi3r1,5 Lc-80 – liczba ostrzy 2 – ilość frezów: 5 szt. c) Fi4r0,5 Lc-80 – liczba ostrzy 4 – ilość frezów:...
Strojec,
opolskie
15-11-2018

Świadczenie usług z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. „Zespół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLBROMIU.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością’’ dofinansowanego w ramach 9. Osi...
Wolbrom,
opolskie
15-11-2018

„Dostawa gazów technicznych, paliw i butli gazowych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA KRAKÓW.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, paliw i butli gazowych do placówek oświatowych (zwane dalej „gazami technicznymi”) w ramach projektów: 1) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0250/16,...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

„Dostawa gazów technicznych, paliw i butli gazowych do placówek oświatowych w ramach Regionalnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA KRAKÓW.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, paliw i butli gazowych do placówek oświatowych (zwane dalej „gazami technicznymi”) w ramach projektów: 1) Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków, Nr projektu: RPMP.10.02.01-12-0250/16,...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7/KARMELICI/2018 NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA P.W. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W BABOROWIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli do budynku domu katechetycznego w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zestawienie zakupywanego wyposażenia, będące załącznikiem nr 4 do...
Baborów,
opolskie
15-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/POIR/1.1.1/2018 na zakup elementu do chłodzenia z wewnętrznymi mieszaczami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 2.1 Elementu do chłodzenia z wewnętrznymi mieszaczami spływowymi – 1 szt., 2.2 Kompletnego separatora mikrowosków z demistrem – 1 szt., 2.3 Odgazowywacza – 1 szt. Przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż określone: 2.1 ELEMENT DO CHŁODZENIA Z...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
15-11-2018

Zakup usługi noclegowej w hotelu w Nowym Orleanie w związku udziałem Zamawiającego w Targach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu usług noclegowych w hotelu w Nowym Orleanie w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej DistribuTECH 2019 w dniach 5-7 lutego 2019r., zgodnie z poniższą specyfikacją: - zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach prywatnych w dniach 3-8 lutego 2019r., -...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

Zakup usługi zabudowy stoiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded Mazan Filipek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zabudowy stoiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna w targach DistribuTECH 2019 w Nowym Orleanie w dniach 5-7 lutego 2019r., zgodnie z poniższą specyfikacją: - zabudowa dotyczy stoiska narożnego o powierzchni...
Kraków,
opolskie
15-11-2018

Zakup usługi noclegowej w hotelu w Essen lub jednej z miejscowości sąsiadujących w związku udziałem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu usług noclegowych w hotelu w Essen lub w jednej z miejscowości sąsiadujących w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej E - world energy & water 2019 w dniach 5-7 lutego 2019r., zgodnie z poniższą specyfikacją: - zakwaterowanie dla 2. osób w 2....
Kraków,
opolskie
15-11-2018

MOWES/KOM/CMPL/2018/23 Świadczenie usługi coachingu z zakresu rozmów i negocjacji handlowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi coachingu z zakresu rozmów i negocjacji handlowych (biznesowych) dla spółdzielni socjalnej (kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar...
Kraków,
opolskie
15-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij