Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. USŁUGI SZKOLNIOWE MACIEJ PERZYŃSKI.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Dolaszewo,
opolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/Z004/156/157/JZ/Z - zakup licencji oprogramowania do symulacji i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w pkt. 3 Zapytania Ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Wrocław,
opolskie
20-07-2018

Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: 1. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ.
1) Szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: A. Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera ECCC – dla 3 osób – średnio 100/grupę B. Pracownik ochrony z obsługą komputera ECCC– dla 2 osób – średnio 100/grupę C. Przedstawiciel handlowy z...
Bilcza,
opolskie
20-07-2018

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA.
Szczegóły w załączniku: 1.ZAPYTANIE OFERTOWE - szkolenia TIK
Oborniki,
opolskie
20-07-2018

Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia komputerowego z Technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA.
Szczegóły w załączniku: 1.ZAPYTANIE OFERTOWE - sale TIK
Oborniki,
opolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe na organizację dodatkowych zajęć z zakresu innowacyjności oraz nauk...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dla każdej grupy zostaną przeprowadzone 2 godziny zajęć (w blokach tematycznych 4 x 25-30 min, z przerwą organizacyjną i lunchową) realizowane w stałych pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie...
Opole,
opolskie
20-07-2018

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR".
Opisano w Skróconym opisie przedmiotu zamówienia.
Binkowice,
opolskie
20-07-2018

Kontrakt pn. Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu - etap 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (renowacji) ok 2 325,6 m kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg. Zakres robót renowacyjnych i modernizacyjnych dla etapu 1 obejmuje kolektory sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic 0,15-0,4 m w...
Brzeg,
opolskie
20-07-2018

Dostawa kompresorów i osprzętu do przygotowanie sprężonego powietrza

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET WOJCIECH JURKIEWICZ.
Urządzenia służące do przygotowanie sprężonego powietrza, w skład których wchodzą: • od 3 do 4 urządzeń sprężarkowych • 1 urządzenie separatora kondensatu • 1 urządzanie sterującej jednostki nadrzędnej będących na stałe zainstalowanych w instalacji sprężonego powietrza, celem obsługi innowacyjnej...
Gołuszowice,
opolskie
20-07-2018

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Opolu z podziałem na części”
Opole,
opolskie
19-07-2018

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wysposażenia do Dwujęzycznego Żłobka Artystycznego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
Opole,
opolskie
19-07-2018

Kierowanie placówką wsparcia dziennego (PWD) w Jordanówie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA JORDANÓW.
• bezpośredni kontakt z uczestnikami w sprawach dotyczących projektu. Informowanie uczniów i rodziców we wszelkich sprawach dotyczących projektu. Współpraca z rodzicami w zakresie informowania o udziale i postępach uczniów w ramach działań projektowych, • obsługa programu SL2014, po uprzednim...
Jordanów,
opolskie
19-07-2018

Świadczenie usługi poradnictwa w formie jobcoachingu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi poradnictwa w formie jobcoachingu w ramach spotkań indywidualnych dla 60 uczestników projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata...
Bilcza,
opolskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018/Z004/158/159/161/JZ/Z - zakup drukarki 3D, skanera 3D oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest zakup kompatybilnego sprzętu: drukarki 3D, skanera 3D oraz filamentu typu PLA do drukarki 3D (80 szpul), jego instalacja oraz przeprowadzenie szkolenia z jego obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 Zapytania Ofertowego będącego...
Wrocław,
opolskie
19-07-2018

MOWES/KOM/DSUSŁ/2018/38

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (30-393). Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować: a) opracowanie wzoru logo dla lokalu gastronomicznego: przygotowanie min. 2...
Kraków,
opolskie
19-07-2018

Dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – lodówki do Centrum Badawczo-Rozwojowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – lodówki do Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), który powstaje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zadaniem CBR będzie prowadzenie prac badawczych w dziedzinie chemii tworzyw sztucznych. SPECYFIKACJA SPRZĘTU...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-07-2018

Dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – wykrojnika do pneumatycznej prasy do wycinania kształtek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – wykrojnika do pneumatycznej prasy do wycinania kształtek do Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), który powstaje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zadaniem CBR będzie prowadzenie prac badawczych w dziedzinie chemii...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-07-2018

Dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – uchwytów szczypcowych do statycznej maszyny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – uchwytów szczypcowych do statycznej maszyny wytrzymałościowej do Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), który powstaje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zadaniem CBR będzie prowadzenie prac badawczych w dziedzinie...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-07-2018

Dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – zbiornika na ciekły azot do Centrum Badawczo-Rozwojowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu – zbiornika na ciekły azot do Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), który powstaje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zadaniem CBR będzie prowadzenie prac badawczych w dziedzinie chemii tworzyw sztucznych. ...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-07-2018

dotyczące usługi przeprowadzenia kursów zawodowych zakończonego walidacją i egzaminem zewnętrznym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESSOR SZKOLENIA I DORADZTWO A.OZGA, A.SWĘDZIOŁ S.C..
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje dla 65 uczestników/uczestniczek projektu pt. „Budujemy lepszą przyszłość’ dobieranych indywidualnie dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu...
Bolesław,
opolskie
19-07-2018

Wykonanie prac przy rewaloryzacji zieleni w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przy rewaloryzacji zieleni, przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem...
Kraków,
opolskie
19-07-2018

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz robót drogowych w ramach inwestycji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz robót drogowych przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w...
Kraków,
opolskie
19-07-2018

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR".
Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w "Skróconym opisie przedmiotu zamówienia" oraz w Zapytaniu ofertowym. Kody CPV: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane 92522200-8 Prace konserwatorskie 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki...
Binkowice,
opolskie
19-07-2018

„Przebudowa posadzki w sali gier zespołowych budynku hali sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Opolska.
„Przebudowa posadzki w sali gier zespołowych budynku hali sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”
Opole,
opolskie
18-07-2018

Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
18-07-2018

Badanie morfologii powierzchni i stabilności powłok lakierniczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VTO-DEKOR SP. Z O.O..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie badań odporności wg normy EN 12720:2009 + A1:2013 - badania dotyczą odporności na: wodę po 16h, wysoce ciekłą parafinę po 24h, kawę po 1h – wykonanych przy użyciu bibuły filtracyjnej o gramaturze co najmniej 475 g/m² i grubości 1,1 mm. Efektem będzie raport...
Głogówek,
opolskie
18-07-2018

Zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE " PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego. Uczestnikami Projektu są: dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami, w tym...
Opole,
opolskie
18-07-2018

USŁUGA - Przeprowadzenie szkoleń zawodowych umożliwiających nabycie, podniesienie, zmianę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Navigator International sp. z o.o..
1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych z obu modułów. 2. Zapewnienie kadry osób realizujących usługę (spełniających poniższe wymagania, na każdy rodzaj usługi/modułu) legitymujących się:...
Warszawa,
opolskie
18-07-2018

DOSTAWA WIERTAREK, SZLIFIEREK I UKOSOWARKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH S.A..
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wiertarek, szlifierek i ukosowarki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr...
Krapkowice,
opolskie
18-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 02/07/2018/Z004/209/IJ/Z - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do produkcji interaktywnych, zaawansowanych kursów e-learningowych na potrzeby Otwartych Zasobów Edukacyjnych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w pkt. 3 Zapytania Ofertowego będącego załącznikiem do...
Wrocław,
opolskie
18-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij