Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów nietrwałych do sieci MAN, LAN i ASKUO...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów nietrwałych do sieci MAN, LAN i ASKUO Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
23-11-2020

Opracowanie ekspertyz technicznych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Opracowanie ekspertyz technicznych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
22-11-2020

Przeprowadzenie kontroli w (byłej) Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu w obszarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Przeprowadzenie kontroli w (byłej) Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu w obszarze działalności: Analiza poprawności wykorzystania środków otrzymanych na podstawie umów finansowych, w tym badanie dokumentacji projektowej zgodnej z wytycznymi programów
Opole,
opolskie
22-11-2020

Wykonanie operatu szacunkowego obiektów byłej PMWSZ w Opolu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Wykonanie operatu szacunkowego obiektów byłej PMWSZ w Opolu
Opole,
opolskie
22-11-2020

Zakup drobnego sprzętu medycznego, trenażerów oraz aparatury medycznej dla celów prowadzenia zajęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup drobnego sprzętu medycznego, trenażerów oraz aparatury medycznej dla celów prowadzenia zajęć dydaktycznych na Kierunku Lekarskim UO
Opole,
opolskie
22-11-2020

Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową: link
Opole,
opolskie
22-11-2020

Zakup wyposażenia audio-wizualno-technicznego do pracowni Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup wyposażenia audio-wizualno-technicznego do pracowni Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
22-11-2020

Zakup analizatora tlenku azotu FeNO+ w wydychanym powietrzu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup analizatora tlenku azotu FeNO+ w wydychanym powietrzu
Opole,
opolskie
22-11-2020

Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych do projektu ?Międzynarodowe Centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych do projektu ?Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego -Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie ? - Umowa nr RPOP. nr RPOP.01.02.00-16-0001/17.
Opole,
opolskie
14-10-2020

Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
09-10-2020

Jednorazowa diagnostyka drukarki 3D dla Wydziału Lekarskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Jednorazowa diagnostyka drukarki 3D dla Wydziału Lekarskiego
Opole,
opolskie
08-10-2020

Sukcesywny zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywny zakup materiałów stolarskich na potrzeby Działu Technicznego
Opole,
opolskie
05-10-2020

Zakup dygestoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup dygestoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Opole,
opolskie
30-09-2020

Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO.
Opole,
opolskie
29-09-2020

Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu studyjnego do Kotliny Kłodzkiej w ramach programu edukacyjnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zorganizowanie trzydniowego wyjazdu studyjnego do Kotliny Kłodzkiej w ramach programu edukacyjnego w projekcie: Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów w ekoturystyce
Opole,
opolskie
25-09-2020

Przebudowa pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Przebudowa pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
22-09-2020

Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia i wskazania przyczyn pękania kształtek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia i wskazania przyczyn pękania kształtek szklanych elewacji oraz występowania zawilgocenia ścian i posadzek części przebudowanej i rozbudowanej budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Opolu przy ul. Katowickiej 68
Opole,
opolskie
21-09-2020

Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych i okolicznościowych, świadectw oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych i okolicznościowych, świadectw oraz dyplomów na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
21-09-2020

Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj - wybuduj
Opole,
opolskie
18-09-2020

Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego dokumentacja postępowania dostępna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową: link
Opole,
opolskie
18-09-2020

Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO
Opole,
opolskie
09-09-2020

Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
01-09-2020

Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj-wybuduj
Opole,
opolskie
31-08-2020

Sukcesywna dostawa nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów dla różnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywna dostawa nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
20-08-2020

Usługa opracowania treści do podręczników z zakresu symulacji medycznej w ramach projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Usługa opracowania treści do podręczników z zakresu symulacji medycznej w ramach projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
13-08-2020

Zakup urządzeń dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup urządzeń dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
13-08-2020

Zakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
06-08-2020

Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową: link
Opole,
opolskie
04-08-2020

Zakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
04-08-2020

Adaptacja pom. 160 i 159 na Ip. seg. E pod laboratorium dydaktyczno ?naukowe i pokój przygotowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Adaptacja pom. 160 i 159 na Ip. seg. E pod laboratorium dydaktyczno ?naukowe i pokój przygotowania zajęć na potrzeby kierunku lekarskiego, inwestycji pn. ?Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu? w formule zaprojektuj i wybuduj
Opole,
opolskie
29-07-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij