Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

5/IPS/FP/2017 - postępowanie na: realizację usługi pełnienia funkcji członka Mobilnej Grupy...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "INDUSTRY PERSONNEL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
1. Miejsce wykonania pracy członka MGI: praca świadczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie jednej z dzielnic objętych wsparciem w projekcie tj. Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Wola. 2. Wynagrodzenie: w wysokości nie więcej niż 500 zł...
Wrocław,
mazowieckie
18-12-2017

Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przez psychologa

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia 60 godzin specjalistycznego poradnictwa przez psychologa z zakresu: - poradnictwo w zakresie radzenia sobie z problemami rodzinnymi - poradnictwo w zakresie radzenia sobie w sytuacji konfliktu w rodzinie - poradnictwo w zakresie radzenia sobie w sytuacji...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Pełnienie funkcji i realizacji zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UNITED WAY POLSKA.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji i realizacja zadań członka/członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja”.
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Szkolenie „specjalista ds. rozliczeń” 25/LSW/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. 2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest umożliwienie uczestnikowi/uczestniczce przystąpienia do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Szkolenie „Zintegrowany kurs od podstaw do głównego księgowego” 24/LSW/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. 2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest umożliwienie uczestnikowi/uczestniczce przystąpienia do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Szkolenie „Księgowy” 23/LSW/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. 2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest umożliwienie uczestnikowi/uczestniczce przystąpienia do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/2017/M/UBA1

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi, zielony, do pipet jednokanałowych (zgodnie z preferowanym produktem Medlab o nr kat. 85-9104-2 lub równoważnym) 2. Cell freezing container for 1.0 mL or 2.0 mL cryogenic vials. Numbered wells and exposed vial tops for quick vial removal. Holds 12 vials....
Kiełpin,
mazowieckie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-12-2017-II- POIR

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. RX POLSKA S.C. MARCIN GACEK, MARTA KOZIK.
zakup usługi indywidualnego szkolenia dla wszystkich pracowników firmy w zakresie obsługi rynków międzynarodowych - Norwegia, Ukraina i Rosja w zakres, której powinny wchodzić następujące zagadnienia : - aspekty prawne dostępu do rynków: norweskiego, ukraińskiego i rosyjskiego - warunki...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Doposażenie międzyszkolnej pracowni TIK

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z parametrami zawartymi specyfikacji, która stanowi załącznik do głoszenia w ramach projektu „szkoła kluczowych kompetencji”. CPV 30200000-1 - Urządzenia komputerowe CPV 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy CPV 42962000-7 - Urządzenia...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Transport eksponatów i obsługa celna w ramach organizacja udziału w targach ARAB HEALTH 2018 w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Transport eksponatów z siedziby firmy w Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 69a na miejsce stoiska targowego w Dubaju, ZEA i z powrotem do siedziby firmy po zakończeniu targów. Transportowane towary muszą zostać dostarczone bezpośrednio na stoisko Zamawiającego na Targach i z powrotem bezpośrednio do...
Opacz-Kolonia,
mazowieckie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe na realizację wizyt studyjnych z zakresu employer branding dla studentów i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY.
Zamówienie składa się z 6 części wskazanych poniżej. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na jedną, dwie lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Część 1 Wizyty studyjne - 1,...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Dostawa tonerów

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA RZEWNIE.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa artykułów: Lp Opis J. miary Ilość 1 Toner do ksero KM biz hub 215 (TN118) Sztuka 1 2 Toner do ksero Kyocera KM-1635 Sztuka 1 3 Toner do drukarki HP Laser Jet 1018 Sztuka 1 4 Toner do ksero Mita 1525 sztuka 1 5 Tusz do drukarki (ATS...
Rzewnie,
mazowieckie
18-12-2017

dostawa pomocy dydaktycznych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA RZEWNIE.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pomocy dydaktycznych: Część I – szkoła podstawowa – pracownia przyrodnicza Część II – szkoła podstawowa – pracownia matematyczna Część III – gimnazjum – pracownia przyrodnicza Część IV – Zajęcia z psychologiem
Rzewnie,
mazowieckie
18-12-2017

Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem instalacji i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem Zamówienia jest jest nabycie, instalacja i uruchomienie Systemu informatycznego do obsługi laboratorium Centrum Badawczo – Rozwojowego z 2 serwerami (bazodanowy z oprogramowanie, i www) na potrzeby prowadzenia prac B+R. Szczegółowy opis w Załączniku Nr 1.
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu „Kontrola zarządcza w sektorze...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NACZELNA IZBA LEKARSKA.
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Zamawiającego – Naczelnej Izby Lekarskiej usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu jednodniowych szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze ochrony zdrowia skierowanych do 800 pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansa na lepsza przyszłość”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA OPINOGÓRA GÓRNA.
1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla szkół podstawowych i oddziału gimnazjalnego, biorących udział w projekcie: 1 licencja Platforma e-learningowa wraz z treściami dydaktycznymi i ćwiczeniowymi...
Opinogóra Górna,
mazowieckie
18-12-2017

Usługa wsparcia psychologicznego i doradczego dla grupy 60 uczestników projektu „Przełamując fale 2”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARCHIPELAG INNOWACJI SPOŁECZNYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, realizowanej w ramach projektu „Przełamując fale 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego oraz indywidualnego i...
Orneta,
mazowieckie
18-12-2017

Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania i rozliczania projektu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania i rozliczania realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Opieka nad osobami niesamodzielnymi z obszarów wiejskich

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ.
Zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV) przedmiotem zamówienia jest 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, w szczególności usługa polegająca na świadczeniu opieki nad osobą niesamodzielną będącą dzieckiem uczestnika/czki projektu. Wykonawca zobowiązany jest do...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej,...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO PŁOŃSK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Płońsk,
mazowieckie
18-12-2017

Przeprowadzenie prac badawczych nad opracowaniem wymagań funkcjonalnych, poza funkcjonalnych oraz...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. I.VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań przemysłowych oraz rozwojowych w zakresie opracowania prototypowego systemu do przeprowadzania aukcji pomiędzy użytkownikami w trybie rzeczywistym. Zakres prac badawczych powinien obejmuje: - Opracowanie koncepcyjne oraz development...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Zamówienie na świadczenie usług cateringowych dla Niepublicznego Żłobka "Słoneczna Kraina" w Radomiu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KWAŚNIK DANUTA EDUKACJA PLUS-FIRMA USŁUGOWO SZKOLENIOWA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka „Słoneczna Kraina” w Radomiu ul. Sportowa 5 w terminie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Słoneczna Kraina – żłobek w...
Radom,
mazowieckie
18-12-2017

Dostawa infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia systemu e-usług publicznych w ramach...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. UCZELNIA ŁAZARSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia systemu e-usług publicznych w ramach realizacji projektu „Poprawienie przepływu informacji i jakości obsługi studenta poprzez wdrożenie pakietu e-usług w Uczelni Łazarskiego”, na którą składają się: 1. Dostawa...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia, wspólnie z innym trenerem w trzech terminach: 12 - 13 stycznia 2018 r. (piątek, sobota) 2 grupy x (25 osób) + 4 trenerów 22 - 23 lutego 2018 r. (czwartek, piątek) 2...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

wykonania usługi archiwizacji dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej Centrum Projektów...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH.
Przedmiotem zlecenia jest wykonanie usługi archiwizacji dokumentacji archiwalnej (kat. A), dokumentacji niearchiwalnej (kat. B, Bc) oraz dokumentacji (kat. BE), która polegać będzie na kompleksowym przygotowaniu, uporządkowaniu i zewidencjonowaniu dokumentów pochodzących z zadań współfinansowanych...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

workbeads 40S

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA.
Złoże chromatograficzne WorkBeads 40 S – 120 dm3 Parametry techniczne Złoże chromatograficzne: Target substances Proteins and peptides Ligand Sulfonate Particle size, d50V ~45µm Ion Exchanger Type Strong cation exchanger Matrix Rigid, highly cross-linked agarose Ionic Capacity 0.18-0.25 mmol H+/ml...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej usługi elektronicznej...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej usługi elektronicznej e-Poradnia, która zawierać będzie elementy organizacyjne, funkcjonalne i technologiczne, a jej efektem będzie opracowanie specyfikacji funkcjonalno-technicznej e-usługi najlepiej dopasowanej do potrzeb i...
Warszawa,
mazowieckie
18-12-2017

Dotyczy postępowania ofertowego nr POIR_2.1/3 z dnia 30 listopada 2017r. na nabycie robót i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EVELINE COSMETICS S.A. S. K..
Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2017". Prosimy o zapoznanie się z nim, gdyż ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nie jest możliwe zamieszczenie całości opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym formualrzu. OPIS ZAKRESU ROBÓT...
Lesznowola,
mazowieckie
18-12-2017

zakup, instalacja, uruchomienie urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania wraz kompleksowym...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja, uruchomienie urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania wraz kompleksowym wdrożeniem w zakresie objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” Szczegółowy...
Grójec,
mazowieckie
18-12-2017

Kształtowniki stalowe

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. - 12 x kształtownik stalowy IPE 200 o długości 1 m i parametrach: 2. - 12 x kształtownik stalowy HEA 200 o długości 1 m i parametrach: 3. - 12 x kształtownik stalowy HEA 300 o długości 1 m i parametrach:
Sułkowice,
mazowieckie
17-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij