Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (teren Europy), w zakresie przyjmowania, nadawania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gramów i powyżej 50 gramów oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Zweryfikowanie poprawności wyceny wartości niepieniężnego wkładu własnego przeprowadzonej przez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI.
Przedmiotem zamówienia jest zweryfikowanie poprawności wyceny wartości niepieniężnego wkładu własnego przeprowadzonej przez potencjalnych beneficjentów oraz ocena jego kwalifikowalności i w jej wyniku sporządzenie opinii w 3 projektach na podstawie dokumentów przedstawionych przez potencjalnych...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do opracowania systemu i oprzyrządowania do zarządzania flotą

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Catamarans sp. z o.o..
1. W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie systemu i oprzyrządowania do zarządzania flotą dla firmy Catamarans sp. z o.o, którego głównymi funkcjonalnościami, jakie mają zostać opracowane w ramach projektu są m.in.: • Śledzenie pozycji jednostek pływających • Śledzenie...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Usługa badawcza umożliwiająca znaczące udoskonalenie posiadanego przez Spółkę rozwiązania Automatic...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EYETRACKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi badawczej umożliwiającej znaczące udoskonalenie świadczonej obecnie usługi. Spółka Eyetracking planuje zaoferować na rynku innowacyjną usługę dostarczania podmiotom w relacji B2B danych zawierających charakterystykę grupy konsumenckiej, której członkowie...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do wykonania usługi polegającej na wykonaniu prac prowadzących do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dozbud Easy Drive sp. z o.o..
1. W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac prowadzących do stworzenia nowego produktu w postaci opaski przeciwpoślizgowej na koła pojazdów ciężarowych i autobusów przeznaczonej do jazdy w warunkach śniegowych. Poszczególne prace zamawiający określił w podziale na...
Ząbki,
mazowieckie
20-07-2018

Opracowanie generatora siatek niestrukturalnych z warstwą przyścienną i solvera CFD metody residual...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. QuickerSim Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie następujących produktów: 1. Automatyczny generator siatek obliczeniowych do zastosowań CFD. 2. Zrównoleglowy solwer metody residual distribution do rozwiązywania turbulentnych przepływów ściśliwych i z niskimi liczbami Macha. Opracowane dla QuickerSim...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2018/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
Naboje do palnika gazowego CV360 (zgodnie z produktem Alchem o nr kat. 839-3218190051 lub równoważnym) Probówki typu eppendorf na 1,5ml (zgodnie z produktem Biospace o nr kat. 11/E-1.5 lub równoważnym) pH metr z wyposażeniem: elektroda i drukarka (zgodnie z produktem Mettler Toledo o nr kat....
Kiełpin,
mazowieckie
20-07-2018

Dostawa systemu antywirusowego i antyspamowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostarczenie rocznej licencji uprawniającej Zamawiającego do aktualizacji wzorców zagrożeń do, eksploatowanego przez Zamawiającego, oprogramowania McAfee Complet EndPoint Protection – Busines (zwanego dalej oprogramowaniem antywirusowym). Zakres zamówienia...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wykonanie podzespołów i usług niezbędnych do budowy i badań prototypowych chillera B300/B/15-45/MOD...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "BOLID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
I. ETAP I Usługa obejmuje opracowanie podzespołu Zbc + Zbr na linię cieczową i ssawną II. ETAP II Wykonanie podzespołów obejmuje wykonanie 3 podzespołów Zbc + Zbr w naturze, z materiałów i sprzętem udostępnionym przez Bolid III. ETAP III Usługa obejmuje opracowanie innowacyjnego sposobu tłumienia...
Radom,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do opracowania systemu umożliwiającego zarządzanie witrynami sklepowymi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOVE CLOSER sp. z o.o..
1. W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie systemu wspierającego działalność przedsiębiorstwa w formie aplikacji webowej która umożliwia zarządzanie witrynami sklepowymi sklepów stacjonarnych. Platforma wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji do mierzenia...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wykonanie i dostarczenie 100 szt. pamięci USB z nadrukiem oraz 100 szt. smyczy reklamowych z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SUNTECH S.A..
Opis zamówienia – specyfikacja: Pamięć USB: • Pojemność 32 GB • Nadruk logo 2 kolory jednostronnie • Obudowa wykonana z plastiku biodegradowalnego lub z plastiku pozyskanego z recyclingu. Smycz • Kolor biały lub zbliżony • Rozmiar i długość dowolne • Pasująca do pamięci USB objętych niniejszym...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Invipay S.A..
1. W ramach realizacji projektu zaprojektowany oraz stworzony ma zostać prototyp systemu Open API, który pozwoli zautomatyzować 4 procesy biznesowe działające na styku InviPay oraz jej klientów. W ramach realizacji prac projektowych wytworzone zostaną interfejsy automatycznej wymiany danych, które...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
Przedmiot zamówienia 1. Do głównych zadań eksperta należeć będzie: Udział w pracach zespołu, w tym w szczególności: - merytoryczna ocena ofert uczelni do udziału w projekcie. Dodatkowe wymagania: Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadań. *Dodatkowe informacje dla wybranego...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Przeglądy serwisowe i konserwację klimatyzacji, w zakresie: a) czyszczenia filtrów w jednostkach wewnętrznych, b) czyszczenia, mycia i dezynfekcji (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych, c) czyszczenia i mycia ciśnieniowego skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów, d) sprawdzenia...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Dostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej i 8 szt. dysków NAS na potrzeby działalności biura CKPŚ”. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt: 1) Musi być fabrycznie nowy, pozostający w ciągłej produkcji, 2) Będzie dostarczony w opakowaniach producenta, 3) Będzie dostarczony wraz z...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Usługa badawcza polegająca na znaczącym udoskonaleniu posiadanego przez Spółkę rozwiązania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EYETRACKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi badawczej polegającej na znaczącym udoskonaleniu świadczonej obecnie usługi. Spółka Eyetracking planuje zaoferować na rynku innowacyjną usługę dostarczania podmiotom w relacji B2B danych zawierających charakterystykę grupy konsumenckiej, znajdującej się w...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/07/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie opracowania nowego produktu- urządzenia do monitoringu dopuszczalnych parametrów emisyjnych przy zmiennej pracy bloków energetycznych, w celu wdrożenia i odsprzedania go na rynku. Umowa podpisana z wybranym wykonawcą prac badawczych...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wiem więcej, umiem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO PŁOŃSK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Płońsk,
mazowieckie
20-07-2018

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AMG Spółka z o. o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zaprojektowanie i zbudowanie prototypu nowej konstrukcji rdzenia i korpusu wirnika maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu kół pojazdu. Szczegółowe zadania badawcze przedstawiać się mają następująco: 1 Analiza i opracowanie przedwdrożeniowe...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2018 dotyczące Wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BITIS Sp. z o. o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie systemu, którego celem jest rozwiązanie kluczowych problemów placówek medycznych prowadzących badania kliniczne. Aplikacja ta będzie wspierała personel medyczny w procesie rekrutacji i prowadzenia badań klinicznych, a także poprzez...
Lublin,
mazowieckie
20-07-2018

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ APARATURY DO POMIARU STRUKTURY W ŚWIETLE ODBITYM - 2 SZTUKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MARCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Aparatura do pomiaru struktury w świetle odbitym na mikroskopie Nikon Eclipse LV 100ND: • moduł do światła odbitego EPI, • komplet filtrów szarego i wybielającego • polaryzator do światła odbitego, • obudowa lampy halogenowej, • dostawa i instalacja aparatury u Zamawiającego Cena podawana w...
Rzakta,
mazowieckie
20-07-2018

Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
Przedmiot zamówienia 1. Do głównych zadań eksperta należeć będzie: Udział w pracach zespołu, w tym w szczególności: - merytoryczna ocena ofert uczelni do udziału w projekcie. Dodatkowe wymagania: Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadań. *Dodatkowe informacje dla wybranego...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Zapewnienie biletów kolejowych, autobusowych, organizacja transportu, noclegów oraz wyżywienia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA.
Rezerwacja oraz sprzedaż miejsc noclegowych (w tym organizacja wyżywienia dla uczestników projektu) w kraju, rezerwacja, sprzedaż oraz dostarczanie biletów kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej (w tym organizacja transportu) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 9/POIR/1.1.1/2018 na zakup i dostawę systemu perfuzyjnego składającego się z:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej celem opracowania prototypu urządzenia do separacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INNTEC Sp. z o.o. SK.
Poszczególne prace zamawiający określił w podziale na następujące etapy prac: a) Poszukiwanie i badania nad doborem odpowiednich rozwiązań technologicznych: i. Analiza dostępnych rozwiązań technologicznych ii. Zbadanie możliwości zastosowania zidentyfikowanych rozwiązań technologicznych i dobór...
Stara Biała,
mazowieckie
20-07-2018

Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu ulepszonego produktu w postaci serii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SARA COSMETICS Magdalena Deput.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu w postaci serii kosmetyków o znacząco podniesionych zdolnościach antyoksydacyjnych. Zakres planowanej do zlecenia usługi badawczej: 1. Badania antyoksydacyjności ośmiu wskazanych...
Radzymin,
mazowieckie
20-07-2018

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy wraz z wyposażeniem stoiska wystawienniczego w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonanie projektu oraz produkcja stoiska modułowego, na które złożą się zindywidualizowane elementy zabudowy oraz niezbędne wyposażenie, z uwzględnieniem wymaganego metrażu stoiska (50 m2) oraz specyfikacji i gabarytów eksponatów Zamawiającego (ekspozycja 1 łodzi motorowej 5,5-6 m długości, 2,3 m...
Radzymin,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej do opracowania technologii automatyzującej procesy magazynowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KTD sp. z o.o..
1. W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy Opracowanie koncepcji automatyki wspomagającej prace kompletacji zamówień oraz systemu (urządzenia/narzędzia) weryfikację poprawności wydań z magazynu. System powinien dać możliwość przeglądu zdjęcia oraz wagi wysyłanego towaru do klienta...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Wybór jednostki naukowej dla celów opracowaianowych receptur dla produktów spożywczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Medfood Group sp. z o.o..
1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu receptur produktów spożywczych kwalifikowanych jako ,,zdrowa żywność’’ z długą datą przydatności oraz niskim ryzykiem zepsucia wraz z opracowaniem procedur, wykorzystywanych...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018

Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
Przedmiot zamówienia 1. Do głównych zadań eksperta należeć będzie: Udział w pracach zespołu, w tym w szczególności: - merytoryczna ocena ofert uczelni do udziału w projekcie. Dodatkowe wymagania: Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadań. *Dodatkowe informacje dla wybranego...
Warszawa,
mazowieckie
20-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij