Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA RADOMIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz 20 osób (ilość maksymalna) uczestników projektu pn. „Klub Integracji Społecznej realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu...
Radom,
mazowieckie
16-01-2019

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA RADOMIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej podczas Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na rzecz 20 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowe Szansa”. Projekt nr RPMA.09.01.00-14-8174/17 pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowe Szansa” jest realizowany przez...
Radom,
mazowieckie
16-01-2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Hardware w projekcie badawczo-rozwojowym.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Dobór, konfiguracja i złożenie elementów całego systemu w całość. 2. Przygotowanie komponentów systemu zgodnie z wytycznymi kierowanika technicznego oraz kierownika prac badawczych. 3. Przygotowanie połączeń pomiędzy systemem radarowym, systemem RFiD i jednostką sterującąte 4. Dobór...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/NATURAL ELEMENT na realizację usługi doradczej na rynek japoński

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NATURAL ELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Usługa doradcza zrealizowana będzie w formie pisemnej i stanowić będzie rozwinięcie poniższych punktów: 1. Lista minimum 15 sieci i/lub punktów sprzedaży na rynku Japońskim – odpowiednich dla marki Phenomé wraz z danymi kontaktowymi do firm i osób prowadzących te punkty sprzedaży oraz wysłanie...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA RADOMIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatów na rzecz 22 osób (ilość maksymalna) - uczestników projektu. Usługa składa się z trzech zadań, tj.: Zadanie Nr I – Warsztaty rozwoju osobistego, Zadanie Nr II – Warsztaty autoprezentacji, Zadanie Nr III – Warsztaty...
Radom,
mazowieckie
16-01-2019

usługa pełnienia funkcji trenera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI.
Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego zajęcia w ramach szkoleń na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego na terenie całej Polski (w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego) w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/LJ/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ.
Zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV) przedmiotem zapytania ofertowego są 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe polegająca na: 1. Przeprowadzeniu grupowych warsztatów z zakresu kompetencji interpersonalnych w sferze zawodowej dla 6 grup po 10 osób, łącznie dla 60 osób pozostających bez...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

wózek paletowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKOST Adam Kostyra.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Wózek paletowy mały będzie wykorzystywany do transportu rolek z wytłaczarek na drukarkę fleksograficzną oraz z drukarki fleksograficznej na zgrzewarki. 1. Dane podstawowe – parametry minimalne: • udźwig min. 1300 kg • grubość wideł min. 55 mm • długość...
Kołbiel,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-01-2019-I-POIR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RX POLSKA S.C. MARCIN GACEK, MARTA KOZIK.
. BUDMA 2018 odbywających się w Poznaniu: a) wynajęcie powierzchni wystawienniczej narożnej z zabudową stoiska targowego o pow. 30-35 m2 w hali nr 5 (hali z ogrodzeniami i balustradami) - stoisko na podeście, ściany stoiska wykonane z płyty MDF (szpachlowanej i malowanej), lada informacyjna...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019/M/FAIND/Z2/BIOL z dnia 08.01.2019r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X) (Produkt o numerze katalogowym 78425 lub równoważny) op. 100 - 1x 2. Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb (Produkt o numerze katalogowym 4060S lub równoważny) op. 100ul - 1x 3. EDTA (0.5 M), pH 8.0 (Produkt o numerze katalogowym R1021 lub...
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 01/2019/O/TrackB/Z3/BIOL z dnia 08.01.2019r. na materiały zużywalne i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Water, Molecular Biology Reagent Preferowany lub równoważny numer katalogowy: W4502 W4502-6X1L 2 2. HT-22 Mouse Hippocampal Neuronal Cell Line Preferowany lub równoważny numer katalogowy: SCC129 1vial 1
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

„Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów dydaktycznych w postaci materiałów zużywalnych, artykułów jednorazowych oraz drobnych akcesoriów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kursów „Kosmetyka z elementami wizażu” realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Badania mikrobiologiczne polegające na wykonaniu testu konserwacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17516...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot Badania dotyczące: Badań mikrobiologicznych polegających na wykonaniu testu konserwacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17516 celem weryfikacji i optymalizacji składów recepturowych prototypów multifunkcyjnego ekopreparatu czyszcząco-myjącego, powstałych w wyniku badań na linii pilotażowej,...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/G/GATE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. o-Phenylenediamine; purity min. 98% (zgodnie z produktem ABCR o nr kat. AB114519 lub równoważnym) 1kg 1 2. Difluoroacetic acid; purity min. 98% (zgodnie z produktem Fluorochem o nr kat. 001231 lub równoważnym) 500g 3 3. Mesitylene; purity min. 97% (zgodnie z produktem Sigma Aldrich o nr kat....
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

Zaproszenie do składania ofert nr 7/AzK/2018/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Cel/obszary warsztatu: prowadzenie rozmów na tematy biznesowe, język negocjacji, spotkań służbowych, umiejętność wyrażania opinii, sugestii, rozwiązywanie problemów, prezentacje biznesowe (struktura, przygotowanie, przedstawianie tematu, zadawanie...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac B+R w roli programisty embedded w ramach projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DISCO WTMH S. A..
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja wykonawcy prac B+R, w roli Programisty embedded projektu pn. „VR Treadmill: wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością” realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Usługa - przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności cyfrowych dla maksymalnie 36 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, bierne zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie mazowieckim, na obszarach (gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim...
Lublin,
mazowieckie
16-01-2019

Zapytanie ofertowe nr T065/ZAD2/01: Wybór Wykonawcy, który opracuje kurs internetowy dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który opracuje kurs internetowy dla uczestników projektu, umieści go na stworzonej w tym celu przez Wykonawcę platformie e-learningowej osadzonej na serwerze oraz zapewni opiekę techniczną nad platformą i kursem przez cały okres trwania projektu, tj w...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników kursów „Kosmetyka z elementami wizażu” realizowanego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim, dla 33 uczestników 3 kursów „Kosmetyka z elementami wizażu” w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystywania informacji z systemów monitorowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH.
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystywania informacji z systemów monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych w rejestrach kwalifikacji w wybranych krajach europejskich w oparciu o dane administracyjne. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/G/GATE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Kollidon VA 64 (zgodnie z produktem BTC Europe GmbH o nr kat. 30499398 lub równoważnym)
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Przedkolumny UHPLC C8 ID 2.1 mm (zgodnie z produktem Shim-pol o nr kat. PHX-AJ0-8785 lub równoważnym) 2. Przedkolumny SecurityGuard Cartridges GFC 3000 4 x 3.0mm ID (10) (zgodnie z produktem Shim-pol o nr kat. PHX-AJ0-4488 lub równoważnym) 3. SecurityGuard ULTRA Cartridges bioZen™ Intact XB-C8...
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Iodoacetamide (zgodnie z produktem Sigma Aldrich o nr kat. I1149-25G lub równoważnym) 2. Trypsin (from porcine pancreas), lyophilized, purified by affinity chromatography for protein sequence analysis (zgodnie z produktem Sigma Aldrich o nr kat. 1084440001 lub równoważnym) 3. Trifluoroacetic...
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Uchwyt SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6 mm ID (1) (zgodnie z produktem Shim-pol o nr kat. PHX-A0-9000 lub równoważnym) 2. Kolumna Phenomenex Yarra™ 3 μm SEC-3000, 7.8 × 300 mm (zgodnie z produktem Shim-pol o nr kat. 00H-4513-K0 lub równoważnym) 3. Uchwyt /SecurityGuard...
Kiełpin,
mazowieckie
16-01-2019

ORGANIZACJA WIZYT STUDIALNYCH DLA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W RAMACH PROJEKTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A..
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wizyty studialne, każda dla 15 osób. Wizyty studialne będą miały miejsce w krajach UE lub stowarzyszonych w instytucjach oraz miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakłada się, że spotkania z przedstawicielami poszczególnych departamentów/instytucji nie...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Elementy zużywalne do sonifikatora - homogenizatora ultradźwiękowego Hielscher Ultrasonics...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA.
Zakup elementów zużywalnych do sonifikatora - homogenizatora ultradźwiękowego Hielscher Ultrasonics UIP2000hdT oraz sonifikatora - homogenizatora ultradźwiękowego Hielscher Ultrasonics UP200ht 1. Sonotroda tytanowa blokowa ø 22 mm, o długości co najmniej 125 mm, umożliwiająca uzyskanie amplitudy...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Pomiar i wyznaczenie mapy temperatur na komponentach gorących turbiny wysokiego ciśnienia silnika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie badania polegającego na pomiarze i wyznaczeniu mapy temperatur na komponentach gorących turbiny wysokiego ciśnienia silnika lotniczego. ...
Warszawa,
mazowieckie
16-01-2019

Świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
Świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych
Warszawa,
mazowieckie
15-01-2019

Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Departament Administracyjny MON.
Dostawa materiałów promocyjnych na 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO - II części.
Warszawa,
mazowieckie
15-01-2019

„Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)
Warszawa,
mazowieckie
15-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij