Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 13/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie użytkowania Internetu na co dzień, opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na ich podstawie, zajęć...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 12/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie oprogramowania Excel i Power Point, opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na ich podstawie, zajęć...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz Uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja United Way Polska.
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Celem grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych jest: rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Wynajęcie busa na targi ELIADEN 2018 Oslo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest : Wynajęcie busa na Targi Eliaden 2018 Oslo 1. Parametry techniczne busa : A/ Długość użytkowa - ładunkowa minimum 4m B/ Bus w zabudowie blaszanej C/ Data produkcji pojazdu od 2014 roku
Żabokliki,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe Grafika komputerowa (nr 21/2018/AW)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Grafika komputerowa dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Oferent zobowiązany jest do...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

usługi: prowadzenie działań promocyjnych uczelni zagranicą

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Zamówienia polega na realizacji następującej usługi: CZĘŚĆ A Modernizacja narzędzi informatycznych Uczelni w celu lepszego dopasowania się do oczekiwań klienta zagranicznego 1. przetłumaczenie na język angielski (druga wersja językowa) pod kątem oczekiwań i potrzeb studentów zagranicznych...
WARSZAWA,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/GotoBrand

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA.
A) W zakres usług dotyczących organizacji wyjazdu na targi będą wchodziły następujące zadania: a) Przelot w obie strony dla dwóch osób. b) Zakwaterowanie w hotelu dla dwóch osób (sześć noclegów). c) Organizacja stoiska wystawowego, w tym: • Obligatoryjna opłata rejestracyjna, • Wpis do katalogu...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zabudowy 300 m2 stoiska Krajowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA RYNKU ROLNEGO.
Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie zabudowy 300 m2 powierzchni wystawowej (stoisko), b) obsługa stoiska promocyjnego, c) demontaż wykonanej zabudowy, w ramach targów SIAL CHINA 2018 odbywających się w terminie 16-18 maja 2018 r. w Szanghaju w Chinach.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/AW/PZN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH.
Szczegółowe informacje w formularzu zapytania ofertowego.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie zabudowy indywidualnej (42m2) na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARLA NORRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie zabudowy indywidualnej (42m2) na targach Beautyworld Middle East 2018 (Dubaj) odbywających się w dniach 08-10 maja 2018. zgodnej z załączonym projektem wraz z montażem i demontażem.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Realizacja zajęć wspólnie z pracodawcami.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu „Zajęć dodatkowych realizowanych wspólnie z pracodawcami” mających formę warsztatów w 11 grupach 8-12 osób, w czasie 40 godzin lekcyjnych dla każdej z grup, w terminie II kwartał 2018 roku w ramach projektu „Program...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe SDL TRADOS (nr 22/2018/AW)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego SDL TRADOS (poziom ponadpodstawowy) dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Oferent...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.2_RPO_WM/04/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie poligonu badawczego oraz przeprowadzenie prób zachowania się nowego słupa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przeprowadzone zostaną 2 próby nieniszczące i trzecia próba niszcząca „do oporu” dla słupów przelotowych oraz mocnych. Poligon musi być wyposażony...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 11/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie bezwzrokowej obsługi komputera, opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na ich podstawie, zajęć...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapewnienie obiadu podczas grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja United Way Polska.
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Planowana łączna wielkość zamówienia: Zamawiający planuje 10 spotkań (10 dni) warsztatowych. W każdym spotkaniu weźmie udział 10-15 osób, co daje łącznie max: 150 zestawów obiadowych. 3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące zestawów obiadowych. 3.2.1 Zestaw obiadowy...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
1. Do głównych zadań eksperta należeć będzie: Udział w pracach zespołu, w tym w szczególności: - merytoryczna ocena ofert uczelni do udziału w projekcie, - weryfikacja programu wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadań.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 10/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie podstaw tworzenia stron internetowych i grafiki komputerowej , opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Nabycie środków trwałych systemu dozowania ciekłego azotu (Aplikator azotu) wraz z kosztem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem Zamówienia jest nabycia środków trwałych systemu dozowania ciekłego azotu (Aplikator azotu) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia na potrzeby prowadzenia prac B+R w Centrum Badawczo – Rozwojowego Beneficjenta, z lokalizacją w miejscowości Dziadkowskie Folwark 6, 08 – 206, gmina...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: Świadczenie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług badań lekarskich z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla 24 dorosłych Uczestników 2 szkoleń „Fryzjer” Część 2: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów studiów podyplomowych ALO SUS...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji usług cateringowych dla uczestników i trenerów studiów podyplomowych ALO SUS realizowanych w Mławie. 2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkolenia „instruktor kajakarstwa” dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia „instruktor kajakarstwa” dla uczestników Projektu „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Siedlce,
mazowieckie
26-04-2018

świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników kursu „instruktor kajakarstwa” w ramach Projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników kursu „instruktor kajakarstwa” w ramach Projektu „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy”
Siedlce,
mazowieckie
26-04-2018

Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/04/2018/DDW na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Podstawowy zakres wykonywanych usług: I. Śniadanie: -bułki pszenno-razowe z dodatkami do wyboru oraz warzywem/osoba –szynka, ser, pasztet, pomidor, ogórek, rzodkiewka, sałata, masło, przyprawy, waga 1 kanapki min. 100-250g Obiad: II. Obiad: 2 ciepłe dania, w tym : I danie: -zupa-250ml -II danie:...
Siedlce,
mazowieckie
26-04-2018

Dostawa past do metalizacji przedniej ogniw fotowoltaicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa past do metalizacji przedniej ogniw fotowoltaicznych zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Dostawa układu dozowania gazów roboczych, nr sprawy BW/16/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu dozowania gazów roboczych, w następującej konfiguracji: 1. Kontroler przepływu gazu – 4 szt. - Maksymalne ciśnienie na wlocie do 150 psig; - Normalne ciśnienie pracy (różnicowe) nie mniejsze niż zakres: od 10 do 40 psid; - Minimalny zakres kontroli nie...
Radom,
mazowieckie
26-04-2018

Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla trenerów studiów podyplomowych ALO SUS...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla trenerów studiów podyplomowych ALO SUS realizowanych w Mławie. 2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Dostawa płyt z tworzyw sztucznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA WARSZAWSKA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt z tworzyw sztucznych, o powierzchni nie poddanej modyfikacjom, niemoletowanych. Wymagana grubość: 1,6 mm ± 12,5% (z uwzględnieniem zakresu tolerancji grubości ). Łączna powierzchnia płyt wykonanych z każdego materiału 6 m2 ± 15%. Minimalna szerokość płyty...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/04/2018/DDW na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla uczestników w Dziennym Domu Wsparcia w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 34, pow. garwoliński., województwo mazowieckie polegające na: -przygotowaniu oraz dostarczeniu śniadań -przygotowania oraz dostarczenia zestawów obiadowych -przygotowaniu oraz...
Siedlce,
mazowieckie
26-04-2018

udostępnienie kajaków turystycznych z wyposażeniem na potrzeby szkolenia „Instruktor kajakarstwa” w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie 30 szt. kajaków turystycznych z wyposażeniem w postaci wioseł i kamizelek ratunkowych dla uczestników kursu „instruktor kajakarstwa” w ramach Projektu „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy”. 2. Przedmiot...
Siedlce,
mazowieckie
26-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij