Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego dla uczestników projektu „Nowy model...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY".
Opracowanie 9 modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej, wdrożenie i zamieszczenie opracowanych modułów na platformie e-learningowej, a w tym: a) Szczegółowe rozpoznanie potrzeb Zamawiającego, analiza i wypracowanie rozwiązań; b) Zaprojektowanie przygotowanie i wdrożenie przez Wykonawcę...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją (ERP)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MPACK POLAND Sp. z o.o. Sp. k..
Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją (ERP). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sobiekursk,
mazowieckie
23-09-2019

"Usługa wsparcia w zarządzaniu i rozliczania projektu „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług wsparcia w zarządzaniu i rozliczania Projektu na rzecz Zamawiającego (beneficjenta projektu) w następującym zakresie: 1) weryfikacja i ocena merytoryczno-formalna oraz analiza dokumentów (w szczególności dokumentów księgowych, umów o pracę,...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

2_09_2019_Dostawa materiałów laboratoryjnych - odczynników chemicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CMC S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych - odczynników chemicznych zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Propopan-2-ol, zawartość min 99,7%, op.10 szt. - 10, 2. Etanol, 96%, czda, zawartość min. 96%, pojemność 500 ml - szt. 20 3. Kwas monochlorooctowy, 80% roztwór...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

3_09_2019_Dostawa materiałów laboratoryjnych - odczynników chemicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CMC S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych - odczynników chemicznych zgodnie e specyfikacją zawartą w punkcie II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowego, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowego szkolenia w zakresie budowania zespołu – wzmocnienie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU.
1. Kompleksowa organizacja i obsługa szkolenia z zakresu budowania zespołu – wzmocnienia współpracy i efektywnej komunikacji dla maks. 75 uczestników szkolenia w terminie 3-4.10.2019 r., obejmująca: 1) usługi hotelowe, 2) usługi transportowe, 3) usługi gastronomiczno-restauracyjne, 4) usługi...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI nr 03092019 na zakup materiałów i surowców do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PID POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Sprzedaż i dostawa materiałów i surowców do badań przemysłowych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Płyta detekcyjna - 50 szt. Specyfikacja: płyta detekcyjna o wymiarach 2.5mm2 x 40mm dł., spełniająca wymagania zgodnie z załączonym projektem nr 1. 2. Płyta detekcyjna - 50 szt....
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Usługa polegająca na projektowaniu i wykonywaniu materiałów graficznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ZDROWIA.
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w SOPZ, stanowiącym załącznik do ogłoszenia (plik 'Załącznik_1_SOPZ')
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

1_09_2019_Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CMC S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowego, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

zatrudnienie pracownika naukowo­‐badawczego na stanowisku “Java Developer” – w celu udziału w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FENIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w ramach projektu "Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” Osoba na stanowisku Java developer będzie...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Usługa świadczenia usług zdrowotnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DARIUSZ SUCHENEK.
1) Ocena zdrowia pacjentów (Wstępna, comiesięczna, końcowa w DDOM) dot. 62 pacjentów poniżej 65 roku życia i 63 pow. 65 roku życia- 62 pacjentów 2) Konsultacje lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - 50 konsultacji, 3) Pracę lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej - 50 konsultacji...
Wyszków,
mazowieckie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19.09.13

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących urządzeń: 1. Laboratoryjna ceramiczna płyta grzewcza; 1 sztuka • Płyta ze sterownikiem mikroprocesorowym umożliwiająca kontrolowanie temperatury poprzez czujnik umieszczany w badanym medium. • Czujnik temperatury • Uchwyt do czujnika • Statyw do...
Mościska,
mazowieckie
23-09-2019

Szkolenie dla uczestników projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty w załączeniu.
Wrocław,
mazowieckie
23-09-2019

Zakup i wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EURO INNOWACJE SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) ZO/5/2019/05/EI-MŚ.
Poznań,
mazowieckie
23-09-2019

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty w załączeniu.
Wrocław,
mazowieckie
23-09-2019

dostawę dwóch szaf elektroniki do siedziby NCBJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch szaf elektroniki do siedziby Zamawiającego, który obejmuje: • Szafa VARISTAR EMC SL 1800H 800W800D 7035; • Szafa NOVASTAR SL19. 2. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 i nr 2 do zapytania. 3. Zamawiający wymaga...
Otwock,
mazowieckie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/SZ/MAZOWIECKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia komputerowego ECDL BASE (B4) arkusze kalkulacyjne, ECDL STANDARD (S1) Użytkowanie baz danych wraz z egzaminem dla 4 uczestników/czek zakończony egzaminem certyfikującym z zakresu • ECDL BASE (B4) arkusze...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

świadczenie usług transportowych (wynajem autobusu z kierowcą) w ramach Projektu „Jak zostać...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
świadczenie usług transportowych (wynajem autobusu z kierowcą) w ramach Projektu „Jak zostać odkrywcą!”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
Siedlce,
mazowieckie
23-09-2019

Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA.
1. Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik elektroradiolog w kwalifikacji MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. 2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób z doświadczeniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Mława.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w szczególności: ● 24 komputerów przenośnych typu laptop z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem; ● 2 wózków do przechowywania i ładowania...
Mława,
mazowieckie
23-09-2019

Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH.
Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych, w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

postępowanie o udzielenie zamówienia nr 918014 - 919027 w trybie przetargu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SIME POLSKA SP Z O.O..
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia zgodnie z poniższym: a) Zadanie nr 918014: miejscowość Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska, ul. Nadrzeczna, ul. Olimpijska, gm. Nowa Sucha, powiat sochaczewski: - o dł. ok. 652,5m i średnicy DN 110 mm, - o dł. ok. 103,0m i średnicy...
Sochaczew,
mazowieckie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03 /2019/O/POIR dotyczące dostawy pożywek i plastików do hodowli komórkowych,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
Dostawa pożywek i plastików do hodowli komórkowych, odczynników, przeciwciał, zestawów analitycznych, zestawów odczynników, materiałów zużywalnych do badań. Z powodu dużej ilości znaków opis zamówienia dotyczący zestawów 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 znajduje się w załączniku -...
Kiełpin,
mazowieckie
23-09-2019

Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), spr. nr 10/POIR/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 2. Zamówienie jest podzielone na 3 części: 1) Część I – Ogólna obsługa prawna FNP, 2) Część II – Obsługa prawna FNP – Zamówienia publiczne, 3) Część III – Obsługa prawna FNP – Podatki. 3. Zamawiający...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną przez rzecznika patentowego i prawnika. 2. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane przez osoby wskazane przez...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Opracowanie strategii i koncepcji oraz przeprowadzenie i obsługa kampanii informacyjno-promocyjnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY.
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie strategii i koncepcji oraz przeprowadzenie i obsługa kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach promocji Projektu pn. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego” nr POPC.02.01.00-00-0089/18. Zakres zamówienia określono w SIWZ, w...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o..
dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kompletnej technologii dwóch elektrociepłowni w zabudowie kontenerowej, zasilanej gazem ziemnym typu E(GZ-50), składającej się z agregatu kogeneracyjnego o mocy 1000 kWe i 1860 KWe (+7%), produkujących w pełnym skojarzeniu energię elektryczną i energię...
Warszawa,
mazowieckie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019 -"Odpłatne użytkowanie sprzętu badawczego - ROBOT SPAWALNICZY"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD ARANŻACYJNO - WYKONAWCZY "VERIFIS" BERNARD LEONIAK.
Przedmiotem zamówienia są usługi odpłatnego użytkowania sprzętu badawczego: - Robot spawalniczy
Warszawa,
mazowieckie
22-09-2019

Dostawa 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz 24...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi b) 24 monitorów celem wyposażenia Pracowni Grafiki Komputerowej dla kierunku Informatyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego...
Warszawa,
mazowieckie
22-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij