Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania modelu procesu, modelu danych i sztucznie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wynikiem przeprowadzonych prac powinny być specyfikacje i elementy rozwiązań weryfikujących hipotezę wnioskodawcy w postaci: 1. Specyficznego generycznego modelu procesu realizacji projektu informatycznego. Model musi mieć charakter ogólny i generyczny w tym sensie, że poszczególne instancje...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania modelu procesu, modelu danych i sztucznie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wynikiem przeprowadzonych prac powinny być zaimplementowane do celów badawczych algorytmy akwizycji i retencji danych i algorytmy decyzyjne współpracujące ze sobą w ramach środowiska symulacyjnego. Tak wykonane prace umożliwią weryfikację hipotezę wnioskodawcy za pomocą: 1. Eksperymentów...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku broszur informacyjnych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku: I. 10 kompletów broszur informacyjnych na temat cukrzycy (10 kompletów po 6000 sztuk), 1) Format: A5 pion 2) Ilość str. 8 3) Materiał: papier –130g 4) druk 4/4 – pełnokolorowy 5) Ilość: 10 x 6 tys. szt. 6) Forma książeczki 7)...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ CHŁODNI Z FREECOOLINGIEM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MARCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup Chłodni z freecoolingiem, dostarczenie do zakładu produkcyjnego Zamawiającego spełniającej minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w poniższej specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o konfiguracji nie gorszej lub równoważnej poniższej...
Rzakta,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych: komputerów typu All-in-One (6 sztuk), drukarek (2 sztuki) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem. Dla Gminy Stanisławów: ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 1. Komputer typu All-in-One (1 sztuka) - Procesor: Intel Core i5 lub...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

wykonanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie kartowych płatności, analizy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FENIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych badań w zakresie kartowych płatności, analizy parametrów technicznych i zasad działania systemów Visa i MC i wykonanie demonstarcyjnej strony www z możliwością rejestracji karty i użytkownika, oraz...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Usługa szkoleniowa i opracowanie programu szkoleniowego w formie modułów dla uczestników szkolenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY".
1. Opracowanie programu szkoleniowego w formie 9 modułów szkoleniowych dla uczestników szkolenia oraz osób, które po zakończeniu projektu będą wdrażały model. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy jako eksperci w zakresie doradztwa i pomocy we wdrażaniu 3 częściowego...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zakup usługi leasingu związanej z zakupem ekstraktora mikrofalowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.H. ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Leasing operacyjny (parametry min. lub równoważne): okres 24 m-cy. Wartość netto przedmiotu leasingu nie mniejsza niż wartość zakupu netto ekstraktora, opłata wstępna 30%. Zabezpieczenie spłat wierzytelności leasingowych: weksel własny leasingobiorcy, lub inne formyzabezpieczeń zaproponowane po...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019/M/BAAP/Z4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. CSKtide peptide (KKKEEIYFFFG - NH2) 10mg 1x 2 SRCtide peptide (GEEPLYWSFPAKKK) 10mg 1x 3 Recombinant Human IL1RL1 Protein (Lys 19 - Pro 323), Fc-tagged, z HEK (Produkt z numerem katalogowym IL1RL1-773H lub równoważny) 100 ug 1x 4 Recombinant Human IL13RA1 extracellular domain (Met 1-Thr 343),...
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2019/M/BAAP/Z4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Recombinant human TSLP his tagged z HEK (Produkt z numerem katalogowym TSLP-138H lub równoważny) 10 ug 1x 2 Recombinant Human CRLF2 Protein, Fc-tagged z HEK (Produkt z numerem katalogowym CRLF2-373H lub równoważny) 100 ug 1x 3 Human IL-17 RA, Fc Tag, z HEK (Produkt z numerem katalogowym...
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na udział eksperta w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prezentacji i dyskusji nt: pracownik z niepełnosprawnością - kwestie kadrowe podczas branżowego spotkania sieciującego dla doradców kluczowych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Warszawie, ul....
Lublin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 54/2019/G/JAK1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. VICTOR Nivo Filter 615/8nm (zgodnie z produktem Perkin Elmer o nr kat. HH35000935 lub równoważnym) 2. VICTOR Nivo Filter 665/8nm (zgodnie z produktem Perkin Elmer o nr kat. HH35000943 lub równoważnym) 3. VICTOR Nivo Filter 320/75nm (zgodnie z produktem Perkin Elmer o nr kat. HH35000947 lub...
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2019/M/BAAP/Z1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. Anti-human IgG Fc Capture Biosensors - One tray of 96 (Produkt z numerem katalogowym 18-5060 lub równoważny) 96 szt. 1x 2 Szalki 96 dołkowe, czarne, płaskie dno; (Produkt z numerem katalogowym 655209 lub równoważny ) 100 szt. 1x
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

Usługa wynajęcia sal szkoleniowych z pełną infrastrukturą multimedialną oraz obsługą techniczną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sal szkoleniowych z pełną infrastrukturą multimedialną oraz obsługą techniczną wraz z usługą cateringu oraz dostarczenie go do miejsca realizacji szkoleń - zgodnie z ze szczegółami zawartymi w treści Zapytania ofertowego
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na udział eksperta w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prezentacji i dyskusji nt: Narzędzia do planowania rozwoju organizacji pozarządowej na przykładzie modelu Bingo i możliwość wykorzystania poszczególnych elementów modelu przez przedsiębiorstwa społeczne, podczas branżowego spotkania sieciującego dla...
Lublin,
mazowieckie
21-05-2019

Świadczenie usług hotelowych dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE.
„Świadczenie usług hotelowych dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dla 8 osób”
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 53/2019/G/JAK1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
LIMKtide KPDRKKRYTVVGNPY (zgodnie z produktem Lipopharm lub równoważnym) IGRF-1tide o sekwencji aminokwasów KKKSPGEYVNIEFG (zgodnie z produktem Lipopharm lub równoważnym) Rock2 (5-554) Human His Tag (zgodnie z produktem SignalChem o nr kat. R11-11H-10 lub równoważnym)
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2019/M/BAAP/Z1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. SYBR Safe DNA Gel Stain (Produkt z numerem katalogowym S33102 lub równoważny) 400 uL 1x 2 T4 DNA Ligase (Produkt z numerem katalogowym M0202S lub równoważny) 50uL 2x 3 Sample dilution buffer for kinetics assays, 50mL, 10X concentration (Produkt z numerem katalogowym 18-1105 lub równoważny) 50...
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 65/2019/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
CRYOKIT GLOVE CRYOKIT400 rozmiar 10 (zgodnie z produktem SYL & ANT Instruments o nr kat. CRYOKIT400 10 lub równoważnym) Collagen I, Coated Plate, 96 well, pack of 5 (zgodnie z produktem Thermo Fisher o nr kat. A1142803 lub równoważnym)
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 64/2019/G/AMDBP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
Chymotrypsin, Sequencing Grade (zgodnie z produktem Promega o nr kat. V1061 lub równoważnym) Glu-C, Sequencing Grade (zgodnie z produktem Promega o nr kat. V1651 lub równoważnym)
Kiełpin,
mazowieckie
21-05-2019

Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 7-9 czerwca i 28-30...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY.
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 36 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla: 18 uczestników warsztatów organizowanych w dniach 7-9 czerwca 2019 r. oraz 18 uczestników warsztatów szkoleniowych...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2019 na zakup wózków widłowych spalinowych o napędzie LPG - 2 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PPHU "ANNA" BOGUCKI WOJCIECH.
Przedmiotem zamówienia jest: Wózek widłowy spalinowy o napędzie LPG – 2 szt. Minimalne parametry: 1. wózek min. 2,5 tony udźwigu 2. napędzany LPG, jednopedałowy system jazdy - ze zmianą kierunku w podłokietniku 3. kabina ochronna zabudowana , ogrzewana 4. oświetlenie przód - tył - LED 5. krata...
Jatne,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr OPZZ/P183/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.
Przygotowanie analizy kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie organizacji ma obejmować:  przygotowanie kwestionariusza spełniającego wymogi metodologii ram społecznych;  przeprowadzenie badań CAWI przy wykorzystaniu kwestionariusza na próbie 400 osób; Wypracowanie profilu...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

„ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NA CELE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W RAMACH DDOM“

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LAWENDA sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest remont przychodni prowadzonej przez NZOZ "MÓJ LEKARZ” przy ulicy UL. DYWIZJONU 303 NR 5. 96-500 Sochaczew Zamówienie obejmuje wykończenie powierzchni ścian, sufitów i podłóg w istniejących pomieszczeniach. Remont będzie polegał na zbiciu tynków, odgrzybieniu ścian,...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

NR 15/UBB/ZK ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA, WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PT. "Zapytanie ofertowe_ nr 15-UBB-ZK_szkolenia administracja". SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług szkoleniowych w ramach niniejszego zapytania obejmuje: a) Zapewnienie...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/04/19/1 Stanowisko do opracowywania i charakteryzacji chemicznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INPHOTECH SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do opracowywania i charakteryzacji chemicznej światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych. Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe".
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe ZO/10/2019: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Kadra...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TEAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych w ramach stanowiska - "Kadra naukowa - informatyk". Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę cywilno-prawną. Zadaniem "Kadry naukowej" będzie systematyczne dostarczanie Zamawiającemu wyników prac...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Wykonanie przyłączeń odwodnienia torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji (ogólnospławnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie przyłączeń odwodnienia torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji (ogólnospławnej lub deszczowej) na terenie m. st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
20-05-2019

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych opatrzonych logo lub znakiem graficznym
Warszawa,
mazowieckie
20-05-2019

Montaż urządzeń zabawowych w ramach projektu pn. „Wilanów for kids”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Montaż urządzeń zabawowych w ramach projektu pn. „Wilanów for kids”
Warszawa,
mazowieckie
20-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij