Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Badań Edukacyjnych.
Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w Polsce
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa wyposażenia dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
Dostawa wyposażenia dla Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego .
Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW POZAPALIWOWYCH DLA AMW REWITA SP. Z O.O.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW POZAPALIWOWYCH DLA AMW REWITA SP. Z O.O.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 2 t

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 2 t
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w terminie do 31.05.2019 do godz. 14.00
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.” (postępowanie nr ZP/PN/U/31/2018).
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

dostawa łyżek i młotów do koparki kołowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
dostawa łyżek i młotów do koparki kołowej
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2019-31.01.2020”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2019-31.01.2020”
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa kardiotokografów z funkcją monitorowania dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa kardiotokografów z funkcją monitorowania dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego (ZP-84/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2019 roku do dnia 30 grudnia 2019 roku w dni nauki...
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa energii elektrycznej do następujących obiektów: ul. Niegocińska 2A, ul. Kazimierzowska 58,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa energii elektrycznej do następujących obiektów: ul. Niegocińska 2A, ul. Kazimierzowska 58, ul. Chełmska 23, budynek przy ul. Jeziornej 4 w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.119.2018
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą pn.: „Wykonywanie usług ochrony obiektów ZGN w...
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj” ( znak sprawy ZP-36/18 ).
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie.postępowanie nr ZP/PN/RB/33/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 28 w Warszawie. ...
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 2 t

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 2 t
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 9 i 11 w terminie do 31.05.2019 do godz. 14.00
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
„Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.” (postępowanie nr ZP/PN/U/31/2018).
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Serwis, remont oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (PN 119/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

dostawa łyżek i młotów do koparki kołowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
dostawa łyżek i młotów do koparki kołowej
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2019-31.01.2020”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 01.02.2019-31.01.2020”
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa kardiotokografów z funkcją monitorowania dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa kardiotokografów z funkcją monitorowania dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego (ZP-84/2018)
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

„Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
„Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2019 roku do dnia 30 grudnia 2019 roku w dni nauki...
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018

Dostawa energii elektrycznej do następujących obiektów: ul. Niegocińska 2A, ul. Kazimierzowska 58,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa energii elektrycznej do następujących obiektów: ul. Niegocińska 2A, ul. Kazimierzowska 58, ul. Chełmska 23, budynek przy ul. Jeziornej 4 w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Warszawa,
mazowieckie
16-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij