Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w komunalnych budynkach mieszkalnych i użytkowych będących własnością m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych w 2021 roku
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków...
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Druk i dystrybucja gazety pt. „Życie Śródmieścia” w latach 2021-2023 (znak sprawy ZP-42/20)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Druk i dystrybucja gazety pt. „Życie Śródmieścia” w latach 2021-2023 (znak sprawy ZP-42/20)
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-85/2020)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-85/2020)
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście”.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

„Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania obiektów będących w podległości Dzielnicowego Ośrodka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania obiektów będących w podległości Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ”.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

,,Zabudowa meblowa na wymiar”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
,,Zabudowa meblowa na wymiar”
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Utrzymanie parku, skwerów, placów zabaw oraz Młodzieżowego Parku Kultury i Rekreacji na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Utrzymanie parku, skwerów, placów zabaw oraz Młodzieżowego Parku Kultury i Rekreacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej stałej - dozoru mienia W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o..
Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej stałej - dozoru mienia W Siedzibie Zamawiającego oraz usługę sprzątania autobusów Zamawiającego i pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego ZKM/2/RW/2020 w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
Ciechanów,
mazowieckie
04-12-2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w komunalnych budynkach mieszkalnych i użytkowych będących własnością m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych w 2021 roku
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków...
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Druk i dystrybucja gazety pt. „Życie Śródmieścia” w latach 2021-2023 (znak sprawy ZP-42/20)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Druk i dystrybucja gazety pt. „Życie Śródmieścia” w latach 2021-2023 (znak sprawy ZP-42/20)
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-85/2020)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-85/2020)
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście”.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

„Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania obiektów będących w podległości Dzielnicowego Ośrodka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
„Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania obiektów będących w podległości Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ”.
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

,,Zabudowa meblowa na wymiar”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
,,Zabudowa meblowa na wymiar”
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Utrzymanie parku, skwerów, placów zabaw oraz Młodzieżowego Parku Kultury i Rekreacji na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Utrzymanie parku, skwerów, placów zabaw oraz Młodzieżowego Parku Kultury i Rekreacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Zapytanie ofertowe pn.: "Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego do chromatografii"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Zapytanie ofertowe pn.: "Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego do chromatografii"
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Zapytanie ofertowe pn.: "Zakup odczynników chemicznych dla 16 Oddziałów Centralnego Laboratorium...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Zapytanie ofertowe pn.: "Zakup odczynników chemicznych dla 16 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego"
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń laboratoryjnych - Materiały eksploatacyjne do analizatorów firmy Perkin Elmer, znak sprawy ZP/220-81/20/MST
Warszawa,
mazowieckie
04-12-2020

Dostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2020

Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy ZP-41/20).
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij