Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup usług w zakresie transportu produktów na targi IMM COLOGNE w Kolonii

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. DUE JAROSŁAW KOWALIK.
Dotyczy: targów IMM COLOGNE w Kolonii, 15-21 stycznia 2018 r. Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa transportu produktów z ubezpieczeniem i wszelkimi formalnościami, związanymi z realizacją transportu na targi: IMM COLOGNE w Kolonii. Transport na trasie: Nowy Sącz-...
Nowy Sącz,
małopolskie
18-12-2017

Zakup systemu do dozowania substancji 11 12 2017 A

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
Przedmiotem zamówienia jest System o poniższej minimalnej specyfikacji lub równoważne: a) System 3 aparatów dozujących opartych o technologię pomp perystaltycznych i ciśnieniowych – 1 urządzenie w konfiguracji 8-kanałowej głowicy dozującej z pompą perystaltyczną wraz z modułem płuczki...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 11.12.2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. DATACONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Okulary AR – Recon Jet wersja developer lub wyższe / równoważne 1szt Specyfikacja / minimalne parametry: 1. System: min. Android 6.0 lub równoważny 2. RAM: 2 GB 3. ROM: 32 GB lub więcej 4. Procesor: Dual Core Intel Atom lub równoważny 5. Wsparcie dla widzenia przez prawe i lewe oko 6....
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

Zakup odczynników biologicznych 11 12 2017 B

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Anti-SHMT1 antibody, 100 uL: • rabbit polyclonal; • immunogen: serine hydroxymethyltransferase, cytosolic recombinant protein epitope signature tag (PrEST); • suitable for WB; • solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide; • storage:...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 532/TZ/MMB/2017 - SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem suszarki próżniowej do rozpuszczalników palnych z modułem próżniowym wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
Oświęcim,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe na „Artykuły sponsorowane w wybranych mediach internetowych”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA.
Nazwa przedmiotu zamówienia „Artykuły sponsorowane w wybranych mediach internetowych”. Kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Przedmiotem zamówienia jest publikacja 3 artykułów sponsorowanych...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

Zorganizowanie zakwaterowania dla grupy 4 osób w związku z uczestnictwem w zagranicznych targach...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych (zakwaterowania) grupy 4 osób w Berlinie – Niemcy, w związku z uczestnictwem w targach wystawienniczych - Fruit Logistica 2018 Niemcy- Berlin , w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie Strategii Działalności...
Olkusz,
małopolskie
18-12-2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYBOWIE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego dla zadania: „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Równie” dla miasta Grybowa w miejscowości Biała Niżna do przepustowości 600m3/d wraz z modernizacją kolektora głównego w miejscowości Grybów....
Grybów,
małopolskie
18-12-2017

dotyczące wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia konsultacji medycznych w ramach projektu pn. „Senior...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BC PROGRES BOŻENA CHLEBEK.
Konsultant medyczny – konsultacje i porady lekarskie, analiza dokumentacji medycznej, praca w zespole opracowującym indywidualne ścieżki wsparcia Podopiecznych. Umowa przewiduje 20 - 60 godzin zajęć indywidualnych i/lub grupowych (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb podopiecznych). Czas...
Równie (część miejscowości Ochotnica Dolna),
małopolskie
18-12-2017

Podwykonawstwo w zakresie udostępnienia aparatury b+r wraz z personelem obsługującym

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. F1 PHARMA S. Z O. O..
Podwykonawstwo w zakresie udostępnienia aparatury b+r wraz z personelem obsługującym. Wnioskodawca wykorzysta park maszynowy stanowiący zasób techniczny podwykonawcy do zrealizowania następujących prac: ustalenie składu jakościowego i ilościowego opracowywanych produktów leczniczych w formie...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

2/2017_elementy złączne

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia są elementy złączne zgodne z odpowiadającymi im normami o wymiarach (system metryczny) i ilościach określonych w poniższych tabelach (tab. 1 – tab. 4): Typ elementu Nakrętki sześciokątne Nakrętki samozabezpieczające z wkładką niemetalową Podkładki okrągłe sprężyste...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

1/2017_dostawa łożysk

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia są: a) łożyska wałeczkowe krzyżowe (sztuk 3) o głównych wymiarach: średnica wewnętrzna d = 55 mm, średnica zewnętrzna D = 66 mm, szerokość B = 8 mm oraz o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż: nośność statyczna C0 = 7 kN oraz nośność dynamiczna C = 4.5 kN,...
Kraków,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr GR.ZK.PROG.001 dotyczące prowadzenia zajęć z programowania w projekcie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SYSTEMA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie 90 godzin zajęć grupowych lub indywidualnych z zakresu programowania dla UP: a. Przybliżony program zajęć obejmuje: Grafika: Edycja i przekształcanie grafiki rastrowej – Praca z grafiką 2D Problematyka modelowania z wykorzystaniem Grafiki 3D...
Stary Sącz,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr GW.ZK.PROG.001 dotyczące prowadzenia zajęć z programowania w projekcie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SYSTEMA SP. Z O.O..
1. Przeprowadzenie 90 godzin zajęć grupowych lub indywidualnych z zakresu programowania dla UP: a. Przybliżony program zajęć obejmuje: Grafika: Edycja i przekształcanie grafiki rastrowej – Praca z grafiką 2D Problematyka modelowania z wykorzystaniem Grafiki 3D Programowanie: Środowisko MINECRAFT –...
Stary Sącz,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr GL.ZK.PROG.001 dotyczące prowadzenia zajęć z programowania w projekcie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SYSTEMA SP. Z O.O..
1. Przeprowadzenie 90 godzin zajęć grupowych lub indywidualnych z zakresu programowania dla UP: a. Przybliżony program zajęć obejmuje: Grafika: Edycja i przekształcanie grafiki rastrowej – Praca z grafiką 2D Problematyka modelowania z wykorzystaniem Grafiki 3D Programowanie: Środowisko MINECRAFT –...
Stary Sącz,
małopolskie
18-12-2017

Zakup plotera z oprzyrządowaniem.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PACK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup plotera wraz z oprzyrządowaniem o następujących parametrach: • Obsługiwany format B0+ - minimum 1460 x 1060 • Materiały do cięcia: - tektury lite do 1000 g/m2 - tektury faliste E, B, B+E, B+C (grubość 1mm – 6 mm) • Produkcja prototypów opakowań. Produkcja...
Wadowice,
małopolskie
18-12-2017

Dostawa Systemu do zarządzania relacyjną bazą danych dla Diagnostyka Consilio Sp. z o.o.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. DIAGNOSTYKA CONSILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Biura Projektu Zamawiającego, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wraz z instalacją, konfiguracją i strojeniem Systemu do zarządzania relacyjną bazą danych Oracle Enterprise Edition lub równoważnego, umożliwiającego bezterminowe uruchomienie na...
Łódź,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr. 150033/037/DP pod nazwą: URZĄDZENIA ROZŁADUNKU SUROWCÓW CIEKŁYCH

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
Zakres usług Dostawcy obejmuje projektowanie, wykonawstwo, dostawę, montaż na budowie, nadzory i próby odbiorowe, odbiór przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) oraz przejęcie praw autorskich przez Zamawiającego.
Oświęcim,
małopolskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 004/2017 na dostawę i montaż nowej automatycznej maszyny kaszerującej.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. „ASTERIAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej automatycznej maszyny kaszerującej. Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia: • maksymalna długość arkusza nie mniejsza niż 1400 mm, • maksymalna szerokość arkusza nie mniejsza niż 1200 mm, • gramatura arkuszy...
Tarnów,
małopolskie
18-12-2017

Zakup związków chemicznych 08 12 2017 F

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
Lista związków została zamieszczona w Załączniku o nazwie 8863_Order_13. Wersja .xls i/lub .sdf dostępna po uprzednim wysłaniu prośby na adres: tenders@selvita.com. a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28 dni kalendarzowych od dnia...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04B/WSH/EFRR_KRK/2017 dot. wyboru osób prowadzących dwuetapowe szkolenia dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w oparciu o gotowe scenariusze zajęć, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI. 2) Celem zapytania jest wybór osób prowadzących zajęcia opisane w pkt. 1, w ramach poszczególnych...
Sosnowiec,
małopolskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04B/WSH/EFRR_NOWOTAR/2017 dot. wyboru osób prowadzących dwuetapowe szkolenia...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w oparciu o gotowe scenariusze zajęć, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI. 2) Celem zapytania jest wybór osób prowadzących zajęcia opisane w pkt. 1, w ramach poszczególnych...
Sosnowiec,
małopolskie
15-12-2017

Usługa badawcza w zakresie konsultacji eksperckich nr 2/U/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NANO GAMES SP. Z O.O..
W ramach zamówienia zostanie przedstawione opracowanie dotyczące konsultacji wyników planowanych badań w obszarze affective computing – przeprowadzenie oraz dokumentacja 200 godzin konsultacji w zakresie: 1. przystosowania modelu rozgrywki opartego na wzorcach projektowych do stworzenia założeń...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

Usługa badawcza w zakresie konsultacji eksperckich nr 1/U/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NANO GAMES SP. Z O.O..
W ramach zamówienia zostanie przedstawione opracowanie dotyczące założeń eksperckich niezbędnych do opracowania bioadaptowalnego symulatora: 1. Opracowanie założeń dotyczących wartości progowych dla osób testowanych oraz kompetencji osób prowadzących akcje ratownicze w podziale na stopnie...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 18/2017 na wybór Specjalisty ds. IT.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. URBANIKA FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług Specjality IT w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. Realizacja prac zleconych przez oferenta...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9_224_2017 z dnia: 08.12.2017 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. RENATA MAMROŁ CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inseminacji z zakresu sztucznego unasieniania bydła dla 20 uczestników projektu pn. "ZSCKR Nowy Targ – umiejętności są szansą Twojej przyszłości’", w okresie szkolnych ferii zimowych tj. 12.02.2018 r. – 25.02.2018 r. Kurs ma...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 17/2017 na wybór Elektronika

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. URBANIKA FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac z zakresu elektroniki w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. Realizacja prac zleconych przez...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 16/2017 na wybór Konstruktora.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. URBANIKA FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług konstruktora w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. Realizacja prac zleconych przez oferenta...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017

Dostawa dwóch (2) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic pamiątkowych w ramach Projektu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch (2) sztuk zewnętrznych wolnostojących tablic informacyjnych oraz dwóch (2) sztuk zewnętrznych wolnostojących tablic pamiątkowych. a) Treść, rozmieszczenie treści oraz kolorystyka nadruku tablic informacyjnych i pamiątkowych...
Tuchów,
małopolskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 15/2017 na wybór Konsultanta ds. inżynierii środowiska

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. URBANIKA FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług prac zleconych z zakresu inżynierii środowiska w ramach projektu pn. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”. Realizacja...
Kraków,
małopolskie
15-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij