Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnego produktu – stacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu innowacyjnego produktu – stacji bazowej do czujników z komunikacją BLE oraz opracowanie prototypu, testowania i walidacji nowego produktu. Stacja taka znajdzie zastosowanie głównie wśród użytkowników...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/U na dostawę 4-osiowej frezarki CNC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4-osiowej frezarki CNC. 2. Celem zamówienia jest pozyskanie frezarki CNC niezbędnej do realizacji Projektu. 3. Zamówienie obejmuje dostawę 4-osiowej frezarki CNC, która spełnia poniższe wymagania: • Powierzchnia stołu - min. 1300x570 mm, • Dopuszczalne...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Opracowanie innowacyjnej kompozycji myjącej o właściwościach dezynfekujących

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAG-PRO FHU.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi w zakresie badań przemysłowych dotyczącej opracowania kompozycji myjącej o właściwościach dezynfekujących pozwalających na stosowanie jej w zakładach przetwórstwa spożywczego i użyteczności publicznej oraz w warunkach domowych i przemysłowych....
Opatowiec,
małopolskie
20-07-2018

Opracowanie prototypu innowacyjnego kanistra

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. G4 Garage Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem projektu będzie zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego innowacyjnego produktu, którym będzie kanister o zwiększonej wytrzymałości oraz zmniejszonej wadze przeznaczony do stosowania jako opakowanie płynnych produktów chemii motoryzacyjnej, gospodarczej,...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych nr 13 07 2018 C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Kit for fixation and permeabilization of cells, 50 tests Ilość: 3 KOD CPV: 33141625-7 2. Human IL-4, 100 μg Ilość: 3 KOD CPV: 24956000-0 3. IL-12/IL-23 p40 Monoclonal Antibody, 100 tests Ilość: 4 KOD CPV: 24956000-0 4. IL-6 Monoclonal Antibody, 100 tests Ilość: 4 KOD CPV: 24956000-0...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zakup odczynników biologicznych 13 07 2018 A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Recombinant Human M-CSF, 100 µg • purity ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses; • source: E.coli; • activity of ≥ 1 x 106 units/mg; ilość (+/-50%): 4; 2. Recombinant Human GM-CSF, 100 µg • purity: ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses; • source: E.coli; • activity of ≥ 1 x 107...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zakup odczynników chemicznych 13 07 2018 B

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia są następujące odczynniki/materiały laboratoryjne o poniższej specyfikacji: 1. Acetonitryl CZDA, 75-05-8, 18 x 1 L 2. Kwas mrówkowy ≥99% jakość LC-MS, 64-18-6, 1 L a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Program usuwania wyrobów azbestowych w gminie Alwernia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ALWERNIA.
Gmina Alwernia będzie realizować projekt pn. „Program usuwania wyrobów azbestowych w gminie Alwernia” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 - Gospodarka...
Alwernia,
małopolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/4.1.4/2018 Dobór i wykonanie badań typu osprzętu liniowego dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pt.: „Dobór i wykonanie badań typu osprzętu liniowego dla przewodu niskostratnego 172/12-A1F/UHST-160”. Dane przewodu: Lp. Opis Jednostka Wartość 1. Producent ...
Warszawa,
małopolskie
20-07-2018

Dostawa kompletu komponentów do budowy modułów funkcjonalnych sterownika bezpieczeństwa STERSIL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RCC NOVA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu komponentów do budowy modułów funkcjonalnych sterownika bezpieczeństwa STERSIL w różnych konfiguracjach w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: Modułowa platforma sterownika elektronicznego z cechami...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Kompleksowa organizacja i obsługa targów MAGIC Las Vegas w terminie 11-16.08.2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OBUWIE DANIELLO KONOPKA SPÓŁKA JAWNA.
1. Zakup usługi noclegowej w hotelu. 2. Ubezpieczenie osób. 3. Transport i ubezpieczenie eksponatów.
Izdebnik,
małopolskie
20-07-2018

Pharmacokinetics study in mice – in vivo and ex vivo phase

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
A. In vivo phase Study plan 1: Mice, preferably of the C57BL/6 and Balb/c strain, females, age-matched, n=4 animals per time point. Total of 6 time points of sample collection should be planned, between 5 minutes and 24h after administration. Control animals must be included. The Vendor should...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zakup i dostawa drobnego sprzętu – elementów zużywalnych do mineralizatora

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu - elementów zużywalnych do mineralizatora 1. Naczynia teflonowe TFM – 100 ml (kompatybilne z rotorem SK15) - 15 szt. 2. Pokrywka teflonowa standardowa (kompatybilna z rotorem SK15) - 14 szt. 3. Pokrywka teflonowa TFM do naczynia...
Olkusz,
małopolskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ZAWOJA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placówki wsparcia dziennego – Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące wszystkie pozycje wykazane w załączniku nr 1.
Zawoja,
małopolskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ZAWOJA.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także dostawę całego przedmiotu zamówienia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 i przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych...
Zawoja,
małopolskie
20-07-2018

Świadczenie usług członków Komisji Oceny Wniosków (dalej KOW) - ocena merytoryczna wniosków o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O..
1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług członka Komisji Oceny Wniosków (dalej KOW) i ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanow. W skład KOW wchodzić będzie przewodniczący i min. 4 ekspertów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił...
Jasło,
małopolskie
20-07-2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (3 WOLNE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ZAWOJA.
a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki i organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej świadczonej przez wychowawcę. Świadczenie usług przez jednego wychowawcę odbywać się będzie w wymiarze : 2018r. – 704h...
Zawoja,
małopolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BAPNS-WM/FPAN-K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy mającego na celu dobór najodpowiedniejszej ofert pracy dla uczestników projektów poprzez: - rozmowę indywidualną z UP oraz zebranie informacji - nadzór nad poprawnym formułowaniem listu motywacyjnego i CV, dokumentów...
Lublin,
małopolskie
20-07-2018

Dostawa komputera z zestawem czujników dedykowanego do testowania i pomiaru urządzeń hydraulicznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MWM ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia: dostawa komputera z zestawem czujników dedykowanego do testowania i pomiaru urządzeń hydraulicznych (przenośnego rejestratora danych z oprogramowaniem) według poniższej specyfikacji: 1. Przenośny Rejestrator Danych z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi i obróbki...
Trzebinia,
małopolskie
20-07-2018

Szkolenie zawodowe ,,Kurs komputerowy ECDL" w ramach projektu współfinansowanego z EFS z RPO...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO "KLUCZ".
Szkolenie zawodowe dla 1 uczestnika Projektu „Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ,,MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego” pt. ,,Kurs komputerowy ECDL’’. Uczestnik w/w projektu to osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, wymagająca...
Kolbark,
małopolskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18M07ZO02.9.1.2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Prawa jazdy kat. B dla dwóch osób w tym: A. Kurs prawa jazdy kat. B – łącznie 60 godzin (po odliczeniu przerw) a) zajęcia teoretyczne 30 godzin (przy czym 1 godzina wynosi 45 minut), b) zajęcia praktyczne 30 godzin (przy czym 1...
Mostki,
małopolskie
20-07-2018

Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EMBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych - w tym wyszczególnionych rynków eksportowych EMBS takich jak Francja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania, Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone, Finlandia, Rosja, Niemcy, Austria, Szwajcaria....
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji z zamówienia pn. „Modernizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE.
pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w pełnym zakresie rzeczowym zamówienia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U 2017.1332) projekt dostępny na stronie szpitala www.szpital-chrzanow.pl
Chrzanów,
małopolskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PLANTPOL - PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji odgromowej, koryt kablowych, okablowania do zainstalowanych urządzeń, montaż oświetlenia oraz montażu urządzeń zgodnie z załączonymi schematami technicznymi instalacji. Urządzenia podłączone będą do szafy sterowniczej, której wykonanie nie jest...
Zaborze,
małopolskie
20-07-2018

Sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W TARNOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z usługą montażu: Sterowniki sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach – w 55 autobusach wskazanych przez Zamawiającego.
Tarnów,
małopolskie
20-07-2018

Dostawa i zakup Cyfrowego Modemu Troposferycznego- prototyp

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Załącznik - Założenia techniczne na Cyfrowy Modem Troposferyczny
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zakup drukarki szablonowej, in-line, pole zadruku 500x850 mm wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MILOO-ELECTRONICS SP. Z O.O..
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: Drukarka szablonowa, in-line, pole zadruku 500x850 mm wraz z wyposażeniem ( Ramy samonapinające ) – 1 szt. Parametry techniczne: -Wymiary obsługiwanej płytki PCB co najmniej 400x800 mm -Grubość obsługiwanej PCB: 0,4 – 3,0 mm -Dokładność...
Stary Wiśnicz,
małopolskie
20-07-2018

Clinical research services for the development and execution of a Phase 1 safety and acceptability...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. K2 BIOMEDICAL SP. Z O.O..
The chosen CRO should outline in their proposal a development plan to conduct the following activities: • Development of Phase 1 clinical protocol (the final version) • Study setup and familiarization • Overall project management and team meetings • Identification and evaluation of a Phase 1 study...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące usługi badawczej obejmującej opracowanie systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LSC COMMUNICATIONS EUROPE SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: usługa badawcza obejmująca: opracowanie systemu inteligentnego rozpoznawania obrazu ze zdjęcia w procesie weryfikacji jakościowej zrealizowanego druku do zakładanej jakości / dokładnej kontroli ilości zrealizowanej produkcji. Usługa...
Kraków,
małopolskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NITUS PIOTR NOWAK.
Przedmiotem zamówienia jest linia lakiernicza o specyfikacji podanej poniżej: 1) Linia lakiernicza dla paneli o wymiarach a) szerokości w zakresie od 200 mm do 800 mm b) długości w zakresie od 500 mm do 6000 mm c) grubości w zakresie od 1 do 80 mm 2) Wymiary całkowite linie maksymalnie 26000 x...
Drużków Pusty,
małopolskie
20-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij