Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

863/2019 art 4 pkt.8 Powielacz Cyfrowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
863/2019 art 4 pkt.8 Powielacz Cyfrowy
Tarnów,
małopolskie
17-07-2019

833/19 zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
833/19 zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych
Tarnów,
małopolskie
17-07-2019

809- Dostawa i montaż urzšdzeń służšcych do oczyszczania instalacji ciepłej wody użytkowej i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
809- Dostawa i montaż urzšdzeń służšcych do oczyszczania instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji w budynku D Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z zalegajšcego kamienia kotłowego.
Tarnów,
małopolskie
17-07-2019

DZ.271.83.2019 Usługa monitorowania badania klinicznego i wsparcia merytorycznego w związku z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
DZ.271.83.2019 Usługa monitorowania badania klinicznego i wsparcia merytorycznego w związku z realizacją projektu pt.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych:...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-487/19
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

SA-271-60/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
SA-271-60/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

POZ-271-36/19: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
POZ-271-36/19: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Remont pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. w budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Wychowanie Fizycznego im. Bronisława Czecha.
Remont pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. w budynku głównym oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Auli z uwagi na modernizację węzła c.o.
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 10 07 2019 C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Expression vectors and titration kit • used for Baculovirus Expression System • contains Baculovirus vector for transfection insect cells and kit for titration of Baculovirus amount by qPCR Wielkość opakowania: 24 + 100 reactions, Ilość: 1, kod CPV: 33696500-0 2. Polymer triple drop plates...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Zakup odczynników biologicznych 10 07 2019 B

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. CD8 beads, human, capacity: for 1×109 total cells • developed for the positive selection or depletion of human cytotoxic CD8+ T cells from different cell sources; • supplied in buffer containing stabilizer and 0,05% sodium azide; 2 ml Ilość: 4 2. Human IL-2 , biotin-free detection kit • for...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KB8 INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 2 zapytania ofertowego
KRAKÓW,
małopolskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/DzC/2019 dotyczące usługi przewozu uczestników Świetlic Wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ.
1.3 Przedmiotem zamówienia jest przewóz w dniu 02 sierpnia 2019 r. w godz. 8:00 do 15:00 na trasie Wielopole Skrz. – Niedźwiada – Rzeszów – Niedźwiada – Wielopole Skrz. 60 uczestników (w wieku 9-18 lat ) + 6 wychowawców Świetlic Wsparcia Dziennego 1.4 Przewóz w dniu 09 sierpnia 2019 r. w godz....
Rzeszów,
małopolskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/EFRR_KRK/2019- dostawa urządzeń USB Bluetooth 4.0 Micro Adapter

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 184 szt. urządzeń USB Bluetooth 4.0 Micro Adapter, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”.
Sosnowiec,
małopolskie
17-07-2019

Szkolenia zawodowe: A. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera B. Pracownik...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia dla uczestników/uczestniczek projektu „SZANSA-ROZWÓJ-KARIERA 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014...
Kielce,
małopolskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny – Rozdrabniacza do drewna Maszyna będzie wykorzystana do rozdrabniania odpadów drzewnych w postaci klocków, odpadów paletowych, desek z gwoździami. Wymagane parametry: - wydajność: minimum 200 kg/h - elektryczny system sterowania - funkcja...
Chełmek,
małopolskie
17-07-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Statistica – zaawansowane narzędzie analiz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Statistica – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych”. Zamówienie obejmuje koszty: - przeprowadzenia szkolenia dla 24 osób, - zapewnienia sali dydaktycznej i przerwy kawowej, - opracowania programu i materiałów dydaktycznych, - ewentualnego...
Kraków,
małopolskie
17-07-2019

Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania potencjalnych partnerów handlowych na rynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "APLA" KAROL SUDER.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania potencjalnych partnerów handlowych na rynku niemieckim, szwedzkim, norweskim i duńskim. Zamówienie 1. Zakres usług doradczych (1344 godzin doradczych) na rynku niemieckim obejmuje: a) przygotowanie oferty firmy APLA,...
Byszyce,
małopolskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2019/ Kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych, wentylacyjnych,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RAFAŁ STANUCH PZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AWEX.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku hali wschodniej i południowej w zakresie opisanym w tabeli poniżej. Lp. Opis elementu robót 1. Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia podciśnieniowego dachów 2. Instalacja kanalizacji...
Masłomiąca,
małopolskie
17-07-2019

271.1.686.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
271.1.686.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Deszczowej 5 w Krakowie.
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Dostawa produktów leczniczych ( w tym z programów lekowych)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.
Dostawa produktów leczniczych ( w tym z programów lekowych)
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii.
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

DZ.271.13.2019 – Przebudowa pomieszczenia magazynowego znajdującego się w piwnicy na zespół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
DZ.271.13.2019 – Przebudowa pomieszczenia magazynowego znajdującego się w piwnicy na zespół pomieszczeń szatni wraz z węzłami sanitarnymi dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego, zlokalizowanego w budynku pawilonu M-II wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczną, wod-kan, CO i wentylacją mechaniczną...
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych (DFP.271.53.2019.KK)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych (DFP.271.53.2019.KK)
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Dostawa odczynników chemicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki.
Dostawa odczynników chemicznych
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Zakup materiałów laboratoryjnych 09 07 2019 G

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Crystallisation Plates • UV cross polarized 96-well sitting drop crystallization plate • conical shaped wells • micro-numbering of each well • material: optically superior polymer is UV transmissible and may be used to differentiate between salt and protein crystals • two raised, wide wells...
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Usługi szkoleniowe realizowane przez rehabilitanta (fizjoterapeutę)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez rehabilitanta (fizjoterapeutę): o 96 szkoleń indywidualnych dla opiekunów nieformalnych, o 24 szkoleń grupowych dla opiekunów nieformalnych.
Kraków,
małopolskie
16-07-2019

Usługi szkoleniowe i prowadzenie grup wsparcia, realizowane przez psychologa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez psychologa: o 24 szkoleń grupowych dla opiekunów nieformalnych, o 24 spotkań grupy wsparcia dla opiekunów nieformalnych.
Kraków,
małopolskie
16-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij