Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa noclegowa podczas misji handlowej w Ningbo (Chiny)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JUST FUN - SPÓŁKA CYWILNA. BARTŁOMIEJ BARDON, PAWEŁ SUSKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja noclegów dla dwóch uczestników wyjazdu na misję handlową do Chin. Zakwaterowanie w Ningbo w dniach 08.05.2018-16.05.2018 - hotel w standardzie pięciogwiazdkowym położony w Ningbo w dystrykcie Yinzhou, w odległości nie większej niż 2,00 km od placu Tianyi...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
26-04-2018

Budowa drogi L4Pw Nadleśnictwie Kłodawa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Kłodawa.
Budowa drogi L4Pw Nadleśnictwie Kłodawa
Kłodawa,
lubuskie
25-04-2018

Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń w 2018 r. dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Przedmiotem zamówienia objęte jest Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń w 2018 r. dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym kształcących się w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu spełniająca wymagania...
Kamień Mały,
lubuskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr PCPR.2710.21.2018 na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SŁUBICKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH.
Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na części. Zamawiający przewiduje realizację wsparcia dla łącznie 15 osób, w tym dla: - 13 osób po 20 h na 1 osobę z danego przedmiotu w dwóch edycjach – I edycja (średnio po 2 h w tygodniu przez 4 tygodnie tj. 8 godzin na jednego uczestnika) + II...
Słubice,
lubuskie
25-04-2018

Indywidualne doadztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Palanu Działania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie Indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania na terenie powiatu gorzowskiego dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu (UP), tj. dla 3 grup średnio po 12 UP. Doradztwo zawodowe przeprowadzone...
Lublin,
lubuskie
25-04-2018

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu (UP), wg schematu: 15 godzin zegarowych dla 1 Uczestnika Projektu - tj. 6 spotkań indywidualnych po 2 godziny zegarowe oraz 1 spotkanie indywidualne trwające...
Lublin,
lubuskie
25-04-2018

PS.4238.05.2018 -Zaproszenie do składania ofertwarsztaty edukacyjne z zakresu uzależnień

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŻARY / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH.
Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów edukacyjnych z zakresu uzależnień, warsztaty grupowe dla 25 osób w wymiarze 10 godzin i 40 godzin - indywidualne.
Żary,
lubuskie
25-04-2018

PS.4238.06.2018. Zaproszenie do składania ofert pierwsza pomoc

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŻARY / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH.
Zorganizowanie podstawowego kursu pierwszej pomocy dla grupy 25 uczestników projektu w wymiarze 15 godzin.
Żary,
lubuskie
25-04-2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH. SPRAWA NR 8/P/PN/2018.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH. SPRAWA NR 8/P/PN/2018.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
24-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/L/SZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS ECDL NA POZIOMIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR”.
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów: 1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – kursu obsługi komputera, sieci i programów użytkowych na poziomie BASE przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki...
Warszawa,
lubuskie
24-04-2018

Zapytanie ofertowe nr. 03.2018: Najem sprzętu badawczo-laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zapytania jest najem sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Badania nad innowacyjną formułą nawozów organicznych” w okresie od 25 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: lista sprzętu wraz z jego specyfikacją techniczno-funkcjonalną znajdują się w...
Świebodzin,
lubuskie
23-04-2018

Usługa organizacji i realizacji 8 pikników cyfrowych organizowanych w 4 gminach woj. lubuskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa organizacji i realizacji 8 pikników cyfrowych organizowanych w 4 gminach (2 pikniki z każdej gminie dla min. 90 osób każdy) woj. lubuskiego w ramach projektu „E-Obywatel Nowe Umiejętności Cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...
Warszawa,
lubuskie
23-04-2018

Mini granty dla podmiotów ekonomii społecznej - wykonawca procedury

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie podmiotu świadczącego usługi udzielania mini grantów dla podmiotów ekonomii społecznej - uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wg. Regulaminu i załączników przekazanych przez...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
23-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2018 z dnia 06.04.2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z wykonaniem posadzki przemysłowej hali produkcyjno- magazynowej oraz w pomieszczeniach technicznych od osi C do hali istniejącej zgodnie z poniższymi wytycznymi: - oddzielenie wszystkich pionowych elementów konstrukcyjnych...
Słubice,
lubuskie
23-04-2018

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące budowy budynku centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 oraz załączona dokumentacja projektowa, która jest dostępna pod poniższym linkiem: http://cloud.ekoenergetyka.com.pl/index.php/s/N04n9wDlWsv1WyC Hasło: K8kKAaGUDe
Zielona Góra,
lubuskie
23-04-2018

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz.
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II
Drezdenko,
lubuskie
22-04-2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU NR 19 PRZY UL....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ PODDASZA W BUDYNKU NR 19 PRZY UL. SŁUBICKIEJ 10 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 33/PN/2018.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
20-04-2018

DOSTAWA SYSTEMU microCT DO OBRAZOWANIA 3D BIOMATERIAŁÓW I TKANEK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
DOSTAWA SYSTEMU microCT DO OBRAZOWANIA 3D BIOMATERIAŁÓW I TKANEK
Zielona Góra,
lubuskie
20-04-2018

Zakup płynu technologicznego do obróbki elektroerozyjnej biomateriałów (stopy tytanu)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W związku z realizacją projektu ze Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na realizację zamówienia na płyn technologiczny do obróbki elektroerozyjnej biomateriałów (stopy tytanu). ...
Zielona Góra,
lubuskie
20-04-2018

Usługi drukowania i opracowania graficznego materiałów poligraficznych na potrzeby Projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Lp. Przedmiot zamówienia Liczba sztuk 1. Opracowanie graficzne i druk ulotek, Ulotki reklamowe papier kreda 170g, format A4 składane do Dl w C Pakiet jednego projektu (3 różne szkoły tj. 3 osobne pakiety) - szkoła CKZiU 1700szt - szkoła SOSW – 300szt. - szkołą ZS2 -500 szt • Druk dwustronny w...
Międzyrzecz,
lubuskie
20-04-2018

Zakup płynu technologicznego do obróbki elektroerozyjnej biomateriałów (stopy tytanu, magnez).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, LfC Sp. z...
Zielona Góra,
lubuskie
20-04-2018

Usługi wykonania gadżetów promujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Modernizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Lp. Przedmiot zamówienia Liczba sztuk 1. Długopisy Metalowe klasy Cosmo/Como z dwustrunnym grawerem laserowym Z jednej strony logotypy projektu z drugiej herb powiatu oraz tytuł programu 2000 szt. 2. Smycz sublimacyjna szerokości 20mm z dwustronnym nadrukiem full color. Zakończone metalowym...
Międzyrzecz,
lubuskie
20-04-2018

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Oddziału GDDKiA Zielona Góra

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.
Serwis urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Oddziału GDDKiA Zielona Góra; utylizacja zużytego sprzętu.
Warszawa,
lubuskie
20-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/L/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR”.
Realizacja usługi polegać będzie na: 1. Przygotowaniu przez specjalistę Indywidualnej Karty wsparcia specjalistycznego, podczas każdej sesji z uczestniczką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej. 2. Przygotowaniu na zakończenie udzielonego wsparcia dla...
Warszawa,
lubuskie
20-04-2018

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie nieograniczonym - usługa ochrony wykonywana...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie nieograniczonym - usługa ochrony wykonywana przez SUFO.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
19-04-2018

DOSTAWA SPRZĘTU AGD I RTV

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
DOSTAWA SPRZĘTU AGD I RTV
Zielona Góra,
lubuskie
19-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018 - Kompletny zestaw laboratoryjny (skaner, oprogramowanie CAD/CAM,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMATOLOGIA RODZINNA „KA-DENT” KATARZYNA KOSTRZEWSKA-KAMINIARZ, JANUSZ KAMINIARZ SPÓŁKA CYWILNA.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA LICZBY ZNAKÓW PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZOSTAŁ OPISANY W ZAŁĄCZNIKU: ZAPYTANIE OFERTOWE "PEŁNA TREŚĆ" Kompletny zestaw laboratoryjny – 1 komplet, składający się z: a) Skaner – 1 szt. b) Oprogramowanie CAD/CAM – 1 szt. c) Frezarka (obrabiarka) 1 szt. d) Piec do synteryzacji 1...
Wschowa,
lubuskie
19-04-2018

Szacowanie wartości zamówienia: Zakup interfejsu stacji ładowania z autobusem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup interfejsu połączenia stacji ładowania z autobusem. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego szacowania wartości zamówienia.
Zielona Góra,
lubuskie
19-04-2018

Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla potrzeb realizacji projektu pn. „W drodze po...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŚWIEBODZIN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla potrzeb realizacji projektu pn. „W drodze po sukces II- edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w...
Świebodzin,
lubuskie
19-04-2018

Świadczenie usługi dzierżawy bioreaktora / komory klimatycznej – aparatury naukowo-badawczej do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GLOBAL TRADE MASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy bioreaktora / komory klimatycznej – aparatury naukowo-badawczej do prowadzenia doświadczeń w skali wielkogabarytowej, którą dzierżawca zaprojektuje i wyprodukuje oraz będzie serwisował i utrzymywał w stałej sprawności ruchowej
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
19-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij