Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO – MIAŁU ORAZ KOKSU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO – MIAŁU ORAZ KOKSU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOG W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 62/PN/2018.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
21-09-2018

Zakup i dostawa stacji roboczych i oprogramowania oraz usługi utrzymania i udostępniania dwóch...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BETTERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Pozycja A. Zakup: Komputerów – szt. 7 oraz Adaptera szt. 1 Pozycja B. Zakup Monitorów zewnętrznych – szt. 3 Pozycja C. Zakup: Oprogramowanie do tworzenia oprogramowania badawczego / systemu w języku C# Pozycja D. Dostarczenie usługi utrzymania i udostępnienia dwóch serwerów dedykowanych (ASP.NET)...
Lublin,
lubuskie
21-09-2018

Wykonanie usługi w zakresie transportu uczniów na zajęcia w ramach projektu ,,Modernizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dotycząca przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Przewozy uczniów mogą się wyłącznie odbywać środkami transportu o standardach busu/autokaru wycieczkowego...
Międzyrzecz,
lubuskie
21-09-2018

Przeprowadzenie kursów pn. Budownictwo energooszczędne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów pn. Budownictwo energooszczędne dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego realizującego projekt pn....
Zielona Góra,
lubuskie
21-09-2018

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i klawiatur dla osób niedowidzących

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA NOWA SÓL.
Przedmiotem niniejszego postępowanie jest dostawa poniższego sprzętu do 3 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Sól: - 30 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, oprogramowanie biurowe) dla uczniów, - 3 szt. komputerów przenośnych wraz z...
Nowa Sól,
lubuskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 z dnia 06.09.2018 na roboty budowlane związane z dostawą i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z dostawą i montażem wentylacji zgodnie z poniższymi wytycznymi: Zakres wykonania: - układy N1, W1, W3, WRZ-3, WI, N3, Wentylatory przy słupach - wykonanie robót pomocniczych, - montaż izolacji, Instalację należy wykonać...
Słubice,
lubuskie
21-09-2018

„Usługi drukowania materiałów i podobne w ramach projektu pt. "Modernizacja kształcenia zawodowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻARSKI.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi drukowania materiałów i podobne w latach 2018-2022 w ramach projektu pt. "Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim" nr umowy RPLB.08.04.01-08-0007/16 w ramach RPO Lubuskie 2020. Usługa poligraficzna świadczona będzie na potrzeby szkoleń,...
Żary,
lubuskie
20-09-2018

Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych w ramach projektu: "Wdrożenie ZSI oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „SUPEKOM”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych – 15 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy...
Sulechów,
lubuskie
20-09-2018

Dostawa fabrycznie nowych notebooków w ramach projektu: "Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „SUPEKOM”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych notebooków – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować...
Sulechów,
lubuskie
20-09-2018

Termoregulator wodny - 5 sztuk

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Termoregulator wodny - 5 sztuk: Niezbędny element służący do budowy i na stałe zainstalowany w prototypie, instalacji pilotażowej, która to linia będzie usprawniana w trakcie zaplanowanych prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego procesu technologicznego produkcji lakierowanej...
Barlinek,
lubuskie
20-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń wyposażenia stanowisk pracy doradców serwisowych. W ramach planowanego zadania przewidziano zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk pracy doradców serwisowych i obsługi warsztatu. W szczególności w ramach inwestycji planuje się zakup elementów...
Ustowo,
lubuskie
20-09-2018

Zadanie 1 - “Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II Zadanie nr 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1...
Kożuchów,
lubuskie
20-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/1.1/082018 NA ZAKUP MATRYC NIKLOWYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup podłoża niklowego w ramach etapu „Optymalizacja technologii pod kątem wzrostu grafenu wielkopowierzchniowego” . NAZWA I OPIS PRODUKTU: Podłoża niklowe Nawęglone podłoże Ni o zmiennej grubości podzielone na pojedyncze matryce o wymiarach 2,4[m] długości i 0,2[m]...
Zielona Góra,
lubuskie
19-09-2018

Zapewnienia wyżywienia dla organizatorów i uczestników podczas trwania wizyty studyjnej, Świdnica,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) ZE ZWIĄZKIEM POWIATÓW POLSKICH (ZPP).
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla organizatorów i uczestników podczas trwania wizyty studyjnej, odbywającej się w gminie Świdnica (woj. lubuskie), 25 września 2018r.
Poznań,
lubuskie
19-09-2018

Usługi tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki / z języka niemieckiego na język polski na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp..
Zakres zamówienia obejmuje tłumaczenie pisemne oraz tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte zostały w następujących załącznikach do zapytania ofertowego: 1) Ogłoszenie 2) Szczegółowy Opis Zamówienia (SOZ).
Gorzów Wlkp.,
lubuskie
19-09-2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizację...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU.
1. Liczba osób : a) niepełnosprawni – 8, b) opiekunowie wsparcia z ramienia PCPR w Żaganiu – 1 c) personel : psycholog – zatrudnienie przez Zamawiającego. 2. Miejsce : Hotel minimum 4 gwiazdkowy ze strefą wellness & spa i basenem krytym, przystosowany dla osób z trudnościami w poruszaniu się,...
Żagań,
lubuskie
19-09-2018

Dostosowanie zaplecza produkcyjno – magazynowego do nowego procesu produkcji w Firmie w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKO-PAK S.C. WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SYLWIA KWIATKOWSKA.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostosowanie zaplecza produkcyjno – magazynowego do nowego procesu produkcji w Firmie - wykonanie następujących robót: 1) Przystosowanie dachu do systemu wentylacji – prace remontowo – modernizacyjne – zakres robót zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania ofertowego...
Drezdenko,
lubuskie
19-09-2018

Wynajem Sali multimedialnej do prowadzenia szkoleń z zakresu DIGCOMP.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENGLISH LANGUAGE SCHOOL S.C. KRZYSZTOF PAŁGAN , MAGDALENA KRUGER-PAŁGAN.
Przedmiotem oferty jest usługa wynajmu sali multimedialnej polegająca na zapewnieniu na terenie województwa lubuskiego – sal multimedialnych do prowadzenia szkoleń z zakresu DIGCOMP na poziomach A, B oraz C. Szkolenia na poziomie A trwają po 100h (po 20h na każdy moduł) w grupie śr....
Zielona Góra,
lubuskie
18-09-2018

Dostawa elementów niezbędnych do budowy sondy sejsmoakustycznej (2 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Dostawa elementów niezbędnych do budowy sondy sejsmoakustycznej (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (rysunki techniczne przedstawiające...
Świebodzin,
lubuskie
18-09-2018

Zapytanie ofertowe 1/2018/Nowa Sól

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT NOWOSOLSKI.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja form wsparcia doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz dodatkowych zajęć dla uczniów w podziale na części wraz z zapewnieniem uczestnikom materiałów szkoleniowych oraz wydaniem certyfikatu/zaświadczenia. Grupę uczestników stanowić będą nauczyciele...
Nowa Sól,
lubuskie
18-09-2018

Wykonanie robót konserwacyjno - naprawczych, ogólnobudowlanych kotłowni nr 1 i nr 2 znajdującym się...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
Wykonanie robót konserwacyjno - naprawczych, ogólnobudowlanych kotłowni nr 1 i nr 2 znajdującym się na terenie Jednostki Wojskowej 1517 Czerwieńsk
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
17-09-2018

SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY I TONERÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY I TONERÓW
Zielona Góra,
lubuskie
17-09-2018

Pracownik Naukowy/Specjalista do spraw B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie, w okresie od 17 września 2018 roku do 31 maja 2019 roku, trzech Pracowników naukowych/Specjalistów do spraw B+R którzy będą pracować w wymiarze czasu odpowiadającemu 0,25 EPC (rozliczanemu na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej...
Barlinek,
lubuskie
17-09-2018

Dostawa pomiotu drobiowego (kod CPV – 03000000-1 Produkty rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "KURCZAK LUBUSKI" SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: - pomiotu drobiowego pochodzącego z hodowli brojlerów - ilość 6000 t - wraz z transportem na adres: "KURCZAK LUBUSKI" Sp. z o.o. MARIANKI 8, 67-416 KONOTOP
Marianki,
lubuskie
17-09-2018

Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SULĘCIŃSKI.
Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie (placówka edukacyjna)
Sulęcin,
lubuskie
17-09-2018

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu w Siedlisku w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich".
Adaptacja pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu w Siedlisku w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko” w celu dostosowania do zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Szczegółowy opis zamówienia: Pomieszczenie nr 22 o wymiarach 31,7m2 - usunięcie płytek...
Nowe Miasteczko,
lubuskie
17-09-2018

Modernizacja hali i zajezdni tramwajowej - ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz strop

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOSLKIM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: - modernizacji ścian zewnętrznych budynku przy zastosowaniu płyt warstwowych grubości co najmniej 6 cm z wszelkimi niezbędnymi obróbkami gzymsów i ościeży; - przełożenie wszelkich istniejących elementów elewacyjnych po wykonaniu...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-09-2018

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego - wymiana pokrycia dachowego Wspólnoty Mieszkaniowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wspólnota Mieszkaniowa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku przy ul. Śląskiej 72 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: 1. remont dachu – wymiana pokrycia dachowego oraz okien na strychu.
Gorzów Wlkp.,
lubuskie
15-09-2018

Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Sulęcin.
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2018 r.
Sulęcin,
lubuskie
14-09-2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 17, KUCHNIA - I PIĘTRO ,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - REMONT BUDYNKU NR 17, KUCHNIA - I PIĘTRO , SANITARIATY - PIWNICA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 56P/PN/2018.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
14-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij