Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przeprowadzenie usług szkolenia „E-marketing z certyfikatem ECCC PI-M7” dla ok. 7 osób i „Grafika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SENSE consulting sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkolenia „E-marketing z certyfikatem ECCC PI-M7” dla ok. 7 osób i „Grafika komputerowa z certyfikatem ECCC CS M2” dla ok. 13 osób w ramach projektu pn. „POLUB ROZWÓJ ZAWODOWY!”, nr POWR.01.02.01-08-0025/18. Ostateczna liczba osób, które przystąpią...
Poznań,
lubuskie
19-03-2019

Przeprowadzenie doświadczeń porównawczych i ocena wzrostu roślin ogrodowych uprawianych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń porównawczych i ocenie wzrostu roślin ogrodowych uprawianych w pojemnikach, w podłożach o zróżnicowanym składzie i właściwościach: Przeprowadzenie 48 badań oceniających wzrost 4 gatunków roślin ogrodowych,...
Trzebicz,
lubuskie
19-03-2019

Szkolenie z zakresu umiejętności efektywnego wspierania osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Drezdenko,
lubuskie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "AM OKNA B.SZYMKOWIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Organizacja i udział w misji gospodarczej za granicą – misja w RPA a) Nocleg w terminie 06-12.05.2019 JOHANNESBURG (6 dób) dla 3 osób Nocleg w hotelu o standardzie co najmniej 3* wg lokalnego systemu standaryzacji; miejsce noclegu powinno być położone maksymalnie 5 km od miejsca wynajętej Sali...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
19-03-2019

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2159 przy ul. Spokojnej 8 w Gorzowie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2159 przy ul. Spokojnej 8 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - wymiana pokrycia dachowego, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - docieplenie stropu poddasza, II. 2 Zadanie nr 2 rewitalizacja...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
19-03-2019

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2037 przy ul. Grobla 15 w Gorzowie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2037 przy ul. Grobla 15 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - docieplenie ściany szczytowej budynku, - wymiana instalacji elektrycznej, - remont balkonów, - remont dachu, - wymiana instalacji wodno...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
19-03-2019

Usługa badawcza - przeprowadzenie części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOT SP. Z O.O.
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części merytorycznych prac B+R (badania inżynierskie i testy laboratoryjne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych) urządzenia do komunikacji radiowej w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.: "Inteligentne układy...
Zielona Góra,
lubuskie
18-03-2019

Świadczenie usług superwizji pracownikom poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
1. Superwizja obejmowała będzie pracowników trzech poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zlokalizowanych na terenie Słubic, Strzelec Krajeńskich i Świebodzina. 2. W superwizji będą uczestniczyli pedagodzy – organizatorzy pracy poradni. 3. Superwizja przeprowadzana...
Zielona Góra,
lubuskie
18-03-2019

Świadczenie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Zgodnie z załączonym ogłoszeniem o zamówieniu
Drezdenko,
lubuskie
18-03-2019

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2277 przy ul. Waryńskiego 21 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2277 przy ul. Waryńskiego 21 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej 2279 przy ul. Waryńskiego 23 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont dachu, - docieplenie stropodachu, - docieplenie stropu – piwnice, - ocieplenie ścian...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
18-03-2019

"Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Kłodawa"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Kłodawa.
"Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Kłodawa"
Kłodawa,
lubuskie
15-03-2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ BRAM WJAZDOWYCH ORAZ OGRODZENIA NA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ BRAM WJAZDOWYCH ORAZ OGRODZENIA NA TERENIE RZI W ZIELONEJ GÓRZE UL. ZDROJOWA 17. SPRAWA NR 9/ZO/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
15-03-2019

POSTĘPOWANIE Z DZIEDZINY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W TRYBIE PRZETARGU NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE Z DZIEDZINY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W TRYBIE PRZETARGU NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO. SPRAWA NR 15/OiB/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
15-03-2019

Wykonanie zabudowy stoisk targowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPTARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usług w zakresie: − przygotowania projektów wykonawczych stoisk wystawienniczych zgodnie ze specyfikacją oraz ich montaż i demontaż, − transport eksponatów i elementów zabudowy na targi w obie strony, - Odbiór elementów ekspozycji z...
Zielona Góra,
lubuskie
15-03-2019

„Promocja marki AMB Software na rynkach perspektywicznych” – kompleksowa organizacja wyjazdów na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "AMB SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia kompleksowe przygotowanie wyjazdu i udziału w targach pracowników Zamawiającego w podziale na poniższe zadania: Zadanie 1: organizacja podróży służbowej i udziału Zamawiającego w imprezach targowo-wystawienniczych w USA - IoT World 2019, Santa Clara, USA Termin targów:...
Zielona Góra,
lubuskie
15-03-2019

„Organizacja wydarzenia promującego potencjał gospodarczy Województwa Lubuskiego oraz lubuską...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.
Celem zamówienia jest zorganizowanie wydarzenia promującego województwo lubuskie w Hiszpanii podczas misji gospodarczej. Szczegóły zamówienia zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu).
Zielona Góra,
lubuskie
15-03-2019

Obsługa konta reklamowego województwa lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.
Obsługa konta reklamowego województwa lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook w ramach, której Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: Emisja płatnych postów w sieci społecznościowej Facebook o wartości 45 000 zł (słownie brutto: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z...
Zielona Góra,
lubuskie
15-03-2019

ROZPOZNANIE CENOWE NA KONSERWACJĘ DETEKTORÓW TLENKU WĘGLA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
ROZPOZNANIE CENOWE NA KONSERWACJĘ DETEKTORÓW TLENKU WĘGLA
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
14-03-2019

Wykonawcy prac badawczych w ramach projektu pn. :" Badania innowacyjnych, ekologicznych mieszanek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Tandem Sp. z o.o..
Opracowanie ekologicznych mieszanek betonowych: geopolimerowej mieszanki betonowej oraz mieszanki betonowej na kruszywach odpadowych w celu opracowania nowej linii produktów, ze szczególnym naciskiem na opracowanie Barier parkingowych TANDEM I (zlicowanej z poziomem nawierzchni) i II (z wbudowanym...
Żagań,
lubuskie
14-03-2019

Zakup usług transportowych /odprawy materiałów marketingowych na targi Mosbuild kwiecień 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług : - Transportu , odprawy (jeśli dotyczy) oraz ubezpieczenia eksponatów na targi Mosbuild Moskwa w odbywających się w terminie 02.04-05.04. 2019r • Wymiary : 1 paleta 120 cm x 80 cm x 50 cm ( wys.),waga : ok.50 kg, •...
Wilkanowo,
lubuskie
14-03-2019

Usługa organizacji kursów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, w przypadku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Charakterystyka grupy: osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne, w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo w tym z niepełnosprawnościami, zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu (bezrobocie III profil pomocy, korzystanie z pomocy społecznej itp.)...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
14-03-2019

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2304 przy ul. Wawrzyniaka 52 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2304 przy ul. Wawrzyniaka 52 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, - docieplenie elewacji z obu stron budynku, - wymiana opraw lamp na oprawy z...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
14-03-2019

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2318 przy ul. Wawrzyniaka 75 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2318 przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - montaż skrzynki pocztowej, - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy z czujnikami ruchu na klatce schodowej, II. 2 Zadanie nr 2...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
14-03-2019

Zakup i dostawa linii technologicznej do nanoszenia powłoki termoizolacyjnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TAPPARELLA S.C. KAZIMIERZ SZYMAŃSKI, PIOTR BRYLSKI.
Zakup i dostawa linii technologicznej do nanoszenia powłoki termoizolacyjnej zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Karnin,
lubuskie
14-03-2019

Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie.
Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
13-03-2019

ROZPOZNANIE CENOWE NA WYKONANIE KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU INFRASTRUKTURY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
ROZPOZNANIE CENOWE NA WYKONANIE KONSERWACJI I NAPRAW SPRZĘTU INFRASTRUKTURY
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
13-03-2019

Opracowanie technologii plisowania siatek stalowych stosowanych w systemach filtracyjnych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Firma Tomasz Galiński.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w celu opracowania technologii kształtowania stalowych siatek filtracyjnych i zaprojektowanie urządzenia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz weryfikacji technologii w warunkach rzeczywistych.
66-446 Deszczno lubuskie , gorzowski,
lubuskie
13-03-2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Usługa transportowa dla 47 uczniów i 3 opiekunów do Poznania
Międzyrzecz,
lubuskie
13-03-2019

Dostarczenie dwóch licencji oprogramowania SCADA wraz z komputerami przemysłowymi.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SECO/WARWICK S.A..
Dostarczenie dwóch licencji oprogramowania SCADA wraz z komputerami przemysłowymi. Wymagane parametry licencji: - 8k zmiennych + 512 zmiennych(lub więcej) - wbudowany OPC serwer + kanał OPC UA - skrypty VBS, C - nieograniczona ilość zmiennych wyświetlanych na trendach - modułowość (redundancja,...
Świebodzin,
lubuskie
13-03-2019

Dostawa pompy dyfuzyjnej o dużej wydajności

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SECO/WARWICK S.A..
Pompa dyfuzyjna o wydajności pompowania minimum 16000 l/s helu wraz z króćcem próżni wysokiej i wstępnej. Wymagany zakres próżni: od 10-2 do 10-7 mbar. Przyłącze elektryczne 230/400V. Wymagane są przyłącza do chłodzenia pompy. Pompa musi posiadać czujniki przekroczenia temperatury oraz czujnik...
Świebodzin,
lubuskie
13-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij