Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

REALIZACJA CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO: „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA ” DLA 6...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych dla 6 uczestników projektu pn.: „Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Realizacja kursów zawodowych umożliwi...
Oborniki,
lubuskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu wyposażenia na plac zabaw.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2019z dnia 08.11.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - detektor metalu do pudełek styropianowych o szerokości min. 400mm i wysokości min. 300 mm) -...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2019z dnia 08.11.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - Pełna wersja oprogramowania umożliwiająca parametryzację prób, i obróbkę danych wraz z analizą...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków...
Kamień Mały,
lubuskie
19-11-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SŁUBICKI.
Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych. W ramach zamówienia: Cykl czterech warsztatów gastronomicznych praktyczno-teoretycznych 20 h x 2 gr. x 6 os. Warsztaty praktyczne dla 12 uczniów SOSW: Organizacja przyjęć okolicznościowych 8 h x 2 gr x 6 os. Kurs carvingu...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.4.2.2019/2 na zakup materiałów do budowy prototypu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu: 1. Materiały do budowy obudowy 2. Materiały do budowy izolacji 3. Materiały do budowy konstrukcji 4. Materiały do budowy drzwi pokrywy 5. Materiały do budowy mieszarki 6. Materiały do budowy osłony wsadu...
Świebodzin,
lubuskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/LmS/2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST".
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego pobytu integracyjnego dla 57 uczestników projektu „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
Świebodzin,
lubuskie
18-11-2019

Realizacja prac badawczo - rozwojowych dla Firmy "Elmark" PHU Marek Lehmann

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "Elmark" PHU Marek Lehmann.
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa polegająca na opracowaniu nowego produktu sterownika - do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej. W ramach projektu powinny zostać przeanalizowane hybrydowe układy generacyjne i magazynujące energię, tj.: turbiny wodne,...
Warszawa,
lubuskie
18-11-2019

Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI.
Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich” Przedmiotem zamówienia są usługi i dostawy w podziale na zadania częściowe: Zadanie częściowe nr 1: Usługi edukacyjne – zajęcia kształtujące...
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
18-11-2019

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GaMP sp. z o.o..
Przedmiotem oferty jest Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem Computer Learning dla branży pszczelarskiej, które powinno charakteryzować się: I.1) innowacyjną płytą PCB: moduł bezprzewodowego sensora IoT oraz Moduł bramki...
Zielona Góra,
lubuskie
18-11-2019

Dostawa subskrypcji do przedłużenia funkcjonalności dwóch urządzeniach Cisco ESA (Email Security...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Dostawa subskrypcji do przedłużenia funkcjonalności dwóch urządzeniach Cisco ESA (Email Security Appliance) C390
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

Wynajem laboratorium - numer postępowania: 2/2019/KF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium przez Zamawiającego. Wynajem polega na przywiezieniu do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład danego stanowiska, ustawieniu we wskazanym pomieszczeniu, podłączeniu, uruchomieniu i jeśli Zamawiający uzna za konieczne...
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 30 uczestników na terenie tego samego obiektu w którym odbędzie się konferencja bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-11-2019

świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 60 uczestników/wystawców na terenie tego samego obiektu w którym odbędą się Festiwal bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-11-2019

Usługa czyszczenia zbiorników paliwowych, z umożliwieniem przeprowadzenia prac badawczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ANDRZEJ KOŹBIAŁ, ADAM KOŹBIAŁ PETROSTER - SERWIS SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia zbiorników na benzynę (1 szt.) oraz olej napędowy (1 szt.), wraz z zapewnieniem infrastruktury dla grupy inżynieryjnej do wykonania, w czasie czyszczenia, analizy oraz dokumentacji wyznaczonych sekcji zbiornika. Metodyka czyszczenia zbiornika zostanie...
Cholerzyn,
lubuskie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. analizatora...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Głusko.
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019 r.
Dobiegniew,
lubuskie
14-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI".
Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 1 grupy szkoleniowej (średnio 8 osobowej) Warsztatów z zakresu kompetencji miękkich w formie spotkań grupowych.
Olszanka,
lubuskie
14-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPLB/2019/OD

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CITYSCHOOL SP.Z O.O..
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych...
Warszawa,
lubuskie
14-11-2019

Pełnienie funkcji Koordynatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD FIZJOTERAPII ARTEM S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ.
Koordynator programu – pełniąc ciągły nadzór nad prawidłowością działań i ich zgodnością z przyjętymi założeniami – realizuje następujące zadania i obowiązki: > współpraca z organizatorem Regionalnego Programu Zdrowotnego i partnerami społecznymi > oprac. procedur / regulaminów /...
Zielona Góra,
lubuskie
14-11-2019

Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Bogdaniec.
Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników
Bogdaniec,
lubuskie
13-11-2019

Tace sterylizacyjne i pokrywy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W związku z realizacją projektu ze Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na realizację zamówienia na: Tace sterylizacyjne wymiary: 540x250x50(mm) ± 5 mm: - Materiał wykonania: stal...
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

Targi Ekonomii Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie targów ekonomii społecznej w Kostrzynie nad Odrą w dniu 30.11.2019 r. Kod CPV: 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw), 60000000-8 (Usługi transportowe, z wyłączeniem transportu odpadów), 55000000-0 (Usługi hotelarskie,...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
13-11-2019

„Wynajem aparatury laboratoryjnej (urządzenie: generator ultra dźwięków)”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury laboratoryjnej, urządzenia: generatora ultra dźwięków służącego do rozbijania bakterii i drożdży w siarze- pasteryzacji. Wymagania względem przedmiotu zamówienia: a) Moc -200 -250W. b) Częstotliwość ultradźwięków 26kHz +/- 2. c) Amplituda regulowana...
Poznań,
lubuskie
13-11-2019

„Świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień w ramach projektu Droga do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU.
1. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz możliwość otrzymania pomocy w związku z indywidualną sytuacją w rodzinie, zwiększenie poczucia wartości, nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego...
Żagań,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup systemu uziemiania osobistego ESD w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtników AC/DC o nominalnej mocy wyjściowej 30 kW w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup kalibratora sygnałów elektrycznych w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup ręcznego manipulatora SMT 2 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij