Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
1) Oferent zapewnia realizację zamówienia, a w szczególności: a) Przygotowanie i dostarczenie dwóch posiłków dziennie dla każdego z uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
20-05-2019

Usługi cateringowe dla 20 beneficjentów Klubu Wsparcia Seniora w Drezdenku w ramach projektu -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu elementów elektrycznych (cz. 3), w ramach projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
20-05-2019

Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Głusko.
Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko
Dobiegniew,
lubuskie
17-05-2019

ROZPOZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
ROZPOZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG KOMINIARSKICH
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
17-05-2019

Dostawa elementów prototypu urządzenia pobierającego próbki do badań w trybie automatycznym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostawa elementów prototypu instalacji pobierającej próbki do badań w trybie automatycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Trzebicz,
lubuskie
17-05-2019

Świadczenie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla uczestników projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
zgodnie z załączonym ogłoszeniem o zamówieniu
Drezdenko,
lubuskie
17-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07B/WSH/EFRR_CHZ/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji personelu asystującego, który udzieli 12 godzin pomocy technicznej w ramach 14 godzin prowadzonych w formie on-line z 30-godzinnego szkolenia praktycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, według specyfikacji określonej dalej w punkcie 3-5....
Sosnowiec,
lubuskie
17-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
1) Oferent zapewnia realizację zamówienia, a w szczególności: a) Przygotowanie i dostarczenie dwóch posiłków dziennie dla każdego z uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-05-2019

1/18157/MDDP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu na terenie województwa lubuskiego, w tym: 2.1. doradztwo zawodowe – łącznie 410 godzin, w tym: 2.1.1. diagnoza predyspozycji do udziału w projekcie dla 60 Kandydatów/Kandydatek...
Warszawa,
lubuskie
17-05-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 8 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamawiający poszukuje potencjalnego wykonawcy gotowego do zrealizowania szkolenia zawodowego o tematyce: • Rejestrator/ka medyczny/a
Wrocław,
lubuskie
17-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/18158/MDDP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu na terenie województwa lubuskiego, w tym: -doradztwo zawodowe – łącznie 244 godziny, w tym: -diagnoza predyspozycji do udziału w projekcie dla 60 Kandydatów/Kandydatek (0,5...
Warszawa,
lubuskie
17-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019z dnia 15.04.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. TOKARKA CNC ze skośnym łożem, ze sterowaniem (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - max prędkość wrzeciona 5000 rpm - wymiary (L:W:H): 3,4*1,85*1,8 m - masa...
Słubice,
lubuskie
17-05-2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE POMIARÓW ISNSTALACJI I URZĄDZEŃ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE POMIARÓW ISNSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ POMIARÓW, ANALIZ, REJESTRACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, SPRAWA NR 15/ZO/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IES/1.1.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Ekologii Stosowanej dr hab. Wojciech Halick.
W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, ogłaszamy postępowanie na wybór Wykonawcy, który dostarczy...
Maszewo,
lubuskie
16-05-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B, dla uczestnikow projektu „Koordynacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B, dla uczestników projektu „Koordynacja procesu readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim” oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.3. Programy...
Świebodzin,
lubuskie
16-05-2019

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do kodowania i programowania do Przedszkola Miejskiego Nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do kodowania i programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV...
Kożuchów,
lubuskie
16-05-2019

Targi Ekonomii Społecznej w Nowej Soli i Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Organizacja targów ekonomii społecznej w Nowej Soli w dniu 01.06.2019 r. oraz w Gorzowie Wlkp. w dniach 15-16.06.2019 r., zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. Kod CPV: 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw), 60000000-8 (Usługi transportowe, z wyłączeniem...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na przystosowanie zaplecza lokalowego pod działalność Domu Dziennego Pobytu w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie Wykonawcy na przystosowanie zaplecza lokalowego pod działalność Domu Dziennego Pobytu w Górzycy, wg. załączonego wykazu robót. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w okresie od 05.2019 r. do...
Słubice,
lubuskie
16-05-2019

Usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora beneficjentów projektu „Utworzenie i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
1) Oferent zapewnia realizację zamówienia, a w szczególności: a) Przygotowanie i dostarczenie dwóch posiłków dziennie dla każdego z uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
16-05-2019

Usługa cateringowa (typu suchy prowiant) dla uczestników projektu " Standaryzacja usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój".
Oferent zapewnia własny transport i dowóz cateringu do godziny 11.00 na adres: ul. Przemysłowa 53 w Gorzowie Wlkp. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Okres współpracy zostanie określony w umowie i będzie obejmować okres od momentu podpisania umowy na okres 24 miesięcy. Zakłada...
Gorzów Wlkp.,
lubuskie
16-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 06/2019 BADANIA DROBIU RZEŹNEGO (INDYKI)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 Oznaczenie parametru barwy (a*, b*, L*) na rozdrobnionym mięsie (mięśnie piersiowe i mięśnie nóg) przy użyciu kolorymetru CR–410 (Minolta), zgodnie z instrukcją producenta aparatu. Każdy pomiar wykonany zostanie w 5 powtórzeniach przyjmując ich średnią za wynik oznaczenia. Parametr L* (jasność...
Sława,
lubuskie
16-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 05/2019 wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Badania w fazie przemysłowej należy przeprowadzić na terenie indycznika w którym utrzymywane będą zwierzęta biorące udział w eksperymencie. Badanie to pozwoli na ustalenie parametrów środowiskowych świadczących o warunkach zoohigienicznych utrzymania indyków w obiektach badawczych i wpływie na...
Sława,
lubuskie
16-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 04/2019 wykonanie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Badania w fazie przemysłowej należy przeprowadzić w laboratorium wykonawcy z wykorzystaniem urządzeń do hodowli glonów będących w jego posiadaniu. Badania w fazie rozwojowej należy przeprowadzić z wykorzystaniem instalacji glonowej będącej własnością zamawiającego. Dobór szczepu glonów odpowiednich...
Sława,
lubuskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
KOD CPV 45000000-7– roboty budowlane. 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie remontowo – adaptacyjnym m.in. np.: Podłoża i podłogi. Ściany i okładziny wewnętrzne. Wymiana stolarki drzwiowej Roboty malarskie Posadzki Likwidacja barier...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
16-05-2019

PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Zielona Góra,
lubuskie
15-05-2019

„Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: 1. Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) w szczególności: a. Sprawdzenie, opiniowanie i wskazanie ewentualnych uwag i proponowanych...
Szczecin,
lubuskie
15-05-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE USŁUGI SZYCIA NA MIARĘ PRZEDMIOTÓW W UMUNDUROWANIA I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE USŁUGI SZYCIA NA MIARĘ PRZEDMIOTÓW W UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA ORAZ OBSZYWANIA UMUNDUROWANIA. SPRAWA NR 26/PN/2019
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
14-05-2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SOCJALNO - BYTOWYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, SPRAWA NR 16/ZO/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
14-05-2019

REALIZACJA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, DLA MODUŁU: „TRENER PERSONALNY” DLA 13 UCZESTNIKÓW...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych dla 13 uczestników projektu pn.: „Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Realizacja kursów zawodowych umożliwi...
Oborniki,
lubuskie
14-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij