Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ Aktywne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIURO EKSPERTYZ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 70 uczestników projektu, w tym osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 2. Wsparcie psychologiczne obejmuje specjalistyczne działania, wspierające proces aktywizacji zawodowej uczestników...
Zielona Góra,
lubuskie
17-11-2018

PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO COACHINGU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ Aktywne włączenie drogą do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIURO EKSPERTYZ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 80 uczestników projektu, w tym osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin. 2. Celem wsparcia jest wzrost u uczestników projektu umiejętności stawiania i realizowania celów. Coach wspierał będzie...
Zielona Góra,
lubuskie
17-11-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Pracownik Usług Kosmetycznych - 1/PUK/PnC2/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EWELINA PODZIOMEK ADVANCE EWELINA PODZIOMEK.
Przeprowadzenie kursu Pracownik Usług Kosmetycznych dla 10 uczestników w łącznym wymiarze 100 godzin na grupę. Zajęcia będą realizowane w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2018 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) i/lub w weekendy (sobota i niedziela) w przedziale czasowym między...
Koziegłowy,
lubuskie
16-11-2018

Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń w 2018 r. dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Część I Kurs kelnerski – czas trwania 30 godzin dla 10 osób 1. Program kursu: - profesjonalna postawa kelnera - zasady funkcjonowania restauracji - przygotowanie stanowiska pracy - prezentacja zastawy stołowej - bielizna stołowa oraz profesjonalne składanie serwetek - nakrywanie do stołu, różne...
Kamień Mały,
lubuskie
16-11-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego Programowanie serwisów www i Multimedia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EWELINA PODZIOMEK ADVANCE EWELINA PODZIOMEK.
Przeprowadzenie kursów Programowanie serwisów www i Multimedia w reklamie dla 8 uczestników w łącznym wymiarze 140 godzin na grupę: Programowanie serwisów www – 80 godzin, Multimedia w reklamie – 60 godzin. Zajęcia będą realizowane w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r., w dni robocze (od...
Koziegłowy,
lubuskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.II.3.5.2018 na dostawę wyrobów metalowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wyrobów metalowych do przeprowadzenia badań: 1 Pręt gładki okrągły Ø60 ze stali C45: 55 metrów 2 Pręt gładki okrągły Ø40 ze stali C45: 55 metrów 3 Pręt gładki okrągły Ø20 ze stali C45: 55 metrów 4 Pręt gładki okrągły Ø60 ze stali 41Cr4:...
Świebodzin,
lubuskie
16-11-2018

Opracowanie modelu przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku Rozwojowego Zaburzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Calka Minigolf Group Patryk Całka.
Zamówienie dotyczy zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenia i zaanalizowania badań diagnostycznych w kierunku Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji (ang. Developmental Coordination Disorder- DCD) u dzieci przy wykorzystaniu minigolfa i systemu pomiarowego. Badania diagnostyczne obejmowałyby: -...
Bogdaniec,
lubuskie
16-11-2018

Stworzenie systemu pomiarowego, mierzącego i zbierającego dane wybranych parametrów gry w minigolfa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Calka Minigolf Group Patryk Całka.
Zamówienie dotyczy zaprojektowania, wykonania i przetestowania Systemu Pomiarowego złożonego z czujników zakładanych na sprzęt do minigolfa (kij lub piłka lub modułowe pole do minigolfa Gozzle lub dodatkowe przeszkody) i oprogramowania IT. Czujniki powinny być na tyle małe aby nie przaszkadzały w...
Bogdaniec,
lubuskie
16-11-2018

Dostawa mobilnych dystrybutorów piasku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOSLKIM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych dystrybutorów piasku wraz z pojemnikiem do tankowania. W skład systemu mają wchodzić dwa mobilne dystrybutory piasku wraz z pojemnikiem do tankowania piaskiem mobilnych dystrybutorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dodatkowych zajęć na basenie z zakresu nauki pływania dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH".
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia dodatkowych zajęć przedszkolnych na basenie z zakresu nauki pływania dla dzieci 3-5lat . Łącznie 20 wyjazdów na basen, w okresie od XI.2018r. do VII.2019r. dla 75 dzieci + 6 opiekunów z Niepublicznego Przedszkola w Siedlisku. Czas...
Nowe Miasteczko,
lubuskie
15-11-2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie Mikołajek

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy Mikołajkowej: 3.1. Zorganizowanie przedstawienia muzycznego związanego ze świętami Bożonarodzeniowymi. 3.2. Śpiewanie kolęd. 3.3. Zapewnienie wizyty Św. Mikołaja rozdającego dzieciom prezenty. 3.4. Przygotowanie podarunków...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-11-2018

Zapytanie ofertowe - Numer postępowania: 2/2018/POPC nuts zielonogórski

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i prowadzenia Portalu, w tym: a) dostarczenie licencji do Portalu nieograniczone czasowo – dla 105 nauczycieli, 30 osób dorosłych i 32 dla kadry kierowniczej (łącznie 167 licencji), b) utrzymanie domen (portalu) i zawartych na nim treści...
Warszawa,
lubuskie
15-11-2018

Numer postępowania: 2/2018/POPC nuts gorzowski

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i prowadzenia Portalu, w tym: a) dostarczenie licencji do Portalu nieograniczone czasowo – dla 89 nauczycieli, 30 osób dorosłych i 22 dla kadry kierowniczej (łącznie 141 licencji), b) utrzymanie domen (portalu) i zawartych na nim treści...
Warszawa,
lubuskie
15-11-2018

Wykonanie i dostarczenie półproduktów do prototypów zgodnie ze specyfikacją i projektem.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚ EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Oferta obejmuje wyprodukowanie półproduktów dla każdego z 8 prototypów pułapek (łącznie 160 kompletów) oraz dostarczenie ich do Zamawiającego. Produkcja półproduktów na podstawie projektów przekazanych przez Zamawiającego w postaci rysunków uproszczonych. Koszt transportu powinien być wliczony w...
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz wszystkich komórek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
Warszawa,
lubuskie
15-11-2018

prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla uczestników projektu pt. „ Najwyższe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym" Dalej Razem".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla uczestników projektu: „Najwyższe standardy edukacji w przedszkolu Dalej Razem” będących podopiecznymi Przedszkola „Dalej Razem”. Zajęcia obejmować będą max. 23 podopiecznych. Każde dziecko otrzyma średnio 3...
Zielona Góra,
lubuskie
14-11-2018

Dostawa mebli w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA.
W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, nr umowy RPLB.08.04.01-08-0022/16, Miasto...
Zielona Góra,
lubuskie
14-11-2018

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH CYBINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cybinka”. 1. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności wykonywanie...
Cybinka,
lubuskie
14-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 3003/KIG/1/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie województwa lubuskiego (w miastach powiatowych, w których zbierze się grupa szkoleniowa) następujących usług: Zadanie 1: wynajem sal szkoleniowych; Zadanie 2: obsługa cateringowa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, Zadanie 3: zapewnienie...
Warszawa,
lubuskie
14-11-2018

Wykonanie myjni mechanicznej do mycia tramwajów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOSLKIM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie myjni mechanicznej do mycia tramwajów; b) świadczenie usług serwisu w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis pozostałych prac, obowiązków i czynności oraz elementy wyposażenia, zamawianych urządzeń, wraz z ich parametrami...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
14-11-2018

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.3.5.2018 na zakup surowców do badań

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego surowców do przeprowadzenia badań: I część: 1 cynk (Zn) w gąskach o czystości min. 99,995%: 2000 kg 2 proszek cynku (Zn) o czystości min. 99% i granulacji max. 10 mikrometrów: 600 kg 3 proszek aluminium (Al) o czystości min. 99% i...
Świebodzin,
lubuskie
13-11-2018

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na zajęcia wczesnego wspomagania do Przedszkola...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na zajęcia wczesnego wspomagania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na zajęcia psychomotoryki do Przedszkola Miejskiego Nr 1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do zajęć z psychomotoryki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV 37420000-8...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na zajęcia z grafomotoryki do Przedszkola Miejskiego Nr 1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na zajęcia z grafomotoryki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do grupy integracyjnej do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do grupy integracyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV 37510000-6...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV 37520000-9 Zabawki CPV 39162100-6...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do zajęć z socjoterapii do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do zajęć z socjoterapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV 37520000-9...
Kożuchów,
lubuskie
12-11-2018

Dostawa mieszarki atmosfery do pieca HRNe 60.60.90.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SECO/WARWICK S.A..
Dostawa mieszarki atmosfery do pieca HRNe 60.60.90. wg. dokumentacji, rysunek 3-309259. Dokładny opis dostawy: Wykonanie silnika mieszarki atmosfery (moc 5,5kW w wersji 316L), Wykonanie wirnika typ 01 (fi=490mm wraz z wałem) typ E (rodzaj materiału wirnika 2.4816), Wykonanie śruby ściągającej,...
Świebodzin,
lubuskie
12-11-2018

Stworzenie systemu pomiarowego, mierzącego, zbierającego i prezentującego dane wybranych parametrów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Calka Minigolf Group Patryk Całka.
Zamówienie dotyczy zaprojektowania, wykonania i przetestowania Systemu Pomiarowego złożonego z czujników zakładanych na sprzęt do minigolfa (kij lub piłka lub modułowe pole do minigolfa Gozzle lub dodatkowe przeszkody) i oprogramowania IT. Czujniki powinny być na tyle małe aby nie przaszkadzały w...
Bogdaniec,
lubuskie
12-11-2018

Dostawa i montaż 2000 szt. przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie 2100 szt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Realizacja niniejszej części będzie się składała z następujących elementów: a) Dostawa 2100 szt. modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, b) Dostawa 2000 szt. wodomierzy, c) Stworzenie infrastruktury technicznej - instalacja sprzętu pomiarowego i modułów RF, d) Dostawa 2 zestawów...
Międzyrzecz,
lubuskie
12-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij