Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa koordynacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Szczegółowy zakres usługi obejmuje: Koordynację działań wynikających z realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
23-09-2019

Szkolenia zawodowe dla 21 Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
1. Przedmiotem zamówienia są Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu z podziałem na cztery części: a) CZĘŚĆ I Przeprowadzenie szkoleń e-learning dla 17 UP b) CZĘŚĆ II Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych- Groomer dla 1 UP c) CZĘŚĆ III Przeprowadzenie szkoleń...
Warszawa,
lubuskie
23-09-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zamawiający dopuszcza możliwość...
Kamień Mały,
lubuskie
23-09-2019

„Przewóz uczestników projektu pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BLEDZEW.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej – przewóz uczestników zakwalifikowanych do projektu realizowanego przez Gminę Bledzew: 1) seniorów do Klubu Seniora w Bledzewie – w całym okresie realizacji usługi tj. od września 2019r. do sierpnia 2021r. odbędzie się 288 kursów...
Bledzew,
lubuskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe 3RPOWL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BD POLSKA SP. Z O.O..
W związku z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą: „ AiVision – System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej” BD Polska Sp. z o.o., zwraca się z zapytaniem o przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie...
Warszawa,
lubuskie
20-09-2019

37/08/2019 Dostawa nr 1 materiałów eksploatacyjnych UB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia nr 37/08/2019 jest dostawa nr 1 materiałów eksploatacyjnych UB, których szczegółowy opis przedstawiony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy” . Zamówienie obejmuje dostawy wg stawek przyjętych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały okres realizacji zamówienia...
Zielona Góra,
lubuskie
20-09-2019

39/09/2019 Dostawa nr 3 materiałów AKPiA do budowy stanowiska badawczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia nr 39/09/2019 są materiały / elementy / podzespoły AKPiA, których szczegółowy spis przedstawiony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”. Wzór umowy na zakup przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 – „wzór umowy”. • Kwestie potwierdzenia...
Zielona Góra,
lubuskie
20-09-2019

Zakup elektronicznych materiałów szkoleniowych i aplikacji, numer postępowania: 1/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wdrożenia elektronicznych materiałów szkoleniowych i aplikacji na platformę edukacyjną, w tym: a) Zadanie 1. Zakup elektronicznych materiałów szkoleniowych/Tutoriali – elearning oraz przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wraz z wydaniem...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
20-09-2019

Identyfikacja potrzeb 60 UP oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
lubuskie
20-09-2019

Szkolenia dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty w załączeniu.
Wrocław,
lubuskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu dwukierunkowego programowalnego zasilacza DC wysokiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
20-09-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE OBSŁUGI KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH KOTŁOWNI CAŁOROCZNYCH NA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE OBSŁUGI KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH KOTŁOWNI CAŁOROCZNYCH NA PALIWO STAŁE WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI PRZYNALEŻNYMI DO KOTŁOWNI
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
19-09-2019

Nabycie praw własności intelektualnej dotyczącej uzyskiwania preparatu proteinowego z białka jaja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Top Energy Set Sp. z o.o..
Nabycie praw własności intelektualnej w formie licencji wyłącznej na okres 72 miesięcy wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw własności na Zamawiającego po ustaniu licencji. Własność intelektualna obejmować powinna sposób uzyskiwania preparatu proteinowego z białka jaja kurzego dla produktów...
Kostrzyn nad Odrą,
lubuskie
19-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/18157/MDDP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: a) Kelner z elementami barman/barista, b) Kosmetyczka, c) Pracownik do spraw księgowo - finansowych z ECDL. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
Warszawa,
lubuskie
19-09-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BIURA PRZEPUSTEK PRZY...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BIURA PRZEPUSTEK PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 66/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
18-09-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ NARZĘDZI RĘCZNYCH BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ NARZĘDZI RĘCZNYCH BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I NARZĘDZI O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM I SPALINOWYM ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO NARZĘDZI (BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
18-09-2019

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
Zielona Góra,
lubuskie
18-09-2019

ZAKUP I DOSTAWA KSEROKOPIAREK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
ZAKUP I DOSTAWA KSEROKOPIAREK
Zielona Góra,
lubuskie
18-09-2019

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW ZADANIA - IDENTYFIKACJA POTRZEB / DIAGNOZOWANIE - POŚREDNICTWO PRACY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o. o.
Celem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy/wykonawców usług, którzy zapewnią na terenie całego woj. lubuskiego (Miejsce spotkań uzależnione jest od przebiegu procesu rekrutacji, która będzie prowadzona na bieżąco w trakcie trwania projektu na terenie woj. lubuskiego) realizację co najmniej...
Lublin,
lubuskie
18-09-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów warsztatowo-edukacyjnych w ramach realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻARSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 wyjazdów warsztatowo-edukacyjnych dla uczestników projektu pn.”Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i zapewnienie pobytu na jednym 3-dniowym (w tym 2 noclegi) wyjeździe warsztatowo-edukacyjnym, zwanym dalej...
Żary,
lubuskie
18-09-2019

Animacja lokalna poprzez zorganizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Dobiegniew.
1. Przedmiotem zamówienia są działania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej (mające na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji). 2. Liczba osób objętych wsparciem – 20 osób (mieszkańców Gminy Dobiegniew), w tym minimum...
Dobiegniew,
lubuskie
18-09-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ BUDYNEK NR 49 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 61/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
17-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu licencji oprogramowania do projektowania schematów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
17-09-2019

Opracowanie platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie dla Wydziału Lekarskiego i Nauki o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Opracowanie platformy e-learningowej wspomagającej nauczanie dla Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019

Świadczenie usług terapii uzależnień osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
I. W ramach świadczonych usług wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia: 1) terapii uzależnień skoncentrowanej na pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), od komputera, internetu, hazardu, zakupów oraz pracy, 2) określonej dokumentacji projektowej,...
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019

„Zatrudnienie na umowę zlecenie biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania mikrobiologicznego próbek siary. Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie: 1. Wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych próbek siary bydlęcej: a. pobór próbek do analizy b....
Poznań,
lubuskie
16-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu komponentów przeznaczonych do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu elementów metalowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące elementów do okablowania do stacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu komponentów elektrycznych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij