Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zamówienie na dostawę wyposażenia przedszkola

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA WITNICA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do przedszkola. Szczegóły w załączniku.
Witnica,
lubuskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe na "Dostarczenie (wraz z instalacją i przeszkoleniem) oprogramowania do analizy...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O..
Dostarczenie (wraz z instalacją i przeszkoleniem) oprogramowania do analizy statystycznej z modelami wykorzystywanymi przy badaniach starzeniowych i modelami do badań przyspieszonych prototypów urządzeń elektronicznych - zgodnie z załączoną specyfikacją.
Zielona Góra,
lubuskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe na "Dostarczenie oprogramowania dedykowanego do projektowania szablonów dla...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O..
Dostarczenie oprogramowania dedykowanego do projektowania szablonów dla modułów prototypowych - zgodnie z załączoną specyfikacją.
Zielona Góra,
lubuskie
18-12-2017

Organizacja i prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
zgodnie z załączonym Ogłoszeniem o zamówieniu
Drezdenko,
lubuskie
18-12-2017

Usługi cateringowej oraz wynajem sal do przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu oraz ich...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
zgodnie z załączonym Ogłoszeniem o zamówieniu
Drezdenko,
lubuskie
18-12-2017

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE TRZECH WIZYT STUDYJNYCH

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻARSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzech osobnych jednodniowych wizyt studyjnych dla trzech grup uczestników projektu: - 19 osobowej grupy osób niepełnosprawnych - plus 1 opiekun - 24 osobowej grupy pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - plus 1 opiekun - 20 osobowej grupy rodziców...
Żary,
lubuskie
18-12-2017

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową - stan surowy zamknięty

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GRZEGORZ BUGANIK FIRMA PRODUKCYJNA "BARTEX" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ.
Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową z podziałem na następujące części: - hala produkcyjna - hala produkcyjno-magazynowa - budynek socjalno-biurowy - budynek gospodarczy z kotłownią Budowa powinna zostać zrealizowana do stanu surowego, bez wykończenia. Szczegółowy...
Żagań,
lubuskie
18-12-2017

Dostawa oporników dekadowych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUMEL S.A..
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy, które opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
Zielona Góra,
lubuskie
18-12-2017

Dostawa generatora funkcyjnego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUMEL S.A..
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy, które opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
Zielona Góra,
lubuskie
18-12-2017

Dostawa wanny kalibracyjnej

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUMEL S.A..
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy, które opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
Zielona Góra,
lubuskie
18-12-2017

Opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego - Kontrakt nr IV; Zlewnia ul....

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego w ramach projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”, Kontrakt nr IV; Zlewnia ul. Słowiańska; „Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej wraz z układem...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
15-12-2017

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru ksero A4 na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-12-2017

Modernizacja świetlików dachowych oraz termoizolacja pokrycia dachowego hali przemysłowej

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. DOBROWOLSKI SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjno - remontowych polegających na ; modernizacja świetlików dachowych, oczyszczenie i zagruntowanie istniejącej warstwy izolacyjnej, montaż izolacji ze styropapy i papy nawierzchniowej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek...
Wschowa,
lubuskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr1a/2017 dotyczy zakupu materiałów budowlanych oraz robót-wybudowania hali...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. IBM-PACK IRENEUSZ MAZUR.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów budowlanych oraz robót - budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z pomieszczeniami wymaganymi przepisami prawa dla inwestycji tego typu oraz mediami (w obrębie działek). Dla przedmiotowego zamówienia opracowany jest projekt konstrukcji budynku o...
Nowa Sól,
lubuskie
15-12-2017

Przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych na...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA.
Usługi szkoleniowe - przygotowanie merytoryczne, organizacja oraz realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych na uczelni wyższej dla uczniów wybranych szkół technicznych z siedzibą w mieście Zielona Góra – uczestników projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra –...
Zielona Góra,
lubuskie
15-12-2017

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie komputerowe_Żary
Chodzież,
lubuskie
14-12-2017

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie komputerowe_Międzyrzecz
Chodzież,
lubuskie
14-12-2017

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie komputerowe_Żagań
Chodzież,
lubuskie
14-12-2017

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie komputerowe_Gorzów
Chodzież,
lubuskie
14-12-2017

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe_Świebodzin
Chodzież,
lubuskie
14-12-2017

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego Regionalnego Programu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Celem serwisu jest dostarczenie użytkownikom serwisu informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji unijnych oraz realizacji...
Zielona Góra,
lubuskie
14-12-2017

Roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa MB-PNEUMATYKA w Sulechowie (drugie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MB-PNEUMATYKA SP Z O.O..
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego i budowa zaplecza socjalnego na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 227/9, obręb 1 w miejscowości Sulechów, przy ul. Rozwojowej w zakresie istniejącej działki obejmująca: - rozbudowę budynku hali produkcyjnej (budynek PM)...
Sulechów,
lubuskie
14-12-2017

Dostawa generatora ESD do 30kV

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUMEL S.A..
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy, które opisane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
Zielona Góra,
lubuskie
13-12-2017

Zamówienie na dostawę obiadów ( I i II danie)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA WITNICA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów (I i II danie) dla 20 dzieci przedszkola w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa...
Witnica,
lubuskie
12-12-2017

„Dostawa kompletu kolumn chromatograficznych (przygotowanie Colostrum PRP do oznaczania na...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumn chromatograficznych (przygotowanie Colostrum PRP do oznaczania na spektrometrze masowym) wraz z akcesoriami, odczynnikami, wzorcem L proliny potrójnie deuterowanej oraz peptydem o sekwencji RPKHPIKHQ, niezbędnych do przeprowadzenia planowanych badań....
Poznań,
lubuskie
12-12-2017

Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ENEA OPERATOR SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 2 Warunków zamówienia oraz w załącznikach. Ogłoszenie opublikowano również http://zamowienia.enea.pl
Poznań,
lubuskie
12-12-2017

Modernizacja strony www.osno.pl - standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA SŁUBICE.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację strony www.osno.pl - standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA. 1. 1) Zamawiający oczekuje modernizacji strony www.osno.pl na obecnie używanym hostingu i dostosowanie jej do standardu WCAG 2.0. Zamawiający dopuszcza budowę nowej strony...
Słubice,
lubuskie
11-12-2017

Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.
Przedmiotem Zamówienia objęte zostaną prace związane z rozbudową systemu LSI2020. Usługa będzie polegała na wykonaniu prac związanych z dodaniem nowych funkcjonalności LSI2020. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku - OPZ.
Zielona Góra,
lubuskie
11-12-2017

„Dostawa Testów ELISA (oznaczanie istotnych parametrów biochemicznych krwi, które ulegają zmianie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu Testów ELISA do oznaczania istotnych parametrów biochemicznych krwi, które ulegają zmianie po podaniu Colostrum PRP, pozwalającego na wykonanie min. 250 oznaczeń. Poniższe elementy powinny zostać dostarczone w całości: Markery uszkodzeń włókien...
Poznań,
lubuskie
11-12-2017

Działania informacyjno-promocyjne Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O. O..
Przedmiot zamówienia obejmuje do wykonywania przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV” polegających na: a) przygotowaniu ulotek i folderów informacyjnych, b) realizacji 2 filmów...
Zielona Góra,
lubuskie
11-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij