Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe 1/2019 Zakup materiałów na koszulki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROSPECTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Cześć I: Oferent musi zaproponować i dostarczyć 3 rodzaje materiałów, które w składzie muszą posiadać poniższe: - poliamid brezze, - poliamid silver, - elastan, - inne. Wymagane są tkaniny o właściwościach kompresyjno-chłodzących, antybakteryjnych. Ilość dostarczonego materiału musi wystarczyć do...
Poznań,
lubuskie
17-07-2019

Zakup i dostawa sprzętu muzycznego, fotograficznego i komputerowego na potrzeby projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – Specyfikacja produktów do niniejszego zapytania ofertowego. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wolny od wad, przygotowany do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych, posiadać karty gwarancyjne i...
Zielona Góra,
lubuskie
17-07-2019

Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs prawo jazdy kat. C+E

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Kurs kwalifikacyjny będzie trwał minimum 45 godzin, w tym minimum 20 godzin lekcyjnych oraz 25 godzin praktyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-07-2019

Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs prawo jazdy kat. C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Kurs kwalifikacyjny będzie trwał minimum 50 godzin, w tym minimum 20 godzin lekcyjnych oraz 30 godzin praktyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-07-2019

Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi kurs prawo jazdy kat. B+E

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Kurs kwalifikacyjny będzie trwał 15 godzin i będzie składał się wyłącznie z godzin praktyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkole¬nia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminato¬rów. Czas...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-07-2019

17/06/2019 Usługa serwisowa analizatorów gazów i spalin

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ensore Sp. z o.o. S.K.A..
Przedmiotem zamówienia nr 17/06/2019 jest usługa serwisowa analizatorów gazów i spalin:  CZEŚĆ PIERWSZA: Usługa serwisowa analizatora gazu GASBOARD 3100P (obejmująca diagnostykę, kalibrację, przegląd techniczny, naprawy serwisowe, wymiany czujników CH4, wymianę czujników CO2, wymianę czujników...
Zielona Góra,
lubuskie
16-07-2019

Usługa - przeprowadzenie egzaminu komputerowego dla maksymalnie 9 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny certyfikacji tj. organizacji i przeprowadzenia EGZAMINÓW oraz WYDANIA CERTYFIKATÓW/lub dokumentów równoważnych po szkoleniu zawodowym. W ramach zamówienia planowane jest przeprowadzenie egzaminu dla 9 osób tj. grupy...
Lublin,
lubuskie
16-07-2019

Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do ogłoszenia: SZOPZ - Badanie ewaluacyjne PRI.
Zielona Góra,
lubuskie
16-07-2019

„Dostawa surowca do badań-siara płynna”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do badań –siary bydlęcej. Siara bydlęca to wydzielina gruczołu mlekowego krów, gromadzona i produkowana w końcowym okresie ciąży i w pierwszych dniach po porodzie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siary w następujących ilościach: a) z I doju: 2000kg,...
Poznań,
lubuskie
16-07-2019

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Karnin ul. Nad Rozlewiskiem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Karnin, na osiedlu Nad rozlewiskiem: - 606,50 m sieci wodociągowej z rur PE100 – RC Ø160, - 145,00 m sieci wodociągowej z rur PE100 – RC Ø90, - 71,00 m sieci...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
16-07-2019

Wybór wykonawcy dla usługi Expert GPU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Better Software Group S.A..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Experta GPU w ramach realizowanego projektu pt. „Opracowanie systemu umożliwiającego opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym przez firmę Better Software Group S. A”. Better Software Group s. a. rozpoczyna realizację...
Wrocław,
lubuskie
15-07-2019

21/07/2019 Dostawa nr II materiałów hutniczych do budowy stanowiska badawczego nr 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia nr 21/07/2019 są następujące materiały hutnicze: • blachy żaroodporne i kwasoodporne (1.4301; 1.4828; 1.4841), • blachy ze stali węglowej (S235JR), • pręty ze stali węglowej (S235JR), • pręty żaroodporne i kwasoodporne (1.4301; 1.4841), • rury i profile ze stali węglowej...
Zielona Góra, Lubuskie,
lubuskie
15-07-2019

„Zatrudnienie na umowę zlecenie chemika, biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie chemika, biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do opracowania metody separacji IG od LF. Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie: 1.Opracowanie optymalnego sposobu zastosowania technik filtracji membranowej do separacji białek...
Poznań,
lubuskie
15-07-2019

„Zatrudnienie na umowę zlecenie inżyniera, chemika lub osoby z wykształceniem pokrewnym do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie inżyniera, chemika lub osoby z wykształceniem pokrewnym do opracowania metody debakteryzacji siary bydlęcej.. Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie: 1. Opracowanie metody pasteryzacji siary, pozwalającej na ograniczenie aktywności...
Poznań,
lubuskie
15-07-2019

„Zatrudnienie na umowę zlecenie chemika, biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie chemika, biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania PRP (peptydów bogatych w prolinę) w siarze bydlęcej. Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie: 1. Wykonanie oznaczeń PRP próbek siary bydlęcej. 2. Prowadzenie...
Poznań,
lubuskie
15-07-2019

„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1162 przy ul. Mieszka I 27 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
Wykonawca wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) przedstawi: IV.1 Formularz cenowy (zał. nr 1a do zapytania ofertowego), IV.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania – w przypadku...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
15-07-2019

„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
II.1 Zadanie nr 1 Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - remont pokrycia dachowego. II. 2 Zadanie nr 2 Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - remont klatki...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup stanowiska badawczego 1 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Zielona Góra,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup stanowiska badawczego 4 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup stanowiska badawczego 3 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup stanowiska badawczego 2 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.07.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KPI Kachel Piotr.
Usługa B+R W wyniku zrealizowanej usługi Wykonawca zobowiązany jest opracować następujące komponenty: 1. Analiza technicznych możliwości opracowania mechanizmu wymiennego obcasa; 2. Opracowanie układu regulującego skłon; 3. Zaprojektowanie oraz wykonanie układu spodowego; 4. Wyprodukowanie...
Szlichtyngowa,
lubuskie
13-07-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE – WYMIANA STOLARKI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE – WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUD. NR 20 W JW. 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 49/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
12-07-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ŁAZIENKI, WYMIANA DRZWI I MONTAŻ KRAT W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ŁAZIENKI, WYMIANA DRZWI I MONTAŻ KRAT W ŁĄCZNIKU PRZY BUD. NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 51/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
12-07-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA KONSERWACYJNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA KONSERWACYJNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I ANTYWŁAMANIOWYCH W BUD. NR 20 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 44/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
12-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI".
Szkolenia o następującej tematyce: Programowanie serwisów www (moduł zawodowy + moduł uzupełniający komputerowy): Tematyka szkolenia – moduł zawodowy - będzie zgodna z potencjałem, predyspozycjami i potrzebami UP, określonymi w indywidualnych planach działania na etapie zadania 1, tj. Poradnictwo...
Olszanka,
lubuskie
12-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI".
Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 1 grupy szkoleniowej (średnio 8 osobowej) Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w formie spotkań grupowych zgodnie z powyższym zakresem.
Olszanka,
lubuskie
12-07-2019

Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich do siedziby Nadleśnictwa Bogdaniec.
Szczecin,
lubuskie
12-07-2019

„Zatrudnienie na umowę zlecenie biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie biologa lub osoby z wykształceniem pokrewnym do oznaczania mikrobiologicznego próbek siary. Do obowiązków zleceniobiorcy należeć będzie: 1. Wykonanie oznaczeń mikrobiologicznych próbek siary bydlęcej: a. pobór próbek do analizy b....
Poznań,
lubuskie
12-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij