Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa materiałów dydaktycznych: notesy, teczki, długopisy, skrypty, certyfikaty ukończenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych: notesy 600 szt., teczki 600 szt., długopisy 600 szt., skrypty 600 szt., certyfikaty ukończenia szkolenia 600 szt., podręczniki 600 szt. oraz dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.7/2019 -Zakup środków trwałych w postaci samochodu ciężarowego o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA DOMÓW DREWNIANYCH "BARTEK"MIROSŁAW BOBER, EWA NIEWĘGŁOWSKA.
Samochód ciężarowy z HDS - 1 szt. Dane techniczne samochodu: Moc silnika: min 225 KM Rozstaw osi: min 5700 mm max 6600 mm Dop. masa całkowita: min 17000, max 19000 kg Norma spalin: EURO 6 Elektroniczny System Hamulcowy Światło hamowania awar. ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas...
Radzyń Podlaski,
lubelskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe - elementy elektroniczne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK.
Przedmiotem zamówienia są elementy elektronicznie wymienione i opisane w Załączniku nr 3.
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-III...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania, charakteryzującego się parametrami technicznymi określonymi w SIWZ
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE WM/GPSL/1/09/2019 na dostawę wyposażenia, pomocy i zabawek w ramach realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DARIUSZ OSIAK "BIURO PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UE".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Gołąb,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT.
Dostawa kompletu urządzeń: Instalacji destylacji parowej olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary.  Szczegóły zamówienia omówione w załączniku: SIWZ do zapytania ofertowego.
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Dostawa oprogramowania do zarządzania pracą laboratorium

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SITANIEC TECHNOLOGY TOMASZ SZEWCZYK.
Wymagania do oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami Laboratorium SITANIEC TECHNOLOGY. 1. Zapewnienie zgodności oprogramowania z systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap 1:2007 obowiązującym w Laboratorium a w szczególności zapewnienie, że...
Zamość,
lubelskie
23-09-2019

Usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy e-learningowej do tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych w modelu SAAS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) na której będą zamieszczane i publikowane opracowane treści przedmiotów - w formie kontentu e-learningowego....
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia. Dostawa obejmowała będzie transport, wniesienie oraz dostosowanie wszystkich funkcjonalności zakupionego sprzętu w tym. m.in. dostawa wszelkich instrukcji w języku polskim, przeszkolenie wyznaczonych osób min. 2 osoby w...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Dostawa suchego prowiantu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy 12 zestawów suchego prowiantu dla uczniów szkoły uczestników praktyk sobotnich w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków...
Chełm,
lubelskie
23-09-2019

PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - DORADCA ZAWODOWY - Indywidualne doradztwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)) będzie zorganizowane w wymiarze 6 godzin zegarowych dla 1 Uczestnika/czki Projektu (UP) (maksymalnie 72 godziny dla 12 UP) w systemie 2 spotkań indywidualnych po 3 godziny zegarowe. Średnio 1-2 razy w...
Wrocław,
lubelskie
23-09-2019

Dostawa ubrań ochronnych dla uczniów realizujących praktyki w warsztatach samochodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 kompletów ubrań ochronnych dla uczniów realizujących praktyki w warsztatach samochodowych w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze...
Chełm,
lubelskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 8/2019/3.2.2 dotyczy: zakup specjalistycznej maszyny (modułu pakowania)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dołączonym Zapytaniu ofertowym.
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „AMONIT- Leśny zespół rekreacyjno –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁUKÓW.
Dostawa i montaż wyposażenia w skład którego wchodzi: 1. sprzęt RTV: Laptop 1 szt., Ekran projekcyjny 1 szt., Projektor 1 szt., Nagłośnienie 1 szt., 2. wyposażenie: Wertykale 9,45 m2, Krzesła 30 szt., Szafa 6,6 m2, Stół składny 17 sztuk, System linkowy ok. 7,13 m, Gablota szklana ekspozycyjna, ok....
Łuków,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MODUŁ2/TANIEC/SWA/WSPA/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE.
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/KN

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych – lektoratów języka angielskiego w ramach projektu pt. WySPA Kreatywnych Nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w I i II semestrze prowadzonych na WSPA w Lublinie. - szczegóły...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

„Wybór specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola „Kraina...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KŁOCZEW.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór 4 specjalistów tj., dietetyka, logopedy do prowadzenia zajęć dodatkowych z komunikacji językowo-słownej, psychologa/pedagoga do prowadzenia dodatkowych zajęć psychoedukacyjnych, oraz terapeuty Integracji Sensorycznej do prowadzenia dodatkowych zajęć z integracji...
Kłoczew,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/IT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przygotowanie i opracowanie materiałów do zajęć oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na Kierunku Informatyka w ramach 3 specjalności: 1. Część 1- Informatyka zarządcza 2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier 3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Kurs operatora wózków jezdniowych dla 1 osoby

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi kurs operatora wózków jezdniowych w wymiarze 40 godzin oraz zorganizuje i opłaci egzamin UDT dla 1 uczestnika. Termin realizacji szkolenia: IX-X 2019 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji szkolenia...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

zakup i dostawa urządzenia Bęben los Angeles dla firmy Drog-tech Sp. z o.o.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DROG-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia Bęben Los Angeles cechującego się następującymi parametrami: • Badanie ścieralności gruntów i kruszyw o frakcji pow. 1, 6 mm. wraz z badaniem odporności na ścieranie gruntów i kruszyw słabych. • Urządzenie wyposażone w zestaw min. 12 kul...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Prace termomodernizacyjne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOMI-MET DOMINIK BIELAK.
Przedmiotem zapytania jest zakup następujących robót budowlanych/środków trwałych: • Prace termomodernizacyjne: Dach, Podłoga na gruncie, Wymiana okien, Wymiana drzwi, System wentylacji, Oświetlenie, Klimatyzacja, System grzewczy, System zarządzania energią • Prace termomodernizacyjne: Ściany...
Góry,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/CWR/2018 Grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu kompetencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES".
Do obowiązków trenera należeć będzie, w szczególności: 1. Przeprowadzenie grupowego szkolenia dla grup 12-sto osobowych w terminach i miejscach wskazanych przez zamawiającego. 2.Przygotowanie szczegółowego programu obejmującego zagadnienia: komunikacja i budowanie relacji z rodzeństwem i...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Dostawa fabrycznie nowej wyparki próżniowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wyparki próżniowej. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
Puławy,
lubelskie
23-09-2019

dostawa i montaż fabrycznie nowych środków trwałych – regały magazynowe [3 komplety]

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych środków trwałych – regały magazynowe [3 komplety] wg poniższych wymagań: 1. Komplet regałów nr 1 – 120 miejsc paletowych 2. Komplet regałów nr 2 – 144 miejsc paletowych 3. Komplet regałów nr 3 – 64 miejsc paletowych 1. Specyfikacja...
Warszawa,
lubelskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 z dnia 21/08/2019r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRINT COATINGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KOD CPV: 42996400-8 Mieszadła Przedmiotem zamówienia jest: Mieszalnik laboratoryjny 1 szt. Parametry minimalne: • zbiornik z płaszczem grzewczym wykonany ze stali kwasoodpornej • Obroty mieszadła 50-70 obr/min • elektroniczny wyświetlacz • wał i mieszadło wykonane ze stali kwasoodpornej...
Lublin,
lubelskie
23-09-2019

Kompleksowa dostawa WNiP do wdrożenia innowacyjnej e-usługi sprzedaży promocyjnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WebHR sp. z o. o..
W ramach realizacji dostawy planowany jest zakup: a) Prawa własności do dokumentacji modułów systemu informatycznego opisanej w załączniku nr 1 i uszczegółowioną w wyniku prac analitycznych, przełożonych następnie na projekty interfejsów, zgodne z metodyką IDE, model przypadków użycia i dostępu do...
Lublin,
lubelskie
21-09-2019

Kompleksowa dostawa WNiP do wdrożenia innowacyjnej e-usługi do nauki języków obcych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SIMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. W ramach realizacji dostawy planowany jest zakup: a) Prawa własności do dokumentacji modułów systemu informatycznego opisanej w załączniku nr 1 i uszczegółowioną w wyniku prac analitycznych, przełożonych następnie na projekty interfejsów, zgodne z metodyką IDE, model przypadków użycia i dostępu...
Lublin,
lubelskie
21-09-2019

Kompleksowa dostawa WNiP do wdrożenia innowacyjnej e-usługi do projektowania kuchni.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEB HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. W ramach realizacji dostawy planowany jest zakup: a) Prawa własności do specyfikacji funkcjonalno-technicznej oraz projektu bazy danych systemu informatycznego opisanego w załączniku nr 1 i uszczegółowionego w wyniku prac analitycznych, przełożonych następnie na projekty interfejsów, zgodne z...
Lublin,
lubelskie
21-09-2019

> Roboty remontowe w budynkach Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Roboty remontowe w budynkach Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
20-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij