Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa kości pamięci RAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa kości pamięci RAM
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Dostawa i montaż kości pamięci RAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa i montaż kości pamięci RAM
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia" w województwie lubelskim. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Lublin,...
Warszawa,
lubelskie
21-05-2019

Usługa Szkoleniowa - Wystąpienia Publiczne dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
Usługa Szkoleniowa poświęcona będzie następującej tematyce: „Szkolenie z wystąpień publicznych – wygłoś mowę swojego życia” Usługa Szkoleniowa obejmować będzie: a. 8 godzinne szkolenie o charakterze wykładu, seminarium lub warsztatów; b. 1 godzinę konsultacji (kontakt osobisty lub zdalny:...
Puławy,
lubelskie
21-05-2019

Kompleksowa obsługa uczestnictwa w wydarzeniach targowych: METEC 2019 w Dusseldorfie oraz Power-Gen...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POL-INOWEX SP.Z O.O. S.K.A..
Wydarzenie targowe METEC 2019 w Dusseldorfie: 25-29.06.2019 - Wynajem powierzchni wystawienniczej, z uwzględnieniem rzeczywistych rozmiarów kontenera targowego oraz marginesu bezpieczeństwa, co najmniej 71 m2, - Załadunek i rozładunek kontenera, - Wpis do informatora targowego, - Opłaty...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Usługa Szkoleniowa - LEAN dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: Wschodni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
Usługa Szkoleniowa poświęcona będzie następującej tematyce: „Wykorzystanie metodyki LEAN do weryfikacji koncepcji Startupu” Usługa Szkoleniowa obejmować będzie: a. 8 godzinne szkolenie o charakterze wykładu, seminarium lub warsztatów; b. 1 godzinę konsultacji (kontakt osobisty lub zdalny:...
Puławy,
lubelskie
21-05-2019

Usługa Szkoleniowa - Stage-Gate dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
Usługa Szkoleniowa poświęcona będzie następującej tematyce: „Wstęp do klasycznego zarządzania złożonymi projektami w modelu Stage-Gate” Usługa Szkoleniowa obejmować będzie: a. 8 godzinne szkolenie o charakterze wykładu, seminarium lub warsztatów; b. 1 godzinę konsultacji (kontakt osobisty lub...
Puławy,
lubelskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NKWM/3/2019 na przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów: 1) Kurs obsługi pilarki spalinowej (min. 60 godz.) 2) Operator koparkoładowarek (134 godz.) 3) Kurs z zakresu ładowarek teleskopowych (40 godz., zakończony egzaminem UDTJ) 4) UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE G1 - KURS SEP 1KV (8 GODZ., ZAKOŃCZONY...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Usługa Szkoleniowa - SCRUM dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
Usługa Szkoleniowa poświęcona będzie następującej tematyce: „Wstęp do zwinnego zarządzania projektami w oparciu o metodykę SCRUM” Usługa Szkoleniowa obejmować będzie: a. 8 godzinne szkolenie o charakterze wykładu, seminarium lub warsztatów; b. 1 godzinę konsultacji (kontakt osobisty lub zdalny:...
Puławy,
lubelskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OLEJNICZAK PAWEŁ VOBOS.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych,...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR AWL/Z8/2019 z dnia 13.05.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KULKA S C ZDZISŁAW URSZULA MACIEJ MONIKA KULKA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Badań psychologicznych dla kandydatów na kierowców pojazdów kat C, CE,D oraz w zakresie kierowcy zawodowego do kursu Kwalifikacja Wstępna (kod 95): - Szacowana ilość badań na kat C, CE:– 31 osób - Szacowana ilość badań na kurs kwalifikacji wstępnej: –...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - DORADCA ZAWODOWY - Indywidualne doradztwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)) będzie zorganizowane w wymiarze 6 godzin zegarowych dla 1 Uczestnika/czki Projektu (UP) (maksymalnie 72 godziny dla 12 UP) w systemie 2 spotkań indywidualnych po 3 godziny zegarowe. Średnio 1-2 razy w...
Wrocław,
lubelskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad dietetycznych w jednostkach szkolnych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNO- DIAGNOSTYCZNE SP.ZO.O..
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych porad dietetycznych z uczestnikami programu (uczniami), u którego wykryto nadwagę/otyłość wraz z rodzicem/opiekunem prawnym obejmującą m. in. wywiad rodzinny w kierunku nadwagi, otyłości oraz chorób towarzyszących, w tym...
Siedlce,
lubelskie
21-05-2019

przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia z zakresu: a) Grupowych treningów kompetencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN.
Zakres wsparcia: a) GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNO-ZAWODOWE Trener przeprowadzi grupowe zajęcia warsztatowe prowadzone z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności wśród Uczestników Projektu. Treningi...
Piła,
lubelskie
21-05-2019

Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PONIATOWA.
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa cateringowa w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 11...
Poniatowa (miasto),
lubelskie
21-05-2019

przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia z zakresu Life coachingu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN.
Zakres wsparcia: a) LIFE COACHING, Coach/Psycholog podczas indywidualnych spotkań w formie Life coaching umożliwi stopniowe i efektywne wdrażanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Coach/psycholog wyznaczy Uczestnikom/czkom Projektu krótkoterminowe cele, eliminując frustrację i spadek motywacji....
Piła,
lubelskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/WKZ/2019 z dnia 13.05.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej oraz doposażenia stanowiska pracy w ramach staży zawodowych uczestników projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0015/17 . Wymienione elementy muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Szkoły wskazanej w...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O.
Celem zamówienia jest realizacja grupowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, dla jednej grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 12 Uczestników Projektu. Zajęcia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Hrubieszów. Wsparcie dla UP realizowane będzie w...
Wrocław,
lubelskie
21-05-2019

Kurs na operatora koparko-ładowarki kl. III

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki kl. III ” oraz zorganizowanie egzaminu zewnętrznego pozwalającego uzyskać uprawnienia do kierowania koparko-ładowarek w wymiarze 30-40 godz. dla 1 os. Czas realizacji V-VI 209 Miejsce realizacji: z uwagi na miejsce zamieszkania uczestnika...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

„Szkolenie barmańskie I stopnia” dla 1 osoby

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Zakup usługi „Szkolenie barmańskie I stopnia” dla 1 osoby w wymiarze 30 godzin wraz z egzaminem zewnętrznym Termin realizacji szkolenia: V- VI 2019 r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji szkolenia przez Zamawiającego do jednego miesiąca. Egzamin...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Wyłonienie osoby pełniącej funkcję Kierownika B+R w projekcie: „Zintegrowany system zapewnienia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PGE DYSTRYBUCJA S.A..
Przedmiotem zamówienia: jest wyłonienie osoby pełniącej funkcję Kierownika B+R w projekcie: „Zintegrowany system zapewnienia ciągłości dostaw w ramach eksploatacji sieci dystrybucyjnej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe 5/WDP/2019 - Zakup usługi „Szkolenie barmańskie I stopnia” dla 4 osób w wymiarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Zakup usługi „Szkolenie barmańskie I stopnia” dla 4 osób w wymiarze 30 godzin wraz z egzaminem zewnętrznym Liczba uczestników: 4 uczestników projektu, którzy ukończyli 18 rok życia Termin realizacji szkolenia: V- 09.VI.2019 r. z możliwością przesunięcia...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 7/SUXXI/2019 w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup szkoleniowych (10 os./gr.) łącznie dla 30 uczniów ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia:...
Lisów,
lubelskie
21-05-2019

Zapytania ofertowe nr 6/SUXXI/2019 w sprawie zakupu i dostawy drukarek 3 D do drukowania żywności

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. Drukarek 3 D do drukowania żywności wraz z instruktażem obsługi oraz serwisem gwarancyjnym przez okres 24 m-ce; 2. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie wraz z pełnym z instruktażem obsługi drukarki 3 D do drukowania żywności dla osoby...
Lisów,
lubelskie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Cukiernik w wymiarze 100 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminu czeladniczego dla 1 osoby. Liczba uczestników: 1 (osoba pełnoletnia) Termin realizacji szkolenia: V-VI 2019 r. z...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe - płytki drukowane - 10 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK.
Przedmiotem zamówienia są płytki drukowane, których specyfikacja jest przedstawiona w Załączniku nr 3.
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności na realizację usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania merytorycznego i technicznego dostosowanego do potrzeb studentów kierunków: 1. Zarządzania I stopnia, 2. Mechaniki I stopnia (inżynierskie), 3. Informatyki II stopnia oraz 4 Modułów ogólnodostępnych: a) Kurs „Przedsiębiorczość” b) Kurs „Ogólny”...
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MAŁASZEWICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Zamówienia obejmuje: 1) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z ustawą z dn.7 lipca 1994 r. prawo budowlane przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, w skład którego wchodzą co najmniej: a) inspektor nadzoru w specjalności drogowej; b)...
Małaszewicze,
lubelskie
21-05-2019

Dostawa Urządzenie do nierównego cięcia makaronu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA.
Urządzenie do nierównego cięcia makaronu o minimalnych parametrach: - urządzenie służące do formowania makaronu umożliwiające cięcie w formie typu krajanka , kluska w sposób nierówno siekany (nierówno cięty) - wydajność urządzenia 350 kg/h makaronu suchego - szerokość płata ciasta 540 mm - część...
LUDWIN,
lubelskie
21-05-2019

BZP/PN/28/2019 - Sukcesywna dostawa krzeseł, foteli i ławek dla jednostek Politechniki Lubelskiej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Lubelska.
BZP/PN/28/2019 - Sukcesywna dostawa krzeseł, foteli i ławek dla jednostek Politechniki Lubelskiej w roku 2019/2020
Lublin,
lubelskie
20-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij