Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania do inteligentnej automatycznej analizy danych żywieniowych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sundose Sp. z o.o..
Projekt składać się będzie z dwóch elementów: 1. Wykonanie prac badawczych mających na celu określenie architektury systemu i sposobu gromadzenia i przetwarzania danych W tej chwili Sundose gromadzi jedynie dane deklaratywne z wywiadów przeprowadzonych przez stronę internetową, a więc stosunkowo...
Lublin,
lubelskie
23-09-2018

Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego w Biłgoraju wraz z zastosowaniem OZE – instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STANISŁAW GAWDA - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego w Biłgoraju wraz z zastosowaniem OZE – instalacji solarnej 2. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Zamojska 90, 23-400 Biłgoraj 3. Zamówienie obejmuje: a) Docieplenie elewacji metodą lekko mokrą b) Wymiana stolarki...
Goraj,
lubelskie
22-09-2018

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na żłobek położonych w Lublinie, ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI INSTYTUT ROZWOJU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb utworzenia miejsc opieki żłobkowej w Lublinie, ul. Koralowa 19, w ramach projektu pt. „Szczęśliwe dzieci - szczęśliwi rodzice!” - RPO WL 2014-2020, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Lublin,
lubelskie
22-09-2018

Dostawa linii technologicznej do wytłaczania folii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Linia technologiczna do wytłaczania folii o następujących parametrach: - Zakres grubości folii – 7-200 mikronów - Wydajność – minimum 200-300 kg/godz. - Zakres szerokości rękawa netto do 1.600,00 mm - Możliwość nawinięcia średnicy rolki powyżej 1.000,00 mm - Prędkość mechaniczna minimum 130 m/min ...
Warszawa,
lubelskie
22-09-2018

> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Finanse i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Finanse i Rachunkowość odbywające się w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
Biała Podlaska,
lubelskie
21-09-2018

> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Ekonomia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Ekonomia odbywające się w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
Biała Podlaska,
lubelskie
21-09-2018

EDZ.242.91.18 DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4.
EDZ.242.91.18 DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB ODDZIAŁU TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ –2 ZADANIA
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lubinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.
Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lubinie
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób zakaźnych oraz z zakresu kardiologii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Medycyny Wsi.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób zakaźnych oraz z zakresu kardiologii
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Dostawa wózka akumulatorowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa wózka akumulatorowego
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Wybór jednostki naukowej do opracowania projektu innowacyjnej technologii (ciągu technologicznego)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Organic Lab Sp. z o.o..
1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu innowacyjnej technologii (ciągu technologicznego) do produkcji mas kosmetycznych. Projekt powinien obejmować całą instalację przeznaczoną do wytwarzania produktów...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Wybór jednostki naukowej do opracowania rozwiązń automatyzujących procesy na lini pracownik -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARUSO SPÓŁKA AKCYJNA BENEFIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu znacząco ulepszonej technologii, która zapewni automatyzację i wprowadzenie usprawnień w procesach wydawania pasków wynagrodzeń, imiennych raportów miesięcznych oraz rozliczania...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia wieloprocesorowego (SLP 77) do zastosowania jako...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UDF SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac: a. Opracowanie metody kalibracji: i. Stworzenie i analiza matematycznego modelu skalowania przetworników wielkości fizycznych, ii. Zaprojektowanie funkcjonalności oprogramowania pozwalającego na rejestrację danych z...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2.4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SP. Z O.O..
Prowadzenie szkoleń grupowych: a) grupowe szkolenia - 12 godzin zajęć dla 63 grup po 10 uczestników realizowanych w ramach projektu „Szkolenia pracowników OHP w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2.4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SP. Z O.O..
Opracowanie: 1) opracowanie 1 programu szkoleń stacjonarnych zawierającego m.in.: - zakładane efekty planowanych szkoleń (podniesienia kompetencji uczestników projektu) - zakres tematyczny (z uwzględnieniem ww. minimum programowego i różnych potrzeb grupy docelowej) wraz z agendą szkolenia -...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Opracowanie i wykonanie prototypu innowacyjnej myjni dla pojazdów osobowych z lancą sterującą oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dariusz Kowalski.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wytworzeniu prototypu innowacyjnej dwustanowiskowej modułowej myjni dla pojazdów osobowych z innowacyjną lancą sterującą oraz innowacyjnym systemem izolującym instalacje zasilające lance z określeniem punktu mrozoodporności. W zakresie...
Wólka,
lubelskie
21-09-2018

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia wieloprocesorowego (SLP 77) do zastosowania jako...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UDF SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac: a. Opracowanie metody kalibracji: i. Stworzenie i analiza matematycznego modelu skalowania przetworników wielkości fizycznych, ii. Zaprojektowanie funkcjonalności oprogramowania pozwalającego na rejestrację danych z...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Zakup usługi polegającej na wykonaniu innowacyjnej modułowej stajni w oparciu o elementy wykonane z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ANIXOL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu technologii wykonania modułowej stajni mobilnej w oparciu o elementy wykonane z odpadowych tworzyw sztucznych. Zakres zlecanej usługi obejmuje wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie: -...
Puławy,
lubelskie
21-09-2018

Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu platformy internetowej automatyzującej procesy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Platforma Profilaktyki Płodności.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu i implementacji interaktywnej platformy - narzędzia do zautomatyzowanej analizy struktury populacji mężczyzn poddających się komercyjnym badaniom jakości nasienia, zintegrowanych z platformą do świadczenia...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/09/2018/WAIK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA.
Program pośrednictwa (obowiązki Wykonawcy): a) Przeprowadzenie wstępnej indywidualnej analizy potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu co do przyszłego zatrudnienia na podstawie analizy opinii doradcy zawodowego, psychologa, trenerów, mentora, wywiadu. b) Przekazanie Uczestnikom/czkom kompleksowych...
Jasiennik Stary,
lubelskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2018/WAIK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WSPÓLNOTA.
Część 1: Pracownik biurowy z elementami kadr i płac certyfikowany ECDL (Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) dla grupy ok. 20 osób Wymiar i forma organizacji szkolenia zawodowego: Łączny wymiar kursu – minimum 150 godzin edukacyjnych / grupa Liczba grup...
Jasiennik Stary,
lubelskie
21-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/KSI/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO RADZYŃ PODLASKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020....
Radzyń Podlaski,
lubelskie
21-09-2018

01/NDZ/2018/SZKOLENIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 przeprowadzenie szkoleń w zakresie kategorii C dla 30 Uczestników projektu (UP) Część 2 przeprowadzenie szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy dla 30 Uczestników projektu (UP) Część 3 przeprowadzenie szkoleń w zakresie...
Jaworzno,
lubelskie
21-09-2018

Ładowarka teleskopowa-1 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KORNELIA MRÓZ PPHU "KORNEX".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup Ładowarka teleskopowa-1 szt. Parametry techniczne: • udźwig nominalny: min. 3 300 kg, • napęd na obie osie min. 4x4, • wysokość podnoszenia min. 6,90 m, • pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydatku min. 150 l, • napęd mechaniczny,...
Korzeniów,
lubelskie
21-09-2018

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: 1. Tablet z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 2....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: sprzętu informatycznego i oprogramowania: 1. Tablet z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 2. Tablet z systemem operacyjnym Windows (1 szt.), 3. Tablet z systemem operacyjnym Android (1 szt.), 4. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS (1 szt.),...
Poznań,
lubelskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 5-L/KKZ/A.19/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego kwalifikacja A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” w zawodzie FRYZJER dla 2 grup składających się z 10 Uczestników Projektu każda. Zajęcia będą realizowane w miejscu...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

POPW14/2018/09/13/1 Projekt serwisów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych według poniższej specyfikacji: 1. Zaprojektowanie nowego serwisu internetowego www.sim.com.pl Zakres usługi powinien objąć zaprojektowanie nowego serwisu internetowego sim.com.pl z uwzględnieniem problemów koniecznych do rozwiązania i zawartych w...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCY POCZĘSTUNKU DLA DZIECI DO ŚWIETLICY PCK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
1. Szczegółowo zamówienie obejmuje realizację dostaw poczęstunku dla podopiecznych świetlicy PCK w, w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej PCK w Dęblinie (cz.I), Karczmiskach Pierwszych (cz.II) oraz Komarówce Podlaskiej (cz.III), w ramach umowy cywilno-prawnej. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 2-P-L/KKZ/A.19/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK.
Przedmiotem zamówienia wynajem pracowni do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego kwalifikacja A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” zawodzie FRYZJER dla 2 grup składających się z po 10 Uczestników Projektu każda. Zajęcia będą realizowane na terenie...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr 2-S-L/KKZ/AU.21/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OŚRODEK SZKOLENIA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" PIOTR WASAK.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali do przeprowadzenia zajęć teoretycznych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego kwalifikacja A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” w zawodzie FRYZJER dla 1 grupy składającej się z 20 Uczestników Projektu. Zajęcia będą realizowane na terenie Lublina w...
Lublin,
lubelskie
21-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij