Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

> Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby projektu „Wsparcie rozwoju...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Dostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby projektu „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
16-11-2018

> Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Komunikacja interpersonalna i grupowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Komunikacja interpersonalna i grupowa komunikacja społeczna” zamawianych na potrzeby projektu pt. „PSW – uczelnia z przyszłością” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
16-11-2018

> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Wyłonienie instytucji przyjmujących praktykantów na praktyki pilotażowe kierunku Zarządzanie odbywające się w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - V edycja
Biała Podlaska,
lubelskie
16-11-2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wzmacniacza elektrofizjologicznego do pomiarów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wzmacniacza elektrofizjologicznego do pomiarów Patch-clamp podłączanego do komputera przez złącze USB w zestawie z przedwzmacniaczem, holderem elektrod oraz oprogramowaniem sterującym dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Invitation to tender...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcy/Trenera do przeprowadzenia szkolenia pn. „Systemy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ/TECHNIKUM NR 1.
Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „Budujemy swoje kompetencje” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie w partnerstwie z Ośrodek Rozwoju Osobistego Ewa Giza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Chełm,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcy/Trenera do przeprowadzenia szkolenia w standardzie VCC pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ/TECHNIKUM NR 1.
Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „Budujemy swoje kompetencje” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie w partnerstwie z Ośrodek Rozwoju Osobistego Ewa Giza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Chełm,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy kursów zawodowych „Szytych na miarę” z następującej tematyki:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kończących się egzaminem organizowanym przez właściwy i uprawniony do tego organ, prowadzących do uzyskania dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje dla maksymalnie 25 uczestników...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Kompleksowe wyposażenie sal pobytu dzieci do lat 3, kuchni oraz łazienek w żłobku w Lublinie wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI INSTYTUT ROZWOJU.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie sal pobytu dzieci do lat 3,kuchni oraz łazienek. Za kompleksowość rozumie się sprzęt, meble, zabawki, materiały dydaktyczne i specjalistyczne niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej, tj. w placówce żłobka. Wykonawca...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Wynajem stanowiska laboratoryjnego do testów komór próżniowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem stanowiska laboratoryjnego do testów komór próżniowych”, składający się z następujących zamówień częściowych: Zadanie nr 1: „Wynajem układu badawczego do wyznaczania charakterystyk wytrzymałościowych komór próżniowych” na 4 miesiące w okresie od 01.12.2018 r. do...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe - psycholog

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja sesji psychologicznych. Wsparcie realizowane będzie w systemie 4 spotkań (sesji psychologicznych) po 2 godz. dydaktyczne, łącznie 8 godz. dydaktycznych na Uczestnika Projektu. Łącznie przewiduje się realizację 64 godzin dydaktycznych dla średnio 8 Uczestników...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Zakup następujących usług doradczych: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Drukarnia Akapit Sp. z o. o..
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. --Audyt wzorniczy tj. analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ - KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
1. PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – zajęcia teoretyczne z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej, organizacja pracy biurowej, przepływu informacji w...
Kielce,
lubelskie
16-11-2018

Wynajem stanowiska laboratoryjnego do badania wytrzymałości elektrycznej dielektryków napięciem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem stanowiska laboratoryjnego do badania wytrzymałości elektrycznej dielektryków napięciem przemiennym o wartości do 40 kV” na 5 miesięcy w okresie od 01.12.2018 r. do 30.04.2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 osób bezrobotnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Pośrednictwo pracy dla 22 osób
Chodzież,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 16/RPOWL/1.2 dotyczy: zakup wyposażenia, sprzętu laboratoryjnego na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, sprzętu laboratoryjnego i na potrzeby prowadzonych prac badawczych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: Część I Obcinarka – 1 szt. Obcinarka razem ze zgrzewarką do szczelnego zamknięcia (zgrzewania) opakowań papierowo-foliowych...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

Wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia „Florysta" dla uczestników projektu "Pora na zmiany".

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego z tematyki: „Florysta” dla uczestników projektu liczącej 8 osób. Zamawiający zastrzega, że liczba osób na szkoleniu może ulec zmianie. Wymiar szkolenia „Florysta” obejmuje łącznie 200 godzin dydaktycznych teoretycznych i praktycznych...
Łuków,
lubelskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz pacjentów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ZDROWIE H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: "Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno - zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki . Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy (1 równoważniki etatu), który będzie...
Dęblin,
lubelskie
16-11-2018

Zakup ultrasonografu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNE ANAMED - ANNA BEDNARSKA, MAREK SIDOR SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego ultrasonografu zgodnie ze specyfikacją dołączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Podane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może...
Lubartów,
lubelskie
16-11-2018

Wybór Instruktorów w mikrograncie pn.: "Szczebrzeszyn w sieci” realizowanym w ramach projektu „W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Szczebrzeszyn.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Instruktora zgodnie z zapytaniem ofertowym
Szczebrzeszyn,
lubelskie
16-11-2018

KO1/10/2018 Dostawa elementów systemu informatycznego i urządzeń pomiarowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VOMBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest dostawa elementów systemu informatycznego i urządzeń pomiarowych: ZADANIE 1: Oprogramowanie funkcjonalne dedykowane do obsługi systemu platform samojezdnych – 1 szt. ZADANIE 2: Oprogramowanie systemu informatycznego do zarządzania projektami i komunikacji – 1 szt. ZADANIE...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

KO2/10/2018 Dostawa wyposażenia laboratorium B+R.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VOMBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenia laboratorium B+R w zakresie: ZADANIE 1: Prototyp platformy - 3 szt. ZADANIE 2: Drukarka 3D – 1 szt. ZADANIE 3: Ploter frezujący CNC 3D ze skanerem – 1 szt. ZADANIE 4: Urządzenia zasilające – 1 kpl. Wyposażenie laboratorium niezbędne do zasilania...
Lublin,
lubelskie
16-11-2018

> Dostawa i montaż mebli zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Dostawa i montaż mebli zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
15-11-2018

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego – KPP w Opolu Lubelskim
Lublin,
lubelskie
15-11-2018

Dostawa sprzętu audiowizualnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa sprzętu audiowizualnego
Lublin,
lubelskie
15-11-2018

Usługi pralnicze wraz z transportem dla UMCS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Usługi pralnicze wraz z transportem dla UMCS
Lublin,
lubelskie
15-11-2018

Zakup następujących usług doradczych: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.P.H.U. WOL-MAT Henryk Woliński.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. - Audyt wzorniczy tj. analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą...
Lubartów,
lubelskie
15-11-2018

Realizacja usługi badawczej polegającej na opracowaniu programu skoordynowanej opieki medycznej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Spirolife Cardio Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej, dotyczącej opracowania nowej usługi w postaci programu skoordynowanej opieki medycznej dla pacjentów po pierwszym zawale mięśnia sercowego Spirolife Cardio. Zakres zamawianej usługi badawczej: Zadanie 1. Badanie nad opracowaniem nowego...
Lublin,
lubelskie
15-11-2018

Dostawa wózka widłowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EURORAP" ANDRZEJ RAPA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego czołowego wózka widłowego spalinowego, o udźwigu nie mniejszym niż 2500 kg. Wózek opisany KŚT 763 Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym. Wysokość podnoszenia – nie mniejsza niż 4 metry,...
Wola Duża,
lubelskie
15-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/B+R z dnia 7.11.2018 r. dotyczące dotyczące wyboru Kierownika projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o..
Przedmiotem zapytania ofertowego w sprawie naboru na stanowisko Kierownika B+R jest zatrudnienie osoby w oparciu o umowę zlecenie do kierowania pracami B+R w poniższym zakresie. Punkty krytyczne to: a. Nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi b. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu...
Lublin,
lubelskie
15-11-2018

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FORESTA K. Gołofit, P. Mazurkiewicz Spółka Cywilna.
A. Przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. Audyt wzorniczy obejmować będzie co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty...
Opole Lubelskie,
lubelskie
15-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij