Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPLU/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CITYSCHOOL SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług: Część A - Poradnictwo psychologiczne Przeprowadzenie indywidualnych zajęć z poradnictwa psychologicznego oraz przygotowanie programu zajęć w oparciu o poniższy zakres merytoryczny: nabycie umiejętności formułowania...
Warszawa,
lubelskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3a/ POPW/1,4; ETAP II - Matryce do aluminium

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EDBAK SP. ZO.O..
Przedmiotem zapytania o cenę są: 1/ Matryce do aluminium dla projektu nowej kolekcji mocowań ściennych – 2 szt. Matryce do aluminium będą wykorzystywane do produkcji innowacyjnych wyrobów wynikających ze strategii wzorniczej Edbak Sp z o.o. oraz z rekomendacji zawartej w w/w strategii (nowa...
Piotrowice,
lubelskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe 4_3_7_0014_RPOWL/2017 - dostawa i uruchomienie fabrycznie nowej modułowej linii...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. LUCJA KISIEL FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "LUKS".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowej modułowej linii dozująco-homogenizującej do produkcji wkładów do zniczy o liczbie głowic dozujących maksymalnie 8, lecz nie mniejszej niż 6. Oczekiwane minimalne parametry techniczne i funkcjonalności zgodnie z załącznikiem...
Ryki,
lubelskie
18-12-2017

Kurs/szkolenie nt. „Pilarz- drwal” dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie kwalifikacji oraz otrzymanie zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia pt. „Drwal - Pilarz”, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014...
Żółkiewka-Osada,
lubelskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe nr FRL/14/Pus/2017 na osobiste przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY.
 Część I – Lublin (planowana liczba godzin: śr. 252). Wybór jednego doradcy. Planowana liczba godzin indywidualnego doradztwa specjalistycznego przypadająca na doradcę wynosi 252 godziny (14 uczestników x 18 godzin). Miejsce świadczenia usług: Lublin.  Część II – Lubartów (planowana liczba...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi” dla 2 grup szkoleniowych (24 godziny/grupę) dla dwóch grup szkoleniowych średnio po 12 osób każda. Maksymalna liczba osób do przeszkolenia wynosi...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Zakup licencji oprogramowania do ewidencji i wizualizacji przestrzennej danych umożliwiającego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PZZ LUBELLA SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do ewidencji i wizualizacji przestrzennej danych umożliwiającego analizę upraw oraz jego wdrożenie u Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup licencji typu klient-serwer obejmujących co najmniej 5 użytkowników. Okres licencjonowania powinien...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

USŁUGA Warsztaty kompetencji społecznych oraz Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 48...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI.
Warsztaty kompetencji społecznych oraz Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 48 Uczestników Projektu (UP) w ramach 4 grup liczących średnio 12 UP/grupa. Łącznie w ramach projektu przewiduje się realizację 1048 godzin zegarowych zajęć, w tym 40 godzin Warsztatów kompetencji społecznych (w...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Zakup surowców w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup surowców w ramach: • Zadanie 2 – Surowce – 1 zestaw składający się z : - Semolina (durum, zawartość popiołu do 0,9%) - 2940 kg - Mąka owsiana – 146 kg - Mąka jęczmienna – 148 kg - Mąka lniana – 94 kg - Mąka jaglana – 50 kg -Mąka Łubinowa – 50 kg - Guma guar...
Ludwin-Kolonia,
lubelskie
18-12-2017

Przeprowadzenie usługi Poradnictwo Psychologiczne w planowanym okresie grudzień 2017 – styczeń 2018.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa Poradnictwa Psychologicznego dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin, w planowanym okresie grudzień 2017r. – styczeń 2018r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Poradnictwo psychologiczne odbędzie się w formie...
Warszawa,
lubelskie
18-12-2017

Przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej i diagnozy problemowej oraz świadczenie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej i diagnozy problemowej wraz z opracowaniem opinii oraz świadczenie usług wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym”. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi/konserwatorskim dla zadania...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA BARANÓW.
1. Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi/konserwatorskimi, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa budowlanego, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w...
Baranów,
lubelskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 - Frezarka

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH "CEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest fabryczne nowa wolnobieżna frezarka o napędzie gąsienicowym, rok produkcji co najmniej 2017, charakteryzująca się następującymi parametrami technicznymi opisanymi z przedmiocie zamówienia (ZO.2.2017 - frezarka.pdf), m.in: głębokość frezowania od 0 do 330 mm, szerokość...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Laser – wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników w cenie

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MIGRO MAREK PILIP.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Lasera (wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem użytkowników gratis) O parametrach co najmniej: 6 kW, zakres przesuwu osi: X = 3100 mm, Y = 1580 mm, Z = 100 mm. Standardowa głowica tnąca z soczewką o zmiennej, automatycznej ogniskowej (kontrola...
Komarów-Osada,
lubelskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 – Linia dozowania miału gumowego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH "CEBEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest fabryczne nowy przenośnik/podajnik mechaniczny z układem dozowania miału gumowego do mieszalnika betonu dostosowanej dla potrzeb maszyny KMA 200 zwana linia dozowania miału gumowego, rok produkcji co najmniej 2017 charakteryzująca się następującymi parametrami...
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Wyposażenie laboratorium badawczo - rozwojowego w izbę pomiarową

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST METAL PERFEKT SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wyposażenia laboratorium badawczo - rozwojowego w izbę pomiarową
Lublin,
lubelskie
18-12-2017

Pieca do spiekania materiałów przy użyciu technologii Spark Plasma Sintering

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. J. G. SERVICE GRZEGORZ RESZKA.
Minimalne parametry techniczne: a) Minimalny zakres temperatury pracy 200°C -1000°C, maksymalna temperatura 2500°C b) Bezdotykowy (pirometryczny) pomiar wartości temperatury w zakresie co najmniej 0- 2500°C mierzony na ścianie bocznej matrycy, c) Minimalna wielkość komory próżniowej 250x250mm d) ...
Świdnik,
lubelskie
18-12-2017

Zapytanie ofertowe - wybór dostawcy fabrycznie nowej obrabiarki 5-osiowej UMC 750-NGC HAAS - 1 szt.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ANDRZEJ CHARYTANOWICZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowej obrabiarki 5-osiowej, HAAS, UMC-750-NGC wraz z wyposażeniem dodatkowym i uzbrojeniem startowym. Oczekiwane minimalne parametry techniczne i funkcjonalności zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. ...
Lublin,
lubelskie
16-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ POPW/1,4; ETAP II - Matryce do aluminium

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EDBAK SP. ZO.O..
Przedmiotem zapytania o cenę są: 1/ Matryce do aluminium dla projektu nowej kolekcji mocowań ściennych – 2 szt. Matryce do aluminium będą wykorzystywane do produkcji innowacyjnych wyrobów wynikających ze strategii wzorniczej Edbak Sp z o.o. oraz z rekomendacji zawartej w w/w strategii (nowa...
Piotrowice,
lubelskie
15-12-2017

Dostawa linii produkcyjnej do chlebów koszykowych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PIEKARNIA "WAROWNY" S.C SIWEK AGATA, WAROWNY DARIUSZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego linii produkcyjnej do chlebów koszykowych o następujących parametrach: 1) Dzielarka ssąca z lejem 225 litrów i voluminatorem, dwie komory mierzące, gramatura kęsów 180-2.300 g; regulacja pracy za pomocą falownika; 2) Zaokrąglarka...
Kłoczew,
lubelskie
15-12-2017

DOSTAWA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W RAMACH PLANOWANEJ REALIZACJI PROJEKTU...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. MERKANDI AUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych do realizacji w/w projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej wartości niematerialnych i prawnych w celu realizacji zadań niezbędnych do osiągnięcia celu głównego projektu pt. „Innowacyjne e-usługi alitrada.com i solozen.com - zintegrowane z...
Lublin,
lubelskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe 10/SU/2017 w sprawie przeprowadzenia egzaminu ECDL PROFILE DIGCOMP - 5 modułów...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK.
Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia egzaminu ECDL PROFILE DIGCOMP - 5 modułów : Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2)+ ECDL Przetwarzanie...
Lisów,
lubelskie
15-12-2017

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnego kursu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest: Wybór kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacja T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich w zawodzie TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ dla 1 grupy składającej się z 15 uczestników projektu w...
Lublin,
lubelskie
15-12-2017

Warsztaty kompetencji społecznych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć grupowych w ramach warsztatów kompetencji społecznych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin, w planowanym okresie: grudzień 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wyżej wymienione zajęcia będą...
Warszawa,
lubelskie
15-12-2017

Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin, w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Lublin, w planowanym okresie: grudnia 2017r – stycznia 2018 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy. Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę...
Warszawa,
lubelskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup optymalizerki o poniższych parametrach: 1. Optymalizerka ze stołem o wydajności ca min. 1000 mb/godzinę i zapotrzebowaniu energii elektrycznej ca min. 8 kW, wyposażona w: • Przenośnik podający dla elementów o długości do 3 m • Przenośnik rolkowy do segregowania...
Chełm,
lubelskie
15-12-2017

NSwgND/ZK/1/2017 - zakup (wraz z instalacją) 9 sztuk licencjonowanego oprogramowania na wyposażenie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA NIEDRZWICA DUŻA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup (wraz z instalacją) 9 sztuk licencjonowanego oprogramowania na wyposażenie 9 pracowni w szkołach w gminie Niedrzwica Duża, pozwalającego na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia z funkcją zbierania i analizowania odpowiedzi...
Niedrzwica Duża,
lubelskie
15-12-2017

Dostawa papieru i tonerów do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru i tonerów do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
Lublin,
lubelskie
15-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFRR_CHZ/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 123 kompletów materiałów dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim. 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Sosnowiec,
lubelskie
15-12-2017

Dostawa narzędzi i akcesoriów hydraulicznych (w tym lutownic, butli z gazem, wyrobów metalowych,...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA LUBLIN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i akcesoriów hydraulicznych (w tym lutownic, butli z gazem, wyrobów metalowych, hutniczych, rur i instalacji) zwanych dalej sprzętem, w ramach realizacji projektu pn. „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, współfinansowanego ze środków...
Lublin,
lubelskie
15-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij