Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 8/NKLP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ROKOSZEWSKI MARCIN MARSOFT.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć (programowo wspólnych dla kwalifikacji EE.08 i EE.09) z zakresu „Konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych” w wymiarze 64h/gr. dla kwalifikacji EE.09 i EE.08 w zawodzie technik informatyk (351203) dla 75 Uczestników/czek projektu (5 grup)...
Lublin,
lubelskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe 5/ZO/PPP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Część 1 – 1 Wykonawcy, który będzie pełnił funkcję konsultanta ds. partycypacji w 14 dla JST z terenu województwa lubelskiego i mazowieckiego tj. Gminy Dzierzkowice, Gminy Garbów, Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Józefów nad Wisłą, Miasta Kraśnik,...
Lublin,
lubelskie
19-11-2019

Dostawa i montaż platform pionowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień(CPV): 42416100-6 windy, 45313100-5 instalowanie wind. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie platformy pionowej zewnętrznej (1 szt.) i platformy pionowej wewnętrznej (1 szt.) w miejscu realizacji Projektu (tj. Tatarakowa 4,...
Niedrzwica Kościelna,
lubelskie
19-11-2019

Zakup 16 szt. serwerów wyposażonych w 2 CPU z 10 fizycznymi rdzeniami każdy i podstawowym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Copernicus Computing sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zakup 16 szt. serwerów wyposażonych w 2 CPU z 10 fizycznymi rdzeniami każdy i podstawowym taktowaniem 2.6GHz; - 128GB RAM w kościach 32GB 2400 mt/s; - serwery wyposażone w 8 kart GPU, każda o szybkości przynajmniej 15.7TFlops, z 16GB vRAM i szybkości transferu pomiędzy...
Toruń,
lubelskie
19-11-2019

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej  dla Komendy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFEROWE nr 2/WFNS/2019 Dotyczy zamówienia usługi wynajmu sal na przeprowadzenie szkolenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIURO DORADCZO-KSIĘGOWE J&J IGA PRÓCHNIAK-CZAPLA.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem dwóch sal szkoleniowych dostosowanych do przeprowadzenia szkolenia z „ABC przedsiębiorczości” dla 12 osób w każdej sali oraz dwóch sal odpowiednich do przeprowadzenia doradztwa indywidualnego. Wyżej wymienione sale (dwie sale na szkolenie + sale na doradztwo...
Puławy,
lubelskie
18-11-2019

Zaproszenie do składania ofert na wybór trenerów do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia kompetencyjnego „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 3 uczestników projektu: Zawodowy GPS w drodze do lepszego jutra 2.0 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Wybór Wykonawcy w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Cukiernik" dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Cukiernik” dla uczestników projektu „Pora na zmiany”. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, w tym po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, odchodzące z rolnictwa. Liczba uczestników – 4 osoby,...
Łuków,
lubelskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi badawczej i eksperymentalno-rozwojowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOFIA EuroInvest Magdalena Nowacka.
Przedmiot zamówienia opisują następujące kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV:73100000-3-Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu badań analitycznych wraz z opracowaniem modelu profesjonalnej opieki i stymulacji...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Dostawa odczynników do prowadzenia zajęć z chemii i biologii w ramach realizacji projektu pt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE.
Lp. Nazwa Ilość [szt./op./kpl.] 1. Toluen wzorzec GC 1 2. Acetonitryl do HPLC 1 3. Aceton do HPLC 1 4. 2-propanol (alkohol izopropylowy) HPLC 1 5. Agar SABOURAUD z 4% dekstrozy 1 6. Yeast Extract Agar 1 7. Acetonitryl do chromatografii (HPLC) ultra gradient 1 8. Rękawice nitrylowe bezpudrowe...
Chełm,
lubelskie
18-11-2019

Zapytanie na wynajem sal

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W LUBLINIE.
Zgodnie z zapisami zapytania
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W LUBLINIE.
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje: przygotowanie biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego.
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

ZAKUP PRZETWORNIKÓW SIŁY ORAZ WZMACNIACZY POMIAROWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PRZETWORNIKI, PRZEZNACZONYCH DO...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SA..
Przedmiotem zamówienia są przetworniki siły oraz wzmacniacze pomiarowe obsługujące przetworniki siły, przeznaczone do budowy stanowiska badawczego służącego do pomiaru momentu oporowego w łożyskach tocznych ABE-18. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy posiadające poniżej...
Kraśnik,
lubelskie
18-11-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń kompetencyjnych oraz certyfikowanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń kompetencyjnych oraz zewnętrznych egzaminów - A) Pracownik biurowy z elementami kadr i płac certyfikowane egzaminem ECCC dla 10 osób - B) Spedytor/logistyk dla 10 osób - C) Pracownik biurowy z elementami...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych na rzecz GYRACHE Sp. z o.o.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
Zakup usług: 1. Interaktywna makieta (mockup) oraz projekt graficzny do wytworzonej makiety testowej wersji aplikacji mobilnej GYRACHE. Szczegółowa specyfikacja stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Puławy,
lubelskie
18-11-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 101 i 105 przy ul Chełmskiej” w Rejowcu Fabrycznym” 4.2. W ramach wykonywanej...
Rejowiec Fabryczny,
lubelskie
18-11-2019

Przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej (zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "KLUB XXI WIEKU".
Przeprowadzenie przez specjalistę z zakresu aktywności fizycznej zajęć z zakresu: znaczenia aktywności fizycznej, różne formy aktywności fizycznej, które mogą być realizowane samodzielnie w warunkach domowych. Rola i znaczenie samooceny i motywacji. maksymalnie 120 spotkań (120 grup, 1 spotkania 45...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Przeprowadzenie działań praktycznych rozwijających aktywność fizyczną (trener/instruktor...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "KLUB XXI WIEKU".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez instruktora gimnastyki działań praktycznych rozwijających aktywność fizyczną maksymalnie 450 spotkań (2 spotkania 45 minutowe dla grupy). Grupy średnio 20 osobowe. Celem działania jest praktyczna nauka ćwiczeń, które po zakończeniu programu, uczeń...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Termomodernizacja budynków JKM ESTATE w Lublinie wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JKM ESTATE JAN MOROZIEWICZ.
W ramach inwestycji obejmującej termomodernizację budynków planowane są następujące zadania w Magazynie nr 4 budynku w Lublinie, Mełgiewska 99: Zadanie 5. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem dachu, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana drzwi zewnętrznych – bram...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach ASIC...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTAR ENERGY LAB SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach ASIC obsługujących algorytm SHA256 – 200 sztuk. Szczegółowe informacje na temat wymagań technicznych i funkcjonalnych znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania....
Warszawa,
lubelskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/masket

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MASKET PIOTR POZNAŃSKI.
1. Nazwa zamówienia: Zamówienie na dostawę 75 szt Ekspresów do kawy , 75 szt Ekranów pre-zentacyjnych min. 55'' , 3 szt - Urządzeń do photoskaningu pomieszczeń 2. Rodzaj zamówienia: dostawy 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 39711310-5 - dla Ekspres do kawy – 75...
Skokówka,
lubelskie
18-11-2019

Dostawa zautomatyzowanej prasy belującej dwukomorowej do tekstyliów, włókien i odzieży

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 3R RECYCLING SP. Z O.O. S.K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zautomatyzowanej prasy belującej dwukomorowej do tekstyliów, włókien i odzieży. Prasa powinna realizować wszystkie poniższe funkcjonalności. • Nacisk - nie mniej niż 150 ton • Napęd - hydrauliczny • Wydajność - nie mniej niż 6 bel o wadze 400 kg na godzinę...
Lublin,
lubelskie
18-11-2019

sprzęt do leczenia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego – część 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MICHAŁ MACIEJ KORT "IMPLANTIK" STOMATOLOGIA, IMPLANTOLOGIA, PROTETYKA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych środków trwałych: 1. Tomograf – 1 szt. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 1) woksel 70 μm-300 μm 2) Dowolny wybór obrazowania między minimum 3 formatami: 4x3 lub 13x10 lub 16x10 3) Płynne pole obrazowania 4) Wskaźnik świetlny pola obrazowania 5)...
Krasnystaw,
lubelskie
18-11-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Biznesplan w projektach unijnych”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Biznesplan w projektach unijnych” zamawianego na potrzeby realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”
Biała Podlaska,
lubelskie
16-11-2019

Prace badawcze w zakresie opracowania metod i algorytmu optymalizacji modeli elementów i instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Appsbow Group Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań przemysłowych w ramach projektu pt. „Projekt VTE”. W ramach etapów zostaną zlecone poszczególne zadania: Etap 1. Opracowanie metod generowania modeli elementów i instalacji: Zadanie 1 Opracowanie metod optymalizacji...
Lublin,
lubelskie
16-11-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie kursu stewardess oraz zajęć z pilotażu wycieczek na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie kursu stewardess oraz zajęć z pilotażu wycieczek na lotnisku Chopina w Warszawie, zamawianego na potrzeby projektu pt. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zamówienia na zakup usług doradczych ZAPO/PN/1.2POPW/1/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROFIT NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup usługi doradczej opracowania raportu rynkowego dla rynku platform lojalnościowo-marketingowych w USA wg poniższej specyfikacji. Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe ZAPO/PN/1.2POPW/1/2019
Warszawa,
lubelskie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04-3/KSI/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO RADZYŃ PODLASKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych II (AKK)” (nr umowy RPLU.21.02.00-06-0077/16-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnicy...
Radzyń Podlaski,
lubelskie
15-11-2019

Zapytanie ofertowe na na przeprowadzenie usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w Lublinie,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 3 doradców w celu przeprowadzenia łącznie 840 godzin usług indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w zakresie przygotowania biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 105 uczestników/czek projektu. Planowana liczba godzin na...
Lublin,
lubelskie
15-11-2019

Dostawa wyposażenia żłobka Maluszkowo w Lublinie ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. A2 ANNA LUBAŚ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka zlokalizowanego w Lublinie ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez...
Nienadówka,
lubelskie
15-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij