Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Katarzyna Mazur.
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz programów komputerowych multimedialnych tj. : - Komputer przenośny laptop - 1 szt. (minimalne wymagania zgodnie ze specyfikacja techniczną zał.1 ) - Program edukacyjny - 1 szt. (minimalne wymagania zgodnie ze...
Lublin,
lubelskie
20-01-2019

Wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej dla nowego zakładu produkcyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa.
Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej Ø400 oraz studni betonowych Ø1200 i Ø1500 oraz wykonania włączenia w istniejący kolektor deszczowej poprzez istniejącą studnię. OPIS SIECI KANALIZACYJNEJ Zaprojektowana sieć kanalizacja sanitarna prowadzona jest wzdłuż drogi w działce przyległej. Na...
Warszawa,
lubelskie
20-01-2019

montaż linii do optymalnego prostowania i cięcia rurek miedzianych z kręgu dla zakładu produkcyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa.
montaż i dostawa linii do optymalnego prostowania i cięcia rurek miedzianych z kręgu dla zakładu produkcyjnego o następujących parametrach: 1. Parametry linii 1.2. Średnica ciętych rurek w mm: 6, 8, 10, 12, 16, 18 przy ściance 0.8mm dla fi 6-10, ścianka 1,0 mm dla fi 12-18 1.3. Waga rurki zwiniętej...
Warszawa,
lubelskie
19-01-2019

> Dostawa książek zamawianych na potrzeby projektu pt. „PSW - Regionalna Akademia Aktywność”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Dostawa książek zamawianych na potrzeby projektu pt. „PSW - Regionalna Akademia Aktywność” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
18-01-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z Socjologii w języku angielskim zamawianych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z Socjologii w języku angielskim zamawianych na potrzeby projektu pt.: „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim w PSW w Białej Podlaskiej” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska,
lubelskie
18-01-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia w języku angielskim zamawianych na potrzeby projektu pt.: „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim w PSW w Białej Podlaskiej” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża...
Biała Podlaska,
lubelskie
18-01-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne w języku angielskim zamawianych na potrzeby projektu pt.: „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim w PSW w Białej Podlaskiej” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła...
Biała Podlaska,
lubelskie
18-01-2019

> Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
> Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne w języku angielskim zamawianych na potrzeby projektu pt.: „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim w PSW w Białej Podlaskiej” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana...
Biała Podlaska,
lubelskie
18-01-2019

Dostawa materiałów i odczynników. Zadania 1-4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Medycyny Wsi.
Dostawa materiałów i odczynników. Zadania 1-4
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Dostawa Polskich Norm w wersji elektronicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Medycyny Wsi.
Dostawa Polskich Norm w wersji elektronicznej
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Usługa wykonania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Usługa wykonania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Kompleksowe wykonanie projektów graficznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Kompleksowe wykonanie projektów graficznych.
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr NR 3/KZ/RPO/2018 usługa szkolenia zawodowego w ramach projektu "Outplacement...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ANDRZEJ LUBAŃSKI DORADZTWO GOSPODARCZE.
Przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie". Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem (walidacją) i uzyskaniem certyfikatu (potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego...
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych niezbędnych do wdrożenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOMETRIQ SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie BiometrIQ sp. z o.o. w ramach projektu 2.3.1 POIR. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Środki trwałe: • Platforma serwerowa dla mechanizmów...
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Spawanie metodą MAG"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO.
. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Spawanie metodą MAG" dla 17 uczniów w podziale na dwie grupy po 160 godzin dla każdej z grup, w okresie od 11 lutego 2019r. do 21 czerwca 2019r. w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach...
Chełm,
lubelskie
18-01-2019

Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Kurs fotograficzny"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Kurs fotograficzny" dla 12 uczniów w wymiarze 80 godzin, w okresie od 11 lutego 2019r. do 21 czerwca 2019r. w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Chełm,
lubelskie
18-01-2019

Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Obsługa wózków widłowych"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego - "Obsługa wózków widłowych" dla 11 uczniów w dwóch grupach po 60 godzin dla każdej z grup, w okresie od 11 lutego 2019r. do 21 czerwca 2019r. w ramach realizacji projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach Regionalnego...
Chełm,
lubelskie
18-01-2019

Usługi zapewnienia wyżywienia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MIX IWONA ŁUKASIEWICZ.
Opis w części opisowej zapytania ofertowego i Załączniku nr 1.
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

KNRP/5/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT HRUBIESZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE.
1.1. Szkolenie „Montowanie stolarki budowlanej” w łącznym wymiarze 120 godz. dydaktycznych zajęć. Szkolenie przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego1, realizowane będzie dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – dla 2 grup po 12 i 13 osób – w sumie dla 25 uczniów, w...
Hrubieszów,
lubelskie
18-01-2019

Usługa - przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla maksymalnie 60 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Trening kompetencji i umiejętności społecznych – UP podzieleni zostaną na 12 grup 5 osobowych. Dla każdej grupy zorganizowane zostanie 4 spotkania po 3 godziny zegarowe (łącznie 12h na grupę), średnio raz na tydzień. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 min. Trening kompetencji i umiejętności...
Kraków,
lubelskie
18-01-2019

PROCEDURA WYBORU DOSTAWCY ZESTAWU KSIĄŻEK ORAZ GIER PLANSZOWYCH DLA 15 KLUBÓW SENIORA PCK W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
cz. I Szczegółowo zamówienie obejmuje dostawę 15 zestawów książek edukacyjnych i rozwijających zainteresowania do Biblioteczki, tytuły opisane w treści zapytania ofertowego cz. II: .Szczegółowo zamówienie obejmuje dostawę 15 zestawów gier planszowych do kącika SeniorPlay. Zestaw składa się z...
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.2/2019 dotyczące zaprojektowania, zaprogramowania i wdrożenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VITAGENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu Ofertowym nr 1/RPOWL/1.2/2019 w punkcie II.Opis przedmiotu zamówienia.
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Szacowanie wartości zamówienia na zakup komputerów przenośnych typu laptop

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NADLEŚNICTWO BIŁGORAJ.
Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości zakupu 3 komputerów typu laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami: minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne: - procesor 4 rdzeniowy 6mb cache. - pamięć RAM min 8GB 2400MHz. -dyski wewnętrzne: min SSD240 GB. - napęd optyczny jako...
Biłgoraj,
lubelskie
18-01-2019

Zakup usługi w zakresie ubezpieczenia pracowników uczestniczących w targach ARAB HEALTH 2019 na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MEDI-SEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ubezpieczenia pracowników uczestniczących w targach ARAB HEALTH 2019 na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Konopnica,
lubelskie
18-01-2019

Dostawa wraz z instalacją Mieszalnika próżniowego homogenizującego z płaszczem wodnym sztuk 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CRIMAT SPOLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z kosztem instalacji do siedziby Zamawiającego 21-008 Jastków, Tomaszowice-Kolonia 24, fabrycznie nowego mieszalnika próżniowego homogenizującego z płaszczem wodnym o parametrach, ukompletowaniu i funkcjonalnościach wyszczególnionych poniżej. a. Mobilna...
Jastków,
lubelskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 02/N2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KRZYWDA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu kompetencji informatycznych dla Uczestników Projektu. Grupę docelową będą stanowić osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie oraz wytypowane na podstawie dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w...
Krzywda,
lubelskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/N2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KRZYWDA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE.
Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla UP. Część I przedmiotu zamówienia: wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego w tym: realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w liczbie 100h, opracowanie: diagnozy potrzeb i jej ewaluacja w...
Krzywda,
lubelskie
18-01-2019

Wybór wykonawców , którzy realizowali będą doradztwo wspierające polegające na opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy, który realizował będzie doradztwo wspierające polegające na opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji i prowadzeniu indywidualnego doradztwa wspierającego w procesie aktywizacji i integracji według określonego programu dla uczestników...
Lublin,
lubelskie
18-01-2019

Dostawa urządzenia zamgławiającego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O..
1. Charakterystyka szczegółowego zakresu rzeczowego i branżowego Przedmiotem zamówienia jest urządzenie zamgławiające służące do rozprowadzania substancji do ochrony roślin w postaci aerozolu, do stosowania w szklarniach uprawowych. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty...
Stężyca,
lubelskie
18-01-2019

Zakup znakowarki laserowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SA..
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do znakowania laserowego łożysk tocznych (znakowarka laserowa), posiadające poniżej wyszczególnione cechy i funkcjonalność: 1. Średnica zewnętrzna podawanych łożysk od 40 mm do ≥200 mm. Wysokość podawanych łożysk od 3 mm do ≥60 mm. 2. Znakowarka powinna mieć...
Kraśnik,
lubelskie
18-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij