Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

BZP/PN/43/2019 - Remonty wybranych pomieszczeń Politechniki Lubelskiej w trzech częściach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Lubelska.
BZP/PN/43/2019 - Remonty wybranych pomieszczeń Politechniki Lubelskiej w trzech częściach
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

Realizacja specjalistycznych usług rozwoju biznesu dla podmiotów typu start-up, wspieranych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
1.1. W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji technicznej: Platforma do sprzedaży naturalnych kosmetyków wraz z kreatorem tworzenia indywidualnych receptur w oparciu o moduł sztucznej inteligencji W ramach...
Puławy,
lubelskie
17-07-2019

Realizacja specjalistycznych usług rozwoju biznesu dla podmiotów typu start-up, wspieranych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
1.1. W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu: -koncepcji linii technologicznej bazującej na przetwarzaniu odpadów przemysłowych oraz plastikowych typu mieszanego wraz z niezbędnymi rysunkami, - koncepcji wzorniczej...
Puławy,
lubelskie
17-07-2019

Realizacja specjalistycznych usług rozwoju biznesu dla podmiotów typu start-up, wspieranych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O..
W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na: • opracowaniu 5 nowych receptur kosmetyków dedykowanych profesjonalnej pielęgnacji koni w tym: 1) Oczyszczający preparat do strzałek o silnym działaniu antyseptycznym, przeciwbakteryjnym i...
Puławy,
lubelskie
17-07-2019

Zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej czynności związane ze zbadaniem i dostosowaniem do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SVNT TECHNOLOGIES Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na: ZADANIE 1: Przegląd najnowszych badań w obszarze Machine Learning szeregów czasowych pod kątem predykcji zapotrzebowania na energię w budynkach w oparciu o niepełne historyczne dane z sensorów przemysłowych i wyborze...
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

PROCEDURA WYBORU KIEROWNIKA DO ŚWIETLICY PCK W BUKOWINIE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
Szczegółowo zamówienie obejmuje pełnienie funkcji wychowawcy - kierownika, odpowiedzialnego za organizowanie i prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej PCK, w ramach umowy zlecenia w wymiarze przeciętnie 84 godz/msc. Pod opieką w świetlicy będzie jednorazowo do 30 dzieci. Pracę kierownika...
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

PROCEDURA WYBORU KIEROWNIKA DO ŚWIETLICY PCK W ZAKRZÓWKU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
Szczegółowo zamówienie obejmuje pełnienie funkcji wychowawcy - kierownika, odpowiedzialnego za organizowanie i prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej PCK, w ramach umowy zlecenia w wymiarze przeciętnie 84 godz/msc. Pod opieką w świetlicy będzie jednorazowo do 30 dzieci. Pracę kierownika...
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli do DDP "Zdrowy Senior" w Gminie Stężyca

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIURO DORADCZO-KSIĘGOWE J&J IGA PRÓCHNIAK-CZAPLA.
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę mebli do DDP "Zdrowy Senior" w Gminie Stężyca: - Regał/witryna z pułkami- 5 szt. - Komoda- 4 szt. - Tapczan/łóżko jednoosobowe- 2 szt. - Szafka przyłóżkowa- 2 szt. - Szafa z półkami- 3 szt. - Stolik- 4 szt. - Fotel- 4 szt. - Krzesła- 8 szt. - Szafa słupek- 30...
Puławy,
lubelskie
17-07-2019

Dostawa urządzenia - Analizator TOC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VET-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: Analizator TOC do pomiaru zawartości całkowitego węgla organicznego w wodzie do wstrzykiwań, wodzie oczyszczonej, kondensacie pary czystej (zwany dalej urządzeniem) – o parametrach minimalnych określonych w załączonej specyfikacji (Zał. Nr 1).
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu produkcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu produkcji uszczelnień łożyskowych. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze ZAKRES PRAC: ETAP 1- Analiza obecnego procesu...
Kraśnik,
lubelskie
17-07-2019

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM HANDLOWE HILL S.C. ŁUKASZ CZYRNY, ESTERA CZYRNY.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych,...
Ryki,
lubelskie
17-07-2019

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie EUROAL Sp.z o.o....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt powinien obejmować m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,...
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakład Stolarski „ART-RAM” Edward Kudyba.
2.1 Szczegółowy zakres usług W ramach niniejszego zapytania należy: A. PRZEPROWADZIĆ AUDYT WZORNICZY U ZLECENIODAWCY Przez audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu...
Zamość,
lubelskie
17-07-2019

zatrudnienie Animatora do prowadzenia Klubu Seniora

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO PUŁAWY/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie animatora do prowadzenia Klubu Seniora przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach na podstawie umowy cywilno-prawnej w związku z realizacją projektu „Aktywni puławscy seniorzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...
Puławy,
lubelskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/EFRR_CHZ/2019- dostawa urządzeń USB Bluetooth 4.0 Micro Adapter

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 szt. urządzeń USB Bluetooth 4.0 Micro Adapter, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim”.
Sosnowiec,
lubelskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ŚCZP/2019 z 8 lipca 2019r. dotyczące zatrudnienia terapeuty środowiskowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁGORZATA PRYSTUPA.
Prowadzenie Mieszkań Chronionych/Treningowych z udziałem 12 Uczestników (MC) Miejsce realizacji: województwo lubelskie, mieszkania usytuowane w centrum Chełma lub Krasnegostawu Okres realizacji: od 07.2019 r. do 12.2020r. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do soboty w godz. 7-20. Cel:...
Chełm,
lubelskie
17-07-2019

Opracowanie systemu utrzymywania dronów nad transponderem nadającym lokalizację obiektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AELLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1. Włączenie użytkowników końcowych na etapie projektowania systemu Aby rozpoznać potrzeby oraz opinie użytkowników końcowych, należy starannie wyselekcjonować osoby z którymi będą przeprowadzone wywiady. Osoby te muszą cechować się dużym doświadczeniem w swojej profesji oraz znajdowały się w...
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe- Laminaty drukowane RIGID/ PCB board RIGID -10 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK.
Przedmiotem zamówienia są laminaty drukowane, których specyfikacja jest przedstawiona w Załączniku nr 3.
Lublin,
lubelskie
17-07-2019

„Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Archipelagu Roztocze – Budowa placów górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Budach Dzierążyńskich” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do...
Łaszczówka,
lubelskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOMLUBLIN Mariusz Wlaszczyk.
Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia...
Batorz,
lubelskie
16-07-2019

Usługa - przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 24 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny certyfikacji tj. organizacji i przeprowadzenia EGZAMINÓW oraz WYDANIA CERTYFIKATÓW po szkoleniu zawodowym umożliwiającym zdobycie kwalifikacji pracownika biurowego. W ramach zamówienia planowane jest przeprowadzenie...
Lublin,
lubelskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia w postaci Diagnozy potrzeb i Indywidualny Plan Działania, w formie zajęć indywidualnych, dla średnio 10 Uczestników Projektu. Opracowanie diagnozy potrzeb oraz IPD realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, na terenie miasta Hrubieszów....
Lublin,
lubelskie
16-07-2019

„Zakup, dostawa i montaż szafek BHP w budynku socjalno – biurowym na terenie ZZO w Korczowie”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szafki muszą być wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, malowanych proszkowo, kolor np. RAL 7035, wykonanych z blachy zimnowalcowanej, spawanej punktowo, 3.3. Wyposażone w drzwi ze specjalnymi wzmocnieniami gwarantującymi sztywność konstrukcji, 3.4. Wymiary - wysokość szafek nie...
Biłgoraj,
lubelskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe na realizację kursu zawodowego „Szytego na miarę” z następującej tematyki:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ".
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kończących się egzaminem organizowanym przez właściwy i uprawniony do tego organ, prowadzących do uzyskania dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje dla 1 uczestnika projektu...
Lublin,
lubelskie
16-07-2019

PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - DORADCA ZAWODOWY - Indywidualne doradztwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)) będzie zorganizowane w wymiarze 6 godzin zegarowych dla 1 Uczestnika/czki Projektu (UP) (maksymalnie 72 godziny dla 12 UP) w systemie 2 spotkań indywidualnych po 3 godziny zegarowe. Średnio 1-2 razy w...
Wrocław,
lubelskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe - doradca specjalistyczny w zakresie marketingowym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ FUNDACJA NOWY STAW.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 155 godzin doradztwa specjalistycznego marketingowego na terenie województwa lubelskiego (subregion puławski, powiaty: puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski). Doradztwo specjalistyczne będzie świadczone na rzecz podmiotów ekonomii...
Lublin,
lubelskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe_Monter energii odnawialnej z uprawnieniami elektrycznymi do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Monter energii odnawialnej z uprawnieniami elektrycznymi do 1KV i obsługą podestów ruchomych” na terenie województwa lubelskiego (powiat Zamość ) dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu (jedna grupa...
Rzeszów,
lubelskie
16-07-2019

Angaż Kadry Mieszkania Wspomaganego - Misericordia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna (psycholog, terapeuta środowiskowy) prowadzona w ramach Kadry Mieszkania Wspomaganego. Beneficjentami są osoby chorujące psychiczni, korzystające z mieszkań wspomaganych. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia odbywać się będzie w formach i...
Lublin,
lubelskie
16-07-2019

„Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do budynku socjalno – biurowego na terenie ZZO w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Komputery stacjonarne 1 Komputer stacjonarny 2 szt. 2 Komputer stacjonarny- 2 szt. Urządzenia dodatkowe 1 UPS -4 szt. 2 Drukarka A3 - kolorowa - 2 szt. 3 Drukarka A4 – monochromatyczna -1 szt. 4 Monitor 55” -1 szt. 5 Monitor 27” - 3 szt. 6 Monitor 23” -1 szt. 7 Niszczarka Kat 4 -1 szt. 8 Szafa...
Biłgoraj,
lubelskie
16-07-2019

Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DOŁHOBYCZOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 14 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie, tj. budynków znajdujących się przy ulicy Hrubieszowskiej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 i 31 oraz...
Dołhobyczów,
lubelskie
16-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij