Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZK/SZ/KP/2018 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 2. Nazwa szkolenia: „Pracownik obsługi biurowej” 3. Szkolenie zawodowe będzie realizowane dla zorganizowanej grupy uczestników projektu, łącznie dla jednej średnio 12 osobowej grupy, w wymiarze średnio 120h dydaktycznych...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

szkolenie zawodowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIAMED S.C. JERZY WIECZOREK JOANNA MIROWSKA-WIECZOREK PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO SELF.
1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych Uczestników/czek projektu szkoleń zawodowych dla 1 gr. „Pracownik ochrony” dla 13 osób, 1 grupa szkoleniowa (1 gr. – 13 osobowa). 2. Zapewnienie kadry terenów (spełniających poniższe wymagania) legitymujących się: a) Wykształceniem wyższym/zawodowym...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu „Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol – etap...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO TERESPOL.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej o wymiarach minimum 80x120 cm (wymiary europalety) z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne (w szczególności deszcz, wiatr śnieg mróz). Wykonawca gwarantuje czytelność informacji oraz zachowanie barw i trwałości...
Terespol,
lubelskie
20-07-2018

Zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci materiałów pomocniczych do oznaczenia czystości...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "HERBAPOL - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci materiałów pomocniczych do oznaczenia czystości mikrobiologicznej i pobierania prób zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Szalki Petriego sterylne, jednorazowe, o wymiarach 90 x od 14 do 15 mm z 2, 3, 4 kanałami wentylacyjnymi –...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci podłóż mikrobiologicznych do oznaczenia czystości...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "HERBAPOL - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci podłóż mikrobiologicznych do oznaczenia czystości mikrobiologicznej zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Buforowany roztwór NaCl z peptonem o pH 7,0 – podłoże o składzie zgodnym z obowiązującą farmakopeą,...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie innowacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOTIONSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są usługi proinnowacyjne obejmujące następujące komponenty: Zadanie 1 - Przygotowanie do wdrożenia innowacji 1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji 2. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Usługa mentoringu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU.
Przeprowadzenie usługi mentoringu, czyli – zgodnie z istotą tej formy wsparcia – długofalowej pomocy innowatorowi ze strony mentora, dla wzrostu efektywności procesu rozwijania i testowania pomysłu innowacyjnego „Formy artystyczne jako narzędzie wspierające kreatywność podczas rekrutacji”. Celem...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOLIVE INNOVATION SP. Z O.O..
Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko „Inżynier technik” w celu opracowania dokumentacji projektowej linii pilotażowej.
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe z dnia 12 lipca 2018 roku dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE ZIOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu innowacyjnych receptur pieczywa pszennego jasnego i pszennego razowego z kompozycją mieszanek ziołowych. Uzyskane pieczywo ma wykazywać się zwiększoną trwałością oraz podwyższoną wartością żywieniową. W szczególności zastosowana...
Kębłów,
lubelskie
20-07-2018

Przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Indywidualne pośrednictwo pracy
Poznań,
lubelskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/LUBELSKIE/SZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS PRAWA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem dla 2 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 1. Nazwa kursu: Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi i opłatą...
Warszawa,
lubelskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. dotyczące wykonania robót budowlanych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK TĘCZOWY DOMEK - EDYTA DĄBSKA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy Niepublicznego Przedszkola i Żłobku Tęczowy Domek w Świdniku zgodnie z zakresem robót określonych poniżej oraz zgodnie z dokumentacją projektową - przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania...
Świdnik,
lubelskie
20-07-2018

WSEI w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Na zakup,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie specjalistycznych mebli medycznych jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie. 2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Brak kolejności w numeracji...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

WSEI w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Na zakup,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń komputerowych jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie. 2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Brak kolejności w numeracji zadań i...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

WSEI w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Na zakup,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie. 2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Brak kolejności w numeracji zadań i pozycji...
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

WSEI w Lublinie ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Na zakup,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE.
1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i uruchomienie zaawansowanych symulatorów medycznych jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie. 2. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Lublin,
lubelskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 na zakup wyważarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup wyważarki wysoko obrotowej do rdzeni turbosprężarek o parametrach technicznych nie gorszych niż:. - przemysłowy PC z 15’’ monitorem dotykowym, - średnica koła turbiny max 95mm, - średnica koła kompresji max 130 mm, - długość (głowa...
Kalinówka,
lubelskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 na zakup oprogramowania klasy CAD/CAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REAM-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup systemu klasy CAD/CAM o specyfikacji technicznej nie gorszych niż: -pełne środowisko modelowania 3D dla modułu typu CAD, -licencja wieczysta, - wczytywanie formatów plików typu: *.prt; *.asm; *.drw; *.dxf; *.dwg; *.psd; *.ai; *.lfp;...
Kalinówka,
lubelskie
20-07-2018

Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych 12, S12, 17 i 48 zarządzanych przez Generalną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych 12, S12, 17 i 48 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach wraz ze wszystkimi elementami.
Lublin,
lubelskie
19-07-2018

Dostawa zasilacza do Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa zasilacza do Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
Lublin,
lubelskie
19-07-2018

dostawa projektora multimedialnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
dostawa projektora multimedialnego
Lublin,
lubelskie
19-07-2018

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy Akademickiego Centrum Sportowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie w ramach Kampusu Zachodniego UMCS oraz sprawowanie nadzorów autorskich
Lublin,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr ref. KdsW 3/2018/2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Konsultanta ds. wdrożeń 3. Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach realizacji zadania nr 7, 9, 10. Rozliczanie czasu pracy jest...
Warszawa,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr ref. KdsW 1/2018/2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Konsultanta ds. wdrożeń 1. Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach realizacji zadania nr 7, 8, 10. Rozliczanie czasu pracy jest...
Warszawa,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr ref. KdsW 2/2018/2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RIGET SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Podmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku Konsultanta ds. wdrożeń 2. Zamawiający oferuje zatrudnienie w ramach realizacji zadania nr 7, 9, 10. Rozliczanie czasu pracy jest...
Warszawa,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w zakresie zakupu usług proinnowacyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Cered Cezary Redes.
Zadania w ramach usług doradczych: 1.Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji 2.Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji 3.Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji 4.Pomoc w...
Ostrów Lubelski,
lubelskie
19-07-2018

Rozbudowa funkcjonalności geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG.
Rozbudowa funkcjonalności geoportalu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Zakres zadania: Geoportal zlokalizowany na platformie arcgis.com pod adresem http://euroregionbug.maps.arcgis.com ma być rozbudowany o: 1. moduł dodawania i...
Chełm,
lubelskie
19-07-2018

Usługa transportowa realizowana na terenie miasta Lublin w dniu 24 lipca br. oraz w dwóch kolejnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.
Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie obejmuje przewóz grupy osób (20-30 osób) z dzielnicy Węglin Północny w okolice kolonii Lipniak (maksymalna długość trasy w jedną stronę - 7 km). Usługa realizowana w dwie strony. Usługa realizowana w dniu 24 lipca br. oraz w dwóch kolejnych terminach...
Katowice,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/SiA dotyczące przygotowania i przeprowadzenia:Część 1....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O..
1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Samodzielni i Aktywni” : Część I. Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9...
Lublin,
lubelskie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/AP dotyczące przygotowania i przeprowadzenia:Część 1....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA SP. Z O.O..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Akademia Pracy” : Część I. Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Wspólny Słownik Zamówień (kod...
Lublin,
lubelskie
19-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij