Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/FPGP/09/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PROMOCJI GMIN POLSKICH.
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Miejskiego Systemu Komunikacji On-line dla Miasta Chełmno • Szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
23-09-2019

Pełnienie funkcji Analityka ds. projektowania systemów informatycznych w projekcie badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BERSERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Projekt polega na stworzeniu unikalnego systemu do monitorowania osób znajdujacych się w środowiskach wodnych takich jak baseny, aquaparki, baseny zewnętrzne, kapieliska otwarte (morza, jeziora) składajcego się z opaski zakładanej na nadgarstek komunikującej się z innymi elementami infrastruktury...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
23-09-2019

Usługa ubezpieczenia NNW dla uczestników obozu integracyjnego w ramach projektu „Muzyczny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO.
Usługa ubezpieczenia NNW dla uczestników obozu integracyjnego w ramach projektu „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy” finansowanego przez NCBiR w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
23-09-2019

Preparing and conducting classes in the field of Cybersecurity by a Visiting Professor in the...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY.
The subject matter of the contract is preparing and conducting didactic classes in the field of Cybersecurity by a Visiting Professor in the academic year 2019/2020. As part of the project realized by UTP University of Science and Technology, titled of MODERN AND EFFECTIVE UNIVERSITY -...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
23-09-2019

Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Skromnej 4/33 w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Skromnej 4/33 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o. o.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Gdańskiej 5, Gdańskiej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Gdańskiej 5, Gdańskiej 37, Chełmińskiej 14 oraz Jasnej 18 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Sułkowskiego 5 i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Sułkowskiego 5 i Poznańskiej 23 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Dostawy sukcesywne produktu leczniczego Propofol

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne produktu leczniczego Propofol
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Dostawy środków czystości

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy środków czystości
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy naczyń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy naczyń z pulpy jednorazowej przeznaczonych do utylizacji w maceratorze oraz podstawek plastikowych
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Dostarczenie i wdrożenie magazynowej sieci Wi-Fi do sczytywania towaru w firmie SEPPA S.C.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. F.P.H. SEPPA S.C. Gil Jerzy, Wegrzyn Paweł.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie magazynowej sieci Wi-Fi do sczytywania towaru w firmie SEPPA S.C. Na zamówienie składa się dostarczenie i wdrożenie – magazynowej sieci Wi-Fi do sczytywania towaru o następujących właściwościach i parametrach technicznych: - Unifi...
Chełmża,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/2019 Na wybór jednostki naukowej, która zostanie wybrana do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KAWENT Sp. zo.o..
W ramach usługi badawczo – rozwojowej powinno zostać wykonane Zadanie nr 1: Wstępna ocena koncepcji Zadanie nr 2: Sporządzenie cech użytkowych produktu Zadanie nr 3: Sporządzenie cech technicznych produktu Zadanie nr 4: Wytworzenie prototypu urządzenia Zadanie nr 5: Przeprowadzenie testów...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Opracowanie systemu usprawniającego proces logistyczny w oparciu o algorytm machine learning

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DeliGoo Sp. z o.o..
W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu „Systemu usprawniającego proces logistyczny w oparciu o algorytm machine learning”. Zlecenie obejmuje: 1. Analiza założeń do budowy algorytmu optymalizującego proces logistyczny dla...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Prace badawczo-rozwojowe będące podstawą wytworzenia oprogramowania do inteligentnego zarządzania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ISK Izabela Zielska.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prac badawczo rozwojowych polegających na opracowaniu modeli matematycznych w domenach produktu i jego odbiorcy, analiz dziedzinowych źródeł danych oraz metod ich automatycznego pozyskiwania i przetwarzania, wytycznych koniecznych do wytworzenia...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach INTERCHARM 2019 (Moskwa)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "APIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest: transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z uczestnictwem w targów INTERCHAMR 2019 Zgodnie z poniższą specyfikacją: Transport i ubezpieczenie eksponatów - Wykonawca odbierze eksponaty z siedziby Zamawiającego – termin odbioru eksponatów z siedziby...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

,,Przeprowadzenie badań słonej wody z akwariów morskich”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GETSALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonanie przez laboratorium akredytowane badań słonej wody z akwariów morskich. Firma powinna posiadać opracowaną metodologię poboru i dostarczanie próbek wody ze zbiorników morskich do analiz. Analizie poddane będą następujące pierwiastki: sód(Na), wapno (Ca), magnes (Mg), potas (K), stront (Sr),...
Janowiec Wielkopolski,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Dostawa 12 szt. drabin ratowniczych dwuprzęsłowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
12 szt. drabin ratowniczych dwuprzęsłowych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/RPKP.01.02.01-04.0027/17-WIBE Dominik Będziak na zakup(dostawę) do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIBE DOMINIK BĘDZIAK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) w związku z realizacją projektu pn. ,,Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacji procesowej w zakresie produkcji sprzęgów kolejowych oraz metalowych uszczelnień do wałów przez firmę WIBE Dominik Będziak" tokarki numerycznej CNC ...
Bogucin,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU „DZIENNY DOM...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SANATORIUM UZDROWISKOWE MAX MARIAN SZULC.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu maksymalnie 14 uczestników projektu - osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania na terenie powiatu aleksandrowskiego w gminach: Ciechocinek, Bądkowo - gmina wiejska, Koneck - gmina wiejska, Aleksandrów...
Ciechocinek,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK.
Zakres zamówienia obejmuje: zakup wyposażenia wraz z jego dostarczeniem oraz zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem, a także montażem (o ile wynika to z załącznika nr 2.1 -2.11 do Zapytania). Przez montaż należy rozumieć instalację...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Zakup usługi doradczej dot. opracowania koncepcji funkcjonowania produktu oraz opracowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Chairconcept.com sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w zakresie: 1) opracowania koncepcji funkcjonowania produktu, 2) opracowania rozwiązań konstrukcyjnych i wzorniczych produktu, budowy prototypu i jego testowanie. Zamawiane usługi dotyczą realizowanego przez spółkę Chairconcept.com procesu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1 )wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu budynku w zakresie niezbędnym do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, 2 )wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Zapytanie ofertowe 1/2019/1.4.3 -2 Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BUSINESS CENTRE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowoczesnego obiektu biurowego (inteligentnego biurowca). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik nr 4 do zapytania. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 45213150-9 Roboty budowlane w...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-09-2019

Prace remontowo-budowlane w siedzibach Spółki ADM położonych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 9 oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Prace remontowo-budowlane w siedzibach Spółki ADM położonych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 9 oraz Techników 5
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019

Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Paderewskiego 15/13, Szubińskiej 2/8 i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Paderewskiego 15/13, Szubińskiej 2/8 i Średniej 25/8 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019

Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) w Bydgoszczy przy ul. Noakowskiego 3/7,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) w Bydgoszczy przy ul. Noakowskiego 3/7, Piotrowskiego 20/12, Kołobrzeskiej 19/125 i Bora Komorowskiego 6/11 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019

Dostawa mobilnego masztu oświetleniowego z agregatem na przyczepie dla Wydziału Bezpieczeństwa i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Dostawa mobilnego masztu oświetleniowego z agregatem na przyczepie dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zaprasza do złożenia oferty cenowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczšcego przebudowy traktów œwiatłowodowych, budowy łšcznika kanalizacji teletechnicznej i usunięcia œwiatłowodów z kanalizacji sanitarnej kolektora œciekowego.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców oraz dla analizy cen rynkowych zwraca się z proœbš o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.:"Koncepcja zabezpieczenia przed powodziš dla istniejšcej zabudowy...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij