Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2021.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2021.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
02-06-2020

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 191, 190/5, 194, 200/3 w obrębie 128 – stanowiących zaplecze nieruchomości przy ul. Gdańskiej 7 i Gdańskiej 9 (wjazd na parking od strony ulicy Dworcowej pomiędzy budynkami Dworcowa 5 i Dworcowa 7).
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
02-06-2020

wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oddziału Pulmonologii i Alergologii oraz SOR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oddziału Pulmonologii i Alergologii oraz SOR
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
02-06-2020

Przetarg nieograniczony na budowę WC dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na budowę WC dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
02-06-2020

Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na udzielenie licencji na oprogramowanie vMix 4K
Toruń,
kujawsko-pomorskie
01-06-2020

SSM.DZP.200.98.2020 Dostawa leków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.98.2020 Dostawa leków
Toruń,
kujawsko-pomorskie
01-06-2020

SSM.DZP.200.100.2020 Dostawa płynów infuzyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.100.2020 Dostawa płynów infuzyjnych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
01-06-2020

SSM.DZP.200.99.2020 Dostawa zestawów komputerowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.99.2020 Dostawa zestawów komputerowych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
01-06-2020

SSM.DZP.200.94.2020 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla O/ Udarowego, O/ Przeszczepów i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.94.2020 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla O/ Udarowego, O/ Przeszczepów i szatni dla pracowników.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
01-06-2020

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu: mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu: mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
30-05-2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na wykonanie opracowania pn. „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
29-05-2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Koncepcja budowy nowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu”. oraz - „Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejšcej małej sali oraz...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
29-05-2020

Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
29-05-2020

SSM.DZP.200.97.2020 Dostawa materiałów gospodarczych i środków czystośc

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.97.2020 Dostawa materiałów gospodarczych i środków czystośc
Toruń,
kujawsko-pomorskie
29-05-2020

SSM.DZP.200.101.2020 Dostawa leków.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.101.2020 Dostawa leków.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
29-05-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na doposażenie Psiego placu zabaw przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
28-05-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów na terenie miasta Torunia w dzielnicy Podgórz.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
28-05-2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodnika na terenie Bydgoskiego Przedmieœcia przy kamienicy ul. Moniuszki 27 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
28-05-2020

Ogłoszenie dotyczšce rozeznania rynku zwišzanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartoœci...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Ogłoszenie dotyczšce rozeznania rynku zwišzanego z planowanym zamówieniem publicznym, o wartoœci mniejszej niż równowartoœć w złotych 30 000 euro, na 1) sprzedaż i dostarczenie 15 licencji do kamer IP dla platformy zarzšdzajšcej Genetec Security Center; 2) Sprzedaż i dostarczenie urzšdzeń...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
28-05-2020

SSM.DZP.200.93.2020 Dostawa siatek chirurgicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.93.2020 Dostawa siatek chirurgicznych.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
28-05-2020

Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
27-05-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 8 ławek stalowo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż 8 ławek stalowo - drewnianych przy ul. Szosa Lubicka na odcinku od mostu im. E. Zawackiej do ul. Przy Skarpie w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
27-05-2020

Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturš...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturš technicznš przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
26-05-2020

SSM.DZP.200.88.2020 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.88.2020 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do elektrofizjologii
Toruń,
kujawsko-pomorskie
26-05-2020

SSM.DZP.200.92.2020 Dostawa termocyklera z doposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.92.2020 Dostawa termocyklera z doposażeniem
Toruń,
kujawsko-pomorskie
26-05-2020

SSM.DZP.200.91.2020 Dostawa leku Venetoclax.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.91.2020 Dostawa leku Venetoclax.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
25-05-2020

Oszacowanie wartoœci zamówienia w zakresie organizacji i realizacji usług przewozowych osób z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Oszacowanie wartoœci zamówienia w zakresie organizacji i realizacji usług przewozowych osób z niepełnosprawnoœciami na terenie miasta Torunia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
22-05-2020

Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
22-05-2020

Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
22-05-2020

SSM.DZP.200.87.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.87.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
22-05-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij