Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/Z017/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców manuali do wybranych przedmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego na kierunkach Finanse i rachunkowość II stopień, Logistyka I i II stopień oraz Turystyka I i II stopień realizowanych w ramach projektu. 2. W...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-11-2019

SSM.DZP.200.227.2019 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.227.2019 Dostawa wyrobów medycznych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

SSM.DZP.200.228.2019 Dostawa leków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.228.2019 Dostawa leków
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych wraz z infrastrukturą IT i dostawą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GLOBAL MANAGEMENT VENTURES Artur Górniak.
Wynajmem pomieszczeń do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych wraz z infrastrukturą IT i dostawą licencji, w związku z realizacją projektu pn. Przeprowadzenie prac badawczych przez firmę GLOBAL MANAGEMENT VENTURES Artur Górniak w celu komercjalizacji wyników badań w postaci oprogramowania...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup stali do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
LP Przedmiot zamówienia 1 Blacha 3x1500x3000 – 24 000 kg 2 Blacha 4x1500x3000 –24 000 kg 3 Blacha 5x1500x3000 – 48 000 kg 4 Blacha 6x1500x3000 – 24 000 kg 5 Blacha 8x1500x3000 – 24 000 kg 6 Blacha 10x1500x3000 – 24 000 kg 7 Blacha 15x1500x3000 – 48 0000 kg Specyfikacja techniczna zamówienia: 1....
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

ORGANIZACJA TARGÓW WYSTAWIENNICZYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji Targów Wystawienniczych w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/ZR09/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 120 podręczników do nauki języka polskiego dla studentów z zagranicy i dostawa do biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Tytuł: POLSKI krok po kroku 1 (CD, podręcznik) Autorzy: Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz ISBN:...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Przeprowadzenie 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC”.
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Rypin,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi socjoterapii dla uczestników projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zapytanie przewiduje zatrudnienie socjoterapeuty dla każdej grupy w Młodzieżowym...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi organizowania i prowadzenia zajęć sportowych dla uczestników projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zapytanie przewiduje zatrudnienie prowadzącego...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Wybór wykonawcy, którego zadaniem będzie usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY.
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca przygotowywanie i dostawę posiłków do Domu Dziennego Opieki Medycznej (DDOM) znajdującego się w Inowrocławiu przy ul. Andrzeja 15 (88-100 Inowrocław), w ramach projektu pn. „Program deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 15/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 07.11.2019. r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK".
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi trenerskie/ szkoleniowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup i dostawa blach stalowych, rur, butli gazowych (dzierżawa) i gazów spawalniczych, pozostałych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Sprzedaż i dostawa blach stalowych, rur, butli gazowych (dzierżawa) i gazów spawalniczych, pozostałych materiałów eksploatacyjnych zużywalnych (spawalniczych) do realizacji kursów i egzaminów spawacz MAG/TIG w ramach projektu: „3 kroki do pracy”. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Wykonanie badań zleconych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MCMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zleconych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego modyfikatora procesów fermentacji metanowej, polegających na: 1. Określeniu poziomu steżenia analizowanych mikroelementów typu kobalt, selen, etc  ICP-MS wraz z...
Skarszewy,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup prac i materiałów budowlanych celem budowy obiektu z jego przeznaczeniem na niepubliczny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁONECZKO Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac i materiałów budowlanych celem budowy obiektu z jego przeznaczeniem na niepubliczny punkt przedszkolny (integracyjno-terapeutyczny) w miejscowości Cielęta 29 (gmina Brodnica; działka 86/4, obręb 0001 Cielęta) celem uruchomienia świadczenia usług wychowania...
Jastrzębie,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

„Wykonanie robót budowlanych w części Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Nowym Szpitalu Spółka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NOWY SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
„Wykonanie robót budowlanych w części Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Nowym Szpitalu Spółka z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie”, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 136 m2. UWAGA!!!! W związku z małą pojemnością strony Bazy Konkurencyjności, załącznik pn.:...
Szczecin,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci nowej Wanny z dociskiem – 1 komplet

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZMTORUN MACIEJ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci nowej Wanny z dociskiem – 1 kpl. Cechy/parametry zamówienia: - długość wanny: 1800 – 2000 mm; - szerokość wanny: 300 – 500 mm; - głębokość wanny: 300 – 500 mm; - na wyposażeniu ramię podtrzymujące zanurzenie badanego...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci fabrycznie nowej Myjki ultradźwiękowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZMTORUN MACIEJ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci fabrycznie nowej Myjki ultradźwiękowej – 1 kpl. Cechy/parametry zamówienia: - długość L = 1500mm – 2000 mm; - trójfunkcyjna (mycie, płukanie, suszenie); - posiada panel sterowania cyfrowy; - posiada co najmniej 5 programów...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci fabrycznie nowej Maszyny współrzędnościowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZMTORUN MACIEJ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia w postaci fabrycznie nowej Maszyny współrzędnościowej – 1 kpl. Cechy/parametry zamówienia: - oś x: 1000 - 1200 mm; - oś y: 2000 – 3000 mm; - oś z: 600 – 1000 mm; - posiada sterowanie numeryczne (CNC) 3 lub 5 osi; - posiada minimalną...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Wybór dostawcy robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny w ramach przebudowy i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa robota do analizy i nauki chodu LOKOMAT lub równoważny, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przedmiotowa dostawa dotyczy zadania 15 „Robot do analizy i nauki chodu - Lokomat” i jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego Wieloprocesowego urządzenia spawalniczego MIG/MAG/TIG (1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZMTORUN MACIEJ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego Wieloprocesowego urządzenia spawalniczego MIG/MAG/TIG (1 zestaw) Cechy/parametry zamówienia: - na wyposażeniu pozycjoner spawalniczy w formie stołu z oprzyrządowaniem pozwalającym na pozycjonowanie elementów spawanych; -...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-11-2019

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu za lata 2019 i 2020 obejmujšce okresy 01.01.2019 do 31.12.2019 r i od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego w instytucji: Muzeum Okręgowe w Toruniu za lata 2019 i 2020 obejmujšce okresy 01.01.2019 do 31.12.2019 r i od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na: sprzedaż i dostarczenie przełšczników: • Extreme Networks 210-12p-GE2 - 2 szt. • Extreme Networks Summit X430-8p - 2 szt. • X440-G2-24x (zgodnie z załšczonš...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Zakup usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (beneficjenta) na rynku w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI.
Przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia Beneficjenta na rynku w Hongkongu poprzez przygotowanie Beneficjenta do wejścia na rynek w Hongkongu w 2019 roku. Celem przeprowadzenia niniejszej usługi doradczej jest: - poznanie specyfiki rynku Hongkong / Chiny (z uwzględnieniem...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Pełnienie funkcji logopedy w żłobku "Przystanek Bobaska"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŻŁOBEK "PRZYSTANEK BOBASKA" MONIKA WALCZAK.
Przedmiot zamówienia obejmuje opiekę logopedyczną dzieci do lat 3 w tym dzieci niepełnosprawnych w żłobku w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 19-21A. Planowane jest prowadzenie zajęć w grupach w łącznym wymiarze 736 godzin w okresie do 31.12.2020. Liczebność grup oraz harmonogram będzie ustalony...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 dotyczące złożenia oferty na prowadzenie szkoleń dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.
Przedmiotem zamówienia przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „NIESTANDARDOWY STUDENT KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU” (nr projektu POWR.03.01.00-00-T142/18), realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych w Kcyni

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych, które obejmować będzie świeżo parzoną kawę (w termosach lub warnikach), herbatę w torebkach (m.in. 2 różne rodzaje np. czarna, owocowa) oraz gorącą wodę (w termosach, warnikach lub...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019

Zapewnienie realizacji usług świadczonych przez trenerów prowadzących zajęcia w obszarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług świadczonych przez trenerów prowadzących zajęcia w obszarze kompetencji cyfrowych. Prowadzący muszą spełniać kryteria zgodne z potrzebami opisanymi w projekcie. Zamawiający wymaga aby trenerzy prowadzący zajęcia w obszarze kompetencji cyfrowych...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij