Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP.08.02.01/SzZaw/2019 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM SAMORZĄDNOŚCI I REGIONALIZMU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: lipnowskim i włocławskim szkoleń zawodowych dla 9 osób, wybranych zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego przygotowaną na podstawie sporządzonego dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania...
Łowicz,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

Dostarczenie drobnego wyposażenia Bursy Szkolnej oraz ŚDS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ.
I. Zestawienie wyposażenia pomieszczeń Bursy Szkolnej lp. - Nazwa sprzętu - ilość (szt.) 1 Akcesoria do tenisa stołowego 4 2 Antyrama 64 3 Antyrama 4 4 Antyrama 2 5 Apteczka 1 6 Chlebak 1 7 Deska do prasowania 3 8 Drabina mała 1 9 Drabina duża 1 10 Dywanik 30 11 Dywaniki antypoślizgowe 3...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

Pełnienie funkcji Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo - rozwojowym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BERSERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
* Krótki opis projektu * Projekt polega na stworzeniu unikalnego systemu do monitorowania osób znajdujacych się w środowiskach wodnych takich jak baseny, aquaparki, baseny zewnętrzne, kapieliska otwarte (morza, jeziora) składajcego się z opaski zakładanej na nadgarstek komunikującej się z innymi...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

Dostarczenie i montaż wewnętrznych rolet okiennych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż 160 szt. wewnętrznych rolet okiennych w budynku Brodnickiego Centrum Caritas przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy (87-300). Wymiary okien podano w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Rolety powinny mieć następujące cechy: a) gramatura materiału 200...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi socjoterapii dla uczestników projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zapytanie przewiduje zatrudnienie socjoterapeuty dla każdej grupy w Młodzieżowym...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

Zamówienie na: system perofracji, frezarka cnc, tokarka cnc

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WILHELM HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionych elementów zgodnie z podaną specyfikacją. Zamówienie jest podzielone na 3 części: Maszyna (1 szt.) powinna spełniać następujące wymagania: Parametry techniczne: ● grubość obrabianego materiału do 5mm lub większa; ● dopuszczalna gęstość...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-01-2019

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie zestawu mebli...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie zestawu mebli miejskich tworzšcych spójnš strefę relaksu oraz dostawę i montaż mebli miejskich na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przesłanie w trybie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zakup 20 szt. baterii do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujšcych się w różnych lokalizacjach Urzędu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na sprzedaż notebooka.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

SSM.DZP.200.6.2019 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.6.2019 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 8/ASNZ/2019 dotyczące zakupu szkoleń dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 2 Uczestników projektu polegającego na przeprowadzeniu kursu/szkolenia „Pracownik administracyjny projektów współfinansowanych z UE” obejmujący następującą tematykę: instrukcja i system kancelaryjny, środki techniczne w pracy...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji przebudowy drogi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Świecki.
Przedmiot zamówienia stanowią usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1257C Michale - Sartowice
Świecie,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY.
Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy, który zapewni zrealizowanie następujących szkoleń zawodowych: - Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL Base
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Zapewnienie sal szkoleniowych, wyżywienia i noclegów dla potrzeb realizacji projektu "Organizacje...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUJAWSKO-POMORSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Na zamówienie składa się sześć elementów/części - każda z ofert składanych w niniejszym postępowaniu powinna odnosić się do każdej z części: 1. Poczęstunek w trakcie spotkań Rady Edukacyjnej. Rada Edukacyjna to zespół 11 osób spotykających się raz w miesiącu (od stycznia 2019 do grudnia 2019 - 12...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

wybór trenera/ki/ lokalnego/ej na terenie Gminy Obrowo w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWIZACJA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko jednego trenera/ki lokalnego/j w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Obrowo. Osoba ta będzie m.in. a. prowadziła szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczestników/czek projektu na terenie gminy objętej...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia ogólnego w ramach projektu "Kompetencje kluczem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT BRODNICKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczem do kariery”: 1. Szkolenie dotyczące wykorzystania metody eksperymentu w edukacji. - Szkolenie dla 5 nauczycieli kształcenia ogólnego - Szkolenie 8 – godzinne (wykonane w ciągu...
Brodnica,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Obrowo w projekcie pt. „e-Mocni –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWIZACJA.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Obrowo szkoleń przez 60 osób– średnio 14 godzin na osobę. Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 840 godzin. Minimalna liczba...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Realizacja robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GEOTERMIA TORUŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest budowa i oddanie do użytkowania Zamawiającemu, po uzyskaniu przez wykonawcę wymaganych pozwoleń, przeprowadzeniu testów, rozruchu technologicznego i szkoleń pracowników Zamawiającego, sieci ciepłowniczej w Toruniu mającej parametry techniczne określone w Zapytaniu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP URZĄDZENIA DO PIASKOWANIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VETRO LECH KONITZ.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup urządzenia do piaskowania o parametrach nie gorszych niż: - wymiar obrabianego materiału – wysokość minimalna 1650 mm, - przesuw materiału i głowicy – automatyczny, - system automatycznego pomiaru wielkości tafli, - oprogramowanie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-01-2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, na lata 2019/2022
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Dostawa mebli biurowych do gabinetów konsultacyjnych Kliniki Neurochirurgii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawa mebli biurowych do gabinetów konsultacyjnych Kliniki Neurochirurgii
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

dostawy drobnego sprzętu, materiałów i odczynników laboratoryjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy drobnego sprzętu, materiałów i odczynników laboratoryjnych
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Urzšd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu - zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Urzšd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu - zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

SSM.DZP.200.5.2019 Dostawa leków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.5.2019 Dostawa leków
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów do sterylizacji
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Zapytanie ofertowe 1/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IT Agro Wiśniewski Damian.
Podmiot będący Oferentem świadczy kompleksową usługę doradczą, pełniąc rolę zgodną z definicją "Partnera" projektu. W zakresie przewidzianym w ramach wskazanego postępowania konkursowego udostępnia on swoją wiedzę ("Know-How"), jak również wszelkiego rodzaju zaplecze operacyjne oraz techniczne (w...
Sicienko,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Dostawa maszyny do obrabiania detali metalowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Agro Chłopecki S.J..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wraz z serwisem gwarancyjnymi maszyny do obrabiania detali metalowych spełniającej następujące parametry minimalne i elementy wyposażenia: - uchwyt 10" - standardowa średnica obróbki fi 250-260 mm - długość detalu obrabianego l=490-550 - rewolwer 12...
Czernikowo,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGI PLASTICO BRASIL 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY.
• Transport / organizacja podróży: - zapewnienie przelotu dla 8 osób z Bydgoszczy do Sao Paulo w dniu 23 marca 2019 r. oraz przelotu dla 8 osób z Sao Paulo do Bydgoszczy w dniu 31 marca 2019 r. – Oferent w formularzu ofertowym przedstawia propozycję połączenia lotniczego; - loty z maksymalnie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi wynajmu sal dydaktycznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA.
Zamawiający planuje realizację 1 edycji kursu „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych” na terenie administracyjnym miasta Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim. Planowany harmonogram rozpoczęcia edycji kursu stanowi załącznik nr 2. Zamawiający zastrzega sobie...
Kwidzyn,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – konsultacji lekarskich w Dziennym Domu Pobytu w Gminie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zapewni usługi lekarskie dla uczestników Dziennego Domu Pobytu. Spotkania z lekarzem odbywać się będą w celu zbadania ogólnej kondycji zdrowotnej, obejmują rozmowę dotyczącą problemów zdrowotnych, wywiad dot. samopoczucia, zalecenie lekarskie,...
Aleksandrów Kujawski,
kujawsko-pomorskie
14-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij