Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Analiza liczebności pleśni na nasionach używanych do kiełkowania; 2. Badanie wpływu różnych substancji grzybobójczych na dekontaminację mikrobiologiczną nasion; 3. Wyznaczenie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Ocena stopnia akumulacji jonów Fe i Mg w kiełkach będących produktem końcowym; 2. Ocena zawartości soli (sodu) w kiełkach, szczególnie soliroda; 3. Ocena kaloryczności,...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Kontrola jakości wody dostarczanej do uprawy kiełków; 2. Ustalanie i kontrola stężeń roztworów fe i mg dodawanych do wody; 3. Określenie wpływu ilości rozpuszczonych w wodzie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Ocena ilości wydzielanego ciepła w procesie kiełkowania (skala półprzemysłowa); 2. Udział w opracowaniu systemu odzyskiwania energii z procesu kiełkowania;
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe dot. ZAPEWNIENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH dla uczestników projektu pn. „Ośrodek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE.
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Testowanie probiotycznych szczepów LAB pod względem zachowania żywotności po naniesieniu na kiełki; 2. Wytypowanie szczepu najlepiej spełniającego założenia technologiczne;...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/WSB/N060/2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Współpraca przy realizacji zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Podstawy turystyki” poprzez udział w części realizowanych zajęć (wykładach oraz ćwiczeniach) praktyka (tj. osoby posiadającej praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy przedmiot). Ze względu na tematykę zajęć Wykonawca...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Badanie wpływu modyfikacji składu atmosfery ochronnej na przeżywalność probiotycznych szczepów LAB na pakowanych kiełkach; 2. Badanie wpływu wilgotności na przeżywalność...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zapytanie nr 1/K/MSP/1.1.1/2018 ws. wyboru kadry naukowej w ramach projektu pt.: „OPRACOWANIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Kierownik B+R w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań badawczo-rozwojowych we wszystkich etapach projektu; 2. Wyznaczanie kierunków prac B+R w projekcie; 3. Weryfikacja kierunków...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Ustalenie warunków wzrostu kiełków w tym temperatury i wilgotności (częstość zraszania); 2. Ocena świeżej i suchej biomasy kiełków; 3. Udział w opracowaniu systemu...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na ploter przemysłowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IGAL SP. Z O.O..
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Min. zakres ruchów [mm] X/Y/Z: 1600/4000/200 - Stół próżniowy rastrowy - Pompa próżniowa, kolektory ssące z możliwością mocowania mechanicznego - Automatyczna wymiana narzędzia oraz korekcja długości narzędzia i kąta bramy - Serwonapędy cyfrowe AC z...
Niemcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/06

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie Doradztwa Specjalistycznego Indywidualnego dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu Zapraszamy do klasy BIZNES w zakresie prowadzenia działalności. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części, które...
Poznań,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY.
Forma wsparcia, które mają świadczyć wyłonione instytucje szkoleniowe: Szkolenia Storytelling sprzedaż na rynku przemysłowym – negocjacje Liczba osób: 3 Czas trwania: 16 godz. lekcyjnych (2 dni), realizacja w terminie do 30.06.2018 r. Miejsce realizacji szkolenia: Bydgoszcz Metoda: warsztat Ramy...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zatrudnimy młodszego specjalistę d.s. administracyjnych w wymiarze 1/2 etatu w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych.
Zakres obowiązków obejmuje m.in.: - wsparcie Dyrektora Centrum w zakresie działań formalnych i administracyjnych, - prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów oraz rejestru spraw, - udzielanie wsparcia mediatorowi i stronom mediacji, - dbałość o wizerunek Centrum Arbitrażu i Mediacji i jakość...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zatrudnimy specjalistę d.s. administracyjnych w wymiarze 1 etat w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych.
Zatrudnienie osoby na stanowisko specjalisty d.s. administracyjnych w wymiarze 1 etat w Bydgoszczy na podstawie umowy o pracę od 01 lipca 2018 r. do 29 listopada 2019 r. Zakres obowiązków obejmuje m.in.: - wsparcie Dyrektora Centrum w zakresie działań formalnych i administracyjnych, -...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/03/2018 - frezarka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED MARIUSZ PANKOWSKI.
KODY CPV: 42623000-9 Frezarki Dodatkowe kody CPV: 42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Dostawa i montaż 30szt. Kantorów Automatycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FRITZ GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja 30 Kantorów Automatycznych dla Fritz Group we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach zgodnie ze specyfikacją urządzeń wymienioną w w/w skróconym opisie przedmiotu zamówienia. 2. Podłączenie dostarczonych i zainstalowanych urządzeń do...
Kraków,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zadanie Nr 1. Zakup dedykowanego systemu do optymalizacji zapasów surowców oraz terminów zamówień...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KDVMOBILE SP.Z O.O.
Z uwagi na poufność szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wszelką dokumentacją niezbędną do przygotowania oferty, dostępny jest w siedzibie Zamawiającego. Osoby oraz przedsiębiorstwa zainteresowane składaniem ofert mogą uzyskać kompletną dokumentację po uprzednim podpisaniu deklaracji o...
Kicin,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO FLOTY TRANSPORTOWEJ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO FLOTY TRANSPORTOWEJ NALEŻĄCEJ DO RDW ŻOŁĘDOWO W 2018-2019 ROKU
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem stażysty w ramach projektu „Farmaceuta – zawód z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania dla stażysty/ów w ramach projektu „Farmaceuta – zawód z przyszłością”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELHAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. zakup hurtowni danych umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie danych pozyskiwanych na etapie weryfikacji doboru szkieł okularów. Źródłem danych będzie relacyjna baza danych uzupełniana w trakcie realizacji usług z możliwością niezależnego uzupełniania danych. 2....
Suchy Las,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

SSM.DZP.200.81.2018 Dostawa drenów z trokarem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.81.2018 Dostawa drenów z trokarem
Toruń,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 02/UO/2018 na wybór Pracownika o profilu medycznym / socjalnym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Realizacja zamówienia publicznego przebiegać będzie w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”, (nr RPKP.09.03.02-04-0060/17), który realizowany będzie od 01.04.2018 do 29.02.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Starachowice,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 01/UO/2018 na wybór Wykonawcy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
1) ostępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych świadczonych w miejscu ich zamieszkania w ramach projektu pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”, nr RPKP.09.03.02-04-0060/17. 2) Termin wykonania zamówienia: 01.05.2018 –...
Starachowice,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wyżywienia wraz z dostarczeniem napojów dla uczestników w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia wraz z dostarczeniem napojów dla uczestników w placówkach wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej (Poczęstunek dla uczestników w trakcie zajęć - napój + przekąska) w ramach projektu „HARCOWNIE -METODYKA HARCERSKA WSPARCIEM DLA...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe dot. ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH ORAZ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE.
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
25-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij