Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie tablic pamištkowych i umieszczenia ich we wskazanym przez Zamawiajšcego miejscu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja budynków i założenie ksišżki obiektu dla Schroniska dla bezdomnych zwierzšt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu".
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na dołšczenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi przygotowania ekspertyzy dotyczšcej sposobu powierzenia w zarzšdzanie - z zachowaniem przepisów w zakresie pomocy publicznej - infrastruktury będšcej przedmiotem projektu współfinansowanego ze œrodków...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oœwiatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Przetarg nieograniczony na dostawę żeliwnych koszy ulicznych dla Zespołu Staromiejskiego Torunia.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na dostawę żeliwnych koszy ulicznych dla Zespołu Staromiejskiego Torunia.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urzšdzeń iluminacji œwištecznej i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia eksploatacji urzšdzeń iluminacji œwištecznej i iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. USŁUGOWO-HANDLOWA FIRMA MEDYCZNA "CALDENT" Krzysztof Adamowicz.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypowego oprogramowania do zautomatyzowanej analizy rtg panoramicznego, TK oraz RM stawów skroniowo-żuchwowych człowieka (stanowiące nową technologię) zgodnie z podaną funkcjonalnością, tj. analiza kątów przestrzeni oraz...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prawidłowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Łysomice.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Łysomice,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/N060/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Współpraca przy realizacji zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Hotelarstwo” i/lub „Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim” poprzez udział w części realizowanych zajęć (nie więcej niż 4 godz. wykładów oraz 10 godz. ćwiczeń) praktyka (tj. osoby posiadającej praktyczne...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 14/WSB/Z055/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Część 1. Zestaw do kursu CISCO CCNA v. 6.0 - 4 szt. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 zestawów do prowadzenia kursów CCNA, zgodnych ze specyfikacją wyposażenia laboratorium dla Akademii CISCO prowadzącej kurs CCNA v 6.0. W skład jednego zestawu wchodzą:  3x router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE / REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla przedstawicieli z różnych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, w województwach biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja –...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 24/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzenia: Przenośniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego urządzenia produkcyjnego w postaci 4 szt. przenośników ślimakowych z zasypem. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Wzmocnione przenośniki ślimakowe służące do transportu gorącego kruszywa.
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 26/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzeń: Prasa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego urządzenia produkcyjnego w postaci 5 szt. pras hydraulicznych ramowych o nacisku ok. 100 ton każda. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Nie typowa prasa 100t ramowa, • pompa co najmniej...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 25/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzeń: Porcjarka do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego urządzenia produkcyjnego w postaci 2 szt. porcjarek do gorącej masy. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Urządzenie zabudowane w ciąg technologiczny (między wytłaczarkę a prasę...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 22/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzenia: Mieszalnik...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego urządzenia produkcyjnego w postaci 1 szt. mieszalnika ukośnego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Klasyczny mieszalnik ukośny z przekładnią (silnik około 2.2KW) • masywny wzmocniony...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 21/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzenia: Silos budowlany

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie używanego środka trwałego w postaci 1 szt. silosu budowlanego. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Standardowy szczelny silos ze spustem grawitacyjnym na kruszywo sypkie, bez konieczności mocowania silosu do gruntu (stabilna podstawa).
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 23/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzenia: Piec...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie używanego środka trwałego w postaci 1 szt. pieca indukcyjnego tunelowego. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Piec indukcyjny zasypowy z zasypem i spustem grawitacyjnym • służący do podgrzewania kruszywa do temperatury 250 stopni C. • Zasilanie:...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie Ofertowe nr 20/POL/2018 dotyczące wyłonienia dostawcy i zakupu urządzenia: Suszarnia do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLIMER COMPOMAX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW KOMPOZYTOWYCH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie używanego środka trwałego w postaci suszarni do kruszywa i piasku. Parametry techniczne zamawianego urządzania: • Suszarnia obrotowa, bębnowa – cylindrowa (średnica cylindra 500-600mm) • długość 4000-5000mm, • z separatorem do suszonego kruszywa z...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Dostawa materiałów promocyjnych oraz organizacja i przeprowadzenie konferencji promującej projekt UE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
Dostawa materiałów promocyjnych oraz organizację i przeprowadzenie konferencji promującej projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko –...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ - Stanowisko do badania wytrzymałości folii na rozciąganie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j..
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ - Stanowisko do badania wytrzymałości folii na rozciąganie w tym: dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk wraz ze szkoleniem kadry pracowniczej B+R. Dokładny opis, zakres, ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego...
Wielkie Rychnowo,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Dostawa osprzętu lakierniczego niezbędnego do realizacji prac badawczo – rozwojowych nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MZURI-AGRO SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu lakierniczego zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie jest...
Śmielin,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

STANOWISKO TESTUJĄCE DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI KRZESEŁ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA MEBLI BIUROWYCH "MDD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl nowego i nieużywanego stanowiska do badania wytrzymałości krzeseł zgodnie z następującymi wymogami: Urządzenie musi zapewniać możliwość przeprowadzenia badań wytrzymałości krzeseł. Stanowisko będzie również służyć do monitorowania procesu produkcji...
Sępólno Krajeńskie,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zakup, dostawa i montaż silosów magazynowych po 63m3 (2 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie, dostawie i montażu silosów magazynowych po 63m3 w ilości 2 szt. Silosy są jednym z elementów budowy kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej TPE. W skład linii produkcyjnej TPE oprócz silosów magazynowych wchodzić będą...
Głogowo,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/AII/2018 dotyczące wyboru podwykonawcy [specjalistów w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AI Investment Sp. z o.o., Oddział w Toruniu.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie podwykonawcy prac rozwojowych - instytucji dysponującej zespołem specjalistów w zakresie transformacji danych, machine learning i implementacji systemów informatycznych w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa platformy AI Investments opartej na...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-11-2018

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków stanowiących własność Wspólnot...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2018

Dostawa ciągnika dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Dostawa ciągnika dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2018

Dostawy zastawek z dostępu naczyniowego na okres do 31.12.2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy zastawek z dostępu naczyniowego na okres do 31.12.2018 r.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę wtryskarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KONEK PSN SPÓŁKA JAWNA.
1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia wtryskarki 1 szt – używana – rok produkcji nie starszy niż 2007. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Siła zwarcia między 100 a 130 ton - Średnica ślimaka od 30 - 40 mm - Ekran dotykowy - interfejs w języku polskim 3. Przedmiot zamówienia musi...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-11-2018

Organizacja paneli dyskusyjnych w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych.
Przedmiotem postępowania jest obsługa 4 jednodniowych paneli dyskusyjnych w Bydgoszczy. Dla każdego panelu wykonawca zapewni: - salę konferencyjną na każdy panel ( 4 panele x 1 dzień każde = 4 dni ) Budynek i inne pomieszczenia z których będą korzystali uczestnicy dostosowane są do osób...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
15-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij