Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/411/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Kurs językowy przygotowujący do certyfikatu TOEIC: • trening - 20 spotkań x 2h;, • przygotowanie do egzaminu certyfikowanego - 2 spotkania x 4h, • łącznie 48 godzin dydaktycznych/1 grupa.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-05-2019

Przeprowadzenie kursu projektowania i aranżacji terenów zielonych z elementami dekorowania i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 Uczestnika Projektu ”W kierunku aktywności”nr RPKP.08.02.01-04-0049/17 Szkolenia /kursy : a) kurs projektowania i aranżacji terenów zielonych z elementami dekorowania i florystyki wraz z egzaminem wewnętrznym – 1...
Pleszew,
kujawsko-pomorskie
21-05-2019

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby działań realizowanych w ramach Projektu „Program...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na potrzeby działań realizowanych w ramach Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części zamówienia.
Sępólno Krajeńskie,
kujawsko-pomorskie
21-05-2019

Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 roku – część zamówienia nr 1
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie lustracji drzew na terenie Parku Tysišclecia przy ul. gen. Woyczyńskiego 1-5, 8A/ Podgórskiej 2,6 oraz ul. Idzikowskiego 1 A w Toruniu w celu stwierdzenia siedlisk, ostoi bšdŸ gniazd w obrębie koron...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku przemysłowego – wymiennikownia ciepła znajdujšcego się na ul. Œwierkowej dz. nr .513 obr. 50 w Toruniu oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Wydział Œrodowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 sztuk tablic: tablicy informacyjnej oraz tablicy informacyjnej/pamištkowej dla projektu pn. „Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

SSM.DZP.200.91.2019 Świadczenie usług transportu sanitarnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.91.2019 Świadczenie usług transportu sanitarnego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

SSM.DZP.200.93.2019 Dostawa tlenu medycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.93.2019 Dostawa tlenu medycznego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

SSM.DZP.200.95.2019 Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.95.2019 Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

SSM.DZP.200.94.2019 Dostawa leku Bortezomib

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.94.2019 Dostawa leku Bortezomib
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

SSM.DZP.200.96.2019 Dostawa leku Nibix

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.96.2019 Dostawa leku Nibix
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W ramach nadzoru inwestorskiego, do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

"Zakup narzędzi ręcznych z napędem pneumatycznym, hydraulicznym i elektrycznym - 50 szt.”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METALKO SP. Z O.O..
Zakres zamówienia obejmuje: - całkowitą lub częściową dostawę narzędzi ręcznych do warsztatu Zamawiającego – METALKO Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy B. Raczkowskiego 3; - dostarczenie wraz z narzędziami wymaganej przepisami dokumentacji technicznej; - odbiór techniczny narzędzi u Zamawiającego;...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

„Zakup wyposażenia do obróbki powierzchniowej maszyn i urządzeń - 28 szt.”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METALKO SP. Z O.O..
Zakres zamówienia obejmuje: - całkowitą lub częściową dostawę wyposażenia do warsztatu Zamawiającego – METALKO Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy B. Raczkowskiego 3; - dostarczenie wraz z wyposażeniem wymaganej przepisami dokumentacji technicznej; - odbiór techniczny wyposażenia u Zamawiającego; -...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/OWES z dnia 10.05.2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK".
Szczegóły zamówienia: Świadczenie usługi szkolenia kulinarnego z przygotowania dań włoskich dla 3 pracowników Fundacji Toskania Kociewska. Szkolenie odbędzie się w Fundacji Toskania Kociewska w Bochlinie (powiat świecki woj. kujawsko-pomorskiego). Uczestnicy są pomocnikami kuchennymi. Celem...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach zawodowych oraz warsztatach na terenie Włocławka w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wyżywienia (obiady i przerwy kawowe) dla uczestników oraz trenerów projektu „Mój region-moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego”. KOD CPV-55520000-1. Poprzez wyżywienie rozumie się obiady i...
Katowice,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "IMPULS" - ALICJA CZEKAJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają się̨ zajęcia w przedszkolu, tj. od poniedziałku do...
Kowal,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku Kościoła, domu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
Zamówienie udzielone zostanie w 3 (trzech) częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną/ dwie/ lub trzy części zamówienia. Część 1 Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz montaż okien...
Osiek nad Wisłą,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Zapytanie nr 1/04/313/2019 - Zakup i dostawa 10 paneli HMI, oprogramowania do HMI, 32 sterowników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Opis przedmiotu zamówienia: I.1. Sterowniki PLC. Oferta powinna obejmować komplet elementów (w tym m.in. zasilaczy, szaf, okablowania), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sterowników PLC. Zapewniona dowolna konfigurowalność w zakresie portów wejść i wyjść cyfrowych i analogowych oraz...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe na nabycie środka trwałego – Centrum Pionowe CNC na potrzeby firmy P.P.H. „GLASS...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GLASS-PRODUCT MARIUSZ KULIKOWSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego – Centrum Pionowe CNC, na potrzeby firmy P.P.H „GLASS-PRODUCT” Mariusz Kulikowski do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2...
Lisi Ogon,
kujawsko-pomorskie
20-05-2019

Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

dostawy sukcesywne środków kontrastowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy sukcesywne środków kontrastowych
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na remont i modernizację koszy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na remont i modernizację koszy ulicznych oraz dostawę wkładów.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek betonowych z oparciem i siedziskiem drewnianym.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont toalety wolnostojšcej o kształcie walca.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim w Toruniu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowanš dokumentacja projektowš dla zadania pn: „Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujšcych zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019

Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w Toruniu”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij