Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

SSM.DZP.200.51.2019 Dostawa leku Eltrombopagum

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.51.2019 Dostawa leku Eltrombopagum
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na sukcesywną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019_0020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu uczertników projektu w okresie od dnia podisania umowy do dnia 31.03.2020 r. w ramach projektu „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres usługi musi być zgodny z niniejszym zapytaniem...
Aleksandrów Kujawski,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji prac badawczo – rozwojowych nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MZURI-AGRO SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wspólny Słownik...
Śmielin,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji prac badawczo – rozwojowych nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MZURI-AGRO SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wspólny Słownik...
Śmielin,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
Wydarzenie powinno spełniać następujące warunki: a) program wydarzenia powinien uwzględniać m.in. przeprowadzenie konkursu naukowego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, dotyczącego projektów naukowych mających potencjał komercjalizacyjny, odpowiadających bieżącym problemom...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

ZO 1/2019: Dostawa sprzętu komputerowego (8 zestawów) na potrzeby działu badań i rozwoju.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DIE-CUT S.C. KRZYSZTOF JANISZEWSKI, ARTUR MAJCHRZAK.
ZESTAWY KOMPUTEROWE Stan: fabrycznie nowy; Ilość: 8 zestawów: Skład zestawów: a) Komputer w obudowie micro, lub midi tower - 2 wolne zatoki na napędy 5,25 cala - gwarancja min. 3 lata b) procesor dla komputerów typu desktop: Intel I5, AMD Ryzen 5 lub porównywalnej klasy - rok wprowadzenia...
Grabowiec,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć, obejmujących...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych na potrzeby budowy laboratorium Ekstra Wysokich Napięć. Działania obejmują budowę: - hali komory ekranowanej (komory Faradaya); - pomieszczeń laboratoryjnych. Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych prac znajdują się w opisie przedmiotu...
Myślenice,
kujawsko-pomorskie
19-03-2019

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni dróg...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni dróg wojewódzkich nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą –Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą-Lenie Wielkie od km 19+400 do km 20+400 o dł. 1,000 km i nr 541 Sierpc-Tłuchowo- Dobrzyń n/Wisłą m. Lenie Wielkie od km 122 +...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego w oficynie oraz wiaty drewnianej – garażu przy ul. Kordeckiego 4 i œw. Mikołaja 5 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 50...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 50 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwš „ Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu” Toruniu’’ ( dz. 2 obr.72 oraz innych, które sš niezbędne do...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporzšdkowaniem terenu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu”
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Scrum Master dla studentów Informatyki w Biznesie i Inżynieria Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Szkolenie daje podstawową wiedzą na temat zasad i praktyk Scrum, omawia pracę z wymaganiami w Agile i daje praktyczne wskazówki z...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 4/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i egzaminu Prince2 Foundation (2017) dla studentów Informatyki w Biznesie i Inżynieria Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Szczegółowy opis w pkt. 2 zapytania.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Menedżer działu IT z certyfikatem ITIL Foundation dla studentów Informatyki w Biznesie i Inżynieria Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Szczegółowy opis w pkt. 2 zapytania.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe na wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym w załączeniu.
Aleksandrów Kujawski,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY.
Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy, który zapewni zrealizowanie wsparcie przygotowawczego językowego (język włoski) w fazie II projektu – w zakresie zapewnienia wykładowcy do realizacji poniższej wskazanych szkoleń językowych. Materiały szkoleniowe, sala, catering jeśli dotyczy zostaną zapewnione...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Dostawa materiałów do arteterapii na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do arteterapii dla potrzeb projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00 lub równoważne zgodnie z projektem.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY.
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydatów do pełnienia stanowiska mentora w projekcie, którzy zaangażowani zostaną w realizację zadań w ramach fazy 2 i 3 zgodnie ze specyfikacją zamówienia wskazaną poniżej. W ramach zapytania poszukuje się mentorów do trzech obszarów merytorycznych na łącznie 6...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Dostawa Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat - wersja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat - wersja skrócona. BATERIA-10/12S [B-10/12 "S"]), Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat - wersja skrócona. BATERIA-10/12S [B-10/12 "S"]),...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej oraz fryzjersko-kosmetycznej, w ramach projektu „Akcja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO BYDGOSZCZ.
Przedmiotem zamówienia dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej oraz kosmetyczno-fryzjerskiej, w ramach realizacji projektu: „Akcja-kwalifikacja 2”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do zapytania ofertowego pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza składanie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DO.2741.18.2019 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach społecznych dla dwóch grup podzielonych na okręgi, średnio po około 25 osób – łącznie 50 osób. 2. Uczestnikami wizyt studyjnych będzie młodzież w wieku od 13 do 21 lat, będąca...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

ZO 2/2019: Dostawa serwera na potrzeby działu badań i rozwoju.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DIE-CUT S.C. KRZYSZTOF JANISZEWSKI, ARTUR MAJCHRZAK.
Serwer – specyfikacja: stan: fabrycznie nowy ilość: 1 szt. obudowa typu tower min.18 zatok 3,5’’ na dyski twarde z funkcją „hot swap” dwa gniazda dla procesorów 24 gniazda dla kości pamięci wbudowana 2-portowa karta sieciowa o przepustowości min. 1Gb/s sprzętowy kontroler RAID (2GB NV, RAID...
Grabowiec,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie, Brukseli i Hadze dla 24 studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

Dostawa tachimetrów elektronicznych bezlustrowych i teodolitów elektronicznych z laserem dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO BYDGOSZCZ.
Zgodnie z opisem w załączniku
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019

2019_CRD_0171_prace badawcze

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CIECH R&D SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych w zakresie: a) określenia wytycznych technologicznych dla zaprojektowania i eksploatacji pilotowej instalacji do badań procesu desorpcji CO2 przy wykorzystaniu roztworów kondensatów amoniakalnych, b) przeprowadzenia badań desorpcji CO2 na...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
18-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij