Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Opławiec 153 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Opławiec 153 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
21-02-2020

SSM.DZP.200.33.2020 Dostawa worków kriogenicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.33.2020 Dostawa worków kriogenicznych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-02-2020

Dostawa, montaż i uruchomienie pieców hartowniczych (2 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "WUTKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Dostawa, montaż i uruchomienie pieców hartowniczych (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach i funkcjonalnościach: 1. Piec hartowniczy o wymiarach 4200x2600 (1 szt.): • Strefa robocza 4200x2600mm, • Dwie komory grzewcze, • Dwie kamery termowizyjne kontroli temperatury formatki szkła w...
Śliwice,
kujawsko-pomorskie
21-02-2020

Wybór dostawcy zestawu urządzeń do diagnostyki okulistycznej w ramach rozbudowy Centrum Badawczo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa zestawu urządzeń do diagnostyki okulistycznej, zgodnie ze specyfikacją oraz wymaganiami, dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowa dostawa jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
21-02-2020

Wybór dostawcy stołu operacyjnego i lamp operacyjnych mobilnych – szt. 2 w ramach rozbudowy Centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa stołu operacyjnego i lamp operacyjnych mobilnych – szt. 2, zgodnie ze specyfikacją oraz wymaganiami, dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowa dostawa jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
21-02-2020

Dostawy sukcesywne opakowań i testów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne opakowań i testów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-02-2020

SSM.DZP.200.30.2020 Dostawa kombinezonu ochronnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.30.2020 Dostawa kombinezonu ochronnego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-02-2020

SSM.DZP.200.32.2020 Dostawa roztworu ponadtlenkowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.32.2020 Dostawa roztworu ponadtlenkowego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-02-2020

Wybór dostawcy szybkoobrotowego zestawu do operacji neurochirurgicznych w ramach rozbudowy Centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa szybkoobrotowego zestawu do operacji neurochirurgicznych, zgodnie ze specyfikacją oraz wymaganiami, dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowa dostawa dotyczy projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
20-02-2020

Przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Warmińskiego 11 w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Warmińskiego 11 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Osiedlowej w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartoœci zamówienia, zwraca się z proœbš o przedstawienie ceny na opracowanie merytoryczne, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż plansz edukacyjnych, będšcych elementem tablic...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

SSM.DZP.200.27.2020 Dostawa leków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.27.2020 Dostawa leków
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

SSM.DZP.200.26.2020 Dostawa leków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.26.2020 Dostawa leków
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

SSM.DZP.200.28.2020 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.28.2020 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

SSM.DZP.200.29.2020 Dostawa cystofixów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.29.2020 Dostawa cystofixów
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

Wynajem długoterminowy (odpłatne korzystanie) 5 sztuk stanowisk wtryskowych oraz 16 sztuk form...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BELMA ACCESSORIES SYSTEMS Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia: a)wynajem długoterminowy 5 szt stanowisk wtryskowych w okresie od lutego 2020 r. przez 18 miesięcy jednakże nie późnej niż do 31.10.2021 r. Cechy/parametry zamówienia wymag. wobec stanowisk wtryskowych: 1)Stanowisko wtryskowe nr 1 - Wtryskarka (dostosowana do technologii...
Bydgoszcz (Białe Błota),
kujawsko-pomorskie
19-02-2020

4/N/M/2020: Świadczenie w 2020 roku usług notarialnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
4/N/M/2020: Świadczenie w 2020 roku usług notarialnych
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-02-2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zabudowanie górnych przestrzeni nad œcianami i bramš boksu œmietnikowego przy ul. Hurynowicz 2 dz. nr 54/1 z obr 36.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-02-2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Usługę eksperckiej oceny rozwišzań projektowych dla Zakresu III opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja linii...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-02-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie cięć sanitarnych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie cięć sanitarnych i korygujšcych drzew w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-02-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 4 serii pomiarów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokoœci punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego oraz sporzšdzenie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-02-2020

2/NA/2020 - świadczenie usług bieżącej konserwacji i obsługi przepompowni lokalnych przez okres 15...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
2/NA/2020 - świadczenie usług bieżącej konserwacji i obsługi przepompowni lokalnych przez okres 15 miesięcy tj. od dnia 01.03.2020r. do dnia 30.06.2021r.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

Prośba o przedstawienie oferty na urządzenie napełniające środkiem pochłaniającym wilgoć

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MM PRODUKT" MACIEJ MIKOŁAJCZAK.
Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do napełniania środkiem pochłaniającym wilgoć, zgodnie z minimalnymi parametrami technicznymi: · moc 2kW, · System automatycznej korekty parametrów cyklu działania ( dla uzyskania 100% powtarzalności cyklu) · Dozownik środków pochłaniających wilgoć, · Dozownik...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

Zakup robót budowlanych na potrzeby budowy pola do badań długotrwałych kabli PQ z halą badawczą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych na potrzeby budowy pola do badań długotrwałych kabli PQ z halą badawczą (prób) oraz niezbędną infrastrukturą. Działania obejmują budowę: - hali o konstrukcji stalowej, - wanny pod transformator, - fundamentów pod: głowice kablowe, dzielnik...
Myślenice,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na formy wtryskowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. " M M PRODUKT " MACIEJ MIKOŁAJCZAK.
a) Forma na pojemnik farmaceutyczny o następujących, minimalnych parametrach technicznych: · forma wtryskowa dla pojemnika ciennkościennego farmaceutycznego TL120x31 (kształt zgodny z rysunkiem technicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego); · min. liczba gniazd: 4, maks. liczba gniazd: 8 · forma...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

NABYCIE ZESPOŁU MIESZAJĄCO-UŚREDNIAJĄCEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CONKRET" Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest NABYCIE ZESPOŁU MIESZAJĄCO-UŚREDNIAJĄCEGO w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej 1) Główny Kod CPV: 44613110-4 – Silosy 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Dokładny opis, zakres, ilości przedmiotu...
Wielkie Rychnowo,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

NABYCIE UKŁADU STERUJĄCEGO LINII DO GRANULACJI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CONKRET" Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA.
1) Przedmiotem zamówienia jest NABYCIE FABRYCZNIE NOWEGO UKŁADU STERUJĄCEGO LINII DO GRANULACJI, składającego się z:  systemu sterującego umożliwiającego przekazywanie sygnałów wyjściowych z wytłaczarki z zagęszczarką oraz wytłaczarki dwuślimakowej. 2) Głowny Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny...
Wielkie Rychnowo,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020

Wybór dostawcy systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) w ramach rozbudowy Centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) zgodnie ze specyfikacją oraz wymaganiami, dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowa dostawa jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego szpitala ESKULAP w celu opracowania nowych metod...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
17-02-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij