Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa ultrasonografu okulistycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawa ultrasonografu okulistycznego
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-09-2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o dostarczenie oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki dla zadania pn.: „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-09-2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o dostarczenie oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego przez dyplomowanego konserwatora zabytkoznawcę dla inwestycji „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-09-2020

Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-09-2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach Projektu AGRICORE nr 816078...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach Projektu AGRICORE nr 816078 realizowanego w ramach Programu Ramowego UE HORYZONT 2020
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-09-2020

Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza uprawnione podmioty do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Toruń za lata 2020-2022.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-09-2020

Dostawy uzupełniające Immunoglobulin

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy uzupełniające Immunoglobulin
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-09-2020

Dostawy sukcesywne gazów medycznych i technicznych do 10 WSKzP oraz dostawa i dzierżawa zbiorników:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne gazów medycznych i technicznych do 10 WSKzP oraz dostawa i dzierżawa zbiorników: na mieszankę azot/tlen i azot ciekły w odgazowywaczu na okres 24 miesięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-09-2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 3 tablic informacyjnych/pamištkowych dla projektu pn.: „Twoja przyszłoœć w nowoczesnej szkole zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-09-2020

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leœnej Barbarka w Toruniu”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-09-2020

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem dla potrzeb Wydziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-09-2020

dostawy pompy do wspomagania lewej komory serca wraz z wydzierżawieniem jednostki sterującej oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy pompy do wspomagania lewej komory serca wraz z wydzierżawieniem jednostki sterującej oraz dostawy końcówek do pipet 1000µl
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-09-2020

dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 24 miesięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-09-2020

Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-09-2020

SSM.DZP.200.133.2020 Dostawa worków do stomii.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.133.2020 Dostawa worków do stomii.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-09-2020

dostawy stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-09-2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Waloryzacja i inwentaryzacja cennych drzew na terenie osiedla Rudak w Toruniu wraz ze wskazaniem odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych".
Toruń,
kujawsko-pomorskie
11-09-2020

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac zwišzanych z usunięciem wad niecki wodnego placu zabaw na „Piernikowym Miasteczku” przy ul. Podmurnej 62/68 w Toruniu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
11-09-2020

przetarg nieograniczony na na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roœlin...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
przetarg nieograniczony na na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roœlin ozdobnych.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
11-09-2020

SSM.DZP.200.137.2020 Dostawa regulatorów próżni i pojemników do regulatorów próżni

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.137.2020 Dostawa regulatorów próżni i pojemników do regulatorów próżni
Toruń,
kujawsko-pomorskie
11-09-2020

usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy KAMSOFT
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

SSM.DZP.200.129.2020 Dostawa sprzętu anestezjologicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.129.2020 Dostawa sprzętu anestezjologicznego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

SSM.DZP.200.130.2020 Dostawa sprzętu do żywienia dojelitowego jednorazowego użytku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.130.2020 Dostawa sprzętu do żywienia dojelitowego jednorazowego użytku
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

SSM.DZP.200.131.2020 Dostawa cewników do wenepunkcji, zestawów ZOP, zestawów do blokad.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.131.2020 Dostawa cewników do wenepunkcji, zestawów ZOP, zestawów do blokad.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

SSM.DZP.200.132.2020 Dostawa cewników.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.132.2020 Dostawa cewników.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

SSM.DZP.200.134.2020 Dostawa zestawów do zferez i plazmaferez

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.134.2020 Dostawa zestawów do zferez i plazmaferez
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-09-2020

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
09-09-2020

dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
09-09-2020

Urzšd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny brutto wykonania usługi:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Urzšd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii prosi o podanie ceny brutto wykonania usługi: 1. Wykonawca w ramach uzupełnienie bazy BDOT 500, GESUT miasta Torunia poprzez przetworzenie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej zobowišzuje się do zeskanowania...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
09-09-2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Brzeskiej 8, w zakresie oddzielenia klatki schodowej K1 i wybranych pomieszczeń drzwiami o odporności ogniowej
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
08-09-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij