Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Roboty elektryczne – doświetlenie parkingu przy ul. Bora-Komorowskiego 12 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Roboty elektryczne – doświetlenie parkingu przy ul. Bora-Komorowskiego 12 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

Dostawa wojewódzkiej centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem oraz zasilaczem, modemem i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Dostawa wojewódzkiej centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem oraz zasilaczem, modemem i radiotelefonem.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o przesłanie w trybie badania rynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywnoœci zawodowej mieszkańców...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

SSM.DZP.200.129.2019 Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora głównego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.129.2019 Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora głównego oraz analizatora zastępczego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

SSM.DZP.200.143.2019 Dostawa leków.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.143.2019 Dostawa leków.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

SSM.DZP.200.146.2019 Dostawa sprzętu stomijnego jednorazowego użytku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.146.2019 Dostawa sprzętu stomijnego jednorazowego użytku
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

System informacji pasażerskiej do elektrycznego zespołu trakcyjnego / Passenger information system...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A..
System informacji pasażerskiej, który zabudowany zostanie w prototypie elektrycznego wielonapięciowego zespołu trakcyjnego muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (załącznik zostanie udostępniony w formie elektronicznej po dostarczeniu podpisanej...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

Bezpłatna (barterowa) obsługa techniczna w czasie trwania 5 Edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Toruńska Agenda Kulturalna.
Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na obsługę techniczną w postaci specjalistycznych prac na wysokości z użyciem sprzętu alpinistycznego w czasie trwania 5. Edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Toruniu odbywającej się w okresie lipiec-wrzesień wraz z zapewnieniem techniki i...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

DOSTAWA SYSTEMU SUSZENIA MOLEKULARNEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CONKRET" Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SYSTEMU SUSZENIA MOLEKULARNEGO, w tym: dostawa, montaż i uruchomienie wraz ze szkoleniem kadry pracowniczej. Szczegółowa specyfikacja system suszenia molekularnego znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Wielkie Rychnowo,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

Wybór dostawcy wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych ze sterowaniem w barierkach – 16 szt. w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych ze sterowaniem w barierkach – 16 szt. zgodnie ze specyfikacją, dołączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiotowa dostawa dotyczy zadania „wyposażenie 16 stanowisk intensywnego nadzoru” i jest częścią projektu pt. „Rozbudowa Centrum...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

„Zakup zwijarki do blach – 1 szt.”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METALKO SP. Z O.O..
Zakres zamówienia obejmuje: - dostawę zwijarki do blach spełniającej wymagania techniczne określone w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; - przekazanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym Zamawiającemu założeń dot. posadowienia maszyny i podłączenia mediów...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
17-07-2019

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

SSM.DZP.200.141.2019 Dostawa sprzętu do dializ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.141.2019 Dostawa sprzętu do dializ
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

SSM.DZP.200.142.2019 Dostawa jednorazowych ostrzy do golarek i golarek wielorazowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.142.2019 Dostawa jednorazowych ostrzy do golarek i golarek wielorazowych
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 10/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne kontentu e-learningowego (tzw. skryptów) z tematu „Ochrona własności intelektualnej” w ramach przedmiotu Komercjalizacja i dystrybucja oprogramowania na kierunku Informatyka w Biznesie II stopnia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Igal Sp. z o.o..
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac badawczych mających na celu opracowanie technologii obróbki, środków chemicznych oraz farb do zabezpieczenia elementów stalowych – instalacji do galwanizowania, zgodnie z poniższym zakresem badań: a. Dobór antykorozyjnego systemu malarskiego na elementy stalowe...
Koronowo,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival, która odbędzie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Toruńska Agenda Kulturalna.
Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival (pozycja 3,4,5), która odbędzie się w Toruniu w terminie 20.08.2019 r. – 25.08.2019 r. oraz 5. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Toruniu (pozycja 1,2), która odbędzie się w terminie 30.06.2019 r. – 30.09.2019 r....
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival, która odbędzie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Toruńska Agenda Kulturalna.
Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival (pozycja 3,4,5), która odbędzie się w Toruniu w terminie 20.08.2019 r. – 25.08.2019 r. oraz 5. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych w Toruniu (pozycja 1,2), która odbędzie się w terminie 30.06.2019 r. – 30.09.2019 r....
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu 15-osobowej grupy do Monachium na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019, które odbędą się w dniach 7-9.10.2019r.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych, bezpiecznych konstrukcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Tioman Sp. z o.o. Sp.K..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych, bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych na potrzeby projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic...
Łysomice,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Zakup i dostawa compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i dostawie compoundera, linii mieszalnik typu kneader wraz z krótką wytłaczarką oraz mieszalnika dużego (200L/500L), które wchodzą w skład kompleksowej, specjalistycznej linii produkcyjnej elastomerów termoplastycznych TPE. 2....
Głogowo,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 05/2019 z dnia 12.06.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AS PRODUKT SEBASTIAN PASTUREK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnej i prawnej: Oprogramowanie dedykowane do sterowania algorytmami kompletem składowych Aparatury badawczej, 1 szt. o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego 05/2019. Oferent może zaproponować parametry równoważne dla...
Mała Nieszawka,
kujawsko-pomorskie
16-07-2019

Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

26/N/A/2019 - Usługa sprzątania polegająca na opróżnianiu lokali oraz usługa przeprowadzki.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
26/N/A/2019 - Usługa sprzątania polegająca na opróżnianiu lokali oraz usługa przeprowadzki.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert na œwiadczenie usług dostępu do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert na œwiadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia w okresie od 01.10.2019r.do 30.09.2020r.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 9/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiot zamówienia obejmuje: - Przeprowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia: Informatyka w Biznesie oraz Inżynieria Zarządzania na wydziałach w Toruniu i Bydgoszczy w ramach przedmiotów wskazanych w zał. nr 1 w roku akademickim 2019/2020. - Opracowanie manuali i materiałów...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

Radiotelefon do elektrycznego zespołu trakcyjnego/ Radiotelephone for an electric traction vehicle

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A..
Radiotelefon, który zabudowany zostanie w prototypie elektrycznego wielonapięciowego zespołu trakcyjnego muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (załącznik zostanie udostępniony w formie elektronicznej po dostarczeniu podpisanej Umowy poufności...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival, który odbędzie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Toruńska Agenda Kulturalna.
Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją 11. edycji Bella Skyway Festival, który odbędzie się w dniach 20-25 sierpnia 2019 r., składa zapytanie ofertowe na usługę noclegową w hotelu minimum jednogwiazdkowym (nocleg ze śniadaniem) położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14 z dnia 08.07.2019 r. na świadczenie usługi na stanowisku Inżynier...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku INŻYNIER WALIDACJI GRY FE/BE. Wykonawca realizujący tą usługę będzie odpowiedzialny opracowanie planu walidacji elementów funkcjonalnych technologii symulacji zachowań fizycznych w warstwie silnika gry, walidację wyników badań.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/ITKII/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA.
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe 3/ITKII/2019 Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „INKUBATOR TWOJEJ KARIERY II" (RPKP.08.02.01-04-0147/18). 1) Kurs kosmetyczny - stylizacja paznokci metodą żelową, hybrydową wraz z...
Sulnowo,
kujawsko-pomorskie
15-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij