Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa B+R polegająca na opracowaniu innowacyjnego programu do ewidencjonowania należności

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WIEŃCZYSŁAWA PINIS.
Opracowanie innowacyjnej platformy (B+R) do ewidencjonowania należności wyegzekwowanych od dłużników przez komornika sądowego (z podziałem na poszczególne sprawy). Program będzie dotyczył procesów biznesowych związanych z obsługą należności realizowanych przez Kancelarię wspólnie z Partnerami...
Krzeptów,
dolnośląskie
23-09-2019

Usługa B + R w zakresie prac rozwojowych nad programem innowacyjnej metody bookującej i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Travel Krzysztof Dorsz.
Prace B+R dot. stworzenia aplikacji do obsługi procesu - opracowanie platformy obsługującej klientów biura podróży oferującej dodatkowe funkcjonalności których brak na rynku.
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Opracowanie innowacyjnej platformy sprzedażowej (B+R)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DAMIAN JAWORSKI "ROLLBAR".
Opracowanie innowacyjnej platformy sprzedażowej na tyle elastycznej aby umożliwiała implementacje wypracowanego know-how dla klientów docelowych. Pozyskanie elastycznej platformy do obsługi klientów i zautomatyzowanego pozyskiwania zamówień pozwalającej przejęcie całego procesu. Metoda powinna być...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Dostawa wyposażenia wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WROCŁAW.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wyposażenia wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów). Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pracowni muzycznej Małych Instrumentów w Klubie pod Kolumnami we Wrocławiu. Wykonawcy...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Dostawa frezarki sterowanej numerycznie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "LASERTEX" PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki sterowanej numerycznie pięciostronnej (3 osie ciągłe , dwie indeksowane) ze sterowaniem Siemens840D SL wg poniższych parametrów: Frezarka sterowana numerycznie – 1 szt. Szczegółowe składowe pozycji: Parametr- Wartość: Min. zakres przesuwu osi X/Y/Z-...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/9.2/PRSUA2/Z/FR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA RAZEM.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego . Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w...
Wałbrzych,
dolnośląskie
23-09-2019

Automat do separacji chłodziwa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KIGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Nazwa: Automat do separacji chłodziwa Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe Graniczne parametry przedmiotu zamówienia: - waga urządzenia max. 2000 kg - objętość wejściowa wióra ze stopów miedzi – min. 80 kg/h - wilgotność końcowa wióra max. 3% - moc...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Zakup pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu CKD/5/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup automatycznych i elektronicznych pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami niezbędnych do realizacji projektu, przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego - pipety i akcesoria na potrzeby realizacji projektu BC/11/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup automatycznych i elektronicznych pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami niezbędnych do realizacji projektu, przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu...
Wrocław,
dolnośląskie
23-09-2019

Pon. 30 tys. euro WR.ROZ.281.329.2019 – Rzeka Jarosławiec – naprawa kamiennych ubezpieczeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Pon. 30 tys. euro WR.ROZ.281.329.2019 – Rzeka Jarosławiec – naprawa kamiennych ubezpieczeń brzegowych – m. Ujazd Górny, gm. Udanin (powtórne zapytanie)
Wrocław,
dolnośląskie
22-09-2019

Pon. 30 tys. euro Struga Miłoszowska, Brochówka – konserwacja cieków, gm. Siechnice, m. Wrocław

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Pon. 30 tys. euro Struga Miłoszowska, Brochówka – konserwacja cieków, gm. Siechnice, m. Wrocław
Wrocław,
dolnośląskie
22-09-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Barter Network Marcin Mazurek.
Przedmiotem zamówienia ma być opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych prototypu całorocznego, rekreacyjnego i proekologicznego domu na wodzie o powierzchni użytkowej do 60 metrów kwadratowych. Prototyp będzie zasilany energią pochodzą ze źródeł odnawialnych takich jak turbiny wiatrowe oraz...
Wrocław,
dolnośląskie
22-09-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VELOCITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia, który ma powstać w wyniku prac badawczo-rozwojowych, obejmuje opracowanie dwóch zestawów prototypów innowacyjnych urządzeń sygnalizacji montowanej na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Głównym zadaniem urządzenia ma być wykrycie pociągu zbliżającego się do skrzyżowania...
Wrocław,
dolnośląskie
22-09-2019

Opracowanie modelu inteligentnego budynku jednorodzinnego o wysokiej wydajności energetycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Horda sp. z o.o..
Zaadaptowanie projektu budowlanego adekwatnego dla założeń projektu oraz do typowych warunków zabudowy, działki. – jest to teoretyczne wdrożenie założeń całego projektu II. Przygotowanie projektu całego systemu ogrzewania / chłodzenia CO i CWU III. Przygotowanie projektu...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie inteligentnego dyfuzora zapachów wraz z mieszankami

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Parfax sp. z o.o..
1. Opracowanie składów mieszanek, pod kątem zastosowania, różnorodności dostępnych zapachów, oraz intensywności 2. Zlecenie odpowiednim zakładom wykonania mieszanek i przygotowanie serii próbnej 3. Opracowanie projektów i wykonanie prototypów dyfuzorów w technologii 3D 4. Wykonanie modeli...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie gry typu blended reality wspomagającej gospodarkę odpadami w JST

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Horda sp. z o.o.Note Interactive sp. z o.o..
Opracowanie gry multimedialnej, wykorzystującej narzędzia Social Media i blended reality , mającej na celu efektywną poprawę jakości dysponowania odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego w efekcie angażowania mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży w działania. Zaprojektowanie i realizacja...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie platformy testowej dla produktów przemysłu motoryzacyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CONQUEROR GROUP SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i realizacja prototypu platformy badawczo rozwojowej do testowania, kalibracji, i wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie czujników akustycznych, czujników temperatur, czujników emisji spalin oraz nowoczesnych rozwiązań obniżających spalanie i...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Optymalizacja wykorzystania zasobów sieciowych w zakresie rozwoju własnego poprzez inteligentny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Diverse Trade.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania potrzeb, użytkowników i opracowanie serwisu www, zawierającego bazę ekspertów, trenerów i wykładowców z różnych dziedzin życia, biznesu i nauki, dzięki któremu każdy użytkownik serwisu w prosty i intuicyjny sposób zyska dostęp do wiedzy na temat...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie problemu i realizacja - AI dla systemów gamingowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DECENTRALIZED GAMING ENTERPRISES sp. z o.o..
Przedmiotem postępowania jest opracowanie i realizacja programu w postaci sprawnego, funkcjonalnego kodu informatycznego, który spełnia następujące właściwości: 1. Prowadzi wielotorowe, symultaniczne zarządzanie wieloma obiektami gry 2. Nadzoruje i generuje automatyczne tworzenie elementów...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie problemu i realizacja - stabilność obsługi serwerów dla multiplayera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DECENTRALIZED GAMING ENTERPRISES sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie problemu wraz z jego praktycznym rozwiązaniem w postaci oprogramowania i dobrania niezbędnego sprzętu dla kwestii stabilności i płynności funkcjonowania i zarządzania serwerami dla trybu massive online games. W szczególności rozwiązanie musi zawierać...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Usługa opracowania i dostosowania technologii machine learning do wykorzystania w programach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DECENTRALIZED GAMING ENTERPRISES sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kodu silnika informatycznego do wykorzystania w programach rozrywkowych, współpracującego z rozwiązaniami opartymi o technologię blockchain w prowadzeni aktywnego machine learning wraz z emulacją zachowań w rozgrywce bilateralnej i multilateralnej. W...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Usługa opracowania i dostosowania technologii tokenów NFT do wykorzystania w programach rozrywkowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DECENTRALIZED GAMING ENTERPRISES sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie innowacyjnego narzędzia łączącej atuty bezpieczeństwa technologii blockchain i przyjaznej formy rozrywkowej, która opiera się na elementach kolekcjonerskich, taktycznych i strategicznych. Tokeny wykorzystywane do gry oparte na technologii blockchain będą...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie i przygotowanie - mobilny system augumented reality

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Horda sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu (kodu) umożliwiającego prowadzenie gier typu "escape room" i podobnych w poszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzętu mobilnego (komórki, tablety, itp.). W szczególności niezbędne funkcjonalności i cechy produktu końcowego to: 1. współpraca z...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Usługa opracowania i realizacji narzędzia płatności online zgodnie ze specyfikacją projektową.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MoreFromIt sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przygotowanie narzędzia płatności wirtualnych, które realizuje minimalne założenia dotyczące funkcjonalności w postaci: 1. Otrzymywanie depozytów (wpłat) od użytkowników - userzy mogą przesyłać na określone adresy walletów dowolną ilość środków w danej...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

Opracowanie technologii, która będzie pozwalać na przeprowadzanie sprawnej i efektywnej terapii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINIHOTELE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Oferta musi zawierać koncepcję i plan działania zarówno w zakresie technologicznym, jak również psychologicznym. Ponadto, wymagane jest stworzenie dla zamawiającego funkcjonalnej wersji demo, która będzie zawierała zarówno potrzebny sprzęt jak również oprogramowanie (wytworzone w ramach projektu...
Wrocław,
dolnośląskie
21-09-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z ZASTOSOWANIEM LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ „Usługa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wałbrzych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z ZASTOSOWANIEM LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie internatu JULIA położonym przy ulicy Wysockiego 11A w Wałbrzychu w sposób ciągły przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu ”
Wałbrzych,
dolnośląskie
20-09-2019

Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 11:00 - Remont terenowej przepompowni ścieków na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 11:00 - Remont terenowej przepompowni ścieków na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
20-09-2019

Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wycinka drzew, krzewów i samosiejek od km 29,846 do km 30,320 w ciągu linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Granica RP. CPV 77211400-6
Wrocław,
dolnośląskie
20-09-2019

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 393 w km 10+510 do 10+570 w m. Leśna -Baworowo, przecinającej linię kolejową nr 337 relacji Lubań-Leśna w km 9+645 ( dz. Nr 302, nr 324, AM-5.147.23.22.2.1, nr 294/10, AM-1 obręb 0001 Leśna, jednostka ewidencyjna Leśna miasto)". CPV 45232130-2
Wrocław,
dolnośląskie
20-09-2019

Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej- sprzęt do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej- sprzęt do trombektomii
Wrocław,
dolnośląskie
20-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij