Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Traugutta 107 we Wrocławiu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. TRAUGUTTA 107 WE WROCŁAWIU.
Wykonanie prac remontowych i poprawę stanu technicznego budynku przy ul. Traugutta 107 we Wrocławiu. Zakres prac: Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do...
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. TRAUGUTTA 106 WE WROCŁAWIU.
Wykonanie prac remontowych i poprawę stanu technicznego budynku przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu. Zakres prac: Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do...
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Zakup podstawowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu CKD/12/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup podstawowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu.
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Zakup dodatkowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu BC/15/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup dodatkowego wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu: 1. Inkubator CO2 (1) 2. Inkubator CO2 (2) 3. Wirówka laboratoryjna
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Dostawa zintegrowanego narzędzia chemoinformatycznego wspomagającego projektowanie, optymalizacje...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego narzędzia chemoinformatycznego wspomagającego projektowanie, optymalizacje oraz analizę danych. The subject of the order is the delivery of integrated chemoinformation tool supporting design, optimization and data analysis for the needs of the...
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Organizacja misji gospodarczej i uczestnictwa 3 pracowników Zamawiającego na targach/konferencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEXT SP. Z O.O..
• Organizacja transportu drogowego na trasie z hotelu na miejsce konferencji 3 pracowników firmy Zamawiającego wraz z materiałami wystawienniczymi (materiałami promocyjnymi) SCE przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego dnia konferencji. Organizacja transportu materiałów wystawienniczych oraz...
Wrocław,
dolnośląskie
19-11-2019

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów przekąskowych na bazie surowców roślinnych do aplikacji w codziennej diecie dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr:...
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

Dostawa sprzętu kuchennego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa sprzętu kuchennego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów przekąskowych na bazie surowców roślinnych do aplikacji w codziennej diecie dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr:...
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/42745/zp-pn-85-2019-wou

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/42745/zp-pn-85-2019-wou
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

Dostawa komory hiperbarycznej dla Centrum Hiperbarycznego Concept.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CONCEPT JAN CZUCHNOWSKI MIŁOSZ PAWŁOWSKI SPÓŁKA CYWILNA.
Dwuosobowa komora hiperbarycznej, spełniająca następujące wymagania/parametry: - pojemność 2 osoby, 2 x jednoosobowy moduł zabiegowy: - ciśnienie robocze min.3 ATA (2 bar), - ciśnienie Testu Hydrostatycznego min. 4,5 ATA (3,5 bar), - temperatura pracy - zakres: 5 C - 50C, - wewnętrzna średnica...
Marcinkowice,
dolnośląskie
18-11-2019

Dostawa materiałów oraz części, które zostaną wykorzystane do budowy po-prototypowych elementów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEAN-TEACH SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do budowy po-prototypowych elementów systemu magazynowanego, który powstanie w ramach realizacji projektu pt. „Zautomatyzowany inteligentny magazyn dla branży e-commerce”.
Łany,
dolnośląskie
18-11-2019

Dostawa materiałów oraz części, które zostaną wykorzystane do budowy po-prototypowych elementów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEAN-TEACH SP. Z O.O..
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Łany,
dolnośląskie
18-11-2019

Usługa realizacji szkoleń dla osób wykonujacych czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A..
Przedmiotem zamówienia jest cykl 30 szkoleń w wymiarze po 48 godzin dydaktycznych każde, dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia w województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim w następującym zakresie merytorycznym: Moduł I. (Część I)...
Szczawno-Zdrój,
dolnośląskie
18-11-2019

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu w załączeniu - w pliku Zapytanie ofertowe.
Nowy Sącz,
dolnośląskie
18-11-2019

Zakup licencji specjalistycznego oprogramowania komputerowego do zarządzania projektami.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji specjalistycznego oprogramowania komputerowego do zarządzania projektami dla 90 stanowisk, w tym 30 stanowisk niezbędnych dla realizacji projektu pn Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem ”.
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt TIK (technologia informacyjno – komunikacyjna) – dostawa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŚRODA ŚLĄSKA.
Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt TIK (technologia informacyjno – komunikacyjna) – dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego
Środa Śląska,
dolnośląskie
18-11-2019

wyłonienie Wykonawców do pełnienia funkcji członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
- Egzaminy końcowe dla kursów kwalifikacyjnych będą przeprowadzone na podstawie: Art. 71 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego...
Poznań,
dolnośląskie
18-11-2019

wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
- Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych (zwanych dalej „kursem lub kursami”), na każdy moduł ujęty w programie kształcenia, odrębnie w ramach poszczególnych tematów i województw. - Kursy realizowane będą...
Poznań,
dolnośląskie
18-11-2019

Dostawa mebli oraz wyposażenia biurowego dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
1. Zamówienie obejmuje dostawę mebli biurowych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych dla stanowisk pracy Doradców Energetycznych. I cześć zamówienia obejmuje dostawę mebli oraz wyposażenia biurowego do pomieszczenia w WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Legnicy, ul. Okrzei 16, 59-220...
Warszawa,
dolnośląskie
18-11-2019

20/Bioceltix/2019 wykonanie usług laboratoryjnych – analiz mikrobiologicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Usługi laboratoryjne - badania mikrobiologiczne
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.11.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NexHed Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest usługa B+R mająca na celu stworzenie prototypu systemu napędowego dla systemu ścian bocznych aluminiowo-szklanych z wykorzystaniem elektronicznego zestawu czujników wspomagających. Komponenty usługi: 1. USTALENIE CELÓW STWORZENIA PROTOTYPU. DEFINICJA ZAKRESU...
Groblice,
dolnośląskie
18-11-2019

80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO".
1. Według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia w formie usług szkoleniowych dotyczących umiejętności...
Świdnica,
dolnośląskie
18-11-2019

Zakup stołowego spektrometru NMR wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu CT2/9/19...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAPTOR THERAPEUTICS S.A..
Stołowy spektrometr NMR wraz z akcesoriami. Benchtop NMR spectrometer with accessories.
Wrocław,
dolnośląskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TKM RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest Taśmociąg wraz ze stelażem ( Taśmociąg o szerokości do 800mm długości do 8m, max moc napędu 10kW). Gwarancja 24 mcy
Świdnica,
dolnośląskie
16-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TKM RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia tj.: Separator do stali i ferrytu: Separator magnetyczny wraz oprzyrządowaniem, Silnik napędowy taśmy wyrzutowej – maksymalnie do 1,5kW. Płyta magnetyczna wykonana z magnesów stałych – brak zużywania energii. Pole robocze 700x500mm, charakteryzujące...
Świdnica,
dolnośląskie
16-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TKM RECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest Podajnik zasypowy/taśmociąg (Taśmociąg z lejem do podawania odpadów na młyn wstępny. Taśmociąg o szerokości minimum 700 mm do max 800 mm, długości minimum 4m do 5m, max moc napędu 10kW). Gwarancja 24 mcy
Świdnica,
dolnośląskie
16-11-2019

Termin składania ofert: 25.11.2019 r. godz. 11:00 Kompleksowa usługa mająca na celu ochronę oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 25.11.2019 r. godz. 11:00 Kompleksowa usługa mająca na celu ochronę oraz utrzymanie porządku na terenie budynku oraz posesji przy ul. Januszowickiej 15a we Wrocławiu w okresie od 09.01.2020 roku do 07.01.2021 roku
Wrocław,
dolnośląskie
15-11-2019

Usługa polegająca na czyszczeniu i utrzymaniu drożności rynien dachowych, rur spustowych, wpustów,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Usługa polegająca na czyszczeniu i utrzymaniu drożności rynien dachowych, rur spustowych, wpustów, koszy wraz z rewizjami spustowymi, wywóz i utylizację urobku w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
15-11-2019

Zakup i dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji projektu „Mobilny system...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Zakup i dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017).
Wrocław,
dolnośląskie
15-11-2019

Dostawa standardów do chromatografii na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa standardów do chromatografii na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie nowatorskich bogatoresztkowych produktów przekąskowych na bazie surowców roślinnych do aplikacji w codziennej diecie dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr:...
Wrocław,
dolnośląskie
15-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij