Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu pt. „Aktywni bez barier”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW. BRATA ALBERTA - KOŁO WROCŁAWSKIE.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.zorganizowanie i świadczenie usług indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu, adekwatnie do ich potrzeb i zdiagnozowanych problemów. Doradztwo ma na celu rozwiązanie problemów osobistych i psychologicznych uczestników, minimalizację stresu...
Wrocław,
dolnośląskie
18-12-2017

Opracowania dokumentacji projektowej

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ONWATER.PL.
Opracowanie koncepcji architektonicznej bryły obiektu wraz z wytycznymi projektowymi i wykonawczymi dla wykonawcy wraz z aranżacją wnętrza obiektu zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu oraz na stronie Zamawiającego.
Wrocław,
dolnośląskie
18-12-2017

Usługa indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Start w dorosłość” w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW. BRATA ALBERTA - KOŁO WROCŁAWSKIE.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.zorganizowanie i świadczenie usług indywidualnego doradztwa psychologicznego, adekwatnie do problemów zdiagnozowanych u uczestników projektu, mającego na celu rozwiązanie problemów osobistych i psychologicznych uczestników, minimalizację stresu oraz monitorowanie...
Wrocław,
dolnośląskie
18-12-2017

Dostawa pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK oraz zapewnienie odpowiedniej...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWIAT POLKOWICKI.
1. Rzutnik multimedialny z przewodem komunikacyjnym (min. 15 m) 1szt. - technologia: DLP, - rozdzielczość: 1024 x 768, - przekątna obrazu: 60 – 300 cali, - moc lampy: 200 W, - kontrast: 15000:1, - wejścia: HDMI, VGA, - wyjścia: VGA, - głośniki: TAK, - tryb 3D, 2. Uchwyt sufitowy 2szt. - uchwyt...
Polkowice,
dolnośląskie
18-12-2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zestawów komputerowych wraz z instalacją i wdrożeniem

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD MECHANICZNY TEMAR JERZY MAJEWSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zestawów komputerowych wraz z instalacją i wdrożeniem - CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) - CPV : 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy - CPV: 30213100-6- Komputery przenośne - CPV : 30213000-5 - Komputery...
Wrocław,
dolnośląskie
18-12-2017

Zestaw do rejestracji czasu pracy wraz z instalacją i wdrożeniem

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD MECHANICZNY TEMAR JERZY MAJEWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zestaw do rejestracji czasu pracy wraz z instalacją i wdrożeniem - Kod CPV 35125200-8 System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy 1. Rejestracja czasu pracy : - po zbliżeniu karty identyfikacyjnej, - rodzaje zdarzeń, - wejście albo wyjście Porty...
Wrocław,
dolnośląskie
18-12-2017

Gmina Chojnów: Dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych, matematyczno - przyrodniczych oraz...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA CHOJNÓW.
Zakup i dostawa (wraz z montażem) wyposażenia pracowni cyfrowych (komputery, tablice interaktywne, projektory, aparat), pracowni matematyczno – przyrodniczych (szafy, przybory, materiały dydaktyczne) oraz wyposażenia placów zabaw wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych do Szkół Podstawowych w...
Chojnów,
dolnośląskie
18-12-2017

Sprężarka śrubowa

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "PIASMAR" ZBIGNIEW I RYSZARD WIĘCŁAWEK SPÓŁKA JAWNA.
Sprężarka śrubowa Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 42123000-7 Sprężarki Opis przedmiotu zamówienia: Sprężarka śrubowa o poniższych parametrach: - wydajność sprężarki min 2000 l/min przy ciśnieniu 10 Bar - falownik z regulacją obrotów 50 -100% ( regulacja wydajności) zabudowany...
Bystrzyca Kłodzka,
dolnośląskie
18-12-2017

3/2017/SCA

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "EUDAJMONIA".
Wsparcie trenera aktywności w ramach niniejszego zapytania realizowane będzie przez 1 (jednego) TAOzN w wymiarze śr. 18 godz./m-c dla min. 9 OzN przez 12 mc-y. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres usługi realizowany będzie przez 1 trenera aktywności osób z niepełnosprawnością i...
Polkowice,
dolnośląskie
18-12-2017

Konkurs ofert nr 2/12/2017 - DORADZTWO PRAWNE

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TELECOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doradztwa prawnego zgodnie z wymogami przedstawionymi w załączniku nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Legnica,
dolnośląskie
18-12-2017

Postępowanie nr 1/12/2017 na WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ PROMUJĄCEJ NOWĄ USŁUGĘ

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TELECOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony inernetowej promującej nową usługę, zgodnie z wymogami przedstawionymi w załączniku nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Legnica,
dolnośląskie
18-12-2017

Dostawa artykułów elektronicznych. Nr zapytania ofertowego (w numeracji Zamawiającego): Zapytanie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FIAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Zamawiający dołączą specyfikację techniczną dla Przedmiotu Dostawy, stanowiącą załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego. Przedmiot Zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia.
Pietrzykowice,
dolnośląskie
18-12-2017

Szkolenia językowe z egzaminem TELC w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu dla Uczestników Projektu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów językowych dla 7 osób. • Szkolenia językowe z egzaminem TELC, w których skład wchodzi przeprowadzenie szkoleń oraz walidacja i certyfikacja (egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez instytucję szkoleniową kwalifikujący do...
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-12-2017

Nr 31/izo/2017 Usługa badawcza - Wykonanie badań elektrycznych i środowiskowych modelowych...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. N.T.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWOCZESNE TECHNIKI INSTALACYJNE.
Usługa badawcza nr 1 - Badania elektryczne i środowiskowe próbek materiałowych Wykonanie badań elektrycznych i środowiskowych pięciu następujących modelowych konstrukcji wyrobów elektroizolacyjnych: 1. Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego 24 kV (odpowiednik typu LWP...
Głogów,
dolnośląskie
18-12-2017

Wymiana okien drzwi i bramy do budynku, przebudowa otworów okiennych i drzwiowych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TDH TŁUMACZENIA DORADZTWO HANDEL SZCZEPAN WOŹNY.
Zadania do wykonania 1. Demontaż istniejących okien 55,86 m2 , drzwi i bram 25,36 m2 (w dwóch/trzech etapach) 2. Podmurowanie zmniejszanych otworów okiennych razem 5,11 m3. 3. Przygotowania otworów okiennych i drzwiowych do montażu, w tym nowe otwory okienne 1,34 m3 4. Montaż okien wraz z...
Chojnów,
dolnośląskie
18-12-2017

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "CLEVER".
UWAGA: Prace prowadzone będą na obiekcie usytuowanym w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu. Obiekt został wpisany do rejestr zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 r. pod nr 716/697/Wł. Zabytkowy charakter obiektu może spowodować konieczność zwrócenia...
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.5/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej linii technologicznej do pozyskiwania wypełniaczy kwarcowych. Z uwagi na ograniczenia znakowe szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 2/1.5/2017 stanowiący załącznik do niniejszego...
Blizanowice,
dolnośląskie
18-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.5/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów mieszalników do farb

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń tworzących zestaw mieszalników do farb. Wymagania techniczne Automatyczne mieszalniki Ilość: 10 szt.  Automatyczny mieszalnik - Wytrząsarka do mieszania wyrobów po zadozwaniu kolorantów  Urządzenie...
Blizanowice,
dolnośląskie
18-12-2017

Automatyczna linia do recyklingu odpadów PVC - surowiec kolorowy: Podsystem podawania odpadów:...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWO - PRZETWÓRCZE "METAL - PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "SPÓŁKA KOMANDYTOWA".
Automatyczna linia do recyklingu odpadów PVC - surowiec kolorowy: Podsystem podawania odpadów: podawanie przemiału Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych Do przedstawionej oferty należy dołączyć wyniki badań na oferowanych urządzeniach...
Świebodzice,
dolnośląskie
18-12-2017

Promocja projektu pn. "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI.
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu pn. "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne".
Kamieniec Ząbkowicki,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na dostawę suwnicy

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
1. Przedmiotem zapytania jest dostaw suwnicy. Dane techniczne -suwnica dwudźwigowa elektryczna, -udźwig od 10 do 12 ton -rozpiętość do 16 m -wysokość podnoszenia 5 m lub zbliżona -sterowana radiowo lub systemem równoważnym, - przeznaczona do pracy w hali, - długość torowiska około 18 m - prędkość...
Świdnica,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do spawania orbitalnego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
1. Przedmiotem zapytania jest dostawa zestawu do spawania orbitalnego. Dane techniczne - jedna sztuka (komplet) - spawanie metodą TIG - wyposażona w spawarkę inwertorową chłodzoną gazem, wielopoziomowa, impulsy TIG do 15 kHz, z możliwością podłączenia pilota zdalnego sterowania u palnika...
Świdnica,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania wspomagającego wdrożenie do produkcji innowacyjnych...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
1. Przedmiotem zapytania jest zakup oprogramowania wspomagającego wdrożenie do produkcji innowacyjnych wymienników chłodu lub ciepła. W skład zamówienia wchodzą poniższe elementy: A/ Oprogramowanie Visual Vessel design VVD służące do projektowania naczyń ciśnieniowych oraz rurowo-płaszczowych...
Świdnica,
dolnośląskie
15-12-2017

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy”...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Przewóz rzeczy
Chodzież,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 Zakup sprzętu medycznego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "NOWE MIASTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego: 1. Defibrylator przenośny z zestawem ratunkowym x 3 sztuki 2. Fotel ginekologiczny x 1 sztuka Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane...
Wałbrzych,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia informatycznego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
1. Przedmiotem zapytania jest wyposażenie informatyczne wg poniższego zestawienia: a) Komputer z oprogramowaniem do działu projektantów – 2 szt. Dane techniczne: - komputer: procesor Core i5 lub i7; RAM od 4 do 8 GB; DVD – REC; wyposażony w MS Win 8.1 lub MS Win 7 HP wraz z oprogramowaniem Office...
Świdnica,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi oraz elektronarzędzi

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. BEST SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
1. Przedmiotem zapytania jest zestaw narzędzi oraz elektronarzędzi wg poniższego zestawienia: a) Spawarki TIG – 2 szt. Dane techniczne: -zasilanie: 230 V (+/-10%), 50/60 Hz, jednofazowa, -spawanie metodą TIG i MMA prądem stałym i zmiennym z możliwością spawania również stali węglowej, stali...
Świdnica,
dolnośląskie
15-12-2017

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA RADWANICE.
1. Przedmiotem zamówienia jest pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia...
Radwanice,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie_ofertowe nr 2 - termomodernizacja Komprofi Paweł Roszkowski - wymiana okien

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KOMPROFI PAWEŁ ROSZKOWSKI.
3. Przedmiot zamówienia a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 22 w Świdnicy. Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany...
Wrocław,
dolnośląskie
15-12-2017

Zapytanie_ofertowe nr 1 - termomodernizacja Komprofi Paweł Roszkowski

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KOMPROFI PAWEŁ ROSZKOWSKI.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 22 w Świdnicy. Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w załączniku nr 2 do...
Wrocław,
dolnośląskie
15-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij