Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

03/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Wrocław )USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
dolnośląskie
20-01-2019

GMINA MIRSK zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Realizację szkoleń i dodatkowych zajęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIRSK.
Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mirsku, tj.: a) szkoleń „Kompetencje Cyfrowe DigComp” z 3 obszarów na poziomie A, 2) CZĘŚĆ II: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć...
Mirsk,
dolnośląskie
19-01-2019

Zakup i dostawa stenów samorozprężalnych do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Zakup i dostawa stenów samorozprężalnych do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym na potrzeby realizacji projektu "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych" (Umowa nr: STRATEGMED2/269488/7/NCBR/2015)
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Rozbudowa części wschodniego skrzydła budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Rozbudowa części wschodniego skrzydła budynku Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przy pl. Grunwaldzkim 45 we Wrocławiu na cele przychodni weterynaryjnej (zabudowa podcienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Zakup i dostawa wyrobów medycznych- ( Przyrząd typu Chemo –Aide )

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Zakup i dostawa wyrobów medycznych- ( Przyrząd typu Chemo –Aide )
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość około 300 m) wraz z rozdzielnią i układem automatyki pomp
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Produkcja webinarów (audio-video 30-45 min.) i przeprowadzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Produkcja webinarów (audio-video 30-45 min.) i przeprowadzenie transmisji internetowych według scenariuszy na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu ...
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – wykonanie instalacji doprowadzającej ciekły azot do Banku Komórek Krwiotwórczych.
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

TZ.2720.4.2019 Dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawę odczynników na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac ba-dawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w ramach realizacji projektu: „„New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”, realizowanego w Programie TEAM TECH, będącym...
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

TZ.2720.3.2019 Dostawana odczynników na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Dostawa odczynników na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w ramach realizacji projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron”
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Numer postępowania: 1/2019/POPC nuts jeleniogórski

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, wdrożenia i prowadzenia Portalu, w tym: a) dostarczenie licencji do Portalu nieograniczone czasowo – dla 110 nauczycieli, 30 osób dorosłych i 34 dla kadry kierowniczej (łącznie 174 licencji), b) utrzymanie domen (portalu) i zawartych na nim treści...
Warszawa,
dolnośląskie
18-01-2019

Usługa wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw...
Warszawa,
dolnośląskie
18-01-2019

Usługa wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”, przeprowadzanych w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw...
Warszawa,
dolnośląskie
18-01-2019

Usługi doradcze oraz szkoleniowe dla uczestników targów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLUMB TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA.
Usługi doradcze oraz szkoleniowe dla uczestników targów
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Dostawa oprogramowania na potrzeby projektu badawczego POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie na potrzeby projektu badawczego POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju uczelni. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wrocław,
dolnośląskie
18-01-2019

Przetarg nieograniczony - zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY.
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w załączniku ofertowym nr 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część zapytania ofertowego, pogrupowanego w Pakiety nazwane jak w informacji znajdującej się poniżej: Pakiet 1 -Urządzenie do kompresji...
Legnica,
dolnośląskie
18-01-2019

Transport osób i eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz noclegi osób uczestniczących w zagranicznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BETLEY PIOTR BETLEJ.
Transport osób i eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz noclegi osób delegowanych.
Świdnica,
dolnośląskie
18-01-2019

Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KOLEJOWEJ 1 W KARPACZU.
Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 1 w Karpaczu. Zakres termomodernizacji: ZADANIE 1 1) Ocieplenie dachu W ramach zadania: - Ocieplenie dachu wełna mineralną o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,036 W/m2K wraz...
Karpacz,
dolnośląskie
18-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/GW/HP Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 203 W WAŁBRZYCHU.
Zakres prac: Zadanie nr 1: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej. Zadanie nr 3: Remont klatki schodowej oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo-rozdzielczych wraz z liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji...
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-01-2019

Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ADAMA PŁUGA NR 2 W WAŁBRZYCHU.
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu. Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert...
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-01-2019

Sonotrody do zgrzewarek ultradźwiękowych 14 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k..
Sonotrody 14 szt. zgodne z rysunkiem do zgrzewania ultradźwiękowego, na zgrzewarkach 35 kHz oraz 20 kHz.
Pietrzykowice,
dolnośląskie
18-01-2019

Smarownica (dozownik smaru) do dokładnie odmierzonej aplikacji substancji smarującej na wybrane...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k..
Smarownica (dozownik smaru) do dokładnie odmierzonej aplikacji substancji smarującej na wybrane elementy kompresora (2 szt.) Zgodnie ze specyfikacja zawartą w zapytaniu ofertowym.
Pietrzykowice,
dolnośląskie
18-01-2019

Naprawa aparatu do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową QIAcube sn 47669

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Naprawa aparatu do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową QIAcube sn 47669
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

PN - REMONT BUDYNKU NR 128 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - REMONT BUDYNKU NR 128 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

PN - REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 16 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - REMONT BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 16 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59.
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

PN-REMONT BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU KOŁO NAMYSŁOWA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN-REMONT BUDYNKU NR 3 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU KOŁO NAMYSŁOWA
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

PN - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA KONSERWTORSKIEGO ORAZ ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI DO WŁAŚCIWYCH ORAGANÓW
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

Wymiana ogrodzenia w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 100-102

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
Wymiana ogrodzenia w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 100-102
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019

Dostawa specjalistycznego gazu wraz z dzierżawą butli.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APEIRON SYNTHESIS S.A..
Dostawa specjalistycznego gazu wraz z dzierżawą butli.
Wrocław,
dolnośląskie
17-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij