Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup i dostawa wozu pod kamerowóz wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. Z o. o..
Zakup i dostawa wozu pod kamerowóz wraz z wyposażeniem zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Oleśnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Komparator dwuczujnikowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa komparatora dwuczujnikowego zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Dwuwiązkowy spektrofotometr

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa dwuwiązkowy spektrofotometr zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zestaw płytek wzorcowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa zestawu płytek wzorcowych zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zestaw filtrów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa zestawu filtrów zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr POIR- Z-01/4.1.4/2019 -Wykonanie 2 usług: 1. Dobór kompozycji materiałowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ..
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem dostawy jest wykonanie dwóch usług wg poniższej specyfikacji: USŁUGA I: Dobór kompozycji materiałowych w tym: - Opracowanie parametrów wytwarzania i wykonanie 8 kompozycji materiałowych na bazie żywic oraz napełniaczy wytypowanych przez Zamawiającego oraz...
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

„ŚwiŚwiadczenie usług w zakresie pracy OPIEKUNA KLUBU AKTYWNEJ APLIKACJI dla uczestników projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Raduga.
1.„Świadczenie usług w zakresie pracy OPIEKUNA KLUBU AKTYWNEJ APLIKACJI dla uczestników projektu pn. „Druga Szansa II” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r. w ilości 2900 h w trakcie trwania umowy. 2.Opiekun będzie pełnił dyżury w Klubie w czasie, których: a) udostępni...
Legnica,
dolnośląskie
21-05-2019

„Świadczenie usług w zakresie pracy TERAPEUTY/PSYCHOTERAPEUTY/TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Raduga.
1.„Świadczenie usług w zakresie pracy TERAPEUTY/PSYCHOTERAPEUTY /TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ dla uczestników projektu pn. „Druga Szansa II” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r. 2. Do obowiązków terapeuty należeć będzie przeprowadzenie pogłębionych indywidualnych terapii uzależnień...
Legnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Dostawa fabrycznie nowej szlifierki sterowanej numerycznie. Nr procedury przetargowej: M/1/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MASTERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie szlifierki sterowanej numerycznie. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu...
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące złożenia oferty na: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych: Projektowanie i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia zajęć dodatkowych: Projektowanie i wdrożenie aplikacji Webowej w ramach zadania 2 – Realizacja programu podnoszenia kompetencji dla Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych (WT) w PWSZ im. Witelona w Legnicy; dotyczy projektu „Zintegrowany Program...
Legnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HYDRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu „Warunków Kontraktowych FIDIC” oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji a) projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności w...
Nowogrodziec,
dolnośląskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 89/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ADAMA PŁUGA NR 2 W WAŁBRZYCHU.
Zakres prac: Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu a) Prace przygotowawcze, b) Demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich, c) Remont elewacji z wykonaniem docieplenia ścian oraz robotami towarzyszącymi, d) Remont...
Wałbrzych,
dolnośląskie
21-05-2019

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2,

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wropol Engineering Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2, wg dokumentacji i przedmiarów załączonych do zapytania ofertowego, z wyłączeniem konstrukcji stalowej hali.
Lutynia,
dolnośląskie
21-05-2019

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM MASZYNY PAKUJĄCEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dijo Sweet Sp. z o.o..
Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny pakującej (1 szt.). Fabrycznie nowy środek trwały, służący do zapakowania gotowego produktu w szczelne opakowanie. Jest to środek trwały konieczny do zakupienia w celu zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem zewnętrznym podczas trwania procesu...
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 24.05.2019 r. godz. 11:00 - Przebudowa i remont basenu przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 24.05.2019 r. godz. 11:00 - Przebudowa i remont basenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

UWAGA zmiana terminu- Termin składania ofert: 28.05.2019 r. godz. 11:00 Rozbudowa, przebudowa i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
UWAGA zmiana terminu- Termin składania ofert: 28.05.2019 r. godz. 11:00 Rozbudowa, przebudowa i remont budynku przy ul. Bałtyckiej 8 we Wrocławiu dla potrzeb Centrum Aktywności Lokalnej i siedziby Rady Osiedla
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Renowacja i oczyszczenie rowów oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 1+800 – 10+450 na odcinku 8650m. CPV 45.23.31.42-9.
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z popdgrzewaczami CWU w obiektach USK. Czyszczenie zasobników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z popdgrzewaczami CWU w obiektach USK. Czyszczenie zasobników oraz wymienników w węzłach cieplnych.
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

dostawa wody mineralnej na 2019/2020r

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
dostawa wody mineralnej na 2019/2020r
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Dostawa Mitomicinum

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa Mitomicinum
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – wyczerpanie
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

ZP-44/2019 - Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-44/2019 - Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft.
Toruń,
dolnośląskie
20-05-2019

ZP-38/2019 - Wymiana oświetlenia i sufitu podwieszanego w auli oraz remont instalacji odgromowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-38/2019 - Wymiana oświetlenia i sufitu podwieszanego w auli oraz remont instalacji odgromowej budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul Gagarina 13a w Toruniu
Toruń,
dolnośląskie
20-05-2019

ZP-36/2019 - Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-36/2019 - Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych
Toruń,
dolnośląskie
20-05-2019

Wykonanie usługi prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnego systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja MANUS.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego, ułatwiającego realizację projektów studenckich, badawczych i naukowych dzięki przyśpieszeniu obiegu dokumentów i automatyzacji procesu współpracy grupy badawczej z podmiotem rozliczającym bądź finansującym....
Wrocław dolnośląskie , Wrocław 61,
dolnośląskie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO-2019-05-1/APOLLO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MONIKA KURPIEL APOLLOOPTYK.
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1) Część 1 - MOBLINEGO CENTRUM DIAGNOSTYCZNEGO - 2) Część 2 - SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO (centrum szlifierskie, centroskop, fotopter, ramię fotoptera do unitów, unit okulistyczny, rzutnik optotypów, diopromierz, wielofunkcyjne urządzenie pomiaru...
Czernica,
dolnośląskie
20-05-2019

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APEIRON SYNTHESIS S.A..
Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Asystenci ds. szkoleń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku asystent/ asystentka ds. szkoleń przy realizacji programów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu unijnego, w szczególności poprzez: - realizację procesu rekrutacji, - obsługę administracyjną, wsparcie trenerów, - tworzenie analiz i...
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE-URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego posiłków dla uczniów i absolwentów Zamawiającego w wieku od 18 do 25 lat, zgodnie z poniższym opisem oraz z ustalonym miesięcznym harmonogramem (dzienna ilość zestawów ulegać będzie zmianie w zależności od...
Wrocław,
dolnośląskie
20-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij