Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

„PRZYGOTOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO PLANU KAMPANII PROMOCYJNEJ”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EQUIQO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie szczegółowego planu kampanii promocyjnej (marketingowej) uwzględniającego odrębnie potrzeby każdego z czterech rynków docelowych tj. Niemcy, Szwajcaria, Australia i USA, w tym: 1. Opracowanie MISJI i WIZJI przedsiębiorstwa oraz charakterystyka marki...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

Umowa zlecenie na stanowisku projektant systemów w ramach realizacji projektu Opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EVGRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zatrudnienie (umowa zlecenie) w wymiarze do 1/2 etatu projektanta systemów realizującego prace nad zagadnieniami modelowania pracy urządzenia wg wynalazku PVT/PL2018/000058 w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-1312/17-00 pn. Opracowanie innowacyjnego systemu...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

Dostawa oprogramowania do zarządzania analizą multipleksową opartą na testach z mikrokuleczkami.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pure Biologics S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania analizą multipleksową opartą na testach z mikrokuleczkami. Tytuł projektu: „„Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem” w ramach Działanie 1.2 Program sektorowy...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

dostawa wraz z transportem wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem 3 szt. wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma. Wymagania techniczno-funkcjonalne: - Analizator oparty na technologii cyfrowej - Wejście analizatora – sprzężone ładunkowo, dedykowane do fotopowielaczy detektorów scyntylacyjnych -...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

Świadczenie usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla uczniów - kursu magazyniera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT POLKOWICKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursu magazyniera dla uczniów ZS w Chocianowie (w ramach zadania nr 4 Projektu) . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania...
Polkowice,
dolnośląskie
19-03-2019

dostawa fabrycznie nowych detektorów promieniowania gamma.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych detektorów promieniowania gamma. Wymagania techniczno-funkcjonalne Ilość: 3 szt. - kryształ NaI(Tl) o wymiarach: 127x127x253mm - Okno optyczne szkła borokrzemianowego min. 11 mm (0,43 cala) - Temperatura pracy: od -20 ° C do +50 ° C 3 -...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

dostawa wraz z transportem 2 szt. źródeł neutronów Am-Be

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostaw wraz z transportem 2 szt. źródeł neutronów Am-Be. Wymagania techniczno-funkcjonalne: Źródło neutronów typu Am-Be - Aktywność 3 Ci / 111 GBq, nominalny - Min. średnica: 15 mm - Długość: 40 - 150 mm - Podwójna kapsuła ze stali nierdzewna - Wydajność 6.6 * 106 n/s...
Wrocław,
dolnośląskie
19-03-2019

Zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów niezbędny do realizacji projektu ,, EquineDx -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywna odczynników i materiałów (określonych jako opakowania/pojemność/waga) do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego. Lista odczynników i materiałów została wyszczególniona w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Specyfikacja cenowa)....
Gdańsk,
dolnośląskie
19-03-2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 1/2019/RADUGA/MAMA z dnia 04.03.2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA RADUGA.
NIE DOTYCZY
Legnica,
dolnośląskie
18-03-2019

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej 54 we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Przetarg nieograniczony na naprawę sprzętu minerskiego i geodezyjnego w 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
Przetarg nieograniczony na naprawę sprzętu minerskiego i geodezyjnego w 2019 r.
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

PN - NAPRAWA ŚWIETLIKÓW W BUD. NR 15 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. LIGOCKIEJ 4 WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - NAPRAWA ŚWIETLIKÓW W BUD. NR 15 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. LIGOCKIEJ 4 WE WROCŁAWIU
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

PONIŻEJ 30 TYS. EURO WR.ROZ.281.8.2019 „Pozyskanie decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
PONIŻEJ 30 TYS. EURO WR.ROZ.281.8.2019 „Pozyskanie decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa oraz pozwolenie wodnoprawne) oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla MEW Kozielno II”
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Dostawa analizatora wektorowego z oprogramowaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NOBO SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA.
analizatora wektorowego z oprogramowaniem Wymagania techniczne: -- 2-portowy, -- zakres częstotliwości min. 300 kHz -- 25 GHz, -- obsługiwany z poziomu komputera PC poprzez złącze USB, Ethernet lub ekwiwalentne, -- posiadający funkcjonalność analizy w dziedzinie czasu (TDG, Time Domain Gating),...
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW".
2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych – 130 sztuk podręczników do szkoleń w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) obejmujących wszystkie 5 obszarów poziomu podstawowego (A) ramy (Digital Competence Framework) oraz 40 sztuk podręczników do szkoleń w...
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Zakup lub zakup i dostawa żywności i artykułów spożywczych: pieczywa, mięsa i produktów mięsnych,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ".
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z treścią zamówienia.
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-03-2019

Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i podstawowego wyposażenia, do Sal zabaw oraz edukacyjnych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ".
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z treścią zamówienia.
Wałbrzych,
dolnośląskie
18-03-2019

Dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wskazanego sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej stanowiący doposażenie pracowni szkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: Poz.1....
Krzyżowa,
dolnośląskie
18-03-2019

realizacja zajęć z języka angielskiego dla kadry ASP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących kursów języka angielskiego: a. kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej i zarządczej wspomagające zarządzania procesem obsługi studenta zagranicznego. Wymiar: 3 grupy min.8 maks. 12 osób po 96 godzin lekcyjnych na grupę. .b. kurs...
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

TZ.2723.19.2019 Dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektów: „Inteligentne modulatory...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Dostawca odczynników na potrzeby realizacji projektów: „Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość” wg załacznika nr 1 do ogłoszenia.
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe NR 21/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia kursu trenera personalnego wraz ze zorganizowaniem i zapewnieniem możliwości przystąpienia do certyfikowanego egzaminu (akredytacja Międzynarodowej Akademii Fitnessu i Aerobiku IFAA lub/i Register of Exercise...
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Zapytanie Ofertowe nr 01/03/2019/Z004/127/128/129/JZ/Z - rozbudowa laboratorium technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w pkt. 3 Zapytania ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Wrocław,
dolnośląskie
18-03-2019

Zapytanie nr 2/2019 - Zadanie 2 cz II - Prace polegające na zrobieniu konstrukcji - zabudowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska.
Zabudowy urządzeń myjni w kolorystyce firmowej dla myjni 4 stanowiskowej: - obrędowanie w kolorystyce firmowej, zadaszona zgodnie przyjętym rozwiązaniem projektowym, - LED (oświetlenie szufladowe), - elementy stalowe do podwieszania lanc myjni - konstrukcja spawana z zimnogiętych profili stalowych...
Świdnica,
dolnośląskie
18-03-2019

Zapytanie nr 1/2019 - Zadanie 3 - Urządzenia Myjni Samochodowej - zakup i dostawa urządzeń wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska.
Myjnia 4-stanowiskowa kontenerowa: 4 szczotki, 4 pistolety, kontener, terminale płatnicze. Zakup i dostawa urządzeń wraz z montażem i kalibracją. Kryterium techniczne: - liczba programów mycia na każdym stanowisku: min 4 max 10 - szerokość stanowiska: min.: 5m - głębokość stanowiska: min.: 5,5 m -...
Świdnica,
dolnośląskie
18-03-2019

Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIO TERM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla 6 budynków odcinka sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo: - dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład sieci wraz z wykonaniem...
Dąbrowa Górnicza,
dolnośląskie
18-03-2019

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do prowadzenia zajęć w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA LUBAWKA.
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawęsprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych Gminy Lubawka. 2.2. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody,...
Lubawka,
dolnośląskie
18-03-2019

Modernizacja budynków przy ul. Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GRANICZNEJ 3-3A W ŚWIEBODZICACH.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym w pięciu budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną. Zamówienie podzielono na zadania: Zadanie nr 1: Modernizacja budynku przy ulicy Granicznej nr 3-3A w Świebodzicach. W ramach...
Świebodzice,
dolnośląskie
18-03-2019

Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej oraz opcjonalna dostawa elementów do wykonania prototypu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest odpłatne korzystanie z aparatury badawczej połączone z opcjonalną dostawą elementów do wykonania prototypu linii technologicznej - moduł IV, elementy do izolacji. Realizacja zamówienia: Etap I – Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej (4 miesięczne odpłatne...
Łódź,
dolnośląskie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 16/B/2019 dotyczące zakupu marketingowych zintegrowanych narzędzi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Zamawiający przeprowadzi projekt badawczo-rozwojowy, który jest związany z analizą ruchu w internecie i optymalizacją zakupu ruchu na podstawie własnego modelu targetowania użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pakietu marketingowych narzędzi analitycznych niezbędnych do zbierania...
Warszawa,
dolnośląskie
17-03-2019

Roboty budowlane termomodernizacyjne - część 5

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME PROWINCJA POLSKA.
Roboty budowlane termomodernizacyjne zgodnie z Audytem energetycznym oraz Decyzją Starosty Powiatu Wołowskiego nr 113/10 z 17-03-2010 zmienioną Decyzją nr 173/16 z 24-05-2016 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę dotyczącą budynków „A”, „B” i „C” placówki...
Opole,
dolnośląskie
16-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij