Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Instruktor zajęć praktycznych na kursie spawania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "BUDOWLANKA" MGR EDYTA HROUDA-NOSEK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnego praktycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: a. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek; b. metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym...
Kielce,
świętokrzyskie
26-04-2018

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych - licencji oprogramowania do pozyskiwania danych z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALTAR SP.Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Kielce,
świętokrzyskie
26-04-2018

Termomodernizację budynków będących własnością przedsiębiorstwa P.H.U. Baryłka znajdujących się...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.H.U.  BARYŁKA JACEK SIERADZKI.
Prace ociepleniowe zgodnie z przedmiarem będącym załącznikiem do zapytania Budynek Hotelu - docieplenie przegrody ściana facjatek styropianem EPS 80-036Fasada gr. 14 cm – 7,27 m2 - ocieplenie dachu wełną mineralną URSA DF 35 gr oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowaniem dachu -blacha...
Sandomierz,
świętokrzyskie
26-04-2018

Wykonanie projektu zabudowy we Włoszczowie ul. Wigury 11

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Europlus Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego budynku przy ul. Wigury 11 we Włoszczowie, z uzupełnieniem o funkcje społeczno-publiczne.
Włoszczowa,
świętokrzyskie
26-04-2018

Rewitalizacja zabytkowego Kościoła w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kazimierzy Wielkiej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ.
Szczegółowo przedmiot zamówienia zdefiniowany jest w załączniku do niniejszego zapytania – przedmiar robót. Załączona do SIWZ dokumentacja ma jedynie charakter informacyjny i poglądowy dla całego obiektu. Wykonawca przy ustaleniu oferowanej ceny przedmiotu zamówienia powinien dokładnie zapoznać się...
Kazimierza Wielka,
świętokrzyskie
26-04-2018

Wykonanie prac budowlanych, polegających na zabudowie elewacji frontowej i innych pracach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, polegających na zabudowie elewacji frontowej, opierzenia ścian i dachu w części stalowej wraz z konstrukcjami stalowymi pomocniczymi, bram zewnętrznych oraz wykonanie pokrycia dachu w części żelbetowej i posadzki w części stalowej dla budynku...
Nowiny,
świętokrzyskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r. DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego - identyfikacja potrzeb i IPD oraz poradnictwa zawodowego, w tym indywidualne i grupowe, dla uczestników projektu „Aktywność to Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
Końskie,
świętokrzyskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr K/U/5/2018 na wykonanie usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: „Nowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ.
1) Wykonanie usług opiekuńczych dla 80 osób przez min. 27 opiekunek/nów w terminie od kwietnia 2018r. do grudnia 2019r. - średnio 3 osoby niesamodzielne na 1 opiekunkę/na czyli średni czas pracy opiekuna/nki na miesiąc to 80 godzin - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego....
Kielce,
świętokrzyskie
25-04-2018

Wykonanie strony internetowej oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej Systemu FRESH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FRESH SP. Z O.O..
Na przedmiot zamówienia składają się: a) stworzenie strony internetowej promującej projekt Wytworzenie innowacyjnego produktu „Systemu FRESH”, (wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1), b) kampania reklamowa, na rynku polskim która obejmie następujące kanały: - serwis Linkedin lub inna...
Kielce,
świętokrzyskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe na zakup zdalnie sterowanego statku powietrznego (drona)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIGH VOLTAGE SOLUTIONS SEWERYN KOŚCIÓŁEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zdalnie sterowanego statku powietrznego (drona) - 1 szt. przeznaczonego do wykorzystania w pracach na liniach wysokiego napięcia na terenie Polski. Latający statek powietrzny musi spełniać wszystkie przedstawione wymagania techniczne i umożliwiać realizację zadań...
Tyczyn,
świętokrzyskie
25-04-2018

Rekrutacja na stanowisko członka kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w Projekcie w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Walcownie Ostrowieckie WOST Spółka Akcyjna.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko członka kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w Projekcie w zakresie przeróbki plastycznej metali i stopów na gorąco. Współpraca na zasadzie umowy zlecenie w okresie realizacji Projektu (36 miesięcy), w założeniu: 3 lata x 12 miesięcy x 20...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
25-04-2018

„Usługa – zorganizowanie i realizacja obozu naukowego”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ.
Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiot zamówienia obejmuje realizację obozu naukowego dla dwóch zadań w ramach Projektu „Licealista na rynku pracy” tj. zorganizowanie i przeprowadzenie (kompleksowej imprezy turystycznej ) – obozu naukowego dla łącznej grupy 72 dzieci w preferowanym terminie dla...
Lipowe Pole Skarbowe,
świętokrzyskie
25-04-2018

Rekrutacja na stanowisko kierownika prac badawczo – rozwojowych realizowanych w Projekcie w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Walcownie Ostrowieckie WOST Spółka Akcyjna.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko kierownika kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w Projekcie w zakresie przeróbki plastycznej metali i stopów na gorąco. Współpraca na zasadzie umowy zlecenie w okresie realizacji Projektu (36 miesięcy), w założeniu: 3 lata x 12 miesięcy x 20...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
25-04-2018

Rekrutacja na stanowisko członka kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w Projekcie w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Walcownie Ostrowieckie WOST Spółka Akcyjna.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko członka kadry naukowo - badawczej zaangażowanej w Projekcie w zakresie przeróbki plastycznej metali i stopów na gorąco. Współpraca na zasadzie umowy zlecenie w okresie realizacji Projektu (36 miesięcy), w założeniu: 3 lata x 12 miesięcy x 20...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
25-04-2018

Organizacja spotkań match-makingowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców na Targach MASZBUD w dniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.
Przedmiot zamówienia dotyczy: w części I – Usługi przygotowania, organizacji spotkań match-makingowych dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na Targach MASZBUD w dniu 08.05.2018r. realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020....
Kielce,
świętokrzyskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach tj.: Część I - Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, Część II -...
Kielce,
świętokrzyskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 6/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli i sztalug drewnianych w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli i sztalug drewnianych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach tj.: Część I -Regał z półkami na materiały, Część II - Sztalugi.
Kielce,
świętokrzyskie
25-04-2018

Modernizacja oświetlenia w Budynku "C" kompleksu hotelowego w Sielpi w ramach projektu "Zwiększenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jolanta Konwisarczyk Zakład Handlowo-Usługowy "Ted&Jol".
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji oświetlenia w budynku „C” w kompleksie hotelowym w Sielpi, zgodnie z załączonym do zapytania zestawieniem.
Końskie,
świętokrzyskie
25-04-2018

Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie szkoły...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W BEBELNIE "NASZE DZIECI W NASZEJ SZKOLE".
1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 30x44 na działce o nr ewidencyjnym nr 549 położonej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bebelno w celu uzyskania odpowiednich walorów dla uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną....
Bebelno-Wieś,
świętokrzyskie
25-04-2018

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia meblowego do lokalu usługowego o funkcji medycznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA BRYŁA.
I. Zestawienie wyposażenia: 1) Taborety obracane z podstawką ze stali szlachetnej – 6 sztuk; 2) Biurko i szafka do gabinetów lekarskich (zestaw) – 3 komplety; 3) Fotele do biurek w gabinetach i recepcji – 4 sztuki; 4) Krzesła do poczekalni – 10sztuk;, 5) Krzesła konferencyjne – 20 sztuk; 6) Stół...
Kielce,
świętokrzyskie
24-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 - WYBÓR WYKONAWCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIOTR WYRWA CENTRUM SZKOLEŃ RATOWNICZYCH.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej dla 30-osobowej grupy szkoleniowej (tj. 72 godziny zegarowe), w terminie i miejscu: • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 maja 2018 r. na terenie Kielc. na potrzeby przeprowadzenia Dziewiętnastego Cyklu Szkolenia w ramach realizacji...
Limanowa,
świętokrzyskie
24-04-2018

Zapytanie ofertowe zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia nowej usługi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIGH VOLTAGE SOLUTIONS SEWERYN KOŚCIÓŁEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych przeznaczonych do wykorzystania do prac na liniach wysokiego napięcia na terenie Polski wg poniższego wykazu i specyfikacji: 1. Wciągarka do montażu przewodów na liniach wysokiego napięcia 1 szt. - zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w...
Tyczyn,
świętokrzyskie
24-04-2018

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Kobylanach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY".
Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą sprzęt elektroniczny, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, dla Szkoły Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu „Droga do wiedzy”, współfinansowanego...
Kobylany,
świętokrzyskie
24-04-2018

Kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana indywidualnego źródła ciepła oraz budowa instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "REMI SERWIS AUTO" S.C. EWA JANOWSKA, REMIGIUSZ JANOWSKI I RAFAŁ JANOWSKI.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Kompleksowa termomodernizacja (wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej) jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 968,77m2 i kubaturze 4890,84 m3. 2. Wymiana indywidualnego źródła ciepła na opalane biomasą o mocy grzewczej w przedziale od...
Nowiny,
świętokrzyskie
24-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/BKS/POiŚ na wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu Bazyliki Katedralnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KATEDRALNA POD WEZWANIEM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SANDOMIERZU.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach nr 6 do zapytania ofertowego.
Sandomierz,
świętokrzyskie
24-04-2018

Remont drogi krajowej nr 9 w m. Goźlice od km: 101+000 do km: 101+500, w m. Zakrzów od km: 102+000...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.
Remont drogi krajowej nr 9 w m. Goźlice od km: 101+000 do km: 101+500, w m. Zakrzów od km: 102+000 do km: 102+500 oraz w m. Pęchów od km: 103+500 do km 104+000
Kielce,
świętokrzyskie
23-04-2018

ZAP/03/2018 - Przygotowanie profesjonalnej animacji działania elektrycznego foila wraz z lotką...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELECTRIC FOIL SP. Z O.O..
Przygotowanie profesjonalnej animacji działania elektrycznego foila wraz z lotką stabilizującą. Celem zadania jest przygotowanie elektronicznego kontentu potrzebnego do stworzenia profesjonalnego filmu promocyjnego który posłuży szerokim celom informacyjno-promocyjnym jak i sprzedażowym przy...
Kielce,
świętokrzyskie
23-04-2018

Instruktor zajęć teoretycznych na kursie spawania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "BUDOWLANKA" MGR EDYTA HROUDA-NOSEK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnego teoretycznego kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi: a. metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych wraz z rysunkiem technicznym dla dwóch ok. 10-osobowyh grup uczestników/-czek; b. metodą MAG wraz z rysunkiem...
Kielce,
świętokrzyskie
23-04-2018

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Oprogramowanie typu ERP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "BUDWOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Zamówienie polega na dostawie oraz prawidłowym skonfigurowaniu uruchomieniu na 4 stacjach roboczych w siedzibie Zamawiającego oprogramowania typu ERP. 2. Oprogramowanie musi zawierać następujące moduły: 1. Finanse i Księgowość 1 moduł; 2. Płace i Kadry 1 moduł; 3. Środki Trwałe 1 moduł; 4. Kasa...
Pińczów,
świętokrzyskie
23-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 5/NSZ-NR/2018 na dostawę urządzeń, wyrobów elektrycznych i silników w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, wyrobów elektrycznych i silników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach tj.: Część I - Silnik 3f asynchroniczny klatkowy z motoreduktorem Część II - Szafka...
Kielce,
świętokrzyskie
23-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij