Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż tablic projektowych oraz wykonanie i dostawę naklejek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA STARACHOWICE.
Na wykonanie, dostawę i montaż tablic/ tabliczek pamiątkowych oraz wykonanie i dostawę naklejek promocyjnych w ramach działań promocyjnych projektu pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...
Starachowice,
świętokrzyskie
16-11-2018

Zakup i dostawa specjalistycznego pojazdu transportowego do transportu podzespołów ( wózka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL.
Zakup i dostawa specjalistycznego pojazdu transportowego do transportu podzespołów ( wózka widłowego )
Kielce,
świętokrzyskie
16-11-2018

Organizacja szkoleń E-NAUCZYCIEL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KLUCZEWSKO.
Organizacji szkoleń E-NAUCZYCIEL polegających na nabyciu przez nauczycieli umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w ramach Zadania Szkolenie E-NAUCZYCIEL realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu gminy Kluczewsko” nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0021/17-00...
Kluczewsko,
świętokrzyskie
16-11-2018

zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „TIK...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OBRAZÓW/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OBRAZOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK oraz oprogramowania w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrazowie w ramach realizacji projektu pn. „TIK kluczem do sukcesu” w ramach Poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty...
Obrazów,
świętokrzyskie
16-11-2018

8/8.5.3/2018/WSW Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie operatora podestów ruchomych kat. IP (obejmującą: podesty ruchome przejezdne, wolnobieżne, przewoźne i samojezdne, dla 10 osób. W kursach uczestniczyć będzie 10 osób -...
Rzeszów,
świętokrzyskie
16-11-2018

Dostawa i montaż urządzeń wellness

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAJAZD "DLA CIEBIE" BĄK TERESA.
I. I. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń wellness: I.1. Część 1 – fotel masujący, o specyfikacji: – funkcja „zero gravity” – tj. umożlwiająca ułożenie ciała w ten sposób, że kąt między tułowiem a udami oscyluje w okolicach 125-130 stopni, a kolana znajdują się mniej więcej na wysokości...
Piotrów-Zagościniec,
świętokrzyskie
16-11-2018

Dostawa i montaż urządzeń do strefowych punktów monitoringu sieci wodociągowej i hydroforni w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KRASOCIN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do strefowych punktów monitoringu sieci wodociągowej i hydroforni w Cieślach (opomiarowanie strefy DMA_10). Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie 3 punktów monitoringu sieci wodociągowej, z których dwa zlokalizowane będą w...
Krasocin,
świętokrzyskie
16-11-2018

Zamówienie w trybie konkurencyjności na dostawę wózka widłowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MICHAŁ MISZCZYK DECOR DESIGN MEBLE NA WYMIAR.
Przedmiotem zamówienia jest wózek widłowy, spełniający następujące parametry: Przekładnia i silnik: przekładnie TCM. Hamulce: bębnowe nowego typu z ochraniającym przed wilgocią rowkiem na bębnie hamulcowym oraz uszczelką na półosi zamykająca dostęp do bębnów smarów i wody, znacznie podnosząc...
Kielce,
świętokrzyskie
16-11-2018

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA NAGŁOWICE.
Opisano w skróconym opisie zamówienia oraz w Zapytaniu ofertowym.
Nagłowice,
świętokrzyskie
16-11-2018

Zakup aparatu do radiofrekwencj

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I MONTAŻU PROMONT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Parametry oferowanego aparatu do radiofrekwencji nie mogą być gorsze od podanych poniżej w odniesieniu do ich cech użytkowych: Częstotliwość prądu dla wszystkich trybów mono- i bipolarnych: 4 MHz Tryby pracy generatora i moc wyjściowa dla poszczególnych trybów: - dwa tryby cięcia monopolarnego: ...
Kielce,
świętokrzyskie
16-11-2018

Dostawa zespołu neutralizacji poreakcyjnego NaOH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIKO-SERWIS SP. Z O.O. SP.K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zespołu neutralizacji poreakcyjnego NaOH, w ramach projektu Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych. Specyfikacja zespołu została określona w załączonym dokumencie.
Nowiny,
świętokrzyskie
16-11-2018

Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności inżyniera Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MULTI KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności inżyniera Projektu „Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do wykrywania boreliozy z płynu stawowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Innowacje i nauka...
Kielce,
świętokrzyskie
16-11-2018

Dostawa i montaż linii technologicznej do nalewania nawozów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRICULTURA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż linii technologicznej do nalewania nawozów, obejmującej zarówno przygotowanie surowca (pofermet), jak i jego septyzację/ deodorantyzację. Linia powinna posiadać 6 głowic napełniających. PODSTAWOWY PARAMETR TECHNICZNY: wyd. nie mniejsza niż 2000 l/godz...
Kraków,
świętokrzyskie
16-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi obejmującej przeprowadzenie stacjonarnych zajęć z programowania,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA RYTWIANY.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnych zajęć z programowania, zajęć z robotyki oraz warsztatów z bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w celu nabycia umiejętności posługiwania się i wykorzystywania narzędzi TIK w praktyce wraz z wydaniem każdemu uczestnikowi pisemnego zaświadczenia...
Rytwiany,
świętokrzyskie
15-11-2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dot. kształcenia praktycznego w miejscu pracy w województwie świętokrzyskim w ramach projektu pn. „Innowacyjna...
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Prace B+R - Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE.
Prace badawcze powinny obejmować: w ramach Zadania 2.3: Badania mikrostruktury osnowy i morfologii grafitu żeliwa sferoidalnego krystalizującego podeutektycznie, eutektycznie i nadeutektycznie. w ramach zadania 3.4: • Badania wpływu parametrów procesowych ciekłego stopu na jego mikrostrukturę i...
Starachowice,
świętokrzyskie
15-11-2018

Prace B+R - Podwykonawstwo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE.
Prace badawcze eksperta naukowego powinny obejmować: 1. Przeprowadzenie audytu w odlewni Zamawiającego w zakresie topienia i obróbki pozapiecowej technologii żeliwa sferoidalnego – okres realizacji 1 m-c. 2. Badania i analizę wpływu parametrów topienia i przetrzymywania ciekłego stopu na jego...
Starachowice,
świętokrzyskie
15-11-2018

14/SzŚ/2018/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, w ramach Projektu: „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”, przeznaczonych do badań nad radioznacznikiem FLT...
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych (szkoleń) umożliwiających uzyskiwanie,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1.1 CZĘŚĆ I - Przeprowadzenie szkoleń z obszaru społeczno-medycznego, tj.: a) Szkolenie „Opiekun osób starszych” - w łącznym wymiarze 540 godz. dydaktycznych zajęć. - zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w...
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia komputerowego z Technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROGRES EWA DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie szkoleniowe - Sale szkoleniowe
Chodzież,
świętokrzyskie
15-11-2018

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROGRES EWA DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe TIK
Chodzież,
świętokrzyskie
15-11-2018

DOPOSAŻENIE PRACOWNI- DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA KURS GRAFIKA I DRUK CYFROWY REALIZACJI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
1. Oprogramowanie Creative Cloud for teams All Apps ML 1 YEAR Educat Named license (subskrypcja na 12 miesięcy) - licencja na 12 stanowisk ( licencja ma być aktywna od momentu pierwszego rozruch na sprzęcie zamawiającego) 2. Oprogramowanie Autodesk AutoCAD 2019 (subskrypcja na 12 miesięcy) –...
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu kuchennego, mebli oraz wyposażenia dodatkowego pracowni gastronomicznej zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4.
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Kurs kosmetyczny czeladniczy- Kielce

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS.
Przedmiotem prowadzonego zapytania jest poprowadzenie zajęć w ramach kursu zawodowego kosmetycznego przygotowującego do egzaminu czeladniczego dla 10 uczestników/uczestniczek projektu. Program zajęć: I. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym- 47 godzin 1. rachunkowość zawodowa- 4 godz; ...
Justynów,
świętokrzyskie
15-11-2018

Na dostawę sprzętu z zakresu wirtualnej rzeczywistości do międzyszkolnej pracowni technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ.
2.1 Kompletny zestaw do Wirtualnej Rzeczywistości – 1 zestaw Zawartość zestawu: • Google • Zestaw montażowy • Kontroler (2018) z paskami zabezpieczającymi - 2 szt. • Stacja bazowa SteamVR Base Station 2.0 wraz z zasilaczami - 2 szt. • Link box • Słuchawki • Kabel USB 3.0 • Kabel microUSB - 2 szt....
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018

Uporządkowanie terenu zielonego wokół Wspólnoty Mieszkaniowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wspólnota Mieszkaniowa os. Orła Białego 7 w Busku-Zdroju.
1. Przedmiot zamówienia: a) Uporządkowanie terenów zielonych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Renowacja rabaty kwiatowej, przed budynkiem Wspólnoty, nasadzenie krzewów niskopiennych, wysypanie rabaty kwiatowej kamieniem ozdobnym, przycięcie żywopłotu, nasadzenie żywopłotu)
b,
świętokrzyskie
15-11-2018

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIŃCZOWSKI.
Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. Ops szczegółowy zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Pińczów,
świętokrzyskie
15-11-2018

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie-...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIŃCZOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia. Szczegółowy zakres zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Pińczów,
świętokrzyskie
15-11-2018

Specjalistyczne poradnictwo doradcze dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania USŁUGI tj. Specjalistyczne poradnictwo doradcze dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości Opatów.
Warszawa,
świętokrzyskie
15-11-2018

Utrzymanie i konserwacja instalacji doświadczalnej na czterech powierzchniach badawczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM.
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja instalacji doświadczalnej mającej na celu przetestowanie w warunkach terenowych prototypowych mocowań oraz porównanie ich wpływu na żywotność drzew z mocowaniami starego typu, zgodnie z celem realizowanego projektu. Instalacja doświadczalna jest...
Kielce,
świętokrzyskie
15-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij