Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania placówki DDP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia w ramach realizacji zamówienia projektu pn: "DZIENNY DOM POBYTU" realizowanego przez Fundacje "Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegające na wykonaniu usługi: 1....
Pierzchnica,
świętokrzyskie
18-01-2019

Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe nr 2/01/2019/ANZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
1. Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – dla 12 osób – w formie 1 grupa 12 - osobowa, liczba godzin: 80 h/grupę. Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach – w...
Kielce,
świętokrzyskie
18-01-2019

30/SzŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
1 Klercide Quat /Biguanide Ecolab # 3078860* opakowanie zbiorcze 6 x 1l 20 op. 2 Klerwipe Sterile 100% Polyester Dry Wipe 138gsm Ecolab # 3058270* opakowanie zbiorcze = 4 op. x 25 chust. 20 op. 3 Klercide 70/30 Denaturated Ethanol Ecolab # 3078330* opakowanie zbiorcze 6 x spray 1l. 50 op. 4 Incidin...
Kielce,
świętokrzyskie
18-01-2019

18/8.5.3/2018/WSW Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie operatora podestów ruchomych kat. IP (obejmującą: podesty ruchome przejezdne, wolnobieżne, przewoźne i samojezdne, dla 10 osób. W kursach uczestniczyć będzie 10 osób -...
Rzeszów,
świętokrzyskie
18-01-2019

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla uczniów szkół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla 28 grup uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Mirzec z klas I-VII uczestniczących w projekcie "TAK dla TIK w Gminie Mirzec" Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na...
Kielce,
świętokrzyskie
18-01-2019

Usługa transportowa – przewóz uczniów na zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NOWE OBLICZE EDUKACJI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie uczniów na zajęcia edukacyjne odbywające się poza szkołą – do i z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w Akademii Nauki i Rozwoju „Piękny umysł”, pod adresem: ul. Prosta 52, 25-371 Kielce....
Kielce,
świętokrzyskie
18-01-2019

Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji i/lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1.1. CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w obszarze społeczno-medycznym - dla 15 grup: a) Przeprowadzenie egzaminów z tematu „Opiekun osób starszych”. b) Przeprowadzenie egzaminów z tematu „Pierwsza pomoc”....
Kielce,
świętokrzyskie
18-01-2019

Zarządzanie projektem w ramach zadania „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA DALESZYCE.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem, obejmującej w szczególności: a) Nadzór realizacji wsparcia dokonywanego na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie. b) Nadzór przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli...
Daleszyce,
świętokrzyskie
18-01-2019

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA DALESZYCE.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce”. Zakres zadania zgodny z dokumentacją projektową i SIWZ dostępnym na BIP...
Daleszyce,
świętokrzyskie
18-01-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szkolenia będą prowadzone dla jednej grupy szkoleniowej średnio 12-osobowej, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych na grupę, tj. średnio 10 spotkań po średnio 8 h. Łącznie w ramach zamówienia do zrealizowania jest 80 godzin szkoleniowych. Przez godzinę szkoleniową rozumie się 45 minut. Zamawiający...
Lublin,
świętokrzyskie
18-01-2019

Dostawa miesiarki spiralnej z dzieżą wyjezdną

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIEKARNIA J.M. ŻUREK MAREK ŻUREK.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego – Miesiarki spiralnej z dzieżą wyjezdną – przeznaczonej do miesienia ciasta . Zakup jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu pn. „URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW PRAC B+R” wspófinansowanego ze środków...
Odonów,
świętokrzyskie
18-01-2019

Dostawa krajalnicy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIEKARNIA J.M. ŻUREK MAREK ŻUREK.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego – Krajalnicy – przeznaczonej do krojenia pieczywa. Zakup jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu pn. „URUCHOMIENIE PRODUKCJI PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO NA BAZIE WYNIKÓW PRAC B+R” wspófinansowanego ze środków Regionalnego Programu...
Odonów,
świętokrzyskie
18-01-2019

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Młodzi-samodzielni na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: 1. Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego wraz z egzaminem UDT lub Przedstawiciel handlowy ( zgodnie z IPD) , 80 h/grupa, 1 grupa x 12 osób - 2. Operator koparko-ładowarki z egzaminem przed komisją...
Lublin,
świętokrzyskie
17-01-2019

29/SZŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
1 5183-4701 Perlan* Liner 4 mm ID LPD (op. 5 szt.) 1 op. 2 5188-5365 Perlan* Non-stick Liner O-Ring (10szt/op) 1 op. * za równoważne uznaje się towary o co najmniej tych samych parametrach cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w karcie charakterystyki produktu. Zamawiający...
Kielce,
świętokrzyskie
17-01-2019

28/SzŚ/2018/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
1 Kolba pomiarowa pojemność 10ml z korkiem PP NS 10/19, klasa A z certyfikatem** 37243 MERCK 20 szt. 2 Kolba pomiarowa poj.100ml z korkiem PP NS 12/21, klasa A z cert** 37249 MERCK 25 szt. 3 Kolba pomiarowa poj.25ml z korkiem PP NS 10/19, klasa A z cert** 37247 MERCK 10 szt. 4 Kolba pomiarowa...
Kielce,
świętokrzyskie
17-01-2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku magazynowego - hali, kotłowni oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁAWOMIR GRZEGORCZYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "TRAKPOL", HANDEL MASZYNAMI TARTACZNYMI.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku magazynowego - hali magazynowej Zakres robót obejmuje: Budynek magazynowy jednokondygnacyjny o wymiarach 30,00m/15,00m. Dach dwuspadowy. Budynek przeznaczony będzie do składowania tarcicy. Zestawienie...
Mularzów,
świętokrzyskie
17-01-2019

Wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EGM SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot Zamówienia obejmuje, w szczególności: 1. Infrastruktura kruszarki: wirnik i młotki Bijaki, wirnik z napoiną materiałów nisko ścieralnych o obniżonej zawartości krytycznych metali (Cr, Ni, Ti). (kod CPV: 43620000-5 Części maszyn do obróbki minerałów)11 2. System zbiorników magazynowych...
Kraków,
świętokrzyskie
17-01-2019

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EGM SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot Zamówienia jest budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego...
Kraków,
świętokrzyskie
17-01-2019

Zakup surowców do badań przemysłowych- Etap I, część II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest 2 kg izolatu białka rzepaku w formie sproszkowanej. Zawartość białka w dostarczonym materiale: 50 – 90%. Białko może być efektem prac badawczo-rozwojowych i na dzień realizacji zamówienia może być wyprodukowane metodą laboratoryjną jako jednorazowa dostawa w ramach...
Częstochowa,
świętokrzyskie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.1.2/POPW dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CABIOMEDE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy zamówienia polegającego na: organizacji wyjazdu i uczestnictwa pracowników Zamawiającego w konferencji branżowej, w ramach projektu „CABIOMEDE - zaawansowane i nowoczesne usługi badawczo rozwojowe w formie outsourcingu działu R&D w konwencji „na...
Kielce,
świętokrzyskie
16-01-2019

Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach CPM Moskwa – luty 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA ODZIEŻOWA "BARBARAS" MARCIN SKOWRON.
Uwagi ogólne: Stoisko musi nawiązywać do istniejącego już wizerunku firmy Barbaras, powinno być spójne z dotychczas prezentowanymi stoiskami firmy Barbaras na targach międzynarodowych. W związku z tym zabudowa typu oktanorm lub standardowa zabudowa proponowana przez organizatorów nie są...
Sztombergi,
świętokrzyskie
16-01-2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego polegających...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BIELINY.
1). Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 2). Udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania: 3). Udział w czynnościach podejmowanych w toku postępowania: 4). Udział w czynnościach związanych z badaniem i oceną ofert, a w tym: 5). Udział w czynnościach...
Bieliny,
świętokrzyskie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/UZDZ/2018r. z dnia 17.12.2018r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział Projekcie. Zamówienie obejmuje następujące zadania:...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
16-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/UZDZ/2018r. z dnia 06.12.2018r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział Projekcie. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie: Elementy wyposażenia pracowni...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
16-01-2019

Dostawa i sprzedaż produktów spożywczych na potrzeby organizacji szkoleń dla nauczycieli

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KLUCZEWSKO.
Dostawa i sprzedaż produktów spożywczych na potrzeby realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Kluczewsko,
świętokrzyskie
15-01-2019

6/ZK/2019/KW3 postępowaniu na zatrudnienie wykładowcy na szkolenie „Kucharz-kelner”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Zadanie 1: Bezpieczeństwo i higiena pracy- 4 godziny Zadanie 2:Podstawowe normy i przepisy obowiązujące w gospodarce żywnościowej 3 godziny Zadanie 3: Podstawy żywienia człowieka 4 godziny Zadanie 4: Wyposażenie techniczne oraz przygotowanie sali konsumenckiej 7 godzin Zadanie 5: Technologia...
Kielce,
świętokrzyskie
15-01-2019

4/ZK/2019/KKZ postępowaniu na zatrudnienie wykładowcy na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Zadanie nr 1 – Wyposażenie i bezpieczeństwo w gastronomii – 40 godzin, zajęcia teoretyczne Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 Zadanie nr 2 – Działalność gospodarcza w branży gastronomicznej – 20 godzin, zajęcia teoretyczne Miejsce realizacji:...
Kielce,
świętokrzyskie
15-01-2019

17/8.5.3/2018/WSW Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji i Dozoru w grupie G2 (uprawnienia cieplne) wraz z egzaminami państwowymi, w wymiarze 30 godz. na osobę na kurs/ uprawnienie. W kursach uczestniczyć będzie 10...
Rzeszów,
świętokrzyskie
15-01-2019

3/zk/2019/KKZ Wybór trenera do prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. „Użytkowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 11 zadań. Wykonawca może złoży ofertę na dowolną ilość zadań. Zad 1 BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy Zad 2 PDG – Podstawy działalności gospodarczej Zad 3 JOZ – Język obcy zawody Zad 4 KPS – Podstawy...
Kielce,
świętokrzyskie
15-01-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 48 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Tematyka szkolenia została ustalona na podstawie dokumentacji: Indywidualnej ścieżki reintegracji – zadanie 1 oraz Indywidualny Plan Działania - zad 3. Decyzję o wyborze szkolenia UP podjęli w porozumieniu z doradcą zawodowym, przy uwzględnieniu celów społecznych i zawodowych. W związku z...
Lublin,
świętokrzyskie
15-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij