Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu ,,Rewitalizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Łopuszno.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na części: Cześć 1: Demontaż i montaż 5 szt. domków letniskowych na...
Łopuszno,
świętokrzyskie
17-07-2019

Przeprowadzenia analizy sfer usług i handlu na obszarze rewitalizacji w Starachowicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Starachowice.
Szczegółowy zakres merytoryczny szacowania wartości zamówienia znajduje się poniżej. 1. Przeprowadzenie badań ilościowych (szczegóły w załączniku) 2. Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (szczegóły w załączniku) 3. Analiza danych zastanych, w tym: a. Dokumenty strategiczne – Gminny...
Starachowice,
świętokrzyskie
17-07-2019

Opracowanie modelowego sposobu wykorzystania walorów parku miejskiego w Starachowicach wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Starachowice.
Część A - Opracowanie Planu Działań: a. Opis stanu po zakończeniu inwestycji wraz z analizą SWOT. Opis musi być oparty o analizę desk research oraz opierać się na gotowych dokumentach i badaniach, które są w posiadaniu Gminy. b. Analiza porównawcza (tzw. „benchmarking”) obszarów...
Starachowice,
świętokrzyskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe nr K/U/8/2019 - na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ.
Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych przez pielęgniarzy/rek w ilości ok. 28 godz./ miesiąc na powiat kazimierski, dla ok. 6 osób. 2) Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania może być świadczona...
Kielce,
świętokrzyskie
17-07-2019

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów papierniczo - biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.
1. zakup i sukcesywna dostawa artykułów papierniczo - biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu świętokrzyskim w ramach projektu „Akcja Aktywizacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
17-07-2019

Dostawa specjalistycznego wózka widłowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD KAMIENIARSKI PRZYWAŁA STONES EDWARD PRZYWAŁA, ŁUKASZ PRZYWAŁA, SERGIUSZ PRZYWAŁA.
Zamawiający poszukuje dostawcy Specjalistycznego Wózka widłowego 3,5T, o parametrach nie gorszych niż: 1. Udźwig minimalny 3500kg, 2. Terenowy napęd na 4 koła o dużej zwrotności przy szerokim rozstawie kół (szerokość całkowita kół przednich minimum 1750mm) i niskim położeniu środka ciężkości w celu...
Chęciny,
świętokrzyskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZAGINARKI DO DRUTU 3D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELKOM TRADE S.A..
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż ZAGINARKI DO DRUTU 3D – 1 szt., zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 06/04/2019/03, na potrzeby realizacji projektu pt.: „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MULTI-FUNKCJONALNEJ PODSTAWY...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP CENTRUM OBRÓBCZEGO (FREZARKA) CNC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELKOM TRADE S.A..
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż CENTRUM OBRÓBCZEGO (FREZARKA) CNC – 1 szt., zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 04/04/2019/10, na potrzeby realizacji projektu pt.: „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MULTI-FUNKCJONALNEJ...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYCINARKI LASEROWEJ ŚWIATŁOWODOWEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELKOM TRADE S.A..
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej światłowodowej – 1 szt., zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/04/2019/8, na potrzeby realizacji projektu pt.: „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MULTI-FUNKCJONALNEJ...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIŁY TARCZOWEJ CNC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELKOM TRADE S.A..
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż piły tarczowej CNC – 1 szt., zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/04/2019/5, na potrzeby realizacji projektu pt.: „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI MULTI-FUNKCJONALNEJ PODSTAWY...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-07-2019

Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe nr 1/07/2019/ANZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
1. Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: Pracownik administracyjno - biurowy – dla 5 osób – w formie 1 grupa 5 - osobowa, liczba godzin: 100 h/grupę. Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach – w...
Kielce,
świętokrzyskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.2.1. Dostawa kompletnej wysokociśnieniowej maszyny dozującej pianę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-TOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa fabrycznie nowych środków trwałych - kompletnej wysokociśnieniowej maszyny dozującej pianę poliuretanową. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem b) kontrolny rozruch przez wyspecjalizowanych...
Jędrzejów,
świętokrzyskie
16-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CAL/PiD/M/2019 - usługa coacha-mentora grup i społeczności w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL.
Usługa coacha-mentora grup i społeczności będzie polegała w szczególności na: 1. Wspieraniu i bezpośredniej pracy ze społecznością lokalną w oparciu o model Organizowania Społeczności Lokalnej i wspieraniu jej w działaniach – wspieranie uczestników projektu (osób indywidualnych oraz...
Warszawa,
świętokrzyskie
15-07-2019

Usługi organizacji i obsługi konferencji oraz dostawy materiałów promocyjnych i narzędzia badawczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonanie usługi organizacji i obsługi konferencji oraz dostawy materiałów promocyjnych i narzędzia badawczego w projekcie badawczo-rozwojowym pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu...
Kielce,
świętokrzyskie
15-07-2019

Dostawa osuszacza powietrza

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę osuszacza powietrza o następujących parametrach minimalnych: • Wymagany wydatek objętościowy: 1250 Nm^3/h • Temperatura punktu rosy 3˚C (odpowiada x=4.7g/kg) • Osuszanie powietrza atmosferycznego • Przystosowany do pracy z wentylatorem powietrza...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
15-07-2019

Dostawa urządzeń mechanicznych - 2 szt. wentylatorów powietrza bocznokanałowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. wentylatorów powietrza bocznokanałowych o następujących parametrach minimalnych: Wydatek objętościowy: 550 Nm^3/h Spręż: 20kPA Przystosowany do pracy z osuszaczem powietrza. Temperatura otoczenia: od -25˚C do 40˚C Strefa niezagrożona wybuchem...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
15-07-2019

Dostawa urządzeń mechanicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: dozownika celkowego grawitacyjnego; rozdzielacza dwudrogowego sterowanego pneumatycznie; mikrodozownika ślimakowego; łopatowego czujnika poziomu montowanego do zbiornika pośredniego Ogólny opis środowiska pracy urządzeń: Temperatura otoczenia:...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
15-07-2019

INO.272.7.U.2019/P-F.IN - Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SITKÓWKA-NOWINY.
Podstawowy zakres rzeczowy wykonawstwa zadania obejmuje: Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę 85 mikro instalacji...
Nowiny,
świętokrzyskie
15-07-2019

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SITKÓWKA-NOWINY.
Podstawowy zakres rzeczowy wykonawstwa zadania obejmuje: Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę 88 mikro instalacji...
Nowiny,
świętokrzyskie
15-07-2019

INO.272.7.U.2019/P-KS.IN - świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SITKÓWKA-NOWINY.
1. Zakres czynności pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązuje zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz obejmuje m.in.: 1) weryfikację i akceptację sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo –...
Nowiny,
świętokrzyskie
15-07-2019

INO.272.7.U.2019/KS.IN - świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SITKÓWKA-NOWINY.
1. Zakres czynności pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązuje zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz obejmuje m.in.: 1) weryfikację i akceptację sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo –...
Nowiny,
świętokrzyskie
15-07-2019

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego urządzenia do inkubacji pobranych tkanek i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DERMEDIC JACEK ZDYBSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury badawczej w postaci urządzenia, wyposażonego w pojemniki służące do inkubacji pobranych tkanek w wybranych podłożach (sól fizjologiczna, osocze bogatopłytkowe, komórki macierzyste, fibroblasty), z możliwością dobierania różnych parametrów...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
15-07-2019

świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami zadania inwestycyjnego pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SITKÓWKA-NOWINY.
1. Zakres czynności pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązuje zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz obejmuje m.in.: 1) weryfikację i akceptację sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo –...
Nowiny,
świętokrzyskie
15-07-2019

Usługa doradcza związana z wprowadzeniem marki VANSTAR na rynek RPA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej związanej z wprowadzeniem marki „Vanstar” na rynek Republiki Południowej Afryki. W odniesieniu do działalności Zamawiającego i jego oferty produktowej usługa doradcza powinna obejmować: 1. Analizę popytu (oszacowanie chłonności rynku, siły...
Książe-Skroniów,
świętokrzyskie
15-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/Hospicjum/SNR/2019 z dnia 05.07.2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE".
Stolik przyjaciel – 3 szt. Cechy urządzenia: • Dwa blaty, stały i obracany, • regulacja wysokości za pomocą pokrętła, • regulacja kąta nachylenia blatu, • obramowane blatu wykonane z tworzywa zapobiega zsuwaniu się z niego przedmiotów, • cztery kółka z możliwością blokady Kule łokciowe – 3...
Kielce,
świętokrzyskie
15-07-2019

Zapytanie na dostawę elementów laboratoryjnej linii badawczej - pompa oleju

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą fabrycznie nowej pompy oleju stanowiącej element laboratoryjnej linii badawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna dostaw wskazywałaby...
Dąbrowa,
świętokrzyskie
15-07-2019

Zakup i montań dwóch tablic inforacyjnych/pamiątkowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KLUCZEWSKO.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych wolnostojących o wymiarach: 120cm wysokości x 80cm szerokości, wykonanych z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne zabezpieczone laminatem UV, osadzone (minimum...
Kluczewsko,
świętokrzyskie
15-07-2019

Doradztwo w zakresie badania skrawalności wybranych gatunków żeliwa wraz z oceną stabilności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
Doradztwo w zakresie badania skrawalności wybranych gatunków żeliwa wraz z oceną stabilności procesowej (przeprowadzenie badań), realizowane jako „Eksperymentalne prace rozwojowe” nt. „Opracowanie technicznego przygotowania obróbki skrawaniem odlewów i optymalizacja procesu automatycznego systemu...
Starachowice,
świętokrzyskie
15-07-2019

Zakup przenośnego XRF do analizy składu proszków/minerałów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEBRIO GRZEGORZ PELCZAR.
Przedmiotem zamówienia jest zakup przenośnego XRF do analizy składu proszków/minerałów. Planowane do zakupu w ramach projektu urządzenie to ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do badania składu pierwiastkowego gleb, materiałów, pyłów oraz stopów metali. Przeznaczony jest do badań w...
Kraków,
świętokrzyskie
15-07-2019

Dostawa Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do...
Kielce,
świętokrzyskie
15-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij