Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi realizacji zadań opiekuna lokalizacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie TDJ na rzecz edukacji i rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji zadań opiekuna lokalizacji w 4 województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim (1 opiekun na jedno województwo – założenie to wynika z konieczności zachowania odpowiedniej jakości pracy opiekuna i możliwości czasowych jej starannego wykonania). ...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/ZO/POWR.01.02.01- 24-0202/18

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA, DORADZTWO, ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pomoc nauczyciela przedszkola i opiekunki żłobkowej, pomoc kuchenna” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników/ uczestniczek (liczącej max 9 osób). ...
Jaworzno,
śląskie
23-09-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KATOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w ramach Projektu: „Wiedza, edukacja zintegrowany program rozwoju SWSM w Katowicach” w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020 pn. Efektywna komunikacja i...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w terminie od 10.2019r. do 03.2020r. z modułu: UX Design - 33 godziny dydaktyczne w tym wykłady 10 godzin +...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi realizacji zadań opiekuna lokalizacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU.
Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji zadań opiekuna lokalizacji w 4 województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim (1 opiekun na jedno województwo – założenie to wynika z konieczności zachowania odpowiedniej jakości pracy opiekuna i możliwości...
Wieszowa,
śląskie
23-09-2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi hotelarskiej noclegowej wraz z wyżywieniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja TDJ na rzecz edukacji i rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska noclegowa (w tym śniadanie) z wyżywieniem (obiad, kolacja). 2. Zamawiający przewiduje organizację noclegu wraz z wyżywieniem dla maksymalnie 192 uczestników/uczestniczek warsztatów wyjazdowych, w tym: • etap 1 - maksymalnie 48 osób w październiku 2019...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi hotelarskiej noclegowej wraz z wyżywieniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie TDJ na rzecz edukacji i rozwoju.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska noclegowa (w tym śniadanie) z wyżywieniem (obiad, kolacja). 2. Zamawiający przewiduje organizację noclegu wraz z wyżywieniem dla maksymalnie 200 uczestników/uczestniczek warsztatów wyjazdowych (w tym trenerów prowadzących warsztat), w tym: • etap 1...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Trening relacji przywiązaniowej w projekcie pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CZELADŹ.
Trener/trenerka (1 osoba) do treningu relacji przywiązaniowej dla uczestników/uczestniczek projektu pt.: "SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju" Zakres: Przygotowanie i przeprowadzenie treningu relacji przywiązaniowej dla uczestników/uczestniczek oraz ich otoczenia (dzieci) w formie warsztatowej z...
Czeladź,
śląskie
23-09-2019

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie podstawowe i zaawansowane

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CZELADŹ.
Przedmiot zamówienia obejmuje : zorganizowanie i przeprowadzenie: a) ścieżki szkoleniowej pod nazwą: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie podstawowe. Szkolenie ma trwać 75 godzin dydaktycznych b) ścieżki szkoleniowej pod nazwą: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – szkolenie...
Czeladź,
śląskie
23-09-2019

Prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu pt.: " SATURN - Czeladzka Planeta...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CZELADŹ.
Zakres: Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań grupy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu w formie warsztatowej z uwzględnieniem działań na rzecz wzmocnienia czynników ochronnych rodziny. Treść zajęć powinna obejmować w szczególności: wymianę doświadczeń wychowawczych, rozwój...
Czeladź,
śląskie
23-09-2019

Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA WSB.
Dostawa wózków warsztatowych, pomocy dydaktycznych, stanowiących wyposażenie Laboratoriów Metrologii Akademii WSB na Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. 1. Wózek warsztatowy – 8 sztuk, o parametrach nie gorszych niż: 1) wózek metalowy...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
23-09-2019

Trening kompetencji rodzicielskich dla uczestników / uczestniczek projektu pt.: "SATURN - Czeladzka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO CZELADŹ.
Treść zajęć powinna obejmować w szczególności: - prawidłowe formułowanie u dziecka/dzieci poczucia własnej wartości; - rozwijanie poczucia odpowiedzialności u dziecka/dzieci; - wspomaganie dziecka/dzieci w procesie doświadczania świata; - określenie uwarunkowań rozwoju osobowościowego...
Czeladź,
śląskie
23-09-2019

Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli sieci wsparcia w celu realizacji zadań projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.
I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 10 przedstawicieli sieci wsparcia w celu realizacji projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”.
Wodzisław Śląski,
śląskie
23-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/POWR.1.2.1/0029/ŚANiR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU.
Przeprowadzenie przez psychologa indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 100 uczestników projektu – (1godz./os) w formie zajęć stacjonarnych/indywidualnych w zakresie: a. pomocy w rozwiązywaniu doraźnych problemów osobistych, b. pomocy w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, c. przekazania...
Pszczyna,
śląskie
23-09-2019

2/2019/POWR1.2.1/0012/HGC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HERMAN GLOBAL CORPORATION.
Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 100 uczestników projektu – (1godz./os) w formie zajęć stacjonarnych/indywidualnych w zakresie: - pomocy w rozwiązywaniu doraźnych problemów osobistych, - pomocy w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, - przekazania umiejętności...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: - zapewnienie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych zgodnych z ich tematyką (skrypt w wersji co najmniej papierowej, notatnik, długopis, teczka) oraz po jednym egzemplarzu skryptu z każdego szkolenia/kursu dla Zamawiającego do...
Chorzów,
śląskie
23-09-2019

Usługa geodezyjnego podziału działek w związku z realizacją Projektu pn. „Regulacja gospodarki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Liczba operatów geodezyjnych tj. 23 szt. wskazana w Zapytaniu ofertowym jest liczbą szacunkową w okresie realizacji zamówienia. 2. Zakres usługi obejmuje wykonanie geodezyjnego podziału działek (wydzielenie działek pod zabudowę przepompowni ścieków) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
23-09-2019

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawa rękawic medycznych syntetycznych” 48/Z/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KARDIO-MED SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa rękawic medycznych syntetycznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: budynek Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Spółka z o. o. w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 10c. 3. KODY CPV:...
Zabrze,
śląskie
23-09-2019

Zapewnienie usługi Pośrednika Pracy dla uczestników w ramach projektu: „Droga do aktywności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BYTOMSKA AGENCJA ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Usługa obejmuje zapewnienie dostępu do usługi Pośrednika Pracy dla 220 uczestników w ramach projektu z terenu miasta Bytom w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. 30.06.2020 r. (wskazane terminy mogą ulec zmianie). Dla każdego uczestnika zapewniona będzie usługa...
Bytom,
śląskie
23-09-2019

Organizacja wycieczki do Warszawy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA".
Kod CPV zamówienia: 63515000-2
Bytom,
śląskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe w sprawie kompleksowej organizacji trzydniowej wizyty studyjnej w Austrii dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) na terenie Austrii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem ośrodków medycznych. Zamówienie obejmuje następujący zakres:...
Sosnowiec,
śląskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe NR 7/RPO/9.2/PRSUA2/Z//FR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA RAZEM.
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program rozwoju systemu usług asystenckich II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Wałbrzych,
śląskie
23-09-2019

ROPS.PSO.3321.US.100.2019 - Zakup usług medycznych dla dzieci - uczestników projektu W stronę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki...
Katowice,
śląskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe 21/08/2019 - Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOPA HALINA AUTO PARTNER HS.
Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie – elementy technologii PTSA. 1. Zwężka venturiego z regulatorem lambda (λ) Dla gazu kopalnianego,o zawartości metanu 45-60%. LP, Dla mocy, Sterowanie, Właściwości, Ilość sztuk 1. 45kW, 4-20mA, Z sygnałem pozycji miksera, 2...
Czernica,
śląskie
23-09-2019

Zapytanie ofertowe 22/08/2019 - Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SOPA HALINA AUTO PARTNER HS.
Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowania w prototypie – elementy technologii PTSA.   1. Stal nierdzewna Arkusze blachy ze stali nierdzewnej – 1szt Wymiary (szerokość x długość x grubość): 1000mm x 2000 mm x 1mm Planowany budżet : 300,0 zł netto 2. Stal konstrukcyjna Kątowniki...
Czernica,
śląskie
23-09-2019

1.1.1/01/08/2019/Rec dostawa wyposażenia stanowiska badawczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHEMINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.
Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż stanowiska badawczego – sekcji badań efektywności technologii wytłaczania z prasowaniem tworzyw pierwotnych i wtórnych, w skład którego wchodzą: - wytłaczarka dwuślimakowa z głowicą, - prasa hydrauliczna tłoczna, - formy prasowalnicze, - stanowisko...
Łaziska Górne,
śląskie
23-09-2019

Dostawa Zestawu materiałów kostnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu materiałów kostnych: 1) Wosk kostny – 50 sztuk Wosk kostny – aktywowana biologicznie, w pełni syntetyczna masa kostna. Charakteryzuje się działaniem osteostymulującym (w celu przyspieszenia naturalnych procesów regeneracyjnych kości oraz w celu...
Mikołów, Orzesze,
śląskie
23-09-2019

dostawa urządzenia: Zestaw do badania cytometrycznego krwi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia: Zestaw do badania cytometrycznego krwi, w skład którego wchodzą: 1)Analizator biochemiczny: 1. Możliwość oznaczenia 30 parametrów i 6 kalkulacji (zakres rozbudowany) 2. Możliwość badania pojedynczej próby 3. Możliwość badania zarówno pełnej krwi jak i...
Mikołów, Orzesze,
śląskie
23-09-2019

Dostawa środków trwałych w postaci maszyn w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i stworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ATEPAA SP. Z O.O..
Przedmiotem postępowania jest dostawa środków trwałych w postach maszyn niezbędnych do wytwarzania produktu w postaci „Modułowego systemu regałów ekspozycyjnych”, w skład których wchodzą następujące części: 1. CZĘŚĆ 1: Maszyna do cięcia i wycinania otworów w profilach i rurach (1szt.) o...
Bielsko-Biała,
śląskie
23-09-2019

Dostawa Zestawu igieł i nici chirurgicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu igieł i nici chirurgicznych - zgodnie z punktem nr 3 Przedmiot zamówienia załącznika Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.
Mikołów, Orzesze,
śląskie
23-09-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij