Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa, montaż i uruchomienie nowego środka trwałego - wypalarki plazmowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ELEKTRON - ANDRZEJ URBANEK I ARKADIUSZ WALOSZCZYK SPÓŁKA CYWILNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego środka trwałego - wypalarki plazmowej - o poniższych parametrach minimalnych: - Sterowanie CNC. - Powierzchnia stołu co najmniej 1500x3000 mm. - Stół wodny. - Palnik plazmowy i gazowy. - Obrotnik do rur. - Cięcie jakościowe co...
Radzionków,
śląskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej dla studentów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W SOSNOWCU.
Przedmiotem zamówienia jest : 1. Zapewnienia jednego noclegu. 2. Zapewnienia pełnego wyżywienia. 3. Zapewnienia transportu oraz kierowcy. 4. Wykupienie ubezpieczenia NNW oraz uiszczenie niezbędnych opłat drogowych i parkingowych. 5. Zapewnienia pilota, który będzie czuwał nad sprawnym i terminowym...
Sosnowiec,
śląskie
19-11-2019

Usługa gastronomiczna – przerwy obiadowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna – przerwa obiadowa realizowana w ramach projektu pt.: „ChemiK – Chemia + Kompetencje”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny...
Katowice,
śląskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć "Grafika komputerowa" w ramach projektu: „Akademickie LO –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA.
W ramach zamówienia poszukiwany jest prowadzący następujących zajęć: a. Grafika komputerowa - dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe - w wymiarze 8h/miesiąc przez 8 miesięcy na rok
Wrocław,
śląskie
19-11-2019

Zamówienie na materiały biurowe (kalendarze) w ramach kosztów pośrednich projektu pn. "Gryfno...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Kalendarz jednoplanszowy na 2020 r.: • format kalendarza A1; • kalendarz ścienny, plakatowy; • wzór np. pejzażu do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego; • kalendarium: układ roczny; • papier: kreda błysk; druk jednostronny, barwny, zabezpieczony lakierem offsetowym; • introligatorka: metalowe...
Rybnik,
śląskie
19-11-2019

Zakup i dostawa przekładek na szyby (1 milion sztuk)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "JBG - 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa przekładek do szyb (1 milion sztuk) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Mogące wystąpić w zapytaniu...
Warszowice,
śląskie
19-11-2019

Realizacja szkoleń w zakresie Zastosowanie metody percepcji wzrokowej (Eye Tracking ) oraz Terapia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "FUNDACJA OTWARCI NA EDUKACJĘ".
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy , który zrealizuje szkolenie/udostępni miejsca w grupie szkoleniowej dla nauczycieli uczestników projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...
Kiełczów,
śląskie
19-11-2019

Dostawa sprzętu informatycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIROLA MISZKA SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu informatycznego (zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączonym zapytaniu ofertowym): - Panelowy komputer przemysłowy z uchwytem mocowanym do stropu (kod CPV: 30214000-2 Stacje robocze) - 16 sztuk - Panelowy komputer przemysłowy z...
Orzesze,
śląskie
19-11-2019

Opracowanie wkładu merytorycznego kursów e-learningowych dla studentów I i II stopnia Akademii WSB...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA WSB.
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie wkładu merytorycznego kursów e-learningowych dla studentów I i II stopnia Akademii WSB, tj. sylabusa kursu, bibliografii, netografi, treści merytorycznych, zadań, quizów, testów, feedbacków, grafik, wykresów, zdjęć, filmów i innych potrzebnych materiałów...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/POWR1.2.1/0012/HGC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HERMAN GLOBAL CORPORATION.
Organizacja szkolenia zawodowego wraz z egzaminem: „Pracownik biurowy z obsługą komputera” dla 10 osób w wymiarze 80h zegarowych.
Katowice,
śląskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/LOK-UJ W SIEBIE/LOK/2019 Dotyczy: przeprowadzenia wyboru organizatora...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LIGA OBRONY KRAJU BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE.
Szkolenie „Kształtowanie Umiejętności Społecznych” Liczba grup szkoleniowych: 10. Średnia liczba osób w grupie: 10. Liczba godzin szkoleniowych na grupę: 16. 2 dni szkoleniowe na każda grupę szkoleniową. Łącznie 160 godzin szkoleniowych. Godzina szkoleniowa = godzina zegarowa.
Kraków,
śląskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CIS/MATERIAŁY/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "DELFIN".
Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawy materiałów krawieckich niezbęd-nych do funkcjonowania warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie dla uczestników/uczestniczek CIS na potrzeby projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie”. Zakres usługi obejmuje: – Tkaniny ok 12 600...
Olkusz,
śląskie
19-11-2019

Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia pn. „Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sondy poziomu ścieków i czujnika pomiaru poziomu w komorze K2 oraz oświetlenia w komorze...
Katowice,
śląskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CIS/COACHING/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "DELFIN".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla 75 Uczestników/czek projektu indywidualnego wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego, Coach`a, indywidualnego wsparcia dla UP przez coacha. Celem coacha będzie wspieranie, motywowanie i koordynowanie postępów uczestnika /uczestniczki w postępach...
Olkusz,
śląskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CIS/PSYCHOLOG/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "DELFIN".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla 75 Uczestników/czek projektu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, indywidualnego wsparcia dla UP przez psychologa. Celem psychologa będzie pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej uczestniczek/uczestników projektu poprzez odpowiednie...
Olkusz,
śląskie
19-11-2019

Dostawa wycinarki drutowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. W - TOOLS KRZYSZTOF WACNIK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wycinarki drutowej. Gwarancja: min 12 miesięcy Dostawa oraz instalacja w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia Dostawa urządzenia gotowego do pracy. Parametry techniczne: Przesuwy -Wzdłużny 500 mm +-100mm...
Piekary Śląskie,
śląskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 02/DOT-01/2019 - źródło emisji promieniowania laserowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PREVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Źródło emisji promieniowania laserowego – 1 szt: - Długość fali: 975nm, - Szerokość fali: 1nm, - Średnica światłowodu: 200 μm, - Moc nie mniejsza niż 190W - Długość światłowodu: 2m
Rogów,
śląskie
19-11-2019

Dostawa elementów składowych układu zasilania robota podwodnego - przetwornice napięcia stałego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SR ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów składowych układu zasilania robota podwodnego - fabrycznie nowych przetwornic napięcia stałego, wg poniższego zestawienia: 1. Przetwornica izolowana DC/DC 15V 500W (4 szt.) 2. Przetwornica izolowana DC/DC 48V 500W (1 szt.) 3. Przetwornica izolowana...
Katowice,
śląskie
19-11-2019

Dostawa kamery głównej z obiektywem dla pojazdu podwodnego ROV

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SR ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kamery głównej z obiektywem (1 szt.) dla pojazdu podwodnego ROV. Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Specyfikacja zamówienia. Przedmiot...
Katowice,
śląskie
19-11-2019

Zamówienie nadruk książki: "Szarbel. Droga doskonałości. Współczesne iblicze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Zamówienie nadruk książki: "Szarbel. Droga doskonałości. Współczesne iblicze wczesnochrześcijańskiej folozofii ascezy"
Katowice,
śląskie
18-11-2019

Dostawa drona ze zintegrowaną kamerą termowizyjną-wideo na gimbalu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Częstochowska.
Dostawa drona ze zintegrowaną kamerą termowizyjną-wideo na gimbalu
Częstochowa,
śląskie
18-11-2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Częstochowska.
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa,
śląskie
18-11-2019

Wykonanie , dostawa, montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
Wykonanie , dostawa, montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala
Pilchowice,
śląskie
18-11-2019

Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Rybnik.
Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2:Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego
Rybnik,
śląskie
18-11-2019

Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Rybnik.
Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny
Rybnik,
śląskie
18-11-2019

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2019/11/69
Olsztyn,
śląskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Nowe horyzonty”. W skład zamówienia wchodzi: Część I – Wyposażenie pracowni zawodowej hybrydowej (transport, dostawa, montaż)– doposażenie istniejącej pracowni w stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki...
Włocławek,
śląskie
18-11-2019

dostawa mebli i urządzeń gastronomicznych jako wyposażenia lokali usługowych na parterze i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu gastronomicznego do budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach, zgodnie z zestawieniem asortymentowo- ilościowym który stanowi załącznik nr 1a do SIWZ oraz dodatkowymi wytycznymi określonymi w SIWZ ( do pobrania jako załącznik do niniejszego...
Gliwice,
śląskie
18-11-2019

Zakup wraz z dostawą nowego sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny - 2 szt., laptop - 5 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.W. PROFIL SŁAWOMIR MROZIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą następującego nowego sprzętu komputerowego – jak poniżej: 1) Komputer stacjonarny (2 szt.) o minimalnych parametrach technicznych (z uwzględnieniem zakresu równoważności opisanym w pkt IX ppkt 10 niniejszego zapytania): - procesor: 6 rdzeni,...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
18-11-2019

”Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu pn.: „ Lepszy start.”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
artykuły spożywcze na potrzeby realizacji projektu pn.: „ Lepszy start.”
Bytom,
śląskie
18-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij