Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ES: „Pomoc publiczna w podmiotach ekonomii społecznej”. 2. Zamawiający przewiduje szkolenie w grupie...
Częstochowa,
śląskie
20-07-2018

Opracowanie receptury innowacyjnego preparatu do konserwacji, ochrony i czyszczenia paneli...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Mc Consulting Marek Czwienczek.
Poszczególne etapy zadania oraz ich zakres zamawiający określił w poniższy sposób: 1. Opracowanie założeń projektowych. a. Określenie technologicznych możliwości realizacji celów projektu, w tym zasad łączenia materiałów i nanomateriałów, w sposób pozwalający na uzyskanie: ochrony przed...
Warszawa,
śląskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć dodatkowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA FABRYKA MARZEŃ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla przedszkola w Jeżowie Sudeckim, realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny...
Wysoka,
śląskie
20-07-2018

Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO ALTUM, PROGRAMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE.
Przedmiotem Zamówienia jest na przeprowadzenie wykładów w ramach warsztatów: „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”. Warsztaty przygotowujące do egzaminów mistrzowskich mają na celu przygotowanie uczestników projektu do odbycia egzaminu mistrzowskiego, przybliżyć im tematykę, formę...
Rzeszów,
śląskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 07 2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wynajem pieca do oznaczania izolacyjności ogniowej szyb i innych materiałów ogniochronnych wg normy EN 1363-1:2012(E) lub innej normy równoważnej w skali laboratoryjnej - 1 szt. Specyfikacja: • minimum 5 badań w okresie lipiec 2018 – wrzesień 2018, wg. ustalonego harmonogramu (nie rzadziej niż...
Zawiercie,
śląskie
20-07-2018

Zakup i wdrożenie aktualizacji użytkowanego oprogramowania „Zintegrowanego Systemu Zarządzania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA.
Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB do najnowszej wersji 2018.2.03, zakup i wdrożenie multiwyszukiwarki INTEGRO uwzględniającej integrację katalogu z zasobami cyfrowymi udostępnianymi przez Bibliotekę ATH, szkolenie w siedzibie...
Bielsko-Biała,
śląskie
20-07-2018

Przeprowadzenie badań celem weryfikacji krytycznych parametrów jakościowych narzędzi, wyrobów ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ficomirrors Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1. Badania nad narzędziami • analiza faz przypowierzchniowych narzędzi w zależności od głębokości, • pomiar naprężeń własnych w narzędziach metodą nieniszcząca, • pomiary mikroskopowe powierzchni narzędzi, • profilometria powierzchni narzędzi, • analiza zużycia powierzchni narzędzi. 2. Badania...
Warszawa,
śląskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11.3/2018/21 z dnia 12.07.2018 r. na usługę cateringową (serwis kawowy)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO ALTUM, PROGRAMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (serwis kawowy) świadczona podczas szkoleń „Warsztaty przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego”. Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Poczęstunek...
Rzeszów,
śląskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/INNOLOT/2018 - Dostawa narzędzi do budowy Bezzałogowych Statków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AERO LOGIN SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do budowy Bezzałogowych Statków Powietrznych niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 8/9.1.5/2018 w oparciu o zasadę konkurencyjności na przeprowadzenie wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA".
Zapytanie podzielono na dwie części, które należy zrealizować łącznie: a/ Część I Warsztaty aktywizujące z doradztwa zawodowego – tematyka warsztatów: rynek pracy, poszukiwanie zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, adaptacji i realizacji zadań zawodowych, autoprezentacji zawodowej...
Lubliniec,
śląskie
20-07-2018

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Centralny Rejestr Zagrożeń – System...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TELVIS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O..
Wykonanie prototypu interfejsu użytkownika systemu CRZ w określonym przez Zamawiającego zakresie
Katowice,
śląskie
20-07-2018

Dostawa materiałów do budowy urządzenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEINDICH SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów: A. RURY I PROFILE - Pręt gwintowany M16 - Pręt gwintowany M8 - Pręt gwintowany M10 - Pręt kwadratowy 45x45 - Pręt ø10 - Pręt ø130 - Pręt ø16 - Pręt ø30 - Pręt ø40 - Pręt ø90 - Profil 35x35x2 - Profil 40x40x3 - Profil 40x40x3 - Profil...
Chorzów,
śląskie
20-07-2018

Zakup i montaż mebli oraz wyposażenia a także zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Żłobek Miejski.
Zakup i montaż mebli oraz wyposażenia a także zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze małe skarby –zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”-szczegółowe zamówienie w załączniku nr 1
Zabrze,
śląskie
20-07-2018

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przedszkola „Zajączek” w Hażlachu w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "PUBLISHER-INNOWACJE" EMILIA GIBIEC.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przedszkola przedszkola „Zajączek” w Hażlachu w ramach projektu „Przyszłość dla niepowtarzalnych”, Zadanie 1: Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, adaptacja przedszkola oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i...
Goleszów,
śląskie
20-07-2018

Opracowanie inteligentnej platformy współpracy szkół i przedsiębiorców, wspierającej rozwój...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przemysłowa Akademia Rozwoju Spółka z ogranioczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnej platformy (oprogramowania) współpracy szkół i przedsiębiorców, analizującej dane i kreującej raporty, pod kątem m.in.: 1. Rozeznania dostępności zasobów 2. Modelowania dostępności pracowników ze źródła szkół. 3. Szacowania kosztu pracowników –...
Częstochowa,
śląskie
20-07-2018

ROPS.PSO.3321.US.105.2018 - Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze maksymalnie 200 godzin zegarowych do dnia 31 października 2018 roku na terenie miasta...
Katowice,
śląskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI 4/CIS2/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego Rational (lub równoważny) wraz z podstawą pod piec z kompletem 2 prowadnic oraz używanego okapu przyściennego skośnego do pracowni gastronomicznej w budynku zlokalizowanym w Żywcu przy ul. Dworcowej 2. Oferowane...
Żywiec,
śląskie
20-07-2018

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA RAZEM.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników projektu pn. „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii...
Wałbrzych,
śląskie
20-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKIERUJ/LOK/2018 Dotyczy: przeprowadzenie wyboru wykonawców szkoleń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LIGA OBRONY KRAJU BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE.
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w szczególności zapewnienie: 1. Programu szkolenia zgodnego z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do...
Kraków,
śląskie
20-07-2018

ROPS.PSO.3321.US.106.2018 - Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne, jako szansa na wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju województwa śląskiego w...
Katowice,
śląskie
20-07-2018

Wykonanie testowych badań wiertniczych w ramach projektu pt.: „Opracowanie holistycznych rozwiązań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROXIS SP. Z O.O..
Zgodnie z załącznikiem "Zapytanie ofertowe"
Łaziska Górne,
śląskie
20-07-2018

Zorganizowania i przeprowadzenia trzydniowych wyjazdowych warsztatów dla 7 uczestniczek projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIKOŁOWSKI.
• przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem wraz z relaksacją lub/i wizualizacją • przeprowadzenie warsztatów twórczych jako metody odreagowywania stresu: pracy nad poczuciem własnej wartości
Mikołów,
śląskie
20-07-2018

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany Projekt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zwanego dalej Wykonawcą w zakresie którego będzie: zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w...
Chorzów,
śląskie
20-07-2018

Realizacja usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów: wrocławskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich, zwanych dalej Usługami. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, mieszkańców powiatów: wrocławskiego i...
Warszawa,
śląskie
20-07-2018

Zakup systemu informatycznego typu ERP wraz z infrastrukturą, instalacją u Zamawiającego, analizą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK.
Przedmiotem zamówienia jest system klasy ERP wraz z infrastrukturą (patrz Załącznik Nr 2 – Specyfikacja), który w standardzie spełnia wymagania funkcjonalne (patrz Załącznik Nr 3 – Wymagania Funkcjonalne), a przede wszystkim będzie spełniał określone wymagania konieczne (brak jednego z poniższych,...
Gliwice,
śląskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 - Dostawa i uruchomienie centrum obróbkowego o podwyższonej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie centrum obróbkowego o podwyższonej dokładności wraz z wyposażeniem wg specyfikacji w załączonym Zapytaniu Ofertowym / The Subject of the Contract is delivery and launch of high precision machining center with additional equipment according to...
Gliwice,
śląskie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 - Dostawa i uruchomienie maszyny pomiarowej CMM wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie maszyny pomiarowej CMM wraz z wyposażeniem wg specyfikacji w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Gliwice,
śląskie
20-07-2018

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/06/54
Olsztyn,
śląskie
19-07-2018

Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja (...) - powtórka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Ruda Śląska.
Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja (...) - powtórka
Ruda Śląska,
śląskie
19-07-2018

Dostawa i nasadzenie roślin, donic w patio na terenie Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa i nasadzenie roślin, donic w patio na terenie Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
Katowice,
śląskie
19-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij