Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa z montażem i uruchomieniem piły formatowej Termin składania ofert upływa 12.02.2018  r....

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Dostawa z montażem i uruchomieniem piły formatowej Termin składania ofert upływa 12.02.2018  r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Katowice,
śląskie
07-02-2018

Wykonanie naprawy zmywarek: FAGOR AD-64 HY (s/n 1210305672) oraz Winterhalter: UC (s/n 1054400),...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wykonanie naprawy zmywarek: FAGOR AD-64 HY (s/n 1210305672) oraz Winterhalter: UC (s/n 1054400), UC-XL (s/n 1068200) Termin złożenia oferty: do 08.02.2018 r.
Katowice,
śląskie
07-02-2018

Przegląd kserokopiarki CANON IR 1435 IF (nr fabryczny: RZR1886) Termin złożenia oferty: do...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Przegląd kserokopiarki CANON IR 1435 IF (nr fabryczny: RZR1886) Termin złożenia oferty: do 09.02.2018
Katowice,
śląskie
07-02-2018

Przeglądy, konserwacje oraz serwis instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz systemu detekcji gazu...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Przeglądy, konserwacje oraz serwis instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz systemu detekcji gazu w budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Św. Pawła 3
Katowice,
śląskie
07-02-2018

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie -...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/02/11
Olsztyn,
śląskie
07-02-2018

Przeprowadzanie cykli aktywizacyjno – szkoleniowych w ramach PO WER 2014 - 2020

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. CENTRALNY ZARZĄD SŁUZBY WIĘZIENNEJ.
Cześć I – AŚ Bielsko – Biała 1 Opiekun/asystent osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych 2 Technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik – posadzkarz 3 Monter sieci elektroenergetycznych 4 Kucharz-kelner Część II – AŚ Bytom 1 Technolog robót wykończeniowych 2 Brukarz...
Warszawa,
śląskie
22-01-2018

Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest : Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem kompensatorów gumowych w instalacji osadu recyrkulowanego na OŚ Podlesie w Katowicach, ul....
Katowice,
śląskie
18-01-2018

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ścieków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i zabudowy wnęk w bocznych częściach...
Katowice,
śląskie
16-01-2018

Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie projektu wykonawczego modyfikacji układu termo-technologicznego polegającej na zabudowie nowej pompy sieciowej PS4* wraz z rurociągami i armaturą w EC BĘDZIN. 2. Demontaż istniejących rurociągów w obrębie planowanych prac, pompy PS4, armatury w zakresie...
Będzin,
śląskie
15-01-2018

Wynajem stanowiska badawczego do zatężania ścieków z wykorzystaniem wyparek.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA.
1.5.2.2. Wyparka drugiego stopnia zatężania E-16 (1 sztuka): 1.5.2.2.1. Kompaktowa wyparka próżniowa z mieszadłem ułatwiającym opróżnianie, zasilana elektrycznie, z systemem sterowania automatycznego, umożliwiającego pracę 24h na dobę bez ciągłego nadzoru, 1.5.2.2.2. Specyfikacja szczegółowa...
Miasteczko Śląskie,
śląskie
15-01-2018

Koszty doradztwa i wiedzy technicznej – koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ERMAX MAGDALENA KOZIK.
Koszty doradztwa i wiedzy technicznej – koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych w ramach realizacji projektu „Budowa infrastruktury badawczej w zakresie doskonalenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
15-01-2018

Zakup młynków wolnoobrotowych 2 SZT.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk młynków wolnoobrotowych. Parametry maszyn nie będą gorsze niż: • Wielkość komory tnącej, minimum: 250mm x 250mm • Łamacz z walcem zębatym • Ilość łamaczy, minimum: 2 • Prędkość obrotowa, maksimum: 35 obr./min • Moc silnika, minimum: 1,5kW • Szyb wlotowy z...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
12-01-2018

Dostawa systemu drukująco – etykietującego - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. VIRTU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1.Urządzenie do automatycznego nanoszenia etykiet samoprzylepnych na opakowania okrągłe Ø 340 (dla produktu o Ø 310) na ruchomym taśmociągu z możliwością regulacji wysokości. 2. Urządzenie jest przeznaczone do ustawienia za transporterem wyjazdowym maszyny pakującej 3. Sterowanie...
Zawiercie,
śląskie
11-01-2018

Zakup spektometru – urządzenia laboratoryjnego, sprzętu do wykrywania i badania tworzyw sztucznych...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ERMAX MAGDALENA KOZIK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup spektometru – urządzenia laboratoryjnego, sprzętu do wykrywania i badania tworzyw sztucznych w ramach realizacji projektu „Budowa infrastruktury badawczej w zakresie doskonalenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
10-01-2018

Zakup skanera 3D

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SOLVEERE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera 3D (1 nowe urządzenie). Zakup jest dokonywany w ramach realizacji projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego...
Sosnowiec,
śląskie
09-01-2018

Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia pn. jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawa urządzeń. W ramach umowy należy zaprojektować oraz wykonać komorę do posadowienia kraty rzadkiej wraz z zabudową urządzenia oraz wyposażeniem dodatkowym: oświetlenia, stopni złazowych i podestów....
Katowice,
śląskie
09-01-2018

Zakup zestawu komputerowego (1 szt.)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SOLVEERE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 nowego zestawu komputerowego. Zakup jest dokonywany w ramach realizacji projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego...
Sosnowiec,
śląskie
09-01-2018

Zakup oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (oprogramowanie CAD)

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. SOLVEERE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (oprogramowanie CAD). Wydatek zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu pn. „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”...
Sosnowiec,
śląskie
09-01-2018

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest szlifierka do płaszczyzn. Do podstawowych zespołów szlifierki należą: podstawa, sanie, kolumna z wrzeciennikiem ściernicy, stół oraz zasilacz hydrauliczny i szafa sterownicza. Stół napędzany jest siłownikiem hydraulicznym i wykonuje ruch wzdłużny po prowadnicach...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
08-01-2018

Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest : Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem oświetlenia i...
Katowice,
śląskie
08-01-2018

Dostawa materiałów wsadowych do walcowania prętów długich

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HUTA BANKOWA SP. Z O.O..
1. Kęsiska COS gat. S355J2 wg PN-EN 10025-2 : 2007 z następującymi ograniczeniami: C = 0,15-0,18% ; Mn = 1,40÷1,60% ; Si = 0,15÷0,25% ; P max 0,025%; S max 0,025% ; Cu max 0,20% ; Al.całk. = 0,020- 0,050% ; Al.metal. = min. 0,02%; H2 = max 2 ppm ; O2 max 20ppm, CEV max 0,45% Profil:...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
08-01-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPOWSL/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH.
Wynajem sal szkoleniowych i/lub usługi cateringowe w związku z realizacją szkoleń z zakresu kompetencji komputerowych [ICT] dla 464 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Gliwice,
śląskie
08-01-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWSL/2017

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH.
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ogólnych kompetencji komputerowych [ICT] - [7424 godziny szkoleniowe: 58 grup x śr. 128 godz].
Gliwice,
śląskie
08-01-2018

„Zakup spawarki TIG AC/DC na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie innowacji produktowej”...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "APS-SYSTEM", P.JANOWSKI, A.KMIECIK, S.PEŁKA, SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego spawarki TIG AC/DC do wykonywania aluminiowych elementów złącznych, elementów montażowych, konsol, podpór do wielkogabarytowych drzwi . Parametry spawarki : - TIG AC/DC - regulowane natężenie prądu spawania - spawanie pulsacyjne -...
Częstochowa,
śląskie
05-01-2018

Dostawa i montaż noży powietrznych na Linii Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ARCELORMITTAL POLAND S.A..
Przedmiot zamówienia będzie składał się z następujących elementów: 1. Montaż noży powietrznych oraz wszystkich niezbędnych urządzeń. Montaż urządzenia nie może ograniczać funkcjonalności rolek osprzętu wanny zanurzonych w kąpieli cynkowej. 2. Demontaż klap regulujących przepływ medium. 3. Montaż...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
31-12-2017

System nadzoru on-line nad realizacją produkcji

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Komputerowy system zarządzania produkcją to modułowe, wydajne i nowatorskie narzędzie do precyzyjnego planowania produkcji wtryskowej. System ten oferuje wszystkie funkcje, niezbędne do nowoczesnej, efektywnej i ekonomicznej organizacji produkcji. Dane dotyczące maszyn i zleceń są zbierane...
Czechowice-Dziedzice,
śląskie
29-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli graficznych...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia: wykonanie, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli graficznych wyszczególnionych w poniższej tabeli przygotowanych na potrzeby aplikacji w oparciu o skany fotogrametryczne obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej znajdujących się w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia...
Gliwice,
śląskie
28-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania wraz z przekazaniem praw autorskich skanów fotogrametrycznych

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia: wykonanie, wraz z przekazaniem praw autorskich, skanów fotogrametrycznych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej znajdujących się w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia określonych w harmonogramie realizacji zamówienia. Wybrane zostaną 2 oferty o najniższej cenie...
Gliwice,
śląskie
28-12-2017

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "EUDAJMONIA".
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń oraz prace instalacyjne istniejącej świetlicy przy ul. M. Drzymały 8 w Legnicy, dz. nr 126/3, obręb 0008 Zosinek. Opis w załączniku nr 1 A. Dodatkowo do ogłoszenie dołączono przedmiar prac zaplanowanych do wykonania. Zamówienie zostało podzielone...
Polkowice,
śląskie
28-12-2017

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Orkana nr 12 w Wałbrzychu, w ramach...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JANA DŁUGOSZA NR 4 W WAŁBRZYCHU.
Przedmiotem zamówienia jest poprawa właściwości energetycznych ora z estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem. Zakres prac obejmuje w szczególności: I ETAP • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi, • Ocieplenie dachu z robotami...
Wałbrzych,
śląskie
28-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij