Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie wg następującej specyfikacji: 1. Sala szkoleniowa musi pomieścić w komfortowych warunkach (min. 80 m2 powierzchni) maksymalnie 40 osób (wymagana sala widna – z oknami/przeszklona, dająca możliwość dostawienia ok. 10 krzeseł) oraz musi być wyposażona co...
Gliwice,
śląskie
16-01-2019

Zakup i weryfikacja komponentów technologii - nowych projektów dwuwarstwowych obwodów drukowanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "WIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup i weryfikacja komponentów technologii - nowych projektów dwuwarstwowych obwodów drukowanych PCB dla płyt elektronicznych stosowanych w urządzeniach (Cr Lab, Bujak Dino Rider, Minikręgle). Celem zamówienia jest stworzenie nowych projektów płytek PCB dla trzech urządzeń firmy WIK sp. z o.o: Cr...
Kostkowice,
śląskie
16-01-2019

Zakup i dostawa materiałów biurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych 2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu...
Wrocław,
śląskie
16-01-2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 08.01.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w targach Aerospace Technology & Components Expo (Tokio/Japonia) dla 4 uczestników projektu, w tym: 1. Usługa transportu osób 2. Usługa transportu zasobów 3. Usługa noclegu 4. Organizacja stoisk wystawowego 5....
Kaniów,
śląskie
16-01-2019

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę leków psychotropowych i weterynaryjnych” w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O..
Zadanie nr 1: Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa leków psychotropowych zgodnie z załącznikiem nr 4.1. do siwz (zgodnie z załącznikiem PRZETARG 6/Z/19 - załącznik nr 4.1): 1. Vetaketam-substancja czynna ketamuna, opakowania po 20 ml - 20 op. 2. Fentanyl-amp. 10ml - 20 amp. 3....
Zabrze,
śląskie
16-01-2019

Szkolenie certyfikowane - Magazynier dla 1 osoby

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE "AD VITAM DIGNAM" W KATOWICACH.
2. Zakres szkolenia • Procesy techniczne w gospodarce magazynowej • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania • Zasady i technologia magazynowania • Zagadnienia organizacyjne gospodarki magazynowej • Personel magazynowy. Prawa i obowiązki • Inwentaryzacja w magazynach • Programy...
Katowice,
śląskie
16-01-2019

kurs rejetratorka medyczna dla 1 osoby

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE "AD VITAM DIGNAM" W KATOWICACH.
Program kursu 1. Organizacja recepcji, zarządzanie sekretariatem. 2. Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów. 3. Umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych 4. Przyjmowanie i ochrona materiału biologicznego 5. Wydawanie wyników badań 6. Kultura, etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej 7. Budowanie...
Katowice,
śląskie
16-01-2019

Kurs serwisant elektroniki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE "AD VITAM DIGNAM" W KATOWICACH.
Program kursu 1. główne przyczyny awarii przemysłowych urządzeń elektronicznych, 2. podstawowe zasady napraw elektroniki, 3. posługiwanie się sprzętem lutowniczym, 4. zasady ESD, 5. lutownice kolbowe (zastosowanie właściwych stopów cyny oraz odpowiednich topników), 6. sposoby lutowania...
Katowice,
śląskie
16-01-2019

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Usługę gospodarowania odpadami medycznymi zakaźnymi” w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O..
Zadanie nr 1: Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa gospodarowania odpadami medycznymi zakaźnymi zgodnie z opisem poniżej oraz załącznikiem (Przetarg 4/Z/19 - załącznik nr 4). 1. 18 02 02* zwłoki zwierzęce, części ciała, organy oraz krew ilość: 2310 kg 2. 18 02 01; 18 02 08 operacyjne...
Zabrze,
śląskie
16-01-2019

Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę leków” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O..
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz (załącznik PRZETARG 5/Z/19). Szczegóły nt. przedmiotu zamówienia opisano w załączniku (PRZETARG 5/Z/19 - załącznik nr 4).
Zabrze,
śląskie
16-01-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: ceramika i mozaika artystyczna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII.
Organizacja i przeprowadzenie kursu: ceramika i mozaika artystyczna (min. 100 h) dla 1 -5 osób kończących się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji. Zlecenie zostanie zorganizowane w terminie 17.01.2019 r. – 31.03.2019 r.
Katowice,
śląskie
16-01-2019

Wybór dostawcy wielodyscyplinarnego ultrasonografu przeznaczonego do badania pacjentów w różnym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz uruchomienie wielodyscyplinarnego certyfikowanego ultrasonografu wraz z głowicami: 1. Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów i powierzchniowych. 2. Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa,...
Bielsko-Biała,
śląskie
16-01-2019

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych dla Politechniki Częstochowskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Częstochowska.
Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych dla Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa,
śląskie
15-01-2019

Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera pamięci masowej oraz przełącznika sieciowego dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Częstochowska.
Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera pamięci masowej oraz przełącznika sieciowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa,
śląskie
15-01-2019

Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Rybnik.
Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Rybnik,
śląskie
15-01-2019

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2019/01/3-2
Olsztyn,
śląskie
15-01-2019

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2019/01/4
Olsztyn,
śląskie
15-01-2019

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/01/5
Olsztyn,
śląskie
15-01-2019

Wykonanie naprawy symulatora wysokiej wierności SimMan 3G osoba dorosła prod. Leardal (s/n...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wykonanie naprawy symulatora wysokiej wierności SimMan 3G osoba dorosła prod. Leardal (s/n 21214122644).
Katowice,
śląskie
15-01-2019

Przegląd szerokokątnego skaningowego Oftalmoskopu Laserowego P 200DTX o numerze fabrycznym 20169.  

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Przegląd szerokokątnego skaningowego Oftalmoskopu Laserowego P 200DTX o numerze fabrycznym 20169.  
Katowice,
śląskie
15-01-2019

Wykonanie naprawy defibrylatora Beneheart D6 prod. Mindray Shenzen Biomedical Electronics (nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Wykonanie naprawy defibrylatora Beneheart D6 prod. Mindray Shenzen Biomedical Electronics (nr fabryczny: A2I45D424).
Katowice,
śląskie
15-01-2019

1/01/2019 - Aplikacja mobilna do wsparcia sprzedaży, działu marketingu i raportowania trendów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup aplikacji mobilnej niezbędny jest do wsparcia procesów sprzedaży oraz podniesienia prestiżu firmy (nowoczesna forma komunikacji z konsumentem). W aplikacji mają być prezentowane parametry produkcji danego asortymentu. Aplikacja niezbędna będzie do celów marketingowych, wsparcia sprzedaży oraz...
Żywiec,
śląskie
15-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2019 na świadczenie usług gastronomicznych oraz polegających na wynajmie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowych oraz świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zagwarantować wykonanie usługi w terminie...
Katowice,
śląskie
15-01-2019

Przeprowadzenie kursów komputerowych: grafika komputerowa Corel (30h) – 3 os. oraz grafika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA PARTNER".
Usługa przeprowadzenia kursów komputerowych (Corel i Photoshop) dla uczniów i uczennic szkół branżowych i techników w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Liczba przeszkolonych osób: 5 w okresie do 30.06.2019...
Cieszyn,
śląskie
15-01-2019

Dostawa armatury do budowy urządzenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEINDICH SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów - armatura: - Króciec złącza TC DN200 – 32 szt. - Uszczelka złącza TC DN200 – 16 szt. - Klamra złącza TC DN200 – 16 szt. - Nypel spawany G 3/4” – 8 szt. - Kolano 90st Ø204 x Ø200 R300 – 8 szt.
Chorzów,
śląskie
15-01-2019

Przygotowanie i realizacja zajęć z dziennikarstwa radiowego dla szkół ponadpodstawowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH.
Przedmiot zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć z dziennikarstwa radiowego dla szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Dziennikarza” (szkolenie).
Katowice,
śląskie
15-01-2019

Dostawa materiałów do budowy urządzenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WEINDICH SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów: 1) Kątownik równoramienny 50x50x5 – 6x6 mb 2) Profil 25x25x2 – 6x2 mb 3) Profil 30x30x2 – 14x6 mb 4) Profil 35x35x2 – 13x6 mb 5) Profil 40x40x2 – 1x6 mb 6) Profil 50x50x2 – 41x6 mb 7) Profil 50x50x4 – 6x6 mb 8) Profil 80x80x4 – 2x6 mb...
Chorzów,
śląskie
15-01-2019

Zapytanie ofertowe nr 4/ALTA/2018 dotyczące wyboru wykonawcy w celu przeprowadzenia egzaminów TELC...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW".
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych TELC lub równoważnych wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie ogólnego języka angielskiego, niemieckiego na poziomie A1/A2/B1/B2 – zgodnym z wytycznymi Rady Europy ds....
Wrocław,
śląskie
15-01-2019

Usługa w zakresie zapewnienia przelotów lotniczych na targi Cosmoprof Worldwide Bologna 15-18 marca...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych według poniższych wytycznych 1) 3 bilety lotnicze na trasie z Kraków do Bolonia oraz powrót na trasie Bolonia do Kraków. – Możliwe loty z przesiadka. Maksymalne oczekiwanie na lotnisku przesiadkowym 2-3 godziny 2) Wylot dnia 13 marca 2019r. w...
Bielsko-Biała,
śląskie
15-01-2019

Usługa w zakresie zapewnienia przelotów lotniczych na targi BEAUTYWORLD MIDDLE EAST w Dubaju....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych według poniższych wytycznych 1) 3 bilety lotnicze na trasie z Kraków (KRK) do Dubaj (DXB) oraz powrót na trasie Dubaj (DXB) do Kraków (KRK)– loty bezpośrednie. 2) Wylot dnia 13 kwietnia 2019, 3) Powrót 19 kwietnia 2019. 4) Wykupienie taryfy...
Bielsko-Biała,
śląskie
15-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij