Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/KCP/MAW/2019 pn.: „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników projektu pn. „Młodzi Ambitni Wykształceni” na terenie powiatu opoczyńskiego. 3.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie indywidualnego doradztwa...
Wrocław,
łódzkie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/KCP/MAW/2019 pn.: „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników projektu pn. „Młodzi Ambitni Wykształceni” na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego. 3.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało...
Wrocław,
łódzkie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KCP/MAW/2019 pn.: „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników projektu pn. „Młodzi Ambitni Wykształceni” na terenie powiatu skierniewickiego. 3.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie indywidualnego doradztwa...
Wrocław,
łódzkie
19-03-2019

Zakup komputera - stacji roboczej dla technologa (3 sztuki)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRINTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup Komputera – stacji roboczej dla technologa (3 sztuki) Kody CPV: 30214000-2 30213300-8 Komputery przeznaczone do projektowania i badań nad produktem, sterowania urządzeniami produkcyjnymi i kontrolnymi, monitorowania i weryfikacji danych jakościowych z...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 030/POWR.410/2019 z dn. 12.03.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
Przeprowadzenie w języku angielskim warsztatów kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – „Opracowanie modelu biznesowego własnego przedsiębiorstwa”, „Opracowanie strategii pozycjonowania się na rynku”, „Zagadnienia związane z autoprezentacją w biznesie” rozwijających kompetencje w ramach...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 031/POWR.410/2019 z dn. 12.03.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
rozwijających kompetencje w ramach realizacji Projektu pt. „Let's Bio-IT - rozwój kompetencji zawodowych, bioinformatycznych, językowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów WBiOŚ Uniwersytetu Łódzkiego”, nr POWR.03.01.00-00-K410/16-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Świadczenie usług w charakterze logopedy w ramach Projektu pn.: „Jeszcze będzie pięknie, mimo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie personelu medycznego – logopedy świadczącego usługi w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu (mieszkańców województwa łódzkiego) w ramach Projektu pn.: „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Blacha czarna zimnowalcowana

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TECHMARK L. OGŁOZA S. ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup blachy czarnej zimnowalcowanej KOD CPV: 14700000-8 Nazwa kodu: Metale zwykłe Blacha czarna zimnowalcowana (typ DCO1 równoważny bądź lepszy) – łącznie 830 arkuszy w tym w szczególności następujące arkusze: grubość blachy wymiary / format wymagana ilość 0,6...
Aleksandrów Łódzki,
łódzkie
19-03-2019

ZO/2/2019 Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (branża medyczna)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HAGMED SP. Z O.O. SP. K..
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (branża medyczna). Usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia firmy HAGMED sp. z o.o. sp. k. na rynek perspektywiczny jakim jest Republika Południowej Afryki. Zakres...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe nr 029/POWR.410/2019 z dn. 12.03.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
Przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów - kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i językowych: 1. "Zarządzanie sobą w czasie". 2. "Umiejętność walki ze stresem". 3. "Umiejętność pracy w grupie”. 4. "Umiejętność samomotywacji”.
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadań inwestycyjnych realizowanych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RAIL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn.: „Budowa centrum multimodalnego Łódź-Północ”, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do utworu. 2. Projekt obejmuje: budowę multimodalnego...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPLD/2018/LST

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 7 CUBES SP. Z O.O..
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające...
Warszawa,
łódzkie
19-03-2019

Zakup usług serwerowych w Data Center, w tym serwerów obliczeniowych i magazynów danych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwerowych w Data Center, w tym serwerów obliczeniowych i magazynów danych Kod CPV: 72317000-0 - Usługi przechowywania danych Zamówienie dotyczy dostępu do infrastruktury komputerowej (serwery obliczeniowe i magazyny danych) do prowadzenia prac B+R w...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH.
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi w ramach projektu „Kariera na bis” (okres realizacji projektu od: 2018-11-01 do: 2020-06-30) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w...
Toruń,
łódzkie
19-03-2019

Dostawa wycinarki plazmowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1 sztuki wycinarki plazmowej. Minimalne wymagane parametry techniczne: 1. Minimalny obszar roboczy 3000x6000 2. Palnik plazmowy i tlenowy z automatyczną zapalarką 3. Napięciowy regulator wysokości palnika plazmowego 4. Dynamiczny system detekcji materiału...
Sieradz,
łódzkie
19-03-2019

Dostawa ukosowarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1 sztukę ukosowarki. Minimalne wymagane parametry techniczne: 1. Szerokość skosu 0,5 – 15 mm 2. Posuw automatyczny 3. Prędkość 3,5 m/min 4. Płynna regulacja kąta skosu 5. Zakres kąta skosu 15 – 50 st. 6. Zakres grubość obrabianego materiału 6 – 40mm...
Sieradz,
łódzkie
19-03-2019

Usługa cateringowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT OPOCZYŃSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE.
Zamówienie obejmuje usługę cateringową na terenie miasta Opoczno na spotkania grupowe dla - około 168 osób-uczestników w/w projektu w tym: Przerwa kawowa Zestaw 1 (szacunkowa ilość 2019r./122 2020r./310 2021r./308) Zestaw 2 (szacunkowa ilość 2019r./123 2020r./310 2021r./309 ) Zestaw 3...
Opoczno,
łódzkie
19-03-2019

Konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu „W rodzinie siła”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OPOCZNO/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE.
Zakres obowiązków: poradnictwo i konsultacje prawne dla uczestników projektu. Szczegóły: - termin realizacji : 04.2019r.- 07.2021r. - łącznie 900h konsultacji, średnio 27-28h w miesiącu - umowa cywilno-prawna
Opoczno,
łódzkie
19-03-2019

Konsultacje prawne dla uczestników projektu „W rodzinie siła”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OPOCZNO/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE.
Zakres obowiązków: poradnictwo i konsultacje prawne dla uczestników projektu. Szczegóły: - termin realizacji : 04.2019r.- 07.2021r. - łącznie 450h konsultacji, średnio 15h w miesiącu - umowa cywilno-prawna
Opoczno,
łódzkie
19-03-2019

Urządzenie do spawania zbiorników (finansowanie: leasing operacyjny)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FASPOL SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do spawania zbiorników, które musi służyć do automatycznego spawania zbiorników o średnicy do 1500 mm. Może spawać zarówno orbitalnie jak i wzdłużnie. Kod CPV: 42662200-5 Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy Kod CPV: 42997000- 1 Nazwa kodu: Maszyny do...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

Spawarka orbitalna do rur kwasoodpornych (1 szt.) (finansowanie: leasing operacyjny)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FASPOL SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup spawarki orbitalnej do rur kwasoodpornych (1 szt.). Spawarka musi służyć do spawania rur w sposób precyzyjny i estetyczny, ma to duże znaczenie przy wykonaniu planowanych w projekcie instalacji. Kod CPV: 42662200-5 Nazwa kodu: Elektryczny sprzęt spawalniczy Kod...
Łódź,
łódzkie
19-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/IPS/AS/2019 pn.: „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "INDUSTRY PERSONNEL SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników projektu pn. „Akademia Sukcesu” na terenie powiatu wieluńskiego i sieradzkiego. 3.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie indywidualnego doradztwa...
Wrocław,
łódzkie
18-03-2019

Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI.
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu...
Łódź,
łódzkie
18-03-2019

Wykonanie analiz numerycznych wytrzymałości zespołu wciągarka - wózek

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "OKB JANKOWSKI GOLIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA.
W celu wsparcia procesu projektowania do wykonania są następujące analizy numeryczne: a. wciągarka: • testy statyczne ramienia i poszczególnych komponentów wciągarki, uwzględniające m.in. ciężar fotelowózka wraz z użytkownikiem. b. mocowania: • testy statyczne, uwzględniające m.in. ciężar...
Bukowiec,
łódzkie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe NR 1/2019/B010/ZM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "THAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
1. Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu mebli, zabawek i innych akcesoriów niezbędnych do organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w okresie do 1.04.2019 r. zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym. 2. Wymienione artykuły...
Warszawa,
łódzkie
18-03-2019

Dostawa maszyn (stębnówka, owerlok, dziurkarka, guzikarka, renderówka) realizowana w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn (stębnówka jednoigłowa automatyczna – 8 szt., owerlok jednoigłowy trzynitkowy ze stołem – 2 szt., dziurkarka odzieżowa – 1 szt., guzikarka – 1 szt., renderówka cylindryczna – 1 szt.) do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35...
Łódź,
łódzkie
18-03-2019

Zapytanie ofertowe NR 1/2019/B010/RA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "THAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV i AGD niezbędnego do zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie do 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z następującą specyfikacją: Lp. Nazwa: Ilość sztuk 1. Pralka automatyczna: ładowność 8 kg, klasa energetyczna A+++, możliwość...
Warszawa,
łódzkie
18-03-2019

Zakup mieszadła mechanicznego - 092019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup: a. mieszadła mechanicznego charakteryzującego się poniższymi parametrami: - możliwość mieszania cieczy o dużej i średniej lepkości (do 100000 cPs); - zachowujące zadaną prędkość przy zmianie lepkości mieszanej cieczy; - pozwalające mieszać maksymalnie co najmniej...
Łódź,
łódzkie
18-03-2019

Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych - zamówienie realizowane przez Partnera Projektu -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PĄTNÓW.
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów do pracowni przyrodniczej w ramach projektu „E-Pątnów - lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-0018/18, którego wnioskodawcą jest Gmina Pątnów, do 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Pątnów.
Pątnów,
łódzkie
18-03-2019

Zakup szkła laboratoryjnego - 102019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego szkła laboratoryjnego: 1. butelek laboratoryjnych z zakrętką, objętość 10 000 ml – 4 sztuki, 5 000 ml – 4 sztuki, o poniższej specyfikacji: - okrągłe, wykonane ze szkła borokrzemowego; - bezbarwne, z podziałką i polem do opisu; - z niebieską...
Łódź,
łódzkie
18-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij