Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie nowej usługi wirtualnego modelowania sylwetki z opcją prognozowania na potrzeby branży...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 9fashion Marta Kucińska.
Zakres zlecanej usługi badawczej obejmować będzie stworzenie algorytmów wraz z silnikiem przetwarzających strumień danych dla oprogramowania do wirtualnego modelowania sylwetki z opcją prognozowania na potrzeby uruchomienia nowego rodzaju usługi. Tworzone oprogramowanie powinno umożliwiać łączenie...
Łódź,
łódzkie
20-07-2018

POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WYŁONIENIE DORADCY ZAWODOWEGO W SPRAWIE ZAWARCIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z Doradcą Zawodowym zwanym dalej Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, w sprawie zawarcia umowy ramowej na opracowanie Indywidualnych Planów Działania w zakresie projektu „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :), realizowanego ...
Skierniewice,
łódzkie
20-07-2018

Blacha czarna zimnowalcowana

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TECHMARK L. OGŁOZA S. ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup blachy czarnej zimnowalcowanej KOD CPV: 14700000-8 Nazwa kodu: Metale zwykłe Blacha czarna zimnowalcowana (typ DCO1 równoważny bądź lepszy) – łącznie 310 arkuszy w tym w szczególności następujące arkusze: a) Grubość 0,7 mm, format 1000 mm x 1835 mm - 50 arkuszy...
Aleksandrów Łódzki,
łódzkie
20-07-2018

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Varitex Sp. z o.o. Sp. k..
Zgodnie z pełną treścią zapytania ofertowego zamieszczoną w załączniku do ogłoszenia.
Łódź,
łódzkie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/UE na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PPHU TRANS-TEX S.C. KRYSTYNA KASZNICKA, KRZYSZTOF KASZNICKI, ADAM KASZNICKI.
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Przedmiotem usługi badawczo-rozwojowej jest zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej dzianiny dystansowej ze zintegrowanym systemem do redukcji mikrobiologicznej o cechach i parametrach niespotykanych w produktach oferowanych na...
PABIANICE,
łódzkie
20-07-2018

Dokumentacja techniczna systemu wykorzystującego metodę wytwórczą polegającą na przyrostowym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CD3D Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, która posłuży jako podstawa do wyprodukowania systemu wykorzystującego metodę wytwórczą polegającą na przyrostowym budowaniu modeli przestrzennych z termoplastów, które będą domieszkowane innym materiałem w formie proszku, w czasie...
Łódź,
łódzkie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 23/2018/PROKOKO z dnia 12.07.2018 dotyczące dostawy autoklawu laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. autoklawu laboratoryjnego (dalej zwane „Urządzeniem”) o następujących minimalnych parametrach technicznych lub lepszych: 1) Pionowe urządzenie pozwalające na sterylizację płynów, pożywek, narzędzi, szkła laboratoryjnego, plastików, końcówek do pipet,...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
20-07-2018

Zakup ciepłych posiłków dla uczestników projektu - "Placówka wsparcia dziennego"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OPOCZNO/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE.
Ciepłe posiłki dla uczestników projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” (dzieci w placówce wsparcia dziennego) w ilości: 3 290 posiłków w roku 2018 i 5 635 posiłków w 2019 r. dostarczanych codziennie od poniedziałku do piątku w ilości po 35 szt. dziennie...
Opoczno,
łódzkie
20-07-2018

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu pn. CUS "WISIENKA". Zamówienie obejmuje dostarczenie i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, zgodnego z warunkami zaproszenia, opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem...
Łódź,
łódzkie
20-07-2018

3/2018 - dostawa do Zamawiającego środków czystości oraz worków foliowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI.
Pakiet nr 1 1. Mydło w płynie (ph 5.5)- dobre właściwości myjące,nie wchodzi w reakcjez twardą wodą,nie wytrącają się sole wapnia,musi dobrze się spłukiwać -op. 5 l - 1 020 litr Pakiet nr 2 1. Papier toaletowy w rolce, gramatura 38-40g/m2, gofrowany, perforowany, minimalna długość 30m, szerokość...
Łódź,
łódzkie
20-07-2018

Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Dostawa i montaż 490 instalacji solarnych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO DRZEWICA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy inwestycji polegającej na dostawie i montażu 490 instalacji solarnych w ramach projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w...
Drzewica,
łódzkie
20-07-2018

„Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach nad następującymi zadaniami: I: Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji...
Mokra Prawa,
łódzkie
20-07-2018

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIESŁAW CIURA "WIREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE".
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjnej wraz z instalacjami c.o., elektryczną, wentylacyjną w Kiełczygłowie, powiat pajęczański, województwo łódzkie na działkach o nr ewid. 582/1 i 583, obręb 0014 Kiełczygłów-Okupniki. Zakres prac: 1. Wykonanie prac...
Kiełczygłów,
łódzkie
20-07-2018

Analizator gazów do pomiaru zanieczyszczeń - dwie sztuki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TERMALL"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZRUCH MOC EKOLOGIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych, przenośnych zestawów analizatorów do pomiaru zanieczyszczeń w gazach odlotowych (m.in.: O2, CO2, SO2, NOx, CO) wraz z zestawem do kondycjonowania próbki (do przygotowania pobranej próbki do analizy przez analizator gazów), przeprowadzenie szkoleń...
Bełchatów,
łódzkie
20-07-2018

Analizator do pomiarów zanieczyszczeń (w tym amoniaku) z zastosowaniem metody FTIR - jedna sztuka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TERMALL"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZRUCH MOC EKOLOGIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, przenośnego zestawu do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in.: O2, H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, NH3, HCl, HF), przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego. Obowiązkiem Oferenta będzie: I. Dostawa zestawu do pomiaru zanieczyszczeń...
Bełchatów,
łódzkie
20-07-2018

Analizator masowego ogólnego gazowego węgla organicznego TVOC - jedna sztuka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TERMALL"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZRUCH MOC EKOLOGIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, przenośnego analizatora do pomiaru stężenia masowego, ogólnego, gazowego węgla organicznego TVOC w gazach odlotowych, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego. Obowiązkiem Oferenta będzie: I. Dostawa analizatora do pomiaru stężenia...
Bełchatów,
łódzkie
20-07-2018

Przepływomierz - jedna sztuka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TERMALL"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZRUCH MOC EKOLOGIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, przenośnego przepływomierza do pomiaru prędkości i strumienia objętości gazów oraz określenia parametrów fizycznych gazu (temperatura gazu, wilgotność gazu, prędkość gazu, ciśnienie statyczne w przekrojach pomiarowych) w przewodach spalinowych,...
Bełchatów,
łódzkie
20-07-2018

Zakup surowców i materiałów dla potrzeb realizacji Projektu badawczego (ŻELAZOBOR)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIOMA-ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Oferta obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie ŻELAZOBOR uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu wyprodukowania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji. 1. Wykaz materiału – ŻELAZOBOR 2. Z11014200016 –...
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
20-07-2018

Zakup surowców i materiałów dla potrzeb realizacji Projektu badawczego (ŻELAZO ARMCO)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIOMA-ODLEWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Oferta obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie ŻELAZO ARMCO z uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu wyprodukowania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wykaz materiału – ŻELAZO ARMCO 1. Z11014200032 –...
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
20-07-2018

POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA PRZEPROWADZENIE KURSU:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, na przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie Projektu „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”,temat kursu: „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I ELEMENTAMI TECHNIK...
Skierniewice,
łódzkie
19-07-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 Organizacja Obozów terapeutycznych jako zorganizowanych wyjazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KLINIKA PSYCHIATRYCZNA I TERAPII UZALEŻNIEŃ WOLMED JOANNA WYSOGLĄD-WOLNIAK.
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa organizacja 4 obozów terapeutycznych w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie województwa łódzkiego. Każdy obóz dla 25 pełnoletnich uczestników (20 Beneficjentów Projektu PASJA oraz 5 osób kadry) trwający 5 dni, łącznie dla 100 uczestników. 2 obozy w...
Dubie,
łódzkie
19-07-2018

Czujniki pracy zawieszenia (1 zestaw)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,ANGLO-POL" NEWSON & KUDAJ SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia są: Czujniki pracy zawieszenia (1 zestaw). KOD CPV: 38400000-9 Nazwa kodu: Przyrządy do badania właściwości fizycznych WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY MINIMALNE: Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów na stałe zamontowanych w prototypie pojazdu, niezbędnych w celu...
Łódź,
łódzkie
19-07-2018

Zakup niezbędnego wyposażenia Żłobek Akademii Myszki Miki Gorzkowice

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup wyposażenia żłobka i placu zabaw do Żłobka Akademia Myszki Miki w miejscowości Gorzkowice. W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...
Gorzkowice,
łódzkie
19-07-2018

Zakup niezbędnego wyposażenia Żłobka Kaczor Donald Zelów,Pabianice

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia żłobka i placu zabaw do Żłobka Kaczor Donald w miejscowości Zelów i Pabianice. W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...
Gorzkowice,
łódzkie
19-07-2018

Zestaw wskaźników pracy samochodu (2 kpl.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,ANGLO-POL" NEWSON & KUDAJ SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia są: Zestaw wskaźników pracy samochodu (2 kpl.) KOD CPV: 31700000-3 Nazwa kodu: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne WYMAGANIA TECHNICZNE – PARAMETRY MINIMALNE: Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów na stałe zamontowanych w prototypie...
Łódź,
łódzkie
19-07-2018

Zakup niezbędnego wyposażenia Żłobek Akademia Myszki Miki Brzeziny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup wyposażenia żłobka, placu zabaw w ogrodzie do Żłobka Akademia Myszki Miki w miejscowości Brzeziny. W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...
Gorzkowice,
łódzkie
19-07-2018

Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista d/s informatyki i elektroniki, programista (PKJ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ISYRIUS.
Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze prac rozwojowych w przedmiocie Projektu opisanym na internetowych stronach pod adresem http://www.isyrius.com/pkj/, dotyczących pełnienia ww. roli. Zlecone prace rozwojowe obejmują: a) opracowanie i...
Łódź,
łódzkie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 18/2018/PROKOKO z dnia 11.07.2018 dotyczące dostawy zamrażarki laboratoryjnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. zamrażarki laboratoryjnej (dalej zwane „Urządzeniem”) o następujących minimalnych parametrach technicznych lub lepszych: 1) Urządzenie musi posiadać wnętrze z zabezpieczeniem antyiskrowym. 2) Pojemność brutto nie mniejsza niż 300 l, a pojemność użytkowa...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
19-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 19/2018/CoCOATEX z dnia 11.09.2018 dotyczące dostawy przetworników i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników i czujników do stanowiska doświadczalnego (dalej zwane „Przyrządy”) o specyfikacji i w ilościach podanych w poniższej: a. czujnik temperatury PT100, 3-żyłowy, średnica 3mm, długość 150mm 10 szt. b. czujnik ciśnienia max. 2.5 bar, wyjście...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
19-07-2018

Dostawę 10 sztuk głowic przyłączeniowych typu XD-I80win

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "INTEGROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Informacje dodatkowe: XD-I80win materiał korpusu i pokrywy: stop aluminium pokrywa z szybką powłoka: lakier poliestrowy temperatura pracy: (-40 ÷ 80) ºC uszczelka silikonowa wymiary: ø90x110 mm otwór pod osłonę D1: M20x1,5 stopień ochrony: IP68 Dodatkowe pytania proszę kierować do osoby...
Łódź,
łódzkie
19-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij