Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań betonowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Bruk-bet Sp. z o.o..
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do realizacji Projektu. Zakres badań betonowych kostek brukowych, krawężników betonowych lub płyt brukowych wymaganych do wykonania obejmuje: 1. wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, metoda wg PN-EN 1338, 2. wytrzymałość na zginanie i...
Żabno,
łódzkie
21-05-2019

Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA UNIEJÓW.
W ramach przedmiotowego zamówienia: 1.Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 24.05.2019- 24.06.2019 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej...
Uniejów,
łódzkie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia nr 1/05/2019/PRZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
Przedmiot zamówienia: 1) Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: A. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera – dla 12 osób, średnio 100h/szkolenie/os. Efektem szkolenia będzie nabycie kompetencji (weryfikowanych w IV etapach: Zakres,...
Kielce,
łódzkie
21-05-2019

Usługi w projekcie "Uwolnij się od wykluczenia"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UWOLNIENIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnej) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych dla 160 osób podzielonych na 16 grup szkoleniowych w...
Łódź,
łódzkie
21-05-2019

Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu (tj. usamodzielniających...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RADOMSZCZAŃSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU.
Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu (tj. usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością) realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00 dotyczącej projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”,...
Radomsko,
łódzkie
21-05-2019

usługa świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa 11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI.
Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa na potrzeby szkolenia organizowanego przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia...
Warszawa,
łódzkie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w celu przeprowadzenia kursu "Sprzedawca"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Sprzedawca” dla 2 uczestników projektu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz egzaminem zewnętrznym nadającym kwalifikacje. Egzamin...
Warszawa,
łódzkie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w celu przeprowadzenia kursu "Kosmetyczka"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Kosmetyczka” dla 4 uczestników projektu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz egzaminem zewnętrznym nadającym kwalifikacje. Egzamin...
Warszawa,
łódzkie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2.2.1/2019 NA ZAKUP USŁUGI MARKETINGOWEJ DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA KONCEPCJI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWOLTEX spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi marketingowej (doradczej) dotyczącej opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa ZWOLTEX Sp. z o.o. na rynkach docelowych. 1. Wnioskodawca oczekuje, że ww. usługa będzie składać się z następujących elementów: a. Dostosowanie/budowa strony internetowej...
Zduńska Wola,
łódzkie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/KCP/KN/2018 tytuł: „Kucharz"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn.: „Kucharz” w ramach projektu „KROK NAPRZÓD”” przygotowującego do pracy w zawodzie kucharz, oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas...
Wrocław,
łódzkie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/MW/ZMW/POWR. 1.2.1/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zlecona polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe z zakresu: Pracownik biurowo-administracyjny z obsługą komputera - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Base dla ok. 35 osób (3 grupy) w wymiarze...
Warszawa,
łódzkie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWR.01.02.01/SzZaw/3/2019 na przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM SAMORZĄDNOŚCI I REGIONALIZMU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na obszarze województwa łódzkiego w miejscowości Skierniewice kursów zawodowych dla 10 osób, wybranych zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego przygotowaną na podstawie sporządzonego dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania o planowanej...
Łowicz,
łódzkie
20-05-2019

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie określenia właściwości mechanicznych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. K-Flex Polska Sp. z o.o..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2019"
Uniejów,
łódzkie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe w zakresie organizacji przewozu uczestników projektu na potrzeby Domu Dziennej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu dla maksymalnie 30 osób, z domów i/lub miejsc zbiórek, zlokalizowanych na terenie powiatu zgierskiego oraz powiatu miejskiego łódzkiego do Domu Dziennej Rehabilitacji (dalej : DDR), położonego w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 44, a następnie...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zakup dwóch sztuk miniaturowego dalmierza laserowego o dużej repetycji pomiarów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O..
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Dostawy: - urządzenie fabrycznie nowe - minimalny maksymalny zasięg pracy - nie gorszy niż 70 m - dokładność pomiarów - nie gorsza niż 5cm - częstotliwość pomiarów - 40kHz dla wyjścia analogowego, 15kHz dla wyjścia cyfrowego...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zapewnienie wyposażenia medycznego dla podopiecznych hospicjum domowego objętych wsparciem.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE".
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący sprzęt: 1. Koncentrator tlenu - szt. 8 - Koncentracja tlenu powyżej 90%; zasilanie – 230V; ciśnienie wyjściowe – 0,34-0,48 Bar; waga – max 16 kg; z kółkami; przepływ tlenu 0,5-5 l/min.; mechaniczne sterowanie przepływu tlenu; do stosowania w warunkach...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Dostawa linii komórkowych wraz z niezbędnymi substancjami do hodowli - III.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
1. Medium do hodowli komórek chrzęstniakomięsaka ludzkiego typu Leibovitz's L-15 zawierające 2 mM glutaminę bez wodoroweglanu sodu, Medium musi być dedykowane do komórek chrzęstniakomięsaka ludzkiego. Pojemność 500 ml. Data ważności medium nie może być krótsza niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Każda...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Dostawa oprogramowania biurowego, komputerowego dla małych firm w ilości 5szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 5 sztuk oprogramowania biurowego, komputerowego dla małych firm. Oprogramowanie musi spełniać wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Sieradz,
łódzkie
20-05-2019

Dostawa linii komórkowych wraz z niezbędnymi substancjami do hodowli - II.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
1. Komórki chrzęstniakomięsaka ludzkiego. Naczynie mrożeniowe powinno zawierać nie mniej niż 500 000 komórek żywych. Każda seria komórek powinna posiadać certyfikat potwierdzający, że komórki są wolne od mykoplazmy, bakterii, grzybów, wirusów HIV-1, zapalenia wątroby typu B i typu C - 1 szt. 2....
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Dostawa licencji oprogramowania e-dziennika wraz ze zintegrowanym systemem wspomagania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GORZKOWICE.
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawę licencji oprogramowania e-dziennika wraz ze zintegrowanym systemem wspomagania indywidualizacji nauczania dla szkół Gminy Gorzkowice oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się przy użyciu...
Gorzkowice,
łódzkie
20-05-2019

Zakup mikroprobówek - 282019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. Mikroprobówek typu eppendorf do PCR o pojemności 0,2 ml połączone ze sobą w jeden pasek zawierających 8 stanowisk: - odporne na wysokie temperatury, nietopiące się w termocyklerze; - ze stożkowym dnem, wykonane z polipropylenu; - niesterylne, autoklawowalne,...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zakup pasków testowych zawierających antybiotyki - 202019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup gradientowych pasków testowych zawierających antybiotyki w zakresie stężeń podanych poniżej. Paski służą określeniu Minimalnego Stężenia Hamującego Antybiotyków (MIC - Minimum Inhibitory Concentration). Paski muszą być pojedynczo pakowane, nie dopuszcza się...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zakup środków do dezynfekcji - 302019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków do dezynfekcji o poniższej specyfikacji: a) Preparat do mycia i dezynfekcji w proszku: - szerokie spektrum bójcze: bakterie (w tym MRSA), prątki, grzyby, wirusy, spory; - brak zawartości chloru; - możliwość utylizowania roztworu w...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zakup odczynnika laboratoryjnego - 292019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. Zestawu odczynników do oznaczania fluorymetrycznego prób dsDNA: - wysoce selektywny dla dwuniciowego DNA (dsDNA), o wysokiej czułości; - dokładny dla stężeń początkowych próbek od 10pg/µl do 100 ng/µl; - kompatybilny z fluorymetrem QubitTM 2.0; - zestaw...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu "Pracownik ds. kadr i płac"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik ds. kadr i płac” dla 3 uczestników projektu prowadzącego do uzyskania kompetencji. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest opracować...
Warszawa,
łódzkie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu Pracownik gospodarczy z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1kv” dla 1 uczestnika projektu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz egzaminem zewnętrznym...
Warszawa,
łódzkie
20-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w celu przeprowadzenia kursu "Pracownik...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 8 uczestników projektu (1grupa) prowadzącego do uzyskania kompetencji. Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program...
Warszawa,
łódzkie
20-05-2019

Zakup unitu stomatologicznego, tomografu typu CBCT z oprogramowaniem, gabinetowego Systemu CAD/CAM...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Monia Dzieciątkowska.
UWAGA!: Ograniczona liczba znaków nie pozwala na zamieszczenie pełnego opisu przedmiotu zamówienia w tym punkcie. Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe w pkt. 4. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2019 r.) sprzęt do tworzonego w...
Łódź,
łódzkie
20-05-2019

Wykonanie testów produkcyjnych szkła laminowanego wraz z testami jakościowymi paneli testowych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GLASS SPÓŁKA z o.o..
W związku z planowaną realizacją projektu pn: „Badania innowacyjnej technologii laminowania szkła bezpiecznego o zwiększonej sztywności i obniżonej wadze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Badania, Rozwój I Komercjalizacja...
Zgierz,
łódzkie
20-05-2019

Dokumentacja Technologiczno – Konstrukcyjna Stacji Regeneracji Mas Formierskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PGO S.A PIOMA-ODLEWNIA ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i dostarczenie dokumentacji kompletnej stacji regeneracji mas formierskich alkaliczno-fenolowych w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie niezbędnych modyfikacji posiadanej przez Zamawiającego...
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
20-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij