Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe ZP12112019 - Dostawa materiałów zużywalnych – Pakiet 5

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLFARMEX S.A..
1) Opis przedmiotu: Materiały zużywalne muszą spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wraz z dostawą zamówienia Certyfikatów Analizy/Sterylności, Świadectwa Kontroli Jakości lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających klasę...
Kutno,
łódzkie
19-11-2019

Usługa szkoleniowa - szkolenia specjalistyczne w zakresie gastronomii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Szkolenia z zakresu gastronomii.
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu „Przedszkole elfów”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu „Przedszkole elfów” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Łodzi, zgodnie z wykazem wskazanym w zapytaniu ofertowym (załącznik).
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych na potrzeby projektu „Przedszkole elfów”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych na potrzeby projektu „Przedszkole elfów” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Łodzi, zgodnie z wykazem wskazanym w zapytaniu ofertowym (załącznik).
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Zakup i dostawa pozycji książkowych na potrzeby projektu „Przedszkole elfów”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Zakup i dostawa pozycji książkowych na potrzeby projektu „Przedszkole elfów” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Łodzi, zgodnie z wykazem wskazanym w zapytaniu ofertowym (załącznik).
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Opracowanie Systemu Inteligentnej Lokalizacji obiektów wewnątrz budynków ze zwiększoną dokładnością

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CFLF sp z o.o..
Dokładny opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku 1 zapytania ofertowego, plik do pobrania: "zapytanie_ofertowe_CFLF.pdf"
Niecki,
łódzkie
19-11-2019

„Zakup i dostawa sprzętu dermatologicznego dla Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. Z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNE-SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY SP.Z.O.O..
Pełna treść ogłoszenia stanowi załącznik do zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dermatologicznego dla Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. o parametrach nie gorszych niż: Aparat do kriochirurgii 1 szt. Główne cechy aparatu: • sterowanie mikroprocesorowe...
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
Wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej. Modernizację należy wykonać zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego projektami budowlanymi....
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Elementy do budowy instalacji produkcji alkoholu furfurylowego (zestaw)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FASPOL SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Zapytanie Ofertowe. Przedmiotem zamówienia są elementy niezbędne do wykonania prototypu mobilnej instalacji do wytwarzania alkoholu tetrahydrofurfurylowego (THFA). Kod CPV: 42900000-5 Nazwa kodu: Różne maszyny ogólnego i specjalnego...
Łódź,
łódzkie
19-11-2019

Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego - systemu do zwiększania efektywności...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Reach a Blogger Sp. z o. o. Sp. k..
Usługa będzie obejmować: Określenie wymaganych celów biznesowych systemu. Określenie kryteriów sukcesu i zmiennych wyjściowych systemu. Określenie zmiennych wejściowych systemu. Określenie istotności poszczególnych zmiennych, analiza statystyczna. Określenie sposobów przygotowania danych...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. S-FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Usługa będzie obejmować: Określenie wymaganych celów biznesowych urządzenia. Określenie wymaganych parametrów technicznych urządzenia. Dobór metody zastosowanej metody pomiaru i rodzaju przetwornika pomiarowego. Wytyczne do zaprojektowania sensora.
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Dostawa usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakład Chemiczny "Waba-s.c." Waldemar Jęcek, Barbara Jęcek.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty....
Dąbrowa nad Czarną,
łódzkie
18-11-2019

Dostawa usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FH Rafał Karp.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty....
Dąbrowa,
łódzkie
18-11-2019

Dostawę urządzenia do monitorowania mechanizmów destabilizacji postaci płynnych i półstałych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do monitorowania mechanizmów destabilizacji postaci płynnych i półstałych o poniższych parametrach: Minimalne parametry techniczne urządzenia: Zakres pomiarowy 0.01 ÷ 1000 μm Koncentracja cząstek 0.01 ÷ 95% objętości Zakres kontroli temperatury +5°C ÷...
Pabaianice,
łódzkie
18-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2019 w zakresie organizacji udziału firmy w imprezie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLCRUX – BIS MARCIN OPALA.
Działania związane z udziałem firmy w imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2020 odbywającej się w terminie 7 - 10 styczeń 2020 r. W ramach tych działań Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: 1. Projekt i zabudowa stoiska na imprezie targowo-wystawienniczej Heimtextil 2020...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Zakup odczynników chemicznych - 362019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych o poniższej specyfikacji: 1. Wodorofosforan sodu (Na2HPO4): - stopień czystości cz. d. a.; - masa molowa: 141,96 g/mol; - pH 8,9-9,2 dla roztworu 5% w 20°C; - biały proszek; - po rozpuszczeniu klarowny, bezbarwny; - zachowujący klarowność...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu "Praca w Twoich rekach"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych wraz z egzaminami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Praca w Twoich rękach!” w zakresie: a) Szkolenie : „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych ”...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Zakup odczynników laboratoryjnych- 392019M

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników laboratoryjnych: 1. Roztworu kolagenu o następującej specyfikacji: - pochodzenie i rodzaj kolagenu: kolagen typu I wyizolowany ze skóry wołowej; - stężenie kolagenu w roztworze wynoszące 10 mg/ml; - produkt uzyskany dzięki ekstrakcji kwasowej; - roztwór...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu zgierskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu Uczestnika lub Uczestniczki projektu który/a jest osobą niesamodzielną, mieszkającą na terenie powiatu zgierskiego oraz wymaga pomocy innych osób. Wsparcie obejmować będzie...
Zgierz,
łódzkie
18-11-2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 1 cz. 1. Zad.3c: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od...
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Dostawa oprogramowania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI.
Dostawa oprogramowania - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonego w zał. 1.
Łódź,
łódzkie
18-11-2019

Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Mente Julia Chruścielewska.
Analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej
Łódź,
łódzkie
16-11-2019

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 1/2019. Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MCC Pakuła.
Przedmiotem zamówienia jest zakup prorozwojowej usługi doradczej w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych (1.5.3) świadczonej przez Instytucję Otoczenia Biznesu. Zamawiający oczekuje, że w ramach usługi zostanie zrealizowany poniższy zakres: 1. Szczegółowa analiza procesów...
Łódź,
łódzkie
15-11-2019

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik ds. rachunkowości i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowo szkolenia zawodowego – Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami obsługi komputera (ECDL moduł B3 i B4 lub równoważny) 1) Liczba uczestników szkolenia: 10 Uczestników Projektu (1 grupa szkoleniowa – 10 UP). Liczba Uczestników może...
Pleszew,
łódzkie
15-11-2019

1/2019/CNZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI IM.PROFESORA JANUSZA CHECHLIŃSKIEGO.
Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje: identyfikacje potrzeb i opracowanie IPD zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie spotkań z doradcą zawodowym dla maksymalnie 58 uczestników projektu w wymiarze 7 godzin na osobę, realizowanych podczas...
Łódź,
łódzkie
15-11-2019

Badania NMR oraz analiza elementarna próbek w projekcie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FileClo Sp. z o.o..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, które może zostać zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego w konkursie nr 6 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r. planowane jest wykonanie pomiarów Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR i analiz elementarnych pierwiastków: C, H, N....
Łódź,
łódzkie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II.1.2/2019 na organizację specjalistycznej usługi doradczej dla firmy:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Spółka Aptek Polskich sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest organizacja specjalistycznej usługi doradczej dla firmy: Spółka Aptek Polskich sp. z o.o. W ramach zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę takiej usługi jak: 1. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów...
Łódź,
łódzkie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.2.1./2019 NA OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO DLA FIRMY GÓRECKI JAROSŁAW...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GÓRECKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ‘’REGINA”.
Zamówienie stanowi zakup usługi doradczej dotyczącej opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa GÓRECKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ‘’REGINA”. Przedmiotowy dokument musi zawierać co najmniej następujące elementy:...
Otolice,
łódzkie
15-11-2019

Zapewnienie cateringu – szkolenia PZP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MALINOWSKI & PARTNERS BOGDAN MALINOWSKI.
7. Poprzez lunch należy rozumieć posiłek składający się z dwóch ciepłych dań, tj. zupy i drugiego dania oraz woda, soki, przekąski suche. 7.1. Pierwsze danie stanowi: zupa -porcja min. 250 ml/ osobę. Zupa winna być sporządzana na wywarze mięsno - warzywnym lub warzywnym. 7.2. Drugie danie stanowi:...
Zielonka,
łódzkie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/D/RPOWL/2019 Przeprowadzenie interwencji terapeutycznej w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH.
Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 280 godzin zegarowych dla około 8 dzieci (podopiecznych Niepublicznego Przedszkola „U Aniołów” w Zgierzu) z częstotliwością ich prowadzenia średnio 1 godzina zegarowa na 1...
Zielona Góra,
łódzkie
15-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij