Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO WRAZ Z PLATFORMĄ E-USŁUG ORAZ OPIEKĄ SERWISOWĄ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego wraz z platformą e-usług oraz opieką serwisową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. ”Wymagania konieczne”.
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe z oprogramowania ArcGIS i ENVI dla uczestników Projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
Przedmiotem zamówienia jest: BLOK A • przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z oprogramowania ArcGIS na poziomie podstawowym, obejmującym: tworzenie i udostępnianie map; wyszukiwanie i edycję danych geograficznych, właściwe wyświetlanie obiektów na mapach GIS, symbolizacja i...
Łódź,
łódzkie
26-04-2018

Procedura wyboru psychologa w trybie zasady konkurencyjności

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Psychologa który zajmie się szczegółowym rozpoznaniem sytuacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym minimum 40% osób z niepełnosprawnościami, ich barier i trudności w reintegracji społecznej oraz opracowaniem indywidualnej Ścieżki...
Lublin,
łódzkie
26-04-2018

Usługi wykonania przeglądów budowlanych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: Część I zamówienia (Zadanie nr 1): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych jednorocznych przeglądów stanu sprawności technicznej budynków w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz....
Łódź,
łódzkie
26-04-2018

Opracowanie modelu biznesowego dla Organiki Car SA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "ORGANIKA-CAR" SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej, której efektem końcowym będzie opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności "Organika - CAR " S.A. Opracowanie musi charakteryzować się zindywidualizowanym charakterem oraz będzie szczegółowo określało...
Łódź,
łódzkie
26-04-2018

Wybór ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII.
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na wsparciu grantobiorców w rozwinięciu pomysłów grantobiorców (innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych) i sporządzeniu dokumentu „Specyfikacja innowacji”. Specyfikacja innowacji jest rozumiana zgodnie z...
Łódź,
łódzkie
26-04-2018

System do magazynowania banków komórek przemysłowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MABION SPÓŁKA AKCYJNA.
Fabrycznie nowy system do magazynowania banków komórek przemysłowych z możliwością kontroli poziomu ciekłego azotu, wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem, o następujących właściwościach: • System monitoringu poziomu ciekłego azotu w zbiorniku oraz jego autouzupełniania; • System alarmowy...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
26-04-2018

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla Kontraktu 01 - pn.: "Budowa instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD.-KAN.” SPÓŁKA Z O. O..
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, robót elektrycznych i robót AKPiA. 2. Podstawowe...
Bełchatów,
łódzkie
26-04-2018

Dostawa 2 szt. sortowników optycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI OGRÓD SP. Z O.O..
Charakterystyka ogólna linii dla każdego z sortowników: • linia oparta o układ mieszania, produktów mrożonych i grawitacyjne maszyny pakujące • układ zasilania w półfabrykat za pośrednictwem wywrotnic i przenośników taśmowych/wibracyjnych • tryb pracy ciągły 24/7 • półfabrykat podawany mono lub...
Warszawa,
łódzkie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 3/2018/G/DISK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
Rozwój i walidację metody analitycznej (w przypadku nie posiadania już zwalidowanej metody) oraz analizę stężeń dwóch analitów w próbkach osocza od pacjentów biorących udział w dwóch badaniach klinicznych II fazy, we wskazaniu lekoopornej depresji jednobiegunowej (z ang. MDD, Major Depressive...
Kiełpin,
łódzkie
26-04-2018

1. Adaptacja przestrzeni do wymogów produkcji leków onkologicznych. 2. Przebudowa i doprowadzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE IFOTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonanie prac budowlanych: adaptacji przestrzeni (części budynku) do wymogów produkcji leków onkologicznych (do potrzeb produkcji farmaceutycznej w zakr. wytwarzania postaci gotowych leków na bazie substancji cytostatycznych) w celu stworzenia nowego centrum produkcyjnego leków onkologicznych. ...
Łódź,
łódzkie
26-04-2018

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków medycznych.
Skierniewice,
łódzkie
25-04-2018

Dostawa materiałów do konstrukcji wózka - elementy aluminiowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "OKB JANKOWSKI GOLIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Pręt ciągniony aluminiowy mat. PA6 T4 (PN EN 573-3), cięty na odcinki 4 m. -Ø6mm x 10 szt. -Ø20mm x 5 szt. -Ø22mm x 10 szt. -Ø50mm x 5 szt. 2. Pręt ciągniony/ wyciskany kwadratowy aluminiowy EN AW- 7075- T651 (PN...
Bukowiec,
łódzkie
25-04-2018

Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia pn. „Przestępstwo oszustwa i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UCZELNIA ŁAZARSKIEGO.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie materiałów szkoleniowych (blok B) oraz przeprowadzenie szkolenia (blok C) w ramach projektu Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej. Tytuł szkolenia: „Przestępstwo oszustwa i nadużycia zaufania w...
Warszawa,
łódzkie
25-04-2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DGA SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia obejmuje: organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla maksymalnie (łącznie na wszystkie części) 180 Beneficjentów ostatecznych Projektu, w wymienionej poniżej miejscowości oraz poniższym zakresie tematycznym szkoleń: a) Sprzedawca + egzamin zewnętrzny – w miejscowości...
Poznań,
łódzkie
25-04-2018

Usługi edukacyjne i wspierające dla dzieci i rodziców z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WOLBÓRZ.
1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: „Usługi edukacyjne i wspierające dla dzieci i rodziców z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje: I. Działania dla dzieci:  zajęcia logopedyczne dla 8 dzieci, zajęcia...
Wolbórz,
łódzkie
25-04-2018

Dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci: Komora starzeniowa (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INCHEM POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- Komora starzeniowa wyposażona w lampy ksenonowe nowe urządzenie w ilości 1 sztuki. Względem omawianego urządzenia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych minimalnych parametrów technicznych (rozwiązania zapewniające większą funkcjonalność oraz lepsze parametry techniczne będą...
Wiśniowa Góra,
łódzkie
25-04-2018

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas III...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas III Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn....
Zduńska Wola,
łódzkie
25-04-2018

Wynajem powierzchni laboratoryjnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRAKT-POL Sp. z o.o..
Wynajem powierzchni laboratoryjnej o powierzchni nie mniejszej niż 450 m.kw. Cena wynajmu musi zawierać: 1. Koszt wynajmu powierzchni służącej do badań. 2. Powierzchnia musi być dostosowana do przeprowadzania badań laboratoryjnych. Wymagane jest lokalizacja na terenie województwa łódzkiego. ...
Warszawa,
łódzkie
25-04-2018

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO WARTA.
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Przebudowa starej remizy OSP w Warcie w ramach zadania Rewitalizacja Miasta Warta –etap II współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020. Przedmiot zamówienia...
Warta,
łódzkie
25-04-2018

Zakup komory klimatycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pestila II Sp. z o.o. Sp. k..
Przedmiotem zamówienia jest KOMORA KLIMATYCZNA Parametry techniczne: To urządzenie do symulacji warunków klimatycznych w zakresie temperatury i wilgotności oraz kontroli zachodzących podczas badania procesów biologicznych i fizycznych oraz monitorowania ich przebiegów. Temperatura w komorze...
Studzianki,
łódzkie
25-04-2018

Dostawa termostatu chłodząco -grzejącego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pestila II Sp. z o.o. Sp. k..
Przedmiotem zamówienia jest TERMOSTAT CHŁODZĄCO - GRZEJĄCY Parametry techniczne: Urządzenie składające się z termostatu grzejącego –łaźni oraz chłodziarki przepływowej. Łaźnia wykonana ze stali nierdzewnej z oknami szklanymi do obserwacji wnętrza łaźni, cyrkulacja płynu musi zapewniać jednorodność...
Studzianki,
łódzkie
25-04-2018

Dostawa homogenizatora

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pestila II Sp. z o.o. Sp. k..
Przedmiotem zamówienia jest HOMOGENIZATOR Parametry techniczne: Wymagana objętość homogenizowana 0,25 do 30 l, zakres obrotów 600-10 000 rpm, maksymalna lepkość 5 000 mPas, odczyt nastawy obrotów wyświetlacz cyfrowy, dopuszczalny poziom natężenia dźwięku (bez końcówki) 72 dB, wymagana dopuszczalna...
Studzianki,
łódzkie
25-04-2018

Zakup suszarki szkła laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Pestila II Sp. z o.o. Sp. k..
Przedmiotem zamówienia jest SUSZARKA SZKŁA LABORATORYJNEGO Parametry techniczne: Suszarka z konwekcją wymuszoną. Wymagany szeroki zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia. Wymagane krótkie czasy nagrzewania. Wymagana technologia komory wstępnego nagrzewania, konwekcja wymuszona,...
Studzianki,
łódzkie
25-04-2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę: Kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.
Zapraszamy do złożenia oferty na usługę: Kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Skierniewice,
łódzkie
24-04-2018

Zapytanie ofertowe na dostarczenie usługi szkoleniowej dla nauczyciela Zespołu Szkół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SIERADZKI.
Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku stanowiącym zapytanie ofertowe.
Sieradz,
łódzkie
24-04-2018

Dostawa części zamiennych nr 7/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR.
Przedmiotem zamówienia są części zamienne oryginalne lub równoważne (zamienniki) do kombajnów poletkowych. Poniższa lista określa rodzaj części, ilość, specyfikację. Miejsce dostawy 99-307 Strzelce. poz. 1 - Pasek klinowy SPA 2500 LW - 3 szt. poz. 2 - Pasek klinowy SPA 3450 LW - 2 szt. poz. 3 -...
Strzelce (wieś),
łódzkie
24-04-2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zaprojektowanie i montaż: a)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SZCZERCÓW.
I. Świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby Projektu poprzez: 1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentacji techniczno-budowlanej i kosztorysowej, SIWZ oraz STWiORB opracowanej przez Projektanta a w szczególności sprawdzenie...
Szczerców,
łódzkie
24-04-2018

Przedmiotem niniejszego zmówienia jest dostarczenie usługi szkoleniowej: Zarządzanie małym średnim...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SIERADZKI.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 12 uczniów ZSP w Złoczewie oraz przeprowadzanie egzaminów zakończonych otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia...
Sieradz,
łódzkie
24-04-2018

Zakup usługi opracowania innowacyjnego zespołu zagęszczającego w procesie pojedynczego ciągu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRAKT-POL Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych dotyczących usługi opracowania innowacyjnego zespołu zagęszczającego w procesie pojedynczego ciągu technologicznego. W ramach badan przewiduje się wykonanie następujących zadań: 1. Badania przemysłowe w zakresie założeń technicznych...
Warszawa,
łódzkie
24-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij