Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Mazowieckie Zakłady Graficzne J. Zaczek A. Fiłończuk B. Kozakiewicz sp. j..
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Mazowieckie Zakłady Graficzne sp. j., przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu pt. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu...
Wysokie Mazowieckie,
podlaskie
10-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.4 POPW dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup usług doradczych w zakresie przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego u Zamawiającego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Kucharczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby realizacji projektu pt. ,,Przeprowadzenie...
Łapy-Dębowina,
podlaskie
10-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/FOPMB/2019 z dnia 02.07.2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA BIAŁYSTOK.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali szkoleniowej w Białymstoku na potrzeby szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych w wymiarze 150 godzin w terminach wskazanych przez Zamawiającego w części III zapytania ofertowego. Wynajem dotyczy projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia...
Białystok,
podlaskie
10-07-2019

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności nr 1/OCR/2019 na dostawę akcesoriów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów rehabilitacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla osób dorosłych: 1. Wieszak na maty 60 CM, 2 sztuki. 2. Wózek na kije, 1 sztuka. 3. Mata gimnastyczna o wymiarach 190 x 60 x 2,5 cm, 10 sztuk. 4. Piłka rehabilitacyjna 55cm, 5...
Białystok,
podlaskie
10-07-2019

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU CENTRUM POMOCY CARITAS W SUPRAŚLU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ.
2. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac modernizacyjnych w ramach przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Caritas mieszczącego się w Supraślu przy ul. 3 Maja 5B. Poprzednim właścicielem budynku był Skarb Państwa -Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku....
Białystok,
podlaskie
10-07-2019

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa projektowa polegająca na zaprojektowaniu trzech...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "I MEDIA" JOANNA SAWICKA.
Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowa usługa projektowa obejmująca dwa podstawowe zadania: Zadanie 1. Projektowanie urządzeń - Stworzenie trzech urządzeń bazowych (o rosnącej liczbie funkcji, od najprostszego urządzenia pozwalającego na zakup np. biletu do kina, po urządzenie złożone...
Białystok,
podlaskie
10-07-2019

Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych ZP/KC-20/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych ZP/KC-20/2019
Białystok,
podlaskie
09-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2019/SNR z dnia 01 lipca 2019 r. Na świadczenie usług pośrednictwa pracy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ".
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Stawiam na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji,...
Warszawa,
podlaskie
09-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Audyt wzorniczy – przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów / usług wraz z rekomendacjami. Obszary audytu muszą obejmować: a) analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,...
Hajnówka,
podlaskie
09-07-2019

przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów zewnętrznych dla uczestników projektu NOWY START –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWIZACJA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi nabyte kwalifikacje, zgodnie z poniższą specyfikacją dla uczestników projektu „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Warszawa,
podlaskie
09-07-2019

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EPV MILEJCZYCE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni słonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy do 1,0 MW wraz z montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, montażem modułów fotowoltaicznych, montażem inwerterów, montażem kontenerowej stacji transformatorowej, ułożeniem kabli energetycznych, montażem...
Łyski,
podlaskie
09-07-2019

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 0,8 MW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EPV LEWKOWO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni słonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy do 0,8 MW wraz z montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, montażem modułów fotowoltaicznych, montażem inwerterów, montażem kontenerowej stacji transformatorowej, ułożeniem kabli energetycznych, montażem...
Łyski,
podlaskie
09-07-2019

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EPV LEWKOWO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni słonecznej (farma fotowoltaiczna) o mocy do 1,0 MW wraz z montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, montażem modułów fotowoltaicznych, montażem inwerterów, montażem kontenerowej stacji transformatorowej, ułożeniem kabli energetycznych, montażem...
Łyski,
podlaskie
09-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/DROGBUD/2019 zakup równiarki drogowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DROGBUD Paweł Kochański.
Przedmiotem zamówienia jest zakup równiarki drogowej wraz z dostawą pod wskazany adres: miejsce realizacji zamówienia, w ramach projektu pt. „Zakup nowoczesnego sprzętu celem rozwoju przedsiębiorstwa DROGBUD”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 Wspieranie...
Wydminy,
podlaskie
09-07-2019

Dostawa szafy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa szafy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakladu Chemii Organicznej UMB UMB
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa klimatyzatora wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB UMB
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej ZP/KC-18/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej ZP/KC-18/2019
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

Materiały techniczne oraz chłodnicze wymienniki ciepła jako elementy prototypu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA.
Materiały techniczne oraz chłodnicze wymienniki ciepła jako elementy prototypu wg listy i specyfikacji zamieszczonej w zapytaniu ofertowym.
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

Wykorzystanie OZE w Elektromontażu Wschód sp. z o.o. na produkcję energii na potrzeby własne w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELEKTROMONTAŻ WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania ofertowego są prace związane z kompleksową dostawą i montażem a. instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 30,8 kWp, b. instalacji grzewczej (A2W) o mocy 44,8 kW, c. instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,0 kW, d. instalacji magazynu energii o łącznej mocy 7,0 kWh w tym...
Łyski,
podlaskie
08-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/06/2019/3.2.1 POIR zakup i montaż maszyny drukującej ze specjalnym zespołem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i montaż maszyny drukującej ze specjalnym zespołem do sztancowania i embosingu wchodzącej w skład linii technologicznej do produkcji Shrink Sleeve Label (SSL) z perforacją – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr...
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie Jednostki bilansującej (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PGB INNOWACJE SP. Z O.O..
Jednostka bilansująca (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy elektrycznej 499 kW w zabudowie kontenerowej, mobilnej - szt. 1 do uruchomienia na terenie elektrociepłowni Dzierżki. Zakres prac obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie nowej jednostki kogeneracyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą...
Warszawa,
podlaskie
08-07-2019

Dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej na potrzeby realizacji projektu - "Wdrożenie strategii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "I MEDIA" JOANNA SAWICKA.
Przedmiotem zamówienie jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej wycinarki laserowej do blach płaskich, profili i rur wraz z wyposażeniem wg poniższej specyfikacji specyfikacji
Białystok,
podlaskie
08-07-2019

zakup i dostawa: linii do prasowania płyty listwowej z załadunkiem i rozładunkiem automatycznym,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Suwałki,
podlaskie
08-07-2019

Całodzienne wyżywienie dla dzieci w wieku 1-3 lat

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALUPLEX MARCIN TYSZKIEWICZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad w tym: zupa i drugie danie, oraz podwieczorek) dla 15 dzieci w wieku 1-3lat wykonane i dostarczone zgodne z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie środków...
Suwałki,
podlaskie
07-07-2019

Dostawa odczynników firmy Lipocalyx

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa odczynników firmy Lipocalyx
Białystok,
podlaskie
05-07-2019

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie eventów ZP/KC – 19/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie eventów ZP/KC – 19/2019
Białystok,
podlaskie
05-07-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na na wykonanie instalacji wewnątrzszkolnej sieci komputerowej Wi-Fi,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń oraz wykonanie instalacji wewnątrzszkolnej sieci komputerowej Wi-Fi, LAN w budynkach niżej wskazanych Szkół: a) Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, ul. Kpt. W. Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski b) Szkoła...
Warszawa,
podlaskie
05-07-2019

Materac elektryczny regulowany

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOROTA DANUTA FRĄCKIEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego materaca elektrycznego regulowanego – 1 szt., o następującej specyfikacji, zawierającej opis parametrów/ funkcjonalności/ cech określonych jako minimalne wymagane: Funkcje: • Materac podgrzewany • Sterowanie elektryczne • Zapamiętywanie 3 ustawień...
Łapy,
podlaskie
05-07-2019

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 38,7 kW na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ROBUR POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 38,7 kW na potrzeby firmy Robur Polska Sp. z o.o. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace montażowo – instalatorskie obejmujące: 1. Weryfikację stanu instalacji...
Suwałki,
podlaskie
05-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.1/FBiP/SNLJ/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA BIZNES I PRAWO.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Szansa na lesze jutro”.
Białystok,
podlaskie
05-07-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij