Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/17 Świadczenie usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (31-831). Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować: Część I Świadczenie jednomiesięcznej usługi marketingowej polegająca na opracowaniu 10 wzorów produktów...
Kraków,
opolskie
15-05-2019

Dostawa paliwa do pojazdu w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE.
Dostawa paliwa do pojazdu w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi...
Kraków,
opolskie
15-05-2019

Kuczborska Szkoła Ćwiczeń (KSzC) - prace remontowe w pracowniach przedmiotowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KLUCZBORK.
Zamówienie obejmuje Wykonanie robót budowlanych w zakresie Prac remontowych w pracowniach przedmiotowych (matematycznej, ICT, językowej, przyrodniczej) w szkołach podstawowych Gminy Kluczbork w ramach projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń (KSzC)” POWR.02.10.00-00-5016/18 Pracownia matematyczna...
Kluczbork,
opolskie
15-05-2019

Kompleksowa organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami „Z dziećmi i dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE.
Kompleksowa organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami „Z dziećmi i dla dzieci-skuteczne metody komunikacji z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej” dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z wychowankami i ich dziećmi własnymi.
Nysa,
opolskie
15-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest: a. Zakup i montaż ciągu technologicznego do termicznego procesu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TECHNIKA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona: a. Ciąg technologiczny (składający się z 4 podstawowych układów technologicznych): i. układ przygotowania wsadu obejmujący: • podajnik z separatorem magnetycznym, • urządzenia (granulator talerzowy) granulujące czarną masę, • mieszalnik turbinowy do...
Gliwice,
opolskie
15-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GŁUBCZYCKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i organizacja szkolenia „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami do obsługi bezpiecznej wymiany butli gazowych i egzaminem UDT” dla dwunastu <12> osób bezrobotnych
Głubczyce,
opolskie
14-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GŁUBCZYCKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu „prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy” dla jednej osoby bezrobotnej
Głubczyce,
opolskie
14-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „Monter izolacji przemysłowych”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GŁUBCZYCKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu „Monter izolacji przemysłowych” dla jednej osoby bezrobotnej
Głubczyce,
opolskie
14-05-2019

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych termomodernizacji budynku, wymiany pionów instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu.
Zadanie częściowe nr 1: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji wraz z dociepleniem stropodachu i sufitów piwnic niskich przełazowych budynku mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Hubala 4: 1) Ocieplenie ścian...
Opole,
opolskie
14-05-2019

„Dostawa i montaż maszyn oraz wyposażenia laboratorium”– Kontrakt 14: Wózek transportowy 8t”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego wózka transportowego 8t, widłowego wraz z wyposażeniem (1 sztuka), o następujących parametrach minimalnych: a) Wózek widłowy ładowność minimum 8ton b) Wysokość składowania 4 m c) Silnik ON lub LPG, praca w hali i na zewnątrz...
Nieznanowice,
opolskie
14-05-2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA DOBCZYCE-MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBCZYCACH.
W ramach konkursu wspierane będą zadania: 1. Zorganizowanie w okresie od 01 maja 2019 r. do 30 października 2019 r. szkoleń i kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji (w zależności od zdiagnozowanych przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...
Dobczyce,
opolskie
14-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 11/WI na wykonanie usług fizjoterapii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU.
Tą formą wsparcia zostanie objętych łącznie 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego w okresie 5.2019 – 11.2021 r w dwóch cyklach wsparcia (5.2019-6.2020; 7.2020-11.2021 r.) Wymiar wsparcia w cyklu miesięcznym to średnio 52 godziny. Wsparcie świadczone...
Olkusz,
opolskie
13-05-2019

Wykonywanie usługi inżynieryjnej w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO LUBOŃ.
Przedmiot zamówienia opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe" w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia.
Luboń,
opolskie
13-05-2019

Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Piknik rodzinny” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU.
Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Piknik rodzinny” w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i...
Kluczbork,
opolskie
13-05-2019

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zagranicznej wizyt studyjnych z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zagranicznej wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego...
Opole,
opolskie
13-05-2019

Roboty i materiały budowlane związane z rozbudową sali konferencyjnej oraz adaptacją i rozbudową...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "CZARDASZ" SEBASTIAN RULAK.
Zadanie 1 Przewidziano koszty zakupu robót budowlanych i materiałów niezbędnych do rozbudowy obiektu Dworek Czardasz. Rozbudowana część stanowić będzie nowoczesną salę konferencyjną poszerzającą pomieszczenie obecnie użytkowane do tego celu, które nie spełnia oczekiwań i potrzeb klientów. Zadanie...
Strzałkowo,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką i lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup zmywarki z wyparzarką szt. 1 i lodówki dla pacjentów szt. 1 z przeznaczeniem na Oddział Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 1 szt. aparatu do ćwiczeń mięśni miednicy mniejszej z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa szkła lab., materiałów pomocniczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego oraz materiałów pomocniczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów organiczno-mineralnych” kod CPV: 38000000-5 , 33793000-5 Nazwa ...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa materiałów filtracyjnych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Zakup i dostawa materiałów filtracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów organiczno-mineralnych” kod CPV: 38000000-5 , 33793000-5 Lp. Asortyment J.m. Ilość Uwagi...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa odczynników i wzorców chemicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Zakup i dostawa odczynników i wzorców chemicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów organiczno-mineralnych”. L.p Asortyment J.m. Ilość Uwagi 1. Sodium fluoride BioXtra,...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
13-05-2019

Zakup i dostawa szkła lab., materiałów pomocniczych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Zakup i dostawa szkła laboratoryjnego oraz materiałów pomocniczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów organiczno-mineralnych” Kod CPV: 38000000-5 , 33793000-5 ...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
13-05-2019

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; kat. C,C+E; kat. C+E; kat. D po B; kat. D po C; kurs...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT TATRZAŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który przeprowadzi „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; kat. C,C+E; kat. C+E; kat. D po B; kat. D po C; kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D i C;” Uczestnikami kursów będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie...
Zakopane,
opolskie
13-05-2019

„Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; kat. C,C+E; kat. C+E; kat. D po B; kat. D po C; kurs...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT TATRZAŃSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który przeprowadzi „Kursy z zakresu prawa jazdy kat. C; kat. C,C+E; kat. C+E; kat. D po B; kat. D po C; kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D i C;” Uczestnikami kursów będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie...
Zakopane,
opolskie
13-05-2019

Dostawa do Miejskiego Centrum w Krakowie busa do 3,5 tony przystosowanego do potrzeb osób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE.
Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie busa do 3,5 tony przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle...
Kraków,
opolskie
13-05-2019

Kontrakt 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-osiedlu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „Eko-Skarbimierz” Sp. z o.o..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Osiedla Skarbimierz, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu...
Skarbimierz,
opolskie
13-05-2019

Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
13-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5.3.3/2018 na przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich we...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
prace restauratorsko-konserwatorskie: • Ołtarza głównego, • Ołtarz boczny w kaplicy północnej, • Ambona drewniana polichromowana, • Ołtarz boczny w kaplicy południowej z obrazem "Apoteoza św. Anny", • Polichromie ścienne w kaplicy południowej, • Polichromie ścienne w kaplicy północnej, • Ołtarz...
Niemodlin,
opolskie
13-05-2019

„Dostawa i montaż maszyn oraz wyposażenia laboratorium”– Kontrakt 13: Mobilne urządzenie do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego mobilnego urządzenia do naświetlania UV (1 sztuka), o następujących parametrach minimalnych: - urządzenie musi zapewnić prace w zakresie średnic ø150 – ø1200 - moc lamp w zakresie 400W-600W oraz 1000W - możliwość...
Nieznanowice,
opolskie
13-05-2019

przeprowadzeniu egzaminów dla 20 osób, na podstawie których nastąpi uzyskanie kwalifikacji przez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "NADZIEJA".
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów dla 20 osób, na podstawie których nastąpi uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu pn. „Aktywni- Samodzielni Szczęśliwi- aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi,...
Kluczbork,
opolskie
10-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij