Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GaMP sp. z o.o..
Przedmiotem oferty jest Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem Computer Learning dla branży pszczelarskiej, które powinno charakteryzować się: I.1) innowacyjną płytą PCB: moduł bezprzewodowego sensora IoT oraz Moduł bramki...
Zielona Góra,
lubuskie
18-11-2019

Dostawa subskrypcji do przedłużenia funkcjonalności dwóch urządzeniach Cisco ESA (Email Security...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Dostawa subskrypcji do przedłużenia funkcjonalności dwóch urządzeniach Cisco ESA (Email Security Appliance) C390
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

Wynajem laboratorium - numer postępowania: 2/2019/KF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratorium przez Zamawiającego. Wynajem polega na przywiezieniu do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład danego stanowiska, ustawieniu we wskazanym pomieszczeniu, podłączeniu, uruchomieniu i jeśli Zamawiający uzna za konieczne...
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 30...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 30 uczestników na terenie tego samego obiektu w którym odbędzie się konferencja bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-11-2019

świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 60 uczestników/wystawców na terenie tego samego obiektu w którym odbędą się Festiwal bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i...
Międzyrzecz,
lubuskie
15-11-2019

Usługa czyszczenia zbiorników paliwowych, z umożliwieniem przeprowadzenia prac badawczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ANDRZEJ KOŹBIAŁ, ADAM KOŹBIAŁ PETROSTER - SERWIS SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia zbiorników na benzynę (1 szt.) oraz olej napędowy (1 szt.), wraz z zapewnieniem infrastruktury dla grupy inżynieryjnej do wykonania, w czasie czyszczenia, analizy oraz dokumentacji wyznaczonych sekcji zbiornika. Metodyka czyszczenia zbiornika zostanie...
Cholerzyn,
lubuskie
15-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. analizatora...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
15-11-2019

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Głusko.
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko IV kwartał 2019 r.
Dobiegniew,
lubuskie
14-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI".
Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych 1 grupy szkoleniowej (średnio 8 osobowej) Warsztatów z zakresu kompetencji miękkich w formie spotkań grupowych.
Olszanka,
lubuskie
14-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPLB/2019/OD

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CITYSCHOOL SP.Z O.O..
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych...
Warszawa,
lubuskie
14-11-2019

Pełnienie funkcji Koordynatora programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD FIZJOTERAPII ARTEM S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ.
Koordynator programu – pełniąc ciągły nadzór nad prawidłowością działań i ich zgodnością z przyjętymi założeniami – realizuje następujące zadania i obowiązki: > współpraca z organizatorem Regionalnego Programu Zdrowotnego i partnerami społecznymi > oprac. procedur / regulaminów /...
Zielona Góra,
lubuskie
14-11-2019

Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Bogdaniec.
Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników
Bogdaniec,
lubuskie
13-11-2019

Tace sterylizacyjne i pokrywy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W związku z realizacją projektu ze Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, LfC Sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na realizację zamówienia na: Tace sterylizacyjne wymiary: 540x250x50(mm) ± 5 mm: - Materiał wykonania: stal...
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

Targi Ekonomii Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie targów ekonomii społecznej w Kostrzynie nad Odrą w dniu 30.11.2019 r. Kod CPV: 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw), 60000000-8 (Usługi transportowe, z wyłączeniem transportu odpadów), 55000000-0 (Usługi hotelarskie,...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
13-11-2019

„Wynajem aparatury laboratoryjnej (urządzenie: generator ultra dźwięków)”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem aparatury laboratoryjnej, urządzenia: generatora ultra dźwięków służącego do rozbijania bakterii i drożdży w siarze- pasteryzacji. Wymagania względem przedmiotu zamówienia: a) Moc -200 -250W. b) Częstotliwość ultradźwięków 26kHz +/- 2. c) Amplituda regulowana...
Poznań,
lubuskie
13-11-2019

„Świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień w ramach projektu Droga do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻAGANIU.
1. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa jakości życia poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat uzależnień oraz możliwość otrzymania pomocy w związku z indywidualną sytuacją w rodzinie, zwiększenie poczucia wartości, nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego...
Żagań,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup systemu uziemiania osobistego ESD w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtników AC/DC o nominalnej mocy wyjściowej 30 kW w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup kalibratora sygnałów elektrycznych w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup ręcznego manipulatora SMT 2 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
13-11-2019

Zakup i dostawa drobnego sprzętu AGD na potrzeby projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – Specyfikacja produktów do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wolny od wad.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni informatycznej – edukacyjny zestaw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni informatycznej – edukacyjny zestaw konstrukcyjny robota. Szczegółowy wykaz pomocy na potrzeby projektu zawarty jest załączniku nr 1. 2. Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko wymagane pomoce...
Żary,
lubuskie
12-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 09/10/2019z dnia 31.10.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : WÓZEK WIDŁOWY, ELEKTRYCZNY 5T (1 SZT)-WYPOSAŻENIE MAGAZYNU w hali produkcyjno- magazynowej: Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - udźwig 5 t - wysokość podnoszenia min. 3,3...
Słubice,
lubuskie
12-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 08/10/2019z dnia 31.10.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : WÓZEK WIDŁOWY , ELEKTRYCZNY 1,5T (1 SZT)-WYPOSAŻENIE MAGAZYNU w hali produkcyjno- magazynowej: Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - udźwig 1,5t - wysokość podnoszenia min....
Słubice,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu sprzętu do budowy stanowiska badawczego, tj. oscyloskopu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup światłowodowej znakowarki laserowej ze stołem roboczym i ruchomym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup pantografu i szyny prądowej do ładowania pojazdów zasilanych bateryjnie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup wideomikroskopu cyfrowego Full HD z programową funkcją porównywania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup systemu transportu liniowego wraz ze stacją odbierającą (kierunek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup ręcznego manipulatora SMT w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij