Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługi specjalistyczne.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA URSZULIN.
Zadanie 1 - Świadczenie specjalistycznej usługi pielęgniarskiej Liczba osób objętych wsparciem: minimum 8 Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 5 h/miesiąc Liczba godzin usługi objętych umową: 880 h Przybliżony termin świadczenia usługi: czerwiec 2019 – grudzień 2020 Zakres usługi...
Urszulin,
lubelskie
31-05-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 5 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szkolenie zawodowe będące przedmiotem postępowania obejmują łącznie maksymalnie 80 godzin dydaktycznych, w formie 10 grupowych spotkań trwających po 8 godzin każde w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie dolicza się...
Gdańsk,
lubelskie
31-05-2019

Przeprowadzenie kursu pt. „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” dla uczniów ZSP4 Zamość

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZAMOŚĆ/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pt. „Uprawnienia elektryczne do 1 kV” dla 17 uczestników projektu „Zawodowe kształcenie zawodowe” - uczniów pełnoletnich, kształcących się w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Zamość,
lubelskie
31-05-2019

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Specjaliści na rynku pracy” poradnictwa specjalistycznego . Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które zamieszkują na terenie województwa...
Warszawa,
lubelskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09I/WSH/EFRR_CHZ/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu polegającej na przewozie uczniów w trakcie realizacji zajęć edukacyjnych w Projekcie pt. „Eksperci programowania w podregionie chełmsko-zamojskim”
Sosnowiec,
lubelskie
31-05-2019

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie działań diagnostycznych – badań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "KLUB XXI WIEKU".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez pielęgniarkę działań diagnostycznych – badań przesiewowych dla maksymalnie 3500 uczniów uczestników projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości”. Zakres badań obejmuje co najmniej przeprowadzenie indywidualnych badań: wzrost, masa ciała, ciśnienie...
Lublin,
lubelskie
31-05-2019

Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 12 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres wsparcia dla UP podczas usługi: • Diagnoza potrzeb i analiza sytuacji UP oraz pomoc w znalezieniu rozwiązań problemów, z którymi boryka się UP • Poradnictwo psychologiczne • Podjęcie działań mających zwiększenie motywacji UP do walki z problemami, zwiększenie pewności siebie przez UP oraz...
Gdańsk,
lubelskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe - materiały aluminiowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK.
Przedmiotem zamówienia są: 1. formatka aluminiowa gatunek ENAW 7075 #60 mm 160 x 130 mm - 4 szt. 2. formatka aluminiowa gatunek ENAW 7075 #70 mm 600 x 100 mm - 4 szt. 3. formatka aluminiowa gatunek ENAW 7075 #70 mm 200 x 150 mm - 8 szt. 4. formatka aluminiowa gatunek ENAW 7075 #70 mm 350 x 140 mm -...
Lublin,
lubelskie
31-05-2019

Zapytanie Ofertowe nr 7/LSS/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kosmetyczka”. Zakres szkolenia obejmuje: • 100 godzin teoretycznych: • 350 godzin praktycznych:
Lublin,
lubelskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 6/2019 - półautomatyczna przecinarka tlenowo-propanowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego środka trwałego: półautomatyczna przecinarka tlenowo - propanowa - 1 szt. Wymagane parametry techniczne: 1) Prędkość ukosowania: 150-530mm/min 2) Zasilanie/moc urządzenia: 230V/300W 3) Koszty narzędziowe: nie 4) Odpady po-obróbkowe: nie 5) Ukosowanie...
Lubycza Królewska,
lubelskie
31-05-2019

Dostarczenie usług polegających na realizacji indywidualnych spotkań edukacyjnych w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu: bezpośrednich, indywidualnych spotkaniach z każdym uczestnikiczką projektu tj. kobietami kwalifikującymi się do badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. Podczas indywidualnego spotkania (z każdą...
Biała Podlaska,
lubelskie
31-05-2019

Zakup i dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych narzędzi i urządzeń warsztatowych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM.
Przedmiot oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p Nazwa Ilość szt. Część I – narzędzia i urządzenia warsztatowe 1 Kombinezon, filtry, gogle, maska, rękawice do oprysków 3 2 miernik wiatru (wiatromierz) 1 3 Miarka zwijana 1 4 Dalmierz laserowy 1 5 myjka ultradźwiękowa 1 6 pistolet do pompowania...
Żółkiewka-Osada,
lubelskie
31-05-2019

System IT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Spółka Jawna.
System IT: Inwestycja obejmuje wdrożenie rozwiązania IT dedykowanego i skonfigurowanego specjalnie dla potrzeb Zamawiającego polegającego na stworzeniu: - witryny internetowej operującej w trzech językach; - systemu magazynowego; - systemu wspierającego produkcję; - modułu zamówień; -...
Stara Dąbia,
lubelskie
31-05-2019

Wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji stalowej oraz wymiana oświetlenia głównego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZULC MARCIN STUDIO 93.
Przedmiotem zapytania jest: Wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji stalowej oraz wymiana oświetlenia głównego hali na ledowe STUDIO 93 Marcin Szulc, ul. Energetyków 19A w Lublinie ADRES INWESTYCJI: LUBLIN, ul. ENERGETYKÓW 19A zgodnie ze: • Zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do...
Lublin,
lubelskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 003/2019 na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Zamówienie należy wykonać w oparciu o „Projekt zagospodarowania terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalnym z...
Lubartów,
lubelskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.1 z dnia 13/05/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PU-H "WOL-BUD" TOMASZ WOLSKI.
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących robót i materiałów budowlanych: Zgodnie z załączonym Przedmiarem robót (załącznik nr 3): 1/ Kotłownia roboty podstawowe 2/ Instalacja CO. 2. Oferta powinna być zgodna z parametrami wymienionymi w przedmiarze...
Osmolice Pierwsze,
lubelskie
31-05-2019

dostawa linii do cięcia poprzecznego blach z kręgu dla blach miedzianych o grubości 0.4 do 1.0 mm....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy linii do cięcia poprzecznego blach z kręgu dla blach miedzianych o grubości 0.4 do 1.0 mm. wraz uruchomieniem, instalacją i szkoleniem z obsługi
Warszawa,
lubelskie
31-05-2019

dostawa linii do cięcia poprzecznego blach z kręgu dla blach miedzianych o grubości 0.2 do 0.5 mm....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy linii do cięcia poprzecznego blach z kręgu dla blach miedzianych o grubości 0.2 do 0.5 mm. wraz uruchomieniem, instalacją i szkoleniem z obsługi
Warszawa,
lubelskie
31-05-2019

Piła panelowa zintegrowana z systemem automatycznego załadunku - 1 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P.H.U.P. DARO Dariusz Nowak.
Kod CPV: 43812000-8: Piły 42642100-9: Obrabiarki do obróbki drewna Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych: Piła panelowa zintegrowana z systemem automatycznego załadunku- 1 szt. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: PIŁA: - dotykowy panel 21,5’’ - długość cięcia 4300 mm -...
Lublin,
lubelskie
31-05-2019

Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych stołów sekcyjnych (prosektoryjnych).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych stołów sekcyjnych (prosektoryjnych).
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

Rozwój i wdrożenie autorskiej technologii plastrów ksenodermalnych XenoGP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. XENOGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są usługi certyfikacji systemu produkcyjnego dla produktu należącego do Klasy III wyrobów medycznych, która obejmuje m. innymi wdrożeni i certyfikację wymogów ISO/IEC 17021-1 (ISO 13485), wróżeniem norm pracy na produktach odzwierzęcych w zastosowaniu leczniczym. Zamówcie...
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KCP/LUB/2019 pn.: „KURS-PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI E-MARKETINGU” w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn: „Pracownik biurowy z elementami e - marketingu” oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje z zakresu odbytego...
Wrocław,
lubelskie
30-05-2019

Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w ramach projektu pt. „Zakup...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZUMFI SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Wszelkie parametry określone w niniejszym zapytaniu są parametrami minimalnymi – oznacza to, iż mogą zostać zastąpione parametrami równoważnymi lub lepszymi. Wszystkie nazwy własne technologii itp. użyte w...
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KCP/LUB/2019 pn.: „KURS-SPECJALISTA DO SPRAW OBSŁUGI KLIENTA” w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn: „Specjalista do spraw obsługi klienta” przygotowującego do pracy w zawodzie Pracownik administracyjno-biurowy, oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez...
Wrocław,
lubelskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na zorganizowanie spotkań okolicznościowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w 2019r. i w 2020r. spotkań okolicznościowych dla członków KS, ich rodzin, zaproszonych gości (catering łącznie ok. 100 osób, 3 spotkania w roku), w ramach projektu pt. Klub Seniora w Łukowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na na organizację wyjazdu na basen...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiot zamówienia stanowi: Organizacja wyjazdu na basen (transport i zakup biletów wstępu). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: Organizacji wyjazdu na basen dla 60 uczestników (2 tury po 30 UP) w odległości do 30 km od Klubu Seniora w Radzyniu Podlaskim....
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

Zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia" w województwie lubelskim. Zamówienie zostało podzielone na części....
Warszawa,
lubelskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.1/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DATASOFT S.C. BEATA GIL, PIOTR TRYBUCHOWICZ.
1. Zakres Zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące moduły oprogramowania dedykowanego o parametrach nie gorszych niż: I. Moduł konfiguracyjny 1 szt. – Konfiguracja parametrów pracy oprogramowania. Wykorzystując ten moduł użytkownik będzie miał do dyspozycji zestaw danych konfiguracyjnych,...
Lublin,
lubelskie
30-05-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 uczestników projektu „Perspektywy”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WŁODAWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE.
Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
Włodawa,
lubelskie
30-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij