Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Praktyki Lekarskiej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul. Parkowa 37. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów i wyposażenia zakupionych przez Zamawiającego. Tam, gdzie jest mowa o wyposażeniu, montażu itp., należy rozumieć montaż...
Milicz,
dolnośląskie
31-05-2019

Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych klatki schodowej w budynku Praktyki Lekarskiej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul. Parkowa 37. Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów i wyposażenia zakupionych przez Oferenta. Tam, gdzie jest mowa o wyposażeniu, montażu itp., należy rozumieć montaż...
Milicz,
dolnośląskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe NR 1/2019/0033/US-S

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MERSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o...
Warszawa,
dolnośląskie
31-05-2019

Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków w Legnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis...
Legnica,
dolnośląskie
31-05-2019

Dostawa spektrometru do utworzenia Centrum Badawczo -Rozwojowego Kurowski Group

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUROWSKI GRIOUP SP. Z O.O..
Urządzenie będzie wykorzystywane do badania powłok galwanicznych oraz będzie niezbędne przy badaniach wyników galwanizacji. Spektrometr pozwala na nieniszczącą metodę pomiaru, nie wymaga preparowania odpowiednich próbek, a dzięki szybkości analizy badanego materiału pozwala na natychmiastowe...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
31-05-2019

Przeprowadzenie analizy składowych pływowych wykorzystywanych w redukcji obserwacji multi-GNSS oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Przeprowadzenie analizy składowych pływowych wykorzystywanych w redukcji obserwacji multi-GNSS oraz efektów pływowych w szeregach danych GPS, GLONASS i Galileo; analizy wpływu czasowych zmian potencjału grawitacyjnego pozyskanych z misji GRACE oraz SLR względem modeli pływowych, atmosferycznych i...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Dostawa z montażem urządzeń audiowizualnych w zestawach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa z montażem urządzeń audiowizualnych w zestawach
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania dróg wojewódzkich na terenie Województwa Dolnośląskiego. CPV 71631480-8
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/39718/zp-pn-34-2019-wok

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/39718/zp-pn-34-2019-wok
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Dostawa kabli do przedsionka stymulatora zewnętrznego model 5433A w ilości 10 szt. i kabli do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa kabli do przedsionka stymulatora zewnętrznego model 5433A w ilości 10 szt. i kabli do komory stymulatora zewnętrznego model 5433V w ilości 10 szt.
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

PN - DOSTAWA NARZĘDZI WARSZTATOWYCH I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - DOSTAWA NARZĘDZI WARSZTATOWYCH I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

PN - REMONT BUDYNKU NR 21 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - REMONT BUDYNKU NR 21 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. WALECZNYCH 59 W KŁODZKU
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

PN - USLUGA WYKONANIA ŻYRANDOLI DO KOSCIOŁA GARNIZONOWEGO WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - USLUGA WYKONANIA ŻYRANDOLI DO KOSCIOŁA GARNIZONOWEGO WE WROCŁAWIU
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Ogłoszenie o otwarciu ofert, nr sprawy 01/WITI/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego.
Ogłoszenie o otwarciu ofert, nr sprawy 01/WITI/19
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. badań z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IINE DATA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko: Ekspert ds. badań z zakresu psychologii konsumenta i doradca w zakresie badań społecznych w ramach projektu pn.: „Stworzenie pionierskiej technologii i systemu do interpretacji, predykcji i kreacji trendów zakupowych w produktach...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Wybór specjalisty Java Developer

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kieflon sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko JAVA DEVELOPER na podstawie umowy zlecenie. Głównym celem projektu będzie stworzenie modułu oceny wykonania utworu muzycznego, a projekt polega na zbudowaniu sieci sztucznych neuronów i nauczeniu tej sieci klasyfikowania przekazanych do niej...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Wybór Konsultanta DSP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kieflon sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko KONSULTANTA DSP na podstawie umowy zlecenie. Głównym celem projektu będzie stworzenie modułu oceny wykonania utworu muzycznego, a projekt polega na zbudowaniu sieci sztucznych neuronów i nauczeniu tej sieci klasyfikowania przekazanych do niej...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Wybrów kierownika prac B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kieflon sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko KIEROWNIKA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH na podstawie umowy zlecenie. Głównym celem projektu będzie stworzenie modułu oceny wykonania utworu muzycznego, a projekt polega na zbudowaniu sieci sztucznych neuronów i nauczeniu tej sieci klasyfikowania...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IINE DATA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko: Ekspert z zakresu psychologii konsumenta i badań sondażowych w ramach projektu pn.: „Stworzenie pionierskiej technologii i systemu do interpretacji, predykcji i kreacji trendów zakupowych w produktach Fashion&Lifestyle”, który docelowo...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. inteligencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IINE DATA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko: Ekspert ds. inteligencji obliczeniowej i dynamicznej analizy trendów w ramach projektu pn.: „Stworzenie pionierskiej technologii i systemu do interpretacji, predykcji i kreacji trendów zakupowych w produktach Fashion&Lifestyle”, który...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko „Ekspert ds. uczenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IINE DATA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko: Ekspert ds. uczenia maszynowego i prognozowania trendów w ramach projektu pn.: „Stworzenie pionierskiej technologii i systemu do interpretacji, predykcji i kreacji trendów zakupowych w produktach Fashion&Lifestyle”, który docelowo ma...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Ogłoszenia POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWY ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kuźnia Jawor S.A..
Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie konsultanta naukowego, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R. Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Szczegółowy opis przedmiotu...
Jawor,
dolnośląskie
30-05-2019

TZ.2720.262.2019 Dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu: „Zielona technologia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac badawczych w ramach realizacji projektu: „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

TZ.2720.263.2019 Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu: „Zielona...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SP. Z O.O..
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zawierający również specyfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych i ocenianych.
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO.
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne dla zadania 1, 2, 3, 4 ). 2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez...
Poznań,
dolnośląskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/8.2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ECO-INNOVA.
Celem zajęć jest wsparcie budowania ścieżki kariery uczestników i postawy proaktywnego funkcjonowania na regionalnym rynku pracy z uwzględnieniem indywidualnych barier i możliwości każdego uczestnika. Minimalny zakres tematyczny zajęć:  planowanie ścieżki rozwoju zawodowego – cele, metody...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/8.2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ECO-INNOVA.
Zakres poradnictwa obejmuje: • przeprowadzenie pogłębionej analizy obejmującej: wykształcenie, posiadane kwalifikacje i kompetencje, doświadczenie zawodowe, mocne i słabe strony, zdolności i predyspozycje zawodowe, preferencje zawodowe, bariery i deficyty, problemy zawodowe, poziom motywacji do...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW".
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych – 130 sztuk podręczników do szkoleń w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) obejmujących wszystkie 5 obszarów poziomu podstawowego (A) ramy DIGCOMP (Digital Competence...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Usługa przeprowadzenia szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "POLSKA IZBA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW".
3.3. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie TIK dotyczących wszystkich 5 obszarów na poziomie podstawowym A zgodnie z ramą DIGCOMP (Digital Competence Framework) umożliwiających uzyskanie kompetencji dla 10 grup szkoleniowych (przeciętnie 12 osób w grupie) na poziomie A...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019

Analiza numeryczna widma odbicia w zakresie bliskiej i średniej poczerwieni nanocząstek tlenków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NOVASELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis badania: Analiza numeryczna widma odbicia w zakresie bliskiej i średniej poczerwieni nanocząstek tlenków metali. Całkowita ilość modeli do przebadania: 24 reprezentujących odmienny skład chemiczny. Opis preparatu: Nanocząstki tlenków metali (TiO_2,ZnO,MgO,Al_2 O_3,Cr_2 O_3) o różnych...
Wrocław,
dolnośląskie
30-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij