Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup odczynnika laboratoryjnego - 332019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników o poniższej specyfikacji: - sond hybrydyzacyjnych typu FRET (fluorescence resonance energy transfer) na bazie oligonukleotydów zaprojektowanych według zamówienia klienta, wyznakowane na 5’ końcu fluoroforem (Fam lub TET lub JOE lub HEX lub Cy3 lub...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zakup wagi laboratoryjnej - 212019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. Wagi laboratoryjnej o następujących parametrach: - dokładność przynajmniej 0,1g; - obciążenie maksymalne minimum 6000g; - adiustacja wewnętrzna; - zasilana akumulatorowo lub bateryjnie oraz sieciowo; - poziomica do ustawiania wagi lub precyzyjny układ poziomicy...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zakup butelek na pożywki - 232019D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych butelek na pożywki o pojemności 30, 60 i 125ml o następującej specyfikacji: - wykonane z PETG, ze szczelną nakrętką HDPE, - z taśmą termokurczliwą umieszczoną wokół szyjki i zakrętki butelki zapewniającą zachowanie sterylności butelki, dopóki taśma jest...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zakup głowicy aspiracyjnej - 272019A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup głowicy aspiracyjnej o następujących parametrach: - wykonanej ze stali nierdzewnej; - do szalek Petriego Ø 90 mm; - kompatybilnej z urządzeniem SAS Surface Air System Super ISO 180. Informacje dodatkowe: • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia zawodowego pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SKIERNIEWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z przedłożonym programem specjalistycznego certyfikowanego szkolenia zawodowego pn. „Wsparcie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera w procesie edukacji” dla studentów kierunku pedagogika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w...
Skierniewice,
łódzkie
03-06-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia zawodowego pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SKIERNIEWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z przedłożonym programem specjalistycznego certyfikowanego szkolenia zawodowego pn. „Pracownicze plany kapitałowe” dla studentów kierunku finanse i rachunkowość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Program...
Skierniewice,
łódzkie
03-06-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia zawodowego pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SKIERNIEWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z przedłożonym programem specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia zawodowego pn. „Profesjonalna obsługa interesanta - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych” dla studentów kierunku administracja Państwowej Wyższej...
Skierniewice,
łódzkie
03-06-2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu "niePEŁNOSPRAWNI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Nowy Sącz,
łódzkie
03-06-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego, certyfikowanego szkolenia zawodowego pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SKIERNIEWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z przedłożonym programem specjalistycznego certyfikowanego szkolenia zawodowego pn. „Diet-coaching” dla studentów kierunku dietetyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Program 1-dniowego szkolenia powinien zostać...
Skierniewice,
łódzkie
03-06-2019

Dostawa artykułów spożywczych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH.
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich funkcjonujących (PIFE) w woj. łódzkim, zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3.
Warszawa,
łódzkie
03-06-2019

Wykonanie trzech projektów budowlanych w formie papierowej i elektronicznej p.n: 1)Projekt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE SIECI CIEPLNE W ZDUŃSKIEJ WOLI SP. Z O. O..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie trzech projektów budowlanych w formie papierowej i elektronicznej p.n: 1) Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-23 do K-23/1 oś. Panorama I. 2) Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci...
Zduńska Wola,
łódzkie
03-06-2019

Dmuchawce, latawce, wiatr - demokratyczny punkt przedszkolny - wyżywienie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Edukacji Demokratycznej DMUCHAWIEC.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla 25 dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Pierwiosnek w Łodzi, w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku Ekonometryk – Prognosta 1 Ekonometryk –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku: Ekonometryk – Prognosta 1 Ekonometryk – Prognosta 2 Kod CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Kod CPV: 72212460-1 - Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego,...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku: Ekspert Ekonometryk - Koordynator...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku Ekspert Ekonometryk - Koordynator Zespołu Ekonometryków 1 Ekspert Ekonometryk - Koordynator Zespołu Ekonometryków 2 Kod CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Kod CPV:...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
Skierniewice,
łódzkie
01-06-2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowego z opcją wykupu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją: Parametry leasingu operacyjnego: 1. 24 miesiące, 2. pierwsza wpłata nie więcej niż 1 %, 3....
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w projekcie „Łódzkie Centrum Wsparcia".

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków. Zamówienie podzielono na dwie części.: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu w ilości nie większej niż: 5610 zestawów w roku 2019, 7650 zestawów w roku...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/4PR/2019 Zakup usługi specjalistów w zakresie kompetencji kluczowych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIOTRKOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Zakup usługi Specjalistów w zakresie kompetencji kluczowych w placówce wsparcia dziennego w oddziałach w Grabicy/Moszczenicy/Sulejowie/Wolborzu, świadczonych Uczestnikom i Uczestniczkom projektu: „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”, zadanie nr 8: Placówki wsparcia dziennego –...
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
31-05-2019

Usługa transportu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie podopiecznym Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowe - przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II usługi transportu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Usługa obejmuje dowóz sprzętu do pacjenta, wniesienie, montaż, udzielenie...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Grupa docelowa Projekt stanowią osoby dorosłe, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w Województwie Łódzkim, w powiatach: m. Piotrków Trybunalski,...
Poznań,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019 ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NETTO NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RAWSKI.
OPIS przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 1 Serwer z monitorem 1/ szt. 2 Punkty dostępowe z okablowaniem i montażem 6/szt. 3 Komputery stacjonarne do pracowni informatycznej + monitory + słuchawki + klawiatura + mysz + oprogramowanie 16/szt. 4 Komputer...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZAK/05/2019 Na zakup paneli meldunkowych z czytnikami i wyposażeniem ( 3...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SP. Z O.O.,.
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu paneli meldunkowych, bezdotykowych z czytnikami kodów kreskowych, o następujących parametrach technicznych: Procesor min. 3.6 GHz Pamięć min. 8GB 2666 MHz SODIMM DDR4 Rodzaj pamięć masowej Dysk SSD Pojemność Dysku min. 120 GB Przekątna ekranu min. 19"...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Pełnienie funkcji i realizacja zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalek MGI) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UNITED WAY POLSKA.
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Do zadań członka MGI będzie należało: a) udział w pracach Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie objętym wsparciem w projekcie; b) diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów maksymalnie 20 uczestników projektu;...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe numer 1/IIS/2019 dotyczące naboru ekspertów merytorycznych świadczących wsparcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia merytorycznego w liczbie maksymalnie 132 godzin zegarowych w zakresie procesu upowszechniania maksymalnie 22 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

zakup środków trwałych - wózek do budowy prototypów doposażony w przystawkę żurawia dźwigowego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PTM POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: - zakup nowych środków trwałych. Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu: 1. wózek do budowy prototypów...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
100 OsN po zakończonej hospitalizacji zostanie objętych długoterminową opieką w warunkach domowych, a usługa będzie w pełni finansowana ze środków EFS w związku z brakiem świadczenia tożsamych usług przez WAM w ramach zawartych kontraktów z NFZ. Usługa będzie świadczona, zgodnie z Rozporządzeniem...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Postępowanie obejmuje świadczenie usługi nadzoru...
Tomaszów Mazowiecki,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja opieki zdrowotnej w warunkach domowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
W ramach realizacji założeń projektu SOS dla ŁOM przewidziano objęcie dodatkowym, poza świadczeniami gwarantowanymi, wsparciem w formie zespołu leczenia środowiskowego dla 100 osób (65K/35M) spośród pacjentów szpitala wyselekcjonowanych do udziału w projekcie. Wsparciem objęci zostaną pacjenci z...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Nabór uzupełniający

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NZOZ "MEDICARE" OŚRODEK OPIEKI DOMOWEJ ELŻBIETA RAK.
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. W celu realizacji projektu planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie 1 pielęgniarki/pielęgniarza opieki długoterminowej. Proponowana liczba godzin...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RAWSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.
Przeprowadzenie dla młodzieży Szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych wraz z egzaminem.
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
31-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij