Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OMGGS/ZO/11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot.
Usługa, będąca przedmiotem zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie raportu końcowego audytu polityki rowerowej 14 gmin realizujących projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMG-G-S”, w tym: • Przygotowanie harmonogramu, przygotowanie i przeprowadzenie wizji lokalnych – objazdów rowerowych w 14...
Gdańsk,
pomorskie
06-06-2019

4/IT/5.5/2019 Zapytanie ofertowe na wynajem sal komputerowych podczas realizacji kursów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BSMART SP. Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienie jest realizacja usługi wynajmu sal komputerowych pozwalających na prowadzenie kursów komputerowych z zakresu IT (kwalifikacje rynkowe, zgodne z wymogami Microsoft Technology Associate) na terenie województwa pomorskiego, dla 5 grup uczestników projektu, przeciętnie po 10...
Szczecin,
pomorskie
06-06-2019

Dostawa młyna nożowego typu schredder z motoreduktorem, realizowaną w projekcie „e-Pionier -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Excento Sp. z o.o..
Dostawa młyna nożowego typu schredder z motoreduktorem - dwuwałowy, niskoobrotowy młyn nożowy - wały sześciokątne - szerokość tarcz tnących: 9mm (grubość cięcia) - przepustowość: min. 2 m3 materiału (bez sita na wylocie) - ma zawierać motoreduktor, moc 5.5 kW – 7.5 kW - ma zawierać wsyp - ma...
Gdańsk,
pomorskie
06-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 15/KNR/2019 - Kurs Kadr i Płac

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 120 godzinnego kursu Kadr i płac wraz z organizacją egzaminu dla 5 Uczestników Projektu. Kurs zostanie zakończony egzaminem i wydaniem Uczestnikom/czkom certyfikatów/świadectw potwierdzających uzyskanie kompetencji.
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
06-06-2019

Zaproszenie do składania ofert Świadczenie usług przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RARYTAS J. I R. MARKOWSCY SP.J..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia egzaminów z zakresu języka angielskiego na poziomie TGLS DIRECT (w zależności od zapotrzebowania uczestników, co będzie ustalane na bieżąco z zamawiającym – na chwilę obecną z przyczyn obiektywnych nie jest możliwym dokładne...
Malbork,
pomorskie
06-06-2019

Na zorganizowanie kursu gastronomicznego z uzyskaniem kwalifikacji – certyfikatu FCC lub równorzędny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KARTUSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu gastronomicznego z uzyskaniem kwalifikacji – certyfikatu FCC lub równorzędny dla 10 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” dofinansowanego z...
Kartuzy,
pomorskie
06-06-2019

Obsługa programów kadrowo-płacowych z modułem ECDL B4 – arkusze kalkulacyjne” dla 1 uczestnika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU.
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: Szkolenie pt. „Obsługa programów kadrowo-płacowych z modułem ECDL B4 – arkusze kalkulacyjne” dla 1 uczestnika projektu „Azymut: Praca” Ilość osób/ uczestników szkolenia: 1 osoba Szkolenie obejmuje 56 godzin plus egzamin ECDL Miejsce realizacji zajęć...
Gdańsk,
pomorskie
06-06-2019

Obsługa programów księgowych z modułem ECDL B4 – arkusze kalkulacyjne” dla 1 uczestnika projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU.
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić: Szkolenie pt. „Obsługa programów księgowych z modułem ECDL B4 – arkusze kalkulacyjne” dla 1 uczestnika projektu „Azymut: Praca” Ilość osób/ uczestników szkolenia: 1 osoba Szkolenie obejmuje 56 godzin plus egzamin ECDL Miejsce realizacji zajęć...
Gdańsk,
pomorskie
06-06-2019

Dostawa drukarki 3D na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa drukarki 3D na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Gospodarczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działu Gospodarczego
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

Przedstawienie oferty na modyfikację sylabusów do przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja sylabusów do przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych na kierunkach Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w pkt. 3.2 w zapytaniu ofertowym.
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

Przedstawienie oferty na zakup i dostawę książek w wersji drukowanej zgodnie z załącznikiem nr 1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie książek dla biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na potrzeby realizacji kształcenia studentów na kierunkach: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Listę oraz specyfikację zamawianych książek przedstawia Załącznik nr 1 z...
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

Przeprowadzenia kursu prawa jazdy w kat. B dla 2 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem dla 2 Uczestników Projektu. 2. Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 30 września 2019r. 3. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnia Wykonawca na terenie m....
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 013-0135-16-OF17037

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MARINE PROJECTS LTD. SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pompy według specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym.
Gdańsk,
pomorskie
05-06-2019

Wyposażenie placu zabaw przedszkola

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DOMOWE PRZEDSZKOLE NATALIA GROSZ MARTA DROMA S.C..
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia placu zabaw przedszkola w ramach projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Domowe Przedszkole w Tczewie” nr RPPM.03.01.00-22-0085/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Tczew,
pomorskie
05-06-2019

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochronny indywidualnej dla pracowników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
B. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddział w Gdańsku. Zamówienie obejmuje zakres dostaw przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Cenowym.
Warszawa,
pomorskie
05-06-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawo jazdy kat. C/kat. C+E oraz badaniami lekarskimi w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU.
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawo jazdy kat. C (20h teoria + 30h praktyka) / C+E (25h praktyka) wraz z badaniami lekarskimi dla 35 osób: a) Przeprowadzenie Kursu prawo jazdy kat. C lub C+E (w tym, m.in.: materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne, zapewnienie sal, pojazdów, placu...
Słupsk,
pomorskie
05-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Z DNIA 21.05.2019 r. - wykonanie PRAC ADAPTACYJNO – BUDOWLANYCH NA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KENBIT KOENIG I WSPÓLNICY SP.J..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: PRAC ADAPTACYJNO – BUDOWLANYCH NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI. Zestawienie zakresu prac stanowiących Przedmiot Zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania...
Warszawa,
pomorskie
05-06-2019

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z JEGO MONTAŻEM NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia składa się z 13 Pakietów Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne pakiety: PAKIET 1 Fotel zabiegowy PAKIET 2 Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych PAKIET 3 Śpiwór bakteriostatyczny PAKIET 4 Urządzenie do masażu mechanicznego PAKIET 5 Stolik instrumentalny PAKIET...
Katowice,
pomorskie
05-06-2019

Dostawa sonarów TRITECH Sonar Micron DST 750m.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa sonarów TRITECH Sonar Micron DST 750m.
Gdańsk,
pomorskie
04-06-2019

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Gdańsk,
pomorskie
04-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 05/Pom_Ścieżki/FECD/2019 na usługę zapewnienia akredytowanych egzaminów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRIGONUM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia akredytowanych egzaminów ISTQB Test Automation Engineering uczestnikom szkoleń. Kod zamówienia według wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 80000000-4: Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni akredytowane egzaminy ISTQB...
Gdynia,
pomorskie
04-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 10/POM_ŚCIEŻKI/2018 na na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TRIGONUM SP. Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dwóch modułów, tj. Kompetencji cyfrowych – DIGCOM (Digital Competences) DC M1 Informacja Poziom podstawowy (A) i Kompetencji Cyfrowych – DIGCOMP (Digital Competences) DC M2 Komunikacja Poziom podstawowy (A) z...
Gdynia,
pomorskie
04-06-2019

3/IT/5.5/2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu IT przygotowujących do egzaminu MTA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BSMART SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu IT (kwalifikacje rynkowe) przygotowujących do egzaminu MTA. Szkolenia komputerowe mają przygotować co najmniej 50 uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego Microsoft Technology Associate (MTA), który jest podstawowym...
Szczecin,
pomorskie
04-06-2019

Przeprowadzenie szkolenia pn. ,, Fotografia i multimedia w reklamie dla 4 Uczestników/czek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Szkolenie Fotografia i multimedia w reklamie.
Słupsk,
pomorskie
04-06-2019

dostawa – Trzech koncentratorów pomiarowych i jednostki centralnej dla zastosowania w I strefie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERCJA SYSTEMY KOMPUTEROWE I POMIAROWE STANISŁAW ZWAN.
dostawa – Trzech koncentratorów pomiarowych i jednostki centralnej dla zastosowania w I strefie zagrożenia wybuchowego.
Gdańsk,
pomorskie
04-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 15/RZ/2015 - Magazynier z obsługą wózka widłowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w Gdyni kursu Magazynier z obsługą wózka widłowego (II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe) wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzającego uzyskanie...
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
04-06-2019

Wynajem autokaru oraz transportu młodzieży z opiekunem z LCNK w Kartuzach na wyjazd edukacyjny na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
Wynajem autokaru wraz z kierowcą w celu przewozu osób • Termin – 17.06.2019 r. • Liczba miejsc w autokarze: 35 • Wyjazd z Kartuz – parking przy dworcu PKM • Miejsce docelowe: Filharmonia Bałtycka w Gdańsku ul. Ołowianka 1 • Godziny wyjazdu – 8.00 – 16.00 • Postój na miejscu – ok. 6 godzin
Gdańsk,
pomorskie
04-06-2019

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 i MAG 136 wraz z certyfikatami wydanymi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE.
Szkolenie w zakresie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 i MAG 136 wraz z certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania jakością w spawalnictwie” dla 10 osób bezrobotnych finansowane w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób pozostających...
Gryfino,
pomorskie
04-06-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w charakterze psychologa/terapeuty

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie jednej osoby do prowadzenia zajęć psychologiczno- pedagogicznych dla młodzieży w placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego Youth Point ramach projektu pt.: „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – kompleksowe usługi społeczne...
Gdańsk,
pomorskie
04-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij