Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa frezarko - wiertarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa frezarko - wiertarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „DIAMSEC -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „DIAMSEC - ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych” dla WETI PG
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie egzemplarza modelowego samoobsługowego stanowiska...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie egzemplarza modelowego samoobsługowego stanowiska bankowego w Projekcie BIOPUAP dla KSMM WETI PG.
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Ogłoszenie o naborze pracownika - montażysta nagrań wideo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Ogłoszenie o naborze pracownika - montażysta nagrań wideo
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzacych koła informatyczne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzacych koła informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego"
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Wykonanie lamelki FIB oraz zdjęć transmisyjnym mikroskopem elektronowym wraz z analizą danych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Wykonanie lamelki FIB oraz zdjęć transmisyjnym mikroskopem elektronowym wraz z analizą danych na potrzeby projektu „Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw”, finansowanego z NCN, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki...
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługę wykonania serwisu akumulatorów hydraulicznych ORSTA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługę wykonania serwisu akumulatorów hydraulicznych ORSTA 1dm3 , 2,5dm3,16 dm
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Wykonanie i dostawa 250 sztuk koszulek z dwu- i jednokolorowym nadrukiem dla Wydziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Wykonanie i dostawa 250 sztuk koszulek z dwu- i jednokolorowym nadrukiem dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Wykonanie zadań badawczych przewidzianych w projekcie grantowym BIONANOVA w zakresie obejmującym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Wykonanie zadań badawczych przewidzianych w projekcie grantowym BIONANOVA w zakresie obejmującym eksperymenty w modelach zwierzęcych, badania molekularne i histologiczne.
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa destylatora parowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa destylatora parowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa potencjostatu/galwanostatu wraz z oprzyrządowaniem do badań elektrochemicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa potencjostatu/galwanostatu wraz z oprzyrządowaniem do badań elektrochemicznych
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro- pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska...
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa tabletów graficznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa tabletów graficznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa zestawu do analiz stopnia biotoksyczności na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa zestawu do analiz stopnia biotoksyczności na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa oprogramowania naukowo-badawczego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa oprogramowania naukowo-badawczego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych tj. koszulek i bluz z logo Politechniki Gdańskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych tj. koszulek i bluz z logo Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa stanowiska projektowo-produkcyjno-pomiarowego specjalistycznych inteligentnych anten...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa stanowiska projektowo-produkcyjno-pomiarowego specjalistycznych inteligentnych anten wykorzystujących zaawansowane techniki druku 3D do pracy w trudnych warunkach przemysłowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa stanowiska dydaktyczno-badawczego do analizy systemu uzdatniania i dystrybucji wody...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa stanowiska dydaktyczno-badawczego do analizy systemu uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia w ramach „Grantu na innowacje dydaktyczne” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa przenośnych komputerów dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na 2...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa przenośnych komputerów dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na 2 części
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa urządzeń i elementów armatury na potrzeby projektu "Rozwój technologii otrzymywania eteru...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa urządzeń i elementów armatury na potrzeby projektu "Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów"
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa elementów elektronicznych wprowadzających w świat IoT dla Centrum Nauczania Matematyki i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa elementów elektronicznych wprowadzających w świat IoT dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska”
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

„Dostawa licencji oprogramowania w ramach projektu “Negative CO2 emission gas power plant...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
„Dostawa licencji oprogramowania w ramach projektu “Negative CO2 emission gas power plant NOR/POLNORCCS/NEGATIVE-CO2-PP/0009/2019” projekt współfinansowany ze środków POLNOR 2019 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” z podziałem na dwie części: Część nr 1: oprogramowanie do...
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Przeprowadzenie szkoleń w temacie: - Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017) –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Przeprowadzenie szkoleń w temacie: - Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017) – poziom Foundation, zakończony akredytowanym egzaminem „PRINCE2® Foundation (2017)”; - Zarządzanie ryzykiem w projekcie zgodnie z metodyką M_o_R® (Management of Risk) – poziom Foundation, zakończony...
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Sukcesywne wykonywanie pisemnych korekt oraz tłumaczeń językowych tekstów artykułów technicznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Sukcesywne wykonywanie pisemnych korekt oraz tłumaczeń językowych tekstów artykułów technicznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Morska w Gdyni.
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 4
Gdynia,
pomorskie
22-11-2020

Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Morskiej 81-87 oraz w rejonie ul. Grabowo w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Morska w Gdyni.
Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Morskiej 81-87 oraz w rejonie ul. Grabowo w Gdyni
Gdynia,
pomorskie
22-11-2020

Przetarg nieograniczony - Dostawa,wymiana i wdrożenie systemu cyfrowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Przetarg nieograniczony - Dostawa,wymiana i wdrożenie systemu cyfrowej...
Gdańsk,
pomorskie
22-11-2020

Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych.
Gdańsk,
pomorskie
18-10-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij