Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa źródeł promieniotwórczych zawierających izotop jod-125 wraz z ich cykliczną wymianą w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Dostawa źródeł promieniotwórczych zawierających izotop jod-125 wraz z ich cykliczną wymianą w aplikatorze ocznym 14-sto ziarnowym - DFP.271.43.2019.AM
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę"-prawa znak:5/VI/2019
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-361/19
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

SA-271-50/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
SA-271-50/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 29.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

SA-271-51/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
SA-271-51/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 21.08.2019 - 29.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników projektu pn.: "Młody Inżynier Odkrywca - Szkolna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki.
Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników projektu pn.: "Młody Inżynier Odkrywca - Szkolna Akademia Techniki", (umowa z dnia 30.01.2019 r., nr POWR.03.01.00-00-T032/18), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Dostawa stanowisk do pomiarów izolacyjności akustycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki.
Dostawa stanowisk do pomiarów izolacyjności akustycznej
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych usług eksperckich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. media-press.tv Spółka Akcyjna.
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie kadrowe zespołu B+R realizującego badania na telewizyjnych metadanych zgromadzonych w 28 językach europejskich mające na celu określenie kluczowych kryteriów identyfikacyjnych i systematyzowania treści w celu jednoznacznej i automatycznej identyfikacji treści...
Krakow,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe 01/2019/ZBR z dnia 4 czerwca 2019 r. na 5 stanowisk w Zespole B+R projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ONEMOREGAME.STUDIO Sp. z o.o..
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projekcie na jednym z 5 odrębnych stanowisk: 2.1.1. Starszy analityk strumieni danych sensorycznych; 2.1.2. Specjalista Affective Computing; 2.1.3. Specjalista Affective Computing; 2.1.4. Specjalista Data Scientist;...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe 01/2019/KZP z dnia 4 czerwca 2019 r. na stanowisko Kierownika Zarządzającego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ONEMOREGAME.STUDIO Sp. z o.o..
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: 1. nadzór merytoryczny nad prawidłowością̨ przebiegu prac projektowych, 2. opracowanie i utrzymywanie planu zarzadzania projektem, oraz uzgadnianie i akceptacja planu zarzadzania projektem z kierownictwem Zamawiającego, 3. opracowanie i utrzymywanie...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe 01/2019/KBR z dnia 4 czerwca 2019 r. na stanowisko Kierownik B+R projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ONEMOREGAME.STUDIO Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projekcie na stanowisku Kierownika Badań i Rozwoju Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: 1. przygotowania szczegółowego harmonogramu prac badawczych 2. delegowania zadań do poszczególnych członków personelu badawczego...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup odczynników biologicznych 05 06 2019 J

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Recombinant Rabbit IgG, monoclonal isotype control • suitable for: ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P, CHIPseq, IP; • storage buffer: pH: 7.20, preservative: 0.01% sodium azide, constituents: 59% PBS, 40% Glycerol, 0.05% BSA; • concentration: 200 µg at 1.667 mg/ml; • purity: Protein A purified; • form:...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Dostawa proszku tytanu (Ti), który zostanie wykorzystany w produkcji komponentów (wkładek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INNERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku tytanu (Ti), który zostanie wykorzystany w produkcji komponentów (wkładek odlewniczych) w procesie technologicznym wytworzenia in situ monolitycznych stref kompozytowych w odlewach. Dopuszczalne wartości lub zakresy wartości składu chemicznego...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup odczynników chemicznych 05 06 2019 C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Dichloromethane anhydrous, ≥99.8% under septum 1L *2 75-09-2 2. Dichloromethane anhydrous, ≥99.8% under septum 100ml *2 75-09-2 3. N,N-Dimethylformamide anhydrous, ≥99.8%, under septum 1L *2 68-12-2 4. N,N-Dimethylformamide anhydrous, ≥99.8%, under septum 100ml *1 68-12-2 5. Tetrahydrofuran...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup materiałów laboratoryjnych 05 06 2019 E

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
Filtry strzykawkowe do sterylnej filtracji próbek biologicznych, pożywek do hodowli komórkowych i surowicy, rozmiar porów: 08,/0,2 μm, śr. filtra: 32 mm, obszar filtracji ok. 5,8 cm3, dwuwarstwowa membrana, 50 szt./op. - 2 opakowania
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup odczynników chemicznych 05 06 2019 D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. t-Boc-N-amido-PEG1-amine 1g *1 127828-22-2 2. t-Boc-N-amido-PEG2-Amine 1g *1 153086-78-3 3. 2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol 25g *1 139115-91-6 4. BocNH-PEG4-OH 1g *1 106984-09-2 5. BocNH-PEG3-OH 1g *1 139115-92-7 6. Palladium on carbon, 10 wt. % loading, matrix activated carbon...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup odczynników chemicznych 05 06 2019 B

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Polymer metal scavenger, functional group: Mercaptopropyl application: metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg 25g *1 1225327-73-0 2. Lactide polymer 1g *1 26680-10-4 3. Poly(D,L-lactide) 1g *1 26023-30-3
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zakup kompletu komputerów niezbędnych do pracy pracowników CBR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Pełna treść zapytania ofertowego i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym pliku. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu komputerów niezbędnych do pracy pracowników CBR. Komplet składa się z następujących elementów: 1) Komputer typu serwer – 1 sztuka 2) Stacja Robocza...
Warszawa,
małopolskie
12-06-2019

Publikacja 23 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka piersi w czterech portalach WWW o zasięgu co...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O..
1.1 Przedmiotem zamówienia jest publikacja 23 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka piersi w czterech portalach WWW o zasięgu co najmniej lokalnym (obejmujący powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, gorlicki oraz miasto Tarnów) na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu...
Tuchów,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF), zwanego dalej Raportem oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (dalej: gmin SMK), tj.: Kraków, Biskupice, Czernichów,...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe na realizację prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Farmapia Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania innowacyjnych produktów wspomagających odżywianie. Produktami będą maść propolisowa oraz nalewka propolisowa. W ramach zamówienia zostanie opracowana...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Nr postępowania: MOWES/07/MZ/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla uczestników i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej (wizerunek organizacji i promowanie działań) dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ZIELONKI.
Część zamówieni nr 1 – Badanie przesiewowe słuchu. 1) opracowanie przez oferenta ankiety dotyczącej reakcji słuchowych dziecka, 2) badanie otoskopowe uszu wraz z wywiadem, 3) badanie słuchu audiometrem, 4) opracowanie i przygotowanie sprawozdania po każdym działaniu, 5) przygotowanie przez...
Zielonki,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 005/2019 na dostawę i montaż nowej arkuszowej maszyny sitodrukowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej arkuszowej maszyny sitodrukowej w konfiguracji z tunelem susząco-utwardzającym i stackerem. Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia: • maksymalny format arkusza nie mniejszy niż 740 x 1020 [mm]; • minimalny...
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe na organizację Akademii Partycypacji Publicznej (usługi hotelowe, cateringowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE.
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (dalej Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty - w związku z realizacją projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” (nr umowy POWR.02.16.00-00-0029/16) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II....
Kraków,
małopolskie
12-06-2019

Dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie linii demonstracyjnej do produkcji mieszanek bezhalogenowych wzbogaconych o nanonapełniacze HNT o funkcjonalnościach i parametrach technicznych opisanych w tabelach poniżej składająca się z następujących elementów:...
Myślenice,
małopolskie
12-06-2019

Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w trybie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w trybie zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania „Program Budowy Chodników":
Kraków,
małopolskie
11-06-2019

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.
Kraków,
małopolskie
11-06-2019

Remont kapitalny wymiennikowni ciepła wraz z montażem zaworów regulacyjnych c.w.u. w Domu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Remont kapitalny wymiennikowni ciepła wraz z montażem zaworów regulacyjnych c.w.u. w Domu Studenckim nr 1 (DS-1)- "Olimp" przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-391/19
Kraków,
małopolskie
11-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij