Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Świadczenie usług terapii uzależnień osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
I. W ramach świadczonych usług wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia: 1) terapii uzależnień skoncentrowanej na pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), od komputera, internetu, hazardu, zakupów oraz pracy, 2) określonej dokumentacji projektowej,...
Zielona Góra,
lubuskie
25-11-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę urządzenia rozdrabniająco-załadunkowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Dostarczenie stacjonarnego urządzenia rozdrabniająco – załadunkowego o sile przerobowej min 100 t/dobę. Zadaniem urządzenia będzie wstępne rozdrobnienie wsadu ( węgla brunatnego) np. za pomocą łyżki rozdrabniającej a następnie załadowanie rozdrobnionego wsadu do zasobnika z wydajnością nie mniejszą...
Sieniawa-Osiedle Górnicze,
lubuskie
25-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup zasilacza laboratoryjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
25-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup elektrycznych podajników taśm w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
25-11-2019

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do budynków Laboratorium...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do budynków Laboratorium Drogowego i Obwodu Drogowego znajdujących się w Zielonej Górze ul. Racula - Wierzbowa
Warszawa,
lubuskie
22-11-2019

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Droszkowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Droszkowie. Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się: 1. Wymagania niezbędne: – wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne, – umiejętność organizowania zajęć...
Zielona Góra,
lubuskie
22-11-2019

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Kalsku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej wKalsku. Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się: 1. Wymagania niezbędne: – wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne, – umiejętność organizowania zajęć świetlicowych,...
Zielona Góra,
lubuskie
22-11-2019

47/11/2019: Dostawa nr 2 armatury specjalnej do budowy stanowiska badawczego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia nr 47/11/2019 jest armatura specjalna, której specyfikacja przedstawiona została w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy na zakup przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 – „wzór umowy”. • Kwestie...
Zielona Góra,
lubuskie
22-11-2019

Usuwanie nalotów drzew i krzewów na siedliskach nieleśnych, na terenie Nadleśnictwa Kłodawa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nalotów sosny, brzozy i innych drzew oraz krzewów na siedliskach nieleśnych: wrzosowiska (4030), torfowiska wysokie (7110), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), torfowiska nakredowe (7210), obniżenia na podłożu torfowym (7150). Prace obejmują restytucję...
Szczecin,
lubuskie
22-11-2019

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu, oprogramowania i mebli do wyposażenia pracowni informatycznej i językowej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: I część –sprzęt do pracowni językowej II część- sprzęt do pracowni multimedialnej III część – oprogramowanie IV część - meble...
Żary,
lubuskie
22-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup transformatora separacyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
22-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup zgrzewarki kondensatorowej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
22-11-2019

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Leśniowie Wielkim.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Leśniowie Wielkim. Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się: 1. Wymagania niezbędne: – wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne, – umiejętność organizowania zajęć...
Zielona Góra,
lubuskie
21-11-2019

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Przytoku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Przytoku. Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się: 1. Wymagania niezbędne: – wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne, – umiejętność organizowania zajęć...
Zielona Góra,
lubuskie
21-11-2019

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Świdnicy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Świdnicy. Od kandydata na stanowisko Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (PAS-Z) wymaga się: 1. Wymagania niezbędne: – wykształcenie: pedagogiczne lub pokrewne, – umiejętność organizowania zajęć...
Zielona Góra,
lubuskie
21-11-2019

Realizacja prac badawczo - rozwojowych dla Firmy "Elmark" PHU Marek Lehmann

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "Elmark" PHU Marek Lehmann.
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa polegająca na opracowaniu nowego produktu - sterownika do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej. W ramach projektu powinny zostać przeanalizowane hybrydowe układy generacyjne i magazynujące energię, tj.: turbiny wodne,...
Zielona Góra,
lubuskie
21-11-2019

Dostawa mebli w ramach realizacji projektu pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI.
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa mebli w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. 2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
Żagań,
lubuskie
21-11-2019

Przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli –Kurs Kwalifikacyjny z zakresu coachingu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli – Kurs Kwalifikacyjny z zakresu coachingu edukacyjnego. Wykonawca powinien: • zapewnić kadrę szkoleniową umożliwiającą prawidłową realizację szkolenia, • przygotować materiały szkoleniowe, • wydać zaświadczenia...
Zielona Góra,
lubuskie
21-11-2019

Usługa wykonania gadżetów promujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu „Modernizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI.
4. l.p Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu Ilość sztuk 1. Kubek termiczny Kubek termiczny LOCK 440 ml Wnętrze ze stali, szczelne zamknięcie nieprzepuszczające cieczy oraz blokadą zamka. Znakowanie. 200 szt. 2. Parasol Parasol sztormowy RO 7943 składany Ticimo z elastycznym zaczepem na rękę. Rama i...
Międzyrzecz,
lubuskie
21-11-2019

Dostawa 8 pułapek żywołownych służących do odłowu norki amerykańskiej i 7 pułapek do odłowu szopa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 15 szt. pułapek i urządzeń GSM służących do obsługi pułapek żywołownych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dotyczący danych technicznych, jakie musi spełniać pułapka żywołowna zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 1 . Urządzenia GSM mają za...
Szczecin,
lubuskie
20-11-2019

REALIZACJA CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO: „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA ” DLA 6...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AL EDUKACJA LENA ANDRZEJEWSKA CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych dla 6 uczestników projektu pn.: „Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Realizacja kursów zawodowych umożliwi...
Oborniki,
lubuskie
19-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu wyposażenia na plac zabaw.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2019z dnia 08.11.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - detektor metalu do pudełek styropianowych o szerokości min. 400mm i wysokości min. 300 mm) -...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2019z dnia 08.11.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - Pełna wersja oprogramowania umożliwiająca parametryzację prób, i obróbkę danych wraz z analizą...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

„Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie technik weterynarii” w ramach realizacji projektu „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego ze środków...
Kamień Mały,
lubuskie
19-11-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SŁUBICKI.
Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych. W ramach zamówienia: Cykl czterech warsztatów gastronomicznych praktyczno-teoretycznych 20 h x 2 gr. x 6 os. Warsztaty praktyczne dla 12 uczniów SOSW: Organizacja przyjęć okolicznościowych 8 h x 2 gr x 6 os. Kurs carvingu...
Słubice,
lubuskie
19-11-2019

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.4.2.2019/2 na zakup materiałów do budowy prototypu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu: 1. Materiały do budowy obudowy 2. Materiały do budowy izolacji 3. Materiały do budowy konstrukcji 4. Materiały do budowy drzwi pokrywy 5. Materiały do budowy mieszarki 6. Materiały do budowy osłony wsadu...
Świebodzin,
lubuskie
18-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/LmS/2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST".
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego pobytu integracyjnego dla 57 uczestników projektu „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...
Świebodzin,
lubuskie
18-11-2019

Realizacja prac badawczo - rozwojowych dla Firmy "Elmark" PHU Marek Lehmann

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "Elmark" PHU Marek Lehmann.
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa polegająca na opracowaniu nowego produktu sterownika - do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej. W ramach projektu powinny zostać przeanalizowane hybrydowe układy generacyjne i magazynujące energię, tj.: turbiny wodne,...
Warszawa,
lubuskie
18-11-2019

Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO - DREZDENECKI.
Realizacja projektu pn.: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich” Przedmiotem zamówienia są usługi i dostawy w podziale na zadania częściowe: Zadanie częściowe nr 1: Usługi edukacyjne – zajęcia kształtujące...
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
18-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij