Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 8/OWES/2019 W POSTĘPOWANIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu: „Rozkręcamy społeczny biznes!”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej RPO Lubuskie 2020 wymienionych w załączniku 1A. Dostarczane materiały do siedziby...
Słubice,
lubuskie
28-10-2019

Wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 24 uczestników Dziennego Domu Opieki w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INSTEL.
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi cateringowe dla 24 uczestników Dziennego Domu Opieki w Modrzycy, ul. Świerkowa 13, 67-106 Otyń w ramach projektu „Dom Opieki w Gminie Otyń” Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna 7.5. Usługi Społeczne, współfinansowany przez Unię...
Świebodzin,
lubuskie
28-10-2019

Drutowe centrum elektroerozyjne– 1 szt, nowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DREAMPEN Dariusz Libera.
Zakup drutowego centrum elektroerozyjnego jest niezbędnym elementem inwestycji warunkującym wdrożenie nowych innowacyjnych produktów w postaci samochodowych odświeżaczy powietrza z materiału EVA w dwóch różnych kształtach (prostokąt i okrąg). Urządzenie jest niezbędne w procesie wycinania...
Zielona Góra,
lubuskie
28-10-2019

Uchwyty i klucze dynamometryczne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Uchwyt walcowaty typu „D” - Przyłącze gwintowane M8 - Silikonowa część chwytowa - kolor: niebieski RAL 5010 - wymiary: L130xD25 ±10 [mm] - do zastosowań w medycynie (wielokrotna sterylizacja) 2. Uchwyt walcowaty typu „D” - Przyłącze gwintowane M6 - Silikonowa część chwytowa o długości 95 mm -...
Zielona Góra,
lubuskie
25-10-2019

Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), przeprowadzenie grupowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Nowy Sącz,
lubuskie
25-10-2019

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych obejmujących zagadnienia związane z opracowaniem nowego rodzaju...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ave Cuprum Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe stanowiące część projektu, wykonywanych w formule podwykonawstwa, dotyczące zakresu mikrobiologii i obejmujące: ● badanie kontaminacji: o badania kontaminacji powierzchni...
Żary,
lubuskie
25-10-2019

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych obejmujących zagadnienia związane z opracowania nowego rodzaju...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ave Cuprum Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresie wzornictwa obejmujących następujące etapy: • Badanie formy, funkcji i konstrukcji istniejących sprzętów wykonanych z materiałów takich jak tworzywa sztuczne, stal...
Żary,
lubuskie
25-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu licencji oprogramowania do projektowania schematów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
24-10-2019

Usługa polegająca na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi i kosztorysami dla: 1. Budowa miejsca wypoczynku ku nad jeziorem „Marwicko”, nr ewid. działki 1004 obejmująca:  3 drewniane zadaszenia,  4 drewniane tablice edukacyjne,  2 drewniane stojaki...
Szczecin,
lubuskie
24-10-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA OKAPÓW W BUDYNKU NR 17 PRZY UL. SŁUBICKIEJ 10...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA OKAPÓW W BUDYNKU NR 17 PRZY UL. SŁUBICKIEJ 10 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 80/PN/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
23-10-2019

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.4.2.2019 na dostawę materiałów do budowy prototypu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REMIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do budowy prototypu: 1. Materiały do budowy obudowy 2. Materiały do budowy izolacji 3. Materiały do budowy konstrukcji 4. Materiały do budowy drzwi pokrywy 5. Materiały do budowy mieszarki 6. Materiały do budowy osłony wsadu...
Świebodzin,
lubuskie
23-10-2019

Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii – 1 szt. 2. Aparat do terapii polem magnetycznym – 1 szt. 3. Aparat do elektroterapii – 1 szt. 4. Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa – 1 szt. 5. Głowica bezobsługowa wieloczęstotliwościowa – 1 szt. 6. Urządzenie – kamera –...
Zielona Góra,
lubuskie
23-10-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/10/2019z dnia 15.10.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. TOKARKA CNC, ze sterowaniem (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - sterowanie Siemens - wyświetlacz min. 10,4 ” - automatyczne, centralne sterowanie - symulacja...
Słubice,
lubuskie
23-10-2019

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1) Opis przedmiotu zamówienia. 2) E-usługi. 3) Dostawa systemu GIS. 4) Usługi szkolenia z zakresu obsługi i administrowania aplikacją webową e-usług (e-portal i geoportal), strony www, systemu GIS i zakupionych dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego. 5) Dostawa i uruchomienie serwera na...
Międzyrzecz,
lubuskie
23-10-2019

Zakup i dostawa artykułów plastycznych na zajęcia arteterapii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów plastycznych na zajęcia arteterapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV...
Kożuchów,
lubuskie
22-10-2019

"Promocja marki AMB Software na rynkach perspektywicznych” – kompleksowa organizacja wyjazdów na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "AMB SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdów na targi i imprezy branżowe: Consumer Electronic Show (CES) 2020 – Las Vegas/Newada, USA zgodnie z poniższą specyfikacją: Termin targów: zgodnie ze wskazaniem organizatora Liczba uczestników: 3 Liczba noclegów: 7 Usługa obejmuje: Etap...
Zielona Góra,
lubuskie
22-10-2019

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz osób pracujących,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROFECTUS MARCIN JANKOWSKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku.
Wrocław,
lubuskie
22-10-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI.
Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych. W ramach zamówienia: Kurs Cisco CCNA R&S z certyfikacją - 24 os. Kurs CCNA Security z certyfikacją - 4 os. Kurs CISCO CCNP – 2 os. x 70 h. Kurs CCNA Wireless – 22 os. x 70 h. Kurs MCSA Windows Server 2016 – 2 os. X...
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
22-10-2019

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Głusko.
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Głusko- II postępowanie
Dobiegniew,
lubuskie
21-10-2019

PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
21-10-2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Smolarz w latach 2020-2021

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz.
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Smolarz w latach 2020-2021
Drezdenko,
lubuskie
18-10-2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w roku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie.
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w roku 2020.
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
18-10-2019

Zaproszenie do składania ofert na usługi asystent rodziny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO - EDUKACYJNO - GOSPODARCZEGO.
Przedmiot zamówienia – Zatrudnienie na umowę zlecenie Asystenta rodziny w związku z realizacją w partnerstwie Projektu pt „NIE dla wykluczenia”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7 Równowaga...
Żary,
lubuskie
18-10-2019

Zaproszenie do składania ofert asystent osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO - EDUKACYJNO - GOSPODARCZEGO.
Przedmiot zamówienia – Zatrudnienie na umowę zlecenie Asystenta osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją w partnerstwie Projektu pt „NIE dla wykluczenia”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi...
Żary,
lubuskie
18-10-2019

3/DDS/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 1950 godzin usług w charakterze Trenera Pracy na terenie powiatu żagańskiego w okresie od dnia podpisania umowy ( październik 2019r.) do 30 listopada 2021 r. w ramach projektu „Droga do Samodzielności”. W ramach zadania przewiduje się zaangażowanie min....
Żagań,
lubuskie
18-10-2019

2/DDS/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 1950 godzin usług w charakterze Trenera Aktywności na terenie powiatu żagańskiego w okresie od dnia podpisania umowy ( październik 2019r.) do 30 listopada 2021 r. w ramach projektu „Droga do Samodzielności”. W ramach zadania przewiduje się zaangażowanie...
Żagań,
lubuskie
18-10-2019

1/DDS/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 1872 godzin usług w charakterze specjalistów ds. aktywizacji ( koordynatorów pracowni) w okresie 26 miesięcy w ramach projektu „Droga do Samodzielności”. W ramach zadania przewiduje się zaangażowanie 3 specjalistów ds. aktywizacji- koordynatorów pracowni...
Żagań,
lubuskie
18-10-2019

Zrealizowanie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Popyt na certyfikat – edycja II”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EWELINA PODZIOMEK ADVANCE EWELINA PODZIOMEK.
Część 1: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru sportowego– dla łącznie 20 osób, tj.: a) Szkolenie „Trener personalny z dietetyką sportową”. Część 2: Przeprowadzenie szkoleń z obszaru kosmetycznego– dla łącznie 30 osób, tj.: a) Szkolenie „Kosmetyczka”. Moduł I Makijaż permanentny brwi i ust Moduł II...
Koziegłowy,
lubuskie
18-10-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SŁAWA.
Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym. W ramach zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej...
Sława,
lubuskie
18-10-2019

Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Dostawa i wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
Zielona Góra,
lubuskie
17-10-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij