Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wyjazdy do wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
dolnośląskie
03-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/10.04.02-02/DS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Zakres zadań Wykonawcy i charakterystyka usługi cateringowej: Dostarczenia każdego dnia zajęć cateringu (wyżywienia), w skład którego wejdą następujące elementy: Ciepły posiłek: • danie jednogarnkowe lub porcja mięsa/ryby, dodatki (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) oraz surówka (minimalna...
Warszawa,
dolnośląskie
03-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10.04.02-02/DS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiot zamówienia złożony jest z trzech części i obejmuje przeprowadzenie poniższych elementów: CZĘŚĆ A: Przedmiot zamówienia: warsztaty grupowe z poruszania się na rynku pracy Zakres i czas trwania: 9 grup x 15 osób (łącznie: 135 uczniów) x 2 dni x 8h; łącznie 16h/ grupa, (1h = 45 min + 15...
Warszawa,
dolnośląskie
03-06-2019

Zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych prototypu statku powietrznego, które...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BZB UAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów konstrukcyjnych prototypu statku powietrznego, które zostaną wykorzystane w badaniach przemysłowych w III Etapie projektu. Zamówienie składa się z następujących elementów: 1. Kontroler lotu - 2 zestawy, 2. Silnik główny 3....
Wrocław,
dolnośląskie
03-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi psychologiczne dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GŁOGOWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego dla celów realizacji projektu. 2. Realizacja zadania: - prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu (osób z niepełnosprawnością intelektualną) przez cały...
Głogów,
dolnośląskie
03-06-2019

Dostawa folii podłożowych do powlekania silikonem i innymi substancjami z przeznaczeniem dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych DOLPAP Sp. z o.o..
Dostawa do siedziby zamawiającego następujących materiałów: 1. Folia typu MO PP w ilości 6 t o następujących parametrach technicznych: – Grubość – 100 µm +/- 5% zgodnie z ISO 4593 – Szerokość – 1570 mm – Kolor – biały/mleczny – Średnica wewnętrzna rdzenia (tulei) – 152 mm – Aktywowana...
Chojnów,
dolnośląskie
03-06-2019

Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem ramienia nalewczego produktów do autocystern dla Instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. W zakresie realizacji zadania jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego ramienia nalewczego do autocystern dla 5 produktów - Roflex T70L, Rostabil TTDP, Rostabil DPDP, Rostabil DDPP, Rostabil TDP (Karty charakterystyki produktów w załączniku 7). W skład zamówienia wchodzi: A. Dostawa:...
Brzeg Dolny,
dolnośląskie
03-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 18/2019 dotyczące specjalisty na stanowisko Senior full stack Developer dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wsparcia merytorycznego oraz technicznego , realizacja i koordynowanie prac programistycznych dla prac badawczych, rozwojowych i przedwdrożeniowych w Projekcie, w zakresie nowych źródeł danych dla baz predykcji lotów oraz integracji z innymi systemami...
Warszawa,
dolnośląskie
01-06-2019

Termin składania ofert: 10.06.2019r. godz. 15.30. Wykonanie analizy łącznej wydajności hydrantów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 10.06.2019r. godz. 15.30. Wykonanie analizy łącznej wydajności hydrantów wewnętrznych - zamiana DN52 na DN25 w obiektach oświatowych Gminy Wrocław w podziale na zadania.
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz. 11:00 Remont i przebudowa dachu budynku Internatu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 17.06.2019 r. godz. 11:00 Remont i przebudowa dachu budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Walerego Sławka 4 we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Kompleksowe urządzenie do pomiaru cech fizjologicznych i cyfrowego obrazowania roślin wraz z sondą...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Kompleksowe urządzenie do pomiaru cech fizjologicznych i cyfrowego obrazowania roślin wraz z sondą WET-KIT i przepuszczalnomierzem.
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Dostawa suszarki próżniowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa suszarki próżniowej
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

usługa monitorowania systemu sygnalizacji pożaru SSP obiektu USK w Alarmowym Centrum Odbioru...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
usługa monitorowania systemu sygnalizacji pożaru SSP obiektu USK w Alarmowym Centrum Odbioru Alarmów Pożarowych
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

dostawa laktatorów szpitalnych w ilości 5szt dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa (ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
dostawa laktatorów szpitalnych w ilości 5szt dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa (ul. Chałubińskiego3, 1 piętro).
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Dostawa artykułów sypkich i innych spożywczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa artykułów sypkich i innych spożywczych
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

USŁUGA POGWARANCYJNEJ KONSERWACJI I DORAŹNEJ NAPRAWY (NA ZLECENIE) URZĄDZEŃ DO NISZCZENIA DOKUMENTÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
USŁUGA POGWARANCYJNEJ KONSERWACJI I DORAŹNEJ NAPRAWY (NA ZLECENIE) URZĄDZEŃ DO NISZCZENIA DOKUMENTÓW
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

OVFMP-1B.7 WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
OVFMP-1B.7 WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku diagnostycznym Patomorfologii przy ul. M....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku diagnostycznym Patomorfologii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy
Toruń,
dolnośląskie
31-05-2019

ZP-54/2019 - Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-54/2019 - Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScript
Toruń,
dolnośląskie
31-05-2019

Dostawa mikrokontrolerów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą upublicznienia na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych...
Bukowice,
dolnośląskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi wsparcia procesu rozwojowego uczestników projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ.
rzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi wsparcia procesu rozwojowego uczestników projektu w ramach projektu „E-Senior. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w...
Łobżenica,
dolnośląskie
31-05-2019

Szkolenie dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

„Zakup 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: Transgraniczne zapobieganie i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZGORZELEC.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG...
Zgorzelec,
dolnośląskie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe NR 24/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH.
Usługa podniesienia kompetencji zawodowych jednego Uczestnika/Uczestniczki, w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego praktycznego kursu kroju i szycia na poziomie zaawansowania zdiagnozowanym przez...
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/0029/9.1.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "OPTIMO MODO".
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 200 uczestników projektu pt. "Motywacja - aktywizacja - przyszłość !", w wymiarze 5 godzin zegarowych na osobę, łącznie 1000 godzin zegarowych. Uczestnikami projektu jest 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/0029/9.1.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "OPTIMO MODO".
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług psychologa dla 200 uczestników projektu pt. "Motywacja - aktywizacja - przyszłość !", w wymiarze 3 godzin zegarowych na osobę, łącznie 600 godzin zegarowych. Uczestnikami projektu jest 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/0029/9.1.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "OPTIMO MODO".
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług konsultanta ds. poradnictwa specjalistycznego dla 200 uczestników projektu pt. "Motywacja - aktywizacja - przyszłość !", w wymiarze 4 godzin zegarowych na osobę, łącznie 800 godzin zegarowych. Uczestnikami projektu jest 200 osób zagrożonych...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/0025/9.1.1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "OPTIMO MODO".
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 100 uczestników projektu pt. „Integracja – aktywizacja – sukces !”, w wymiarze 5 godzin zegarowych na osobę, łącznie 500 godzin zegarowych. Uczestnikami projektu jest 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
31-05-2019

ZO nr 01/05/2019/Z004/57/BP zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców odpowiedzialnych za zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie oraz wdrożenie aplikacji do wykonywania testów automatycznych w SAP.
Wrocław,
dolnośląskie
31-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij