Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu stanu bezpieczeństwa, zakończone raportem zawierającym rekomendacje zapisu w dokumentach: a. polityka bezpieczeństwa dla systemów finansowych, b. szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu, c. procedury bezpiecznej eksploatacji Dodatkowo...
Warszawa,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Przedmiotem zamówienia jest system informatyczny, który będą tworzyć następujące elementy: • interfejs przyjmowania raportów finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej określonymi w: o Ustawie o rachunkowości (UoR); o Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);...
Warszawa,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 18.05.2019 dotyczące wyboru Podwykonawcy biorącego udział w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie spójnego słownika taksonomicznego opisującego ustrukturyzowane dane finansowe i niefinansowe o spółkach w standardzie XBRL dla schematów sprawozdań finansowych: a. opracowanych przez Ministerstwo Finansów, w zakresie wprowadzenia obowiązku sporządzania...
Warszawa,
łódzkie
27-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD/2019/OUT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA.
I część zamówienia Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych przez Uczestników Projektu. Tematyka szkoleń wynika z analizy rynku pracy woj. łódzkiego oraz zidentyfikowanych potrzeb Uczestników Projektu. Przed rozpoczęciem szkoleń zostanie opisany standard...
Warszawa,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe numer 5/NU-MED_PROJ2/2019 dotyczące świadczenia usług przewozu osób w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie jest zamówieniem podzielonym na 2 części (część A i część B) , które należy traktować oddzielnie. Każdy z oferentów może przedstawić ofertę na jedną lub obie części zamówienia. Każda część zamówienia będzie rozpatrywana rozdzielnie - oferty będą oceniane niezależnie od siebie i będą...
Tomaszów Mazowiecki,
łódzkie
27-05-2019

Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach zadania 4 – część 3

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach zadania 4 – część 3, dla NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. o asortymencie wskazanym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZP/01/05/2019 (m.in.: stoper - timer elektroniczny, probówki, rękawiczki diagnostyczne, szklana...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Warsztaty wyjazdowe- wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia się ) dla łącznie 20 osób,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PABIANICKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH.
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie na terenie województwa łódzkiego w miesiącu czerwcu 2019r. dwudniowych wyjazdowych warsztatów skupiających się na tematyce procesu usamodzielnienia oraz przygotowania do wejścia w samodzielne dorosłe życie dla łącznie 20 osób, w tym: 1) 10 osób...
Pabianice,
łódzkie
27-05-2019

Zakup albuminy surowicy wołowej - 322019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup albuminy surowicy wołowej (BSA – ang. bovine serum albumin): - liofilizowany proszek lub kryształy; - czystość ≥98%; - pH 7; Ilość: 500 g Informacje dodatkowe: • Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia. • Wybrany Dostawca...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Zakup mierników - 262019A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup miernika/detektora jednogazowego przeznaczonego do monitorowania stężenia amoniaku: - wyświetlacz prezentujący aktualną wartość mierzonego stężenia; - odczyt w czasie rzeczywistym stężeń w cząstkach na milion (ppm); - zakres pomiarowy dla amoniaku od 0 ppm do min....
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego poprzez realizację study-tour’ów i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku do ogłoszenia.
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Zakup cieplarek - 312019C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) cieplarki, inkubatora o następującej specyfikacji: - wymuszony obieg powietrza; - z elektronicznym wyświetlaczem; - o pojemności min. 150 l brutto i min. 140 l netto; - o wymiarach zewnętrznych min. 500 × 600 × 800 mm ± 200 mm; - o wymiarach wewnętrznych min....
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Zakup pudełek na probówki - 182019M

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROTEON PHARMACEUTICALS S.A..
Przedmiotem zamówienia jest zakup pudełek 96-miejscowych na probówki typu PCR o następującej specyfikacji: - 8 × 12 miejsc; - w zestawie z przezroczystą, pyłoszczelną, autoklawowalną przykrywką wykonaną z poliwęglanu (PC); - stabilna podstawa wykonana z polipropylenu (PP); - z...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe nr 1/05/2019/SNR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ.
Przedmiot zamówienia: 1) Szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: A. Kierowca z prawem jazdy kat. C – 3 osób – średnio 50 h/szkolenie/os., B. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B – dla 15 osób – średnio 130 h/szkolenie/os. Efektem szkoleń...
Bilcza,
łódzkie
27-05-2019

Dostawa środków trwałych w postaci „System wyciągów do pyłów i wiórów”, w zakresie projektu pt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Systemu wyciągów do pyłów i wiórów”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4. Wymagane minimalne parametry oferowanego urządzenia są dostępne na zapytanie u osoby...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, w ramach realizacji projektu pn. "Szkoły...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MOSZCZENICA.
Przedmiot zamówienia składa się ze szkoleń dla nauczycieli. Zadanie obejmuje zorganizowanie i realizację 11 szkoleń: 1. Kreatywność w procesie uczenia się i nauczania, 2. Nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej, 3. Specyfika i formy indywidualizacji nauczania, 4. Eksperyment w przyrodzie,...
Moszczenica,
łódzkie
27-05-2019

Rozeznanie cenowe rynku w zakresie konsultacji i porady eksperckich w zakresie badań nad pochodnymi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FiLeClo Sp. z o.o..
Opis przedmiotu usługi: Ekspertyza i doradztwo badawcze w postaci: 1. konsultacji i porad eksperckich w zakresie badań i rozwoju nowych leków drobnocząsteczkowych, ich farmakologii oraz molekularnego mechanizmu ich działania 2. konsultacji i porad eksperckich w zakresie planowania i...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Rozeznanie cenowe rynku w zakresie usług NMR i analizy elementarnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FiLeClo Sp. z o.o..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, które może zostać zrealizowane w ramach projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY” współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje się...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Rozeznanie cenowe rynku w zakresie dostaw salinomycyny.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FiLeClo Sp. z o.o..
Opis przedmiotu zamówienia: 1. salinomycin, cas no 53003-10-4, 2. czystość C-NMR >98% 3. certyfikat 4. sukcesywne dostawy w czasie realizacji projektu w całkowitej ilości 10-50g 5. możliwość uzyskania w każdej chwili pełnej ilości substratu 6. możliwość zwiększenia zamówienia do...
Łódź,
łódzkie
27-05-2019

Stacja komputerowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. A.D. TECH. S.C. AGATA ZIMOŃ-BARTCZAK DARIUSZ IGNATOWICZ.
W opisie parametrów stacji komputerowej oraz osprzętu podano parametry oczekiwane lub równoważne parametrom oczekiwanym: 1. Intel Code i5-7600K,Quad Core, 3.80GHz, 6MB,LGA1151, 14nm,95W,VGA,BOX – 1 szt. -(specyfikacja techniczna-załącznik nr 1) 2. MSI Z270-A PRO, LGA1151, 4xDDR4, 1xM.2, 6xSATA3,...
Ozorków,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania telematycznego systemu analizy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Edyt-Mar Zbigniew Wiśniewski.
Zakres zadań jednostki naukowej w Projekcie obejmuje: • Przegląd literatury w dziedzinie projektu. • Przegląd czystości patentowej w dziedzinie projektu. • Wykonanie projektu technicznego modułowego systemu pomiaru obciążeń. • Wykonanie prototypu i jego wdrożenie (wraz z walidacją). • Wykonanie...
Pabianice,
łódzkie
27-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech zadań p.n.: Zadanie nr 1: Wymiana sieci...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE SIECI CIEPLNE W ZDUŃSKIEJ WOLI SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech zadań p.n.: Zadanie nr 1: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-27 do K-28, Zadanie nr 2: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-28 do K-29, Zadanie nr 3: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną -...
Zduńska Wola,
łódzkie
27-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 9/UE na dostawę zakuwarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN BUKPOL ŁAGODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
II. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza Zakuwarka do ustawiania narzędzi – 1 szt. Specyfikacja jak poniżej: Parametry nie gorsze niż: Zakres mocowanych narzędzi od fi3 do min. fi 25 mm Dla oprawek BT40 i BT50 Chłodzenie narzędzi Chłodzenie cieczą w obiegu...
Bukowiec,
łódzkie
27-05-2019

"Wykonanie badań w zakresie toksykologii rozrodczości dla związku EC313

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EVESTRA ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie eksperymentów zgodnie z harmonogramem. Wykonawca opracuje harmonogram badań przeprowadzanych w ramach danego zadania zawierający w szczególności: b) maksymalny czas dostarczenia substancji aktywnej c) okres walidacji metod (jeśli dotyczy),...
Nowy Dwór Mazowiecki,
łódzkie
27-05-2019

Przeprowadzenie testów mieszania z użyciem mieszalnika wysokoobrotowego /Performing tests of mixing...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA.
Przeprowadzenie prób technologicznych mieszania w siedzibie Dostawcy, w obecności pracowników Kupującego . Wymagane przygotowanie 6 - 10 mieszanek z użyciem wysokoobrotowego mieszalnika (napęd mieszalnika od dołu, dostępna misa / misy mieszająca 1 - 5 litrów). Mieszaniu podlegać będzie substancja...
Sieradz,
łódzkie
26-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019/PZ - na przeprowadzenie szkolenia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
Szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: A. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B – dla 3 osób, średnio 100h/szkolenie/os. B. Magazynier z obsługą programu Excel – dla 1 osoby, średnio 100h/szkolenie/os. Efektem szkoleń będzie nabycie...
Kielce,
łódzkie
25-05-2019

Doposażenie utworzonego DDOM w celu realizacji projektu: „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Doposażenie utworzonego DDOM w celu realizacji projektu: „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach” w sprzęt, spełniający warunki Oferty cenowej oraz zestawienia parametrów techniczno – użytkowych...
Pabianice,
łódzkie
24-05-2019

Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych związanych ze stworzeniem strategii produktowej,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fabelo Sp. z o.o..
Zadanie 1: Synteza i analiza: opracowanie strategii produktowej Usługa 1: Analiza trendów branżowych, społecznych i modowych Usługa 2: Analiza technologii, m.in. surowców, możliwości technicznych Usługa 3: Analiza konkurencji bezpośredniej i rozwiązań pozabranżowych (inspiracje) Usługa 4:...
Zduńska Wola,
łódzkie
24-05-2019

Zapytanie ofertowe na zakup środków trwałych: maszyny dziewiarskiej do wykonywania cholewek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fabelo Sp. z o.o..
Zakres realizacji zamówienia obejmuje dostawę (wraz z transportem, wniesieniem, uruchomieniem) następujących maszyn i urządzeń: 1. Maszyna dziewiarska numeryczna, cylindryczna, do wykonania cholewek obuwniczych – 1 szt. 2. Moduł automatycznego formowania i stabilizacji dzianiny - 1 szt. Zamówienie...
Zduńska Wola,
łódzkie
24-05-2019

Dostawa trzech urządzeń: wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i wyposażeniem, zamrażarki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLFARMEX S.A..
1) Opis przedmiotu: 1. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i z wyposażeniem pozwala na wirowanie różnej objętości prób z prędkością do kilkunastu tysięcy g w temperaturze niższej bądź wyższej od temperatury otoczenia. 2. Zamrażarka niskotemperaturowa DUŻA służy do przechowywania głównych banków...
Kutno,
łódzkie
24-05-2019

Inquiry - graphic design - Las Vegas Fair Trade 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „POL-SKÓR” P.P.H.U. KRYSTYNA BEDNAREK.
The subject of the inquiry is the making a graphic design of the stand and with an indication of the location offered at: COSMOPROF North America Las Vegas Dates: 28-30.07.2019 Booth size: 20 sqm or more
Łódź,
łódzkie
24-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij