Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2019 W ZAKRESIE KOSZTÓW UDZIAŁU FIRMY W CHARAKTERZE WYSTAWCY W COSMOPROF...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DERMAGLIN HANNA IWONA KORDIASZ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES USŁUGI DO WYKONANIA Organizacja stoiska wystawowego koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego) wraz z reklamą w mediach targowych na: TARGI: 24 edycja Cosmoprof Asia 2019 W MIEJSCU: Hong Kong W TERMINIE: 12-14 listopad 2019 obejmą: a) wynajem...
Mańkowo,
mazowieckie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr ZR04_02/06/2019/112/113/MG/Z - dostawa serwera i szafy serwerowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do obsługi sieciowego oprogramowania dydaktycznego wraz z szafą serwerową z wyposażeniem zgodnie z podaną specyfikacją. Serwer W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostarczenia do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej...
Wrocław,
opolskie
19-06-2019

Dostawa i montaż systemu preferencji dla autobusów miejskich

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM SĄCZU.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu preferencji dla komunikacji miejskiej na dwóch skrzyżowaniach, w tym: a) przegotowanie i wykonanie stosownych opracowań projektowych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, b) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień z właściwymi...
Nowy Sącz,
małopolskie
19-06-2019

zakup i dostawa belownicy kanałowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PETER" EWA PETER.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa belownicy kanałowej . 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 nazwany Specyfikacją Techniczną do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały nakreślone we wzorze umowy, stanowiącym...
Kępno,
wielkopolskie
19-06-2019

zakup i dostawa prasy do odpadów z dwoma wymiennie stosowanymi kontenerami transportowymi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PETER" EWA PETER.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prasy do odpadów z dwoma wymiennie stosowanymi kontenerami transportowymi 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 nazwany Specyfikacją Techniczną do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia...
Kępno,
wielkopolskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR VALMONT/POIR 1.1.1/2019/03

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "VALMONT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia budowa fundamentu pod maszynę formującą w linii technologicznej w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych słupów oświetleniowych do zastosowania w pasie drogowym wraz z demonstracyjną linią technologiczną o podwyższonych parametrach...
Siedlce,
mazowieckie
19-06-2019

zakup koparko ładowarki z młotem do rozbijania gruzów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PETER" EWA PETER.
Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko ładowarki teleskopowej z młotem do rozbijania gruzów. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 nazwany Specyfikacją Techniczną do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały nakreślone we...
Kępno,
wielkopolskie
19-06-2019

zakup udarowej kruszarki do betonu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "PETER" EWA PETER.
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej udarowej kruszarki do betonu. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 nazwany Specyfikacją Techniczną do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały nakreślone we wzorze umowy, stanowiącym...
Kępno,
wielkopolskie
19-06-2019

7/1.3/RPOWP 2014-2020/2019 - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu OBUDOWY DACHU budynku produkcyjno-magazynowego ekstraktów roślinnych. Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznego Pozwolenia na budowę, decyzja nr 126/17 z dnia 06.06.2017r. Zakład ekstraktów roślinnych...
Zambrów,
podlaskie
19-06-2019

ZO 201908: Unit stomatologiczny diagnostyczno-kontrolny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAWEŁ ŚWIERZY FRESHMEDICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Unit stomatologiczny diagnostyczno-kontrolny Opis: Unit stomatologiczny diagnostyczno-kontrolny w celu prowadzenie procedur diagnostycznych i kontrolnych związanych z wprowadzoną usługą. - fotel programowalny z tapicerką szwową - minimum 4 rękawy z górnym prowadzeniem,...
Tarnowskie Góry,
śląskie
19-06-2019

ZO 201907: Unit stomatologiczny zabiegowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAWEŁ ŚWIERZY FRESHMEDICA.
Przedmiotem zamówienia jest: Unit stomatologiczny zabiegowy Opis: Jedno stanowisko do prowadzenia specjalistycznego leczenia stomatologicznego. Specyfikacja - fotel programowalny z tapicerką szwową - nożny sterownik umożliwiający regulację fotela w 4 kierunkach - 5 rękawów z górnym prowadzeniem:...
Tarnowskie Góry,
śląskie
19-06-2019

Zakup prac i materiałów budowlanych celem wykonania modernizacji i remontu dotychczas...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALFA Malinowska Marzena.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i remontu (poprzez zakup prac i materiałów budowlanych) dotychczas nieużytkowanego obiektu (budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną, wysokość budynku od poziomu terenu wynosi 11,80 m, budynek jest wykonany w...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
19-06-2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych powietrznych pomp...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOMASZ SZCZEPANOWSKI P.P.H.U. PROX.
Przedmiot zamówienia obejmuje:  Pompa ciepła powietrzna (inwerterowa) - 3 szt. zbliżonej mocy , których łączna moc jest nie mniejsza niż 33 KW  Moduł sterowania - 3 szt.  Bufor – 1 szt.  Zbiornik CWU – 1 szt.  Pakiet osprzętu niezbędny do działania instalacji , m.in.: pompa obiegowa,...
Suchań,
zachodniopomorskie
19-06-2019

Dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem CAD

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są zestawy komputerowe zgodne ze specyfikacją przedstawioną w Załączniku 2. Nie dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
Lublin,
lubelskie
19-06-2019

Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do platformy dla osób niepełnosprawnych (zewnętrznej windy) przy budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok (dokładana lokalizacja inwestycji przedstawiona...
Białystok,
podlaskie
19-06-2019

Budowa budynku laboratorium badawczo-rozwojowego funkcjonalnej chemii budowlanej - Zapytanie nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany opracowany przez Draft Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek D. Białas z siedzibą w Krzeszowicach (autor opracowania Bogdan Ślusarczyk; data opracowania: 10.12.2017), zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr AB.V.1.699.2018 z dnia...
Krzeszowice,
małopolskie
19-06-2019

Nabór ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt.: „Rozwój infrastruktury...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na demontażu istniejących szeroko-nawowych szklarni oraz budowie nowej szklarni typu Venlo i szczelnego zbiornika na wody opadowe. 2. Zamówienie będzie obejmować wykonanie następujących prac: - przygotowanie terenu do prac...
Kraków,
małopolskie
19-06-2019

Budowa budynku produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1 068,54 m2 w miejscowości Kolno ul. Kolejowa 7

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HETMAN PRODUKCJA W. KORZEP, K. KORZEP - SPÓŁKA CYWILNA.
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego o powierzchni użytkowej 1 068,54 m2 w miejscowości Kolno ul. Kolejowa 7, dz. nr 1331/2, 1332/1, 1303/6 gm. Kolno. Powierzchnia użytkowa budynku ogółem w wyniku połączenia budynków wyniesie 2 405,89 m2 zgodnie z opracowanym projektem...
Kolno,
podlaskie
19-06-2019

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A..
Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201709 w trybie przetargu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SIME POLSKA SP Z O.O..
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Borzymy, Urle, gm. Jadów, powiat Wołomin o dł. ok. 2067,0m i średnicy DN 110mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie...
Sochaczew,
mazowieckie
19-06-2019

Remont Sali konferencyjnej 201 wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Miasta Gorzowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
I. Prace rozbiórkowe: a) zdemontować sufit wraz z oświetleniem, II. Roboty projektowe: a) wykonanie otworu drzwi, b) zamontować ślusarkę drzwiową, bez progu, wypełnienie szkło bezpieczne, matowe, kolor biały, klamka, stopka, 2 zamki klasy A, c) zamontować ślusarkę drzwiową – opis przedmiotu...
Gorzów Wielkopolski,
opolskie
19-06-2019

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIA LOKALU DO POTRZEB...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.
szczegółowy opis w treści zapytania
Lublin,
lubelskie
19-06-2019

Wymiana opraw oświetleniowych, żarowych i świetlówkowych na oprawy typu LED

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O..
Zakres zamówienia obejmuje, a) wykonanie kompletnej wymiany opraw oświetleniowych oraz źródeł światła na oświetlenie typu LED o neutralnej barwie światła. Wymiana odbędzie się na zasadzie zastąpienia istniejących opraw nowymi, w stosunku 1:1, zgodnie z przedstawionym zestawieniem: LP Opis j....
Płonki,
lubelskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GYNEVO CLINIC BARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
Zestaw 2 pieców kondensacyjnych w kaskadzie ze sterowaniem automatycznym Parametry minimalne: W skład zestawu wchodzi 1. Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny- 2 szt., Parametry: •Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny. • moc 60 kW • Moc modulowana w zakresie do 1:10 • Paliwo: gaz...
Lublin,
lubelskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ dla potrzeb projektu pt:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOSD Wrocław Sp. z o.o. Sp. k..
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej hali produkcyjnej o pow. około 1000m2 dostosowanej do produkcji wyrobów wibroprasowanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Szczegółowy zakres zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, tj: • koncepcji rozwiązań...
Nasławice,
dolnośląskie
19-06-2019

„Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce, Adamówka 26 - pod dwa 10-cio godzinne Ośrodki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ADAMÓWKA.
3. Adaptacja pomieszczeń SP w Adamówce pod dwa 10-cio godz. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zakłada następujące prace remontowe, zakupy: roboty budowlane, brukarskie, okładzinowe oraz pozostałe – wejście główne: remont podjazdu, wymiana barierki ochronnej stalowej, wymiana kratki (wycieraczki...
Adamówka,
podkarpackie
19-06-2019

Montaż i zakup dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz montaż i zakup kaskady dwóch pomp gruntowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo „ARMOT” A.K.E. Sulewscy Spółka Jawna.
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż i zakup dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,09844 MW oraz montaż i zakup kaskady dwóch pomp gruntowych o mocy 0,03448 MW, na działce nr 1274, 2106/3, obręb 0002 w miejscowościach Giżycko i Ełk. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dostawę i...
Ełk,
warmińsko-mazurskie
19-06-2019

Zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania kompleksowej innowacyjnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miklewski.com.pl sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacjej kompleksowej technologii hodowli Hermetia illucens w celu wykorzystania larw muchy jako dodatek do paszy dla drobiu. Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań...
Radom,
mazowieckie
19-06-2019

Remont Pijali Anna wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „CECHINI ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY” SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu Pijalni Anna wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2/1 – 2/10 – KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR ROBÓT), Załącznik Nr 3 – Projekt Umowy.,...
Muszyna,
małopolskie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane – budowa budynku produkcyjno - magazynowego wraz z niezbędną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PPHU EUREX JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych obejmujący wykonanie budynku produkcyjno - magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną . Zakres prac: 1. Wykonanie prac według:  projektu budowlany – Budowa budynku produkcyjno - magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą...
Godynice,
łódzkie
19-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij