Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawców – prowadzących wsparcie indywidualne dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPEN EDUCATION GROUP SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1. coachingu indywidualnego dla 45 osób z niepełnosprawnościami w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji, 2. indywidualnego wsparcia psychologicznego/psychoterapeutycznego dla 20 osób z niepełnosprawnościami w ramach indywidualnej ścieżki...
Białystok,
podlaskie
29-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/NW - świadczenie usług trenera umiejętności społecznych podczas...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI PRO-SKILLS.
Szczegółowy opis zamówienia: a) Przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie skryptów, ćwiczeń i testów oraz przeprowadzenie grupowych Warsztatów rozwoju kompetencji społecznych w wymiarze 16 godz./os. realizowanych w bloku 2-dniowym (8 godz./dzień) w 5 grupach średnio 10 os., łącznie 80 godz....
Białystok,
podlaskie
29-01-2020

Dostawa złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Dostawa DAP do magazynu PEC w Suwałkach fabrycznie nowych: Zadanie I - złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie w ilości 280 szt., dla realizacji sieci ciepłowniczych w ramach projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności...
Suwałki,
podlaskie
29-01-2020

Usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet w Białymstoku.
Usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności ...
Białystok,
podlaskie
28-01-2020

Zapytanie nr 8/P/PZN/2020 – poradnictwo zawodowe.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARI ARI.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja na terenie woj.podlaskiego indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 40 Uczestników Projektu (uczestnikami projektu są osoby niewidome i słabowidzące), w tym w szczególności: a) Stała opieka nad UP, w szczególności ustalanie profilu pomocy, b) Przygotowanie i...
Bydgoszcz,
podlaskie
28-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2020 dotyczące Wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Black Lemon Karolina Milewska.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przetestowanie w środowisku zbliżonym do rzeczywistego prototypu narzędzia wspierającego procesy podejmowania decyzji biznesowych i projektowych przy wykorzystaniu autorskiej metodyki oraz zaawansowanych algorytmów doboru i oceny wiarygodności rozwiązań. W...
Suwałki,
podlaskie
28-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 21.01.2020 rok na zakup materiałów dydaktycznych – wyposażenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK do doposażenia międzyszkolnej pracowni informatycznej w ramach projektu „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Zambrów,
podlaskie
28-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 21.01.2020 rok na doposażenie międzyszkolnej pracowni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie.
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie międzyszkolnej pracowni chemicznej, biologicznej i geograficznej w narzędzia i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w ramach projektu „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje” współfinansowanego przez Unię...
Zambrów,
podlaskie
28-01-2020

5/P/FAA/2020 - zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie sali szkoleniowej na czas realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARI ARI.
Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia sali szkoleniowej na czas realizacji następujących zajęć: 1) Warsztaty kompetencji życiowych i funkcjonowania w przestrzeni publicznej: a. Zajęcia dla 1 grupy będą trwały 4 dni po 8 godzin dziennie; łącznie będą 4...
Bydgoszcz,
podlaskie
28-01-2020

Zakup i dostawa nawijarki sprężyn PTFE - 1 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Nawijarka sprężyn PTFE – 1 szt. Nawijarka sprężyn z drutu pokrytego PTFE – specyfikacja rozszerzona • drut nawojowy pokryty PTFE w zakresie: 0,10mm - 0,17mm; • nawijanie sprężyn o średnicy: 0,014’’ – 0,038’’; • prędkość...
Warszawa,
podlaskie
28-01-2020

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 15 studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Suwałkach w następującym zakresie : 1. część 1 szkolenie certyfikowane Auditor przemysłu spożywczego Założenia organizacyjne szkolenia: • Liczba uczestników: 15...
Suwałki,
podlaskie
28-01-2020

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa i termomodernizacja budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MONIECKI.
1)Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach, w zakresie branży: a) konstrukcyjno – budowlanej, b) sanitarnej, c) elektrycznej Wartość inwestycji objętej nadzorem...
Mońki,
podlaskie
28-01-2020

Dostawa specjalistycznych maszyn do produkcji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
I. Tokarko-frezarka 1 szt. (Kod CPV 42620000-8-Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania)/ I. Turn-mill machine 1 pc (Code CPV 42620000-8-Lathes, machine tools for drilling and milling) II. Centrum frezarskie 1 szt. (Kod CPV 42620000-8-Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania) / Milling...
Białystok,
podlaskie
28-01-2020

Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia produkcji przekąsek dla dzieci opracowanych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej linii do pakowania wyrobów ( 1 kpl.) Zakres zamówienia obejmuje zakup automatycznej linii odpowiedzialnej za pakowanie batonów w opakowania jednostkowe wraz z systemem transportu, buforowania oraz pakowania w opakowania...
Warszawa,
podlaskie
28-01-2020

Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia produkcji przekąsek dla dzieci opracowanych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie do użytkowania Linii do batonów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (1 kpl). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym polu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany w załączniku pt. Zapytanie ofertowe nr 2/2019.
Warszawa,
podlaskie
28-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 790/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1 Blacha g/w 18x1500x6000 S355 1 ARK 2 Blacha g/w 80x1500x6000 S355J2+N 1 ARK 3 Blacha 5x1500x6000 S700 1 ARK 4 Blacha 5x2000x6000 450HB 1 ARK 5 Blacha 20x2000x6000 S355MC 1 ARK 6 Pręt ciągniony fi-16h9x3000 1.4301 9 mb 7 Pręt walcowany fi-120x6000 S355 6 mb 8 Pręt kwadratowy 40x40x6000...
Narew,
podlaskie
27-01-2020

Dostawa doposażenia zaplecza technicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa doposażenia zaplecza technicznego
Białystok,
podlaskie
27-01-2020

Dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych
Białystok,
podlaskie
27-01-2020

Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB
Białystok,
podlaskie
27-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 montera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika 2 montera w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
27-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika automatyka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika automatyka w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
27-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 montera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika 1 montera w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe nr BK S/20/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku dotyczące dostawy jednej sztuki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki komputera przenośnego, w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1056/17 pt. „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”, w ramach Konkursu 5/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...
Białystok,
podlaskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe nr. 1/7.1/KiK/Akces/2020 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu" 1. Pracownik magazynowo-gospodarczy z ECDL (wraz z badaniami, egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem NNW) dla 20...
Białystok,
podlaskie
27-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Konstruktora ewaluatora

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Konstruktora ewaluatora obejmującej monitorowanie kompatybilności prac konstrukcyjnych i związanych z wykonywaniem prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanej wyniku prac B+R,...
Nowogród,
podlaskie
24-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Konstruktora wspierającego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Konstruktora wspierającego w zakresie konstruowania i wykonywanie prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanej wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy...
Nowogród,
podlaskie
24-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Konstruktora wiodącego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Konstruktora wiodącego w zakresie konstruowania i wykonywanie prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanej wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej...
Nowogród,
podlaskie
24-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B+R/2019 na zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie ortopedii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SP. Z O.O..
1. Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ortopedii przy opracowaniu wyrobu w postaci implantu na miarę wykonywane przez 1 (jednego) specjalistę lekarza z zakresu ortopedii i traumatologii. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania...
Księżyno,
podlaskie
24-01-2020

Strona główna Ogłoszenia Zaproszenie do składanie ofert na wynajem sal szkoleniowych oraz usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
A. SALE SZKOLENIOWE Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe" B. WYŻYWIENIE Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe" C. NOCLEGI Szczegółowe wymagania zawiera Załącznik "Zapytanie ofertowe"
Warszawa,
podlaskie
24-01-2020

Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Sukcesywną dostawę papieru do drukarek oraz artykułów biurowych, na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w 2020 roku”...
Białystok,
podlaskie
23-01-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij