Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie biegu głównego na 5000 m oraz biegów dla dzieci...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie biegu głównego na 5000 m oraz biegów dla dzieci upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice...
Opole,
opolskie
20-05-2019

Zakup materiałów i elementów do budowy prototypu zestawu pogłębiarskiego – napędu i wyciągarek oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu materiałów i elementów do budowy prototypu zestawu pogłębiarskiego – napędu i wyciągarek oraz farb i gazów spawalniczych do wykonania prototypu w skali półtechnicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w Zapytaniu Ofertowym...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
20-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.05.2019r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT JAKOŚCI SP. Z O. O..
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie realizacja następujących szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych: 1. MEDIACJE DLA 1 OSOBY: • Mediacje w biznesie...
Poznań,
opolskie
18-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 12/WI na wykonanie usług medycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU.
Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ -ów usługi medycznej. Tą formą wsparcia zostanie objętych łącznie 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lata z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego w okresie 5.2019 – 7.2020 r . Łącznie liczba godzin świadczenia usług to 250 godzin,...
Olkusz,
opolskie
17-05-2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z wynajmem sali...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Prudnicki.
Zadanie I. Nocleg ze śniadaniem dla uczestników dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli gmin. Usługa noclegowa realizowana będzie w terminie 06.06.2019 r. Usługa noclegowa dla 45 osób w pokojach jedno lub dwu osobowych z łazienką. Informacje dodatkowe: 1. Każdy pokój dwuosobowy powinien posiadać...
Prudnik,
opolskie
17-05-2019

Dostawa urządzeń weterynaryjnych na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1: formularz rzeczowo-cenowy zawierający opis zamawianych sprzętów stanowiących wyposażenie pracowni. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Urządzenia/sprzęt mają być dostarczone i uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego...
Opole,
opolskie
17-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO03.CIS dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów do wyrobu świec i prac...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów do wyrobu świec i prac artystycznych w ramach projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Oś...
Mostki,
opolskie
17-05-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/19 Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (31-067). Zamawiający oczekuje, że zakres usługi marketingowej winien obejmować: 1. Wykonanie strony internetowej opartej o system do samodzielnego zarządzania treścią CMS typu...
Kraków,
opolskie
17-05-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/18 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu rachunkowości i finansów (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –...
Kraków,
opolskie
17-05-2019

Dostarczenie sprzętu niezbędnego do realizacji projektu „Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY.
Opis przedmiotu zamówienia: a) dostarczenie dwuprocesorowego serwera o minimalnych parametrach: - 64 GB RAM, - 2x Windows Svr 2019 Standard ROK (16 core) – MultiLang, - 2x dysk 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD, - 2x procesor klasy Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz, b) dostarczenie...
Mosina,
opolskie
17-05-2019

Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie dedykowanego zintegrowanego systemu analitycznego RECYKLER...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EURO - GROUP SPÓŁKA CYWILNA ZBIGNIEW WILK, BOŻENA HEBDA, ROBERT WILK.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie dedykowanego zintegrowanego systemu analitycznego RECYKLER DEMOT” w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wytworzenia i wprowadzenia do działalności spółki EURO-GROUP nowych produktów, procesów...
Głogoczów,
opolskie
17-05-2019

Usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania tzw. Święta Rodzin Zastępczych w formie pikniku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania tzw. Święta Rodzin Zastępczych w formie pikniku rodzinnego w odległości do 80 km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin...
Strzelce Opolskie,
opolskie
17-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2019/Nanosphere dotyczące zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nanosphere Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
W ramach prac przewidzianych w projekcie planuje się opracowania technologii produkcji innowacyjnej farby proszkowej zawierającej dodatek nanocząstek węglowych. Dostępne na rynku urządzenia umożliwiają produkcję farb proszkowych, jednak standardowe metody produkcji farb wykorzystują składniki...
Praszka,
opolskie
16-05-2019

Zakup i dostawa elektronicznego systemu do obsługi wirtualnego biura składającego się z szafy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szafa skrytkowa powinna być wyposażona w system elektroniczno - informatyczny. Produkt pozwalający na pozostawianie przesyłek skierowanych do konkretnych podmiotów, poprzez pozostawienie w bezpiecznej przestrzeni kasety skrytkowej oraz późniejszy ich odbiór wyłącznie autoryzowanej osobie z listy...
Opole,
opolskie
16-05-2019

Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), przeprowadzenie grupowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMANEO.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Nowy Sącz,
opolskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO01.CIS dotyczące sprzedaży i dostawy sprzętu do wyrobu świec, oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu do wyrobu świec , oraz sprzętu do prac artystycznych w ramach projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -...
Mostki,
opolskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO02.CIS dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów do prac artystycznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów do prac artystycznych w ramach projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX...
Mostki,
opolskie
16-05-2019

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem lub aktualizacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - poradnictwo zawodowe
Chodzież,
opolskie
16-05-2019

Prowadzenie zajęć specjalistycznych logopedycznych dla uczestników projektu Placówka Wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WOJNICZ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: logo-pedycznych dla uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w terminie od podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 20 maja 2019r. do 31 marca 2020r. Zamówienie fi-nansowane w ramach...
Wojnicz,
opolskie
16-05-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia dotyczącego realizacji usług konsultanta do spraw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE ETAP.
Zamawiający realizujący Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączenie Społeczne, Działania 7.3 – Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 – Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...
Poznań,
opolskie
16-05-2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GORLICKI - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W GORLICACH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, podręczników, artykułów spożywczych, środków czystości oraz stali zbrojeniowej, płyt OSB, wkrętów, materiałów budowlanych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji...
Gorlice,
opolskie
16-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia w pomoce dydaktyczne do nauczania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ESZKOŁA.
1. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego ogłoszenia jest finansowany w całości ze środków publicznych w ramach Osi Priorytetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz...
Poznań,
opolskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 09/2019 Wybór Trenera/Trenerki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów”, o numerze POWR.02.16.00-00-0020/16-00. Świadczenie usług szkoleniowych, których dotyczy niniejsze zapytanie, obejmuje przeprowadzenie 4 jednodniowych szkoleń (czas...
Katowice,
opolskie
16-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/POIR/1.1.1/2019 na dostawę orurowania cz. 2 wraz z elementami konstrukcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa orurowania cz. 2 wraz elementami konstrukcji wsporczych i posadowieniem o parametrach nie gorszych niż opisane w punkcie 2 zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
16-05-2019

Rekrutacja na stanowisko Pracownika technicznego ds. prawidłowego odżywiania roślin

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STANFLEX-POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko pracownika technicznego ds. prawidłowego odżywiania roślin w formie umowy o dzieło w ramach projektu, o którym mowa niniejszym zapytaniu. Zaangażowanie: 100% zadanie nr 1 Badania przemysłowe – Opracowanie możliwości wykorzystania wód drenarskich...
Kraków,
opolskie
15-05-2019

Rekrutacja na stanowisko BADACZA DS. PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA ROŚLIN

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STANFLEX-POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko badacza ds. prawidłowego odżywiania roślin w formie umowy o dzieło w ramach projektu, o którym mowa niniejszym zapytaniu. Zaangażowanie: 100% zadanie nr 1 Badania przemysłowe – Opracowanie możliwości wykorzystania wód drenarskich do sporządzania...
Kraków,
opolskie
15-05-2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługi hotelarskie i gastronomiczne wraz z wynajmem sali...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Prudnicki.
Zadanie I. Nocleg ze śniadaniem dla uczestników dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli gmin. Usługa noclegowa realizowana będzie w terminie 06.06.2019 r. Usługa noclegowa dla 45 osób w pokojach jedno lub dwu osobowych z łazienką. Informacje dodatkowe: 1. Każdy pokój dwuosobowy powinien posiadać...
Prudnik,
opolskie
15-05-2019

Wykonanie pogłebionej diagnozy problemów i potencjałów występujących na podobszarach rewitalizacji

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Gorzów Wielkopolski.
Zakres tematyczny zamówienia i problematyka badawcza 1) Diagnoza społeczno – gospodarczych potencjałów rdzenia MOF GW 2) Przestrzenno – funkcjonalna diagnoza potencjałów rdzenia MOF GW. Badania pogłębione dotyczące przestrzeni publicznych. 3)Techniczny i środowiskowa diagnoza rdzenia MOF GW Badanie...
Gorzów Wielkopolski,
opolskie
15-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/5 - zakup miejsc na szkoleniach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup miejsc szkoleniowych na kursach wskazanych poniżej dla uczestników Projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr projektu RPWP.06.02.00-30-0076/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)...
Poznań,
opolskie
15-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1.1/ 0501/2018 na dostawę materiałów oraz środków chemicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FAM SPÓŁKA AKCYJNA.
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów oraz środków chemicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części...
Wrocław,
opolskie
15-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij