Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Budowa drogi L4P w Nadleśnictwie Kłodawa cz.III

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Kłodawa.
Budowa drogi L4P w Nadleśnictwie Kłodawa cz.III
Kłodawa,
lubuskie
04-11-2019

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁĘKNICA.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 18 w Łęknicy”; 2) Zakres robót budowlanych objętych usługą...
Łęknica,
lubuskie
04-11-2019

„Dostawa materiałów do badań- odczynniki do mikrobiologii”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań-odczynników do mikrobiologii. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z podziałem na części (Zadania). Zamówienie dzieli się na 4 Zadania. Zadanie nr 1- materiały do badań: szybkie testy a. Gotowa płytka ( szybkie testy do wykrywania...
Poznań,
lubuskie
04-11-2019

Przedstawienie oferty cenowej na usługi pod nazwą Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT MIĘDZYRZECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 23 osób w tym: I GRUPA – 12 osób II GRUPA - 11 osób W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Realizacji kursu prawo jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu...
Międzyrzecz,
lubuskie
04-11-2019

Wykonanie oznakowania poziomego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na ul. 30-go Stycznia w Gorzowie Wlkp., poprzez wykonanie malowania linii: P-4 (ilość ok.13,44 m2), P-19 (ilość ok.27,6 m2), P-6 (ilość ok.8,16 m2), P-10 (ilość ok.20 m2), P-11(ilość ok. 3,50 m2), P-7b (ilość ok.15,60 m2), P-21(ilość...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
04-11-2019

Wykonanie oznakowania pionowego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania pionowego dla ul. 30-go Stycznia w Gorzowie Wlkp. w ilościach i zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zamawiający wymaga by Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia uwzględnił zakup oznakowania oraz jego montaż. Poniżej wykaz...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
04-11-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do produkcji włókien igłowanych mechanicznie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Martpol sp. z o.o.sp. k..
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do produkcji włókien igłowanych mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do miejsca realizacji zamówienia (koszty transportu pokrywane...
Szprotawa,
lubuskie
04-11-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji włókien igłowanych mechanicznie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Martpol sp. z o.o.sp. k..
Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji włókien igłowanych mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do miejsca realizacji zamówienia (koszty...
Szprotawa,
lubuskie
04-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu modułu komunikacyjnego w ramach projektu pn. „Mobilny tester...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
04-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu gniazda z blokadą w ramach projektu pn. „Mobilny tester...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
04-11-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu modułu pozwalającego połączyć komputer lub mikrokontroler do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
04-11-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SKWIERZYNA.
Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym. W ramach zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej...
Skwierzyna,
lubuskie
04-11-2019

Zapytanie ofertowe nr 07/10/2019z dnia 24.10.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : 1. TOKARKA CNC, ze sterowaniem (1SZT) Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż: - sterowanie Siemens - wyświetlacz min. 10,4 ” - automatyczne, centralne sterowanie - symulacja 3D...
Słubice,
lubuskie
02-11-2019

Sprzedaż smochodu patrolowo gaśniczego Land Rover Defender

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Kłodawa.
Sprzedaż smochodu patrolowo gaśniczego Land Rover Defender
Kłodawa,
lubuskie
31-10-2019

Zakup i dostawa sprzętu do sali integracji sensorycznej do oddziału przedszkolengo w Szkole...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOŻUCHÓW/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu do sali integracji sensorycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: CPV 37420000-8...
Kożuchów,
lubuskie
31-10-2019

Opinia kliniczno-użytkowa systemu do chirurgicznego leczenia pogranicza biodrowo-krzyżowego ISaF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opinia kliniczno-użytkowa systemu do chirurgicznego leczenia pogranicza biodrowo-krzyżowego ISaF. Zakres - opinia obejmująca m.in. punkty: 1. Przedmiot oceny 2. Ocena konstrukcji implantów pod kątem zrostu kostnego 3. Ocena zestawu narzędzi chirurgicznych pod kątem kompletności i...
Zielona Góra,
lubuskie
30-10-2019

Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi kursu dla jednej osoby w zakresie – Lifting,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
Szkolenie skierowane jest do uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Usługa szkoleniowa będzie świadczona na terenie Polski. Szkolenie obejmie jednego uczestnika projektu. W przypadku, gdy dojazd na miejsce szkolenia przekracza 20 km, Wykonawca zobowiązany jest pokryć...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
30-10-2019

Szkolenie dla PES

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ".
W związku z realizacją projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia dwudniowego dla podmiotów ekonomii społecznej w obszarze usług społecznych. W szkoleniu udział weźmie 25 osób. Szkolenie...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
30-10-2019

Elementy narzędzi chirurgicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Wkrętak - 50 szt. - Gniazdo pięcioramienne „gwiazdka” 3,0 mm - Twardość: 50÷54 - Stal nierdzewna - Długość: 120±12 mm - Średnica: 11 mm±0,5 - do zastosowań w medycynie (wielokrotna sterylizacja) 2. Uchwyt walcowaty typu „D” – 50 szt. - Przyłącze gwintowane M8 - Silikonowa część chwytowa -...
Zielona Góra,
lubuskie
29-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ TARGÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” jest realizacja usługi polegającej na organizacji targów – promocji lokalnej ekonomii społecznej poprzez m.in. propagowanie lokalnych usług podmiotów ekonomii społecznej, pokazanie...
Słubice,
lubuskie
29-10-2019

Świadczenie usług szkoły dla rodziców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoły dla rodziców i wychowawców osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie. Projekt pn. Otwórz się na pomoc”, którego celem jest funkcjonowanie ww. punktów, jest współfinansowany ze środków...
Zielona Góra,
lubuskie
29-10-2019

Usługi cateringowe dla Centrum Integracji Społecznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
1) Oferent zapewnia realizację zamówienia, a w szczególności: a) Przygotowanie i dostarczenie dwóch pakietów posiłków dziennie dla każdego z uczestników projektu, do pomieszczenia wyznaczonego przez zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
29-10-2019

Organizacja i przeprowadzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI/POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I: Usługa społeczna zakupu miejsca dla 2 osób na niestacjonarnych studiach podyplomowych na kierunku Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Część II: Usługa społeczna zakupu miejsca dla 1 osoby na niestacjonarnych...
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
29-10-2019

„Bez granic: nauka-praca-życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim. Rozwiązanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.
e) Szkolenia dla nauczycieli polskich i niemieckich przygotowujących ich do prowadzenia zajęć w oparciu o opracowane materiały dydaktyczne( zadanie 4). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi cykl szkoleń dokształcających z zakresu doradztwa zawodowego i zagadnień pokrewnych prowadzonych w języku...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
29-10-2019

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI.
Zamówienie częściowe nr III: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych. W ramach zamówienia: Kurs dla kandydatów na egzaminatora w zawodzie technik hotelarstwa - 1 os. x 8 h. Kurs: Pilotaż i przewodnictwo – 14 os. x 80 h. Szkolenie: Kodeks etyki hotelarza - 2 os. x 12 h. Szkolenie:...
Świebodzin,
lubuskie
29-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RPO/2019 - na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji wentylacji,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia w halach produkcyjnych nr 5 i 7 w zakładzie produkcyjnym w Zielonej Górze, zgodnie z projektem wykonawczym z dnia 25.07.2019 r. stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (z...
Zielona Góra,
lubuskie
29-10-2019

Zakup Wtryskarek – 4 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DREAMPEN.
Zakup wtryskarek (4 sztuk). Poniżej parametry minimalne- Specyfikacja techniczna: Jednostka zamykająca: - max siła zamykania – 1100 kN, - minimalna wysokość formy – 250 mm, - min. droga otwarcia formy – 550/53 mm/kN, - min. siła wyrzutnika – 150/41,2 mm/kN - zużycie energii wg. Euromap – do 0,56...
Zielona Góra,
lubuskie
29-10-2019

Zakup form do wtryskarek (7 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DREAMPEN.
Realizacja projektu wymaga nabycia 7 szt. form wtryskowych odpowiadających nowym wzorom produktów, które będą rezultatem inwestycji. Nowe innowacyjne produkty w postaci odświeżaczy samochodowych reklamowych będące efektem realizacji projektu będą oferowane w dwóch wariantach (prostokąt i okrąg)...
Zielona Góra,
lubuskie
29-10-2019

Usługa noclegowa podczas misji handlowej w Ningbo (Chiny)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JUST FUN - SPÓŁKA CYWILNA. BARTŁOMIEJ BARDON, PAWEŁ SUSKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja noclegów dla dwóch uczestników wyjazdu na misję handlową do Chin.
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
28-10-2019

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – rozwijanie umiejętności i kompetencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku.
Wrocław,
lubuskie
28-10-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij