Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa artykułów spożywczych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH.
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych na potrzeby działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich funkcjonujących (PIFE) w woj. łódzkim, zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3.
Warszawa,
łódzkie
03-06-2019

Wykonanie trzech projektów budowlanych w formie papierowej i elektronicznej p.n: 1)Projekt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIEJSKIE SIECI CIEPLNE W ZDUŃSKIEJ WOLI SP. Z O. O..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie trzech projektów budowlanych w formie papierowej i elektronicznej p.n: 1) Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-23 do K-23/1 oś. Panorama I. 2) Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci...
Zduńska Wola,
łódzkie
03-06-2019

Dmuchawce, latawce, wiatr - demokratyczny punkt przedszkolny - wyżywienie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Edukacji Demokratycznej DMUCHAWIEC.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla 25 dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Pierwiosnek w Łodzi, w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 31 marca 2020 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku Ekonometryk – Prognosta 1 Ekonometryk –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku: Ekonometryk – Prognosta 1 Ekonometryk – Prognosta 2 Kod CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Kod CPV: 72212460-1 - Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego,...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku: Ekspert Ekonometryk - Koordynator...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŁÓDZKA.
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie w formie umowy zlecenia 2 osób na stanowisku Ekspert Ekonometryk - Koordynator Zespołu Ekonometryków 1 Ekspert Ekonometryk - Koordynator Zespołu Ekonometryków 2 Kod CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Kod CPV:...
Łódź,
łódzkie
03-06-2019

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
Skierniewice,
łódzkie
01-06-2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowego z opcją wykupu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfikacją: Parametry leasingu operacyjnego: 1. 24 miesiące, 2. pierwsza wpłata nie więcej niż 1 %, 3....
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w projekcie „Łódzkie Centrum Wsparcia".

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków. Zamówienie podzielono na dwie części.: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków w formie dwudaniowego obiadu w ilości nie większej niż: 5610 zestawów w roku 2019, 7650 zestawów w roku...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/4PR/2019 Zakup usługi specjalistów w zakresie kompetencji kluczowych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIOTRKOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Zakup usługi Specjalistów w zakresie kompetencji kluczowych w placówce wsparcia dziennego w oddziałach w Grabicy/Moszczenicy/Sulejowie/Wolborzu, świadczonych Uczestnikom i Uczestniczkom projektu: „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”, zadanie nr 8: Placówki wsparcia dziennego –...
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
31-05-2019

Usługa transportu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie podopiecznym Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej - Hospicjum Domowe - przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II usługi transportu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Usługa obejmuje dowóz sprzętu do pacjenta, wniesienie, montaż, udzielenie...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Grupa docelowa Projekt stanowią osoby dorosłe, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w Województwie Łódzkim, w powiatach: m. Piotrków Trybunalski,...
Poznań,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019 ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NETTO NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RAWSKI.
OPIS przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1. Przedmiot zamówienia dotyczy: 1 Serwer z monitorem 1/ szt. 2 Punkty dostępowe z okablowaniem i montażem 6/szt. 3 Komputery stacjonarne do pracowni informatycznej + monitory + słuchawki + klawiatura + mysz + oprogramowanie 16/szt. 4 Komputer...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZAK/05/2019 Na zakup paneli meldunkowych z czytnikami i wyposażeniem ( 3...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SP. Z O.O.,.
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu paneli meldunkowych, bezdotykowych z czytnikami kodów kreskowych, o następujących parametrach technicznych: Procesor min. 3.6 GHz Pamięć min. 8GB 2666 MHz SODIMM DDR4 Rodzaj pamięć masowej Dysk SSD Pojemność Dysku min. 120 GB Przekątna ekranu min. 19"...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Pełnienie funkcji i realizacja zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalek MGI) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UNITED WAY POLSKA.
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Do zadań członka MGI będzie należało: a) udział w pracach Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie objętym wsparciem w projekcie; b) diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów maksymalnie 20 uczestników projektu;...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe numer 1/IIS/2019 dotyczące naboru ekspertów merytorycznych świadczących wsparcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia merytorycznego w liczbie maksymalnie 132 godzin zegarowych w zakresie procesu upowszechniania maksymalnie 22 mikro-innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych, opracowanych i przetestowanych przez innowatorów społecznych w...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

zakup środków trwałych - wózek do budowy prototypów doposażony w przystawkę żurawia dźwigowego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PTM POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: - zakup nowych środków trwałych. Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu: 1. wózek do budowy prototypów...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
100 OsN po zakończonej hospitalizacji zostanie objętych długoterminową opieką w warunkach domowych, a usługa będzie w pełni finansowana ze środków EFS w związku z brakiem świadczenia tożsamych usług przez WAM w ramach zawartych kontraktów z NFZ. Usługa będzie świadczona, zgodnie z Rozporządzeniem...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Postępowanie obejmuje świadczenie usługi nadzoru...
Tomaszów Mazowiecki,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja opieki zdrowotnej w warunkach domowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
W ramach realizacji założeń projektu SOS dla ŁOM przewidziano objęcie dodatkowym, poza świadczeniami gwarantowanymi, wsparciem w formie zespołu leczenia środowiskowego dla 100 osób (65K/35M) spośród pacjentów szpitala wyselekcjonowanych do udziału w projekcie. Wsparciem objęci zostaną pacjenci z...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Nabór uzupełniający

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NZOZ "MEDICARE" OŚRODEK OPIEKI DOMOWEJ ELŻBIETA RAK.
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. W celu realizacji projektu planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie 1 pielęgniarki/pielęgniarza opieki długoterminowej. Proponowana liczba godzin...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RAWSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.
Przeprowadzenie dla młodzieży Szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych wraz z egzaminem.
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
31-05-2019

Robot do automatycznej obróbki materiałów kompozytowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO TAPS MACIEJ KOWALSKI.
Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku Specyfikacja Techniczna - Robot do automatycznej obróbki materiałów kompozytowych wraz z osprzętem. Dostawca musi zapewnić serwis pogwarancyjny.
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac elektrycznych związanych z budową hali produkcyjno –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FOL - POL JACEK BOROWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych w nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z podłączeniem automatu zgrzewającego i zespołu sprężarek oraz instalacji elektrycznych w budynku nr 3, w którym będzie posadowiony ciąg technologiczny. Zakres robót obejmuje: 1. Opracowanie...
Kutno,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa centrum frezarskiego 3-osiowego (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAWO Technology S. Manicki M. Wojtasik Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum frezarskiego 3-osiowego (1 szt.) Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych: - maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie mniej niż 12.000obr./min.;...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Końcówki do pipet automatycznych (Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019/CD20)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MABION SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. Lista materiałów zużywalnych została przedstawiona w poniższej tabeli. Końcówki niesterylne, niskoretencyjne przeznaczone do pipet automatycznych, które umożliwiają wysoką powtarzalność procesów oraz jak największy odzysk...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa centrum tokarsko-frezarskiego 5-osiowego (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAWO Technology S. Manicki M. Wojtasik Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum tokarsko-frezarskiego 5-osiowego (1 szt.) Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych: - maksymalna średnica obróbki: nie mniej niż Ø655 mm; - parametry...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa nowych urządzeń w postaci systemów bazowania do naświetlania PCB w ilości 2 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń w postaci systemów bazowania do naświetlania PCB w ilości 2 szt. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - wykonanie szyb ze szkła kwarcowego niezałamującego wiązki światła UV...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa używanego urządzenia w postaci wywoływarki do fotomaski (1 szt.).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia w postaci wywoływarki do fotomaski (1 szt.). Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm; - min. grubość...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa używanego urządzenia w postaci myjki po cynowaniu (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia w postaci myjki po cynowaniu (1 szt.). Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - możliwość mycia i usuwania z powierzchni panelu/płytki resztki zabrudzeń po cynowaniu oraz...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Zakup i dostawa sprzętu, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi zwanych dalej sprzętem przeznaczonych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRALNY ZARZĄD SŁUZBY WIĘZIENNEJ.
Wszystkie niżej wymienione maszyny, urządzenia i elektronarzędzia muszą: 1. Posiadać instrukcję w języku polskim; 2. Posiadać serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski; 3. Prawnie być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski; 4. Posiadać gwarancję na minimalny okres 24 miesięcy od...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij