Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa podzespołów i komponentów do stanowisk badawczych niezbędnych do przeprowadzenia badań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PERFEKT S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do stanowisk badawczych niezbędnych do realizacji projektu pn. "Innowacyjna technologia recyklingu chromu z materiałów odpadowych", w tym: - Blacha z tytanu -1 szt., - Blacha z aluminium - 1 szt., - Blacha z miedzi - 1 szt., -Blacha ze stali...
Gądki,
wielkopolskie
19-06-2019

Dostawa podzespołów i komponentów do stanowisk badawczych niezbędnych do przeprowadzenia badań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PERFEKT S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do stanowisk badawczych niezbędnych do realizacji projektu pn. "Innowacyjna technologia recyklingu chromu z materiałów odpadowych", w tym: - celki elektrochemiczne wraz z system elektronicznego regulowania przepływu elektrolitu stanowiące element...
Gądki,
wielkopolskie
19-06-2019

Świadczenie usług przez Inżyniera Oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

Zakup prac badawczych w zakresie opracowania metodyki pomiaru efektów terapii HEG Biofeedback u...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Polskie Kadry Sp. z o.o..
1. Zebranie szczegółowych wymagań od użytkowników końcowych. 2. Opracowanie narzędzi monitorowania poziomu funkcji poznawczych u dzieci z ADHD i efektywności terapii HEG Biofeedback u dzieci z ADHD w zakresie koncentracji uwagi, selektywności, wielozadaniowości, kontroli wykonawczej,...
Kraków,
małopolskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2018 na zakup oprogramowania do zarządzania produkcją

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VITRON SPÓŁKA JAWNA TYMIŃSKI, ŻAKIEWICZ, ŻMIEJKO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Grabówka,
podlaskie
19-06-2019

zapytanie ofertowe dot ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 2. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł.
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

ZAPYTANIE O OFERTOWE NR ZIP 612-3/2019 - zapewnienie miejsca realizacji 2 - dniowych wyjazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsca realizacji 2 – dniowych wyjazdów studyjnych (16 godzin dydaktycznych) dla łącznej liczby 201 studentów wraz z opiekunem w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” na 3 kierunkach studiów: • Ekonomia II stopnia - 48 osób – 9 grup – 144...
Siedlce,
mazowieckie
19-06-2019

Szkolenia zawodowe dla 4 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INVENTUM SP. Z O.O..
Szkolenia zawodowe trwają średnio 120h, chyba że są inne wytyczne w ich zakresie, które określają liczbę godzin w danym zakresie tematycznym. Dzień szkolenia 8 godz. (1 godz. szkolenia =45 min) Za przejazd na szkolenia uczestnikom zostaną zwrócone koszty dojazdu (na podstawie biletów/innych...
Nowy Sącz,
małopolskie
19-06-2019

Świadczenie usług przez Architekta Oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Inteligentny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe - rekrutacja na stanowisko specjalisty do spraw monitorowania i badania zachowań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PHU "EUREKA" SŁAWOMIR LEGACKI.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko specjalista do spraw monitorowania i badania zachowań zwierzyny. Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: - montaż urządzeń w ochranianej uprawie biorącej udział w testach (woj. podlaskie); - sprawdzanie...
Łapy,
podlaskie
19-06-2019

Zamówienie odczynników chemicznych nr ZO/2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Kwas solny o stężeniu wagowym 37%, minimum czystości 99,999% do analizy śladowej metali, Specyfikacja w załączniku, 1L. 2. Cynk, proszek, średnica cząstek poniżej 150 µm, 99,995% do analizy śladowej metali, wymagany jest certyfikat analityczny producenta 10 g. 3. Kwas azotowy (V) do analizy...
Kraków,
małopolskie
19-06-2019

„KURS FLORYSTYCZNY – od podstaw do zagadnień zaawansowanych dla 1 osoby"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO MIECHÓW/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE.
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia " KURS FLORYSTYCZNY – od podstaw do zagadnień zaawansowanych dla 1 osoby”. 3.Szkolenie ma na celu : nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonania pracy na stanowisku...
Miechów,
małopolskie
19-06-2019

Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie dla 1 osoby z zakresu: opiekun osoby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie dla 1 osoby z zakresu: opiekun osoby starszej w wymiarze 80 godzin z organizacją zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Liczba uczestników: 1 (osoba pełnoletnia) Termin realizacji...
Lublin,
lubelskie
19-06-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 5/2019/POWER Zapytanie ofertowe w sprawie Świadczenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOMASZ WROŃSKI SZKOLENIA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie cateringu dla uczestników kursu realizowanego w Rymanowie Zdroju, szczegółowy opis zawarto w załączniku dołączonym do niniejszego ogłoszenia.
Warszawa,
podkarpackie
19-06-2019

ROPS.PSO.3321.US.48.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE/ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona...
Katowice,
śląskie
19-06-2019

Zapytanie Ofertowe 3/06/2019/Z204/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na studiach I stopnia. Tematy zajęć: • Analiza śledcza • Bezpieczeństwo informatyczne • Bezpieczeństwo państwa • Bezpieczeństwo społeczne • Bezpieczeństwo w komunikacji...
Wrocław,
dolnośląskie
19-06-2019

Dostawa Materiałów na formy piaskowe (Żywica, utwardzacz letni i zimowy) - Zapytanie ofertowe nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SP. Z O.O..
Oferta obejmuje dostawę Materiałów na formy piaskowe (żywica, utwardzacz letni i zimowy) z uwzględnieniem wymagań szczegółowych. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Znajdują się w z załączonym osobno pliku Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia
Skawina,
małopolskie
19-06-2019

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU.
Temat warsztatów sieciujących: „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” Zakres usługi obejmuje:  przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla grupy ok. 20-osobowej gdzie jedno spotkanie (2 dni) to 16 godz. dydaktycznych (godz. dydaktyczna = 45 min),  dostosowanie...
Białystok,
podlaskie
19-06-2019

"Masaż klasyczny i leczniczy dla 1 osoby"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA I MIASTO MIECHÓW/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE.
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Masaż klasyczny i leczniczy dla 1 osoby”. 3.Szkolenie ma na celu : nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonania pracy na stanowisku masażysty, • czas trwania kursu -...
Miechów,
małopolskie
19-06-2019

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT BYTOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE.
1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pod nazwą „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135” (wspólny słownik zamówień - 80530000-8) w terminie: lipiec...
Bytów,
pomorskie
19-06-2019

Zamówienie materiałów laboratoryjnych nr ZML/2/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Kolorymetryczny test paskowy do detekcji żelaza w roztworze, , Zakres pomiarowy 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Fe2+, wymagany jest certyfikat analityczny producenta 1 opakowanie, 100 pasków 2. Fotometryczny test do wykrywania cynku w roztworze w zakresie 0,05 – 2,50 mg/l Zn, wymagany...
Kraków,
małopolskie
19-06-2019

PHARMANN_ transport eksponatów _ BB ASEAN 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PHARMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportu , odprawy oraz ubezpieczenia eksponatów na targi Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019r. które odbywają się w dniach 19.09.2019r. – 21.09.2019 r. w Bangkoku, Tajlandia , miejsce targów : IMPACT Exhibition and Convention Center , Muang Thong Thani,...
Łódź,
łódzkie
19-06-2019

PHARMANN _zakup powierzchni wystawienniczej _Cosmoprof HK2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PHARMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup narożnej powierzchni wystawienniczej ok.15 m2 lub więcej(max. wielkość stoiska do 20m 2 ) wraz ze zindywidualizowaną zabudową narodową , otwartego z dwóch stron , zlokalizowanego w sekcji polskiej w pawilonie profesjonalnym (Pawilon Professional Beauty Salon # 3E...
Łódź,
łódzkie
19-06-2019

Dostawa Materiałów na formy piaskowe (Piasek kwarcowy formierski) - Zapytanie ofertowe nr 16/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SP. Z O.O..
Oferta obejmuje dostawę Materiałów na formy piaskowe (Piasek kwarcowy formierski) z uwzględnieniem wymagań szczegółowych. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Znajdują się w z załączonym osobno pliku Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia
Skawina,
małopolskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/6/2019 r. dot. dostawy szafy termostatycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGROYOUMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szafa termostatyczna wyświetlacz dotykowy w języku polskim Zakres temperatur pracy [°C] od +3 do + 70 [°C] Komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi Gniazdo zewnętrzne USB Otwór na czujnik zewnętrzny Obudowa zewnętrzna blacha malowana proszkowo Możliwość sterowania urządzeniem także z...
Poznań,
podkarpackie
19-06-2019

ROPS.PSO.3321.US.53.2019 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE/ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Kryzys w rodzinie - podstawowe zagadnienia oraz Interdyscyplinarna pomoc rodzinie będącej w kryzysie. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3...
Katowice,
śląskie
19-06-2019

Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i pakietem aplikacji biurowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DAR STAL DARIUSZ ZAŁAWA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, markowych zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i pakietem aplikacji biurowych – 12 sztuk. o parametrach nie niższych niż: 1. Procesor minimum Intel Core i7 8 generacji lub nowszy bądź równoważny. 2. Wbudowane narzędzia...
Myszków,
śląskie
19-06-2019

Usługa polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej trzech artykułów branżowych z uwzględnieniem dobrych praktyk na rzecz równości szans dla projektu pn.„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości...
Kielce,
świętokrzyskie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr ZR04_02/06/2019/115/AM/Z - dostawa switchy i sieciowych kabli połączeniowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy switchy i sieciowych kabli połączeniowych. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostarczenia do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu sprzętu zgodnie z podaną specyfikacją. Dostawca musi zapewnić...
Wrocław,
opolskie
19-06-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kursów kształcenia ustawicznego w ramach projektu pt. „Rozwój...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kursów kształcenia ustawicznego ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” (dalej jako „Kursy”)....
Gdańsk,
pomorskie
19-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij