Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa paliwa do samochodów służbowych ZP/PN-1/20

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa paliwa do samochodów służbowych ZP/PN-1/20
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów, artykułów biurowych i tonerów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów, artykułów biurowych i tonerów
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Członek zespołu badawczo - rozwojowego nr 2 - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Menadżer ds. zapewnienia jakości - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Nadzór projektu/broker technologii - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Członek biura projektu / Specjalista ds. wsparcia badań - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Kierownik projektu - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Kierownik biura projektu/specjalista ds. sieci - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Członek zespołu badawczo - rozwojowego nr 1 - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Zapytanie nr 7/P/PZN/2020 – wynajem sprzętu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARI ARI.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem podstawowego i specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania ogólnoużytkowego i tyfloinformatycznego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku, na potrzeby realizacji następujących zajęć: Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego i bezpiecznego...
Bydgoszcz,
podlaskie
31-01-2020

Lider Techniczny Zespołu - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Kierownik prac badawczo-rozwojowych - usługi badawczo - rozwojowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo - rozwojowych w ramach projektu pt. “Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AXON/2020/WS2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na obszarze Polski (w miastach powiatowych, w granicach administracyjnych miejscowości wskazanej przez Zamawiającego), sal na doradztwo indywidualne w ilości do 1200 godzin (300 osób x 4 godziny doradztwa) w zależności od zapotrzebowania zamawiającego...
Suwałki,
podlaskie
31-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZGD/2020/WS2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na obszarze Polski (w miastach powiatowych, w granicach administracyjnych miejscowości wskazanej przez Zamawiającego), sal na doradztwo indywidualne w ilości do 1200 godzin (300 osób x 4 godziny doradztwa) w zależności od zapotrzebowania zamawiającego...
Suwałki,
podlaskie
31-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/MIRS/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na obszarze Polski (w miastach powiatowych, w granicach administracyjnych miejscowości wskazanej przez Zamawiającego), sal na doradztwo indywidualne w ilości do 1200 godzin (300 osób x 4 godziny doradztwa) w zależności od zapotrzebowania zamawiającego...
Suwałki,
podlaskie
31-01-2020

Zapytanie nr 6/P/PZN/2020 – zajęcia samodzielnego poruszania się.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARI ARI.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz kompensacji ograniczeń wzrokowych dla 40 Uczestników Projektu w ramach dwóch części - po 800 h/część (20h*40 UP=800h/każdą część zamówienia). Indywidualne zajęcia dla Uczestników...
Bydgoszcz,
podlaskie
31-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika AUTOMATYKA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika automatyka w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
31-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 1 MONTERA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika 1 montera w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 4. Okres...
Nowogród,
podlaskie
31-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 MONTERA

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika 2 montera w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
31-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1/POIR/2020 z dnia 23.01.2020 r. - Dostawa tokarki do metalu wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "BIOTREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki do metalu wraz z osprzętem na potrzeby badań związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych. Tokarka będzie stanowiła niezbędne wyposażenie Laboratorium Maszynowego Centrum Badawczo-Rozwojowego i będzie służyła do prowadzenia...
Warszawa,
podlaskie
31-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 1/SZŚ/2020 z dnia 23.01.2020 dotyczące usługi dostarczania zdjęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TENSORFLIGHT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W ramach usługi Zamawiający potrzebuje dostarczenia 43 tysięcy zdjęć satelitarnych bądź lotniczych spełniających następujące warunki: 1. Rozdzielczość 1024x1024 piksele 2. Skala pomiędzy 7 a 25 cm na piksel. 3. Zdjęcia muszą być dostarczane dla zadanych przez Zamawiającego współrzędnych...
Białystok,
podlaskie
31-01-2020

Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na: Zadanie 1. przeprowadzeniu rekrutacji celem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH.
Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na: 1. przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienia 1000 pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę i skierowanie ich na badania densytometrem kości; 2. przeprowadzeniu badań densytometrem kości 1000 pacjentów wraz z opisem wyników badania i...
Suwałki,
podlaskie
31-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FIR/RIS/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁOMŻA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach poradnictwa psychologicznego przez psychologa w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...
Łomża,
podlaskie
31-01-2020

Zakup i dostawa dwóch wózków widłowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE UNIROL DOROTA KULIKOWSKA.
Zakup i dostawa dwóch wózków widłowych 3,5 t. A. Specyfikacja wózków widłowych: Oba wózki widłowe będą spełniać jednakowe parametry wymienione niżej: - silnik zasilany gazem, - udźwig nie mniejszy niż 3,5 t, - odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł – 500 mm, - długość wideł - 1.150 mm,...
Grajewo,
podlaskie
31-01-2020

Dostawa pilotów interaktywnych na potrzeby realizacji zadań projektu "Fabryka leków – od pomysłu do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa pilotów interaktywnych na potrzeby realizacji zadań projektu "Fabryka leków – od pomysłu do produktu”
Białystok,
podlaskie
30-01-2020

Dostawa energii elektrycznej ZP/PN-2/20

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa energii elektrycznej ZP/PN-2/20
Białystok,
podlaskie
30-01-2020

Zapytanie nr 4/P/FAA/2020 - realizacja grupowych warsztatów z kompetencji życiowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ARI ARI.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych warsztatów dla niewidomych i słabowidzących 40 Uczestników Projektu (4 grupy 10-cio os.), w tym realizacja zajęć z zakresu: a) Rodzaje i nauka korzystania z elementów adaptacji dostępnych w przestrzeni publicznej (prowadnice, mapy i makiety...
Bydgoszcz,
podlaskie
30-01-2020

zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu prac remontowych i wyposażenia pokoi hotelowych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE Sp. z o.o..
Kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 39313000-9 - Wyposażenie hotelowe, 1. Roboty remontowe pokoi hotelowych wraz z wyposażeniem a) Roboty remontowe 16 pokoi hotelowych o łącznej powierzchni 390,04 m2, roboty obejmować będą: -skucie terakoty i glazury, -wywóz gruzu, -rozbiórki...
Goniądz,
podlaskie
30-01-2020

Przedstawienie oferty na realizację: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Nadarzyna- udział w 24....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁOMŻA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Nadarzyna- udział w 24. Międzynarodowych Targach Gastronomiczno-Hotelarskich -EuroGastro oraz udział w 13. Międzynarodowych Targach Wyposażenia Obiektów Noclegowych - WorldHotel 2020 w ramach projektu „Rynek pracy otwarty...
Łomża,
podlaskie
30-01-2020

Przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z certyfikatem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach...
Białystok,
podlaskie
29-01-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij