Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.05.19 NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH WG SPECYFIKACJI , TRANSPORT,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fitech Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez dostawcę mebli biurowych wg specyfikacji określonych w załączniku 1 wraz z transportem, wniesienieem i montażem w lokalizacji Fitech Sp. z.o.o. ul. Cystersów 19 , 31-553 Kraków , w związku z realizacją projektu pt. „Szkoła Robotów - Centrum...
Sucha Beskidzka,
małopolskie
10-06-2019

Usługa badawcza dotycząca oceny pozbiorczej trwałości i jakości owoców wybranych klonów truskawki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIWA HODOWLA ROŚLIN JAGODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej dotyczącej oceny pozbiorczej trwałości i jakości owoców wybranych klonów truskawki (7 sztuk), maliny (5) oraz jeżyny (4) przechowywanych w zróżnicowanych warunkach. Zakres prac przewidzianych w trakcie realizacji usługi badawczej. 1. Analizy...
Brzezna,
małopolskie
10-06-2019

Opracowanie liczb granicznych dla 15 wybranych klonów hodowlanych (truskawki, maliny i jeżyny) wraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIWA HODOWLA ROŚLIN JAGODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zadanie badawcze powinno obejmować przedstawiony poniżej zakres czynności w dwóch sezonach wegetacyjnych: 1. Opracowanie zaleceń nawozowych dla nowych klonów hodowlanych truskawki, maliny i jeżyny ocenianych w doświadczeniach, 2. Wyznaczenia liczb granicznych dla podłoży w doświadczeniach klonów...
Brzezna,
małopolskie
10-06-2019

Wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest wybór/zapewnienie prelegentów radiowych - EKSPERTÓW dla potrzeb realizacji produkcji 92 programów informacyjnych emitowanych w stacji radiowej na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Zrób to mammo! - Program profilaktyki raka piersi”.
Tuchów,
małopolskie
10-06-2019

Nabycie zestawu licencji oprogramowania niezbędnego do obsługi prac Centrum B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AQUARIUS ENGINES CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia. Przedmiotem zamówienia jest zestaw licencji oprogramowania niezbędnego do obsługi prac Centrum B+R: 1. Cztery licencje oprogramowania SOLIDWORKS Standard (lub równoważnego) 2. Dwie licencje oprogramowania SOLIDWORKS...
Warszawa,
małopolskie
10-06-2019

Nr postępowania: MOWES/13/KOM/BIS - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla uczestników i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego dotyczącego działalności w obszarze ekonomii społecznej (pod tytułem „Festyn inny niż zwykle”) dla uczestników i uczestniczek projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar...
Kraków,
małopolskie
10-06-2019

Przygotowanie dokumentacji projektowej celem adaptacji istniejącego budynku do potrzeb placówki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE HONESTUS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wolbrom,
małopolskie
10-06-2019

Przygotowanie dokumentacji projektowej celem adaptacji istniejącego budynku do potrzeb placówki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE HONESTUS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wolbrom,
małopolskie
10-06-2019

Szkolenie - prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyspieszona

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRACOWNIA BADAŃ SPOŁECZNYCH SONDA SP. Z O. O..
Liczba godzin szkolenia regulują przepisy prawa krajowego. (1 godz. szkolenia =45 min) Za przejazd na szkolenia uczestnikom zostaną zwrócone koszty dojazdu (na podstawie biletów/innych dokumentów). Wykonawca odpowiada za zgromadzenie i weryfikację poprawności wniosków o zwrot kosztów dojazdu od...
Kraków,
małopolskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 31/DDZ/2019 -Szkolenie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS INVEST SP. Z O. O..
Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych IIWJO wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu...
Poznań,
małopolskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 30/DDZ/2019 -Szkolenie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS INVEST SP. Z O. O..
Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Kursu Kroju i szycia wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Kursu Kroju i szycia w wymiarze godzin nie mniej niż 64h i nie...
Poznań,
małopolskie
10-06-2019

Otoczarnia do produkcji mas bitumicznych w technologii ciągłej z zespołem dozującym włókna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WANTA SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis zamówienie znajduje się w załączniku nr 1(zapytanie ofertowe nr.2/2019) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę i uruchomienie używanych urządzeń nie starszych niż 42 m-ce. Nr 1 –Otoczarnia do produkcji mas bitumicznych w technologii ciągłej 1 szt....
Tokarnia,
małopolskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalację prasy hydraulicznej do wciskania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELECTRIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja PRASY HYDRAULICZNEJ DO WCISKANIA. Specyfikacja i wymagane parametry techniczne: 1. Nacisk minimalny 72 kN, 2. Skok prasy minimum 220 mm, 3. Wysięg prasy min. 610 mm, 4. Napęd hydrauliczny, 5. Graficzne programowanie z możliwością zaczytania plików w...
Maków Podhalański,
małopolskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8_GOR1.1.1_2019 z dnia: 31.05.2019 Na zaprojektowanie oraz budowę systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GORAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa systemu automatycznego zarządzania pracą nawiewników wyposażonych w urządzenia pomiarowe (temperatura, wilgotność, stężenie CO2, poziom pyłów zawieszonych PM 2,5, PM10) i zintegrowanych z oknem. Składający się z dwóch zadań : 1. Opracowanie...
Biała Niżna,
małopolskie
09-06-2019

Wynajem czterech komór laminarnych do montażu elementów optyki fotograficznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem czterech komór laminarnych spełniających poniższe parametry na potrzeby realizacji projektu pn. "Prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnych obiektywów z serii IRIX dla aparatów DSLR oraz nowatorskich aparatów bezlusterkowych" realizowanego w ramach działania...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Wynajem mobilnego pomieszczenia czystego Clean Room

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem mobilnego pomieszczenia czystego Clean Room na potrzeby projektu pn. "Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego obiektywu fotograficznego dla pierwszego polskiego nanosatelity komercyjnego obserwacji Ziemi "realizowanego w ramach działania 1.1.1 "Projekty B+R...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa specjalistycznej wytrząsarki elektromagnetycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej wytrząsarki, która będzie używana do symulowania warunków fizycznych podczas wynoszenia obiektywu na orbitę. Narzędzie to będzie służyło realizacji projektu pn " Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego obiektywu fotograficznego dla pierwszego...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa zautomatyzowanej stacji do pomiaru rozdzielczości optycznej MTF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w pełni zautomatyzowanej stacji pomiarowej służącego do badania rozdzielczości optycznej MTF układów optycznych projektowanych obiektywów fotograficznych na potrzeby projektu pn. "Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego obiektywu fotograficznego dla pierwszego...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa czterech komór laminarnych do montażu elementów optyki fotograficznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech komór laminarnych spełniających poniższe parametry na potrzeby realizacji projektu pn. " Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego obiektywu fotograficznego dla pierwszego polskiego nanosatelity komercyjnego obserwacji Ziemi" realizowanego w ramach...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa urządzenia służącego do prawidłowego ustawienia pozycji soczewek, ich centryczności oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest zebranie ofert na dostawę urządzenia służącego do mierzenia parametrów soczewek, precyzyjnego ustawienia centryczności pozycji soczewek w układach optycznych projektowanych obiektywów fotograficznych na potrzeby projektu pn. "Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa projektora testowego na stelażu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RENATA ADAMCZYK Q MEDIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora testowego służącego do kalibracji, badania jakości optycznej oraz weryfikacji parametrów optycznych projektowanych obiektywów fotograficznych na potrzeby realizacji projektu pn. " Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnego obiektywu fotograficznego dla...
Kraków,
małopolskie
09-06-2019

Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej (w zakresie immunologii transfuzjologicznej)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej (w zakresie immunologii transfuzjologicznej) kompatybilnych z analizatorem AutoVue Innowa oraz manualnym systemem back up Ortho BioVue, EZP-271-2-58/PN/2019
Kraków,
małopolskie
08-06-2019

EZP-271-2-15/S/2019; Usługa hotelarska dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.
EZP-271-2-15/S/2019; Usługa hotelarska dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie;
Kraków,
małopolskie
08-06-2019

Zapytanie ofertowe na wybór Specjalistów w zakresie budowy algorytmów AI i głębokiego uczenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BOXCHAIN Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców prac zleconych polegających na uczestnictwie w pracach rozwojowych w ramach projektu pn. "Smart-skrzynka" pocztowa w technologii blockchain” Realizacja prac przez Wykonawców obejmie w szczególności: - opracowanie i dostarczenie...
Tarnów,
małopolskie
08-06-2019

Zapraszamy do złożenia oferty na poprowadzenie szkolenia oraz przygotowanie materiałów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA.
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkolenia (łącznie 8h dydaktycznych; 8 x 45 min) wraz z przygotowaniem pakietu materiałów dydaktycznych z zakresu projektowania innowacyjnych i efektywnych studiów przypadku oraz prowadzenia zajęć tą metodą organizowane w ramach projektu „WSE = Uczelnia...
Kraków,
małopolskie
08-06-2019

676/2019 obuwie robocze dla pracowników szpitala

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
676/2019 obuwie robocze dla pracowników szpitala
Tarnów,
małopolskie
07-06-2019

PD/24/3/2019 Dzierżawa ekspresów do parzenia kawy wraz z dostawą kawy oraz serwisem ekspresów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
PD/24/3/2019 Dzierżawa ekspresów do parzenia kawy wraz z dostawą kawy oraz serwisem ekspresów
Kraków,
małopolskie
07-06-2019

Dostawa ekspresu do kawy - KC-zp.272-382/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Dostawa ekspresu do kawy - KC-zp.272-382/19
Kraków,
małopolskie
07-06-2019

Zakup 8 zestawów do programowania sterowników plus makieta skrzyżowania ze światłami, frezarka CNC,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Zakup 8 zestawów do programowania sterowników plus makieta skrzyżowania ze światłami, frezarka CNC, oprogramowanie - KC-zp.272-375/19
Kraków,
małopolskie
07-06-2019

Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla WIMIR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla WIMIR
Kraków,
małopolskie
07-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij