Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

dostawa odczynników do analizatora Składu Mleka Kobiecego MIRIS na 24 m-c dla Banku Mleka Kobiecego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
dostawa odczynników do analizatora Składu Mleka Kobiecego MIRIS na 24 m-c dla Banku Mleka Kobiecego
Wrocław,
dolnośląskie
06-06-2019

PN - USŁUGA WYKONANIA NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ ZAWORU DENNEGO DN-100 W CYSTERNIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4213.
PN - USŁUGA WYKONANIA NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ ZAWORU DENNEGO DN-100 W CYSTERNIE PALIWOWEJ CD-5W, ORAZ WYKONANIA BADAŃ DOZOROWYCH WDT
Wrocław,
dolnośląskie
06-06-2019

ZP-53/2019 - Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-53/2019 - Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50).
Toruń,
dolnośląskie
06-06-2019

PU-28/2019 - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
PU-28/2019 - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy na poziomie elementarnym (A1, A2) i średniozaawansowanym (B1, B2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów.
Toruń,
dolnośląskie
06-06-2019

90-DIN.079.54.2019 - Dostosowania budynku IF do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
90-DIN.079.54.2019 - Dostosowania budynku IF do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa pożarowego: wyjście ewakuacyjne klatka K5, wentylatory oddymiające K1, K5, dodatkowe drzwi ppoż K4, poszerzenie drogi ewakuacyjnej, podłączenie systemu oddymiania” – w obiekcie Instytutu Fizyki przy ul....
Toruń,
dolnośląskie
06-06-2019

Realizacja usługi badawczej polegającej na naniesieniu warstw DLC o zwiększonej odporności na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NovaSpine Sp.z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na naniesienie warstw DLC o zwiększonej odporności na ścieranie metodą PVD na stabilizatory kręgosłupa oraz analizie właściwości fizycznych napylanych warstw DLC na poszczególnych elementach stabilizatora. Zakres prac: Naniesienie warstwy:...
Tyniec Mały,
dolnośląskie
06-06-2019

Przedsiębiorstwo DOLNET GROUP Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu pt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnet Group Sp. z o.o..
Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu do budowy sieci mikrokanalizacji. Minimalne wymagane parametry elementów składających się na zamówienie: Element 1 zamówienia Zestaw: Sprężarka z chłodnicą końcową, Wdmuchiwarka światłowodów, Przecisk z głowicą standard a) Min. parametry...
Świdnica,
dolnośląskie
06-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 21/2019 dotyczące specjalisty na stanowisko Projektant / Architekt systemów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest : 1. dostarczenie wiedzy merytorycznej , technologicznej oraz technicznej w zakresie opracowania oraz realizacji wdrożenia architektury platformy systemów IT Beneficjenta tak aby uwzględniała zmiany związane z prowadzonym Projektem –na etapie badań, prac rozwojowych jak...
Warszawa,
dolnośląskie
06-06-2019

Wykonania 75 000 szt, 2 ml saszetek reklamowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (nadruk oraz napełnienie) 75 000 sztuk saszetek 2ml dla 15 różnych produktów kosmetycznych (dla każdego produktu po 5 tys sztuk) z nadrukiem wg załączonych projektów. specyfikacja: - wymiary saszetki: 62,706 mm x 80 mm - ilość kolorów – wg projektów...
Wrocław,
dolnośląskie
06-06-2019

Wybór wykonawcy do przygotowania wdrożenia systemu zarządzania jakością dla projektowania i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje następujące elementy: A) Wdrożenie systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych wg wymagań normy ISO 13485:2016, w tym: a. Wykonanie diagnozy istniejącego stanu pod kątem dalszych działań związanych z przedmiotem zapytania b. Zredagowanie procedur...
Wrocław,
dolnośląskie
06-06-2019

prototypu obudowy innowacyjnego monitoringu funkcji życiowych krów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Michał Zdunek CORP For Farm Animals.
I. Opis przedmiotu zamówienia: Innowacyjny produkt, nie produkowany w Polsce. Produkt jest elementem systemu bazującego na nowych technologiach, którego celem jest udostępnienie hodowcom, lekarzom weterynarii monitoringu funkcji życiowych krów. Szacowane zapotrzebowanie w ciągu 10 lat: 100000 krów....
Wilczyce,
dolnośląskie
06-06-2019

INFORMATYZACJA PROCESU WYDAWANIA, PRZYJMOWANIA PIECZYWA (ZWROTÓW),INNOWACYJNA METODA ROZLICZANIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIEKARNIA JUL-KA DANUTA WOJCIECHOWSKA.
1.INFORMATYZACJA PROCESU WYDAWANIA PIECZYWA USPRAWIENIE PROCESU WYDAWANIA POPRZEZ JEGO INFORMATYZACJĘ: Wydający będzie wydawał towar dostawcom w oparciu o wywózkę, nie w formie drukowanej lecz w formie elektronicznej (wyświetlaną w kolektorze). Zamiast wyszukiwać poszczególnych pozycji, będzie...
WISZNIA MAŁA,
dolnośląskie
06-06-2019

„Dostawa sprzętu fotograficznego” w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach.
Zadanie dotyczy dostawy nowego sprzętu fotograficznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. APARAT – body - z wymiennym OBIEKTYWEM Nowy oryginalny produkt z gwarancją producenta. Pozwalający na nagrywanie materiału video oraz wykonywanie fotografii. Sprzęt powinien nadawać się do intensywnego...
Kowary,
dolnośląskie
06-06-2019

Zapytanie ofertowe 02A/2019 - elementy do budowy prototypu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NAWARA-SERWIS S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA.
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotów, które dostarczą przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 2.1- 2.10 do zapytania ofertowego „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”. Zamówienie podzielone jest na 10 części: CZĘŚĆ 1. ZABUDOWA ELEKTRONICZNA SYSTEMU, STEROWANIE PROCESEM...
Trzebień,
dolnośląskie
06-06-2019

Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE EURO-CONCRET.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach projektu Level Up – kompleksowy program nabywania kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej.”, współfinansowanego ze środków...
Wrocław,
dolnośląskie
06-06-2019

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022.
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
PRACE PROJEKTOWE dla zadania pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Głogowska / Parkowa / Trzebnicka / Żeromskiego w m. CHOCIANÓW”. CPV 71320000-7.
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

Prowadzenie w okresie od czerwca 2019 r. do października 2019 r. prac pielęgnacyjnych ogrodu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Prowadzenie w okresie od czerwca 2019 r. do października 2019 r. prac pielęgnacyjnych ogrodu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii przy wyb. L. Pasteura 10 we Wrocławiu, w ramach ryczałtu miesięcznego.
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

Dostawa aparatu ekg i defibrylatora.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa aparatu ekg i defibrylatora.
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

Przegląd okresowy cytofluorometru produkcji Becton Dickinson w okresie 36 miesięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Przegląd okresowy cytofluorometru produkcji Becton Dickinson w okresie 36 miesięcy
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

ZP-41/2019 - Dostawa układu kamery CCD najnowszej generacji przystosowanej do współpracy z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-41/2019 - Dostawa układu kamery CCD najnowszej generacji przystosowanej do współpracy z transmisyjnym mikroskopem elektronowym JEOL JEM-1010
Toruń,
dolnośląskie
05-06-2019

DAN-ZO/236/2019 - Dostawa skanera 3D do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
DAN-ZO/236/2019 - Dostawa skanera 3D do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Toruń,
dolnośląskie
05-06-2019

Kierownik B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HOKADO SP. Z O.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy realizującego usługę w zakresie kierowania kadrą B+R w ramach planowanego do realizacji projektu badawczo-rozwojowego. W ramach umowy zlecenia realizowane będą następujące usługi: • walidacja rezultatów badań, postępu prac po każdym etapie aż do...
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

Opracowanie grafik, modeli 3D i animacji na podstawie przeprowadzonych przez Zamawiającego prac B+R...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HOKADO SP. Z O.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowywania grafik, grafik 3D i animacji na potrzeby stworzenia gry VR na podstawie scenariuszy będących wynikiem prowadzonych prac B+R. 2. Usługa będzie świadczona pod warunkiem pozyskania dofinansowania w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 - Wspólne...
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Biotts S.A..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego dot. planowanego do realizacji projektu pn. ”Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej”, w...
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

1/CAL/LJ/2019 organizacja i przeprowadzenie 8 dwudniowych wizyt studyjnych z zakresu prezentacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej organizację i przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego 8 dwudniowych wizyt studyjnych z zakresu prezentacji dobrych inicjatywy w ramach ekonomii społecznej dla 120 Uczestników Projektu i 8 Opiekunów merytorycznych (8 grup x...
Warszawa,
dolnośląskie
05-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 - zakup wypalarki plazmowej z uchylną głowicą do cięcia w 3D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stal-Hurt s.c. Józef Ptak, Zofia Ptak, Marek Ptak, Robert Ptak.
Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty na zakup przecinarki plazmowej: 1. Przecinarka plazmowa z głowicą do cięcia 3D - głowica 3D do cięcia plazmowego z możliwością fazowania plazmą w zakresie 0-45o, - agregat plazmowy o mocy umożliwiającej cięcie jakościowe i przebijanie blachy palnikiem...
Marciszów,
dolnośląskie
05-06-2019

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, polegającej na świadczeniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego monitorowaniu projektu i rozliczenie środków finansowych, doradztwo prawno-eksperckie nad robotami budowlanymi i konserwatorsko restauracyjnymi w ramach projektu pn....
Świdnica,
dolnośląskie
05-06-2019

04/05/2019/PBK Zakup nowej wiertarki stołowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się zakupu nowej wiertarki stołowej dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym”. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia nowej wiertarki stołowej zgodnie z...
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019

03/05/2019/PBK Wykonanie usługi tokarskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się świadczenia usługi tokarskiej w zakresie wykonanie elementów wg poglądowego rysunku technicznego (załącznik rys. [6]) oraz dancyh szczegółowych (tab. [1])- dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych...
Wrocław,
dolnośląskie
05-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij