Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

WYNAJEM POWIERZCHNI STOISKA WRAZ Z ZABUDOWĄ NA TARGI INTERCHARM 23-26.10.2019, MOSKWA, Rosja

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIGLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem oraz zabudowa pustej powierzchni wystawienniczej o powierzchni minimum 16 m2. Zleceniobiorca musi zapewnić panel MPG zgodny z wytycznymi (załącznik nr.3 ) Stoisko powinno być wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami jakościowymi z gotowej zabudowy...
Jaworzno,
śląskie
10-06-2019

3/POWER 5.4/2019 Ogłoszenie o otwartym naborze na stanowisko: personel szkoleniowy/ pomocniczy :...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SP. Z O.O..
CHARAKTER ZAMÓWIENIA: kontrakt / oddelegowanie / umowa cywilno – prawna Przewidywany czas obowiązywania umowy – do 30.06.2023 (czas realizacji projektu). Dokładne terminy realizacji kursów zostaną ustalone z wybranymi kandydatami w oparciu o Harmonogram Kursów. Terminy mogą ulec zmianie za...
Zabrze,
śląskie
10-06-2019

Zakup i dostawa spektrometru FT-IR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Spektrometr FT- IR – 1 szt. • Zakres spektralny min. 350 - 7800 cm-1. • Rozdzielczość min. 0.4 cm-1 • Beamsplitter KBr/Ge na zakres co najmniej 7800 - 350 cm-1. • Detektor DLaTGS zakres co najmniej 7800 – 350 cm-1. • Precyzja długości fali: 0.0008 cm-1 przy 2000 cm-1. • Automatyczne...
Bieruń,
śląskie
10-06-2019

Kurs „Terapia ręki I i II stopnia” dla 2 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO OLEŚNICA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Terapia ręki I i II stopnia” dla 2 uczestników projektu, w terminie czerwiec – lipiec 2019 r. 2. Liczba uczestników kursu może ulec zmianie (w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zamawiającego, np. rezygnacja z udziału w projekcie);...
Oleśnica,
śląskie
10-06-2019

Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla 1 osoby

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO OLEŚNICA.
1. przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C+E dla 1 uczestnika projektu, w terminie czerwiec - lipiec 2019 r.; 2. liczba godzin kursu: 25 godzin szkolenia praktycznego (1 godzina = 60 minut); 3. godziny realizacji zajęć zostaną dostosowane do możliwości uczestnika;...
Oleśnica,
śląskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.05.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do wytworzenia i badania warstw ochronnych – śruby (3 rodzaje). Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) zostanie przesłana Oferentom po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 4...
Zawiercie,
śląskie
10-06-2019

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia żłobka w ramach projektu „Żłobek Pociecha...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OLEŚ-URDZOŃ ELŻBIETA ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK EDUKACYJNYCH.
Przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia żłobka w ramach projektu „Żłobek Pociecha w Pszczynie” (numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPSL.08.01.03-24-026D/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pszczyna,
śląskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 03/KIS/IWIPL/2019 w oparciu o zasadę konkurencyjności - kurs zawodowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO KATOWICE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie szkolenia (kursu) zawodowego z zakresu Księgowości z zapewnieniem jego odpowiedniej walidacji oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego wraz z certyfikacją w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate)/ lub równoważny, dla uczestników...
Katowice,
śląskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa kotew wkręcanych (świdry) pełniących funkcję stabilizacji w gruncie podpory lin pełniących funkcję odciągów masztowych dla konstrukcji stalowych. Wyprodukowanie kotew stalowych (zespołu kotwy stalowej) ZKS o następującej charakterystyce: Zestaw...
Gliwice,
śląskie
10-06-2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia inspektorów ochrony...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej wraz z egzaminem. 2. Zamawiający przewiduje organizację szkolenia dla 6 grup studentów/studentek WSZOP (kierunek Zarzadzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia) x 15 osób,...
Katowice,
śląskie
09-06-2019

Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2
Olsztyn,
śląskie
08-06-2019

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/05/56
Olsztyn,
śląskie
08-06-2019

„Wyceny nieruchomości zabudowanych – 2 zadania”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Ruda Śląska.
„Wyceny nieruchomości zabudowanych – 2 zadania”
Ruda Śląska,
śląskie
07-06-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 kpl. klimatyzatorów wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 kpl. klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym
Katowice,
śląskie
07-06-2019

Dostawa pieca komorowego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa pieca komorowego.
Katowice,
śląskie
07-06-2019

Dostawa płynu sterylnego w buteleczkach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa płynu sterylnego w buteleczkach
Katowice,
śląskie
07-06-2019

Dostawa 230 sztuk toreb z logo Uniwersytetu Śląskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa 230 sztuk toreb z logo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice,
śląskie
07-06-2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH ZADANIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W FORMIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Śląska.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH ZADANIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „ZABRZAŃSKIE KADRY DLA NOWOCZESNYCH USŁUG”
Gliwice,
śląskie
07-06-2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II
Pilchowice,
śląskie
07-06-2019

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie .
Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/05/55
Olsztyn,
śląskie
07-06-2019

ZP-2380-110/2019 Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
ZP-2380-110/2019 Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastosowania z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice na lata 2019/2020
Katowice,
śląskie
07-06-2019

Zakupu wyposażenia do centrum badawczo – rozwojowego (meble, regały, oświetlenie).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o..
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakupu wyposażenia centrum badawczo – rozwojowego (meble, regały, oświetlenie), obejmujące: a) Stoły laboratoryjne - 5 szt. - stół z blatem o wymiarach: 1000x2000 mm - czerwony stelaż - konstrukcja z profili 40x40 mm, na stopkach poziomujących, - nośność stołu 150...
Kaczyce,
śląskie
07-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2019 z dn. 31.05.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. T&R BIOEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem jest dostawa urządzenia: Młyn I stopnia (1 szt.)., niezbędnego do realizacji projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia...
Wrocław,
śląskie
07-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2019 z dn. 31.05.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. T&R BIOEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem jest dostawa urządzenia: Separator optyczny (1 szt. ). niezbędnego do realizacji projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie...
Wrocław,
śląskie
07-06-2019

2/2019/AP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOMORROW SP. Z O.O..
1. Część 1 – Przeprowadzenie szkoleń komputerowych „Narzędzia informatyczna w marketingu internetowym” dla 27 osób. 2. Część 2 – Usługa wynajmu sal szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń komputerowych wraz z zapewnieniem cateringu obiadowego uczestnikom. 3. Część 3 – Egzamin zewnętrzny...
Warszawa,
śląskie
07-06-2019

04/05/REG/2019 ( KATOWICE ) ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZKOLENIA- NOCLEGÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
śląskie
07-06-2019

Organizacja i koordynacja zajęć edukacyjnych plenerowych „Zdrowo na świeżym powietrzu”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZABRZE.
Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Przedszkola Nr 49 zajęć edukacyjnych plenerowych „Zdrowo na świeżym powietrzu”
Zabrze,
śląskie
07-06-2019

Dot.: wyboru wykonawcy świadczącego usługi szkoleniowe w ramach projektu „Mobilny instruktor sportu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY PELFORTH SEBASTIAN KRUPSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, świadczącego usługi: • 80500000-9 Usługi szkoleniowe • 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego • 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 2. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu: 1) TRENER PERSONALNY - 22 grupy * 80h 2)...
Szczyrk,
śląskie
07-06-2019

Organizacja i koordynacja zajęć edukacyjnych plenerowych „AKADEMIA OPTYMYSI”-OPTYMIŚCI ZDOBYWAJĄ I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZABRZE.
Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Przedszkola Nr 43 w Zabrzu (ogród przedszkolny)imprezy tj. zajęć edukacyjnych plenerowych „AKADEMIA OPTYMYSI”-OPTYMIŚCI ZDOBYWAJĄ I ODKRYWAJĄ ŚWIAT W PRZEDSZKOLU NASZYCH MARZEŃ oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem (w...
Zabrze,
śląskie
07-06-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Będzin.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ulicy Traugutta 1a w Będzinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3...
Będzin,
śląskie
07-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij