Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

zakup środków trwałych - wózek do budowy prototypów doposażony w przystawkę żurawia dźwigowego oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PTM POLSKA SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: - zakup nowych środków trwałych. Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu: 1. wózek do budowy prototypów...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja usług pielęgnacyjnych/opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
100 OsN po zakończonej hospitalizacji zostanie objętych długoterminową opieką w warunkach domowych, a usługa będzie w pełni finansowana ze środków EFS w związku z brakiem świadczenia tożsamych usług przez WAM w ramach zawartych kontraktów z NFZ. Usługa będzie świadczona, zgodnie z Rozporządzeniem...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Postępowanie obejmuje świadczenie usługi nadzoru...
Tomaszów Mazowiecki,
łódzkie
31-05-2019

Realizacja opieki zdrowotnej w warunkach domowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA.
W ramach realizacji założeń projektu SOS dla ŁOM przewidziano objęcie dodatkowym, poza świadczeniami gwarantowanymi, wsparciem w formie zespołu leczenia środowiskowego dla 100 osób (65K/35M) spośród pacjentów szpitala wyselekcjonowanych do udziału w projekcie. Wsparciem objęci zostaną pacjenci z...
Kraków,
łódzkie
31-05-2019

Nabór uzupełniający

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NZOZ "MEDICARE" OŚRODEK OPIEKI DOMOWEJ ELŻBIETA RAK.
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. W celu realizacji projektu planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie 1 pielęgniarki/pielęgniarza opieki długoterminowej. Proponowana liczba godzin...
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT RAWSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ.
Przeprowadzenie dla młodzieży Szkolenia Kurs Operatorów Wózków Widłowych wraz z egzaminem.
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
31-05-2019

Robot do automatycznej obróbki materiałów kompozytowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO TAPS MACIEJ KOWALSKI.
Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku Specyfikacja Techniczna - Robot do automatycznej obróbki materiałów kompozytowych wraz z osprzętem. Dostawca musi zapewnić serwis pogwarancyjny.
Łódź,
łódzkie
31-05-2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac elektrycznych związanych z budową hali produkcyjno –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FOL - POL JACEK BOROWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych w nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z podłączeniem automatu zgrzewającego i zespołu sprężarek oraz instalacji elektrycznych w budynku nr 3, w którym będzie posadowiony ciąg technologiczny. Zakres robót obejmuje: 1. Opracowanie...
Kutno,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa centrum frezarskiego 3-osiowego (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAWO Technology S. Manicki M. Wojtasik Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum frezarskiego 3-osiowego (1 szt.) Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych: - maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie mniej niż 12.000obr./min.;...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Końcówki do pipet automatycznych (Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019/CD20)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MABION SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. Lista materiałów zużywalnych została przedstawiona w poniższej tabeli. Końcówki niesterylne, niskoretencyjne przeznaczone do pipet automatycznych, które umożliwiają wysoką powtarzalność procesów oraz jak największy odzysk...
Konstantynów Łódzki,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa centrum tokarsko-frezarskiego 5-osiowego (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAWO Technology S. Manicki M. Wojtasik Spółka Jawna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum tokarsko-frezarskiego 5-osiowego (1 szt.) Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych: - maksymalna średnica obróbki: nie mniej niż Ø655 mm; - parametry...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa nowych urządzeń w postaci systemów bazowania do naświetlania PCB w ilości 2 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń w postaci systemów bazowania do naświetlania PCB w ilości 2 szt. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - wykonanie szyb ze szkła kwarcowego niezałamującego wiązki światła UV...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa używanego urządzenia w postaci wywoływarki do fotomaski (1 szt.).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia w postaci wywoływarki do fotomaski (1 szt.). Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm; - min. grubość...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Dostawa używanego urządzenia w postaci myjki po cynowaniu (1 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „UNIDRUK" SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego urządzenia w postaci myjki po cynowaniu (1 szt.). Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych parametrów technicznych: - możliwość mycia i usuwania z powierzchni panelu/płytki resztki zabrudzeń po cynowaniu oraz...
Zgierz,
łódzkie
31-05-2019

Zakup i dostawa sprzętu, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi zwanych dalej sprzętem przeznaczonych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRALNY ZARZĄD SŁUZBY WIĘZIENNEJ.
Wszystkie niżej wymienione maszyny, urządzenia i elektronarzędzia muszą: 1. Posiadać instrukcję w języku polskim; 2. Posiadać serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski; 3. Prawnie być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski; 4. Posiadać gwarancję na minimalny okres 24 miesięcy od...
Warszawa,
łódzkie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2019 Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych oraz usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU, WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCY, ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "Zapytanie ofertowe 3-2019". Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych, świadczenie usług gastronomicznych oraz hotelarskich na potrzeby realizacji projektu „Kompetentne kadry związkowe województwa...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2019 Świadczenie usług cateringowych oraz usług polegających na wynajmie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU, WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCY, ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "Zapytanie ofertowe 2-2019". Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji projektu „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, o...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Wsparcie firmy Neurality w przygotowaniu danych z diagnostyki niedosłuchu z wykorzystaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Neurality sp. z o.o..
W ramach projektu zostanie opracowane innowacyjne rozwiązanie NeuralEP służące do klasyfikacji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, umożliwiające automatyzację diagnozy wyników badań słuchu i wsparcie personelu medycznego w dokonywaniu analizy danych. Wykonawca wesprze Neurality sp. z o.o....
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdu edukacyjnego do Łodzi połączonego z warsztatami dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF".
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjnego połączonego z warsztatami dla ucz. w zawodzie technik elektryk, mechatronik, budownictwa w celu pogłębienia kompetencji kluczowych naukowo-technicznych poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz zajęcia w Centrum Nauki, wg szczegółowej...
Jędrzejów,
łódzkie
30-05-2019

Zamówienie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową podczas targów LA FASHION MARKET Los Angeles...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TAMARA GIBUS - MARA GIBBUCCI.
Przedmiotem zamówienia jest: - rezerwacja powierzchni wystawienniczej (9 m2), - opłata rejestracyjna, - wpis do katalogu targowego, - standardowa zabudowa stoiska - obsługa techniczna i media podczas trwania targów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Opracowanie pakietu materiałów on-line z zakresu doradztwa zawodowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie pakietu materiałów on-line z zakresu doradztwa zawodowego. Przedmiot zamówienia określa kody CPV: 39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe 79822500-7 - Usługi projektów graficznych 80420000-4 - usługi e-learning
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Zakwaterowanie podczas targów LA FASHION MARKET Los Angeles 10/2019.07.0

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TAMARA GIBUS - MARA GIBBUCCI.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług z zakresu zakwaterowania podczas targów LA FASHION MARKET Los Angeles 10/2019. Wymagania: -zakwaterowanie w dniach od 11.10.2019 do 17.10.2019 -jeden apartament z łóżkiem typu king size bed -hotel nie może być oddalony dalej niż...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Przelot podczas uczestnictwa w targach LA FASHION MARKET Los Angeles 10/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TAMARA GIBUS - MARA GIBBUCCI.
Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej z Warszawy do Los Angeles, 2 sztuki dla osób dorosłych wraz z bagażem głównym i nadbagażem dla jednego pasażerów. Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej z Los Angeles do Warszawy Chopin Airport 2 sztuki dla osób dorosłych wraz z bagażem głównym i nadbagażem dla...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH.
a) Liczba uczestników wyjazdu – min. 56 maks. 66 osób (50-60 osób objętych projektem + 6 osób kadry). b) Pobyt 7 dni - (od obiadokolacji pierwszego dnia do kolacji dnia siódmego). Wyjazd powinien odbyć się w dniach od 06.06.2019 r. do 18.06.2019 r. Termin preferowany do realizacji wyjazdu od...
Pabianice,
łódzkie
30-05-2019

Dostawa wyposażenia stażystów w elementy zużywalne w ramach projektu „Elektronik – tradycja i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ/ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 IM. JANA SZCZEPANIKA W ŁODZI.
Dostawa wyposażenia stażystów w elementy zużywalne w ramach projektu „Elektronik – tradycja i nowoczesność”: materiałów do lutowania, narzędzia ręczne, wkrętaki, taśmy.
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Usługa stworzenia dokumentacji badania klinicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Dokumentacja powinna składać się z: a) Protokołu badania klinicznego w języku polskim i języku angielskim, w reżimie normy ISO 14155 z uwzględnieniem krytycznej oceny aktualnie dostępnego piśmiennictwa naukowego dotyczącego bezpieczeństwa, działania, właściwości i przewidzianego zastosowania,...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŁASKI.
Laptop z oprogramowaniem – ilość 39 szt. (informatyczna + klasopracownia + biblioteka) Laptop z oprogramowaniem – ilość 1 szt. (nauczyciel) Wózek na laptopy – ilość 1 szt. Oprogramowanie biurowe – ilość 15 szt. Oprogramowanie biurowe pakiet rozszerzony – ilość 25 szt. Oprogramowanie do...
Łask,
łódzkie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/4PR/2019 Dostawa wyposażenia do świetlicy podwórkowej (czterech laptopów z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIOTRKOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
Cztery laptopy z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 1.
Piotrków Trybunalski,
łódzkie
30-05-2019

Dostawa 10 mat ewakuacyjnych S-CAPE PLUS wraz z pokrowcem do montażu na ścianie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZI.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 10 mat ewakuacyjnych S-CAPE PLUS wraz z pokrowcem do montażu na ścianie. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane bez udziału podwykonawców. 3. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot...
Łódź,
łódzkie
30-05-2019

Szkolenia BHP dla uczniów w ramach projektu "Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WIELUŃSKI.
Szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 40 uczniów przystępujących do stażu. a) Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: - podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, -...
Wieluń,
łódzkie
30-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij