Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie Ofertowe nr 50/2020/CBR z dnia 09.01.2020 r. na zakup środka trwałego: Myjka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do firmy ChM sp. z o.o. nowego środka trwałego: Myjka ultradźwiękowa (1 szt.) wraz z niezbędnym wyposażeniem, kompletnym i gotowym do użytkowania, przeznaczonym do wykonywania mycia ultradźwiękowego wyrobów firmy ChM. 1. Opis szczegółowy przedmiotu...
Lewickie,
podlaskie
10-02-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/RPOWP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PHU MARTYNKO KAROL MARTYNKO.
Przedmiotem zamówienia jest jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych ładowarki kołowej i / lub koparki gąsienicowej o parametrach nie gorszych niż opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia / specyfikacji technicznej
Trzciane,
podlaskie
10-02-2020

Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych w ramach projektu „Welcome to Medical University of Białystok..."
Białystok,
podlaskie
08-02-2020

Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk zbioru dokumentów w ramach projektu pt. „Go Global!...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk zbioru dokumentów w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
Białystok,
podlaskie
08-02-2020

Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej, dla studentów UMB
Białystok,
podlaskie
08-02-2020

Dostawa myszy laboratoryjnych firmy The Jackson Laboratory (zmiana terminu dostawy !)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa myszy laboratoryjnych firmy The Jackson Laboratory (zmiana terminu dostawy !)
Białystok,
podlaskie
07-02-2020

Zapytanie ofertowe nr 789/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do testów mobilnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 Przekładnia planetarna 2 sztuki - moc wejściowa – 380 kW - obroty wejściowe – max 2000 obr./min - średnica wałka wejściowego 80mm - przełożenie – 60 ≤ i ≤ 70 - obroty wyjściowe – min. 28,6 obr./min, max 33,3 obr./min - moment obrotowy wyjściowy – max 260 kNm - żywotność – min. 10000 h - z...
Narew,
podlaskie
07-02-2020

Dostawa myszy laboratoryjnych firmy The Jackson Laboratory

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa myszy laboratoryjnych firmy The Jackson Laboratory
Białystok,
podlaskie
06-02-2020

Zapytanie ofertowe Nr 792/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Komponenty opisane w załączniku - Zapytanie Ofertowe
Narew,
podlaskie
06-02-2020

Zapytanie Ofertowe nr 49/2020/CBR z dnia 07.01.2020 r. na zakup środka trwałego wraz z instalacją i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CHM SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do firmy ChM sp. z o.o. nowego środka trwałego wraz z instalacją i konfiguracją: Mikroskop pomiarowy (1 szt.) wraz z niezbędnym wyposażeniem, kompletnym i gotowym do użytkowania, przeznaczonym do suszenia wyrobów firmy ChM. 1. Opis szczegółowy przedmiotu...
Lewickie,
podlaskie
06-02-2020

Zapytanie ofertowe nr 1/TARTAK_SIEMIANÓWKA/2020 zakup linii obróbczej do efektywnego cięcia drewna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kamil Szymaniuk - TARTAK Siemianówka Kamil Szymaniuk.
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii obróbczej do efektywnego cięcia drewna wraz z dostawą pod wskazany adres: miejsce realizacji zamówienia, w ramach projektu pt. „Optymalizacja i przyspieszenie przetarcia drewna w przedsiębiorstwie Tartak Siemianówka”, współfinansowanego ze środków Unii...
Siemianówka,
podlaskie
05-02-2020

Zapytanie ofertowe nr 1/UE/2020 na usługę wynajmu sali szkoleniowej, zakwaterowania oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W BIAŁYMSTOKU.
Zamówienie obejmuje: a) wynajem sali szkoleniowej, na maksymalnie 16 dwudniowych szkoleń, każde w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin) - łącznie wynajem zaplanowano na maksymalnie 256 godzin. Sala szkoleniowa powinna: - znajdować się w miejscu tożsamym z miejscem zakwaterowania, na maksymalnie...
Białystok,
podlaskie
05-02-2020

Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w 2020 roku...
Białystok,
podlaskie
04-02-2020

Usługa edukacyjna: studia podyplomowe „Akademia kompetencji menadżera” dla pracowników Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna: studia podyplomowe „Akademia kompetencji menadżera” dla min. 2 pracowników Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...
Białystok,
podlaskie
04-02-2020

Usługa dostawy pakietu szkoleń e-learningowych obejmująca tematykę przetwarzania i ochrony danych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA.
Forma e-learning: Szkolenie powinno być dostarczone w postaci oddzielnych lekcji tematycznych, uwzględniających w swoich treściach zagadnienia zgodne z zakresem tematycznym przedstawionym poniżej. Lekcje powinny być multimedialne z wykorzystaniem scenek rodzajowych z możliwością odtworzenia ze...
Białystok,
podlaskie
04-02-2020

Usługa przeprowadzenia warsztatów manualnych (wyroby z ceramiki) dla członków Klubu Seniora w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIELNIK.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usługi przeprowadzenia 27 godzin zajęć warsztatów manualnych (wyroby z ceramiki) dla osób w wieku 60+ w Klubie Seniora w Gminie Mielnik w miesiącu lutym 2020 r. Planowane do przeprowadzenia warsztaty obejmują przeprowadzenie warsztatów...
Mielnik,
podlaskie
04-02-2020

Usługa przeprowadzenia zajęć muzycznych dla członków Klubu Seniora w Gminie Mielnik w 2020 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIELNIK.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia łącznie 420 godzin grupowych warsztatów wokalnych z akompaniamentem na akordeonie dla osób w wieku 60+ w Klubie Seniora w Gminie Mielnik w roku 2020 r. Zamówienie podzielone jest na części: CZĘŚĆ I Oksiutycze (35 godzin) CZĘŚĆ II Homoty...
Mielnik,
podlaskie
04-02-2020

Przeprowadzenie szkolenia pn. Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej dla nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...
Białystok,
podlaskie
04-02-2020

Zamówienie badań laboratoryjnych produktu w celu potwierdzenia jego zgodności z dyrektywą RED na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM PROMOCJI INNOWACJI I ROZWOJU.
2.1. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych produktu (przelicznik objętości gazu typu MacBAT5) w celu potwierdzenia jego zgodności z europejską dyrektywą: Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich...
Białystok,
podlaskie
04-02-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/01/2020/1.5 RPOWP na zakup, dostawę i montaż urządzeń niezbędnych do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Klinika Stomatologii Estetycznej ESTEDENT s.c. Monika Szłapo, Paweł Mariusz Szłapo.
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do świadczenia usług z zakresu stomatologii, tj.: 1. Zakup, dostawa i montaż pantomografu cyfrowego z funkcją panoramy wielowarstwowej - 1 szt. 2. Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych z systemem...
Augustów,
podlaskie
04-02-2020

Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Lonza i testów ALEX

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Lonza i testów ALEX
Białystok,
podlaskie
03-02-2020

Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i chemiczne ZP/KC-2/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i chemiczne ZP/KC-2/2020
Białystok,
podlaskie
03-02-2020

Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej...
Białystok,
podlaskie
03-02-2020

Zapytanie ofertowe nr. 1/7.1/KiK/Akces/2020 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODLASKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu" Pracownik magazynowo-gospodarczy z ECDL (wraz z badaniami, egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem NNW) dla 20...
Białystok,
podlaskie
03-02-2020

Zapytanie na Kursy zawodowe nr 01/01/7.1/PFOP/2019/KURSY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
a) Przedstawiciel handlowy (wraz z badaniami, egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem NNW) min 80 godz- 4 Uczestników/czek Projektu b) Przedstawiciel handlowy + kat. B (wraz z badaniami, egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem...
Białystok,
podlaskie
03-02-2020

Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”
Białystok,
podlaskie
01-02-2020

Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wykonanie do 250 badań bezdechu sennego połączone z zapisem, analizą różnych parametrów fizjologicznych i opisem na potrzeby naukowe UMB
Białystok,
podlaskie
01-02-2020

Jednorazowy odbiór i utylizacja odpadów w tym niebezpiecznych (15-01-10, 16-05-06, 16-05-07,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Jednorazowy odbiór i utylizacja odpadów w tym niebezpiecznych (15-01-10, 16-05-06, 16-05-07, 16-05-08-, 16-05-09)
Białystok,
podlaskie
01-02-2020

Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uwzględniających informacje o zagranicznych absolwentach UMB
Białystok,
podlaskie
01-02-2020

Modyfikacja opisu. Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Modyfikacja opisu. Dostawa analizatora składu ciała dla Zakładu Bromatologii UMB
Białystok,
podlaskie
31-01-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij