Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM PROGRESSUS.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn.: "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i...
GRÓDEK NAD DUNAJCEM,
opolskie
29-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 1/Kreatywna Małopolska/2019 na organizację i obsługę studyjnych wyjazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. ZO.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje II odrębne części: CZĘŚĆ I – Organizacja i obsługa wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska, GMT+2) do Szanghaju (Chiny, GMT+8) w dniach między 31 lipca a 5 sierpnia 2019 roku. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 8 osób z Krakowa (Polska,...
Kraków,
opolskie
29-05-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/20 Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie czteromiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni pracy w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region...
Kraków,
opolskie
29-05-2019

Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Organizacja dwudziestu dwóch 1-dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób - podopiecznych placówek wsparcia dziennego w Opolu oraz 2 opiekunów – pracowników placówek wsparcia dziennego w Opolu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, tj.: Część I: 1) organizacja...
Opole,
opolskie
29-05-2019

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA DOM ZAKONNY W TUCHOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w czasie realizacji II etapu projektu: „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie”, które swoim zakresem obejmują m.in. poniżej wskazany zakres robót: 1. Przebudowę ogrodzenia klasztoru, które stanowi mur oporowy, wjazdy i ambity. 2....
Tuchów,
opolskie
29-05-2019

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu B+R, planowanego do realizacji przez Brave Commerce...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Brave Commerce Group 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym mające na celu wzmocnienie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R w ramach projektów o małej skali oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej firmy Brave Commerce Group 2 Sp. z...
Kraków,
opolskie
28-05-2019

Zakup usług proinnowacyjnych przez firmę BCG 2 Sp. z o. o., w celu wdrożenia innowacji procesowej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Brave Commerce Group 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup od Wykonawcy proinnowacyjnej usługi polegającej na przeprowadzeniu badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, w połączeniu z przeprowadzeniem usługi living lab- czyli włączeniu użytkowników końcowych w proces rozwoju nowego produktu lub usługi,...
Kraków,
opolskie
28-05-2019

Szkolenia zawodowe dla 8 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INVENTUM SP. Z O.O..
Szkolenia zawodowe dla 8 osób Dzień szkolenia 8 godz. (1 godz. szkolenia =45 min). Za przejazd na szkolenia uczestnikom zostaną zwrócone koszty dojazdu (na podstawie biletów/innych dokumentów przez Zamawiającego). Wykonawca odpowiada za zgromadzenie i weryfikację poprawno-ści wniosków o zwrot...
Nowy Sącz,
opolskie
28-05-2019

MOWES/MZ/DSUSŁ/2019/07 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego na rzecz Spółdzielni Socjalnej prowadzącej działalność w miejscowości Wadowice (34-100) z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych (m.in. produkty sektora finansowego). Zamawiający oczekuje, że wyżej wymieniony zakres...
Kraków,
opolskie
28-05-2019

Przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO NOWY TARG.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego...
Nowy Targ,
opolskie
28-05-2019

Zakup usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY HI-EKO S.C. HALINA I ZBIGNIEW JUSZCZAK.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wytworzenia i wdrożenia oprogramowania B2E, B2B i B2C. Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w...
Opole,
opolskie
27-05-2019

Zakup sprzętu diagnostycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego dla Stacji Opieki Caritas w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ.
Łóżka elektryczne Materace do łóżek Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych Rotory elektryczne do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych Wózki inwalidzkie Koncentrator tlenu z osprzętem Koncentrator tlenu przenośny Pulsoksymetr Inhalatory Kozetka Stół rehabilitacyjny do masażu z reg. elektryczną...
Opole,
opolskie
27-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 64/POIR/1.1.1/2019 na dostawę 2 szt. filtrów koszowo - workowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. filtrów koszowo - workowycho parametrach nie gorszych niż: • Materiał : ⎯ obudowa filtra części roboczej: - stal nierdzewna 316 Ti ⎯ płaszcz grzewczy: stal nierdzewna 316 Ti ⎯ Kołnierze DN80 ⎯ Kołnierze płaszcza grzewczego DN15 • Podstawa- nogi • Ciśnienie...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
27-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-20/Z/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług transportowych (przewóz osób wraz z dokumentami) na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wykonawca zobowiąże się zapewnić przewóz pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju...
Poznań,
opolskie
27-05-2019

Kompleksowa organizacja weekendowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z zajęciami z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE.
Kompleksowa organizacja weekendowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z zajęciami z zakresu wolontariatu, obejmująca zakwaterowanie i wyżywienie, szkolenie, dowóz uczestników i ubezpieczenie.
Nysa,
opolskie
27-05-2019

Zakup farb okrętowych i pomp do budowy prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup farb okrętowych i pomp do budowy prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca. Zamówienie podzielono na części: Część I – Farby okrętowe Część II – Pompy Część I – Farby okrętowe LP. Nazwa Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Minimalnych Parametrów...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
27-05-2019

Zakup mebli medycznych dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Zakup mebli medycznych dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego
Opole,
opolskie
24-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 14/WI na wykonanie usług fizjoterapii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU.
Tą formą wsparcia zostanie objętych łącznie 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0– 7 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego w okresie 5.2019 – 11.2021 r w dwóch cyklach wsparcia (5.2019-6.2020; 7.2020-11.2021 r.) Wymiar wsparcia w cyklu miesięcznym dla wszystkich dzieci to średnio 40...
Olkusz,
opolskie
24-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 13/WI na świadczenie usług terapeuty integracji sensorycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ -ów usługi terapeuty SI w wymiarze średniomiesięcznym minimum 40 godzin w okresie 5.2019 r. -11.2021 r. Dodatkowo, wykonawca uczestniczyć będzie w pracach Zespołu Terapeutycznego w średnim wymiarze 6 godzin/ dziecko w danym cyklu wsparcia...
Olkusz,
opolskie
24-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 Zakup usług doradczych i szkoleniowych RYNEK NORWESKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIKING REGINA GRYSZPIŃSKA PRODUKCJA ŁODZI.
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zakup usługi doradczej: opracowanie strategii wejścia Zamawiającego na rynek perspektywiczny – NORWEGIĘ. Zakres usługi: a) szczegółowa analiza rynku branży jachtów i łodzi rekreacyjnych, a w szczególności łodzi aluminiowych na rynku docelowym...
Stare Siołkowice,
opolskie
24-05-2019

Pomoce dydaktyczne do zajęć prowadzonych w ramach projektu "Laboratorium kompetencji w Szkole...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OZORKÓW.
Pomoce dydaktyczne dla Koła Małych Przedsiębiorców , doradcy zawodowego, do zajęć z matematyki, pomoce do pracowni przyrodniczej oraz do zajęć wspierających uczniów z SPE.
Ozorków,
opolskie
24-05-2019

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Konserwator elektryczno-gospodarczy z uprawnymi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie_ofertowe - szkolenie zawodowe SEP
Chodzież,
opolskie
24-05-2019

Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu superwizji w Gorlickim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GORLICKI - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w latach 2019-2020 superwizji pracowników merytorycznych, w tym superwizji psychoterapii w formie spotkań indywidualnych i grupowych z pracownikami merytorycznymi Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – zwanego dalej GOIK, średnio raz w miesiącu, w...
Gorlice,
opolskie
24-05-2019

Nabór członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) - 2 Ekspertów zewnętrznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE " PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".
Zadaniem KOW będzie ocena merytoryczna złożonych przez Uczestników Projektu Wniosków o przyznanie dotacji, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ocena będzie dokonana w oparciu o kryteria zapisane w dokumentacji projektowej /m.in. stosowne Wytyczne/Zasady, Wniosek o dofinansowanie projektu,...
Opole,
opolskie
24-05-2019

„Na dobry start” - Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, umożliwiające jednoznaczną...
Olkusz,
opolskie
24-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/LOKOMOTYWA II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RAFAŁ LEŚNIAK "MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI".
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla maksymalnie 20 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, objętych opieką instytucjonalną w żłobku Lokomotywa II we Wrocławiu, ul. Porannej 43A. Usługa cateringowa obejmuje posiłki wraz z napojami: - I śniadanie, - II śniadanie, -...
Rabka-Zdrój,
opolskie
24-05-2019

MOWES/KOM/CMPL/2019/10 Opracowanie studium wykonalności dotyczącego zmiany lokalizacji zakładu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności na rzecz Spółdzielni Pracy prowadzącej działalność w miejscowości Kraków (30-133), polegającej na opracowaniu i przedstawieniu Zarządowi Spółdzielni studium wykonalności pozwalającego na wstępne określenie zakresu przedsięwzięcia...
Kraków,
opolskie
24-05-2019

Wykonanie układu solarnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku hospicjum stacjonarnego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu solarnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku hospicjum przy ul. Wielkiej 2 w Smardach Górnych gm. Kluczbork, wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej i elektrycznej. Zakres robót obejmuje: - Demontaż i ponowny montaż połaci dachowej -...
Byczyna,
opolskie
24-05-2019

Rekrutacja na stanowisko technologa procesu ATC w projekcie pt. "Opracowanie i weryfikacja w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Technolog procesu ATC w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia, jako...
Opole,
opolskie
24-05-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie komory normobarycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SAGI-Q Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie komory normobarycznej – szt. 1. 2. Zamówienie winno spełniać następujące minimalne parametry techniczne:  urządzenie relaksacyjno-rehabilitacyjnego z regulowanymi warunkami atmosferycznymi;  urządzenie musi spełniać wymagania...
Pakosławice,
opolskie
24-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij