Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu zabawek.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
17-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu materiałów plastycznych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
17-12-2019

Usługa doradztwa/wsparcia psychologicznego skierowanego do uczestników projektu pn. ,,Nowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zakres usługi : 1) Opracowanie założeń Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla uczestników projektu w obszarze społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów , potencjału, predyspozycji i potrzeb. 2) Ocena efektywności wdrożenia założeń Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-12-2019

Usługa doradztwa zawodowego skierowanego do uczestników projektu pn. ,,Nowa Perspektywa –Stop...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zakres usługi : 1) Opracowanie założeń Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla uczestników projektu w obszarze zawodowym, w tym: a) Wywiad zawodowy b) Analiza potrzeb, oczekiwań, weryfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy c) Diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
17-12-2019

System wentylacji powietrza – 1szt. fabrycznie nowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DREAMPEN Dariusz Libera.
Urządzenie stanowi niezbędny element projektu i będzie służyło do wywiewania zużytego powietrza z pomieszczenia produkcyjnego a także do oczyszczania powietrza z zapachów które stanowią efekt uboczny procesu wtrysku tworzyw sztucznych. Z uwagi na fakt, iż w procesie wtrysku emitowane są zbędne i...
Zielona Góra,
lubuskie
17-12-2019

51/12/2019 Dostawa nr III materiałów hutniczych oraz armatury do budowy stanowiska badawczego nr 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia nr 51/07/2019 są następujące materiały hutnicze oraz armatura: • blachy żaroodporne i kwasoodporne (1.4301; 1.4841), • pręty kwasoodporne (1.4301), • rury żaroodporne (1.4841), • armatura gwintowana (316, 316L), • elementy złączne (1.4301). Szczegółowy spis materiałów...
Zielona Góra,
lubuskie
16-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu narzędzi do obróbki metali w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu zasilacza laboratoryjnego 4-kanałowego w ramach projektu pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
16-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 11/2019/1.1.1 z dnia 13.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
1. Urządzenie do automatycznej wizyjnej kontroli jakości płaszczyzn i krawędzi polakierowanych elementów: Niezbędny element służący do budowy i na stałe zainstalowany w prototypie, instalacji pilotażowej, która to linia będzie usprawniana w trakcie zaplanowanych prac rozwojowych zmierzających do...
Barlinek,
lubuskie
16-12-2019

Dostawa włókna do izolacji zupełnej poletek oraz pojedynczych roślin nr 12/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR.
Przedmiotem zamówienia są włókna przeznaczone do izolacji zupełnej poletek, pojedynczych roślin rzepaku i pszenżyta zabezpieczających przed niekontrolowanym przepyleniem roślin. Opis przedmiotu zamówienia: - Elementy zamówienia winny być fabrycznie nowe. - Koszty dostawy ponosi Wykonawca. ...
Strzelce (wieś),
lubuskie
13-12-2019

Dostawa elementów stalowych przeznaczonych do konstrukcji namiotów nr 11/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR.
Przedmiotem zamówienia są rury stalowe do budowy stelaży zabezpieczających przed niekontrolowanym przepylaniem roślin. Poniższa specyfikacja określa przedmiot zamówienia: - Elementy zamówienia winny być fabrycznie nowe. - Koszty dostawy ponosi Wykonawca. Szczegółowa specyfikacja zamówienia w...
Strzelce (wieś),
lubuskie
13-12-2019

Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wraz z integralnym wsparciem szkoleniowym w Powiecie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SULĘCIŃSKI.
W ramach zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (zwany dalej IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 150 uczniów. Wypracowanie ścieżki...
Sulęcin,
lubuskie
13-12-2019

Zapytanie ofertowe nr 4/LUB/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „PRETENDER” ADRIAN WRONKA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów ECCC zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) oraz poziomie B (średniozaawansowanym) potwierdzających nabycie przez Uczestników Projektu kompetencji cyfrowych zgodnie z ramą DIGCOMP, obejmujących...
Łódź,
lubuskie
12-12-2019

Zakup nieopatentowej wiedzy technicznej - numer postępowania: 3/2019/KF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w zakresie szyfrowania kluczem jednorazowym Szczegółowy zakres prac został zdefiniowany Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
12-12-2019

Dostawa mebli w ramach realizacji projektu pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI.
1. Dostawa mebli w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. 2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w...
Żagań,
lubuskie
11-12-2019

Zaproszenie 9/OWES/2019 W POSTĘPOWANIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu: „Rozkręcamy społeczny biznes!”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej RPO Lubuskie 2020 wymienionych w załączniku 1A. Dostarczane materiały do siedziby...
Słubice,
lubuskie
11-12-2019

zakup i dostaw sprzętu rehabilitacyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: • Aparat Combi do terapii falami uderzeniowymi z laserem wysokoenergetycznym IV klasy o mocy 7W i długości fali 810/980 - 1 szt.; • Diatermia krótkofalowa typu „teraplus” 1 szt.. • Kozetka sterowana elektrycznie – 1 szt. •...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
11-12-2019

zakup i dostawa sprzętu rehabilitactjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego: • Aparat Combi 1 szt.; • Mini tensor 1 szt.. • Trenażer eliptyczny 1 szt.; • Rower stacjonarny 1 szt.; • Rolery na barki i plecy – 2 szt.; • Obciążniki na rzepy – 1 kpl.; • Zestaw podwieszek i linek do UGUL 1 kpl.
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
11-12-2019

Zakup półproduktów i detali konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania prototypu instalacji w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMG SP Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup półproduktów i detali konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania prototypu instalacji w ramach ETAPU III. Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Zielona Góra,
lubuskie
10-12-2019

Roboty budowlane – Budowa instalacji fotowoltaicznej 2MW wraz z budową elektroenergetycznej linii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Awek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy P=2MW wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej z układem pomiarowym, infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w m. Jasieniec (gm. Trzciel, powiat...
Zielona Góra,
lubuskie
10-12-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW POKONSUPCYJNYCH I LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW POKONSUPCYJNYCH I LABORATORYJNYCH
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
09-12-2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH I INSTYTUCJACH...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARC NR 84/PN/2019
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
09-12-2019

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Realizacja projektu wzorniczego w zakresie nowatorskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FABRYKA MASZYN "PONAR-REMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opracowanie koncepcji i wstępnych projektów rozwiązania, opracowanie projektów, prototypów i przeprowadzenie testów produktu.
Wschowa,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/AXON/2019/LU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa w ramach Projektu mającego na celu wsparcie Uczestników/Uczestniczek projektu we wdrożeniu wspomagania w szkołach/przedszkolach /placówkach oświatowych, którymi zarządzają, w tym: 1. indywidualne spotkania doradcy w Uczestnikiem/Uczestniczka...
Warszawa,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 14/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest płyta wiórowa o grubości 29 mm jako element konstrukcyjny płyty komórkowej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Punkt I. Przedmiot zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe."
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 13/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest płyta z włókien drzewnych podwyższonej gęstości (płyta pilśniowa). Płyta z włókien drzewnych podwyższonej gęstości (HDF) powinna spełniać warunki przedstawione w minimalnych wymaganiach parametrów technicznych oraz gwarantować prawidłową realizację procesów wg. ogólnych...
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 15/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem papier komórkowy (honeycomb) jako rdzeń komórkowy do budowy płyt przekładkowych typu Sandwich. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Punkt I. Przedmiot zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe."
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 12/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są wyroby lakierowe o kodzie CPV 4482000-4 przeznaczone do uszlachetniania płyty przekładkowej z rdzeniem komórkowym, aplikowane za pomocą nakładarek walcowych w warunkach przyspieszonej prędkości procesu aplikacji i utwardzane/suszone bezpośrednio po aplikacji wykorzystując...
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 17/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji wodnej poli(octanu winylu) do klejenia konstrukcji płyty przekładkowej z rdzeniem komórkowym (płyta komórkowa). Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Punkt I. Przedmiot zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe."
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 16/2019/1.1.1 z dnia 29.11.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest obrzeże z tworzywa sztucznego ABS do okleinowania krawędzi wąskich elementów meblowych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Punkt I. Przedmiot zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe."
Barlinek,
lubuskie
09-12-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij