Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół im. St....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TARNOBRZEG.
„Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży i praktyk zawodowych z Zespołu Szkół im. St. Staszica w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” - zgodnie z zał. nr 3 do...
Tarnobrzeg,
podkarpackie
19-06-2019

Szkolenia dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIA AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty w załączeniu.
Wrocław,
małopolskie
19-06-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 71 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- Pracownik Małej Poligrafii - dla jednej grupy szkoleniowej (12 UP), w wymiarze: łącznie 80 godzin dydaktycznych dla jednej grupy (10 spotkań po 8 godzin) w Pionkach. - Kurs Detektywistyczny - dla jednej grupy szkoleniowej (13 UP), w wymiarze: łącznie 80 godzin dydaktycznych dla jednej grupy (10...
Kraków,
mazowieckie
19-06-2019

„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu – Propagowanie energii z OZE w Gminie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO GMINA PELPLIN.
1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu – Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno” (dotyczy zakresu wyłącznie dla Gminy Pelplin) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zakres...
Pelplin,
pomorskie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENERGO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na sprawowaniu nadzoru autorskiego Inwestycji, które obejmować będzie w szczególności: 1) nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, w szczególności projektem budowlanym oraz projektem...
Białystok,
podlaskie
19-06-2019

Przeprowadzenie szkolenia oraz zorganizowanie egzaminu zewnętrznego przed właściwą Komisją w celu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla planowanej liczby 140 uczestników projektu ,,GOTOWI DO PRACY II„ mające na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego...
Sławno,
zachodniopomorskie
19-06-2019

wykonywanie usług szkoleniowych dla osób świadczących usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania osób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.
Szkolenie w wymiarze 8 godzin dla 1 osoby z zakresu realizacji usług sąsiedzkich w zakresie wsparcia zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych osób niesamodzielnych, szkolenie winno zawierać takie zagadnienia jak: np. przestrzeganie zasad etycznych w opiece nad osobą niesamodzielną, zasady...
Kraków,
opolskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 46/2019/O/TrackB/Z3/Biol z dnia 11.06.2019r. na odczynniki i materiały...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. 1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt (CAS Number 13463-41-7 ) (Produkt o numerze katalogowym H6377-10G lub równoważny) 10g 1 2. Deoxygedunin (CAS No.: 21963-95-1) (Produkt o numerze katalogowym PC-70344 lub równoważny) 100mg 1 3. TaqMan™ Fast Advanced Master Mix (Produkt o numerze...
Kiełpin,
mazowieckie
19-06-2019

usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA LUBLIN/ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo realizowana w ramach projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” Szczegółowy opis...
Lublin,
lubelskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPMA/2019/AKS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 7 CUBES SP. Z O.O..
Zakres przedmiotu zamówienia: Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz zapotrzebowanie na mazowieckim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania...
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

41/SzŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*): 1) Xyox 18O enriched water (ROTEM lub równorzędna*) w ilości: 500g a) Zawartość 18O ≥ 96% b) pH = 5-8 c) przewodność ≤ 3 μS/cm d) sterylna e) pirogenność ≤ 0,25 EU/ml f) wytworzona zgodnie z GMP dla API g) produkt musi być zgodny ze...
Warszawa,
świętokrzyskie
19-06-2019

Zapytanie numer 100/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zajęcia odbywać się będą na sprzęcie należącym do Zamawiającego, tj. organizatora kursów operatorów maszyn leśnych – firmy Forest Consulting Center Sp. z o.o. 2. Symulator jak i komputery wyposażone są w oprogramowanie TimberMatic i pakiet ćwiczeń...
Poznań,
wielkopolskie
19-06-2019

42/SzŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SYNEKTIK PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*): Bulk 500 ml 38A1A10013* 250 szt. COMECER* Theodorico kit C 38A1A10009* 250 szt. COMECER* Theodorico kit V 38A1S20002* 250 szt. COMECER* Theodorico left robot finger 5 szt. COMECER* Theodorico right robot finger 5 szt. COMECER* * za...
Warszawa,
świętokrzyskie
19-06-2019

Usługa - przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla maksymalnie 13 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne dla 13 Uczestników/czek z Grupy 4 z powiatu żuromińskiego i mławskiego będzie realizowane w postaci poradnictwa prawnego w wymiarze 4 spotkania po 2 godziny zegarowe na 1 UP. Na jednego UP przypada 8 godzin zegarowych poradnictwa, a na całe zamówienie...
Lublin,
mazowieckie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BK/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE SP. O.O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów kreowania wizerunku z usługą fryzjerską/kosmetyczną oraz Treningu motywacyjnego wyjazdowego dla 30 Uczestników w ramach projektu Bądź aktywny zawodowo! RPMA.09.01.00-14-9786/17-00 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...
Jasło,
mazowieckie
19-06-2019

5/10.04.01/2019/DS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminem zewnętrznym (WORD) dla 40 uczniów.
Warszawa,
dolnośląskie
19-06-2019

5/10.04.02-02/DS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem zewnętrznym (WORD), dla 30 uczniów – 60 godzin na osobę, w tym 30 godzin (4 dni) teorii i 30 godzin praktyki; razem 1800 godzin.
Warszawa,
dolnośląskie
19-06-2019

Zakup materiałów i surowców niezbędnych do przygotowania murków testowych wraz z ich wykonaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SILTEN TERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
A. ZAKUP MATERIAŁÓW I SUROWCÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA MURKÓW TESTOWYCH 1. Materiały i surowce na murki testowe: a) Cegły - 4000 sztuk , Wymiary jednej cegły: 25cm ( +/- 2 cm ) x 12cm x 6cm według poniższej specyfikacji: • Cegła tradycyjna - 1000 sztuk • Cegła silikatowa - 500 sztuk • Cegła...
Piastów,
mazowieckie
19-06-2019

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedaż internetowa” w ramach projektu „Wsparcie uczelni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedaż internetowa” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
Siedlce,
mazowieckie
19-06-2019

Przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych pacjentów pozostających pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE".
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla opiekunów faktycznych pacjentów pozostających pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. 2....
Łódź,
łódzkie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 45/2019/O/TrackB/Z4/Biol z dnia 11.06.2019r. na odczynniki i materiały...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELON PHARMA S.A..
1. CHIRALPAK® HSA HPLC Column, 4.0 x 100 mm, 5 μm (Produkt o numerze katalogowym 34713 lub równoważny) 1 1 2. Chiralpak® HSA Guard Cartridges 4.0 x 10 mm, 5 μm (for 34713 column, requires 00081 holder) (Produkt o numerze katalogowym 34711 lub równoważny) 2 1 3. Guard Cartridge Holder (Accessory for...
Kiełpin,
mazowieckie
19-06-2019

Świadczenie usług sprawowania opieki hospicyjnej przez lekarza nad pacjentami pozostającymi pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE".
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprawowania opieki hospicyjnej przez lekarza nad 15 pacjentami pozostającymi pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. 2....
Łódź,
łódzkie
19-06-2019

Usługa - przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 12 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Egzamin zostanie przeprowadzony dla maksymalnie 12 UP – łącznie dla 1 grupy szkoleniowej maksymalnie 12 osobowej w miejscowości Olsztyn. Egzamin umożliwi obiektywne i wiarygodne potwierdzenie kwalifikacji uzyskanych w procesie uczenia się oraz będzie weryfikował wiedzę teoretyczną i praktyczne...
Gdańsk,
warmińsko-mazurskie
19-06-2019

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przewiduje się realizację następujących szkoleń: - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości - minimalny zakres szkolenia: podstawy prawa pracy, stosowanie przepisów BHP, podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, rodzaje i zasady konstruowania pism, arkusze kalkulacyjne,...
Gdańsk,
mazowieckie
19-06-2019

Zapytanie numer 99/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć teoretycznych (wykładów)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W „Kursie operatora harwestera”, organizowanym przez Zamawiającego, będzie brało udział 5 uczestników, szkolenie trwać będzie nieprzerwanie 11 dni (łącznie z weekendem), zajęcia wykładowe w sali szkoleniowej odbywać się będą w przedziale dni od 25.06 do...
Poznań,
wielkopolskie
19-06-2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA WSB.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego ze strzelania bojowego z broni krótkiej dla studentów Akademii WSB, w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/NO/2019 w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPÓLNY CEL.
Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie dla uczestników Projektu „Nowe otwarcie” szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Dobór szkoleń został dokonany w trakcie spotkań z doradcą zawodowym, w oparciu o przeprowadzoną przez niego...
Rzeszów,
podkarpackie
19-06-2019

Świadczenie usług dietetyka pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE".
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dietetyka 15 pacjentom pozostającym pod opieką hospicjum domowego w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie. 2. Szczegółowy opis zamówienia: a) Na stanowisku...
Łódź,
łódzkie
19-06-2019

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Przebudowa kompostowni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O..
Zamówienie swym zakresem obejmuje następujące obszary: - kompletny i profesjonalny nadzór inwestorski nad zadaniami, - kontrolę i monitoring zgodności realizacji zadań z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi i wytycznymi POIiŚ, - kontrola i monitoring zgodności realizacji...
Goleniów,
zachodniopomorskie
19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019/EFS na dostawę i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach realizacji projektu pn: „Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”. Zamówienie obejmuje: 1. Dostawę następującego sprzętu: Pakiet A: a) masażer - 1 szt....
Sosnowiec,
śląskie
19-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij