Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. P. Ściegiennego 56 oficyna w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL ŚCIEGIENNEGO 56 OFICYNA W SZCZECINIE.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji energetycznej wraz z remontem dachu przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie. 2. Zakres przedmiotu umowy podzielony będzie na dwa zadania: 1) remont dachu budynku – realizowany poza Projektem z dofinansowaniem 2) modernizacja energetyczna...
Szczecin,
pomorskie
12-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PCPR.0724-2-15/19 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach...
Toruń,
pomorskie
12-06-2019

Usługa dostarczenia posiłku (pizza) dla uczestników Szkoły Letniej Wydziału ETI PG.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Usługa dostarczenia posiłku (pizza) dla uczestników Szkoły Letniej Wydziału ETI PG.
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

Remont, przebudowa zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej zasilającej budynek A, B, C przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Morska w Gdyni.
Remont, przebudowa zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej zasilającej budynek A, B, C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni.
Gdynia,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące napraw drukarek, kserokopiarek i niszczarek w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Zapytanie ofertowe dotyczące napraw drukarek, kserokopiarek i niszczarek w...
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

Zakup kolumn do chromatografii preparatywnej - zapytanie ofertowe 190604_02

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RECEPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1) Szklana, kompletna kolumna o średnicy wewnętrznej 0,66 mm, długość kolumny nie mniejsza niż 20 cm, tłoki (pistony) pozwalające upakować złoże w zakresie nie mniejszym niż 15 – 20 cm, wytrzymałość kolumny na ciśnienie nie mniejsze niż 30 barów, kompatybilna z wodnymi roztworami soli oraz z...
Kraków,
pomorskie
11-06-2019

Przedstawienie oferty na opracowanie manuali do przedmiotów specjalnościowych na kierunku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie manuali do przedmiotów specjalnościowych na kierunku Zarządzanie: 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 2. Biznesplan 3. Rachunkowość zarządcza 4. Zarządzanie operacyjne 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw 6. Zarządzanie marketingowe 7. Zarządzanie...
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 16/RZ/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii B dla 2 osób, kat. C dla 10 osób oraz kat. D do posiadanej C dla 2 osób wraz z organizacją egzaminów.
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 16/KNR/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii B dla 2 osób, kat. B+E dla 2 osób, kat. C dla 4 osób, kat. C+E dla 2 osób, oraz kat. D do posiadanej C dla 2 osób, oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D dla 1 osoby wraz z organizacją...
Tarnowo Podgórne,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe dot. realizacji dwóch usług marketingowych "szytych na miarę", skierowanych do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”.
2. Rodzaj i przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (PES), dopasowanych do potrzeb podmiotu – tzw. szytych na miarę, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny”...
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

7/WCMWP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEOS SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akredytowanych egzaminów IC3 dla 315 Uczestników/czek (w podziale na 5 części zamówienia) w ramach projektu „Włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” wraz z wydaniem certyfikatu. IC3 jest zestawem trzech...
Warszawa,
pomorskie
11-06-2019

[66/75/2019] Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203 na podstawie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi: Usługa wykonania elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika silnikowego. Realizowana usługa musi być zgodna z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego. Udostępnienie dokumentacji projektowej zainteresowanemu...
Gdynia,
pomorskie
11-06-2019

Wybór trenerów do przeprowadzenia zajęć w zakresie edukacji o ekonomii społecznej dla uczniów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnych materiałów do warsztatów i realizacja zajęć podczas 4 edycji wyjazdowych dot. edukacji o ekonomii społecznej na rzecz uczniów. Wyjazdy mogą być realizowane na terenie całej Polski (jeden obóz w Tatrach, jeden obóz na Mazurach, 2 obozy na ternie...
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe numer: 15/POIR_1.1.1/2019 na dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zakup...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENLOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych.
Rzucewo,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe numer: 14/POIR_1.1.1/2019 na dostawę odczynników chemicznych do badań w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENLOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych odczynników chemicznych.
Rzucewo,
pomorskie
11-06-2019

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH : MODERNIZACJA DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR , DOSTAWA I MONTAŻ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch pakietów: PAKIET 1 modernizacja drogi łączącej lądowisko z budynkiem SOR, PAKIET 2 dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku SOR
Katowice,
pomorskie
11-06-2019

Ogłoszenie o przetargu na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejska sieć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL POCZTOWA 17 OFICYNA W SZCZECINIE.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 17 oficyna w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Szczecin,
pomorskie
11-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR3.2.1/2019 na dostawę, montaż i uruchomienie zespołu urządzeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu urządzeń etykietująco-pakujących o wydajności minimum 14 tys. bph* do etykietowania butelek PET, znakowania, pakowania i paletyzacji wyrobów jednostkowych oraz zbiorczych. Urządzenia wchodzące w skład zespołu: 1. Etykieciarka etykiet foliowych OPP (etykieta...
Gdańsk,
pomorskie
11-06-2019

Dostawa elementów do pieca łukowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa elementów do pieca łukowego na potrzeby Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

Dostawa obwodów drukowanych niezbędnych do realizacji projektu naukowo-badawczego AEGIS w obszarze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Dostawa obwodów drukowanych niezbędnych do realizacji projektu naukowo-badawczego AEGIS w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa DOB-1P/02/03/2016 finansowanego ze środków NCBiR dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

Usługi promocyjno- eksperckie w dziedzinie odnowy Morza Bałtyckiego w projekcie „ UBIS-URBAN BALTIC...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Gdańska.
Usługi promocyjno- eksperckie w dziedzinie odnowy Morza Bałtyckiego w projekcie „ UBIS-URBAN BALTIC INDUSTRIAL SYMBIOS”
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

Dostawy podręczników do nauki języków obcych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DAILY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących podręczników: 384 kompletów podręczników do nauki języka angielskiego: English File Third Edition, poziom A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2, komplet składający się z: podręcznika, ćwiczeń, płyty CD;
Poznań,
pomorskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe kurs "Stylizacja paznokci oraz stylizacja rzęs"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PUCKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Stylizacja paznokci oraz stylizacja rzęs” 100 godzin zegarowych, w tym 30 h teorii i 70 h praktyki, dla 1-2 uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80530000-8-usługi szkolenia zawodowego....
Puck,
pomorskie
10-06-2019

Świadczenie usługi konsultanta dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konsultanta dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku 990002 w granicach...
Smołdzino,
pomorskie
10-06-2019

Zamówienie na wykonanie usługi konsultanta ds. hydrologii dokumentacji na potrzeby planu ochrony...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konsultanta ds. hydrologii dokumentacji na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku...
Smołdzino,
pomorskie
10-06-2019

Świadczenie usług eksperckich niezbędnych do wypracowania narzędzi biznesowych do modelu franszyzy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DALBA".
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór jednego eksperta do wypracowywania narzędzi biznesowych niezbędnych do przygotowania modelu franszyzy społecznej oraz wsparcie wypracowywania narzędzi do modelu franczyzy społecznej (w ramach realizacji zadania 1 w projekcie). udział w realizacji...
Puck,
pomorskie
10-06-2019

Zakup i sukcesywna dostawa płytek

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
Corning, 96-dołkowe płytki, typu deep well, objętość dołka 1 mL, polipropylenowe, przezroczyste, okrągłodenne, sterylne, bez przykrywki, objętość dołka 1 mL, wolne od Dnaz i Rnaz, pakowane po 5 sztuk w worku, 25 sztuk w paczce, cat. 3958 lub równoważny (*) ILOŚĆ CAŁKOWITA: 2 op. Termin ważności...
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

Postępowanie na przeprowadzenie egzaminów językowych 5

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "WIEDZA POWSZECHNA".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu umiejętności językowych TGLS lub równorzędny. Egzamin certyfikacyjny TGLS sprawdza kwalifikacje i umiejętności językowe kandydatów oraz umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych kompetencji....
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

Postępowanie na przeprowadzenie egzaminów językowych 4

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "WIEDZA POWSZECHNA".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego z zakresu umiejętności językowych TGLS lub równorzędny. Egzamin certyfikacyjny TGLS sprawdza kwalifikacje i umiejętności językowe kandydatów oraz umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie stosownych kompetencji....
Gdańsk,
pomorskie
10-06-2019

IBE/103/2019 Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 2 regionach Polski. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest podzielone na dwie części. Część I postępowania - Region 1 - obejmuje wybór wykonawcy w...
Warszawa,
pomorskie
10-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij