Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych oraz komputera wraz z egzaminem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM INNOWACYJNEGO BIZNESU TOMASZ OSAK.
Przedmiotem zamówienia jest: ETAP I. Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych oraz komputera, ETAP II. Zakup i przeprowadzenie egzaminu z Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu zgodnego ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C, dla 10 Uczestników/czek...
Szczecin,
opolskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/6 - zakup miejsc na szkoleniach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup miejsc szkoleniowych dla uczestników Projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr projektu RPWP.06.02.00-30-0076/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego...
Poznań,
opolskie
31-05-2019

wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA DOBCZYCE-MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBCZYCACH.
Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego...
Dobczyce,
opolskie
31-05-2019

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego indywidualnego pn. „Elektryk z uprawnieniami SEP Gr. I „E” z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie_ofertowe - Szkolenie elektryk
Chodzież,
opolskie
31-05-2019

Obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO NOWY SĄCZ/SĄDECKI URZĄD PRACY W NOWYM SĄCZU.
Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy obejmujące: a) Opracowanie programu szkolenia zgodnego z programem nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, który musi obejmować...
Nowy Sącz,
opolskie
31-05-2019

Obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO NOWY SĄCZ/SĄDECKI URZĄD PRACY W NOWYM SĄCZU.
Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy obejmujące: a) Opracowanie programu szkolenia zgodnego z programem nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, który musi obejmować...
Nowy Sącz,
opolskie
31-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.1.1/ 0501/2018 dot. dostawy materiałów oraz środków chemicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FAM SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów oraz środków chemicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczna do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części...
Wrocław,
opolskie
31-05-2019

Pełnienie funkcji wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego w Uściu Gorlickim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRAWOSŁAWNY OSRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI PRZEMYSKO-NOWOSADECKIEJ "ELEOS".
Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług wychowawcy: • prowadzenie zajęć opiekuńczych i rozwijających kompetencje kluczowe, • prowadzenie zajęć rozwijających w formie atrakcyjnych inicjatyw, • prowadzenie treningu zadaniowego – zadania uczące pracy w grupie, kompetencji społecznych i...
Gładyszów,
opolskie
31-05-2019

Zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy) dla szkół zawodowych na terenie Opola i Aglomeracji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Zestaw: komputer stacjonarny, monitor, oprogramowanie - 16 kpl Laptop z oprogramowaniem - 16 szt Uprzędzenie wielofunkcyjne - 4 szt
Opole,
opolskie
31-05-2019

Zakup pomocy dydaktycznych (projektor multimedialny i ekran projekcyjny) dla szkół zawodowych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Projektor multimedialny - 4 szt Ekran projekcyjny - 4 szt
Opole,
opolskie
31-05-2019

MOWES/MZ/DSUSŁ/2019/08 Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa specjalistycznego z zakresu obsługi pakietów księgowych w programie OPTIMA (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia...
Kraków,
opolskie
31-05-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem zmywarki z wyparzarką oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup zmywarki z wyparzarką szt. 1 z przeznaczeniem na Oddział Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
31-05-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem lodówki dla pacjentów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup lodówki dla pacjentów szt. 1 z przeznaczeniem na Oddział Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
31-05-2019

Zakup pomocy dydaktycznych (programy komputerowe z zakresu doradztwa zawodowego) dla szkół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
Indywidualny Planer Kariery 2.0 - 4 szt Test preferencji i predyspozycji zawodowych - 4 szt Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron - 4 szt Test „Kompetencje – filary sukcesu” - 4 szt Test „Czy jestem przedsiębiorczy?” - 4 szt „Praca i ja. Przygoda życia” - 4 szt Sztuka motywacji....
Opole,
opolskie
31-05-2019

MOWES/MZ/DSUSŁ/2019/09 Świadczenie usługi prawnej i księgowo - podatkowej w ramach projektu „MOWES...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi prawnej i księgowo - podatkowej (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” w ramach Regionalnego...
Kraków,
opolskie
31-05-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr Z/3/2019 z dnia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ.
Usługa asystencka realizowana przez w Projekcie „ABC- samodzielności” – dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Konin,
opolskie
31-05-2019

Dostawa komputerowych testów psychometrycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOM OPIEKI DESIDERATA TERESA EWA WĄCZEK, FRANCISZEK WĄCZEK S.C..
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa nowych nie używanych komputerowych testów psychometrycznych zgodnie z załącznikiem nr 1. Pełna treść ogłoszenie znajduje się w załącznikach do zamówienia.
Praszka,
opolskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.05.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPEN TECHNOLOGIES.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Dostarczenie usługi szkoleniowej dla 50 uczestników projektu prowadzące do podniesienia kompetencji/kwalifikacji w podziale na następujące zadania: Zadanie 1 Szkolenie – telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta z obsługą komputera (ECDL BASE) dla 24...
Poznań,
opolskie
30-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.05.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WIELEŃ.
Dostarczenie usługi szkoleniowej dla 58 uczestników projektu prowadzące do podniesienia kompetencji/kwalifikacji w podziale na następujące zadania: Zadanie 1 Szkolenie – pracownik gospodarczy z obsługą komputera (ECDL BASE) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na...
Wieleń,
opolskie
30-05-2019

usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO OPOLE.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów zawodowych dla 25 nauczycieli w ramach projektu nr RPOP.09.02.02-16-0020/16 pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...
Opole,
opolskie
30-05-2019

Dostawa i montaż mebli w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO NOWY SĄCZ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU.
Dostawa i montaż mebli w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,...
Nowy Sącz,
opolskie
30-05-2019

Organizacja dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozu edukacyjnego o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
Organizacja dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce, realizowanym w...
Opole,
opolskie
30-05-2019

Zapytanie Ofertowe 1/05/2019/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA na studiach I stopnia. Tematy zajęć: • Systemy informatyczne wspomagania produkcji • Wirtualizacja zarządzania produkcją • Metody i narzędzia Lean Manufacturing • Procesy...
Wrocław,
opolskie
30-05-2019

Kompleksowa organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami oraz grupowym treningiem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NYSIE.
Kompleksowa organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego z warsztatami oraz grupowym treningiem aktywności społecznej, obejmująca dowóz, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz szkolenie uczestników.
Nysa,
opolskie
30-05-2019

Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pt. „Budowa pilotowej instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej dla zamierzenia pt. „Budowa pilotowej instalacji modułowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
30-05-2019

Przeprowadzenia badań ilościowych (CAWI) oraz jakościowych (Focus Group) na ogolnopolskiej grupie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IINE DATA SP. Z O.O..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenia badań ilościowych (CAWI) oraz jakościowych (Focus Group) na ogólnopolskiej grupie dorosłych Polaków. w ramach projektu pn.: “Stworzenie pionierskiej technologii i systemu do interpretacji, predykcji i kreacji trendów zakupowych w produktach...
Wrocław,
opolskie
29-05-2019

Przeprowadzenie: indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem lub aktualizacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSOLUTIONS JAN DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - poradnictwo zawodowe z IPD
Chodzież,
opolskie
29-05-2019

Szkolenia dla uczestnikow projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty w załączeniu.
Wrocław,
opolskie
29-05-2019

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM PROGRESSUS.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznychw ramach projektu pn.: "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i...
GRÓDEK NAD DUNAJCEM,
opolskie
29-05-2019

Dostawa mebli w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM PROGRESSUS.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli w ramach projektu pn.: "Prometeusz" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,...
GRÓDEK NAD DUNAJCEM,
opolskie
29-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij