Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe NR 25/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia kompetencji zawodowych jednego Uczestnika/Uczestniczki projektu poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ceramicznego w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”.
Wrocław,
dolnośląskie
11-06-2019

Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń i warsztatów organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na potrzeby szkoleń i warsztatów organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczania i podawania posiłków z wykorzystaniem przez Wykonawcę własnych urządzeń,...
Wrocław,
dolnośląskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25TB2019 NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM ELEMENTÓW SEKCJI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dijo Sweet Sp. z o.o..
Stacja automatycznego dozowania mikroskładników: 1. Min. 12 mikro silosów: Dane techniczne: - Średnica: 550 - 750 mm - Pojemność: 200 – 500 litry - Wysokość maks. 4500 mm - Z aspiratorem o mocy 2. System aspiracyjnego załadunku bezpośrednio ze stacji zasypu workowego: - aspirator, - system...
Wrocław,
dolnośląskie
11-06-2019

Termin składania ofert: 26.06.2019 godz. 10:00 - Remont i przebudowa boisk sportowych na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 26.06.2019 godz. 10:00 - Remont i przebudowa boisk sportowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Termin składania ofert: 27.06.2019 godz. 10:00 Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 27.06.2019 godz. 10:00 Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 przy ul. Lubelskiej 95a we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Termin składania ofert: 28.06.2019 godz. 10:00 Przebudowa i remont budynku Technikum Nr 15 przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 28.06.2019 godz. 10:00 Przebudowa i remont budynku Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na poprawę jakości wody w zbiorniku, w projekcie „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (Umowa nr:...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Wykonanie prac naukowo-badawczych polegających na badaniu wpływu zastosowanej technologii na poprawę jakości wody w, w projekcie „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. (Umowa nr:...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dwóch częściach Część 1 - Pipety i mikropipety, Część 2 - Bibuły i sączki
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca.
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45233280-5
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6.
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/39906/program-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/39906/program-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-na-lata-2019-2020
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostawy materiałów do bieżącej kontroli jakości wody

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawy materiałów do bieżącej kontroli jakości wody
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostawa pomp programowalnych do podawania baclofenu .

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa pomp programowalnych do podawania baclofenu .
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostawa kabiny do zabiegów leczniczych naświetleń całego ciała

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa kabiny do zabiegów leczniczych naświetleń całego ciała
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

ZP-56/2019 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu – I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ZP-56/2019 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu – I etap
Toruń,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostawa linii technologicznej do precyzyjnej obróbki skrawaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "Polimet" Krzysztof Policht.
Linia technologiczna powinna zawierać minimum: 1. Konstrukcja bramowa a. Długość bramy X (min mm): 3000 2. Sztywny, wolnostojący korpus stalowy X / Y 3. Zbiornik wodny zestali nierdzewnej, niezwiązany z korpusem i systemem pozycjonowania głowic 4. System pozycjonowania charakteryzujący się: a....
Kamienna Góra Przedwojów,
dolnośląskie
10-06-2019

Usługa produkcji oraz emisji audycji telewizyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie 6 odcinków audycji telewizyjnej oraz emisja każdego z odcinków po 2 razy, na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu nadawania, w otwartym paśmie na terenie obejmującym minimum 90% województwa dolnośląskiego (przy czym wyklucza się internetowe stacje...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Wykonanie weterynaryjnych usług laboratoryjnych – kwalifikacji dawcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA.
Wykonanie weterynaryjnych usług laboratoryjnych – kwalifikacji dawcy
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

08/05/2019/PBK Zakup i dostarczenie płyt MDF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się zakupu i dostarczenia płyt MDF dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym”. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia płyt MDF zgodnie z podaną ilością...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

07/05/2019/PBK Zakup wyrobów konstrukcyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się dostarczenia materiałów konstrukcyjnych, danego rodzaju (o zadanych parametrach technologicznych i materiałowych), odpowiednich wymiarach i ilości na potrzeby prowadzenia i rozwoju projektu dla ram i elementów konstrukcji dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych typu „open wheel”...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

06/05/2019/PBK Zakup stali INOX 1.4301 2B

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się dostarczenia blach odpowiedniego rodzaju materiału stalowego (parametrach technologicznych) oraz o odpowiednich wymiarach i ilościach jak poniżej: Lp Nazwa blachy Inox 1.4301 (2B) Arkusz [mm]x[mm] 1500x3000 Grubość [mm] 0,8 Ilość arkuszy 106 - WAŻNE - razem z folią ochronną
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

05/05/2019/PBK Zakup nowej prasy udarowej pneumatycznej wraz z osprzętem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie tyczy się zakupu nowej prasy udarowej pneumatycznej wraz z osprzętem dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym”. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia nowej...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostarczenie oraz udzielenie łącznie 310 licencji dostępu (jednostkowych i technicznych) do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WROCŁAW.
Dostarczenie oraz udzielenie łącznie 310 licencji dostępu (jednostkowych i technicznych) do rozwiązania chmurowego pn. „Interaktywna Platforma Zawodowa“ w ramach projektu pn. „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych” w ramach Regionalnego Programu...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Głogów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DGA S.A..
Przedmiot Umowy został podzielony na dwa zadania obejmujące: 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy tj.: a) zakup licencji (dla Partnera) i...
Poznań,
dolnośląskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zakupu wyposażenia zaplecza rehabilitacyjnego Dziennego Domu Opieki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A..
Wyposażenie zaplecza rehabilitacyjnego Dziennego Domu Opieki Medycznej: Zadanie nr 1 STÓŁ DO MASAŻU Zadanie nr 2 KRZESŁO DO MASAŻU Zadanie nr 3 ZESTAW DO ELEKTROTERAPII Zadanie nr 4 ZESTAW DO ŚWIATŁOLECZNICTWA Zadanie nr 5 APARAT DO LASEROTERAPII Zadanie nr 6 ZESTAW DO ZABIEGÓW POLEM MAGNETYCZNYM...
Wrocław,
dolnośląskie
10-06-2019

Automatyczne centrum drutowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ślusarstwo Agnieszka Żurakowska.
Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Automatyczne centrum drutowe Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 42632000-5 - Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu Wymagane parametry brzegowe dla „Automatyczne centrum drutowe”: • Min. Powierzchnia obróbki: 730 x 630 x 250 mm • Maksymalny...
Grodziszcze,
dolnośląskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 11/2019 - Tester Middle

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TELESTE VIDEO NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowy zakres obowiązków (zadań) na przedmiotowym stanowisku obejmuje: - przeprowadzanie testów oprogramowania stworzonego w ramach Projektu zgodnie z dokumentacją - opracowanie dokumentacji testowej i przypadków testowych - automatyzacja testów i tworzenie skryptów testowych - współpraca z...
Kraków,
dolnośląskie
10-06-2019

Wykonanie systemów ostrzegania, sygnalizacji i komunikacji teleinformatycznej takich jak: System...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, systemu detekcji stężeń gazów niebezpiecznych oraz systemów teletechnicznych, opracowanie dokumentacji powykonawczej wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska...
Brzeg Dolny,
dolnośląskie
10-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij