Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 2/8.2/2019: Zaproszenie do złożenia oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SUPLES" W KRAPKOWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Stylizacja paznokci” dla 2 osób bezrobotnych wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie finansowane jest w ramach realizowanego projektu „KIS w powiecie krapkowickim szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze...
Krapkowice,
opolskie
25-01-2019

POWER0104/SALA I SPRZĘT/3

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wynajem sal szkoleniowych (Część I) i wynajem sprzętu dydaktycznego (Część II) na potrzeby realizacji szkoleń dla Uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach...
Katowice,
opolskie
25-01-2019

MOWES/KOM/SKS/2019/01 Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla sprzedawców...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla sprzedawców z zakresu obsługi klienta i przekonywania w procesie zakupu w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Kraków,
opolskie
25-01-2019

MOWES/KOM/DSUSŁ/2019/02 Świadczenie trzymiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Świadczenie trzymiesięcznej usługi marketingowej dla spółdzielni socjalnej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Region...
Kraków,
opolskie
25-01-2019

POWER0104/catering/5 - ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH.
Przedmiotem zamówienia zapewnienie usługi cateringowej (kod CPV: 55520000-1) dla szkoleń organizowanych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”. Jako wyżywienie rozumiana jest przerwa kawowa oraz obiad...
Katowice,
opolskie
25-01-2019

Program zintegrowany z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA "PIONIER".
Przedmiotem zapytania jest zakup, instalacja oraz uruchomienie u Zamawiającego programu zintegrowanego (programów zintegrowanych) z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu, oraz analizy przetłoczeń. Przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku "Zapytanie...
Prudnik,
opolskie
25-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE, DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na...
Kraków,
opolskie
24-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 Świadczenie usług konsultacyjnych w obszarze pomocy publicznej, w tym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór konsultantów tematycznych świadczących usługi doradcze dla instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie pomocy publicznej w tym pomocy de minimis...
Warszawa,
opolskie
24-01-2019

Postępowanie nr 19/RPOWM/MZP/2019 na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów z tematu „Aspekty prawne i finansowe w prowadzeniu działalności eksportowej - zagadnienia dotyczące Brexit” dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej: MSP) z terenu...
Warszawa,
opolskie
24-01-2019

Postępowanie nr 18/RPOWM/MZP/2019 na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów z tematu: „Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu” dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw...
Warszawa,
opolskie
24-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij