Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa urządzenia do pomiaru koncentracji DNA do Centrum Badań Klinicznych UMB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa urządzenia do pomiaru koncentracji DNA do Centrum Badań Klinicznych UMB
Białystok,
podlaskie
15-04-2020

Dostawa wytrząsarki szybkoobrotowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa wytrząsarki szybkoobrotowej
Białystok,
podlaskie
08-04-2020

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-4/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-4/2020
Białystok,
podlaskie
08-04-2020

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części
Białystok,
podlaskie
06-04-2020

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie interfejsu dostępu do danych (API) dla oprogramowania Expertus® do systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym PPM (oprogramowanie OMEGA PSIR dostarczone przez Konsorcjum Sages Sp. z o.o.)
Białystok,
podlaskie
01-04-2020

Dostawa obuwia oraz odzieży ochronnej ZP/KC-3/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa obuwia oraz odzieży ochronnej ZP/KC-3/2020
Białystok,
podlaskie
31-03-2020

Dostawa zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN-4/20
Białystok,
podlaskie
30-03-2020

Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Spherotech, GeneTex, Thermo Fisher, Abbott, American...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Spherotech, GeneTex, Thermo Fisher, Abbott, American Radiolabeled Invivogen i paszy Research Diets
Białystok,
podlaskie
27-03-2020

Zapytanie ofertowe na umundurowanie pracowników przejść granicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Zapytanie ofertowe na umundurowanie pracowników przejść granicznych.
Białystok,
podlaskie
26-03-2020

Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa płynów ACD-A i PAS, filtrów do KKP i KKCz oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-6/20
Białystok,
podlaskie
25-03-2020

Remont 7 pomieszczeń (sal wykładowych) w bloku M Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Remont 7 pomieszczeń (sal wykładowych) w bloku M Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Białystok,
podlaskie
24-03-2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji wody na cele...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze i cele ochrony przeciwpożarowej w budynku Głównym oraz budynku Hali na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej...
Białystok,
podlaskie
17-03-2020

Dostawę książek, podręczników i norm branżowych do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Dostawę książek, podręczników i norm branżowych do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" – część 1,2,3 oraz Dostawę książek i podręczników do Politechniki Białostockiej na potrzeby projektu „CBSE- Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building...
Białystok,
podlaskie
17-03-2020

Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Thermo Fisher, Abnova, Emfret Analytics i innych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa odczynników laboratoryjnych firm Thermo Fisher, Abnova, Emfret Analytics i innych
Białystok,
podlaskie
16-03-2020

Dostawa i montaż mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Dostawa i montaż mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej...
Białystok,
podlaskie
13-03-2020

Dostawa przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Dostawa przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego ZP/PN-3/20
Białystok,
podlaskie
11-03-2020

Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Politechnika Białostocka informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę drzwi i zabudowy aluminiowo-szklanej do pomieszczeń różnych jednostek Politechniki Białostockiej”...
Białystok,
podlaskie
10-03-2020

Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 i 20 03 07 z obiektów UMB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 i 20 03 07 z obiektów UMB
Białystok,
podlaskie
08-03-2020

Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń studenckich
Białystok,
podlaskie
08-03-2020

Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 205 próbek osocza lub surowicy od pacjentów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 205 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań między innymi w projekcie pn.: Białystok PLUS
Białystok,
podlaskie
08-03-2020

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-5/20
Białystok,
podlaskie
06-03-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
Białystok,
podlaskie
06-03-2020

Dostawa elektrostymulatorów-5 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa elektrostymulatorów-5 szt.
Białystok,
podlaskie
02-03-2020

Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, naukowców zagranicznych i innych gości przyjeżdżających na UMB z zagranicy
Białystok,
podlaskie
01-03-2020

Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia biurowego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wykonanie projektu aranżacji pomieszczenia biurowego.
Białystok,
podlaskie
01-03-2020

Dostawa drobnego sprzętu komputerowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa drobnego sprzętu komputerowego
Białystok,
podlaskie
28-02-2020

Dostawa mikrofonu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dostawa mikrofonu
Białystok,
podlaskie
28-02-2020

Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w 2020 roku...
Białystok,
podlaskie
28-02-2020

Zapytanie ofertowe nr 793/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1 Blacha g/w 18x1500x6000 S355 1 ARK 2 Blacha g/w 80x1500x6000 S355J2+N 1 ARK 3 Blacha 5x1500x6000 S700 1 ARK 4 Blacha 5x2000x6000 450HB 1 ARK 5 Blacha 20x2000x6000 S355MC 1 ARK 6 Pręt ciągniony fi-16h9x3000 1.4301 9 mb 7 Pręt walcowany fi-120x6000 S355 6 mb 8 Pręt kwadratowy 40x40x6000 S355...
Narew,
podlaskie
28-02-2020

Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet w Białymstoku.
Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu ...
Białystok,
podlaskie
27-02-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij