Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Centrum obróbcze sterowane numerycznie 5- osiowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sylwia Krause "KRAUSE" Innowacja w Budownictwie.
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowe, nieużywane 5 – osiowe centrum obróbcze sterowane numerycznie – wiertarka przelotowa CNC z prowadzeniem materiału za sprawą chwytaków w kierunku X, z konstrukcją ze stałym portalem w kierunku Y, z cyfrowymi napędami Parametry, które centrum musi...
Narok,
opolskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 Świadczenie usług konsultacyjnych w obszarze przygotowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór konsultanta tematycznego (1 osoby) świadczącego usługi doradcze dla instytucji i ciał doradczo-konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej zgodnie z merytorycznym planem doradztwa....
Warszawa,
opolskie
10-06-2019

zakup czasu antenowego do emisji wskazań sponsorskich Zamawiającego przy realizacji wejść...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA UNIEJÓW.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup czasu antenowego do emisji minimum 200, 8- sekundowych wskazań sponsorskich Zamawiającego przy realizacji wejść pogodowych na żywo z Uniejowa na antenie ogólnopolskiej telewizji w przedziale czasowym między 15-30.06.2019w lokalizacjach ustalonych wcześniej z...
Uniejów,
opolskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO10.CIS dotyczące sprzedaży i dostawy sprzętu do warsztatu wikliniarsko...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu do warsztatu wikliniarsko pamiątkarskiego stworzonego w ramach projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -...
Mostki,
opolskie
10-06-2019

Świadczenie usług sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących: Konica Minolta, Develop, Kyocera, Lexmark, Oki dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w...
Kraków,
opolskie
10-06-2019

Dostawa wyposażenia hotelowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia hotelowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa...
Opole,
opolskie
10-06-2019

,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STRZELECKI.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych, szkolnych i artystycznych do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47 100 Strzelce Opolskie. Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy...
Strzelce Opolskie,
opolskie
10-06-2019

Dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA WOLSZTYN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy w ramach projektu „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie” w ramach Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe...
Wolsztyn,
opolskie
10-06-2019

Sporządzenie "Inwentaryzacji przyrodniczej wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Usługa polegająca na sporządzeniu „Inwentaryzacji przyrodniczej wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim”. Zakres zamówienia: 1. Wykonanie prac inwentaryzacyjnych: grzyby, szata roślinna, fauna (ichtiofauna, herpetofauna, ornitofauna, wybrane gatunki ssaków), przyroda...
Opole,
opolskie
10-06-2019

Dostawa środka pianotwórczego w ilości 10.000 kg

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka pianotwórczego w ilości 10.000 kg 1) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 72 miesiące. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu - znajduje się w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. 3) Zamawiający nie...
Opole,
opolskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O..
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej , wszelkich uzgodnień oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp zlokalizowanej na terenie należącym do Zamawiającego w miejscowości Damienice , gmina Bochnia. 2.Zamawiający zakłada następujące...
Siedlec,
opolskie
10-06-2019

Zakup wypalarki laserowej, prasy krawędziowej i spawarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „OFAMA” SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część 1 wypalarka laserowa i prasa krawędziowa Część 2 spawarka Parametry zostały dookreślone w załączniku do zapytania - zapytanie ofertowe. Pełna treść zapytania znajduje się w załączeniu.
Opole,
opolskie
10-06-2019

Dostawa rozdrabniacza dozowania paliw alternatywnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Górażdże Cement SA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i udział w uruchomieniu w cementowni Górażdże, w Choruli układu do rozdrabniania. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie jednego z dwóch wariantów instalacji rozdrabniania paliw alternatywnych o następujących parametrach: • wariant 1: Wydajność 4...
Chorula,
opolskie
10-06-2019

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Opolski.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Opole,
opolskie
07-06-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę mebli do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
Opole,
opolskie
07-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/JŻ2/SCOB/2019 - usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ (terapia laserem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "SCOB" MARCIN RĘKAWEK.
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ, którego zadaniem w ramach realizowanego Projektu będzie przeprowadzenie usługi terapii laserem wysokoenergetycznym dla Uczestników Projektu „Jesień życia - w dobrej...
Strzelce Opolskie,
opolskie
07-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/JŻ2/SCOB/2019 - usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ (terapia falą uderzeniową)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "SCOB" MARCIN RĘKAWEK.
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ, którego zadaniem w ramach realizowanego Projektu będzie przeprowadzenie usługi terapii falą uderzeniową dla Uczestników Projektu „Jesień życia - w dobrej kondycji bez...
Strzelce Opolskie,
opolskie
07-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/JŻ2/SCOB/2019 - usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ (terapia energotonowa)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "SCOB" MARCIN RĘKAWEK.
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi REHABILITACJI RUCHOWEJ, którego zadaniem w ramach realizowanego Projektu będzie przeprowadzenie usługi terapii energotonowej dla Uczestników Projektu „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu...
Strzelce Opolskie,
opolskie
07-06-2019

DOA/325/109/2019 Sporządzenie ekspertyzy przedłożonych/wnioskowanych zmian w zakresie jednego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI.
Wydanie ekspertyzy w sprawie projektu dotyczącego opracowania kompleksowej i efektywnej technologii przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów, rozliczanego w ramach działania 01.01.00...
Opole,
opolskie
07-06-2019

Wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej tj. jednej dioramy otwartej oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Wykonanie, dostawa i montaż ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej tj. jednej dioramy otwartej oraz pięciu dioram w gablotach do ZOPK w Pokrzywnej. DIORAMY W GABLOTACH Dioramy mają przedstawiać naturalne środowisko i zawierać przedstawicieli wybranych gatunków występujących w Parku Krajobrazowym...
Opole,
opolskie
07-06-2019

MOWES/KOM/SKS/2019/06 Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia min. 5 godzinnego ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia min. 5 godzinnego (1 godzina dydaktyczna = 45 min) szkolenia browarniczego dla Spółdzielni prowadzącej działalność w miejscowości Kraków w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –...
Kraków,
opolskie
07-06-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1) urządzenia do pionizacji szt.2, 2) podnośnika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 2 szt. urządzeń do pionizacji oraz 3 szt. podnośników chorych z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
07-06-2019

Zapytanie ofertowe nr ZR04_01/05/2019/49/BK/Z dostawa komputerów typu All-In-One do laboratoriów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 33 takich samych komputerów typu All-In-One do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zgodnie z podaną specyfikacją. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia zamawianego sprzętu do wskazanych...
Wrocław,
opolskie
07-06-2019

Zapytanie ofertowe nr Z204_01/05/2019/29/60/AM/Z dostawa komputerów typu All-In-One do laboratoriów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 93 takich samych komputerów typu All-In-One do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zgodnie z podaną specyfikacją. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia zamawianego sprzętu do wskazanych...
Wrocław,
opolskie
07-06-2019

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem koncentratorów tlenu oraz przeszkolenie personelu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CEZARY JUDA OŚRODEK MEDYCZNY „SAMARYTANIN”.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 15 szt. koncentratorów tlenu z przeznaczeniem na Oddział Medycyny Paliatywnej.
Opole,
opolskie
07-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 67/POIR/1.1.1/2019 na dostawę kompletnej stacji regulacji ogrzewania i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej stacji regulacji ogrzewania i chłodzenia obiegowej wody ciśnieniowej j – 1 szt., o parametrach nie gorszych niż: • Medium(sekundarne): woda ciśnieniowa, • Obieg chłodzenia (pierwotne, medium woda chłodząca z osobnego zasobnika-OBIEGU): Wydajność...
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
06-06-2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad: wykonaniem robót...
Brzeg,
opolskie
06-06-2019

zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej dla uczestników warsztatów organizowanych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA SP. Z O. O..
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - usługę cateringową dla łącznie 330 uczestników warsztatów psychoedukacyjnych organizowanych w ramach projektu na terenie województwa małopolskiego. Zamawiający w drodze kontaktów roboczych każdorazowo z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem...
Kraków,
opolskie
06-06-2019

Dostawa narzędzi budowlanych na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.
Dostawa narzędzi budowlanych na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020...
Opole,
opolskie
06-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M05ZO09.CIS dotyczące sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA BESKIDU.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do prowadzenia warsztatów gastronomicznych w Centrum Integracji Społecznej (zgodnie z szacunkowym zapotrzebowaniem w łącznych ilościach i asortymencie – określonych w tabeli załącznika nr 1) w ramach projektu „CIS- aktywnie i...
Mostki,
opolskie
06-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij