Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Budowa hali produkcyjnej i części socjalnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIKOBUD SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest roboty budowlane w zakresie: • Hala produkcyjna • Część socjalna zgodnie z zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany / dokumentacja budowlana znajdująca sie pod linkiem...
BRODNICA,
kujawsko-pomorskie
12-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę, podłšczenie, uruchomienie i konfigurację: 1. Dwóch dodatkowych półek DELL...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wraz z budowš placu zabaw w Przedszkolu Miejskim...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu wraz z budowš placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Dostawa fantomów, modeli oraz szkieletów zwierząt dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Piknik country - kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń Reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin naturalnych i zastępczych. Podczas zajęć planowane jest ognisko połączone z zajęciami animacyjnymi i sportowymi pt. „Piknik country”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA!”...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Wybór ekspertów w zakresie opracowania modelu franczyzy społecznej w aspekcie usługi opiekuńczej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA PRO OMNIS.
SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁĄCZONEJ PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Ekspert nr 1 odpowiada za opisanie aspektów psychopedagogicznych, społecznych, praktyczno-wdrożeniowych, kwestii organizacyjnych, metod i form pracy w placówce, współpracy z rodzicami/interesariuszami, standardów jakości - Ekspert...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Opracowanie i wydruk dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu i wydruku dwóch różnych biuletynów informacyjnych w roku 2019,biuletyn nr 1 - 1500 sztuk, biuletyn nr 2 – 1500 sztuk(w tym projekt graficzny, skład i druk z usługą introligatorską, dostarczenie na adres ...
Choceń,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Dostawa i instalacja zestawu paneli fotowoltaicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup i instalacja zestawu paneli fotowoltaicznych, zgodnie z następującymi parametrami technicznymi: a) moc 40kW; b) zestaw paneli możliwy do instalacji na dachu płaskim; c) inne parametry techniczne: • możliwość współpracy z komorą do czyszczenia strumieniowo-ściernego, zakupioną w ramach...
Koronowo,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego, bezwypadkowego samochodu ciężarowego do 3,5 ton, typu wywrotka o parametrach: 1. Samochód ciężarowy do 3,5 ton 2. Typ: wywrotka 3. Rok produkcji: minimum 2010 4. Przebieg: maksymalnie 150 000 km 5. Wymiary skrzyni ładunkowej: powyżej 3...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
09-08-2019

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację opracowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację opracowania metodyki ograniczania populacji jemioły na terenie miasta Torunia.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów dziennikarskich, dokumentujšcych wydarzenia i imprezy odbywajšce się na terenie miasta Torunia oraz działalnoœć toruńskiego samorzšdu....
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na usługę asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagajšcego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia „Otago”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalnoœci wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załšcznikami dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 na cele społeczne”.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Projektów Informatycznych Urzšd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na wsparcie techniczne usługi Active Directory Domain Services oraz usługę wsparcia technicznego dla serwerów wraz z macierzami.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej na System Informacji Prawnej LEX...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z proœbš o złożenie oferty cenowej na System Informacji Prawnej LEX na okres 1.09.2019 - 31.08.2020.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty na wsparcie techniczne systemu LOG System.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty na wsparcie techniczne systemu LOG System.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację zadania: wymiana 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. Wybudowanie 7 nowych punktów kamerowych na terenie miasta...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na realizację zadania: Œwiadczenie usługi outsourcingu informatycznego na rzecz...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA; 2. 2 szt. agregatów...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci Urzędu Miasta Torunia, w zwišzku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmujšcej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania zakresu prac: 1. Maszt o wysokoœci 22m 2. Maszt o wysokoœci 21m
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

OBSŁUGA PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "GRUDZIĄDZKIE INWESTYCJE MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
OBSŁUGA PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez zapewnienie możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podwyższenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Dostawa systemu automatycznego i kontrolowanego transportu i podawania czekolady

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Barbara Luijckx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
System automatycznego i kontrolowanego transportu i podawania czekolady składający się z następujących elementów: zbiornik buforowy, zbiorniki do magazynowania czekolady, dwie pompy, filtry magnetyczne, podest, instalacje rurociągowe, system sterowania zbiornikiem - szczegółowy opis przedmiotu...
Latkowo,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/Z055/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk licencji Power BI Pro na okres 32 miesięcy (od 01.09.2019 do 30.04.2022) w modelu CSP wraz z rocznym wsparciem technicznym świadczonym w języku polskim przez podmiot do tego upoważniony na terenie Polski - realne zarządzanie licencjami za pomocą systemu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
08-08-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o. o.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
07-08-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
07-08-2019

Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
07-08-2019

Wybór dostawcy sprzętu AGD: chłodziarki, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI.
Dostawa sprzętu AGD: • chłodziarki o wym. 84x50x54 cm – szt.11, • chłodziarki o wys. 150 cm – szt.3 (głębokość bez znaczenia szerokość do 65 cm), • Chłodziarka wys. 185-200 cm – szt.4 (głębokość bez znaczenia szerokość do 65 cm), • kuchenka mikrofalowa – szt. 7 – parametry techniczne (Pojemność...
Osielsko,
kujawsko-pomorskie
07-08-2019

Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru dodatkowych wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEXERA SPÓŁKA Z O.O..
W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania Zamawiający zawrze Umowę Ramową z maksymalnie 5 (pięcioma) Wykonawcami, na bazie których będą podpisywane umowy wykonawcze i udzielane zamówienia na budowę sieci szerokopasmowej FTTH Obszar ID3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
07-08-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij