Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NARZĘDZI WARSZTATOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NARZĘDZI WARSZTATOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO I MAGAZYNOWEGO. Sprawa nr 34/PN/2019
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
12-06-2019

Zakup wyposażenia ruchomego sceny w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM.
1) Naświetlacze ledowe o mocy 30W IP 65:  Ilość: 8 szt. 2) Ruchoma głowa SPOT:  długa żywotność lampy o mocy nie mniejszej niż 250 W.  koło kolorów 12 pozycji plus otwarte  całkowita wydajność do 5000 lumenów  wymienny pryzmat obrotowy  efekt stroboskopowy do 14 Hz, efekty impulsowe,...
Żary,
lubuskie
12-06-2019

Zapytanie ofertowe nr 2/LUB/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „PRETENDER” ADRIAN WRONKA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów ECCC zgodnie z ramą kompetencji DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) oraz poziomie B (średniozaawansowanym) potwierdzających nabycie przez Uczestników Projektu kompetencji DIGCOMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów...
Łódź,
lubuskie
12-06-2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia polegająca na opracowaniu modelu składającego się z 5...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp..
Wykonawca usługi będzie zobowiązany do: 1. Przygotowania szczegółowego harmonogramu powstania wszystkich modułów szkoleniowych, tj. CNC - obróbka metali, CNC – obróbka niemetali, CNC - pomiary narzędzi i obrabianych przedmiotów, CAD - CAM, badanie materiałów. 2. Przygotowanie szczegółowej...
Gorzów Wlkp.,
lubuskie
12-06-2019

DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU SIECIOWEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfigurowanie następującego sprzętu komputerowego oraz sieciowego: 1) Serwer z oprogramowaniem – 1 kpl. 2) Zasilacz UPS - 1 szt. 3) Wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM – 1 szt. 4) Punkt dostępowy z POE (montaż w wyznaczonym miejscu wraz z wykonaniem...
Międzyrzecz,
lubuskie
12-06-2019

ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE WSPARCIEM I ROZWOJEM SYSTEMU QUATRA MAX

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE WSPARCIEM I ROZWOJEM SYSTEMU QUATRA MAX
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu studium wykonalności mającego stanowić podstawę do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIOT SP. Z O.O.
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu studium wykonalności mającego stanowić podstawę do opracowania specyfikacji technicznej sensora ruchu i prędkości. Studium wykonalności powinno zawierać przegląd i analizę dostępnych technologii i możliwości technicznych...
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

Przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych w projekcie "Lepsze juro II"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kursu teoretyczno – praktycznego wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków widłowych zgodnie z poniższym: 1. Kurs należy przeprowadzić dla 20 uczestników projektu; 2. Czas trwania kursu (liczba godzin) nie...
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży ekonomiczno – handlowej w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Część I zamówienia dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni z branży ekonomiczno – handlowej Opis poszczególnych pozycji i przewidywana maksymalna ich ilość...
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

Dostawa 5 odkładów pszczoły rasy środkowoeuropejskiej, linii Kampinoska lub Augustowska oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE.
Zamówienie w częściach: 1. Dostawa 5 odkładów pszczoły rasy środkowoeuropejskiej, linii Kampinoska lub Augustowska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 2. Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich do siedziby Nadleśnictwa Bogdaniec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Szczecin,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu regału aparaturowego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu wielkoformatowego tablicowego plotera tnącego w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup sond pomiarowych w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup sondy prądowej 3 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu drukarki półautomatycznej w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu komory klimatycznej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
11-06-2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, SPRAWA NR...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, SPRAWA NR 13P/ZO/2019.
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
10-06-2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE POMIARÓW, ANALIZ, REJESTRACJI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE POMIARÓW, ANALIZ, REJESTRACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PARAMETRÓW SIECI POBORU ENERGII, SPRAWA NR 15P/ZO/2019
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
10-06-2019

DOSTAWA PROJEKTORÓW I EKRANÓW PROJEKCYJNYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
DOSTAWA PROJEKTORÓW I EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe o cene organizacji szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało podzielone na 16 części. Zamawiający dopuszcza...
Szprotawa,
lubuskie
10-06-2019

Zapytanie ofertowe dotyczące poprowadzenia szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE CENTRUM EDUKACJI TOMASZ MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA.
UWAGA! Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Pełna wersja zapytania ofertowego do ogłoszenia nr 1188249 Poprowadzenie szkoleń zawodowych dla 72 dorosłych mieszkanek województwa lubuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na pozostawanie bez...
Warszawa,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/18158/KDK/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu na terenie województwa lubuskiego, w tym: 1. doradztwo zawodowe – łącznie 244 godziny, w tym: 1.1. diagnoza predyspozycji do udziału w projekcie dla 60 Kandydatów/Kandydatek...
Warszawa,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/18157/MDDP/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla 50 Uczestników/Uczestniczek Projektu na terenie województwa lubuskiego, w tym: a) doradztwo zawodowe – łącznie 410 godzin, w tym: b) diagnoza predyspozycji do udziału w projekcie dla 60 Kandydatów/Kandydatek (0,5...
Warszawa,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup pieca lutowniczego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup myjki natryskowej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup separatora płytek w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup myjki ultradźwiękowej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup fali lutowniczej w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup stanowiska badawczego 3 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup stanowiska badawczego 4 w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij